UDSAT UDSAT / Kom med til retten i Viborg og følg Svindel sagen mod jyske bank koncernen. Og dennes bestyrelse 30. September og 1. Oktober 2019 BS 1-698/2015

Jyske Banks Koncernledelse Ved Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt – Er alle sammen tilbudt at indrømme bedrageri og mulighed for at komme ud af det fortsatte bedrageri forhold mod deres kunde 🙁 Bestyrelsen afviste at underskrive, og valgte i forening at fortsætte Jyske Banks bedrageri – Politiet er ligeglade med kriminelle bestyrelses medlemmer i store banker, disse må ikke efterforskes – Derfor nægter stadsadvokaten at se på beviserne mod banken for groft bedrageri – Vi afventer her 1. Marts stadig på at modtage Bestyrelsens afsluttende bemærkninger fra 19. Februar – Og få datoer for hovedforhandling.

Når jyske bank bedrager kunder, men ikke har opdaget det. Kan banken jo heller ikke rette fejlen Hjælp jyske bank Oplys AKTIONÆRENE om de vil hjælpe koncernledelsen, med at få øje på dette opslag, så vi ikke skal vente på en dommer stopper Danmarks anden største bank i at bedrage kunder

Can Danish Banks as Jyskebank be trusted ?

Koncernledelsen i jyske bank står med CEO #bandelederen Anders Christian Dam bag mange års groft bedrageri mod bankkunde i jyske bank Se mere på www.banknyt.dk eller på www.tyv.dk #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt :-) Taler vi om nogle simpel forbrydere der driver en kriminel jysk bank. Det finder vi ud af i Viborg RET Viborg Domstol FØLG SAGEN BS 1-698/2015 Jyske bank har afsluttende svarfrist 19 februar 2019 på den forurettedes bemærkninger, i den for retten 28-12-2018 i sagen fremlagte vidneforklaring. Bilag 100 & 101. Fra 28 december 2018. Læs denne vidneforklaring, og lær den hæderlige og ærlige jyske bank at kende for bankens værdigrundlag. :-) #ATP #PFA #GF vores fælles #værdigrundlag og det gode sammen arbejde med JyskeBank. Husforsikring Bilforsikring Samarbejdspartnere Som finansiel virksomhed følger Jyske Bank en række retningslinjer for "god skik". Som jyske bank ikke behøver at overholde siger bestyrelses medlemmet Philip Baruch :-) Jyske Bank har samarbejdspartnere med det samme værdigrundlag som jyske bank. Danske Selvstændige Ejendomsmæglere #EDC #RealMæglerne #BoligOne #Nellemann Leasing #Pension & #Forsikring AXA Partners #CodanForsikring #GF Forsikring #Letpension #Nærpension #PFA Pension :-) #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #Bankdirektør #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #jyskebank #Skatterådgivning #Hvidvask #Hvidvaskning med jysk bank. - Jyske banks fundament er #GRATIS men #LØGNAGTIG & #DÅRLIG #RÅDGIVNING Vi vil også opfordre jyske bank til at overholde bankens fundamentet og vedtægter som § 1. Styk 4. og Styk 5. Kopi herunder. ( altså her underliggende.) :-) Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger En bank som da Brask Thomsen ejede Finansbanken før jyske bank overtog Fidusbanken :-)
18-05-2016 skrives til advokat Morten Ulrik Gade jyske bank Og videre sendes 19-05-2016 til ledelsen – Kunde tror ikke på de har lånt de 4.328.000 kr. om mener de er udsat for et kæmpe bedrageri – Bedrageriet fortsættes da jyske bank koncernen nægter at stoppe bedrageri – Derfor er første spørgsmål til jyske bank der kun vil svare i retten – HVOR ER DE 4.328.000 kr. Banken påstår kunde har lånt Senest 20-11-2008 hvor tilbud udløb – Viste bankens ansatte ikke 19-04-2009 at det ikke var hjemtaget

Koncernledelsen i jyske bank står med CEO #bandelederen Anders Christian Dam bag mange års groft bedrageri mod bankkunde i jyske bank Se mere på www.banknyt.dk eller på www.tyv.dk #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt :-) Taler vi om nogle simpel forbrydere der driver en kriminel jysk bank. Det finder vi ud af i Viborg RET Viborg Domstol FØLG SAGEN BS 1-698/2015 Jyske bank har afsluttende svarfrist 19 februar 2019 på den forurettedes bemærkninger, i den for retten 28-12-2018 i sagen fremlagte vidneforklaring. Bilag 100 & 101. Fra 28 december 2018. Læs denne vidneforklaring, og lær den hæderlige og ærlige jyske bank at kende for bankens værdigrundlag. :-) #ATP #PFA #GF vores fælles #værdigrundlag og det gode sammen arbejde med JyskeBank. Husforsikring Bilforsikring Samarbejdspartnere Som finansiel virksomhed følger Jyske Bank en række retningslinjer for "god skik". Som jyske bank ikke behøver at overholde siger bestyrelses medlemmet Philip Baruch :-) Jyske Bank har samarbejdspartnere med det samme værdigrundlag som jyske bank. Danske Selvstændige Ejendomsmæglere #EDC #RealMæglerne #BoligOne #Nellemann Leasing #Pension & #Forsikring AXA Partners #CodanForsikring #GF Forsikring #Letpension #Nærpension #PFA Pension :-) #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #Bankdirektør #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #jyskebank #Skatterådgivning #Hvidvask #Hvidvaskning med jysk bank. - Jyske banks fundament er #GRATIS men #LØGNAGTIG & #DÅRLIG #RÅDGIVNING Vi vil også opfordre jyske bank til at overholde bankens fundamentet og vedtægter som § 1. Styk 4. og Styk 5. Kopi herunder. ( altså her underliggende.) :-) Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger En bank som da Brask Thomsen ejede Finansbanken før jyske bank overtog Fidusbanken :-)

Koncernledelsen i jyske bank står med CEO #bandelederen Anders Christian Dam bag mange års groft bedrageri mod bankkunde i jyske bank Se mere på www.banknyt.dk eller på www.tyv.dk #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt :-) Taler vi om nogle simpel forbrydere der driver en kriminel jysk bank. Det finder vi ud af i Viborg RET Viborg Domstol FØLG SAGEN BS 1-698/2015 Jyske bank har afsluttende svarfrist 19 februar 2019 på den forurettedes bemærkninger, i den for retten 28-12-2018 i sagen fremlagte vidneforklaring. Bilag 100 & 101. Fra 28 december 2018. Læs denne vidneforklaring, og lær den hæderlige og ærlige jyske bank at kende for bankens værdigrundlag. :-) #ATP #PFA #GF vores fælles #værdigrundlag og det gode sammen arbejde med JyskeBank. Husforsikring Bilforsikring Samarbejdspartnere Som finansiel virksomhed følger Jyske Bank en række retningslinjer for "god skik". Som jyske bank ikke behøver at overholde siger bestyrelses medlemmet Philip Baruch :-) Jyske Bank har samarbejdspartnere med det samme værdigrundlag som jyske bank. Danske Selvstændige Ejendomsmæglere #EDC #RealMæglerne #BoligOne #Nellemann Leasing #Pension & #Forsikring AXA Partners #CodanForsikring #GF Forsikring #Letpension #Nærpension #PFA Pension :-) #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #Bankdirektør #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #jyskebank #Skatterådgivning #Hvidvask #Hvidvaskning med jysk bank. - Jyske banks fundament er #GRATIS men #LØGNAGTIG & #DÅRLIG #RÅDGIVNING Vi vil også opfordre jyske bank til at overholde bankens fundamentet og vedtægter som § 1. Styk 4. og Styk 5. Kopi herunder. ( altså her underliggende.) :-) Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger En bank som da Brask Thomsen ejede Finansbanken før jyske bank overtog Fidusbanken :-)
Dækker politiet os stadsanklageren over danske bankers bedrageri – Se link opslag KLIK

Jyske Banks bestyrelse er tilbudt at kunne sætte deres mandat frit, men bestyrelsen vælger i forening at fortsætte Jyske Banks million bedrageri mod bankens kunde.

Imens jyske bank bedrager bankens kunde, beder kunden deres Advokat svare og hjælpe med at stoppe svindlen, samt få Koncernledelsen dømt for bedrageri “SVIG”

Finans #pol #dkpol #Nordea #Danskebank #DR #TV2 #News #Bank #AndersDam #Poliktik #Domstol #Retssag #AL #ATP #Maersk #GF #Nykredit #JyskeBank #Svindel #Bedrageri

Sagen som jyske bank kræver skal hovedforhandles, da ledelsen ellers nægter at stoppe med at lave og fortsatte bankens bedrageri, uden jyske bank først blive dømt for bankens svig og falsk.

Kladde begyndt påstandsdokument, bliver rettet og delt.

Det handler om at Danske bank kunder, politiet, regeringen, folketinget, Finansministeriet, Justitsministeriet, Statsministeriet, advokatsamfundet, Domstolsstyrelsen, er gjort bevidste om at Jyske bank ved Koncernledelsens samlede bestyrelse står bag groft og udspekuleret million bedrageri imod lille dansk virksomheds kunde.

Storbjerg Erhverv som i over 3 år har forsøgt at få disse 13 medlemmer, af den kriminelle organisation jyske bank, til at holde op med at lave og fortsætte jyskebankens fortsatte svindel af bankens kunder.

Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen MarianneLillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt

Spørg Statsministeriet, justitsministeriet, Finansministeriet om jyske bank, er et problem for Danmarks omdømme, hvis Storbjerg Erhvervs beviser imod banken for udnyttelse, dokumentfalsk og svindel er ægte.

Er det et problen for retssikkerheden, når dansk politi dækker over bankers svindel, ved ikke at efterleve politi lovens PARGRAF 2. Kapitel 2. Stk 3.

Er det et problem at advokater dækker over bankers svindel, Eks. At lyve overfor retten i retsforhold.

Er det et problen at de som er udsatte for svindel i danske banker, ikke kan stole på deres egne Advokat ikke også lyver for dem.

Er det et problem at selv andre banker, som her Nykredit dækkede over Jyske Banks bedrageri

Om jyske bank så har udsat 100. Eller 1000. af deres kunder for samme udnyttelse og bedrageri, og er forvent med deres kunder opgiver, eller kunderne under bedrageriet bare ikke har penge, til den advokat som skal stoppe jyske Banks fortsatte bedrageri, eftersom jyske bank har stjålet kundens penge. “Ved vi jo ikke”

At jyske bank lyver, snyder og bedrager deres syge kunder, er vores sag et godt eksempel på.

Men vi er også et godt eksempel på at, svindel banker som jyske bank ikke altid kan regne den ud, når koncern ledelse sammen går 100 % ind for at udnytte og bedrag deres kunder.

NÅR MEN TIL BAGE TIL SAGEN.

Vi glæder os til at se koncern DIRIKTØR Anders Dam i øjende og kunne sige, du står i spidsen på jyske Banks million bedrageri i mod os

12. April 2019 Skriver retten at der stadig er mulighed for retsmægling Ja tak KLIK PÅ BILLED og læs mere

Koncernledelsen i jyske bank står med CEO #bandelederen Anders Christian Dam bag mange års groft bedrageri mod bankkunde i jyske bank Se mere på www.banknyt.dk eller på www.tyv.dk #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt :-) Taler vi om nogle simpel forbrydere der driver en kriminel jysk bank. Det finder vi ud af i Viborg RET Viborg Domstol FØLG SAGEN BS 1-698/2015 Jyske bank har afsluttende svarfrist 19 februar 2019 på den forurettedes bemærkninger, i den for retten 28-12-2018 i sagen fremlagte vidneforklaring. Bilag 100 & 101. Fra 28 december 2018. Læs denne vidneforklaring, og lær den hæderlige og ærlige jyske bank at kende for bankens værdigrundlag. :-) #ATP #PFA #GF vores fælles #værdigrundlag og det gode sammen arbejde med JyskeBank. Husforsikring Bilforsikring Samarbejdspartnere Som finansiel virksomhed følger Jyske Bank en række retningslinjer for "god skik". Som jyske bank ikke behøver at overholde siger bestyrelses medlemmet Philip Baruch :-) Jyske Bank har samarbejdspartnere med det samme værdigrundlag som jyske bank. Danske Selvstændige Ejendomsmæglere #EDC #RealMæglerne #BoligOne #Nellemann Leasing #Pension & #Forsikring AXA Partners #CodanForsikring #GF Forsikring #Letpension #Nærpension #PFA Pension :-) #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #Bankdirektør #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #jyskebank #Skatterådgivning #Hvidvask #Hvidvaskning med jysk bank. - Jyske banks fundament er #GRATIS men #LØGNAGTIG & #DÅRLIG #RÅDGIVNING Vi vil også opfordre jyske bank til at overholde bankens fundamentet og vedtægter som § 1. Styk 4. og Styk 5. Kopi herunder. ( altså her underliggende.) :-) Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger En bank som da Brask Thomsen ejede Finansbanken før jyske bank overtog Fidusbanken :-)
Dækker politiet os stadsanklageren over danske bankers bedrageri – Se link opslag KLIK

Koncernledelsen i jyske bank står med CEO #bandelederen Anders Christian Dam bag mange års groft bedrageri mod bankkunde i jyske bank Se mere på www.banknyt.dk eller på www.tyv.dk #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt :-) Taler vi om nogle simpel forbrydere der driver en kriminel jysk bank. Det finder vi ud af i Viborg RET Viborg Domstol FØLG SAGEN BS 1-698/2015 Jyske bank har afsluttende svarfrist 19 februar 2019 på den forurettedes bemærkninger, i den for retten 28-12-2018 i sagen fremlagte vidneforklaring. Bilag 100 & 101. Fra 28 december 2018. Læs denne vidneforklaring, og lær den hæderlige og ærlige jyske bank at kende for bankens værdigrundlag. :-) #ATP #PFA #GF vores fælles #værdigrundlag og det gode sammen arbejde med JyskeBank. Husforsikring Bilforsikring Samarbejdspartnere Som finansiel virksomhed følger Jyske Bank en række retningslinjer for "god skik". Som jyske bank ikke behøver at overholde siger bestyrelses medlemmet Philip Baruch :-) Jyske Bank har samarbejdspartnere med det samme værdigrundlag som jyske bank. Danske Selvstændige Ejendomsmæglere #EDC #RealMæglerne #BoligOne #Nellemann Leasing #Pension & #Forsikring AXA Partners #CodanForsikring #GF Forsikring #Letpension #Nærpension #PFA Pension :-) #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #Bankdirektør #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #jyskebank #Skatterådgivning #Hvidvask #Hvidvaskning med jysk bank. - Jyske banks fundament er #GRATIS men #LØGNAGTIG & #DÅRLIG #RÅDGIVNING Vi vil også opfordre jyske bank til at overholde bankens fundamentet og vedtægter som § 1. Styk 4. og Styk 5. Kopi herunder. ( altså her underliggende.) :-) Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger En bank som da Brask Thomsen ejede Finansbanken før jyske bank overtog Fidusbanken :-)

Koncernledelsen i jyske bank står med CEO #bandelederen Anders Christian Dam bag mange års groft bedrageri mod bankkunde i jyske bank Se mere på www.banknyt.dk eller på www.tyv.dk #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt :-) Taler vi om nogle simpel forbrydere der driver en kriminel jysk bank. Det finder vi ud af i Viborg RET Viborg Domstol FØLG SAGEN BS 1-698/2015 Jyske bank har afsluttende svarfrist 19 februar 2019 på den forurettedes bemærkninger, i den for retten 28-12-2018 i sagen fremlagte vidneforklaring. Bilag 100 & 101. Fra 28 december 2018. Læs denne vidneforklaring, og lær den hæderlige og ærlige jyske bank at kende for bankens værdigrundlag. :-) #ATP #PFA #GF vores fælles #værdigrundlag og det gode sammen arbejde med JyskeBank. Husforsikring Bilforsikring Samarbejdspartnere Som finansiel virksomhed følger Jyske Bank en række retningslinjer for "god skik". Som jyske bank ikke behøver at overholde siger bestyrelses medlemmet Philip Baruch :-) Jyske Bank har samarbejdspartnere med det samme værdigrundlag som jyske bank. Danske Selvstændige Ejendomsmæglere #EDC #RealMæglerne #BoligOne #Nellemann Leasing #Pension & #Forsikring AXA Partners #CodanForsikring #GF Forsikring #Letpension #Nærpension #PFA Pension :-) #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #Bankdirektør #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #jyskebank #Skatterådgivning #Hvidvask #Hvidvaskning med jysk bank. - Jyske banks fundament er #GRATIS men #LØGNAGTIG & #DÅRLIG #RÅDGIVNING Vi vil også opfordre jyske bank til at overholde bankens fundamentet og vedtægter som § 1. Styk 4. og Styk 5. Kopi herunder. ( altså her underliggende.) :-) Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger En bank som da Brask Thomsen ejede Finansbanken før jyske bank overtog Fidusbanken :-)

Når banker bedrager deres kunder, og nægter at holde op, så tegner der sig et dystert billed af bankens redelighed, eller rettere af fundament i banken.

Er det sådanne banker folket ønsker skal lave foretninger med staten. VELKOMMEN I VIBORG BYRET

Til jer som gerne vil med til Viborg byret 30/9 & 1/10 2019

I er alle velkommen.

Vi kører fra Hornbæk 29. September. Nærmere tidsplan kommer.

Vi sørger for overnatning, og mad.

Vi skal være i retten kl. 9.00 begge dage.

Jyske bank nægter stadig efter over 3 års intens forsøg på at få stoppet Jyske Banks konstante svindel, at holde op med at udsætte deres kunder for bedrageri, uden deres kunder selv har trukket den kriminelle bank ledelse i retten først.

Vi kører i flere biler, også i de efterhånden meget kendte reklame jyske bank biler.

/

Vi indloger os i lejlighed eller hus, hvor vi alle kan være.

Vi sørger som skrevet for forplejning og overnatning.

Checker med soveposer osv. Har et hus i kikkerten.

Kører du med egen bil, og har ekstra plads så giv lige besked.

/

Denne sag bliver meget spændene. Eftersom det er første gang en lille kunde som vi trækker en dansk storbank i byretten for svindel. “Svig”

Vi er oppe imod jyske bank og Koncernledelsen samt deres advokater i Lund Elmer Sandager

Men ryster ikke over det, vi har lavet forarbejdet selv, og beviserne er i orden, vi ønsker og vil have oprejsning, og så naturligvis have jyskebank ved ledelsen dømt for groft svig og falsk mod os.

/

Mens vi venter på vores advokat svare og kommer med en dato, vi kan gennemgå sagen mod jyske banks for svig og falsk, gør vi os klar.

Og det med en dresseret bedrageri sag, som bare fremstilles som SVIG og FALSK ved udnyttelse, vildledning og ond tro.

/

Jer som allerede har sagt i vil med og støtte op mod giganten og alle andre i er alle velkommen

Vil gerne have opbakning i retten, i denne nok lille sag, Ingen bekymre sig om.

I kan også SMSe på 22227713

Sagen som jyske bank kræver at skal ordnes ved hovedforhandling. Kom ikke og du vi ikke har prøvet dialog.

Spørg hvis du har spørgsmål til sagen som handler om Jyske Banks redelighed, hæderlighed, troværdighed, ærlighed.

Hilsen Rie og Carsten

#Press The customer asksing the press, to ask the #Danish #Bank, why they are doing fraud :-) :-) Never seen before That a customer pack cars into giant stickers brands, Call up the bank, just to stop the bank's fraud against customer. To get in touch with the CEO Anders Dam Anders Dam which allows the Chrime, together with management that the bank continue fraud :-) :-) For more than 2 years, at least since May 2016 Have the bank director Anders Christian Dam, the manager Jyske Bank And the board of the same Danish Bank known everything about the scam :-( Fraud against customer. The customer tries to stop the bank CEO Anders Christian Dam But fraud is a good bank business for the Danish bank, as refusing to stop fraud in the 10th year :-) :-) Thinking all employees of the Jyske bank are laughing at the customers Customers who the bank deliberately deceives The Danish Bank of Jutland JYSKE BANK Supported by the bank's employees, Employees who agree with the manager, and group management in the fight against the customer. Customer who just want dialogue and help to understand if Jyske Bank is ? Criminal or a Honest Bank :-) :-) What can you do against Denmark's biggest fraudsters? when punishing the law did not seem to apply to the Danish banks which is supported by the the state of Denmark with a several of bank packages :-) :-) To the press. #PRESS Big #crimes against Danish customers in Denmark's second largest bank jyske bank - #Warning do not trust #Danish #Bank Jyske bank / Jutland Bank :-) Do you want a good story to give your readers The truth about the Danish banks - Do you have any questions? contact us +45 22227713 See attachments on the Danish home page www.banknyt.dk :-) :-) It's about guilt and responsibility Danish letter to the bank https://facebook.com/story.php?story_fbid=10217257306644043&id=1213101334&ref=bookmarks :-) Little attachment Danish It is also about the bank taking millions of Danish kroner in interest rates, for a loan the danish bank is lying, that the customer has taken ---------- which the bank has taken interest for. while everyone in the bank knows, there is no loan taken. https://facebook.com/story.php?story_fbid=10217222726019549&id=1213101334&ref=bookmarks A bad case for the Danish Banks :-) :-) #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #Jyskebank #Fraud #Bank ------------ :-) :-) Funny enough for all that loan is not existing just ask jyske bank why the bank does not admit fraud And start to apologize all crimes. https://www.jyskebank.dk/kontakt/afdelingsinfo?departmentid=11660 #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #GF #BirgitBushThuesen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #gangcrimes #crimes :-) just ask jyske bank why the bank does not admit fraud And start to apologize all crimes. https://www.jyskebank.dk/kontakt/afdelingsinfo?departmentid=11660 #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt :-) :-) :-) Oplysning til aktionærer i jyske bank Banken bedrager bevidst forsat kunde på 10'ende år Er det sådan en virksomhed du vil støtte med aktie køb :-) DER ER NÆPPE TALE OM SANDHED OG TROVÆRDIGHED NÅR JYSKE BANK UDTALER SIG :-) :-) Jyske bank bedrager kunde bevidst, nu på 10'ende år. AKTIE EJERER I JYSKE BANK LÆS MERE OM HVAD I INVENSTERE JERES PENGE I HER www.tyv.dk Og hvad det er for en Bank i giver jeres støtte til, ved at eje aktier i jyske bank ATP CODAN REAL PENSAM og de mange aktie ejere i Jysk bank - Shareholders' representatives Jyske Bank Jesper Stærmose Andersen, Jette Fledelius Andersen, Tage Andersen, Peder Astrup, Jens A. Borup, Jørgen Boserup, Ole Bouet, Torben Lindblad Christensen, Poul Djernes, Anne Thiel Fuglsang, Jarl Gorridsen, Lene Haaning, Jan Højmark, Bente Jensby, Frede Jensen, Pernille Kræmmergaard Jensen, Susanne Lund Jensen, Søren Wibholm Just, Palle Buhl Jørgensen, Gunnar Lisby Kjær, Gert Kristensen, Heidi Langergaard Kroer, Betina Kühn, Anker Laden-Andersen, Ib René Laursen, Jan Fjeldgaard Lunde, Anker Nielsen, Jørgen Gade Nielsen, Erna Pilgaard, Mogens Poulsen, Jesper Rasmussen, Thorbjørn Risgaard, Lars Svenningsen, Georg Sørensen, Jan Thaarup, Jytte Thøgersen, Hans Christian Vestergaard, Tom Amby, Palle Møldrup Andersen, Poul Beck Konrad, Bo Bjerre Rasmussen, Jan Bjærre, Sven Buhrkall, Anni Bundgaard, Erik Bundgaard, Annie Mary Christensen, Christian Dybdal Christensen, Johan Sylvest Christensen, Birthe Marianne Christiansen, Lone Fergadis, Henning Fuglsang, Jens Jørgen Hansen, Lars Hauge, Stig Hellstern, Jens Gadensgaard Hermann, Kirsten Ishøj Christensen, Inger Marie Jappe, Ernst Kier, Steffen Falk Knudsen, Finn Vestergaard Langballe, Claus Larsen, Elsebeth Lynge, Preben Mehlsen, Axel Ørum Meier, Hans Henrik Møller Mortensen, Tonny Vinding Møller, Keld Norup, Preben Norup, Søren Nygaard, Herman M. Pedersen, Peder Pedersen, Peder Philipp, Susanne Dalsgaard Provstgaard, Lars Peter Rasmussen, Erling Sørensen, Bo Richard Ulsøe, Karsten Jens Andersen, Rina Asmussen, Annette Bache, Philip Baruch, Jens-Christian Bay, Jesper Lund Bredesen, Henrik Bræmer, Jørgen Bæk-Mikkelsen, Gert Dalskov, Kim Elfving, Bent Gail-Kashnyk, Mogens Grüner, Hans Bonde Hansen, Karin Søholt Hansen, Michael Heinrich Hansen, Eddie Holstebro, Steen Arne Jensen, Anne Mette Kaufmann, Jess Th. Larsen, Henrik Lassen Leth, Søren Lynggaard, Jørgen Hellesøe Mathiesen, Kristian May, Jens Kramer Mikkelsen, Thomas Møberg, Dorte Brix Nagell, Jesper Brøckner Nielsen, Asger Fredslund Pedersen, Kurt Bligaard Pedersen, Poul Poulsen, Tina Rasmussen, Jørgen Simonsen, Palle N. Svendsen, Anette Thomasen, Søren Tscherning, Jan Poul Crilles Tønnesen, Gerner Wolff-Sneedorff Læs www.banknyt.dk og lær mere om Anders Dams måde at drive bankforetning :-) Fundamentet i jyske bank oplyses at være sandhed hæderlighed troværdighed åbenhed At tage menneskelig hensyn http://dok.jyskebank.dk/Unit/jyskebank/jyskebankinfo/Ourfoundations/ :-) Sandheden er dog en ganske anden www.banknyt.dk www.tyv.dk www.forbryder.dk som er nogle af de steder der ligger sagsmateriale om svig og falsk sagen imod jyske bank :-) Eftersom bankens Leder Anders Christian Dam er direkte blevet oplyst 25 maj. 2016 at der intet lån på 4.328.000 kr. findes. Og mange gange er blevet oplyst at jyske bank udsætter kunde for bedrageri, ved at hæve renter for et lån der ikke findes. :-) :-) HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE FOR JYSKE BANK AT INDRØMME SVIG OG FALSK OG SÅ SIGE UNDSKYLD :-) :-) Altså toppen i koncern ledelsen Banklederen Anders Dam er, som så mange andre i jyske bank
Jyske bank påstår at banken selvfølgelig overholder alle gældende regler og lovgivning. Mød jyske bank i retten og hør banken forklare at bedrageri er lovligt, bare banken skjuler det længe nok

Nye flotte gule mærker til bilerne

Kunde i jyske bank har i over 3 år forsøgt at få jyske Banks koncern ledelse, til at stoppe med at udsætte bankens kunder for bedrageri.

JYSKE BANK ved advokaterne Morten Ulrik Gade og Philip Baruch Nægter alt, nægter at svare, nægter Kunden aktindsigt, mens koncernen vildleder.

/

Bestyrelsen står alle sammen, om at jyske bank skal fortsætte med at bedrage deres kunder mest muligt, dette er fremlagt i BS 1-698/2015 Viborg Byret

/

Kom med 30. September og 1. Oktober 2019

Vi er ikke et sekund i tivl om at mellem 2016 og 2017 har Philip Baurch Fra Lund Elmer Sandager advokater, sammen med Thomas Schioldan Sørensen fra Advokatfirmaet Rödstenen i Århus lavet en eller anden aftale.

En aftale om ikke at fremlægge beviser mod mod jyske bank for bedrageri, og så ville forsøge at hæve sagen bag vores ryg.

Hvad Advokatfirmaet Rödstenen istedet er blevet lovet, eller har fået til gengæld ved vi ikke, men det er vildt underligt ens egen advokat modarbejder klienten, og vælger at gå DIRÆKTE imod klientens ønsker.

Vi kan ikke bevise det,

men at Rødstenen advokater løj om at vi angiveligt på et telefon møde skulle have aftale at Thomas Schioldan skulle hæve sagen mod jyske bank, det kan vi stakkens bevise.

/

Så til jer andre, pas på jyske bank de er farlige, hvilket vi har fremlagt i Bilag 100. og 101.

/

Dette fortsatte svindel slår ledelsen fast på at fortsætte 28-06-2019 og snupper 75.000 kr fra deres kunde, på trods af oplysninger at der er tale om groft bedrageri.

/

Når jyske bank koncernen laver million svindel, udføres bedrageriet af den samlede Koncernledelse ved i ond tro at fastholde, der findes en aftale, og kunden selv er skyld i at jyske bank laver bedrageri.

/

Imens jyske Banks bande leder Anders Dam fastholder, bankens fundament er hæderligt når jyske bank fortsat bedrager

For en falsk rentesikring Bilag 1.

For et lån der ikke findes Bilag 30. Og Bilag 28.

For et lån se Bilag 30. der påstås omlagt Bilag D. selv om det ikke findes. Se Bilag 28.

Iøvrigt ændrer bankens ledelse, løbende deres forklaring senest 05-11-2018

At nu er den falske rentesikring Bilag 1. fra 16-07-2008 Med en rente på 5,32 % som i retsforholdet først var til et bagvedliggende lån, som tilbydes 06-05-2009

Læs hvad jyske bank skriver i sagen 328/2013 ankenævnet og så i sagen BS 1-698/2015 10/9 2015 og 2/2 2016 og sidst 5/11 2018

Med løbende ændrede forklaringer over for retten, fastholder jyske bank bilag 1.

Og fastholder forældelse.

MEN NU ADVOKAT JO HELLER IKKE FREMLAGT AT VI ANKLAGER JYSKE BANK FOR BEDRSGERI.

Dette fremlægger vi først selv 28/12-2018 da vi er bange for, vores beviser er blevet glemt skulle med fremlægges.

/

Storbjerg Erhverv får et tilbud 6/5-2009 Til et nyt projekt på en anden udstykning

Et tilbud som hjemtages 03-07-2009

iøvrigt til den halve rente, og stadig på andet lånebeløb, til et andet bygge PROJEJT, og iøvrigt på en anden grund udstykning

Selv om jyske bank misbruger en udløbet fuldmagt, og forsøger sammenblandning, lykkes det ikke for bankens ansatte.

Og det lån som jyske bank over for retten, 5. November ændre forklaring på, at tidligere var underlægende lån til rentesikringen, bliver nu til et overlæggede lån.

Både for den rentesikring Bilag E.5. kunden godkendte 15-07-2008 og den jyske bank selv stod uden kunden viden, og uden aftale Bilag 1. Fra 16-07-2008

Som var for et underlægende lån tilbudt 20. Maj 2008

Et lån Bilag Y. jyske bank har løjet optaget, Bilag 30

Et lån jyske bank lyver omlagt Bilag D. til et nu andet lån Bilag AG

Og så iøvrigt et Lån jyske bank tvinger kunden til at nedbringe ved tvangs salg af en grund Bilag 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Uden at lade rente sikringen følge med ned i hovedstol

DETTE ER DET VÆRSTE BEDRAGERI EN BANK KUNDE I JYSKE BANK KAN KOMME UDFOR

AT JYSKEBANK KONCERNEN NÆGTER ALT OG FORTSÆTTER BEDRAGERI, DER ER SÅ GROFT ER UBESKRIVELIG

Og politiet de nægter at stanse banker som bedrager, sådan forgår det i Danmark

Se brevet 20-06-2019 så ved du jyske bank også lever af svindel og udnyttelse

Vi har i brev 05-07-2019 skrevet at brevet til koncernbestyrelsen 20-06-2019 også skal fremlægges.

/

Dette er et problem for Danmarks omdømme når banker bevidst bedrager deres kunder

Finansministeriet Justitsministeriet Statsministeriet er klar over problemet med jysk Banks bedrageri mod deres kunde

/

Hvor mange andre er ude for samme million svindel i jyske bank Boxen udført af bestyrelsen ?

Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen MarianneLillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt

Banknyt dk

/

Er du uenig og ønsker at gennemgå sagen og beviserne i mod SVINDELBANKEN JYSKEBANK

Ring eller SMS på 22227713

Vi retter altid de fejl der måtte være i et hvert opslag

Ledelsen er siden maj 2016 opfordret til Dialog og at følge banknyt dk, samt naturligvis kontakte os

Har jyske bank glemt hvad de anklages for, så genopfrisk det her, ellers ring og få et foredrag

https://dk.trustpilot.com/reviews/58d38529706ece028406643e?fbclid=IwAR0gJYu1y_wkM23K6BCD9CHX0LaXpW1ewG0wS-qcvgxB50ZpY5Lv2Df_otE

Storbjerg Erhverv ApS 22227713

Hvis nogle i koncernen er uenig og ønsker noget rettet

Dette gælder også advokat firmaet Lund Elmer Sandager som lyver overfor retten, i retsforholdet for at skjule jyske bank million bedrageri

/

Selv om ledelsen er ligeglade og tager sagen med sindsro, for at holde focus på bankens fortsatte bedrageri skal fuldføres, som jyske bank har planlagt det.

Er Storbjerg Erhverv ved at blive sur på disse svindlere fra jyske bank.

/

Imens vi venter på vores advokat skal hjælpe os, og med at få jyske Banks ledelse dømt for medvirken til jyske Banks grove falsk og svig

Så skriver vi jo bare her og der, men vi keder os og vil gerne have vores advokat snart kommer med i kampen for at få jyske bank dømt for bankens millionsvindel.

Jyske bank i kan ringe hvis i ønsker dialog Eller i det mindste svare, ups det tør i ikke

Det var vel derfor i udeblev fra retten med jeres afsluttende bemærkninger 19. Februar 2019

Efter vores fremlagte afsluttende forklaring 28. December 2018 ved Bilag 100 og 101