23-06-2022. Finanstilsynet Bestyrelsen, og kontakter mellem Ledelsen og Ræparteskabet i Jyske Bank A/S

Mindst disse har i direkte eller indirekte stået bag og medvirket til Jyske Banks million svindel, altså organiseret kriminalitet, Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Lars Aaqvist, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch, Birgit Buch Thuesen, Anders Christian Dam, Kristian Ambjørn Buus Nielsen, Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater, et bedrageri som mindst disse nævnte har dækket over Højesterets dommer Kurt Rasmussen, Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokater, Martin Lavesen fra DLA Piper advokater og mange flere, helt op til statsminister Mette Frederiksen

Stemningsbilleder sendt 8 juni. til Jyske Bank, Domstolsstyrelsen, Statsministeriet, Finansministeriet, Finanstilsynet, Justitsministeriet, Nationalbanken, Folketinget med flere.
Hvad vil i stille op med den økonomiske kriminalitet som Jyske Bank A/S står bag.
Jeg har ikke gjort andet end at drille Jyske Bank og opfordrer til dialog og samtale, så min små morsomheder kan stoppe.
Skal vi mødes og få talt sammen, måske om Jyske Banks problem med at overholde lovgivningen.


Opdateret senest 23-06-2022. Mere info kommer.

 

 

Jeg skal venligst oplyse at jeg er igang med en efterforskning af Jyske Banks magt i det danske samfund, og hvilken bestyrelser som Jyske Banks medlemmer, bestyrelses medlemmer, repræsentantskabets medlemmer også besidder.

Det er magtens korridorer eller magtens elite der styrer Danmark, dette forgår ved kammerateri, hvilket er det samme som bestikkelse, der forhindrer retfærdighed og modvirker den almene danskers retssikkerhed.

 

Samfundet må acceptere at Jyske Bank har så meget magt, at banken ikke behøver at overholde lovgivningen, da kammeraterne dækker over den økonomiske kriminalitet som Jyske Bank A/S bevisligt står bag.

 

Og når jeg skriver om Jyske Banks forretnings metoder som er overtrædelse af straffelovens bestemmelser hvilket i fortælling også er udført i forening, og derfor skærpet straf, altså hvis Jyske Bank A/S var underlagt lovgivningen.

 

Det Sandt hvad jeg skriver. 🤫

Når jeg skriver og siger gentagne at:

Jyske Bank Lyver.

Jyske Bank laver Bedrageri.

Jyske Bank Laver Mandatsvig.

Jyske Bank laver Retsmisbrug.

Jyske Bank bruger Bestikkelse / Returkommission.

Jyske Bank laver Vanhjemmel.

Jyske Bank bruger Udnyttelse.

Jyske Bank laver Fuldmagtmisbrug.

Jyske Bank misbruger bankens adgang til tinglysningsretten.

Jyske Bank laver Dokumentfalsk.

Jyske Bank laver Bondefangeri.

Dette er den rene sandhed om Jyske Banks fundament.

 

Jyske Bank og CEO Anders Christian Dam er gentagende gange blevet opfordret til at politianmelde mig Carsten Storbjerg for injurier, og bagvaskelse af Jyske Bank A/S, hvis Jyske Bank ikke har lavet dokument falsk og bedrageri, for de har vel styr på deres bilag.

YouTube videoer, og her en video fra 18 maj 2021, hvor jeg opfordre Jyske Bank til at føre en injurier sag, og siger det kan give op til 2 års fængsel.

 

JEG OPFORDRE IGEN I DAG. 18 MAJ 2022. I EN MAIL LINK. AT ALLE I JYSKE BANK A/S.

BESTYRELSEN

OG

REPRÆSENTANTSKABET.

 

SAMT DERES ADVOKATER SOM PHILIP BARUCH, MORTEN ULRIK GADE, OG ALLE I JYSKE BANKS JURIDISKE AFDELING, OM AT POLITI ANMELDE MIG FOR INJURIER OG BAGVASKELSE AF JYSKE BANK A/S.

ALTSÅ HVIS DET JEG SKRIVER OG SIGER OM JYSKE BANKS OMFATTENDE KRIMINALITET IKKE ER SANDT.

 

Mit navn er Carsten Storbjerg Skaarup, jeg bor på Søvej 5. 3100 Hornbæk.

Mit telefonnummer er +4522227713 i kan bare kommer hvis i mener jeg lyver.

Og enten så gør Jyske Bank følgende.

  1. Jyske Bank Politi anmelder mig, for injurier og bagvaskelse af Jyske Bank A/S

  2. Holder kæft fordi jeg skriver sandheden, om Jyske Banks forretnings metoder.

  3. Ringer til mig på +4522227713 og beder mig om at stoppe mine tiltagende kampagner, og små drillerier mod Jyske Bank, og dem der har medvirket, direkte eller indirekte til Jyske Banks organiseret bedrageri.

  4. Ignorer mig og kæmper for at beholde hvad Jyske Bank A/S ved brug af dokumentfalsk, mandatsvig, fuldmagtmisbrug, bedrageri med mere har stjålet.

Det er CEO Anders Dam

ledelsen og

repræsentantskabet

Som bestemmer hvad Jyske Bank A/S står for.

 

Da dette her er skrevet i min private dagbog, skriver jeg det jeg tænker en del på.

Jeg kan ikke hamle op med korruption og kammerateri helt op i myndighederne.

Herunder Statsministeriet, Finansministeriet, Finanstilsynet Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen samt Rigspolitiet, som styre hvem der i Danmark skal overholde lovgivningen, det er klart at den danske stat ved folketinget, samlede set ikke ønsker at danske banker som bevisligt laver kriminalitet bliver straffet efter det i 2013 blev aftalt at de største danske banker ikke måtte gå konkurs.

 

LUK JYSKE BANK A/S. Organized crime in Denmark's probably the largest fraud case, carried out by the Danish bank Jyske Bank. Why do you think ? no authority or Jyske Bank itself will comment on this page. The reason is simple then the Danish Financial Supervisory Authority, would require an investigation of Jyske Bank's crimes, which most likely will close the danish bank. due to the bank's completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Banking news. Jyske Bank, which has been taken for use of forgery, fraud and bribery.

 

 

Mindst disse har i direkte eller indirekte stået bag og medvirket til Jyske Banks million svindel, altså organiseret kriminalitet, Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Lars Aaqvist, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch, Birgit Buch Thuesen, Anders Christian Dam, Kristian Ambjørn Buus Nielsen, Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater, et bedrageri som mindst disse nævnte har dækket over Højesterets dommer Kurt Rasmussen, Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokater, Martin Lavesen fra DLA Piper advokater og mange flere, helt op til statsminister Mette Frederiksen

Stemningsbilleder sendt 8 juni. til Jyske Bank, Domstolsstyrelsen, Statsministeriet, Finansministeriet, Finanstilsynet, Justitsministeriet, Nationalbanken, Folketinget med flere.
Hvad vil i stille op med den økonomiske kriminalitet som Jyske Bank A/S står bag.
Jeg har ikke gjort andet end at drille Jyske Bank og opfordrer til dialog og samtale, så min små morsomheder kan stoppe.
Skal vi mødes og få talt sammen, måske om Jyske Banks problem med at overholde lovgivningen.


 

Trådene samles ud af CBS hvor eliten mødes, og kammerateri findes i Danmark og er medvirkende årsag til at dække over Jyske Banks forretnings metoder, herunder brugen af dokumentfalsk, bedrageri, vanhjemmel, udnyttelse, retsmisbrug, bondefangeri, fuldmagtsmisbrug, bestikkelse, misbrug af Jyske Banks adgang til tinglysningsretten og meget mere.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen er udpeget af erhvervs- og vækstministeren og består af medlemmer med særlige kompetencer i form af praktiske og teoretiske sagkundskaber, herunder juridisk, økonomisk og finansiel indsigt.

 

Bestyrelsen godkender tilsynsvirksomhedens tilrettelæggelse og fastlægger de strategiske mål for tilsynsvirksomheden samt træffer tilsynsmæssige afgørelser i sager af principiel karakter eller som har videregående betydelige følger. Bestyrelsen godkender endvidere regler og vejledninger på de områder, hvor Finanstilsynet er bemyndiget til at udstede disse.

Bestyrelsen giver herudover blandt andet faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig sparring til Finanstilsynets direktion, samt godkender Finanstilsynets årsrapport.

Bestyrelsens tilsynsmæssige afgørelser og øvrige reaktioner offentliggøres som udgangspunkt på Finanstilsynets hjemmeside.

Virksomheder og personer, der er part i bestyrelsens sager, har mulighed for mundtligt at komme med et kort partsindlæg (foretræde), inden bestyrelsen tager stilling til sagen.

Bestyrelsens medlemmer

 


Bestyrelser klik på billedet.

<p;”>Formand

Nina Dietz Legind

Professor, ph.d., Juridisk Institut, Syddansk Universitet (SDU)

Nina Dietz, CBS Executive Bestyrelsesuddannelser. CBS Executive.

Copenhagen Business School (CBS)

 

Nina Dietz Legind har siddet i FINANSIEL STABILITETs bestyrelse siden 07.04.2015, men udtræder sin stilling pr. 11.08.2020. I bestyrelsen sidder nu

 


Bestyrelser klik på billedet.

Næstformand

Preben Lund Hansen

Fhv. direktør i Sydbank A/S

 


Marianne Rørslev Bock

CFO i Scandinavian Tobacco Group A/S


 

Peter E. Storgaard

Chef for afdelingen for Finansiel Stabilitet, Danmarks Nationalbank


Svein Andresen

Fhv. generalsekretær i Financial Stability Board


Ken Lamdahl Bechmann

Professor, ph.d., Institut for Finansiering, Copenhagen Business School (CBS)


Paul Brüniche-Olsen

Fhv. administrerende direktør i Lærernes Pension


Thomas Elholm

Professor, ph.d., Juridisk Fakultet, Københavns Universitet (KU)


Martin Tvede Zachariasen

Adjungeret professor i datalogi, Færøernes Universitet


Steen Lohmann Poulsen

Observatør for Erhvervsministeriet, finansdirektør.

Finansdirektør i Finansministeriet Steen Lohmann Poulsen, Virum.

Under den 20. september 2019 er tildelt ridderkorset af Dannebrogordenen: