01-04-2022. When I write that Denmark has a major problem with corruption and camaraderie, which contributes to Danish banks such as Jyske Bank deliberately and dishonestly exposing customers to organized crime. Which the Danish government and Prime Minister Mette Frederiksen also cover together with the Danish Financial Supervisory Authority. – IT’S A SCANDAL. – Who dares to accuse me of lying about Jyske Bank’s organized crime. – And who dares to be the first to dare to take up the problem, and stop the banks that like Jyske Bank commit fraud and forgery, as well as use bribes, as when Jyske Bank bribed Lundgren’s lawyers not to present my case against Jyske Bank.

Mail 1 april 2022. til.

Statsministeriet <stm@stm.dk>, finanstilsynet@ftnet.dkfm@fm.dknationalbanken@nationalbanken.dkkf@nationalbanken.dkdirektion@jyskebank.dkjuridisk@jyskebank.dk, Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>, martin.nielsen@jyskebank.dk, Philip Baruch <pb@les.dk>, “Kristian Ambjørn Buus-Nielsen” <kbn@les.dk>, Dan Terkildsen Lundgren Advokater <DAT@lundgrens.dk>, REU@ft.dkfolketinget@ft.dkpostkasse@advokatsamfundet.dk, Postkasse – Klagesagsafdelingen <klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk>, Justitsministeriet <jm@jm.dk>, Jura og Forretning <jur@domstolsstyrelsen.dk>, kmj@atp.dkjakob.ellemann-jensen@ft.dkpernille.vermund@ft.dkchristian.rabjerg.madsen@ft.dkmette.abildgaard@ft.dkmarlene.ambo-rasmussen@ft.dksimon.ammitzboll@ft.dkkirsten.normann.andersen@ft.dkida.auken@ft.dkliselott.blixt@ft.dkmorten.messerschmidt@ft.dkpso@nationalbanken.dkmads.lebech@apmollerfonde.dkmedia@lego.comJGN@lundgrens.dkEMW@lundgrens.dkatv@lundgrens.dkths@lundgrens.dktkr@lundgrens.dkshi@lundgrens.dksdr@lundgrens.dkpem@lundgrens.dkpcc@lundgrens.dkpbn@lundgrens.dkpmo@lundgrens.dknri@lundgrens.dknwk@lundgrens.dkngh@lundgrens.dknbs@lundgrens.dkmg@lundgrens.dkmma@lundgrens.dkmki@lundgrens.dklkj@lundgrens.dkkra@lundgrens.dkdjur@lundgrens.dkcsc@lundgrens.dkama@lundgrens.dkafw@lundgrens.dkdanskbank@danskebank.dkbankdata@bankdata.dkmac@jyskebank.dklbj@jyskebank.dkheidi.skovbjerg@jyskebank.dkdip@jyskebank.dkhelle-hansen@jyskebank.dkavw@jyskebank.dkahk@jyskebank.dkhoejsgaard@jyskebank.dklillevang@jyskebank.dkjohnny.christensen@jyskebank.dkclm@jyskebank.dkbeo@cbs-executive.dkala@70151000.dkrina.asmussen@gmail.comkn@skovadvokater.dknicolai-hansen@jyskebank.dk, Casper Dam Olsen <Casper-dam@jyskebank.dk>, jkh@jyskebank.dkkirkeby@jyskebank.dk, Tina Agergaard <AGERGAARD@jyskebank.dk>, sw@jyskebank.dk, “\”” <frank.ryan@dlapiper.com>, simon.levine@dlapiper.comandrew.darwin@dlapiper.comnh@naevneneshus.dkmail@kromannreumert.comsaoek@ankl.dkSAK@ankl.dk, “<NSJ@politi.dk>” <nsj@politi.dk>

Til dato har i alle sammen, frem til i dag inguret alle mine henvendelser om Jyske Banks bedrageri.

Men læs her den mail jeg har skrevet og sendt 1 april. kl. 12.49

Har indsat lidt stemningsbilleder, bliver rettet en smule mere.

 

Disse 6 banker Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRFkredit og Sydbank skal ikke overholde dansk lovgivning, som giver frikort til danske banker, for at begå økonomisk organiseret kriminalitet, såsom bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig, grov udnyttelse, og bruge bestikkelse vel og mærket uden at staten statsministeriet eller de danske myndigheder og institutioner vil blande sig. Og når hele Christiansborg med alle poliktikerene og Statsministeriet ved Mette Frederiksen har givet tilladelse til at banker gerne må lave groft udnyttelse, og kriminalitet uden at måtte udsættes forefterforskning og strafforfølgning, så er det en angreb på danskernes retssikkerhed, derfor skal andre nationer og udenlandske virksomheder vide, at den danske stat, samt regeringen ved statsadvokaten Mette Frederiksen, bevidst dækker over den kriminalitet, som danske banker laver.

Mette Frederiksen, what will you and the the Ministry of State do, when you and Christiansborg have been presented with clear evidence?

My fight to stop the corruption that governs Denmark naturally continues, as I all know I want a dialogue with CEO Anders Christian Dam, as he must be able to account for Jyske Bank’s actions, and perhaps even correct it.

Kære alle sammen.

Statsministeriet, Folketinget, Finanstilsynet.

Mail er til alle partier.

Socialde mokratiet

Venstre

Socialistisk Folkeparti

Radikale Venstre

Enhedslisten

Det Konservative Folkeparti

Dansk Folkeparti

Nye Borgerlige

Liberal Alliance

Frie Grønne

Alternativet

Kristendemokraterne

Inuit Ataqatigiit

Siumut

Sambandsflokkurin

Javnaðarflokkurin

Og mailen også til alle jer andre, der modtager denne mail. (det er lidt aviser og udenlandske ambassader.)

Alle Lundgrens Partnere får denne her mail, da Lundgrens advokater har taget mod bestikkelse fra Jyske Bank A/S, mod at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge min sag mod Jyske Bank A/S

Bestikkelsen er udført som returkommission, ved at Jyske Bank gav Lundgrens advokater en rådgivnings opgave i en handel til 600 millioner kroner.

Herefter tilbageholdt Lundgrens advokater, processkrifter fra både sagsøger og sagsøgte Jyske Bank A/S, ligsom Lundgrens advokater ikke ville udlevere klienten kopi af retsbøger, og at Lundgrens advokater skjulte overfor sagsøger, at Lundgrens advokater var blevet ansat af sagsøgte Jyske Bank til en million opgave.

Dette er delt på www.banknyt.dk

🤐

Hvad har i tænkt jer at gøre ved det, i skal være opmærksom på at Jyske Bank A/S på nuværende tidspunkt, kan udsætte alle som er kunder i Jyske Bank A/S for bedrageri, eftersom i Danmark dækker myndighederne herunder Finanstilsynet og Statsministeriet ved statsminister Mette Frederiksen over de kriminelle danske banker.

Og da det er politisk, at politiet ikke må efterforske danske banker herunder Jyske Bank A/S for det som i straffelovens bestemmelser er beskrevet som strafbare handlinger.

A.P.Møller A/S, LEGO A/S, ATP Pension, PFA Pension, B&O A/S, Vestas A/S, Politi, Folketinget, JYSKE BANKS PENSIONSTILSKUDSFOND, AndersChristianDam JyskeBank, Anette Kirkeby, Atp, Birgit Buch Thuesen, Casper Dam Olsen, Dan Terkildsen, Danish Civil Defense, Danish Ministry of Finance, Danish Parliament, Danmarks billigste Bank, Danmarks nationalbank, danmarks største svindler, direktion@jyskebank.dk, find jyske bank, Fundamentet i Jyske Bank, Gratis billeder af Jyske Bank bil, Jeanett Kofoed-Hansen, juridisk@jyskebank.dk, Jyske Bank, Jyske Bank A/S, jyske bank århus, jyske bank bil, Jyske Bank biler, jyske bank billån, Jyske Bank Huslån, jyske bank lån, kristian ambjørn buus nielsen, Mette Marie Nielsen, Nicolai Hansen, Philip baruch

Is it a criminal offense for the Danish state to cover up a criminal Danish bank’s, or is it completely normal in Denmark.

Det er og bliver op til jer 179 politikere, vil i dækker over den økonomiske kriminalitet som i er fremlagt, at den danske bank Jyske Bank A/S står bag, og så iværksætte en uvildig undersøgelse af mine påstande mod Jyske Bank A/S.

Vil i støtte at Danmark stadig, er et korrupt samfund, hvor kammerateri er medvirkende til, at de store danske virksomheder, uden risiko for efterforskning og strafforfølgning kan udsætte deres kunder for organiseret kriminalitet.

Eller vil nogle af jer være med til at bekæmpe, og stoppe det kammerateri, som er en direkte medvirkende årsag til den omfattende og organiseret kriminalitet, som i er fremlagt at Jyske Bank A/S mindst har udsat min virksomhed for.

🥳

Jeg har siden 1 maj 2019. skrevet til folketinget, og også skrevet til flere partier herunder Venstre, Konservative folkeparti, Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet.

 

Der er ikke en eneste af jer 179 politikere, eller nogle af jeres embedsmænd, der på noget som helst tidspunkt har svaret på en eneste af mine mails, og breve med oplysninger om Jyske Bank A/S brug af dokument falsk, bedrageri, bestikkelse, mandat svig, vanhjemmel, udnyttelse, fuldmagtsmisbrug, bondefangeri med mere.

Jeg vil derfor, når jeg har har startet min næste kampagne.

Igen skrive til jer og denne her gang, vil jeg skriver til hvert enkelt medlem af folketinget, og orientere jer alle sammen, således i alle personligt bliver oplyst, om den kriminalitet jeg har dokumenteret at Jyske Bank A/S står bag.

Bemærk at det her handler ikke bare om.

At selv de danske dommere, ved kammerateri er medvirkende til, at dække over Jyske Bank A/S

For at kunne sige at Jyske Bank A/S ikke skal tilbage betale de mange penge, som det lykkedes for Jyske Bank at skjule i flere år, ved at lyve, og skrive falske oplysninger til kunden, samt at Jyske Bank også har fremlagt falske oplysninger overfor Penge Institut ankenævnet, og igen fremlagde falske oplysninger overfor domstolen, og at Jyske Bank så også bestak Lundgrens advokater, som jeg have ansat til at fremlægge min sag mod Jyske Bank.

Politiets opgave er at opretholde sikkerhed, fred og orden – at føre kontrol med, at lovene overholdes, og at skride ind over for lovovertrædelser ved efterforskning og forfølgning. Politiet har også administrative opgaver, som blandt andet udstedelse af våbentilladelser. Derudover har politiet også opgaver inden for totalforsvaret i Danmark. Danmark er inddelt i 12 politikredse ud over Grønland og Færøerne, der er selvstændige politikredse. Hver enkelt politikreds ledes af en politidirektør. Justitsministeren er den øverste leder af politiet og udøver sin beføjelse gennem rigspolitichefen og politidirektørerne. Rigspolitichef er Thorkild Fogde.

Politiets opgave er at føre kontrol med, at lovene overholdes, og at skride ind over for lovovertrædelser ved efterforskning og forfølgning.

Jyske Banks bedrageri mod min virksomhed, bliver derfor først opdaget efter flere års fortsat svig, og flere forhold er løbende kommet til.

De mange strafbare forhold blev først fremlagt af min advokat der har sagen i dag, eftersom det lykkedes for Jyske Bank A/S at betale (mindst) mine tidligere LUNDGRENS ADVOKATER for ikke at fremlægge mine påstande mod Jyske Bank A/S

Jeg har ikke bevis for at Jyske Bank A/S også har været medvirkende årsag til at advokaten før Lundgrens advokater, har forsøgt at hæve sagen mod Jyske Bank A/S Bag min ryg.

 

Det her er en skandale, og hvis i 179 politikere samlet vil dække over at Jyske Bank A/S står bag omfattende og udsperkuleret organiseret kriminalitet mod bankens kunder, hvilket er min virksomhed og som jeg har bevis for.

Jeg vil derfor dele beviserne for Jyske Banks mange lovovertrædelser med jer alle sammen.

Såsom.

1. Vanhjemmel

2. Misbrug af bankens adgang til tinglysningsretten.

3. Dokumentfalsk. Falsk.

4. Mandat svig.

5. Bondefangeri. Svig.

6. Bedrageri. Svig.

7. Udnyttelse.

8. Retsmisbrug.

9. Fremlagt falske oplysninger overfor domstolen.

10. Bestikkelse / returkommission.

Hvis folketinget og regeringen vil påstå at jeg lyver og udsætter Jyske Bank A/S for injurier og bagvaskelse.

Så bliver i alle sammen her i denne mail igen, opfordret til at hjælpe Jyske Bank A/S med at udsætte mig for også en Injurier sag, oven i det bedrageri som Jyske Bank A/S og deres medvirkende advokater og bestyrelse allerede udsætter mig og min virksomhed for.

🧐

Hvis der er bare en af jer der mener jeg lyver når jeg skriver.

Jyske Bank A/S har misbrugt bankens adgang til tinglysningsretten, samt ved mandatsvig har misbrugt bankens adgang til kundens konti, for at Jyske Bank A/S kunne stjæle millioner, ved hjælp af misbrugt udløbet fuldmagt, og ved dokumentfalsk.

Altså for at Jyske Bank kunne udsætte min virksomhed og eller mig for, mandatsvig, bedrageri, bondefangeri, vanhjemmel med mere.

SÅ FØR DA EN INJURIER SAG MOD MIG FOR BAGVASKELSE.

Dette er i alle sammen gentagne gange blevet opfordret til, men i tør ikke, da det så kommer frem at Jyske Bank A/S er en kriminel organisation, der stå bag omfattende kriminalitet blandt andet fuldmagt misbrug, vanhjemmel, udnyttelse, retsmisbrug, bedrageri, dokument falsk, bestikkelse, har løjet over for retten og sikkert mere til.

Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR & KOMMUNIKATIONSCHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKAT BARSEL CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CAMILLA VINGAARD MARKETINGASSISTENT CARINA GAMST PARALEGAL CARLA NISSEN SUPPORTER CASPER RATHSACH LEGAL TRAINEE CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT D DAN TERKILDSEN ADVOKAT (H)PARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON ADVOKATFULDMÆGTIG DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL H. VENDELBO WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT G GUSTAV KIRKEGAARD HOLM LEGAL TRAINEE H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENE CHRISTENSEN LEGAL TRAINEE HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IBEN HUSTEDT BARSØE KOMMUNIKATIONS & MARKETINGKOORDINATOR IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ILLAN OLIVER DAVOODI SUPPORTER INGOLFUR ORN INGOLFSSON ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JEANNET FJELDSTED TEAM ASSISTENT JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE WEIHE KJÆRGAARD SUPPORTER JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA ULRIK SUPPORTER KLARA WINTHER KISELBERG ADVOKATFULDMÆGTIG KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER L LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LEA CECILIE PARK WIUFF ADVOKATFULDMÆGTIG LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKAT MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARJAM BRINK ADVOKATFULDMÆGTIG PORTRÆT UNDERVEJS MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKAT METTE SØDERLUND THUNGNOI ADVOKATDIRECTOR METTE-MARIE VENDELBO HAMANN ADVOKATFULDMÆGTIG MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE SEHESTED ADVOKAT MICK FRIIS HANSEN SAGSCONTROLLER MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNE N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICHOLAS ENGBERG BACKHAUSEN LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA RINGEN ADVOKAT (L)PARTNER O OLIVIA SACEANU ADVOKATFULDMÆGTIG P PATRICK ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS DE LA PORTE REICHSTEIN ADVOKAT RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOFIE WALSTED JESSEN LEGAL TRAINEE SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (H)PARTNER SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP ASSOCIATE TOBIAS VIETH ADVOKATFORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE

Når danske banker laver økonomiske forbrydelser, er det nok Politisk besluttet at politiet skal dække over bankens svigforetninger.

Fordi politiet ikke fra politisk side må efterforske og retsforfølge de store kriminelle danske banker, gør ikke at Jyske Bank A/S ikke står bag den omfattende kriminalitet, som jeg siden 2016 har skrevet og fremlagt til jer alle sammen.

Jeres kammerateri kan bruges til at dække over Jyske Banks organiseret kriminalitet, og hjælpe Jyske Bank A/S til fortsat at kunne udsætte bankens kunder for bedrageri.

Og så kan jeres kammerateri, modvirke retfærdighed og medvirke at de største kriminelle danske virksomheder risikofrit kan udsætte kunder for strafbare handling.

😨

Denne her mail handler ikke kun om den allerede verserende sag BS-402/2015-VIB

🤬

Men det handler også om den sag med nr. 0100-83966-00085-16. som blev politianmeldt 23 marts 2016.

Her er indsat del 2. Og her i link er flere forhold.

Her i anmeldelsen fremlagde jeg til politiet fuld dokumentation for at Jyske Bank A/S ved hjælp af mindst Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch, Lund Elmer Sandager advokater, stod bag omfattende Bedrageri mod min virksomhed.

Politiet nægtede at efterforske sagen, politiet ville ikke engang tale med mig, selv Statsadvokaten nægtede at efterforske sagen.

🤐

Nu vil jeg til alle jer 179 politikere, fremlægge fuld dokumentation for at Jyske Bank A/S er en kriminel organisation.

Det handler for mig om, at i som politikere, skal være klar over at Jyske Bank A/S er en kriminel organisation, der stå bag omfattende svindel og bedrageri mod bankens kunder, herunder min virksomhed og mig selv.

Hvis i som politikere, regeringen og stat samt myndighederne herunder Nationalbanken fortsat kan og vil ingure mine henvendelser til jer alle sammen.

Så må det også være på sin plads at skrive til samtlige regeringer uden for Danmark, at Danmark er stærkt korrupt, og at de danske myndigheder herunder Statsministeriet, Folketinget, Finansministeriet, Finanstilsynet, Justitsministeriet, Nationalbanken, Domstolsstyrelsen, Rigspolitiet, Anklagemyndigheden, Statsadvokaten med flere, alle dækker over den økonomiske kriminalitet som danske banker udsætter deres kunder for.

Det er derfor jer alle sammen, som ved at Danmark har et stort problem med korruption og kammerateri der modvirker retfærdighed, og er et direkte angreb på danskernes retssikkerhed, når en dansk koncernen laver organiseret kriminalitet.

🤝

I har alle sammen stadig mulighed for at tale med mig, inde jeg iværksætter min næste kampagne, som statsautoriseret og statsminister Mette Frederiksen sammen med regeringen vil blive en del af.

Tavshed er guld siger CEO Anders Christian Dam måske, men det ham som har stået for, eller er grunden til min kampagner siden maj 2016, bare tager til.

😁

Når jeg nu parkere den første Jyske Bank Bilen, med de nye og kraftige reklamer på udvalgte steder, hvorpå jeg direkte skriver, at i som politikere ved statsminister Mette Frederiksen og regeringen dækker over den økonomiske kriminalitet som Jyske Bank A/S og deres ledelse står bag.

I er hermed igen blevet oplyst om det, så hvis ikke at i 179 politikere vil være med, og selv være en del af Jyske Banks organiseret kriminalitet, så er det nu i skal gøre noget ved det.

Herefter vil jeg til hver eneste af alle politikerne, på Christiansborg, fremsende en mail med en kort fremlæggelse af det Bedrageri og million bedrageri mod min virksomhed som flere medarbejdere samt jyske Banks advokater i forening står bag.

I vil derfor alle 179 politikere, både på mails og i breve hver især modtage en kopi, med kopi af dokumenter, der beviser og dokumentere flere af de mange strafbare forhold som Folketingets medlemmer siden 1 maj 2019. er blevet oplyst om at Jyske Bank A/S står bag.

😏

Jeg vil skrive på både engelsk og dansk.

Selv om jeg er ordblind og har svært ved at læse og skrive, så lad være med at ingure det i bliver oplyst.

Anklagen mod Jyske Bank A/S for groft og organiseret kriminalitet, hvilket alt sammen er udført mod min virksomhed, og også i mod mig personligt.

Jeg havde ikke forventet at den korruption og kammerateri der styrer Danmark, række langt op i myndighederne og myndighedspersoner samt op til Domstolsstyrelsens ansatte, herunder også Højesteretsdommer.

🥵

Da Jyske Banks organiseret kriminalitet er udført i forening, er det skærpende omstændigheder, spørgsmålet er om samtlige 179 danske politikere, vil ingure de faktuelle oplysninger og dokumentation for Jyske Banks organiseret bedrageri mod min virksomhed, og derfor vil være en del af den korruption og det kammerateri der er med til at skade danskernes retssikkerhed.

Når i som politikere og embedsmænd samt regeringen modtager de beviser for Jyske Banks organiseret kriminalitet, og hvis i stadig vil dække over den økonomiske kriminalitet som i bliver oplyst, og fremlagt med fuld dokumentation for at Jyske Bank A/S står bag, og mindst har udsat mig personligt og min virksomhed for, så er i også selv medvirkende til Jyske Banks organiseret kriminalitet.

🤔🧐

Dette er en anmodning om at alle i dansk politikere sørger for at fremlægge et forslag om at igangsætte en undersøgelse af mine påstande, hvilket også er blevet delt på www.banknyt.dk mod Jyske Bank A/S som den danske stat selv sammenarbejder med.

Så igen

JEG VIL MEGET KRAFTIGT ANMODE, JER ALLE 179 POLITIKERE, OM AT I SØRGER FOR AT FOLKETINGET OG REGERINGEN IVÆRKSÆTTER EN UVILDIG UNDERSØGELSE, AF MINE FREMLAGTE OPLYSNINGER PÅ WWW.BANKNYT.DK OM JYSKE BANKS ORGANISERET KRIMINALITET.

Det er alle sammen, jeg beder jer om at i alle 179 politikere på Christiansborg, og det sammen med jeres embedsmænd, og alle jeres ministerier, samt også Nationalbankens bestyrelse og Finanstilsynets bestyrelse og deres medarbejdere ser på de beviser i allerede siden 1 maj 2019 har modtaget, vil modtage en opdatering, fremlæggelse for at Jyske Bank A/S med flere i forening har udført organiseret kriminalitet mod min virksomhed, og dermed er en kriminel organisation.

💰🤝🤐

Når jeg skriver at Jyske Bank A/S er en kriminel organisation, er det udfra beskrivelse af hvad en kriminel organisation er og virker.

Organiseret kriminalitet er kriminelle grupper, der systematisk forfølger mål med ulovlige midler. Oftest bruges betegnelsen om kriminelle organisationer der arbejder med generering af økonomisk profit

https://da.m.wikipedia.org/wiki/Organiseret_kriminalitet

😤

Siden 1 maj 2019 har i politikere kunne svare på mine henvendelser, i har ikke svare på et eneste spørgsmål.

Vil i dækker over den økonomiske kriminalitet som Jyske Bank A/S står bag, eller vil i undersøge om jeg skulle have ret.

Jeg det er politisk, at holde hånden over Jyske Banks bedrageri, det er jeg blevet oplyst af en i Bagmandspolitiet, men i har et valg.

Hvis i fortsat dækker over den økonomiske kriminalitet som Jyske Bank A/S har udsat mig og eller min virksomhed for, så er i alle sammen medvirkende til at Jyske Bank kan fortsætte med bankens organiseret kriminalitet, også mod andre kunder.

Så i skal beslutte jer vil i dækker over den økonomiske kriminalitet som Jyske Bank A/S står bag, eller vil i igangsætte en undersøgelse, dette kan Folketinget godt.

Jeg står stadig til ansvar for det jeg skriver, men hvor stor et problem er kammerateri og korruption i Danmark, det kan i vælge at dække over, og hvis i som politikere selv er en del af det Kammerateri der er medvirkende til at dække over Jyske Banks organiseret kriminalitet, så kan i også vælge at ingure denne her mail.

🥴

Men jeg stopper ikke, jeg måtte nok skrive til Nykredit mellem 50-100 gange før Nykredit ville svare og tale med mig.

Og derfor fik jeg først 18 oktober 2016, oplysninger om at det lån, som Jyske Bank A/S ved Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen i 2010 til 2012 har løjet optaget, og så løjet omlagt, det var mens jeg var alvorligt syg efter en større hjerneblødning.

Et lån som Jyske Bank A/S løj optaget, og som Jyske Bank har igangsat en rentesikring / rentebyttet af den 30 december 2008.

Jyske Bank A/S vil ikke tilbage betale en eneste krone, da ledelsen er af den opfattelse at, jeg skulle have opdaget at jeg ikke havde lånt pengene, og jeg skulle have opdaget at Jyske Bank A/S har udsat mig og min virksomhed for ond tro, dokument falsk, og løgn inden for 3 år.

Det er vigtigt at fortælle folketinget og regeringen hvordan Jyske Bank A/S arbejder, da alle også udenlandske virksomheder og den danske stat, som selv bruger og samarbejder med Jyske Bank A/S kan blive udsat for helt det samme, så fremdeles at Jyske Banks ansatte får mulighed for det.

🤝

Hvis Anders Christian Dam ringer til mig og siger der sket en fejl, og Jyske Bank ønsker at rette op, så stopper jeg naturligvis også mine kampagner.

Dette ved både Jyske Banks advokater som Morten Ulrik Gade, Martin Nielsen, juridisk Jyske Bank, og Philip Baruch, Christian Ambjørn Buus Nielsen fra Lund Elmer Sandager advokater og CEO Anders Christian Dam.

Jeg ønsker dialog og samtale, men uden dette vil mine kampagner tage til.

Dette er vigtigt at i forstår konflikthåndtering, er en måde til at stoppe en lille sag til at kunne vokse sig stor, og få konsekvenser for også dem der har dækket over det jeg skriver at Jyske Banks bestyrelse står bag.

🥴🤝

Jeg imødeser at høre fra jer alle sammen.

Eller at i istedet angriber mig, og beskylder mig for injurier og bagvaskelse af Jyske Bank A/S og deres medvirkende der er skrevet om på eks 

www.banknyt.dk

og andre steder som på facebook.

https://www.facebook.com/JyskeBank.dk/

Siden 2016.

Uden dialog og samtale så tager mine kampagner til, og ja jeg ved godt jeg ikke alene kan stoppe den korruption og kammerateri der styrer Danmark.

Og er medvirkende til at store danske virksomheder kan udsætte kunder for organiseret kriminalitet, uden risiko for straf, mens alle små der har snydt og bedraget de store danske virksomheder, straks bliver retsforfulgt og straffet.

I kan sige at jeg har ret og gøre noget ved det problem som jeg skriver om.

Eller i kan være medvirkende til at Danmark er og bliver et samfund, styret af kammerateri og Korruption.

🥴

Kammerateri og korruption er det samme, hvis i mener noget andet så fortæl mig det.

Kan i have en rigtig god og dejlig weekend alle sammen.

Jeg er til rådighed også her i weekenden hvis i ønsker at spørger mig om noget, elle vil tale med mig om dette her.

Med venlig hilsen

Carsten Storebjerg Skaarup

Søvej 5

3100 Hornbæk

+4522227713.

This page is about Denmark being largely controlled by corrupt lawyers as Lundgrens, and criminal banks as Jyske Bank, and incompetent judges like Kurt Rasmussen who chose to cover up the crime of the powerful friends, it started 17 May 2016, where I first wrote directly to Jyske Bank Anders Christian Dam, and wrote I think I am exposed to a huge fraud, it should turn out that I was right, but that also the management of Jyske bank want the bank to deceive the customers the bank could I did not know, this little battle has developed to promote information that the Danish state by cooperating with criminal banks, and that the state covers this matter, by counteracting the victim of banks’ crime can get help, and that I as a victim of organized crime in Denmark myself must fight this unequal struggle, against this Danish bank which the Danish state and the authorities as well as the government cover.

You probably ask yourself , why the Danish state by the authorities, all covers the Danish banks’ crime.

The reason is quite simple, because in 2013 the politicians at Christiansborg, and with the Ministry of Business and Growth, decided that, among other things, Jyske Bank should not go bankrupt.

And If the Jyske bank is responsible, for the Jyske bank’s fraud and false crimes, and the bank’s many others criminal acts.

The Financial Supervisory Authority will be forced to revoke Jyske Bank’s license to conduct banking business in Denmark.

Which is why the Danish bank Jyske Bank is highly likely go bankrupt.

And therefore the Danish state, through the authorities, therefore still cover the crime, that Jyske Bank actively had exposed their customers to.

The criminal Jyske bank, and of course through the management of Jyske Bank by CEO Anders Dam, covers well that the Danish state and also the Danish Financial Supervisory Authority will continue to cover the largest criminal Danish banks.

The management know for sure, that the Danish state covers the crime of the Danish banks, which Jyske Bank exploits, read the post 30-10-2021. here. And the link Storbjerg.dk and Banknyt.dk here.