30-10-2021. Til Finanstilsynet Folketinget med flere. Jeg afventer stadig jeres svar på spørgsmålene, Gælder loven for danske banker. ?. / Skal danske banker overholde alle love. ?. / Jyske bank har overtrådt loven et utal af gange.

Disse 6 banker Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRFkredit og Sydbank skal ikke overholde dansk lovgivning, som giver frikort til danske banker, for at begå økonomisk organiseret kriminalitet, såsom bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig, grov udnyttelse, og bruge bestikkelse vel og mærket uden at staten statsministeriet eller de danske myndigheder og institutioner vil blande sig. Og når hele Christiansborg med alle poliktikerene og Statsministeriet ved Mette Frederiksen har givet tilladelse til at banker gerne må lave groft udnyttelse, og kriminalitet uden at måtte udsættes forefterforskning og strafforfølgning, så er det en angreb på danskernes retssikkerhed, derfor skal andre nationer og udenlandske virksomheder vide, at den danske stat, samt regeringen ved statsadvokaten Mette Frederiksen, bevidst dækker over den kriminalitet, som danske banker laver.

Mette Frederiksen hvad vil du og statsministeriet gøre, når du og i på Christiansborg er fremlagt klare beviser for.

At en af disse 6 banker Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRF kredit og Sydbank.

Har lavet dokumentfalsk, bedrageri, udnyttelse, vildledning, mandatsvig, og har betalt Lundgrens advokater bestikkelse, for at Lundgrens ved Dan Terkildsen ikke måtte fremlægge sagsøgers svig påstande mod Jyske Bank.

DETTE ER BESKREVET I LINKET. KLAGEN OVER LUNDGRENS, HVOR HØJESTERETS DOMMER KURT RASMUSSEN, SAMMEN MED 4 ANDRE FRA ADVOKAT NÆVNET,  VALGTR AT DÆKKE OVER DE KORRUPTE LUNDGRENS ADVOKATER.

Hvad vil den danske stat og statsministeriet gøre, vil i blive ved med at dække over kriminelle danske banker, eller vil i snart stoppe Jyske Bank, at kunne bedrage flere virksomheder og kunder.

Jeg spørger da denne her sag skal deles med de nationer, der har samhandel med danske virksomheder.

Andre nationer skal vide, at i Danmark hjælper og dækker den danske stat ved myndighederne sammen med regeringen, over danske kriminelle banker, dette medvirker også ansatte fra domstolsstyrelsen til.

Den danske stat dækker også over de store advokat virksomheder’s medvirken til bedrageri, så når de danske advokater som Lundgrens og Lund Elmer Sandager advokater bevidst og uhæderligt, dækker over den korruption og kriminalitet danske banker, som her Jyske Bank står bag, og som kan fortsætte uden statens indblandning.

Så er det et problem for retssikkerheden og hele Danmarks befolkning.

Da jeg 1 maj 2019. skrev til Partierne på Christiansborg, og dermed har gjort staten, og regeringen, og daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen opmærksom på problemet med den kriminalitet, Jyske Bank står bag, så er det alvorligt.

Jeg har skrevet kontinuerligt som 2 februar 2022.
Du kan læse mailen her i LINKET. til statsministeriet, finansministeriet, justitsministeriet, finanstilsynet, nationalbanken, anklagemyndigheden med flere.

Senest 1 februar 2022. Delte jeg med blandt andet statsministeriet disse 2 mails. med kopi
Mail LINK. www.storbjerg.dk.
og
Mail LINK. www.banknyt.dk 

Eftersom ingen har afvist denne af Jyske Banks udførte svindel, hvilket de største danske virksomheder fortsat kan udsætte deres kunder for, med statsgaranti altså med støtte fra den danske regering, der har nægtet at blande sig i de strafbare handlinger, som myndighederne er bevidste om at den danske banken Jyske Bank står bag.

Statsminister Mette Frederiksen har i Statsministeriet gentagende modtaget flere anmodninger, om at der skal ske efterforskning af Jyske Bank, for de forhold myndighederne har modtaget, med henvisning til www.banknyt.dk omhandler den kriminalitet den danske bank Jyske Bank koncernen står bag.

Ministerierne herunder myndighederne som Finanstilsynet er fremlagt fuld dokumentation for Jyske Banks forbrydelser, samt at Jyske Bank også har betalt Lundgrens advokater bestikkelse for at det danske advokat firma, skulle tilbageholde oplysninger overfor domstolen om Jyske bank og ledelsens kriminelle handlinger.

Frem til i dag 2 februar 2022. har ikke en eneste turde at svare mig, ingen tør sige noget, da den danske stat og regeringen selv, er helt bevidst omkring den danske stat dækker over den organiseret kriminalitet, som Jyske Bank står bag.

Ved at dække over kriminalitet, og modvirke efterforskning og strafforfølgning, kan de danske myndigheder og poliktikerene selv være direkte medvirkende til Jyske Banks bedrageri.

Hvis jeg får svar på mailen af 02-02-2022. til statsministeriet, justitsministeriet, finansministeriet, finanstilsynet, poliktikerene på Christiansborg, anklagemyndigheden, nationalbanken med flere her.
Vil det være første gang.

Bestyrelsen i danmarks nationalbank, Statsminister Mette Frederiksen,  Finansministeren Nicolai Halby Wammen og Justitsministeren Nick Hækkerup samt Bestyrelsen i Finanstilsynet ved alle udemærket at Jyske Banks tilladelse til bankdrift skal fratages Jyske Bank, da denne danske bank ikke overholder lovgivningen, for at have tilladelse til financial virksomhed i Danmark.

Min kamp for at stoppe den korruption som styre danmark fortsætter narturligvis, i ved alle sammen jeg ønsker dialog med CEO Anders Christian Dam, da han må kunne redegøre for Jyske Banks handlinger, og måske endda kan rette op.

This page is about Denmark being largely controlled by corrupt lawyers as Lundgrens, and criminal banks as Jyske Bank, and incompetent judges like Kurt Rasmussen who chose to cover up the crime of the powerful friends, it started 17 May 2016, where I first wrote directly to Jyske Bank Anders Christian Dam, and wrote I think I am exposed to a huge fraud, it should turn out that I was right, but that also the management of Jyske bank want the bank to deceive the customers the bank could I did not know, this little battle has developed to promote information that the Danish state by cooperating with criminal banks, and that the state covers this matter, by counteracting the victim of banks’ crime can get help, and that I as a victim of organized crime in Denmark myself must fight this unequal struggle, against this Danish bank which the Danish state and the authorities as well as the government cover.

You probably ask yourself , why the Danish state by the authorities, all covers the Danish banks’ crime.

The reason is quite simple, because in 2013 the politicians at Christiansborg, and with the Ministry of Business and Growth, decided that, among other things, Jyske Bank should not go bankrupt.

And If the Jyske bank is responsible, for the Jyske bank’s fraud and false crimes, and the bank’s many others criminal acts.

The Financial Supervisory Authority will be forced to revoke Jyske Bank’s license to conduct banking business in Denmark.

Which is why the Danish bank Jyske Bank is highly likely go bankrupt.

And therefore the Danish state, through the authorities, therefore still cover the crime, that Jyske Bank actively had exposed their customers to.

The criminal Jyske bank, and of course through the management of Jyske Bank by CEO Anders Dam, covers well that the Danish state and also the Danish Financial Supervisory Authority will continue to cover the largest criminal Danish banks.

The management know for sure, that the Danish state covers the crime of the Danish banks, which Jyske Bank exploits, read the post 30-10-2021. here. And the link Storbjerg.dk and Banknyt.dk here.

MAIL SENDT 30-10-2021.

Rettet lidt skrivefej. Opdateret 1 februar 2022. Og sendes til Folketinget m.flere

💣

Jyske Bank en bombe under det danske samfund.

Og det med støtte fra den danske stat, der i flere år har ingurret dokumentation for at Jyske Bank koncernen beviseligt har lavet dokumentfalsk, bedrageri, vanhjemmel, udnyttelse og brugt bestikkelse for at holde disse strafbar handlinger ude af en retssag mod Jyske Bank A/S

22-01-2022. STADIG INGEN SVAR, ELLER BEKRÆFTELSE PÅ AT LOVEN IKKE GÆLDER FOR DANSKE BANKER. I DAG MÅ JEG BLOT KONSTATERE AT JYSKE BANK IKKE SKAL OVERHOLDE LOVGIVNINGEN, DA DEN DANSKE STAT TILLADER JYSKE BANK AT LAVE ORGANISERET KRIMINALITET, OG VENDE DET BLINDE ØJE TIL.
sætter de vedhæftede PDS dokumenter ind nederst.

Video er delt her på YouTube.

 

Jeg afventer stadig jeres svar på spørgsmålene, Gælder loven for danske banker. ?.

 

Indsat 1 februar 2022.

Jeg deler her mit opslag fra 30-10-2021. I en mail der i dag 01-02-2022. er opdateret, og her i retter jeg en kraftige beskyldning mod den danske stat og de danske myndigheder, samt statsministeriet og finanstilsynet, for at i som myndighed og stat dækker over den kriminalitet de danske banker laver.

Og jeg beder igen at i som stat og myndighed, sørger for at igangsættes en grundig efterforskning af mine påstande og mine beviser mod Jyske Bank koncernen, hvilket er delt her på siden banknyt.dk

Hvis den danske stat, statsministeriet og Finanstilsynet ikke mener, at i som stat dækker over Jyske Banks lovovertrædelser, så kan i vælge at føre en injuriesag mod mig for bagvaskelse af den danske stat.

Anklagemyndigheden Civilstyrelsen Datatilsynet Den Uafhængige Politiklagemyndighed Domstolsstyrelsen Kriminalforsorgen PET Politi Styrelsen for Forsyningssikkerhed Tilsynet med Efterretningstjenesterne Kontakt Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Tlf. 72 26 84 00 E-mail: jm@jm.dk

Justitsvæsenet
Justitsministeriet varetager opgaver for det samlede justitsvæsen.
I menuen kan du finde oplysninger om de forskellige myndigheder på Justitsministeriets område.
Organisationsdiagrammet kan ses her.

Det er bare syn at den danske stat dækker over banker, der som Jyske Bank laver organiseret økonomisk kriminalitet.

 


Mine 3 spørgsmålet har i svaret på, uden at svare, jeg har bare ventede til at nu vil jeg ikke tie stille omkring at det er et stort problem, når de danske myndigheder dækker over banker der overtræder straffeloven.

Men den danske stat har jo allierede svaret, ved at være passiv.

 

Skal danske banker overholde alle love. ?.

NEJ DE DANSKE BANKER BEHØVER IKKE AT OVERHOLDE LOVGIVNINGEN, DET HAR FOLKETINGET VEDTAGET.

 

AT FOR DISSE 6 BANKERS VEDKOMMENDE.

Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRF kredit og Sydbank, må ingen af dem udsættes for efterforskning og strafforfølgning, hvis det resulterede i at finanstilsynet, efter endt efterforskning skal fratage bankens tilladelse, til at lave financialle virksomheder altså bankdrift i Danmark.

| Tags: A.P.Møller, A/S JYSKE BANKS PENSIONSTILSKUDSFOND, AndersChristianDam JyskeBank, Anette Kirkeby, Atp, Birgit Buch Thuesen, Casper Dam Olsen, Dan Terkildsen, Danish Civil Defense, Danish Ministry of Finance, Danish Parliament, Danmarks billigste Bank, Danmarks nationalbank, danmarks største svindler, direktion@jyskebank.dk, find jyske bank, Fundamentet i Jyske Bank, Gratis billeder af Jyske Bank bil, Jeanett Kofoed-Hansen, juridisk@jyskebank.dk, Jyske Bank, Jyske Bank A/S, jyske bank århus, jyske bank bil, Jyske Bank biler, jyske bank billån, Jyske Bank Huslån, jyske bank lån, kristian ambjørn buus nielsen, Mette Marie Nielsen, Nicolai Hansen, Philip baruch

It is unhealthy for the Danish government that the state allows banks to commit crime, and covers it.

Hvis loven af en bank bliver overtrådt, og overtrædelserne er beskrevet i straffelovens bestemmelser som strafbar handling, er danske banker så fritaget for strafansvar, efterforskning og strafforfølgning. JA

Læs vedhæftede bilag og vurder om Jyske bank har overtrådt loven et utal af gange.

JEG KAN GØRE DET NEMT, LÆS DETTE DOKUMENT OG FORTÆL OM JYSKE BANK HAR LAVET VANHJEMMEL, ELLER OM JYSKE BANK IKKE HAR LAVET VANHJEMMEL.

DET ER RET ENKELT AT KUNNE BESVARE, LINKET MED BEVISER SOM DER OGSÅ SKAL KØRER EN SAG PÅ.

 


Indsat 1 februar 2022, da myndighederne forsat har nægtet at svare på 3 spørgsmål.

 

Her får du svaret på mine 3 små spørgsmål.

 

Spørgsmål 1.

Gælder loven for danske banker. ?

NEJ

Spørgsmål 2.

Skal danske banker overholde alle love. ?

NEJ

Spørgsmål 3.

Hvis loven af en bank bliver overtrådt, og overtrædelserne er beskrevet i straffelovens bestemmelser som strafbar handling.

Er danske banker så fritaget for strafansvar, efterforskning og strafforfølgning. ?

JA

 

📣☠💣☠📣

Jyske Bank koncernen er blevet et stort problem for Danmark.

 

Den Danske stat dækker over Jyske Banks forbrydelser, og dette er et faktum.

Regeringen og de danske politikere har bestemt at disse banker.

Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRF kredit og Sydbank.

Ikke må udsættes for efterforskning og strafforfølgning når de overtræder straffeloven.

 

Men når den danske stat og regeringen med alle myndighederne helt op til domstolen, hvor også Højesteretsdommer Kurt Rasmussen har valgt at hjælpe Jyske Bank, med ikke at skulle udsættes for efterforskning og strafforfølgning, ved at også dommere har dækket over Jyske Banks brug af bestikkelse, for at dække over Jyske Bank’s organiseret kriminalitet.

Så er sagen nu kommet til at handle om også samfunds skadelig virksomhed.

For når en stat som Danmark, helt bevidst dækker over bankers kriminalitet, altså forbrydelser, som staten er fremlagt, som at her har Jyske Bank udsat danske borger for ikke kun et strafbartforhold, men mange strafbarelovovertrædelser, og så er det seneste forhold en overtrædelse af tinglysningslovens paragraf 11. ikke engang fremlagt som en selvstændig sag inu.

Hvilke viser hvordan Jyske Bank koncernen er ligeglade med loven, sålænge den danske stat dækker over disse samfundsskadelige virksomheder, hvilket Jyske Bank er en af.

 

Når vi som samfundsborger i Danmark udsættes for, som her Jyske Banks brug af dokumentfalsk og bedrageri, altså svigagtighed og bankens ledelse også bruger bestikkelse, så er der tale om samfundsskadelig virksomhed.

Problemet med samfunds skadelige virksomheder i Danmark er blevet så stort, er at den danske stat dækker over disse samfundsskadelige virksomheder, da poliktikerene sammen med statsministeriet har besluttet at disse 6 banker Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRF kredit og Sydbank. Ikke må udsættes for efterforskning og strafforfølgning.

A.P.Møller A/S, LEGO A/S, ATP Pension, PFA Pension, B&O A/S, Vestas A/S, Politi, Folketinget, JYSKE BANKS PENSIONSTILSKUDSFOND, AndersChristianDam JyskeBank, Anette Kirkeby, Atp, Birgit Buch Thuesen, Casper Dam Olsen, Dan Terkildsen, Danish Civil Defense, Danish Ministry of Finance, Danish Parliament, Danmarks billigste Bank, Danmarks nationalbank, danmarks største svindler, direktion@jyskebank.dk, find jyske bank, Fundamentet i Jyske Bank, Gratis billeder af Jyske Bank bil, Jeanett Kofoed-Hansen, juridisk@jyskebank.dk, Jyske Bank, Jyske Bank A/S, jyske bank århus, jyske bank bil, Jyske Bank biler, jyske bank billån, Jyske Bank Huslån, jyske bank lån, kristian ambjørn buus nielsen, Mette Marie Nielsen, Nicolai Hansen, Philip baruch

Jyske Bank er samfunds skadelig, så længe banken laver bundefangeri og vanhjemmel.

Derfor kan danskerne der af disse bliver udsat for strafbare forbrydelser,  heller ikke få hjælp noget sted i Danmark, da staten helt op til domstolene dækker over den kriminalitet danske banker står bag.

Når alle myndigheder og også domstolen dækker over de banker, som ikke må udsætte for efterforskning og strafforfølgning, hvilket Højesteretsdommer Kurt Rasmussen allerede 30-06-2021. meldte klart ud, da han var med til at dækker over de korrupte Lundgrens advokater, for at dække over at Jyske Banks bestyrelse har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge klientens svig og falsk sag imod Jyske Bank A/S

This page is about Denmark being largely controlled by corrupt lawyers as Lundgrens, and criminal banks as Jyske Bank, and incompetent judges like Kurt Rasmussen who chose to cover up the crime of the powerful friends, it started 17 May 2016, where I first wrote directly to Jyske Bank Anders Christian Dam, and wrote I think I am exposed to a huge fraud, it should turn out that I was right, but that also the management of Jyske bank want the bank to deceive the customers the bank could I did not know, this little battle has developed to promote information that the Danish state by cooperating with criminal banks, and that the state covers this matter, by counteracting the victim of banks’ crime can get help, and that I as a victim of organized crime in Denmark myself must fight this unequal struggle, against this Danish bank which the Danish state and the authorities as well as the government cover.

You probably ask yourself , why the Danish state by the authorities, all covers the Danish banks’ crime.

The reason is quite simple, because in 2013 the politicians at Christiansborg, and with the Ministry of Business and Growth, decided that, among other things, Jyske Bank should not go bankrupt.

And If the Jyske bank is responsible, for the Jyske bank’s fraud and false crimes, and the bank’s many others criminal acts.
The Financial Supervisory Authority will be forced to revoke Jyske Bank’s license to conduct banking business in Denmark.

Which is why the Danish bank Jyske Bank is highly likely go bankrupt.
And therefore the Danish state, through the authorities, therefore still cover the crime, that Jyske Bank actively had exposed their customers to.

The criminal Jyske bank, and of course through the management of Jyske Bank by CEO Anders Dam, covers well that the Danish state and also the Danish Financial Supervisory Authority will continue to cover the largest criminal Danish banks.

The management know for sure, that the Danish state covers the crime of the Danish banks, which Jyske Bank exploits.

 

Inden jeg iværksætter den næste kampagne, hvilket bliver på udenlandske hjemmesider, og jeg der vil advarer, om at i Danmark dækker den samlede danske stat, og myndighederne over store kriminelle danske virksomheder, hvilket er banker som Jyske Bank og korupte advokater som Lundgrens.

Så får statsministeriet og retsudvalget samt poliktikerene på Christiansborg med flere en ny kopi af toppen af www.banknyt.dk og bliver igen anmodet om at sørger for at iværksætte en efterforskning, af de forbrydelser jeg løbende har fremlagt dokumentation for til den danske stat og myndighederne at Jyske Bank står bag.

Staten og myndighederne har nægtede at svare på en enste mail, mens de danske myndigheder fortsat dækker over Jyske Bank, selv om myndighederne er fremlagt dokumentation for at Jyske Bank står bag omfattende lovovertrædelser.

Samtidig dækker medlemmer af også højsteret, som højsteretsdommer Kurt Rasmussen over denne strafbar kriminalitet, hvilket har vist at en sag mod en dansk Bank for svig/ bedrageri, ikke kan vindes i en dansk domstol.

 

Også byretsdommer Søren Ejdum har helt bevidst undladt i dommen 21-12-2021, undladt at skrive dele af det vidner fortalte, da det kun understøtter min sag mod Jyske Bank, og da Jyske Bank jo ikke må dømmes for at bruge svig og falsk, så kan jeg aldrig få retfærdighed i Danmark, hvorfor jeg blot kan se frem til at kunne fremlægge sagen for EU DOMSTOLEN, og fremlagde at i Danmark dækker den danske stat over den kriminalitet danske banker står bag.

 

Denne her sag og sande historie, er vigtig for danskernes retssikkerhed, da der ellers er frit slag for at banker, fortsat ustraffet kan udsætte kunder for svigforretninger, og bruge bestikkelse samt lave fuldmagts misbrug og dokumentfalsk uden risikoen for strafforfølgning.

Disse 6 banker Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRFkredit og Sydbank skal ikke overholde dansk lovgivning, som giver frikort til danske banker, for at begå økonomisk organiseret kriminalitet, såsom bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig, grov udnyttelse, og bruge bestikkelse vel og mærket uden at staten statsministeriet eller de danske myndigheder og institutioner vil blande sig. Og når hele Christiansborg med alle poliktikerene og Statsministeriet ved Mette Frederiksen har givet tilladelse til at banker gerne må lave groft udnyttelse, og kriminalitet uden at måtte udsættes forefterforskning og strafforfølgning, så er det en angreb på danskernes retssikkerhed, derfor skal andre nationer og udenlandske virksomheder vide, at den danske stat, samt regeringen ved statsadvokaten Mette Frederiksen, bevidst dækker over den kriminalitet, som danske banker laver.

Mette Frederiksen hvad vil du og statsministeriet gøre når, du er fremlagt beviser for,

at en af disse 6 banker
Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRF kredit og Sydbank.
Har lavet dokumentfalsk, bedrageri og brugt bestikkelse.

Hvad vil den danske stat gøre, vil i blive ved med at dække over kriminelle danske banker, eller vil i snart stoppe Jyske Bank i at kunne bedrage flere virksomheder og kunder.

Jeg spørger bare, da den sag skal deles med de nationer som har samhandel med danske virksomheder.

Andre lande skal vide, at i Danmark dækker den danske stat, over banker og advokaters medvirken til danske bankers kriminalitet.

 

A.P.Møller A/S, LEGO A/S, ATP Pension, PFA Pension, B&O A/S, Vestas A/S, Politi, Folketinget, JYSKE BANKS PENSIONSTILSKUDSFOND, AndersChristianDam JyskeBank, Anette Kirkeby, Atp, Birgit Buch Thuesen, Casper Dam Olsen, Dan Terkildsen, Danish Civil Defense, Danish Ministry of Finance, Danish Parliament, Danmarks billigste Bank, Danmarks nationalbank, danmarks største svindler, direktion@jyskebank.dk, find jyske bank, Fundamentet i Jyske Bank, Gratis billeder af Jyske Bank bil, Jeanett Kofoed-Hansen, juridisk@jyskebank.dk, Jyske Bank, Jyske Bank A/S, jyske bank århus, jyske bank bil, Jyske Bank biler, jyske bank billån, Jyske Bank Huslån, jyske bank lån, kristian ambjørn buus nielsen, Mette Marie Nielsen, Nicolai Hansen, Philip baruch

Is it a criminal offense for the Danish state to cover up a criminal Danish bank’s, or is it completely normal in Denmark.

☠💣☠


Denne her mail blev 30-10-2021. sendt til disse mails, og ingen ville svare.
finanstilsynet@ftnet.dk
REU@ft.dk
mette.abildgaard@ft.dk
marlene.ambo-rasmussen@ft.dk
simon.ammitzboll@ft.dk
kirsten.normann.andersen@ft.dk
ida.auken@ft.dk
liselott.blixt@ft.dk
anne.sophie.callesen@ft.dk
henrik.dahl@ft.dk
uffe.elbaek@ft.dk
jakob.ellemann-jensen@ft.dk
stm@stm.dk
naser.khader@ft.dk
rosa.lund@ft.dk
inger.stojberg@ft.dk
mette.thiesen@ft.dk
pernille.vermund@ft.dk
fm@fm.dk
Justitsministeriet • jm@jm.dk
kmj@atp.dk
kf@nationalbanken.dk
postkasse@advokatsamfundet.dk
Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
bankdata@bankdata.dk
SAK@ankl.dk
post@domstolsstyrelsen.dk

 

Indsat har også skrevet.
Med henvisning til lidt tidligere mails
30/10-2021. Kl. 01.11.
26/10-2021. Kl 20.37.
22/10-2021. Kl 14.35.
17-10-2021. Kl 16.40.
15/10-2021. Kl. 13.29.
10/10-2021. Kl. 13.42.
02/10-2021. Kl. 14.14.

30-10-2021.

Kære alle

Finanstilsynet, Statsministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet, Nationalbanken, Advokatnævnet, Advokatsamfundet

Domstolsstyrelsen og jer der samarbejder med Jyske Bank A/S

Og særligt medlemmer af folketinget, vil i dele denne her mail med jeres gruppe.

Og jer der i øvrigt modtager denne mail, også eventuelle journalister, indholdet er ikke hemmeligt.

Kun Advokatsamfundet har svaret, de skrev at jeg skulle spørge en advokat, måske jeg så skal spørge Dan Terkildsen, eller en fra bestyrelsen i Lundgrens ?, Men nu er det advokatsamfundet jeg spørger.

Flere advokater fra både Lund Elmer Sandager og Lundgrens samt advokatnævnets medlemmer og Jyske banks advokater har fået samme spørgsmål, der er dyb tavshed. 

 

Da jeg skrev første gang, kort før sidste folketingsvalg i 2019. til både Finanstilsynet, Justitsministeriet, Folketinget, Statsministeren Justitsministeren osv.

Forventede jeg faktisk at i ville svare. 

Ingen af jer har ville svaret mig på noget, men så hvad med mine 3 spørgsmål.

DET HANDLER OM RETSSIKKERHEDEN. 

OG SÅ OM DEN BESTIKKELSE JEG HAR LAGT FREM, AT JYSKE BANK HAR BENYTTET SIG AF, FOR AT SKUFFE I RETSFORHOLD.

I får dem “spørgsmålene” her igen, vil i godt give jeres holdning til kende eller bare skriv, hvis banker ikke behøver overholde lovgivningen, og når en bank som her Jyske Bank overtræder lovgivningen, har det ikke nogle konsekvenser.

Det er mere så befolkningen ved hvem der ikke skal overholde loven, således de kan tage sig i agt, for dem der hverken vil eller behøver at overholde lovgivningen.

Det her er min kamp for at stoppe kammerateri og korruption i danmark, er det noget i vil hjælpe mig med ?.

Eller tager i afstand, fra at ville være med til at stoppe det kammerateri, som tydeligvis sammen med brugen af korruption eller returkommission styrer danmark.

Jeg savner reaktion og handling på, om jeg er alene om at ønske et samfund, der ikke styres af kammerateri.

Jeg ser nemlig kammerateri på lige fod med returkommission, for det er en dårlig ide at bytte tjenester for at nogle dækker over nogle, eller få en tjeneste til gode.

Jeg beder jer alle sammen om at tage min sag alvorlig, og at i som er medlemmer af folketinget iværksætter en undersøgelse.

For hvis jeg har ret, er dette ganske alvorlig, og en skandale af uset omfang.

Men tager jeg, fejl så har jeg jo opfordret Jyske Bank og deres advokater til at anlægge en injurie sag mod mig for bagvaskelse, som Philip Baruch skrev 1 februar 2019.

Hvilket Kristian Ambjørn Buus-Nielsen da også skriver 30. oktober 2019. og skriver at Jyske bank ønsker en snarlig afslutning.

For så 2 år efter den 15. oktober 2021. Igen at anmode retten om at udsætte sagen igen.

Jeg ved i har fra rød bloks side startet en undersøgelse, om en politiker har lavet fejl med EU støtte, således partiet ved en fejl har fået lige under 100.000 kr. i EU støtte.

Og så har blå blok, en sag i gang om, rød bloks overtrædelse af grundloven, i forbindelse med en ulovlig ordre, og alle de andre småsager i har.

Så i har også internt jeres små kampe.

Men min kamp er startet langt tidligere, hvis jeg selv skal fortsætte min kamp for et retfærdigt samfund, vil i så ikke godt meddele mig, at i som politiker og myndighed ikke ønsker at stoppe det kammerateri, som er et problem for retssikkerheden.

Og vil i ikke bare svare på mine 3 spørgsmål, så som et minimum give et svar, på mine små spørgsmål her.

 

At Jeg _____________ navn og stilling / myndighed. Jeg ønsker ikke at  svare dig, da jeg ikke behøver at svare.

At Jeg _____________ navn og stilling / myndighed. Jeg ønsker ikke at svare.

eller

At Jeg _____________ navn og stilling / myndighed. jeg er ikke i stand til at svare.

Du og myndighederne kan jo også vælge bare svare mig. JA eller NEJ. 

Jeg forbeholder mig retten til at dele jeres svar, da mine spørgsmål tjener samfundets interesse. 

 

Hvis i ønsker at danmark skal fremstå som et land, der ikke er korrupt og styret af kammerateri, så hjælp mig nu.

Min hjemmeside.

http://banknyt.dk/ 

Som er fra 2015, altså før jeg vidste hvordan banker tjener en del af deres formuer, herunder ved brugen af svig, falsk, udnyttelse og bestikkelse.

Vil du / i godt læse mit seneste indlæg her, det er ikke så langt, og så tænk igen, om du “og myndighederne”, vil være med til at holde hånden over banker, der ikke vil overholde lovgivningen. 

 

http://banknyt.dk/29-10-2021-vil-myndighederne-og-folketinget-vil-svare-paa-de-3-smaa-spoergsmaal-%f0%9f%8e%a5-spoergsmaal-1-gaelder-loven-for-danske-banker-%f0%9f%8e%ad-skal-danske-banker-overholde-alle-love/

Der er sendt en klage til den særlige klage ret. appellant “Højesteret” over at dommer Søren Ejdum, der ikke har citeret vidner korrekt, og undladt at skrive dele af det vidnet har sagt, hvilket går imod hans afgørelse, og at dommer Søren Ejdum har undladt at bl.a. det bedrageri og falske, som er fremlagt til retten. I den fremsendte forløbet klage, er det oplyst, at også højesteretsdommer Kurt Rasmussen har dækket de korrupte Lundgrens advokater, for at dække over, at bl.a. Jyske Bank koncernen har betalt Lundgrens advokat partner selskab bestikkelse. Sagen er nu flyttet til landsretten, og et skridt nærmere at blive indbragt for den internationale europæiske domstol, da den danske stat og de danske myndigheder, og endda dommere, der alle formentlig vil gøre alt, for at dække over den danske kriminelle organisation Jyske Bank, og frifinde den kriminelle Jyske bank selv om banken bevisligt har lavet Dokumentfalsk Bedrageri Fuldmagtsmisbrug Mandatsvig Vanhjemmel Bestikkelse altså er kriminel. / Hvorfor sagen ikke kan få en fair rettergang i Danmark, da Danmark er et korrupt samfund, og er styret af kammeratskab. Jeg har skrevet siden 2016, og ikke en eneste gang, som aldrig før, har nogen personer eller myndigheder turdet stille spørgsmål til nogle af mine mange delte informationer og opslag på banknyt, om den kriminelle organisation Jyske Bank, selvom jeg 100 gange har skrevet til myndighederne. Den danske stat har valgt hverken at svare eller tage affære, mens staten selv fortsat bruger den kriminelle Jyske Bank. Det er en skandale for Danmark og viser, at der ikke er retssikkerhed for danske borgere, når store organisationer udsætter den lille mand for økonomisk kriminalitet.

Jyske Bank is probably among Denmark’s most criminal organizations, which is supported by the authorities and the Danish government.

NU SER VI OM MYNDIGHEDERNE VIL SVARE PÅ DE 3 SPØRGSMÅL.

OG VIL MYNDIGHEDERNE STADIG IKKE SVARER, KAN DET KUN UDLEDES TiL AT SVARET ER

NEJ. NEJ. JA.

 

Spørgsmål 1.

Gælder loven for danske banker. ?

❓NEJ

 

Spørgsmål 2.

Skal danske banker overholde alle love. ?

❓NEJ 

 

Spørgsmål 3.

Hvis loven af en bank bliver overtrådt, og overtrædelserne er beskrevet i straffelovens bestemmelser som strafbar handling.

Er danske banker så fritaget for strafansvar, efterforskning og strafforfølgning. ?

❓JA

This page is about Denmark being largely controlled by corrupt lawyers as Lundgrens, and criminal banks as Jyske Bank, and incompetent judges like Kurt Rasmussen who chose to cover up the crime of the powerful friends, it started 17 May 2016, where I first wrote directly to Jyske Bank Anders Christian Dam, and wrote I think I am exposed to a huge fraud, it should turn out that I was right, but that also the management of Jyske bank want the bank to deceive the customers the bank could I did not know, this little battle has developed to promote information that the Danish state by cooperating with criminal banks, and that the state covers this matter, by counteracting the victim of banks’ crime can get help, and that I as a victim of organized crime in Denmark myself must fight this unequal struggle, against this Danish bank which the Danish state and the authorities as well as the government cover.

You probably ask yourself , why the Danish state by the authorities, all covers the Danish banks’ crime.

The reason is quite simple, because in 2013 the politicians at Christiansborg, and with the Ministry of Business and Growth, decided that, among other things, Jyske Bank should not go bankrupt.

And If the Jyske bank is responsible, for the Jyske bank’s fraud and false crimes, and the bank’s many others criminal acts.
The Financial Supervisory Authority will be forced to revoke Jyske Bank’s license to conduct banking business in Denmark.

Which is why the Danish bank Jyske Bank is highly likely go bankrupt.
And therefore the Danish state, through the authorities, therefore still cover the crime, that Jyske Bank actively had exposed their customers to.

The criminal Jyske bank, and of course through the management of Jyske Bank by CEO Anders Dam, covers well that the Danish state and also the Danish Financial Supervisory Authority will continue to cover the largest criminal Danish banks.

The management know for sure, that the Danish state covers the crime of the Danish banks, which Jyske Bank exploits.

 

JEG ØNSKER AT BLIVE BEKRÆFT I HVOR MEGET KAMMERATERI STYRE SAMFUNDET, UDEN OM LOVEN.

ELLER BEKRÆFTET I AT.

ALLE DER HAR OVERTRÅDT LOVEN, OGSÅ BANKER OG ADVOKATER VIL BLIVE UDSAT FOR RETSFORFØLGELSE

OG DØMT I DOMSTOLEN.

Hvis ikke nogle dansk myndighed eller myndighedsperson og eller politikker, eller nogen partier vil svare på, bare disse 3 ovenstående spørgsmål.

 

Men det ville ingen politikere eller myndigheder svare på.

 

Dear all of Jyske Bank and especially you CEO Anders Christian Dam, this page is primarily your own fault, but my hand is still outstretched, Jyske Bank should only accept it, as I do not want war, it is your responsibility and yours joint decision, how long and how many persons and bodies Jyske Bank will harm, with their dirty tricks. Dear all Danish authorities, you should know that the Jyske Bank Group does not care who of their friends, the bank exploits and uses to cover up Jyske Bank’s many criminal crimes. CEO Anders Christian Dam can easily stop these announcements, the only thing Anders Dam for Jyske Bank has to do, is talk to me. And ask me nicely to stop, but Anders Dam and the other members of the board of Jyske Bank, do not care with my funny post videos, therefore more is coming.

Here is the well-known Jyske Bank car, which advertises the Danish bank’s crimes.
Which no one at all dares to ask questions about.

Må grunden være at også myndigheder som Finanstilsynet, har ønsket at dække over Jyske Banks mange svig forbrydelser.

Der som bank gentagne gange, har overtrådt stribevis af strafbare forhold, i har her en mulighed for at rette op, og indlede en sag mod Jyske Bank, og så at.

Finanstilsynet sætter Bank under skærpet tilsyn.

 

Vil ingen af jer modtager af de 3. Spørgsmål som her i mailen 22-10-2021. er gensendt, svare mig som dansk borger, der blot ønsker svar på om danske banker ikke er underlagt lovgivningen,

Kan det kun være fordi det er politisk, og at myndighederne og folketinget ønsker at dække over de danske banker, som overtræder lovens bestemmelser, da staten og kommunerne selv samarbejder og bruger disse banker til statens betalinger.

 

Hvilket så er forklaring på.

Hvorfor ingen af de personer, der har stået bag hvidvaskning’s sagerne og andre sager, hvor Den Danske Bank lagde sig i spidsen med verdens største hvidvaskning’s sag, hvilket den ansvarlige topchef Thomas Borgen vildledte i en efterforskning, Den amerikanske bank J.P. Morgan dropper samarbejdet med Danske Bank, hvor den hovedansvarlige Lars Mørch for den milliard kroner store hvidvaskning’s sag blev fyret.

 

Hvorefter Jyske Bank så vælger at ansætte selv samme Lars Mørch til at være efterfølger til CEO Anders Christian Dam.

Så når hverken Danske Bank, Nordea og Jyske Bank, der flere gange er blevet afsløret, for at have stået bag omfattende hvidvaskning, er blevet retsforfulgt i Danmark og fremstillet i domstolen, ser det utvivlsomt ud til at alle sager om store bankers overtrædelse af straffelovens bestemmelser, hvor også danske banker er involveret, er efterforskning og strafforfølgning blevet stoppet, inden sagen er fremlagt i domstolen.

Det giver derfor mening hvad en fra bagmandspolitiet sagde tilbage i 2016. Efter at have læst politi anmeldelse af 23 marts 2016, og med tillæg til politianmeldelse 23 marts 2016.

Samt tilføjet.

Udvidelse af flere forhold 28-06-2016. Til politianmeldelse over Jyske Bank, der i øvrigt er fremlagt i sagen.

Uanset min sag i retten, ændre det ikke på min kamp, for at sikre et samfund, der ikke styres ved kammerateri, hvilket er det samme som returkommission.

Men ret mig gerne, hvis jeg har taget fejl i noget.

Har DR. drama godt fat i virkeligheden når de laver programmer, af de mere alvorlige.

Jeg ved ikke hvorfor, men af en eller anden grund tænker jeg på DR drama Rejseholdet

Se afsnit 31. og 32. her i LINKET DR Bonanza.

Eller gense DR bedraget 2. Her og forstå at det her sker i Danmark.

Lige så godt som drama DR. bedraget 2. afsnit 1.

Da jeg så dette afsnit kunne jeg udmærket sætte mig ind i rollen som tømrer firmaet, hvor bankrådgiveren har snydt kunden.

Der var i øvrigt en, der i sidste uge spurgte mig om jyske bank snød mig fordi jeg var ordblind, men nej det tror jeg dog ikke.

Men Jyske bank`s ansatte og advokater har i den grad udnyttet at jeg blev alvorlig syg, for at kunne lyve overfor mig.

Mette Marie Nielsen Tidligere MMN@LUNDGRENS.DK TELEFON 3525 2990 MOBIL 2524 5103 Remember when Jyske Bank bribed Lundgren’s lawyers, and their employees, like Mette Marie Nielsen went against the client, this is a warning do not trust Mette Marie Nielsen. As I said December 18, 2018. to Mette Marie Nielsen from Lundgren’s lawyers, It only gets worse. The conversation is before I 21. September 2019. that I discovered Jyske Bank, has bribed Lundgren’s lawyers not to present my case against Jyske Bank. However, it must be stated that Mette Marie Nielsen, after Lundgren’s lawyers, in 2020 was employed by Scandinavian Tobacco Group A/S. December 2021. Mette Marie Nielsen moved to the next level again, and is now a lawyer for Den danske bank. Mette’s new contact information is E-mail metnie@danskebank.dk Mobile: 21742872 Danske Bank A / S Group Legal. Holmens Kanal 2 1060 Copenhagen K Denmark Before the bank hired lawyer Mette Marie Nielsen, the Danish bank knew that she had opposed Lundgren’s lawyers’ presentation of my case against Jyske Bank for fraud. Listen to these 2 conversations 14-12-2018. and 18-12-2018. And read tekst 14-12-2018. and 18-12-2018. with Mette, who says you have to truwith Mette, who says you have to trust that we do what we are hired for, and then see the complaint with evidence that Lundgren’s lawyers and Mette Marie Nielsen have been deeply disloyal, and opposed justice. Congratulations on your new job Mette Marie Nielsen. Hope Den danske bank will be really happy for you, Even though they know you have helped cover up Jyske Bank’s fraud.

Will the Danish state and authorities rule that Jyske Bank has exposed customers to Exploitation and million fraud, ask the Danish elected representatives.

Jeg har brug for din og jeres hjælp til at skabe opmærksomhed på dette her samfunds problem.

 
Det handler om danskernes retssikkerhed, og hvem sørger for at loven overholdes, når de største virksomheder overtræder loven, og gældende regler.
Hvem passer på os danskere, hvis staten og myndighederne ikke gør. 
 
Jeg syntes ikke at det skal være min opgave alene, jeg ville gerne at du ville hjælpe mig, de det jo er en stor mundfuld at gå i krig mod en hel organisation alene.
Uanset hvor morsomt det er, så er det kedeligt at kæmpe alene for at få et samfund, der ikke styres at kammerateri og korruption, og det er sikkert langt være end bare det jeg har fundet ud af.   
 

I ved jeg har en lille sag imod Jyske Bank A/S. og det har endog været meget svær at få min sag fremlagt, når jeg på video og åbenlyst skriver.

At Jyske bank A/S formentlig direkte ved Koncernledelsens medvirken, har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge nogle af mine anbringenre mod Jyske Bank A/S

Så har i det her på video, og det er en skandale også at jeg skal stå med det her alene.

Se alle mine delte videoer her på min private YouTube kanal.

Jeg skal nok blive bedre, men jeg er ordblinde og ikke teknisk dygtig.

Så i må tage jer til takke med disse her, frem til nu. 

Jeg beder jer om at læse de vedhæftede PDS dokumenter.

Disse viser med tydelighed, at jeg har måtte kæmpe for at få fremlagt mine påstande, mod Jyske bank.

I kan hente alt på www.banknyt.dk eller spørg hvis i mangler noget.

Spørgsmålet er bare hvad vil i gøre ved det.
For har jeg ret i at Højesteretsdommer Kurt Rasmussen fra advokatnævnet, har skadet danskernes mulighed for at klage over en advokat,
da afgørelsen 30-06-2021. har præjudikat virkning på alle fremtidige klager, uanset advokatnævnet ikke vil dele deres afgørelse.

Den jo er delt, også med jer.

 

http://banknyt.dk/03-09-2021-de-advokatetiske-regler-som-kurt-rasmussen-birgitte-froelund-jens-steen-jensen-rikke-skadhauge-seerup-krogsgaard-henrik-hyltoft-forstaar-dem-hvilket-stoettes-af-martin-lavesen/

These fraudulent acts are well known to the management in the Danish bank, or have themselves witnessed Jyske Bank’s million fraud, but chose to hide it, and instead presenting false and untrue information to the court, in order to disappoint in legal matters, and all the while the authorities, and the Danish state has done what they can, to prevent an investigation of all charges against the bank, Jyske Bank, which are shared on www.banknyt.dk Jura og Forretning • jur@domstolsstyrelsen.dk Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk Erhvervsstyrelsen • specialist@erst.dk bankdata@bankdata.dk And fundamentet i Jyske Bank, troværdighed, hæderlig, ærlig, loyal, loyalitet, kundeservice i Jyske Bank. /Mathias Toxværd Partner, advokat Linea R. Conforti Morten Schwartz Nielsen Jacob Roesen Michael Møller Nielsen Christian B. Elmer Henrik Stamp Nete Weber Kristian Ambjørn Buus-Nielsen Carsten Brink Peter Sørensen Ulrik Bayer Christian Petri Claus Span­gen­berg Henrik Høpner Nicolai Fløe Jørgensen Partner, advokat Kjeld Jørgensen Annacarina Staunstrup Sebastian Rungby Torsten Hylleberg Philip Baruch Steen Raagaard Andersen Julie Flindt Rasmussen Jonas Tofte Bøn­der­gaard Lise Møller Zinck Anders Linde Reislev Kenneth Birkebæk Laursen Karina Enghaven Bentsen Chri­stof­fer Sidelmann Borg Lærke Bruun Hansen Esben Hansen Line Marie Mikalsen Veiby Kasper S. R. Andersen Mathilde Schmidt Denise Gosch Charlotte Urup Stol­ten­berg Joachim Lykke Dresner Marie Boyer-Søgaard Torsten Vagn Hansen Emilie Ipsen Christina Meyer Camilla Ikast Jessen Daniel Boalth Petersen Anna Lin­den­cro­ne Lundin Marta Valgreen Knudsen Cathrine Serup Raasdal Jakob Bax Sander Michael Møller Nielsen Julie Flindt Rasmussen Anna Lin­den­cro­ne Lundin Marta Valgreen Knudsen Helene Lønningdal Jacob Roesen Nicolai Fløe Jørgensen Carsten Brink Christian Petri Claus Span­gen­berg Sebastian Rungby Annacarina Staunstrup Esben Hansen Marie Boyer-Søgaard August Ikov Ulrik Bayer Kjeld Jørgensen Mathias Toxværd Lise Møller Zinck Line Marie Mikalsen Veiby Henrik Stamp Mathias Toxværd Henrik Høpner Lise Møller Zinck Denise Gosch Line Marie Mikalsen Veiby Steen Raagaard Andersen Daniel Boalth Petersen Christian B. Elmer Nete Weber Torsten Vagn Hansen Karina Enghaven Bentsen Lærke Bruun Hansen Mathilde Schmidt Kenneth Birkebæk Laursen Chri­stop­her Mortensen Claus Span­gen­berg Torsten Hylleberg Anders Linde Reislev Charlotte Urup Stol­ten­berg Emilie Ipsen Amalie Fallesen Morten Schwartz Nielsen Kristian Ambjørn Buus-Nielsen Joachim Lykke Dresner Daniel Kim Rasmussen Chri­stop­her Mortensen Natasja Schreiber Fl­in­te­gaard Kasper S. R. Andersen Jeanett Svanholm Kørbits Bettina Cilius Paarup Linea Hjorth Chri­sten­sen Anastasiya R. Andersen Laura Tjørnemark Sofie Halskov Nielsen Jakob Bax Sander Peter Wossler Anja Ahlmann Anne Christine Leth Lone Borup Rasmussen Cristina Schramm Ozaki Anne-Marie Lyngholm Sarah Cliford Hansen Frederik Baungaard Chri­sten­sen Anne Vognsen Sune Reinert Weihe Annelis Chri­sten­sen Anne-Mette Johansen Birgitte Åkerström Charlotte Cramer Charlotte Windeballe Andersen Dorte Halken Henny Lykke Lisbeth Skifte Manja Revsbech Mette Lambert Sisse Thejll-Madsen Susan Plambeck Tanja Aabo Simonsen Peter Mejlby Henrik Pedersen Joachim Lykke Dresner Johanne Gjerløv Charlotte Urup Stol­ten­berg Jan Nickel Mette Wester­gaard Birgitte Åkerström Annette Zaar Annette Haugaard Ermina Silajdzic Dragana Stesevic Jannie Allerslev Søren Boesdal Josephine Repsdorph Møller Emma Ørnsø Fischer Astrid Juncher-Benzon Fatima Salih Anastasiya R. Andersen Anna Kragelund Camilla Martinsen Emma Ørnsø Fischer Ida Maria Strøm Josephine Repsdorph Møller August Ikov Linea Hjorth Chri­sten­sen Simone Blicher Skou Thomsen Anne Sofie Bitsch Hjortshøj Chri­stof­fer Korgaard Hansen Laura Tjørnemark Daniel Benjamin Pedersen Cecilie Sabine Clausen Andjela Pa­reza­novic Hadil El-Jamal Trine Jurek Hybel Sune Reinert Weihe Kalvebod Brygge 39 - 41 1560 København V info@les.dk +45 33 300 200 Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater har bistået Jyske Bank med million svindel. pborowy@jyskebank.dk mac@jyskebank.dk lbj@jyskebank.dk heidi.skovbjerg@jyskebank.dk dip@jyskebank.dk helle-hansen@jyskebank.dk avw@jyskebank.dk ahk@jyskebank.dk hoejsgaard@jyskebank.dk uridisk@jyskebank.dk lillevang@jyskebank.dk johnny.christensen@jyskebank.dk clm@jyskebank.dk beo@cbs-executive.dk ala@70151000.dk rina.asmussen@gmail.com kn@skovadvokater.dk nicolai-hansen@jyskebank.dk Casper Dam Olsen • Casper-dam@jyskebank.dk jkh@jyskebank.dk kirkeby@jyskebank.dk Tina Agergaard • AGERGAARD@jyskebank.dk sw@jyskebank.dk Anders Dam gå af, og sæt dit mandat frit, du skader Jyske Banks omdømme. Vi mødes alligevel til november, da du Anders Dam bliver indkaldt som vidne. The email has also been sent to the lawyers, Lund Elmer Sandager lawyers who have presented false manipulated information to the court, ie lied to the court. Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk Philip Baruch • pb@les.dk / Here you can see a couple of those, who have voted that it is not a violation for a law firm in Denmark to take bribes, not to present a client’s claims to the court. frank.ryan@dlapiper.com simon.levine@dlapiper.com andrew.darwin@dlapiper.com nh@naevneneshus.dk mail@kromannreumert.com hhy@danskerhverv.dk martin.lavesen@dk.dlapiper.com jsj@kromannreumert.com hhy@danskerhverv.dk

På Vesterbrogade 9. Finder du den kriminelle organisation Jyske Bank.
Kom ind og få et godt tilbud.

Når der ikke er en overtrædelse af god advokatskik, er det så direkte at forstå, som at være god advokatskik.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvad en klient må få fremlagt af påstande og anbringer.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvilket beviser en klient må få fremlagt til klientens påstande og anbringer.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokaten ændrer i klientens påstand, hvis en klient påstår noget er u-sandt, falsk, eller ugyldig, så må advokaten gerne ændre klientens påstand til det modsatte.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare på klientens henvendelser.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgers processkrifter med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgtes processkrifter med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke at dele retsbøger med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder advokaten om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder både advokaten men også domstolen om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At selv om advokater har bekræftet mundtligt, ”eller med optagelse” for deres klienter, at disse advokater ikke fremlægger noget for retten, uden klienten er helt enig med advokaten, advokater må gerne efterfølgende fremlægge påstande, som ikke er sammenligneligt med klientens påstande.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer i klientens anbringer, selv om klienten har skrevet til advokaten, du må intet fremlægge for domstolen, uden at jeg ”klienten” har godkendt det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer klientens anbringer, også uden at oplyse klienten noget om det. altså advokater behøver ikke at dele noget af det som advokaten fremlægger.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater indkalder andre vidner end dem klienten har sagt, også uden at oplyse klienten noget om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater fjerne klientens vidner, også uden at oplyse klienten noget om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater laver litterings rod, ved fremlæggelse af bilag.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater vildleder klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skriver ydelser på en klient, så som taxaregninger på en klient, selv om det ikke vedrører klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare klienten på spørgsmål der omhandler spørgsmål, hvorvidt andre advokater fra samme advokatkontoret, måtte have arbejder for den samme virksomhed, som klientens advokaten er ansat til at fremlægge en svig og falsk sag imod.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare deres klienter på spørgsmål, og som advokaten bagefter tager honorar / betaling for ikke at svare på det deres klienter spørge om.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skjuler overfor deres klienter, at retten har skrevet til advokaten, retten vil se bort fra klientens egne fremlagte skriftlige vidneforklaringer, med klientens påstande og bilag som understøtter klientens forklaring, hvilket klienten selv sendte til retten, efter advokaten selv glemte at fremlægge klientens påstande.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat opfordrer en klient, til at fortsætte med at udføre handlinger, som modpartens advokat i en sag, har skrevet til klientens advokat er strafbar handling.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat tilbageholder breve for klienten, hvori klienten beskyldes for at begå strafbar handling, eftersom advokater ikke behøver oplyse klienten om at klienten, beskyldes for at for at overtræde straffeloven.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At bryde tavshedspligten ved i retsforhold, ikke at skjule mail adresser som er sendt Bcc. og som klienten ønsker skjult.

Advokater må gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført.

Kort sagt, advokat nævnet / advokatsamfundet, har 30 juni 2021. ved 5 medlemmer af advokat nævnet besluttet.

AT:

Klienten ikke selv kan bestemme over, hvad klientens påstande mod en sagsøgt handler om, det er alene advokaten som fuldt ud selv bestemmer, hvilket påstande klienten har, hvilket ses som en krænkelse af mine menneske rettigheder.

Afgørelsen 30-06-2021. I klagen 2020-1932. Fra 05-06-2021.

Er afgjort af:

Kurt RasmussenBirgitte FrølundJens Steen JensenRikke Skadhauge Seerup KrogsgaardHenrik Hyltoft. Hvilket støttes af formanden for advoknævnet Martin Lavesen.

Her ved Formandskabet.
Højesteretsdommer Kurt Rasmussen (formand). /
Landsrets dommer Mikael Sjöberg, Østre Landsret (næstformand). /
Dommer Ole Høyer, Retten i Aalborg (næstformand). /

Når en Højesteretsdommer i sin fritid for advokatnævnet, vælger at dække over grov tilsidesættelse af en advokats pligt.

Og dække over at en advokatvirksomhed. som Lundgrens der har taget arbejde for modparten i en million stor sag, hvilket har påvirket at klientens sag ikke blev fremlagt.

Hvordan vil sådanne en dommer så dømme i retten.

 

Det her er ikke en klage over Dommer Kurt Rasmussen, da han ikke har optrådt som dommer, 30-06-2021. 

Da han og flere andre frikendte Lundgrens i alle 27 klagepunkter fra klagen. 05-06-2020. 

 

Iøvrigt samme dommer Kurt Rasmussen som også dommer i den ene af de ovenover omtalte sager mod blå blok.

    

Da jeg ikke finde ud af om den danske lovgivning også gælder for de banker der opererer i Danmark, så stiller jeg disse spørgsmål.

Jeg har naturligvis henvendt mig til flere danske myndigheder, og store danske top advokater i såvel Lund Elmer Sandager og Lundgrens advokater med flere.

Mine spørgsmål synes at være enkelte, men når Finanstilsynet, Statsministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet, Nationalbanken, Advokatnævnet, Advokatsamfundet, Domstolsstyrelsen med flere stadig ikke har svaret, så gentager jeg her øverst, de 3 spørgsmål.

Vedhæfter bilag der viser hvor svært det er at fører sager mod en organisation i danmark, da kammerateri og korruption tages i brug for at hindre retfærdighed.  

Syntes i at jeg selv skal kæmpe alene, da i ikke vil hjælpe med at stoppe dem i laver penge forretninger med, og som i har set dokumentation for beviseligt bryder loven.

Jeg stopper ikke, og ingen dom ændre ved mine udtalelser, hverken på skrift eller i tale.

Jeg stiller gerne op til en tv debat, om bankers måde at tjene penge på, og opfordrer til at Jyske bank også stiller op med deres top advokater, og deres CEO Anders Christian Dam.

Hvor slemt kan denne her sag blive, ? udover at den kan skade troværdigheden til danske banker, som Jyske Bank. A/S

Og så problemet med korrupte advokater, og de som dækker over dem.

Ses vi den 15. 16. og 23 november i Viborg ret. til hovedforhandling, i er alle velkommen.

Så kan i hører hvad Jyske bank vil forklare sig med, når denne bank foretrækker at lave svig og satse på forældelse, gennem u-fine tricks der ikke hører en anstændig bank til.

Det som Jyske bank har udsat mig for, kan alle danskere blive udsat for, og har de mon samme kampgejst som mig, det her er da morsomt ik. 🙂

Selv om koncernen har været i ond tro, har lavet dokumentfalsk og Bilag’s manipulation, så kæmper Jyske bank med Lund Elmer Sandager advokater, for at beholde de penge banken har taget ved svigagtig bankforretning.

Bagefter hovedforhandling skal jeg privat stævne Jyske bank, for at have udsat mig for vanhjemmel, efter som Jyske Bank nægter at udlevere mit pantebrev.

Dette har jeg delt på tidligere mail, og lagt ud på www.banknyt.dk men så længe i støtter eller dækker over Jyske banks lovovertrædelser, vil vi kun få flere problemer med Jyske bank, også i fremtiden.

Sådan handler de virksomheder som staten har givet bank pakker, og selv bruger til bankforretninger.

Hvis der er nogle der har indsigelser eller rettelser, så kom frisk og vi skal få det rettet.

Denne her mail er ikke delt med hverken Jyske bank, Lund Elmer Sandager eller Lundgrens da de i retten ønsker at statuere et eksempel på deres magt.

(Nederst på siden indsættes de forskellige PDS dokumenter, som var vedhæftede i mailen.)

De Bedste hilsner, og en rigtig dejlig weekend til jer alle sammen.

Og en god halloween 

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5

3100 Hornbæk

+4522227713

Indsat billede.

 

Alle i #jyskebanks Koncernledelsen er tilbudt at underskrive dette, om ikke at ville fortsætte bedrageri mod kunde, desvære nægtede Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen MarianneLillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt nægter alle at underskrive, da de hellere vil bedrage kunde

Jyske Bank på Vesterbrogade 9, står bag million svindel mod bankens kunde, bedraget er udført sammen med Jyske Bank Helsingør afdeling, hvor flere i dag er flyttet til Jyske Bank Hillerød afdeling og Jyske Bank på Vesterbrogade København.

Svindle er bistået af hovedkontoret Jysk Bank Silkeborg, sammen med Lund Elmer Sandager advokater, og er også hjulpet af Lundgrens advokater. Jyske Bank A/S er en kriminel organisation, se opslag 31-05-2021. Jyske Banks organisation. / Og mailen 31-05-2021. TIL Jyske Banks bestyrelse. LINK. / Er delt i MAILEN TIL Jyske Bank 23-06-2021. LINKET. Se flere reklamer her i linket.

Alle i #jyskebanks Koncernledelsen er tilbudt at underskrive dette, om ikke at ville fortsætte bedrageri mod kunde, desvære nægtede Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen MarianneLillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt nægter alle at underskrive, da de hellere vil bedrage kunde

Denne hus ned til Hornbæk sø ville Jyske Banks grønne slagter ved Birgit Buch Thuesen i Silkeborg, tvangs sælge for under 3.000.000 DKK.
Efter at Jyske Bank udspekulert havde udsat kunde for svindel, ved hjælp af dokumentetfalsk og udnyttelse, og yderligere har løjet overfor kunde som var syg efter en hjerneblødning, at han have lånt 4.328.000 DKK i Nykredit, og at kunden 16-07-2008 havde lavet en swap aftale for det lån med Jyske Bank, for rentebytte til dette lån.
Altsammen var dog løgn, og sandheden er at Jyske Banks bestyrelses medlem Philip Baruch løj gentagne gange i retsforhold, for at skjule bankens million svindel, i håbet om at kunne skuffe i retsforhold.

 

Vozmozhno, samyy bol'shoy bankovskiy skandal v Danii vo vremya eskalatsii. Novyy datskiy bankovskiy skandal rassleduyetsya samim kliyentom, v to vremya kak drugiye yuristy i banki prosto osveshchayut melkiye voprosy. I na etot raz rech' idet ne ob otmyvanii deneg, kotorym uzhe izvestny datskiye banki. Na etot raz delo lozhnoye i moshennichestvo so vtorym po velichine bankom Danii Jyske Bank. V etom sluchaye datskiye advokaty Lundgrens gluboko vovlecheny v to, chto obvineniye kliyenta v moshennichestve i fal'sifikatsiya dokumenta protiv Jyske Bank ne bylo predstavleno sudu do togo, kak sam kliyent dolzhen byl predstavit' dokazatel'stva i obvineniya v sud v oktyabre 28. I pochemu moshennichestvo Jyske Bank protiv ikh melkogo kliyenta yeshche ne prekratilos' posle 11 let moshennichestva. Chto Lundgrens dumayet o nashikh obvineniyakh i dokazatel'stvakh protiv banka v Yiske o moshennichestve? Den Terkildsen zayavil 13 avgusta, chto pravleniye Jyske Bank ni v chem ne vinovato. U Lundgrensa net ni odnogo kommentariya nashikh trebovaniy. ? Eto ochen' stranno? POCHEMU ?. Mesyats nazad, buduchi obnaruzhennym v Lundgrense, on rabotayet v banke Jyske i rabotayet v otvetchike v Jyskebank, po krayney mere, s aprelya 2018 goda. I Den Terkel'sen pozvolil svoyemu kliyentu poverit', chto Lundgrens byl ikh advokatom, no v to zhe vremya advokaty Lundgrena takzhe poluchili million gonorarov za rabotu v Jyske Bank. Skoreye vsego, Jyske Bank podkupil Lundgrens, chtoby vstretit'sya v sude, ne podavaya pretenzii kliyenta protiv Jyske Bank, prosto chtoby proigrat' delo. Khoteli by vy skazat' rukovoditelyu gruppy upravleniya Andersu Damu, chto my ne khotim, chtoby nas obmanuli. My prosto khotim vstretit'sya s Prezidentom Andersom Kristianom Damom, i kogda vzroslyye obshchayutsya vmeste, potomu chto eto ne sposob vesti chestnyy bankovskiy biznes. I nam ne interesno pisat' chto-libo nepravdivoye. Vopros v sude: pravy li my i mozhem li my dokazat', chto my pravy? Chto znachit Lundgrens? ty nikogda ne govoril nam etogo. Ne stesnyaytes' ostavlyat' kommentarii na Facebook, Twitter dlya obnovleniya. Pozhaluysta, pozvonite po adresu +45 22 22 77 13, yesli vam nuzhna dopolnitel'naya informatsiya. Uvidet' bol'she na banknete Ssylka www.BANKNYT.dk Pogonya BS-402/2015-VIB Eto prosto prizyv k dialogu, kak my vpervyye napisali v maye 2016 goda vsemu sovetu direktorov v Jyske Bank. S nailuchshimi pozhelaniyami ot Storbjerg Business Sovey 5 3100 Khornbek --- Возможно, самый большой банковский скандал в Дании во время эскалации. Новый датский банковский скандал расследуется самим клиентом, в то время как другие юристы и банки просто освещают мелкие вопросы. И на этот раз речь идет не об отмывании денег, которым уже известны датские банки. На этот раз дело ложное и мошенничество со вторым по величине банком Дании Jyske Bank. В этом случае датские адвокаты Лундгренс глубоко вовлечены в то, что обвинение клиента в мошенничестве и фальсификация документа против Jyske Bank не было представлено суду до того, как сам клиент должен был представить доказательства и обвинения в суд в октябре 28. И почему мошенничество Jyske Bank против их мелкого клиента еще не прекратилось после 11 лет мошенничества. Что Лундгренс думает о наших обвинениях и доказательствах против банка в Йиске о мошенничестве? Дэн Теркилдсен заявил 13 августа, что правление Jyske Bank ни в чем не виновато. У Лундгренса нет ни одного комментария наших требований. ? Это очень странно? ПОЧЕМУ ?. Месяц назад, будучи обнаруженным в Лундгренсе, он работает в банке Jyske и работает в ответчике в Jyskebank, по крайней мере, с апреля 2018 года. И Дэн Теркельсен позволил своему клиенту поверить, что Лундгренс был их адвокатом, но в то же время адвокаты Лундгрена также получили миллион гонораров за работу в Jyske Bank. Скорее всего, Jyske Bank подкупил Lundgrens, чтобы встретиться в суде, не подавая претензии клиента против Jyske Bank, просто чтобы проиграть дело. Хотели бы вы сказать руководителю группы управления Андерсу Даму, что мы не хотим, чтобы нас обманули. Мы просто хотим встретиться с Президентом Андерсом Кристианом Дамом, и когда взрослые общаются вместе, потому что это не способ вести честный банковский бизнес. И нам не интересно писать что-либо неправдивое. Вопрос в суде: правы ли мы и можем ли мы доказать, что мы правы? Что значит Лундгренс? ты никогда не говорил нам этого. Не стесняйтесь оставлять комментарии на Facebook, Twitter для обновления. Пожалуйста, позвоните по адресу +45 22 22 77 13, если вам нужна дополнительная информация. Увидеть больше на банкнете Ссылка www.BANKNYT.dk Погоня BS-402/2015-VIB Это просто призыв к диалогу, как мы впервые написали в мае 2016 года всему совету директоров в Jyske Bank. С наилучшими пожеланиями от Storbjerg Business Совей 5 3100 Хорнбек

Velkommen i en anderledes Bank.
Jyske Bank, har et slogan der giver mening.
Når Dokumentfalsk, Bestikkelse, Bedrageri Udnyttelse, Mandatsvig mm syntes at være Jyske Banks bedste tilbud.

 

PDS dokumenter som er vedhæftet og delt med.

finanstilsynet@ftnet.dk
REU@ft.dk
mette.abildgaard@ft.dk
marlene.ambo-rasmussen@ft.dk
simon.ammitzboll@ft.dk
kirsten.normann.andersen@ft.dk
ida.auken@ft.dk
liselott.blixt@ft.dk
anne.sophie.callesen@ft.dk
henrik.dahl@ft.dk
uffe.elbaek@ft.dk
jakob.ellemann-jensen@ft.dk
stm@stm.dk
naser.khader@ft.dk
rosa.lund@ft.dk
inger.stojberg@ft.dk
mette.thiesen@ft.dk
pernille.vermund@ft.dk
fm@fm.dk
Justitsministeriet • jm@jm.dk
kmj@atp.dk
kf@nationalbanken.dk
postkasse@advokatsamfundet.dk
Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
bankdata@bankdata.dk
SAK@ankl.dk
post@domstolsstyrelsen.dk

Blev vist også delt med en enkelt eller 2 journalister.

 

Bilag 207. 23-03-2016. tillæg til politi anmældelse

Bilag 207. 23-03-2016. tillæg til politi anmældelse

Bilag. 209. 28-06-2016. politi anmældelse over Jyske bank, flere forhold.

Bilag 168. 21-06-2018 Lundgrens oplyser at have givet Jyske Bank rådgivning

21-01-2019. MAIL. Lundgrens har noteret det handler om svig sagen.

12-08-2019. 02.53 til Gmail kopi Lundgrens HER ER Vores påstande foreløbig Påstandsdokument mod Jyske Banks

18-08-2019. gennemgang, svigsag mod jyske bank. efter møde ved Lundgrens Advokater

Processkrift 2. 02-09-2019 og bilagssliste 105 til 164.

Bilag 217. 23-08-2019. SMS. i må ikke femlægge noget uden min godkendelse.

Bilag 218. 27-08-2019. i må ikke fremlægge noget uden min godkendelse.

Processkrift 2. 02-09-2019 og bilagssliste 105 til 164.

04-09-2019. Lund Elmer Sandager Anmodning om omberammelse

 

Så er retssagen mod Jyske Bank koncernen igang.

Når Berlingske kan beskrive, hvordan den sydamerikanske mangemillionær Genaro Peña placerede sin kæmpeformue i Jyske Bank via en særlig fondsstruktur i Panama og De Britiske Jomfruøer, er det langt fra første gang, Jyske Bank bliver sat i forbindelse med opsigtsvækkende sager på det internationale banking-område. Her er en stribe eksempler fra de senere år: DR-dokumentaren »I skattely« beskrev i 2013, at Jyske Bank i Schweiz var parat til at hjælpe danskere med at skjule formuer for skattemyndighederne. Dengang afviste Jyske Bank blankt, at man rådgav om skatteunddragelse, men erkendte, at det »ikke lød kønt«, på de skjulte optagelser, DR havde lavet. ​I 2014 fulgte DR op med en historie, hvor tidligere ansatte og kunder fortalte, at ansatte i banken aktivt hjalp skattesvindlere med at unddrage sig skat. Dengang gjaldt det Schweiz og Gibraltar. Også dengang afviste Jyske Bank, at banken medvirkede til skatteunddragelse. ​I 2016 kunne Politiken fortælle om et referat fra det Panama-baserede advokatfirma Mossack Fonseca, der beskrev et møde med to ansatte fra Jyske Banks private banking-afdeling på Vesterbrogade i København. Her fremgik det, at Jyske Bank havde skabt 2.000 selskaber i især Gibraltar og Panama for at undgå skat. Men det møde havde Jyske Bank ingen erindring om. Også dengang lød svaret fra banken, at man altid over for sine kunder havde oplyst om deres forpligtelse over for hjemlandets skattevæsen. ​Jyske Banks internationale kunder var desuden et centralt tema i et påbud fra Finanstilsynet fra 2020 efter en hvidvaskinspektion i banken. Her omtalte vagthunden specifikt bankens »internationale private banking-aktiviteter«. ​Tilsynet vurderede i 2018, baseret på en inspektion i 2017, at »bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme var høj«. Den vurdering var baseret på bankens størrelse og forretningsmodel, der indeholder en række produkter og kunder, der måtte anses som »høj risiko«.

Når Jyske Bank A/S laver dokumentfalsk og bedrageri, for at stjæle kundernes penge, så går Jyske Bank langt for at vinde, og slippe af sted med million svindel
I min sag mod Jyske Bank har Jyske Bank betalt Lund Elmer Sandager advokater for at fremlægge falske oplysninger overfor domstolen, hvilket kun kan være for at skuffe i retsforhold.
Jyske Bank har også betalt vore tidligere Lundgrens advokater for ikke at fremlægge nogle af klientens påstande mod Jyske Bank.
Hvilket er sket ved brug af returkommission.