14-09-2021. Anmeldelse af advokatnævnet / advokat samfundet. For at dække over organiseret kriminalitet, og være styret af kammerateri.

Når korruption og kammerateri sker ved Danmarks største advokatfirmaer, så er det et problem for retssikkerheden.

DET HER MÅ VÆRE DANMARKS STØRSTE SKANDALE, I NYERE TID.

DET HANDLER OM TILLIDEN TIL DANSKE ADVOKATER.

Sagen / afgørelsen 2020-1932. har stor Præcedens eller præjudikat virkning på fremtidig klager over advokater, og derfor er det vigtigt dette bliver delt.

Denne her anmeldelse er at advoknævnet som så mange andre ved deres handlinger har ønsket at dække over den økonomiske kriminalitet som Jyske Banks bestyrelse står bag.

Hvilket advokat nævnet bedst kunne hjælpe med, ved at afvise alle 27 klagepunkter over Lundgrens advokater og deres partner Dan Terkildsen. I klagen Grundlovsdag 2020.

Sagen handler om kammerateri på blandt Advokater, Højesteretsdommer og Myndighedspersoner og myndighederne som Finanstilsynet og Justitsministeriet, for at dække over brodne kar, i det danske samfund.

Og har du selv en sag mod et større advokat firma, for medvirkende til bedrageri, eller andet alvorligt.

Så glem alt om at klage, da advokatnævnet, i denne her klage selv har ønsket indirekte at medvirke til Jyske Banks forbrydelser, ved at dække over de korrupte advokater, og dem der selv er medvirkende, til at dække over banks organiseret kriminalitet.

Denne her gang handler klagen om Lundgrens advokater, med ansatte og flere medvirkende så som.

Dan Terkildsen. Advokat og Partner

Pernille Hellesøe. Team Assistent.

Mette-Marie Nielsen. I dag fastansat som advokat i Lundgrens.

Emil Hald Winstrøm. Fuldmægtig / Elev

Sebastian Lysholm Nielsen. Advokat Director

Hverken i eller nogle andre i Lundgrens har ville fremlægge Klientens svig påstande mod Jyske Bank A/S, selv om i lod som om i ville hjælpe klienten med at få fremlagt deres SVIG og FALSK anbringer.

Eftersom Jyske Bank A/S koncernen betalte Lundgrens advokater, for at hjælpe Jyske Bank koncernen, med at holde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen væk fra retten.

Og Lundgrens advokater af Jyske Banks Koncern, har fået bestikkelse i form af returkommission, syntes Lundgrens advokater ikke de behøver at forklare sig, men herfra er der kraftige advarelser, mod at stole på Lundgrens advokater.

Og du kan selvfølgelig heller ikke stole på at Andvokatnævnet vil skride ind over for de rådne advokater, som er blandt kammeraterne i toppen.

Sjovt nok var det en fra bagmandspolitiet som sagde, at det måtte være en politisk beslutning at man ønsker at dække over Jyske Bank, og så kunne jeg ikke gøre noget, det giver mening hvad jeg blev fortalt, men det stopper ikke mig.

I klagen er Lund Elmer Sandager advokater er medtaget og nævnt, at disse har arbejdet for at medvirke den organiseret kriminalitet i Jyske Bank blev fremlagt eller afdækket

Det var også Lundgrens opgave at dække over Jyske Banks organiseret kriminalitet mod kunde, ellers giver Lundgrens handlinger ingen mening.

Når advokat firmaet Lundgrens skulle fremlægge domstolen cevilretlig, at Jyske Bank har brugt svig og dokumentfalsk samt været i ond tro, og kun fremlagde noget om dårlig rådgivning, var det naturligvis for at tabe, og dermed skuffe i retsforhold.

Advokat nævnet ved formanden, højestes dommer Kurt Rasmussen, mener ikke det er en overtrædelse af god advokat skik, at sagsøgte Jyske Bank A/S koncernen, i en sag om brug af dokumentet falsk og bedrageri mod “sagsøger og klager” hvor Jyske Bank formentlig ved.

Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt.

Gennem brug af returkommission, har bestukket Lundgrens advokater, formentlig ledelsen, til at sørger for at Partner Dan Terkildsen skulle ændre klientens påstande mod Jyske Bank A/S

Se vidne forklaring bilag 164. Side 1-6. Fremlagt 2. September 2019.

Og

Hold det op mod Processkrift 2. Som er på 1 side, og fremlægges af Emil Hald Vendelbo Winstrøm og Dan Terkildsen også 2. september 2019.

Kan i komme med en bedre forklaring.

Hvis ikke Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater.

Ved at Jyske Bank forskellig har lavet en aftale med Direktør & Chief Operating Officer MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR & CHIEF OPERATING OFFICER.

Og Daværende ledelse Bestyrelse MICHAEL ALSTRØM

FORMAND THOMAS KRÆMER

BESTYRELSESMEDLEM NINA RINGEN

BESTYRELSESMEDLEM TOBIAS VIETH

BESTYRELSESMEDLEM NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)

Om at partner Dan Terkildsen, skulle sørger for at skuffe i retsforhold, ved at ændre klientens påstande, og holde klienten ude af sagen mod Jyske Bank.

Og at Lundgrens advokater for denne opgave, har modtaget returkommission altså kaldes bestikkelse, for ikke at fremlægge nogle af Klientens påstande og anbringer mod Jyske Bank A/S.

Særligt var påstande som at et dokument Bilag 1. Er falsk og desuden ugyldig da Jyske Bank har lavet dokumentet ved svig og falsk.

Lundgrens skulle også fremlægge at Lund Elmer Sandager advokater gentagne gange har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen for at skuffe i retsforhold.

Det eneste Lundgrens advokater fortog sig var at rådgive Jyske Bank koncernen i en handel til 600.000.000 DKK.

Og derefter ændrede Lundgrens i Processkrift 2. klientens påstande det var at en swap aftale Bilag 1. Var falsk, til det modsatte.

Dette syntes advokat nævnet og advokat nævnets formand højesteretsdommer Kurt Rasmussen og advokat samfundets formand Martin Lavesen i sådan som danske advokater skal optræde overfor deres klienter.

Se billederne

De advokat etiske regler som de skal forstås.

 Højesterets dommere Kurt Rasmussen. Kurt Rasmussen er også Formand for Procesbevillingsnævnet.

Advokat Birgitte Frølund, Birgitte Frølund er leder i Hortens procesteam, Hjorten Advokater.

Advokat Jens Steen Jensen, Jens Steen Jensen er partner i Kromann Reumert Advokater

Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard. Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard er medlem af Forbrugerklagenævnet.

Markeds direktør Henrik Hyltoft. Henrik Hyltoft arbejder i Dansk Erhverv.

Da det er fremlagt for advoknævnet, at advoknævnet kan have lavet fejl i deres afgørelse 2020-1932, er der skrevet til nævnet, her svare

Advokat nævnets formand Advokat Martin Lavesen, Martin Lavesen er managing partner i DLA Piper advokater.

Som managing partner er Martin Lavesen ansvarlig for den daglige ledelse af DLA Piper Denmark. Retfærdighed og ordentlighed som ledestjerner.

Martin Lavensen sagde i advokat nævnet 04-06-2021. At Martin Lavensen ser frem til at stå i spidsen for Advokatrådet de kommende fire år.

”Vi har store og vigtige opgaver foran os i Advokatrådet, som jeg glæder mig til at løfte sammen med de øvrige rådsmedlemmer. Borgere og virksomheders retssikkerhed er under pres, og vi skal i Advokatrådet insistere på retssamfundet og skabe en forståelse for, hvorfor det er så vigtigt,” siger Martin Lavesen.

Og nedenunder hvad de advokat etiske regler betyder, mere hvad der ikke er en overtrædelse af god advokat skik.

Hvad der ikke er en overtrædelse af god advokat skik, kan du læse lige her under, og nederst på siden.

Når der ikke er en overtrædelse af god advokatskik, er det så direkte at forstå, som at være god advokatskik.

Venligst ret mig Carsten Storbjerg Skaarup, hvis jeg har misforstået advokat nævnet har afgjort dette, nedenfor, ikke er en er en overtrædelse af god advokat skik.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvad en klient må få fremlagt af påstande og anbringer.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvilket beviser en klient må få fremlagt til klientens påstande og anbringer.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokaten ændrer i klientens påstand, hvis en klient påstår noget er usandt, falsk, eller ugyldig, så må advokaten gerne ændre klientens påstand til det modsatte.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare på klientens henvendelser.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgers processkrifter med klienten.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgtes processkrifter med klienten.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke deler alle retsbøger med klienten.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder advokaten om det.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder både advokaten men også domstolen om det.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At selv om advokater har bekræftet mundtligt, ”eller med optagelse” for deres klienter, at disse advokater ikke fremlægger noget for retten, uden klienten er helt enig med advokaten, advokater må gerne efterfølgende fremlægge påstande, som ikke er sammenligneligt med klientens påstande.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer i klientens anbringer, selv om klienten har skrevet til advokaten, du må intet fremlægge for domstolen, uden at jeg ”klienten” har godkendt det.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer klientens anbringer, også uden at oplyse klienten noget om det. altså advokater behøver ikke at dele noget af det som advokaten fremlægger.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater indkalder andre vidner end dem klienten har sagt, også uden at oplyse klienten noget om det.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater fjerne klientens vidner, også uden at oplyse klienten noget om det.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater laver litterings rod, ved fremlæggelse af bilag.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater vildleder klienten.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skriver ydelser på en klient, så som taxa regninger på en klient, selv om det ikke vedrører klienten.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare klienten på spørgsmål der omhandler spørgsmål, hvorvidt andre advokater fra samme advokatkontoret, måtte have arbejder for den samme virksomhed, som klientens advokaten er ansat til at fremlægge en svig og falsk sag imod.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare deres klienter på spørgsmål, og som advokaten bagefter tager honorar / betaling for ikke at svare på det deres klienter spørge om.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skjuler overfor deres klienter, at retten har skrevet til advokaten, retten vil se bort fra klientens egne fremlagte skriftlige vidneforklaringer, med klientens påstande og bilag som understøtter klientens forklaring, hvilket klienten selv sendte til retten, efter advokaten selv glemte at fremlægge klientens påstande.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat opfordrer en klient, til at fortsætte med at udføre handlinger, som modpartens advokat i en sag, har skrevet til klientens advokat er strafbar handling.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat tilbage holder breve for klienten, hvori klienten beskyldes for at begå strafbar handling, eftersom advokater ikke behøver oplyse klienten om at klienten, beskyldes for at for at overtræde straffeloven.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At bryde tavshedspligten ved i retsforhold, ikke at skjule mail adresser som er sendt Bcc. og som klienten ønsker skjult.

Advokater må gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført.

Hvis der er nogle som ønsker at fører en sag mod mig for bagvaskelse af advokat samfundet, så kommer i bare.

Alternativt kan i fra Advokatnævnet lave jeres arbejde, og sikker de klienter der har opsøgt en advokat hor at få hjælp til at fremlægge deres sag, ikke bliver mødt af korrupte advokater, som Lundgrens advokater har vist sig.

Mit navn er
Carsten Storbjerg Skaarup

Og jeg bor
Søvej 5. 3100 Hornbæk.

Mit telefonnummer er
+4522227713

Og jeg står selvfølgelig inde for at dette er sandheden om Danmarks mægtigste personer og de firmaer og organisationer som de står bag.

Se mere på hjemmesiden BANKNYT.dk