30-10-2031. Til Finanstilsynet Folketinget med flere. Jeg afventer stadig jeres svar på spørgsmålene, Gælder loven for danske banker. ?. / Skal danske banker overholde alle love. ?. / Jyske bank har overtrådt loven et utal af gange.

30-10-2021.

(Rettet lidt skrivefejl 31-10-2021. sætter de vedhæftede PDS dokumenter ind nederst.)

Jeg afventer stadig jeres svar på spørgsmålene, Gælder loven for danske banker. ?. / Skal danske banker overholde alle love. ?. / Hvis loven af en bank bliver overtrådt, og overtrædelserne er beskrevet i straffelovens bestemmelser som strafbar handling, er danske banker så fritaget for strafansvar, efterforskning og strafforfølgning. ?. læs vedhæftede bilag og vurder om Jyske bank har overtrådt loven et utal af gange.

finanstilsynet@ftnet.dk
REU@ft.dk
mette.abildgaard@ft.dk
marlene.ambo-rasmussen@ft.dk
simon.ammitzboll@ft.dk
kirsten.normann.andersen@ft.dk
ida.auken@ft.dk
liselott.blixt@ft.dk
anne.sophie.callesen@ft.dk
henrik.dahl@ft.dk
uffe.elbaek@ft.dk
jakob.ellemann-jensen@ft.dk
stm@stm.dk
naser.khader@ft.dk
rosa.lund@ft.dk
inger.stojberg@ft.dk
mette.thiesen@ft.dk
pernille.vermund@ft.dk
fm@fm.dk
Justitsministeriet • jm@jm.dk
kmj@atp.dk
kf@nationalbanken.dk
postkasse@advokatsamfundet.dk
Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
bankdata@bankdata.dk
SAK@ankl.dk
post@domstolsstyrelsen.dk

 

Indsat har også skrevet.
Med henvisning til lidt tidligere mails
30/10-2021. Kl. 01.11.
26/10-2021. Kl 20.37.
22/10-2021. Kl 14.35.
17-10-2021. Kl 16.40.
15/10-2021. Kl. 13.29.
10/10-2021. Kl. 13.42.
02/10-2021. Kl. 14.14.

30-10-2021.

Kære alle

Finanstilsynet, Statsministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet, Nationalbanken, Advokatnævnet, Advokatsamfundet

Domstolsstyrelsen og jer der samarbejder med Jyske Bank A/S

Og særligt medlemmer af folketinget, vil i dele denne her mail med jeres gruppe.

Og jer der i øvrigt modtager denne mail, også eventuelle journalister, indholdet er ikke hemmeligt.

Kun Advokatsamfundet har svaret, de skrev at jeg skulle spørge en advokat, måske jeg så skal spørge Dan Terkildsen, eller en fra bestyrelsen i Lundgrens ?, Men nu er det advokatsamfundet jeg spørger.

Flere advokater fra både Lund Elmer Sandager og Lundgrens samt advokatnævnets medlemmer og Jyske banks advokater har fået samme spørgsmål, der er dyb tavshed. 

 

Da jeg skrev første gang, kort før sidste folketingsvalg i 2019. til både Finanstilsynet, Justitsministeriet, Folketinget, Statsministeren Justitsministeren osv.

Forventede jeg faktisk at i ville svare. 

Ingen af jer har ville svaret mig på noget, men så hvad med mine 3 spørgsmål.

DET HANDLER OM RETSSIKKERHEDEN. 

OG SÅ OM DEN BESTIKKELSE JEG HAR LAGT FREM, AT JYSKE BANK HAR BENYTTET SIG AF, FOR AT SKUFFE I RETSFORHOLD.

I får dem “spørgsmålene” her igen, vil i godt give jeres holdning til kende eller bare skriv, hvis banker ikke behøver overholde lovgivningen, og når en bank som her Jyske Bank overtræder lovgivningen, har det ikke nogle konsekvenser.

Det er mere så befolkningen ved hvem der ikke skal overholde loven, således de kan tage sig i agt, for dem der hverken vil eller behøver at overholde lovgivningen.

Det her er min kamp for at stoppe kammerateri og korruption i danmark, er det noget i vil hjælpe mig med ?.

Eller tager i afstand, fra at ville være med til at stoppe det kammerateri, som tydeligvis sammen med brugen af korruption eller returkommission styrer danmark.

Jeg savner reaktion og handling på, om jeg er alene om at ønske et samfund, der ikke styres af kammerateri.

Jeg ser nemlig kammerateri på lige fod med returkommission, for det er en dårlig ide at bytte tjenester for at nogle dækker over nogle, eller få en tjeneste til gode.

Jeg beder jer alle sammen om at tage min sag alvorlig, og at i som er medlemmer af folketinget iværksætter en undersøgelse.

For hvis jeg har ret, er dette ganske alvorlig, og en skandale af uset omfang.

Men tager jeg, fejl så har jeg jo opfordret Jyske Bank og deres advokater til at anlægge en injurie sag mod mig for bagvaskelse, som Philip Baruch skrev 1 februar 2019.

Hvilket Kristian Ambjørn Buus-Nielsen da også skriver 30. oktober 2019. og skriver at Jyske bank ønsker en snarlig afslutning.

For så 2 år efter den 15. oktober 2021. Igen at anmode retten om at udsætte sagen igen.

Jeg ved i har fra rød bloks side startet en undersøgelse, om en politiker har lavet fejl med EU støtte, således partiet ved en fejl har fået lige under 100.000 kr. i EU støtte.

Og så har blå blok, en sag i gang om, rød bloks overtrædelse af grundloven, i forbindelse med en ulovlig ordre, og alle de andre småsager i har.

Så i har også internt jeres små kampe.

Men min kamp er startet langt tidligere, hvis jeg selv skal fortsætte min kamp for et retfærdigt samfund, vil i så ikke godt meddele mig, at i som politiker og myndighed ikke ønsker at stoppe det kammerateri, som er et problem for retssikkerheden.

Og vil i ikke bare svare på mine 3 spørgsmål, så som et minimum give et svar, på mine små spørgsmål her.

 

At Jeg _____________ navn og stilling / myndighed. Jeg ønsker ikke at  svare dig, da jeg ikke behøver at svare.

At Jeg _____________ navn og stilling / myndighed. Jeg ønsker ikke at svare.

eller

At Jeg _____________ navn og stilling / myndighed. jeg er ikke i stand til at svare.

Du og myndighederne kan jo også vælge bare svare mig. JA eller NEJ. 

Jeg forbeholder mig retten til at dele jeres svar, da mine spørgsmål tjener samfundets interesse. 

 

Hvis i ønsker at danmark skal fremstå som et land, der ikke er korrupt og styret af kammerateri, så hjælp mig nu.

Min hjemmeside.

http://banknyt.dk/ 

Som er fra 2015, altså før jeg vidste hvordan banker tjener en del af deres formuer, herunder ved brugen af svig, falsk, udnyttelse og bestikkelse.

Vil du / i godt læse mit seneste indlæg her, det er ikke så langt, og så tænk igen, om du “og myndighederne”, vil være med til at holde hånden over banker, der ikke vil overholde lovgivningen. 

 

http://banknyt.dk/29-10-2021-vil-myndighederne-og-folketinget-vil-svare-paa-de-3-smaa-spoergsmaal-%f0%9f%8e%a5-spoergsmaal-1-gaelder-loven-for-danske-banker-%f0%9f%8e%ad-skal-danske-banker-overholde-alle-love/

NU SER VI OM MYNDIGHEDERNE VIL SVARE PÅ DE 3 SPØRGSMÅL.

OG VIL MYNDIGHEDERNE STADIG IKKE SVARER, KAN DET KUN UDLEDES TiL AT SVARET ER

NEJ. NEJ. NEJ.

 

Spørgsmål 1.

Gælder loven for danske banker. ?

 

Spørgsmål 2.

Skal danske banker overholde alle love. ?

 

Spørgsmål 3.

Hvis loven af en bank bliver overtrådt, og overtrædelserne er beskrevet i straffelovens bestemmelser som strafbar handling.

Er danske banker så fritaget for strafansvar, efterforskning og strafforfølgning. ?

JEG ØNSKER AT BLIVE BEKRÆFT I HVOR MEGET KAMMERATERI STYRE SAMFUNDET, UDEN OM LOVEN.

ELLER BEKRÆFTET I AT.

ALLE DER HAR OVERTRÅDT LOVEN, OGSÅ BANKER OG ADVOKATER VIL BLIVE UDSAT FOR RETSFORFØLGELSE

OG DØMT I DOMSTOLEN.

Hvis ikke nogle dansk myndighed eller myndighedsperson og eller politikker, eller nogen partier vil svare på, bare disse 3 ovenstående spørgsmål.

 

Må grunden være at også myndigheder som Finanstilsynet, har ønsket at dække over Jyske Banks mange svig forbrydelser.

Der som bank gentagne gange, har overtrådt stribevis af strafbare forhold, i har her en mulighed for at rette op, og indlede en sag mod Jyske Bank, og så at.

Finanstilsynet sætter Bank under skærpet tilsyn.

 

Vil ingen af jer modtager af de 3. Spørgsmål som her i mailen 22-10-2021. er gensendt, svare mig som dansk borger, der blot ønsker svar på om danske banker ikke er underlagt lovgivningen,

Kan det kun være fordi det er politisk, og at myndighederne og folketinget ønsker at dække over de danske banker, som overtræder lovens bestemmelser, da staten og kommunerne selv samarbejder og bruger disse banker til statens betalinger.

 

Hvilket så er forklaring på.

Hvorfor ingen af de personer, der har stået bag hvidvaskning’s sagerne og andre sager, hvor Den Danske Bank lagde sig i spidsen med verdens største hvidvaskning’s sag, hvilket den ansvarlige topchef Thomas Borgen vildledte i en efterforskning, Den amerikanske bank J.P. Morgan dropper samarbejdet med Danske Bank, hvor den hovedansvarlige Lars Mørch for den milliard kroner store hvidvaskning’s sag blev fyret.

 

Hvorefter Jyske Bank så vælger at ansætte selv samme Lars Mørch til at være efterfølger til CEO Anders Christian Dam.

Så når hverken Danske Bank, Nordea og Jyske Bank, der flere gange er blevet afsløret, for at have stået bag omfattende hvidvaskning, er blevet retsforfulgt i Danmark og fremstillet i domstolen, ser det utvivlsomt ud til at alle sager om store bankers overtrædelse af straffelovens bestemmelser, hvor også danske banker er involveret, er efterforskning og strafforfølgning blevet stoppet, inden sagen er fremlagt i domstolen.

Det giver derfor mening hvad en fra bagmandspolitiet sagde tilbage i 2016. Efter at have læst politi anmeldelse af 23 marts 2016, og med tillæg til politianmeldelse 23 marts 2016.

Samt tilføjet.

Udvidelse af flere forhold 28-06-2016. Til politianmeldelse over Jyske Bank, der i øvrigt er fremlagt i sagen.

Uanset min sag i retten, ændre det ikke på min kamp, for at sikre et samfund, der ikke styres ved kammerateri, hvilket er det samme som returkommission.

Men ret mig gerne, hvis jeg har taget fejl i noget.

Har DR. drama godt fat i virkeligheden når de laver programmer, af de mere alvorlige.

Jeg ved ikke hvorfor, men af en eller anden grund tænker jeg på DR drama Rejseholdet

Se afsnit 31. og 32. her i LINKET DR Bonanza.

Eller gense DR bedraget 2. Her og forstå at det her sker i Danmark.

Lige så godt som drama DR. bedraget 2. afsnit 1.

Da jeg så dette afsnit kunne jeg udmærket sætte mig ind i rollen som tømrer firmaet, hvor bankrådgiveren har snydt kunden.

Der var i øvrigt en, der i sidste uge spurgte mig om jyske bank snød mig fordi jeg var ordblind, men nej det tror jeg dog ikke.

Men Jyske bank`s ansatte og advokater har i den grad udnyttet at jeg blev alvorlig syg, for at kunne lyve overfor mig.

Jeg har brug for din og jeres hjælp til at skabe opmærksomhed på dette her samfunds problem.

 
Det handler om danskernes retssikkerhed, og hvem sørger for at loven overholdes, når de største virksomheder overtræder loven, og gældende regler.
Hvem passer på os danskere, hvis staten og myndighederne ikke gør. 
 
Jeg syntes ikke at det skal være min opgave alene, jeg ville gerne at du ville hjælpe mig, de det jo er en stor mundfuld at gå i krig mod en hel organisation alene.
Uanset hvor morsomt det er, så er det kedeligt at kæmpe alene for at få et samfund, der ikke styres at kammerateri og korruption, og det er sikkert langt være end bare det jeg har fundet ud af.   
 

I ved jeg har en lille sag imod Jyske Bank A/S. og det har endog været meget svær at få min sag fremlagt, når jeg på video og åbenlyst skriver.

At Jyske bank A/S formentlig direkte ved Koncernledelsens medvirken, har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge nogle af mine anbringenre mod Jyske Bank A/S

Så har i det her på video, og det er en skandale også at jeg skal stå med det her alene.

Se alle mine delte videoer her på min private YouTube kanal.

Jeg skal nok blive bedre, men jeg er ordblinde og ikke teknisk dygtig.

Så i må tage jer til takke med disse her, frem til nu. 

Jeg beder jer om at læse de vedhæftede PDS dokumenter.

Disse viser med tydelighed, at jeg har måtte kæmpe for at få fremlagt mine påstande, mod Jyske bank.

I kan hente alt på www.banknyt.dk eller spørg hvis i mangler noget.

Spørgsmålet er bare hvad vil i gøre ved det.
For har jeg ret i at Højesteretsdommer Kurt Rasmussen fra advokatnævnet, har skadet danskernes mulighed for at klage over en advokat,
da afgørelsen 30-06-2021. har præjudikat virkning på alle fremtidige klager, uanset advokatnævnet ikke vil dele deres afgørelse.

Den jo er delt, også med jer.

 

http://banknyt.dk/03-09-2021-de-advokatetiske-regler-som-kurt-rasmussen-birgitte-froelund-jens-steen-jensen-rikke-skadhauge-seerup-krogsgaard-henrik-hyltoft-forstaar-dem-hvilket-stoettes-af-martin-lavesen/

Når der ikke er en overtrædelse af god advokatskik, er det så direkte at forstå, som at være god advokatskik.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvad en klient må få fremlagt af påstande og anbringer.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvilket beviser en klient må få fremlagt til klientens påstande og anbringer.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokaten ændrer i klientens påstand, hvis en klient påstår noget er u-sandt, falsk, eller ugyldig, så må advokaten gerne ændre klientens påstand til det modsatte.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare på klientens henvendelser.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgers processkrifter med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgtes processkrifter med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke at dele retsbøger med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder advokaten om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder både advokaten men også domstolen om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At selv om advokater har bekræftet mundtligt, ”eller med optagelse” for deres klienter, at disse advokater ikke fremlægger noget for retten, uden klienten er helt enig med advokaten, advokater må gerne efterfølgende fremlægge påstande, som ikke er sammenligneligt med klientens påstande.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer i klientens anbringer, selv om klienten har skrevet til advokaten, du må intet fremlægge for domstolen, uden at jeg ”klienten” har godkendt det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer klientens anbringer, også uden at oplyse klienten noget om det. altså advokater behøver ikke at dele noget af det som advokaten fremlægger.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater indkalder andre vidner end dem klienten har sagt, også uden at oplyse klienten noget om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater fjerne klientens vidner, også uden at oplyse klienten noget om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater laver litterings rod, ved fremlæggelse af bilag.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater vildleder klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skriver ydelser på en klient, så som taxaregninger på en klient, selv om det ikke vedrører klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare klienten på spørgsmål der omhandler spørgsmål, hvorvidt andre advokater fra samme advokatkontoret, måtte have arbejder for den samme virksomhed, som klientens advokaten er ansat til at fremlægge en svig og falsk sag imod.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare deres klienter på spørgsmål, og som advokaten bagefter tager honorar / betaling for ikke at svare på det deres klienter spørge om.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skjuler overfor deres klienter, at retten har skrevet til advokaten, retten vil se bort fra klientens egne fremlagte skriftlige vidneforklaringer, med klientens påstande og bilag som understøtter klientens forklaring, hvilket klienten selv sendte til retten, efter advokaten selv glemte at fremlægge klientens påstande.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat opfordrer en klient, til at fortsætte med at udføre handlinger, som modpartens advokat i en sag, har skrevet til klientens advokat er strafbar handling.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat tilbageholder breve for klienten, hvori klienten beskyldes for at begå strafbar handling, eftersom advokater ikke behøver oplyse klienten om at klienten, beskyldes for at for at overtræde straffeloven.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At bryde tavshedspligten ved i retsforhold, ikke at skjule mail adresser som er sendt Bcc. og som klienten ønsker skjult.

Advokater må gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført.

Kort sagt, advokat nævnet / advokatsamfundet, har 30 juni 2021. ved 5 medlemmer af advokat nævnet besluttet.

AT:

Klienten ikke selv kan bestemme over, hvad klientens påstande mod en sagsøgt handler om, det er alene advokaten som fuldt ud selv bestemmer, hvilket påstande klienten har, hvilket ses som en krænkelse af mine menneske rettigheder.

Afgørelsen 30-06-2021. I klagen 2020-1932. Fra 05-06-2021.

Er afgjort af:

Kurt RasmussenBirgitte FrølundJens Steen JensenRikke Skadhauge Seerup KrogsgaardHenrik Hyltoft. Hvilket støttes af formanden for advoknævnet Martin Lavesen.

Her ved Formandskabet.
Højesteretsdommer Kurt Rasmussen (formand). /
Landsrets dommer Mikael Sjöberg, Østre Landsret (næstformand). /
Dommer Ole Høyer, Retten i Aalborg (næstformand). /

Når en Højesteretsdommer i sin fritid for advokatnævnet, vælger at dække over grov tilsidesættelse af en advokats pligt.

Og dække over at en advokatvirksomhed. som Lundgrens der har taget arbejde for modparten i en million stor sag, hvilket har påvirket at klientens sag ikke blev fremlagt.

Hvordan vil sådanne en dommer så dømme i retten.

 

Det her er ikke en klage over Dommer Kurt Rasmussen, da han ikke har optrådt som dommer, 30-06-2021. 

Da han og flere andre frikendte Lundgrens i alle 27 klagepunkter fra klagen. 05-06-2020. 

 

Iøvrigt samme dommer Kurt Rasmussen som også dommer i den ene af de ovenover omtalte sager mod blå blok.

    

Da jeg ikke finde ud af om den danske lovgivning også gælder for de banker der opererer i Danmark, så stiller jeg disse spørgsmål.

Jeg har naturligvis henvendt mig til flere danske myndigheder, og store danske top advokater i såvel Lund Elmer Sandager og Lundgrens advokater med flere.

Mine spørgsmål synes at være enkelte, men når Finanstilsynet, Statsministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet, Nationalbanken, Advokatnævnet, Advokatsamfundet, Domstolsstyrelsen med flere stadig ikke har svaret, så gentager jeg her øverst, de 3 spørgsmål.

Vedhæfter bilag der viser hvor svært det er at fører sager mod en organisation i danmark, da kammerateri og korruption tages i brug for at hindre retfærdighed.  

Syntes i at jeg selv skal kæmpe alene, da i ikke vil hjælpe med at stoppe dem i laver penge forretninger med, og som i har set dokumentation for beviseligt bryder loven.

Jeg stopper ikke, og ingen dom ændre ved mine udtalelser, hverken på skrift eller i tale.

Jeg stiller gerne op til en tv debat, om bankers måde at tjene penge på, og opfordrer til at Jyske bank også stiller op med deres top advokater, og deres CEO Anders Christian Dam.

Hvor slemt kan denne her sag blive, ? udover at den kan skade troværdigheden til danske banker, som Jyske Bank. A/S

Og så problemet med korrupte advokater, og de som dækker over dem.

Ses vi den 15. 16. og 23 november i Viborg ret. til hovedforhandling, i er alle velkommen.

Så kan i hører hvad Jyske bank vil forklare sig med, når denne bank foretrækker at lave svig og satse på forældelse, gennem u-fine tricks der ikke hører en anstændig bank til.

Det som Jyske bank har udsat mig for, kan alle danskere blive udsat for, og har de mon samme kampgejst som mig, det her er da morsomt ik. 🙂

Selv om koncernen har været i ond tro, har lavet dokumentfalsk og Bilag’s manipulation, så kæmper Jyske bank med Lund Elmer Sandager advokater, for at beholde de penge banken har taget ved svigagtig bankforretning.

Bagefter hovedforhandling skal jeg privat stævne Jyske bank, for at have udsat mig for vanhjemmel, efter som Jyske Bank nægter at udlevere mit pantebrev.

Dette har jeg delt på tidligere mail, og lagt ud på www.banknyt.dk men så længe i støtter eller dækker over Jyske banks lovovertrædelser, vil vi kun få flere problemer med Jyske bank, også i fremtiden.

Sådan handler de virksomheder som staten har givet bank pakker, og selv bruger til bankforretninger.

Hvis der er nogle der har indsigelser eller rettelser, så kom frisk og vi skal få det rettet.

Denne her mail er ikke delt med hverken Jyske bank, Lund Elmer Sandager eller Lundgrens da de i retten ønsker at statuere et eksempel på deres magt.

(Nederst på siden indsættes de forskellige PDS dokumenter, som var vedhæftede i mailen.)

De Bedste hilsner, og en rigtig dejlig weekend til jer alle sammen.

Og en god halloween 

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5

3100 Hornbæk

+4522227713

Indsat billede.

 

Alle i #jyskebanks Koncernledelsen er tilbudt at underskrive dette, om ikke at ville fortsætte bedrageri mod kunde, desvære nægtede Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen MarianneLillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt nægter alle at underskrive, da de hellere vil bedrage kunde

Jyske Bank på Vesterbrogade 9, står bag million svindel mod bankens kunde, bedraget er udført sammen med Jyske Bank Helsingør afdeling, hvor flere i dag er flyttet til Jyske Bank Hillerød afdeling og Jyske Bank på Vesterbrogade København.

Svindle er bistået af hovedkontoret Jysk Bank Silkeborg, sammen med Lund Elmer Sandager advokater, og er også hjulpet af Lundgrens advokater. Jyske Bank A/S er en kriminel organisation, se opslag 31-05-2021. Jyske Banks organisation. / Og mailen 31-05-2021. TIL Jyske Banks bestyrelse. LINK. / Er delt i MAILEN TIL Jyske Bank 23-06-2021. LINKET. Se flere reklamer her i linket.

Alle i #jyskebanks Koncernledelsen er tilbudt at underskrive dette, om ikke at ville fortsætte bedrageri mod kunde, desvære nægtede Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen MarianneLillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt nægter alle at underskrive, da de hellere vil bedrage kunde

Denne hus ned til Hornbæk sø ville Jyske Banks grønne slagter ved Birgit Buch Thuesen i Silkeborg, tvangs sælge for under 3.000.000 DKK.
Efter at Jyske Bank udspekulert havde udsat kunde for svindel, ved hjælp af dokumentetfalsk og udnyttelse, og yderligere har løjet overfor kunde som var syg efter en hjerneblødning, at han have lånt 4.328.000 DKK i Nykredit, og at kunden 16-07-2008 havde lavet en swap aftale for det lån med Jyske Bank, for rentebytte til dette lån.
Altsammen var dog løgn, og sandheden er at Jyske Banks bestyrelses medlem Philip Baruch løj gentagne gange i retsforhold, for at skjule bankens million svindel, i håbet om at kunne skuffe i retsforhold.

 

Vozmozhno, samyy bol'shoy bankovskiy skandal v Danii vo vremya eskalatsii. Novyy datskiy bankovskiy skandal rassleduyetsya samim kliyentom, v to vremya kak drugiye yuristy i banki prosto osveshchayut melkiye voprosy. I na etot raz rech' idet ne ob otmyvanii deneg, kotorym uzhe izvestny datskiye banki. Na etot raz delo lozhnoye i moshennichestvo so vtorym po velichine bankom Danii Jyske Bank. V etom sluchaye datskiye advokaty Lundgrens gluboko vovlecheny v to, chto obvineniye kliyenta v moshennichestve i fal'sifikatsiya dokumenta protiv Jyske Bank ne bylo predstavleno sudu do togo, kak sam kliyent dolzhen byl predstavit' dokazatel'stva i obvineniya v sud v oktyabre 28. I pochemu moshennichestvo Jyske Bank protiv ikh melkogo kliyenta yeshche ne prekratilos' posle 11 let moshennichestva. Chto Lundgrens dumayet o nashikh obvineniyakh i dokazatel'stvakh protiv banka v Yiske o moshennichestve? Den Terkildsen zayavil 13 avgusta, chto pravleniye Jyske Bank ni v chem ne vinovato. U Lundgrensa net ni odnogo kommentariya nashikh trebovaniy. ? Eto ochen' stranno? POCHEMU ?. Mesyats nazad, buduchi obnaruzhennym v Lundgrense, on rabotayet v banke Jyske i rabotayet v otvetchike v Jyskebank, po krayney mere, s aprelya 2018 goda. I Den Terkel'sen pozvolil svoyemu kliyentu poverit', chto Lundgrens byl ikh advokatom, no v to zhe vremya advokaty Lundgrena takzhe poluchili million gonorarov za rabotu v Jyske Bank. Skoreye vsego, Jyske Bank podkupil Lundgrens, chtoby vstretit'sya v sude, ne podavaya pretenzii kliyenta protiv Jyske Bank, prosto chtoby proigrat' delo. Khoteli by vy skazat' rukovoditelyu gruppy upravleniya Andersu Damu, chto my ne khotim, chtoby nas obmanuli. My prosto khotim vstretit'sya s Prezidentom Andersom Kristianom Damom, i kogda vzroslyye obshchayutsya vmeste, potomu chto eto ne sposob vesti chestnyy bankovskiy biznes. I nam ne interesno pisat' chto-libo nepravdivoye. Vopros v sude: pravy li my i mozhem li my dokazat', chto my pravy? Chto znachit Lundgrens? ty nikogda ne govoril nam etogo. Ne stesnyaytes' ostavlyat' kommentarii na Facebook, Twitter dlya obnovleniya. Pozhaluysta, pozvonite po adresu +45 22 22 77 13, yesli vam nuzhna dopolnitel'naya informatsiya. Uvidet' bol'she na banknete Ssylka www.BANKNYT.dk Pogonya BS-402/2015-VIB Eto prosto prizyv k dialogu, kak my vpervyye napisali v maye 2016 goda vsemu sovetu direktorov v Jyske Bank. S nailuchshimi pozhelaniyami ot Storbjerg Business Sovey 5 3100 Khornbek --- Возможно, самый большой банковский скандал в Дании во время эскалации. Новый датский банковский скандал расследуется самим клиентом, в то время как другие юристы и банки просто освещают мелкие вопросы. И на этот раз речь идет не об отмывании денег, которым уже известны датские банки. На этот раз дело ложное и мошенничество со вторым по величине банком Дании Jyske Bank. В этом случае датские адвокаты Лундгренс глубоко вовлечены в то, что обвинение клиента в мошенничестве и фальсификация документа против Jyske Bank не было представлено суду до того, как сам клиент должен был представить доказательства и обвинения в суд в октябре 28. И почему мошенничество Jyske Bank против их мелкого клиента еще не прекратилось после 11 лет мошенничества. Что Лундгренс думает о наших обвинениях и доказательствах против банка в Йиске о мошенничестве? Дэн Теркилдсен заявил 13 августа, что правление Jyske Bank ни в чем не виновато. У Лундгренса нет ни одного комментария наших требований. ? Это очень странно? ПОЧЕМУ ?. Месяц назад, будучи обнаруженным в Лундгренсе, он работает в банке Jyske и работает в ответчике в Jyskebank, по крайней мере, с апреля 2018 года. И Дэн Теркельсен позволил своему клиенту поверить, что Лундгренс был их адвокатом, но в то же время адвокаты Лундгрена также получили миллион гонораров за работу в Jyske Bank. Скорее всего, Jyske Bank подкупил Lundgrens, чтобы встретиться в суде, не подавая претензии клиента против Jyske Bank, просто чтобы проиграть дело. Хотели бы вы сказать руководителю группы управления Андерсу Даму, что мы не хотим, чтобы нас обманули. Мы просто хотим встретиться с Президентом Андерсом Кристианом Дамом, и когда взрослые общаются вместе, потому что это не способ вести честный банковский бизнес. И нам не интересно писать что-либо неправдивое. Вопрос в суде: правы ли мы и можем ли мы доказать, что мы правы? Что значит Лундгренс? ты никогда не говорил нам этого. Не стесняйтесь оставлять комментарии на Facebook, Twitter для обновления. Пожалуйста, позвоните по адресу +45 22 22 77 13, если вам нужна дополнительная информация. Увидеть больше на банкнете Ссылка www.BANKNYT.dk Погоня BS-402/2015-VIB Это просто призыв к диалогу, как мы впервые написали в мае 2016 года всему совету директоров в Jyske Bank. С наилучшими пожеланиями от Storbjerg Business Совей 5 3100 Хорнбек

Velkommen i en anderledes Bank.
Jyske Bank, har et slogan der giver mening.
Når Dokumentfalsk, Bestikkelse, Bedrageri Udnyttelse, Mandatsvig mm syntes at være Jyske Banks bedste tilbud.

 

PDS dokumenter som er vedhæftet og delt med.

finanstilsynet@ftnet.dk
REU@ft.dk
mette.abildgaard@ft.dk
marlene.ambo-rasmussen@ft.dk
simon.ammitzboll@ft.dk
kirsten.normann.andersen@ft.dk
ida.auken@ft.dk
liselott.blixt@ft.dk
anne.sophie.callesen@ft.dk
henrik.dahl@ft.dk
uffe.elbaek@ft.dk
jakob.ellemann-jensen@ft.dk
stm@stm.dk
naser.khader@ft.dk
rosa.lund@ft.dk
inger.stojberg@ft.dk
mette.thiesen@ft.dk
pernille.vermund@ft.dk
fm@fm.dk
Justitsministeriet • jm@jm.dk
kmj@atp.dk
kf@nationalbanken.dk
postkasse@advokatsamfundet.dk
Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
bankdata@bankdata.dk
SAK@ankl.dk
post@domstolsstyrelsen.dk

Blev vist også delt med en enkelt eller 2 journalister.

 

Bilag 207. 23-03-2016. tillæg til politi anmældelse

Bilag 207. 23-03-2016. tillæg til politi anmældelse

Bilag. 209. 28-06-2016. politi anmældelse over Jyske bank, flere forhold.

Bilag 168. 21-06-2018 Lundgrens oplyser at have givet Jyske Bank rådgivning

21-01-2019. MAIL. Lundgrens har noteret det handler om svig sagen.

12-08-2019. 02.53 til Gmail kopi Lundgrens HER ER Vores påstande foreløbig Påstandsdokument mod Jyske Banks

18-08-2019. gennemgang, svigsag mod jyske bank. efter møde ved Lundgrens Advokater

Processkrift 2. 02-09-2019 og bilagssliste 105 til 164.

Bilag 217. 23-08-2019. SMS. i må ikke femlægge noget uden min godkendelse.

Bilag 218. 27-08-2019. i må ikke fremlægge noget uden min godkendelse.

Processkrift 2. 02-09-2019 og bilagssliste 105 til 164.

04-09-2019. Lund Elmer Sandager Anmodning om omberammelse

 

Så er retssagen mod Jyske Bank koncernen igang.

Når Berlingske kan beskrive, hvordan den sydamerikanske mangemillionær Genaro Peña placerede sin kæmpeformue i Jyske Bank via en særlig fondsstruktur i Panama og De Britiske Jomfruøer, er det langt fra første gang, Jyske Bank bliver sat i forbindelse med opsigtsvækkende sager på det internationale banking-område. Her er en stribe eksempler fra de senere år: DR-dokumentaren »I skattely« beskrev i 2013, at Jyske Bank i Schweiz var parat til at hjælpe danskere med at skjule formuer for skattemyndighederne. Dengang afviste Jyske Bank blankt, at man rådgav om skatteunddragelse, men erkendte, at det »ikke lød kønt«, på de skjulte optagelser, DR havde lavet. ​I 2014 fulgte DR op med en historie, hvor tidligere ansatte og kunder fortalte, at ansatte i banken aktivt hjalp skattesvindlere med at unddrage sig skat. Dengang gjaldt det Schweiz og Gibraltar. Også dengang afviste Jyske Bank, at banken medvirkede til skatteunddragelse. ​I 2016 kunne Politiken fortælle om et referat fra det Panama-baserede advokatfirma Mossack Fonseca, der beskrev et møde med to ansatte fra Jyske Banks private banking-afdeling på Vesterbrogade i København. Her fremgik det, at Jyske Bank havde skabt 2.000 selskaber i især Gibraltar og Panama for at undgå skat. Men det møde havde Jyske Bank ingen erindring om. Også dengang lød svaret fra banken, at man altid over for sine kunder havde oplyst om deres forpligtelse over for hjemlandets skattevæsen. ​Jyske Banks internationale kunder var desuden et centralt tema i et påbud fra Finanstilsynet fra 2020 efter en hvidvaskinspektion i banken. Her omtalte vagthunden specifikt bankens »internationale private banking-aktiviteter«. ​Tilsynet vurderede i 2018, baseret på en inspektion i 2017, at »bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme var høj«. Den vurdering var baseret på bankens størrelse og forretningsmodel, der indeholder en række produkter og kunder, der måtte anses som »høj risiko«.

Når Jyske Bank A/S laver dokumentfalsk og bedrageri, for at stjæle kundernes penge, så går Jyske Bank langt for at vinde, og slippe af sted med million svindel
I min sag mod Jyske Bank har Jyske Bank betalt Lund Elmer Sandager advokater for at fremlægge falske oplysninger overfor domstolen, hvilket kun kan være for at skuffe i retsforhold.
Jyske Bank har også betalt vore tidligere Lundgrens advokater for ikke at fremlægge nogle af klientens påstande mod Jyske Bank.
Hvilket er sket ved brug af returkommission.