Laver jyske bank Landsskadelig virksomhed, når bestyrelsen står bag bedrageri mod kunde ?

Jyske bank er dybt kriminel, når bankens ledelse står bag bedrageri imod bankens små kunder, som her i sagen BS 1-698/2015 og ATP fonden er velvidende om at selve bestyrelsen står bag koncernens fortsatte millionsvindel mod bankens kunde, hvilket får ATP til at have støre tillid til Danske svindel banker. ATP OPLYSER AT ATP ER LIGEGLADE MED OPLYSNINGER OG BEVISER, AT JYSKE BANK KONCERNEN STÅR BAG MILLION BEDRAGERI, JYSKE BANK ER EN FORETNING SOM ATP GERNE SÆTTER DINE OPSPARET PENGE I "DINE ATP PENSION SÆTTES I KRIMINELLE BANKER SOM HER JYSKE BANK" For at du kan få et bedre afkast på din tillægspension i ATP. ATP bekymrer sig ikke om hvordan jyske bank driver bankvirksomhed. :-( Anders Dam jyske bank, lader bedrageri med falsk lån fortsætte, efter han fik det oplyst, jyske bank ønsker ikke dialog, Philip Baruch bestyrelsen svare for Anders Dam, og frabeder sig henvendelser Jyske Bank stjæler af kundes kundes penge, betroet midler for falske lån og sikkerhed Jyske Bank nægter at svare, og skriver banken er hæderlige og ærlige. Retsag mod jyske bank handler om bankens troværdig Simpelt Tyveri og Bedrageri, Dokdomentfslsk. Hvem KA jyske bank uden fornuft 40 Spørgsmål jyske bank ikke vil svare på I fik 1 år at svare på om det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. er falsk eller sandt. Det er falsk dokumentfalsk, Nykredit bekræfter -- 1. Hvordan kan jyske bank lave 2 byggekreditter, til 2 forskellige virksomheder, (2 cvr nummer). Både samtidige og overlappende altså på samme kontonummer. ?. Er det ikke det samme som at sætte den samme nummerplade på 2 forskellige biler Samtidigt :-) ? Hvordan ved man hvilket cvr. Som betaler når der er 2 virksomheder på ? — 2. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså den swap aftale, som kun er indgået, under forudsætning hvis man hjemtager det underlægende lånetilbud ? Det er her vist bare 2 bilag, som er blevet væk, for jyske bank. :-) En aftale og at aftalen lukkes. Og måske er andre bilag også blevet væk, hvis de findes :-) -- 3. Selve forudsætning for swap aftalen. Var både forkert og mangelfuld, og havde kun et formål. At jyske bank, måske bevist har fortiet og tilbageholdt flere oplysninger, over for deres kunde, forud for en swap aftale, har du vores ord på. Jyske bank syntes tilsyndeladende ikke at huske, hvad banken oplyste i deres swap anbefalinger, og benægter derfor at have tilbage holdt oplysninger. Desvære har vi ikke optagelser af disse samtaler. Vi kommer ind på hvad jyske bank faktisk oplyste og svarede. Vi viste på daværende tidspunkt desvære ikke, at jyske bank efterfølgende ville benægte. Og at det derfor var nødvendigt at optage samtaler i jyske bank. Efterfølgende har vi dog fundet flere beviser, på at jyske bank har løjet for os i gennem de sidste 8 år. Vi kan og vil bevise, dokumentere løgne fra jyske bank. -- 4. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså en swap aftale der bliver lukket. og derefter forsvinde, for jyske bank ? Det er vist her bare de 2 bilag der er blevet væk, for jyske bank. :-) (Det ene bilag finder jyske bank dog igen 7 år efter) :-) -- 5. Hvorfor er de 2 bilag, ikke medtaget på årsopgørelsen, for det år hvor aftalen laves og lukkes. Der findes på årsopgørelsen kun den swap jyske bank egenhændigt har lavet. Det ene af de forsvundet bilag, er heldigvis efterfølgende dukket op igen, i en mail fremsendt fra et bestyrelsesmedlem. Men det er ikke på års opgørelsen ? :-) — 6. Hvordan kan jyske bank, egenhændigt lave en ny swap aftale, uden at tale med deres kunde først ?. :-) Og derefter indsætte deres nye swap bilag, i stedet for det swap bilag der i første omgang forsvandt :-). fra jyske bank. Heldigvis dukkede det forsvundet bilag op igen, i et fremsendt svar fra jyske bank sep. 2015 Da en af jyske banks bestyrelsesmedlemmer og advokat, var så venlig og sender en kopi til retten i Viborg, i den anlagte sag mod jyske bank. :-) Og at jyske bank derefter februar 2015 på spørgsmål, oplyser at de kun har ombytte de 2 bilag. Her er tale om et bilag / en swap aftale, som kunden ikke har anmodet jyske bank om at lave, eller indsætte til et lånetilbud. Findes der en mundtlig eller en skriftlig godkendelse af den aftale / bilag om det :-) Vi efterlyser bevis. — 7. Hvordan kan jyske bank lade en ikke eksisterende gæld tinglyse. Altså lade et lånetilbud tinglyse som det var hvemtaget når lånet ikke er hjemtaget, eller overhoved findes hjemtaget og udbetalt :-) En kopi af hjemtagetelses anmodning med min underskrift og kopi af udbetalingen, er blevet efterlyst. — 8. Hvilket bilag er brugt over for tinglysningsretten, for at kunne tinglyse lånet, der aldrig er blevet hjemtaget. — 9. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, til tinglysning af et lån i Nykredit, som ikke findes. først efter selv at blive stævnet indrømmer Nykredit, at de intet kender til lånet.? Lånet som jyske bank nægter at bevise hjemtaget og udbetalt. -- 10. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, for låne sagsomkostninger til Nykredit Som Nykredit efter selv at være stævnet, indrømmer at de intet kender til. Lånet som jyske bank hæver lånesags omkostninger for at formidle. Og som jyske bank nægter at bevise findes, som hjemtaget og udbetalt. — 11. Hvordan kan jysk bank hæve af betroet midler, til gebyr for at lave sikkerhed over for Nykredit på et lån der ikke findes.? — 12. Hvordan kan jyske bank kræve en grund tvangssolgt, når banken ved de ikke selv har første ret til provenuet. min ejendomsret er blevet krænket. — 13. Hvordan kan jyske bank forsvare at banken kræver et påstået underliggende lån til en swap (der der ikke er godkendt) afdrage ekstraordinært, og samtidig selv hæve renter af provenuet frem til 2028. er det ikke bedrageri. ? — 14. Hvordan kan jyske bank nægte at have krævet et tvangssalg, når banken udmærket ved, at det alene var et krav fra jyske bank. — 15. Hvordan kan jyske bank forklarer at deres advokat og bestyrelse efter nok 20 breve, alle med samme meget klare og tydelige spørgsmål, vælger at svare direkte forkert på spørgsmål, om et lån var hjemtaget og blevet udbetalt mm.? altså forsøge at vildlede. — 16. Hvorfor lyver jyske bank, over for sin kunde, skriver direkte usandt i mail om at et lån findes, selv om banken ved det er usandt. — 17. Hvorfor lyver jyske bank, når de skriver i mail at jeg har lavet lånet om, igen når banken ved det aldrig har været hjemtaget, så kan det heller ikke omlægges. ? — 18. Hvorfor vil jyske bank ikke svare deres kunder, som stiller spørgsmål, om et lån kunden ved ikke har hjemtaget. Det er vel banken, jyske bank som skal bevise, at kunden har hjemtaget, et lån i Nykredit. Selv om Nykredit bekræfter at de intet kender til det påstået lån ? — 19. Hvorfor nægter jyske bank at modtage provenuet, efter jyske Banks krævede tvangs salg af grunden — 20. Hvorfor nægter jyske bank at lave deponeringskonto. Kort sagt hvorfor nægter jyske bank, alt til at jyske bank skulle være involveret i kravet, om tvangssalget, når jyske bank ikke kan være i tvivl om hvad banken laver. 3 år skulle der gå, før jyske bank ville medvirke til at afslutte handlen, og nyt tab kunne konstateres, se bilag — 21. Hvorfor godkender jyske bank et byggebudget, som jyske bank ved ikke stemmer, Jyske bank’s mand siger flere gange,om jeg har husket alt, (der er glemt provisioner renter mm) Skulle banken ikke kunne se det ? Jyske Bank siger så sender i budgettet til godkendelse i Nykredit, og i dag ved jeg det er alene jyske bank der godkendte det. Dette oplyste Nykredit oplyste på møde i forbindelse med de selv blev stævnet. — 22. Hvorfor ville jyske Bank ikke hjælpe, at finde ud af hvem som indsatte kr. 1.000.000 kr ( 1 million.) på min konto, selv om jyske bank godt viste svaret. Det kunne være en fejl eller hvidvaskning. ? — 23. Hvorfor oplyser jyske bank at man skal skynde sig at få og hjemtage et lån, da man ellers nok ikke kan låne hele beløbet. ? Jyske bank har selv godkendt budgettet og lånet over for Nykredit, som efterfølgende ikke vil godkende lånebeløbet og kræver det nedbragt med 800.000 kr Kan også hænge sammen med at der er en Swap som ikke skulle betyde noget, bidraget stiger således fra 0,8 % til 3 % Dette har Nykredit bekræftet telefonisk er grundet swappen, men afviser efterfølgende på mail at skulle have bekræftet dette. (Klog af skade, så det findes en optagelse der bekræfter.) En Swap jyske bank ikke oplyser Nykredit noget om, som at jyske bank ønsker denne Swap med på et lån. (Nu er denne Swap dog kun lavet og indsat af jyske bank, uden anmodning eller godkendelse.) - 24. Er det rigtigt at jyske bank efter at først have godkendt et bygge projekt med lån på 4.300.000 kr. overfor nykredit, under betingelser som er overholdt. Derefter ved færdiggørelsen, får oplyst at der kun kan lånes 3.500.000 kr. Og det af jyske Bank, hjemtaget lån i Nykredit nu skal nedbringes med 800.000 kr. Grundet Nykredit efter at have set ejendommen og opdaget der er en Swap registeret ikke vil godkende det lån som jyske bank godkendte. ? - 25. Er det rigtigt at jyske bank, nu har bragt deres kunde ud i at måtte låne de penge i jyske bank som lånet skulle nedbringes med Og til en rente på 9,25 % - 26. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den nybyggede ejendom. ? - 27. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den låntagers private ejendom. ? - 28. Er det rigtigt at jyske bank spærrede deres kundes kontoer for at afkræve underskrifter på disse salgs fuldmagter, Samt for at få deres kunde, til at indgå afdrags aftaler med banken, som kunden meget nemt kunne risikere ikke at kunne overholde. Aftaler som udspringer sig af swappen og det underlægende lån :-) - 29. Er det rigtigt at jyske bank spændte deres kunde så hårdt. Har jyske bank spekuleret i at kunden ikke måtte have mulighed for at indbringe sagen for retten, hvorfor det har været jyske Banks ønske at stække kunden ØKNOMISK Således at kunden med stor sandsynlighed, ikke kunne finde penge til at hyrer en advokat. Så frem kunden nu ville fortsætte den sag, der allerede var indbragt for penge instituttets ankenævn. - 30. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende, ville have pant i alle virksomhedens anparter, således banken fik fuld kontrol. Hvilket 100 % ville have ført til konkurs, såfremt det var lykkes banken, at få en underskrift. - 31. Er det rigtigt at kunden ikke kunne betale andre kreditorer, da jyske bank forfordelte sig selv, ved at sikker sig pant i alt. Og at kunden derved mistede et 25 årig gammel virksomhed, og tabte aktie kapitalen. Se mere på private FB profil -Banknyt dk Mvh Carsten

Jyske bank Vesterbro bag stort bedrageri mod kunde, ved bilags manipulation, og FORFALSKNING
Eller det kaldes at fjerne aftale dokumenter

For over 3 years, the Group Management has been able to stop #jyskebank fraud

The police refuse to investigate

Chapter 2 The duties of the police are

§ 2. The police have the task 1) Preventing Crime

3) terminate criminal offenses and investigate and pursue criminal offenses

Jyske banks fundament er falsk. Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Når banker som jyske bank bedrager

  1. Juni 2019 Hvad gør vi når jyske bank, ved koncernenledelsen fortsætter med at bedrage danske bank kunder.

Advarer selvfølge andre om, at i Danmark bedrager Danske banker bevidst deres kunder.

🙂

IHVERTFALD OS

🙂

Jyske Banks modvilje til dialog, og at koncernen har nægter at hjælpe os med opklaring, ligesom at koncernen har lavet dokumentfalsk, for at skuffe i retsforhold, hvilket har været til stor skade.

Hvilket bestyrelsen nok stadig skrald griner over, er så nemt at slippe afsted med

Særligt når politiet ikke efterlever politiloven kap. 2. § 2. Styk 3.

Derfor anmode vi også omkring 1. Maj 2019 Justitsministeriet, om at træde ind i sagen.

🙂 🙂

Vi kan da umuligt være de enste i hele kongeriget Danmark, der er så usandsynligt heldige, at blive udsat for bedrageri af vores egen bank, jyske bank.

🙂

HVIS DET BARE ER EN UOVERENS STEMMELSE, ELLER EN LILLE MISFORSTÅELSE.

Ja måske bare en smutter Måske et uheld

Eller ledelsen ikke har har haft tid nok til at undersøge kundens anklager, i mod jyske bank for bedrageri

🙂

SÅ SVAR OS DA

Svar os da på hvad vi skriver og oplyser, det kan da ik være så svært for Danmarks anden største bank.

🙂

MEN JYSKE BANK HAR VALGT AT HOLDE KÆFT

MENS KONCERNENLEDELSEN UDNYTTER, DE SAMMEN I FORENING KAN FORTSÆTTE BANKENS BEDRAGERI, IMOD her: STORBJERG ERHVERV

HUSK DU I JYSKE BANK MEGET NEMT, SELV KAN BLIVE UDSAT FOR HELT DET SAMME SOM OS

🙂

Ledelsen griner sikkert stadigvæk, men sagen er nu ret alvorlig, da de beviser mange ville holde væk fra domstolen, nu er blevet fremlagt, og det af kunden selv.

🙂

Har noteret at myndighederne intet gør ved de kriminelle danske banker.

HVORFOR Vil staten da være med til at bankerne bedrager danskere ? Næppe

Men hvorfor stopper staten så ikke jyske banks åbenlyse svindel, når både politi og andre myndigheder kender til Jyske Banks bedrageri.

🙂

Hvis der skal være nogle retssikkerhed til den Danske Befolkning, så træder Folketinget / Finansministeriet / Statsministeriet / Justitsministeriet ind i sagen om Jyske Banks grove bedrageri.

Og undersøger så om kunden i jyske bank har ret, eller ikke har ret i nogle af deres påstande.

🙂

Påstande som vores fuldmægtige 18. December sagde til os, at det var nogle grove anklager vi kom med, i” kladden til ønsket processkrift.”

Ja det er nogle grove anklager, men de er også sande, og vi gentager dem når vi skal i retten.

🙂 🙂 🙂

HJÆLP MED AT KASTE LYS OVER JYSKE BANK MÅDE AT DRIVE BANKFORETNING

HJÆLP OS MED DEN EFTERFORSKNING MOD JYSKE BANK FOR MILLION BEDRAGERI

🙂

MILLION SVINDEL SOM JYSKE BANKs BESTYRELSE, SAMMEN MED LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER

HAR GJORT ALT FOR AT MODARBEJDE BLEV FREMLAGT.

BLIVER EFTERFORSKET AF POLITIET

Kapitel 2 Politiets opgaver er § 2. Politiet har til opgave 1) at forebygge strafbare forhold 3) at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold.

🙂

DESVÆRRE VIL STATS ADVOKATEN IKKE HAVE AT ANKLAGEMYNDIGHEDEN FÅR BEDRAGERI SAGEN.

HVORFOR MON ?

🙂 🙂

EN ANKLAGER SOM IKKE ER FOESØGT KØBT, ELLER MÅSKE BESTUKKET AF JYSKE BANK

VIL KUNNE FREMLÆGGE SAGEN, LANGT BEDRE END STORBJERG ERHVERG GØR DET HER.

🙂 🙂

ER STORBJERG ERHVERV UDSAT FOR BEDRAGERI, SOM FREMLAGT I BILAG 100. & 101. 28-12-2018

LÆS BREVET TIL JYSKE BANK 20-06-2019 OG SE DE DELTE BILAG HER.

BILLEDER ER DE MEDSENDTE BILAG, SOM KUNDEN SELV FREMLAGE 28-12-18 & GENSENDTE 28-01-2019 TIL BESTYRELSEN.

🙂 🙂

LAVER JYSKE BANK BEDRAGERI

FORTSÆTTER JYSKE BANK BEDRAGERI ?

ELLER GÆLDER LOVEN BARE IKKE FOR JYSKE BANK.

🙂 🙂

SPØRG SÅ DIG SELV, OM JYSKE BANK OVERTRÆDER STRAFFELOVEN, MED HENSYN TIL BEDRAGERI.

Og TÆNK OM JYSKE BANK IKKE OVERTRÆDER FLERE LOVE OG REGLER, I BARE DENNE HER ENE SAG.

🙂

SPØRGSMÅL KAN NEMT BLIVE

DRIVER JYSKE BANK EN LANDSSKADELIG BANK VIRKSOMHED. VED BEVIDST AT STÅ BAG BEDRAGERI AF KUNDE.

🙂

FØLG SAGEN BS 1-698/2015 I VIBORG BYRET.

🙂 🙂 🙂

Men er vi er udsat for bedrageri, som storbjerg erhverv påstår ?

ELLER ER DET FALSKE ANKLAGER.

🙂

Vi står helt alene i sagen, og får ingen hjælp og ingen svar.

Så frem til vi får en dato, og der gennemgået sagens forhold, med vores advokat, der ikke innu har udtalt sig, om vores grove anklager mod jyske bank for bedrageri 🙂 holder vand.

Ved vi ikke om han giver os ret, eller om vi skal fremlægge flere beviser, for at have en god sag.

🙂

Derfor beder vi Folketinget / Finansministeriet / Statsministeriet / Justitsministeriet om at undersøge sagen, mod jyske bank

FOR ER DET FALSKE ANKLAGER ØNSKER STORBJERG ERHVERV, SELV AT SLETTE HVAD DER MÅTTE VÆRE FALSK.

MEN ER DET SANDT SÅ ER DETTE HER DANMARKS NOK GROVESTE SVINDELSAG.

🙂 🙂

VI ØNSKER HJÆLP

Før vores advokat, vel snart tager fløjlshandsker af, og klasker Andes Dam en flad lussing i det nye påstands dokument.

Hvor sammenblandning af flere virksomheder til samme konto nummer også skal med.

Ligesom jyske bank jo nærmest tvang os til at stævne Helsingør kommune, for ikke at kunne betale for den grund jyske bank tvang os til at sælge.

Men nægtede at modtage provenuet fra, hvilket også er fremlagt i vores vidneforklaring Bilag 100. og 101.

🙂 🙂

DER ER DERFOR VI BEDER OM HJÆLP, FOR IKKE ALENE I BYRETTEN, FAKTISK SKAL FREMLÆGGE EN SAG DER HØRER HJEMME I STRAFFE RETTEN.

Og dernæst anmoder at staten leve op til loven, og stanser en igangværende forbrydelse imod lille bankkunde.

Og at sørger for der sker retsforfølgning.

🙂

Altså at sørger for politiet overholder

Politiets overordnede opgaver som de fremgår af politiloven

Kapitel 2 Politiets opgaver

§ 2. Politiet har til opgave

1) at forebygge strafbare forhold

3) at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold

🙂

VI BLIVER BEDRAGET AF JYSKE BANK, OG SÅDAN ER DET FOR OS, DER ER KUNDE I JYSKE BANK

Vi har siden maj 2016 forsøgt kontakt og dialog, hvilket jyske bank koncernen har afvist, og istedet fortsat bankens voksende bedrageri mod os.

🙂

Følg også link på Twitter https://mobile.twitter.com/CarstenStorbje1

🙂

Men hvad gør vi kunder ved det

Altså når jyske bank med ledelsen og Anders Dam i spidsen, laver og fortsætter modbydelig og velovervejet svindel imod os kunder.

BANKNYT er en måde at komme ud med sandheden om den Danske Bank

🙂

Men AndersChristianDam

Så lad da være med at bedrage de syge kunder, jyske bank kunne jo risikere de blev raske, og måske ovenikøbet opdagede, hvad jyske bank laver, for at blive kaldt en bedragerisk bank.

🙂

HVOR SLEMT STÅR DET TIL MED ANDRE BANKER ?

ELLER ER DET KUN JYSKE BANK SOM UDSÆTTER KUNDER FOR BEDRAGERI.

🙂

Hvis jyske bank tror Koncernledelsens fortsatte bedrageri imod os kunder, på nogle måde kan retfærdiggøres.

Eller jyske bank tror at bankens fortsatte million svindel, øknomisk vil være til skade for os, og gøre så vi ikke har råd til en advokat

Altså ikke har råd til den advokat som netop skal stoppe Jyske Banks kontinuerlige bedrageri mod os.

Hvilket skal ske ved at advokaten fremlægger sagen mod jyske bank som svig og falsk

Hvilket er det vi beder om, lige som det er forklaret mange gange, og 28-12-2018 blev fremlagt af kunden selv.

🙂

Bliver jyske bank dømt for svindlen mod os, anker jyske bank nok efter sædvane. Og så ansøger vi igen fri proces efter

Retsplejelovens § 327. Fri proces Stk. 2. Fri proces kan, jf. § 325, gives til en appelsag, når ansøgeren helt eller delvis har fået medhold i den foregående instans, og sagen er appelleret af modparten.

/

§ 325, gives til en sag i 1. instans

Selv om vi fik afslag her grundet domstolsstyrelsen og Civilstyrelsen ikke mener sagen BS 1-698/2015 har nogle offenlig intresse, er sagen nu alligevel blevet ret offenlig.

🙂

Vi siger bare held og lykke til de 13 øverste i Jyske Banks Koncernledelse.

Vi ses i retten Philip Baruch og Anders Dam

🙂

Bare fordi det danske politiet dækker over den svindel som jyske bank åbenlyst står bag, og Politiet så nægter at afhører os i svindel sagen som vi politi anmeldte i påsken 2016.

Med begrundelse politiet og statsadvokaten mente ikke jyske bank, ville ville blive straffet for bankens handlinger.

Dette uanset de massive beviser i politianmeldelsen mod jyske bank, for både dokumentfalsk og bedrageri.

🙂

Jyske Banks bestyrelses medlem Philip Baruch skrev efter politianmeldelsen mod jyske bank for bedrageri, at koncernen tog politianmeldelsen med sindsro.

Dengang viste vi heller ikke at myndighederne, ville dækkede over den svindel, som den store danske bank systematisk syntes at står bag.

🙂

Som vi skrev til vores advokat Eks. 12. 24. 28 juni 2019

At jyske bank koncernens fortsatte bedrageri 28. Juni naturligvis har fast holdt jyske bank som en bedrager, og vi storbjerg erhverv har tilbagekaldt alle vores tilbud til jyske bank.

🙂

Vi holder fast i hvad vi Eks. Skrev 30. August 2018 at jyske bank udsætter os for bedrageri.

Og mener at jyske bank driver Landsskadelig bankvirksomhed, ved at lyver overfor retten for at skuffe i retsforhold

En bedrageri / svig sag der i bund og grund handler om jyske banks million svindel

Samt at Jyske Banks Koncernledelse i forening står bag, Jyske Banks fortsatte millionbedrageri i mod Storbjerg erhverv

🙂

Ledelsen kunne have kontaktet os, staks efter vi i maj 2016, skrev til koncernen at vi nok var udsat for et kæmpe bedrageri, og der have udredet denne lille misforståelse, såfremt jyske bank har rent mel i posen.

🙂

Når men jyske bank skrev til Thomas fra Rødstenen i Århus at koncernen ønskede en dom

Dette er vi også på vej til, så bare rolig den skal i nok også få.

🙂

Vores nye advokat skal bare lige fremlægge sagen som vi har bet om.

Og så snart vi får en møde dato, vil vi offenliggøre denne.

Ligesom den kladde til påstandsdokument vi vil medtage mm.

🙂

Hvis jyske bank ønsker vi retter i nogle opslag, gør vi gerne dette.

HVEM VIL DA FØRER SAG IMOD JYSKE BANK OG FREMLÆGGE FALSKE BEVISER

LIDT SOM MON JYSKE BANK VIL BRUGE FALSKE BEVISER, FOR AT SKJULE BEDRAGERI

?

🙂

Anders Dam, “manden med hoved i busken, som også er hjernen i jyske bank”

Han skal bare ringe 22227713

Nummeret var 22227713

🙂

Kik på den trøje vi sendte til dig Anders Dam, tag den på og grin bare, for vi er så pisse ligeglade, hvor stave fejl der er, og hvor meget i griner af os små kunder.

🙂

Men finder jyske bank noget der er usandt, eller ikke bevist nok

Så oplys os hvor jyske bank eller Lund Elmer Sandager mener der skal rettes i opslag.

🙂

Vi giver de bedste hilsner til jyske bank koncernen og ledelsen

Vi ses om ikke andet 30. September i byretten Viborg Hvis nogle har glemt hvad det er for en sag, er sagen nummer BS 1-698-2015

🙂

Forstår ikke at Jyske Banks ejere som ATP, ikke siger til bestyrelsen at dialog er bedre end bedrageri

Men desvære skriver ATP de vil ikke blande sig, på trods af deres viden om bankens massive bedrageri.

🙂

Kære Anders Dam og jer andre, dette her opslag er kun for ikke at knække sammem, men vi ønsker Dialog, håber det er ved at blive forstået.

Forstår ikke at jyske bank ikke vil tale med os, derfor kommer opråb som dette opslag.

Venligst

Storbjerg Erhverv Søvej 5. 3100 Hornbæk