08-05-2021. Jyske Bank A/S Silkeborg har i perioden 3 til 7 maj besøgt Banking news 243 gange. alligevel har ingen forstået at banknyt er dialog til den stærkt danske Kriminelle Bank, og bagmanden Anders Christian Dam

Opdateret 22 juni 2021.

Opslag 8 maj 2021.

Om sagen mod Jyske Bank koncernen for million svindel, se sagens Bilag her.

Det samlede Jyske Bank A/S går mod de kunder som fortæller sandheden om Danmarks måske største svindel bank.

Indsat til de øvrige advokater, revisorer samt jurister og økonomer og øvrige myndigheder som følger med, husk at spørger hvis i har lyst til en ordentlig forklaring, eller ønsker at bruge min sag i eller til undervisningens brug.

Så skriv en sms til mig Carsten på 22227713.

⚠️

Når man som en lille kunde i Jyske Bank, ønsker at tale med Jyske Bank A/S om bankens svigforetninger, hvilket Jyske Bank nægter at stoppe med, og man så prøver at kontakte en af de største ejere “ATP.” af Jyske Bank, og også der mødes med tavshed, så vokser opgaven en del med at få fremlagt, og råbt op om Jyske Banks forbrydelser, som bankens aktionærer og hovedaktionær som ATP tilsyneladende er ligeglade med.

Måske kammerateri bland de største danske erhvervsledere er et støre problem, når en dem først bliver fanget i million svindel.

Bente Overgaard kom ind i Jyske Banks bestyrelse efter Sven Buhrkall gik på pension.

Sven Buhrkall har efter 16 år som formand valgt at trække sig fra Jyske Bank-bestyrelsen på generalforsamlingen den 24. marts. Han vil nu fortsætte i bankens repræsentantskab. Det oplyser Jyske Bank i en fondsbørsmeddelelse.
Sven Buhrkall forventes til den tid at blive afløst af Kurt Bligaard Pedersen, nuværende næstformand i Jyske Banks bestyrelse.
»Kurt Bligaard Pedersen har været medlem af bankens bestyrelse i 6 år og næstformand i hele perioden. Kurt Bligaard Pedersen blev indvalgt i bestyrelsen i forbindelse med fusionen med BRFkredit, hvor han havde været medlem af bestyrelsen i 13 år, heraf de sidste 8 år som næstformand,« skriver Jyske Bank i sin fondsbørsmeddelelse.
Kurt Bligaard Pedersen er topchef i den britiske afdeling af den russiske energikoncern Gazprom, der har knap en halv million ansatte. Dermed er Kurt Bligaard Pedersen én af de højst placerede ikke-russere i Gazprom.
Som en del af bestyrelsesrokaden, agter Jyske Bank at opstille den tidligere koncerndirektør i Nykredit Bente Overgaard til bestyrelsen. Hun er i øjeblikket en del af en række bestyrelser, heriblandt i Finansiel Stabilitet, SP Group og Johannes Fogs Fond.
Bente Overgaard arbejder nu som programdirektør på CBS.

🎁

Der er ingen tvivl om at Jyske Banks bestyrelses medlem Bente Overgaard har stærke venskaber i sit hverv som, blandt andet formand i ATP pension, der er hoved aktionærer i Jyske Bank A/S.

Og det er Faktum at ATP i årevis har kendt til Jyske Banks million svindel mod bankens kunde, uden at ATP har ønsket at blande sig, samtidig med at ATP er hoved aktionærer i den kriminelle organisation Jyske Bank.

Pension og Erhvervssikring AES’ bestyrelse AES ledes af en bestyrelse og en direktør. Bestyrelsen er sammensat af arbejdsmarkedets parter og består af en formand og ti repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Bestyrelsesformand er Bente Overgaard. Bestyrelse Formand: Bente Overgaard 1. næstformand Anni Pilgaard (Dansk Sygeplejeråd) Chefkonsulent Jens Skovgaard Lauritsen (DA) Underdirektør Anders Just Pedersen (DI) Arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) Næstformand Morten Skov Christiansen (FH) Hovedkasserer Ulla Sørensen (3F) Forbundssekretær Jens Nielsen (FOA) Formand for Ansattes Råd Morten Thiessen (IDA) Chefkonsulent Birthe Oest Larsen (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen) Chefkonsulent Preben Meier Pedersen (KL) Forretningsudvalg Bestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg bestående af formand Bente Overgaard, chefkonsulent Jens Skovgaard Lauritsen (DA) og næstformand Morten Skov Christensen (FH).

Hvad mon Jyske Bank koncernrisikoudvalg mener om risikoen, for at Jyske Banks aktie kurs kan falde grundet Jyske Banks forbrydelser mod bankens kunder ?. Hvad vil der ske med kursen på Jyske Banks aktier, hvis ATP pension beslutter ikke at ville have aktier i en kriminel bank virksomhed, nu er Jyske Bank koncernen lidt heldige 🤭. Da Jyske Banks bestyrelses medlem Bente Overgaard, også er formand i ATP.

 

ER DE NÆRE RELATIONER MELLEM JYSKE BANKS BESTYRELSE OG ATP’s BESTYRELSE GRUNDEN TIL AT ATP’s BESTYRELSE OG DIREKTION IKKE VIL BLANDE SIG I JYSKE BANKS KRIMINELLE AKTIVITETER.

 

HVORFOR SKULLE ATP ELLERS ØNSKE AT HAVE AKTIE INVESTERINGER I DEN KRIMINELLE ORGANISATION JYSKE BANK A/S

 

Det må da være et problem for ATP, at de har en bestyrelsesformand “Bente Overgaard”, som også er bestyrelsesmedlem i den kriminelle bank Jyske Bank A/S. Samtidig med at ATP er hoved aktionær i Jyske Bank.

🚽

ATP. AES’ bestyrelse.

AES ledes af en bestyrelse og en direktør. Bestyrelsen er sammensat af arbejdsmarkedets parter og består af en formand og ti repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Bestyrelsesformand er Bente Overgaard.

 

Bente Overgaard er ligeledes i AES Forretningsudvalg.

Bente Overgaard Jyske Bank bestrider mange poster.
ATP Forretningsudvalg

Bestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg bestående af formand Bente Overgaard, chefkonsulent Jens Skovgaard Lauritsen (DA) og næstformand Morten Skov Christensen (FH).

 

 

Så når Bente Overgaard den tidligere koncernchef i Nykredit, er bestyrelsesformand i ATP Pension, samtidig med sine mange poster i Jyske Bank A/S, så som i medlem af Jyske Banks Koncernledelse, kan Bente Overgaard naturligvis ikke spørges til råds om ATP’s salg af Pensionskassens aktier i Jyske Bank A/S.

BESTYRELSEN I ATP. LINK.

Og Bente Overgaard samtidig er Bestyrelses medlem Link Bestyrelsen i Jyske Bank A/S.

 

Bente Overgaard Jyske Bank bestrider mange poster.
Som ATP bestyrelses formand.

 

Bente Overgaard bestrider mange andre poster i samfundet, altså ud over sine poster i den kriminelle organisation Jyske Bank, hvor Bente Overgaard bestrider poster i Koncernrisikoudvalg, og Koncernledelsen,

Bente Overgaard Jyske Bank bestrider mange poster.
Koncernrisikoudvalg

 

🤪🙈🙉🙊🤪

Koncernrisikoudvalg

Bestyrelsen har nedsat et Koncernrisikoudvalg.

Rina Asmussen. / Banknyt Kære Anders Dam jeg har altså et rigtig godt tilbud til dig, stil dit mandat frit, se eller gense videoerne i min mail 4 juni. til direktionen og dirktør Anders Christian Dam med flere. Hvorfor er Jyske Bank så bange for de kunder banken udsætter for bedrageri, få nu ryddet op og fyr dem der har skylden for min lille kamp mod Jyske Bank’s omdømme, både direkte og indirekte. 😆 Har i dag 18-06-2021. skrevet til ATP pension, og opfordrer bestyrelsen til at ATP sælger alle aktier i Jyske Bank A/S. Og Spørg Lundgrens advokater ved Tobias-Vieth formanden for bestyrelsen, hvad Jyske Bank A/S har betalt Lundgrens advokat partnerselskab, for ikke at fremlægge mine svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S, eller om mindst 6 ansatte i Lundgrens advokater bare har misforstået det jeg skrev og sagde Lundgrens advokater skulle fremlægge i sagen mod, den sagsøgte svindel bank, Jyske Bank A/S. Læs de breve til Lundgrens advokater og lyt til delte samtaler, som alle er delt her i Linket. Hvor stor skade kan bare 1 mand, som CEO Anders Christian Dam påføre Jyske Bank A/S, problemet er nok at Jyske Banks aktionærer støtter Jyske Banks kriminelle forretnings metoder, ellers ville ejerne næppe genvælge og støtte den ansvarlige bande leder CEO Anders Christian Dam. Støtter du også de kriminelle bagmænd i Jyske Bank A/S, så behold dine aktier, og ingurer fortsat Jyske Banks forbrydelser, som her er delt med masser af beviser, for at Jyske Bank koncernen står bag organiseret kriminalitet.

Rina Asmussen

Konsulent

Kurt Bligaard Pedersen. / Banknyt Kære Anders Dam jeg har altså et rigtig godt tilbud til dig, stil dit mandat frit, se eller gense videoerne i min mail 4 juni. til direktionen og dirktør Anders Christian Dam med flere. Hvorfor er Jyske Bank så bange for de kunder banken udsætter for bedrageri, få nu ryddet op og fyr dem der har skylden for min lille kamp mod Jyske Bank’s omdømme, både direkte og indirekte. 😆 Har i dag 18-06-2021. skrevet til ATP pension, og opfordrer bestyrelsen til at ATP sælger alle aktier i Jyske Bank A/S. Og Spørg Lundgrens advokater ved Tobias-Vieth formanden for bestyrelsen, hvad Jyske Bank A/S har betalt Lundgrens advokat partnerselskab, for ikke at fremlægge mine svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S, eller om mindst 6 ansatte i Lundgrens advokater bare har misforstået det jeg skrev og sagde Lundgrens advokater skulle fremlægge i sagen mod, den sagsøgte svindel bank, Jyske Bank A/S. Læs de breve til Lundgrens advokater og lyt til delte samtaler, som alle er delt her i Linket. Hvor stor skade kan bare 1 mand, som CEO Anders Christian Dam påføre Jyske Bank A/S, problemet er nok at Jyske Banks aktionærer støtter Jyske Banks kriminelle forretnings metoder, ellers ville ejerne næppe genvælge og støtte den ansvarlige bande leder CEO Anders Christian Dam. Støtter du også de kriminelle bagmænd i Jyske Bank A/S, så behold dine aktier, og ingurer fortsat Jyske Banks forbrydelser, som her er delt med masser af beviser, for at Jyske Bank koncernen står bag organiseret kriminalitet.

Kurt Bligaard Pedersen

CEO
Bente Overgaard. / Banknyt Kære Anders Dam jeg har altså et rigtig godt tilbud til dig, stil dit mandat frit, se eller gense videoerne i min mail 4 juni. til direktionen og dirktør Anders Christian Dam med flere. Hvorfor er Jyske Bank så bange for de kunder banken udsætter for bedrageri, få nu ryddet op og fyr dem der har skylden for min lille kamp mod Jyske Bank’s omdømme, både direkte og indirekte. 😆 Har i dag 18-06-2021. skrevet til ATP pension, og opfordrer bestyrelsen til at ATP sælger alle aktier i Jyske Bank A/S. Og Spørg Lundgrens advokater ved Tobias-Vieth formanden for bestyrelsen, hvad Jyske Bank A/S har betalt Lundgrens advokat partnerselskab, for ikke at fremlægge mine svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S, eller om mindst 6 ansatte i Lundgrens advokater bare har misforstået det jeg skrev og sagde Lundgrens advokater skulle fremlægge i sagen mod, den sagsøgte svindel bank, Jyske Bank A/S. Læs de breve til Lundgrens advokater og lyt til delte samtaler, som alle er delt her i Linket. Hvor stor skade kan bare 1 mand, som CEO Anders Christian Dam påføre Jyske Bank A/S, problemet er nok at Jyske Banks aktionærer støtter Jyske Banks kriminelle forretnings metoder, ellers ville ejerne næppe genvælge og støtte den ansvarlige bande leder CEO Anders Christian Dam. Støtter du også de kriminelle bagmænd i Jyske Bank A/S, så behold dine aktier, og ingurer fortsat Jyske Banks forbrydelser, som her er delt med masser af beviser, for at Jyske Bank koncernen står bag organiseret kriminalitet.

Bente Overgaard bestrider mange poster der viser et spin mellem nogle af Danmarks største virksomheder, som den tætte kontakt mellem Jyske Bank A/S og ATP pension

Bente Overgaard

Konsulent

Per Schnack. / Banknyt Kære Anders Dam jeg har altså et rigtig godt tilbud til dig, stil dit mandat frit, se eller gense videoerne i min mail 4 juni. til direktionen og dirktør Anders Christian Dam med flere. Hvorfor er Jyske Bank så bange for de kunder banken udsætter for bedrageri, få nu ryddet op og fyr dem der har skylden for min lille kamp mod Jyske Bank’s omdømme, både direkte og indirekte. 😆 Har i dag 18-06-2021. skrevet til ATP pension, og opfordrer bestyrelsen til at ATP sælger alle aktier i Jyske Bank A/S. Og Spørg Lundgrens advokater ved Tobias-Vieth formanden for bestyrelsen, hvad Jyske Bank A/S har betalt Lundgrens advokat partnerselskab, for ikke at fremlægge mine svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S, eller om mindst 6 ansatte i Lundgrens advokater bare har misforstået det jeg skrev og sagde Lundgrens advokater skulle fremlægge i sagen mod, den sagsøgte svindel bank, Jyske Bank A/S. Læs de breve til Lundgrens advokater og lyt til delte samtaler, som alle er delt her i Linket. Hvor stor skade kan bare 1 mand, som CEO Anders Christian Dam påføre Jyske Bank A/S, problemet er nok at Jyske Banks aktionærer støtter Jyske Banks kriminelle forretnings metoder, ellers ville ejerne næppe genvælge og støtte den ansvarlige bande leder CEO Anders Christian Dam. Støtter du også de kriminelle bagmænd i Jyske Bank A/S, så behold dine aktier, og ingurer fortsat Jyske Banks forbrydelser, som her er delt med masser af beviser, for at Jyske Bank koncernen står bag organiseret kriminalitet.

Per Schnack

Konsulent

Marianne Lillevang. / Banknyt Kære Anders Dam jeg har altså et rigtig godt tilbud til dig, stil dit mandat frit, se eller gense videoerne i min mail 4 juni. til direktionen og dirktør Anders Christian Dam med flere. Hvorfor er Jyske Bank så bange for de kunder banken udsætter for bedrageri, få nu ryddet op og fyr dem der har skylden for min lille kamp mod Jyske Bank’s omdømme, både direkte og indirekte. 😆 Har i dag 18-06-2021. skrevet til ATP pension, og opfordrer bestyrelsen til at ATP sælger alle aktier i Jyske Bank A/S. Og Spørg Lundgrens advokater ved Tobias-Vieth formanden for bestyrelsen, hvad Jyske Bank A/S har betalt Lundgrens advokat partnerselskab, for ikke at fremlægge mine svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S, eller om mindst 6 ansatte i Lundgrens advokater bare har misforstået det jeg skrev og sagde Lundgrens advokater skulle fremlægge i sagen mod, den sagsøgte svindel bank, Jyske Bank A/S. Læs de breve til Lundgrens advokater og lyt til delte samtaler, som alle er delt her i Linket. Hvor stor skade kan bare 1 mand, som CEO Anders Christian Dam påføre Jyske Bank A/S, problemet er nok at Jyske Banks aktionærer støtter Jyske Banks kriminelle forretnings metoder, ellers ville ejerne næppe genvælge og støtte den ansvarlige bande leder CEO Anders Christian Dam. Støtter du også de kriminelle bagmænd i Jyske Bank A/S, så behold dine aktier, og ingurer fortsat Jyske Banks forbrydelser, som her er delt med masser af beviser, for at Jyske Bank koncernen står bag organiseret kriminalitet.

Marianne Lillevang

Formand, Jyske Bank Kreds

 

⚠️⚠️

11-05-2021, Jyske Bank svare at banken Ingen kommentarer har, og blander sagen mod Jyske Bank koncernen for million svindel mod virksomhed sammen med, den private sag om. Vanhjemmel.

⚠️

Men følg gerne med her, og se dokumantion på hvordan Jyske Bank koncernen, kæmper mod lille kunde for at kunne beholde de millioner af kroner Jyske Bank A/S har bedraget eller stjålet fra kunden, ved brug af dokumentetfalsk, falsk, fuldmagtsmisbrug, udnyttelse, vildledning, og som Jyske Bank mod alt redelige bankforretning kæmper for at beholde, vil du være kunde i sådan en kriminel bank, ring 89898989 og aftale et møde.

Inden du vælger at blive kunde i Jyske Bank, og risikerer som mig at blive udsat for grov økonomisk kriminalitet, hvor Jyske Bank laver dokumentetfalsk for at bedrage dig, så læs lige disse processkrifter som er delte 05-01-2021.

Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TR

Stemningsbilleder 4. om det som Jyske Bank A/S udspekulert udsætter deres kunder for.


Undgå interesse konflikter undgå Lundgrens og undgå Lund Elmer Sandager advokater, der begge spiller en væsentlig rolle i Danmarks måske største svindelsag, iøvrigt udført af Danmarks absolutte top elite, ved Jyske Banks A/S der i årevis har står bag grov organiseret kriminalitet mod 🤭 ja 🎃 mod mig som den lille 🐜 kunde.


Delt 9 maj 2021. kl 11.27. med

Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
direktion@jyskebank.dk
Tina Agergaard • AGERGAARD@jyskebank.dk
Philip Baruch • pb@les.dk

CC

jm@jm.dk
fm@fm.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
kf@nationalbanken.dk
MKI@lundgrens.dk
Dan Terkildsen Lundgren Advokater • DAT@lundgrens.dk

Tekst = Må jeg få mit private pantebrev tilbage

?

Indsat link til siden her 08-05-2021.

Og kopi af siden som den var 9 maj  kl 11.27


Når Jyske Bank A/S koncernen nægter at indrømme bankens mange og bevidste svigforetninger mod bankens egne kunde, og når Jyske Bank og deres bagmænd nægter dialog, så er min private dagbog www.banknyt.dk det eneste sted, jeg kan skrive hvad jeg tænker, og skrive at jeg faktisk gerne ville tale med Jyske Bank koncernen, og deres bestyrelse og CEO Anders Christian Dam som står i spidsen for Jyske Banks forbrydelser mod mig.

🤔

Og som sagen her har vist sig, kan du jo spørger dig selv hvor mange rådne advokat virksomheder, mon der findes i Danmark ?.

Er Lundgrens advokater og Lund Elmer Sandager advokater nogle af de største, hvor loven og god skik for advokater ikke kommer først.

LÆS “klagens Bilag / LINKET HVORFOR.

Og hvad med Rødstenen advokater er det ok at lyve overfor for klienten, og lyve overfor andre advokater, og at handle mod instruks, vil du se flere mails end fremlagt i klagen, så spørg.

Min sag er sikkert kun toppen af isbjerget, for hvor slemt det står til med flere af de store danske advokatvirksomheder.

Når jeg vælger at advare dig imod, Lundgrens advokater og Rødstenen advokater, samt advare dig imod Lund Elmer Sandager advokater, tror du så ikke at der er en god grund.

PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42

Lundgrens advokater skriver de er personligt optaget af din forretning.

Spørgsmålet er hvilken forretning Lundgrens advokater mener, når Lundgrens vælge at samarbejde med modparten Jyske Bank A/S
Hvor Klienten beder Lundgrens advokater om at fører en svig sag imod Jyske Bank.
/
Her kommer sandheden om Jyske Banks fortsatte svigforetninger imod kunde, og Lundgrens advokater der modarbejder klientens instrukser.


PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKATFULDMÆGTIG BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB KRAG NIELSEN ADVOKAT (H)PARTNER JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER KRISTOFFER SAUGMAN ADVOKATFULDMÆGTIG L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE-LOUISE HOUVENAEGHEL OSTROWSKI LEGAL TRAINEE MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42.

Dear partner of Lundgren’s lawyer partner company.
Remember now. A false or corrupt lawyer is a threat to the Danish legal community.


 

Og derfor ! hvis du er partner i en advokat virksomhed, hvor i ønsker at overholde lovgivningen, og ikke ønsker at lyve overfor domstolen, for at hjælp en klient som her i sagen hvor Lundgrens advokater og Lund Elmer Sandager advokater reelt hjælper Jyske Bank A/S med bedrageri.

Derfor pas på med at ansætte nogle af disse advokater fra advokatvirksomheder som de her nævnte “gentager” Lundgrens og Lund Elmer Sandager, der tydeligt har hjulpet Jyske Bank A/S koncernen, med at bedrage bankens kunde i en eller anden form, eller i forskellige forsøg på at ville skuffe i retsforhold.

Then there must be some in Lundgrens, Lund Elmer Sandager and Jyske Bank who do not know Danish law, Dan Terkildsen could not do a course, about good legal practice and to run a reputable business. /HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. // Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Philip Baruch ekspert i Bank jura, også ekspert i Ledelses ansvar
Philip Baruch er advokat og partner i Lund Elmer sandager.
Men er også medlem af Jyske banks bestyrelse hvor Philip Baruch er Advokat.
Men at Philip Baruch for Lund Elmer Sandager advokater lyver i retsforhold, og det for at dække over jyske banks svig forbrydelser hvilket er skræmmende, og er med til at kaste dårligt lys over danske advokater, for hvor slemt står det til med lovlydige og hæderlige advokater. Klagen er et godt eksempel på hvordan Jyske Bank koncernen har bestukket danske advokater, til at modarbejde, at deres klienters sag mod Jyske Bank A/S aldrig bliv fremlagt. 

Lær jyskebank at kende Hvem dækker over Jyske Banks fortatte svigforretninger. Bribery at the top of the Danish business seems to have been politically approved. Following Jyske Bank's fraud case. Lundgren's lawyer partner company paid several million Danish kroner, moreover, the same Lundgren's lawyers who would not bring a case against the Danish bank Jyske Bank for fraud. Which Lundgren's lawyer partner company regrettably forgot to submit to the court. That it happened according to Jyske Bank's management, certainly by CEO Anders Dam who is directly contributing to Jyske Bank's continued crimes. When Jyske Bank then chose to give the large law firm Lundgren's lawyers a huge order. It became very clear that the overall board of directors of Jyske Bank continues to expose the customer to very serious fraud transactions. And that Jyske Bank's board of directors is still behind millions of scams and now probably also corruption. All to disappoint in legal matters, and to serve the shareholders in the Danish Bank's financial interests.

Jyske banks fundament Hæderlig troværdig og ærlig, men er det sandt ? Ville du stole på ham her, hvis der stod Jyske Bank på ryggen.
ring og få et godt råd på 89898989 hotline.

Koncernbestyrelsen #JyskeBank Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang - #Koncerndirektionen #JyskeBank Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt

 

Har du ikke kunne forstå denne advarsel mod disse advokat virksomheder, udfra det her delte materiale LINK, og vil du gerne vide hvorfor du ikke kan stole på Lundgrens advokater se BILAG 141, Rødstenen advokater og Lund Elmer Sandager advokater, så kan du kontakte mig på en SMS til +4522227713.

✍️

Indsat flere links til lidt af de fremsendte mails til Jyske Bank koncernen 30 april. samt 3. 4. 5. 6. og 7. maj. men som hverken Jyske Bank A/S eller Lund Elmer Sandager advokater har ønsket at svaret på.

Hvorfor mon.

🔎🔍

At Jyske Bank A/S siden 13 oktober 2016. Kontinuerlig har været inde og læse med her på siden BANKNYT er FAKTUM.

Jyske Bank Silkeborg med opslag på 243 datoer.

Og Jyske Bank København med opslag på 53 datoer.

⚖️🚔⚖️

Om der snart er nogle som skal på lokum og vaske hænder, for så at stikke en plade, det må vi jo se, faktum er at den samlede bestyrelse i Jyske Bank koncernen skulle fyres, sammen med flere medarbejdere og bankens advokater, der har været medvirkende til bankens brug af svigforetninger, ved hjælp af dokumentetfalsk.

 

🚽🧻🚿👂🎤📀

 

Her ser du Jyske Bank Silkeborg besøge Banking news de 243 datoer.

Lær jyske bank at kende Hvem dækker over Jyske Banks fortatte svigforretninger. Bribery at the top of the Danish business seems to have been politically approved. Following Jyske Bank's fraud case. Lundgren's lawyer partner company paid several million Danish kroner, moreover, the same Lundgren's lawyers who would not bring a case against the Danish bank Jyske Bank for fraud. Which Lundgren's lawyer partner company regrettably forgot to submit to the court. That it happened according to Jyske Bank's management, certainly by CEO Anders Dam who is directly contributing to Jyske Bank's continued crimes. When Jyske Bank then chose to give the large law firm Lundgren's lawyers a huge order. It became very clear that the overall board of directors of Jyske Bank continues to expose the customer to very serious fraud transactions. And that Jyske Bank's board of directors is still behind millions of scams and now probably also corruption. All to disappoint in legal matters, and to serve the shareholders i

Jyske Bank A/S Silkeborg har siden 13 oktober 2016 til 7 maj 2021. Besøgt min dagbog243 datoer.
.
Hvilket viser at Jyske Bank koncernen har stor interesse for hvad deres kunder mener om den kriminelle bank.
.
Til dato 7 maj 2021. Har Jyske Bank ikke ønskede nogle dialog omkring at Jyske Bank laver bedrageri, dokumentetfalsk, vanhjemmel, mandatsvig, udnyttelse har lavet vildledning, har gentagne løjet i retsforhold, brugt udnyttelse for at lave forvildelse og skuffe i retsforhold, og at Jyske Banks forbrydelser er sket ved ond tro samt med bestyrelsens viden og accept mindst siden maj måned 2016.

Lær jyske bank A/S at kende Hvem dækker over Jyske Banks fortatte svigforretninger. Bribery at the top of the Danish business seems to have been politically approved. Following Jyske Bank's fraud case. Lundgren's lawyer partner company paid several million Danish kroner, moreover, the same Lundgren's lawyers who would not bring a case against the Danish bank Jyske Bank for fraud. Which Lundgren's lawyer partner company regrettably forgot to submit to the court. That it happened according to Jyske Bank's management, certainly by CEO Anders Dam who is directly contributing to Jyske Bank's continued crimes. When Jyske Bank then chose to give the large law firm Lundgren's lawyers a huge order. It became very clear that the overall board of directors of Jyske Bank continues to expose the customer to very serious fraud transactions. And that Jyske Bank's board of directors is still behind millions of scams and now probably also corruption. All to disappoint in legal matters, and to serve the shareholders i

Jyske Bank A/S Silkeborg har siden 13 oktober 2016 til 7 maj 2021. Besøgt min dagbog på 243 datoer.
.
Hvilket viser at Jyske Bank koncernen har stor interesse for hvad deres kunder mener om den kriminelle bank.
.
Til dato 7 maj 2021. Har Jyske Bank ikke ønskede nogle dialog omkring at Jyske Bank laver bedrageri, dokumentetfalsk, vanhjemmel, mandatsvig, udnyttelse har lavet vildledning, har gentagne løjet i retsforhold, brugt udnyttelse for at lave forvildelse og skuffe i retsforhold, og at Jyske Banks forbrydelser er sket ved ond tro samt med bestyrelsens viden og accept mindst siden maj måned 2016.


 

I perioden 13 oktober 2016 til 7 maj 2021. Har Jyske Bank A/S i Silkeborg og København lavet besøg i dagbogen banknyt på 296 datoer.

Og alene den 3. 4. 5. 6. og 7 maj, over 5 dage har Jyske Bank Silkeborg været inde 243 gange og klikke rundt på banknyt.

Mens Jyske Bank København har besøgt banknyt på 53 datoer.

Lundgrens er dygtige find en advokat her. PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKAT DIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆR

3. Maj 2021. Jyske Bank følger stadig godt med på banknyt, med dagens antal login 65.
🙊
Den kriminelle bank nægter dog stadig at tale med kunden, om Jyske Banks falsk og svigforetninger.
💀
At den kriminelle organisation Jyske Bank A/S gentagende gange læser i min dagbog, og ved kunden ønsker at tale med bandeleder Anders Christian Dam, der der dog nægter at tale med Jyske Banks kunde.
🎁
Siden 13 oktober 2016. har den kriminelle bank over 239 datoer været inde på www.banknyt.dk og læse med.
📢
Jyske Bank ved Philip Baruch skriver da også 1 febuar 2019. til de korupte Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen, at banken læser BANKNYT. “Banking news”

 


Direktør & Chief Operating Officer MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR & CHIEF OPERATING OFFICER Jens Grunnet-Nilsson / PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU

4. Maj 2021. Jyske Bank følger stadig godt med på banknyt, med dagens antal login 31.
🙊
Den kriminelle bank nægter dog stadig at tale med kunden, om Jyske Banks falsk og svigforetninger.
💀
At den kriminelle organisation Jyske Bank A/S gentagende gange læser i min dagbog, og ved kunden ønsker at tale med bandeleder Anders Christian Dam, der der dog nægter at tale med Jyske Banks kunde.
🎁
Siden 13 oktober 2016. har den kriminelle bank over 240 datoer været inde på www.banknyt.dk og læse med.
📢
Jyske Bank ved Philip Baruch skriver da også 1 febuar 2019. til de korupte Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen, at banken læser BANKNYT. “Banking news”

 


Bribery at the top of the Danish business seems to have been politically approved. Following Jyske Bank's fraud case, Lundgren's lawyer partner company paid several million Danish kroner, moreover, the same Lundgren's lawyers who would bring a case against the Danish bank Jyske Bank for fraud. Which Lundgren's lawyer partner company regrettably forgot to submit to the court. That it happened according to Jyske Bank's management, certainly by CEO Anders Dam who is directly contributing to Jyske Bank's continued crimes. When Jyske Bank then chose to give the large law firm Lundgren's lawyers a huge order. it became very clear that the overall board of directors of Jyske Bank continues to expose the customer to very serious fraud transactions. And that Jyske Bank's board of directors is still behind millions of scams and now probably also corruption. All to disappoint in legal matters, and to serve the shareholders in the Danish Bank's financial interests.

5. Maj 2021. Jyske Bank følger stadig godt med på banknyt, med dagens antal login 8.
🙊
Den kriminelle bank nægter dog stadig at tale med kunden, om Jyske Banks falsk og svigforetninger.
💀
At den kriminelle organisation Jyske Bank A/S gentagende gange læser i min dagbog, og ved kunden ønsker at tale med bandeleder Anders Christian Dam, der der dog nægter at tale med Jyske Banks kunde.
🎁
Siden 13 oktober 2016. har den kriminelle bank over 241 datoer været inde på www.banknyt.dk og læse med.
📢
Jyske Bank ved Philip Baruch skriver da også 1 febuar 2019. til de korupte Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen, at banken læser BANKNYT. “Banking news”

 


Participate directly or indirectly in Jyske bank 12 years fraud / fraud against customer A few keywords have been included. #JYSKE BANK WAS DISCOVERED / TAKEN TO MAKE #MANDATIC FRAUD #CRAFT #DOCUMENT FALSE # UTILIZATION #SVIG #FALSE #Bank #OtherChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #S #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen # Jeanett Kofoed-Hansen #AnetteKirkeby # SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang # Executive Board #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt - Jyske Bank's fraud has continued with the help of. . Redstone Attorneys at Thomas Scioldan Sørensen off 42 Dalgas Avenue 8000 Aarhus C. Phone 004586121999 . Lundgren's lawyers at Dan Terkildsen from Tuborg Bou

6. Maj 2021. Jyske Bank følger stadig godt med på banknyt, med dagens antal login 94.
🙊
Den kriminelle bank nægter dog stadig at tale med kunden, om Jyske Banks falsk og svigforetninger.
💀
At den kriminelle organisation Jyske Bank A/S gentagende gange læser i min dagbog, og ved kunden ønsker at tale med bandeleder Anders Christian Dam, der der dog nægter at tale med Jyske Banks kunde.
🎁
Siden 13 oktober 2016. har den kriminelle bank over 242 datoer været inde på www.banknyt.dk og læse med.
📢
Jyske Bank ved Philip Baruch skriver da også 1 febuar 2019. til de korupte Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen, at banken læser BANKNYT. “Banking news

 


Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TR

7. Maj 2021. Jyske Bank følger stadig godt med på banknyt, med dagens antal login 45.
🙊
Den kriminelle bank nægter dog stadig at tale med kunden, om Jyske Banks falsk og svigforetninger.
💀
At den kriminelle organisation Jyske Bank A/S gentagende gange læser i min dagbog, og ved kunden ønsker at tale med bandeleder Anders Christian Dam, der der dog nægter at tale med Jyske Banks kunde.
🎁
Siden 13 oktober 2016. har den kriminelle bank over 243 datoer været inde på www.banknyt.dk og læse med.
📢
Jyske Bank ved Philip Baruch skriver da også 1 febuar 2019. til de korupte Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen, at banken læser BANKNYT. “Banking news


 

Her er de besøgende vist fra Jyske Bank Copenhagen i alt 53 datoer.

Alene 7. Maj har Jyske Bank København lavet 9 log ind på Banknyt.dk

Bribery at the top of the Danish business seems to have been politically approved. Following Jyske Bank's fraud case, Lundgren's lawyer partner company paid several million Danish kroner, moreover, the same Lundgren's lawyers who would bring a case against the Danish bank Jyske Bank for fraud. Which Lundgren's lawyer partner company regrettably forgot to submit to the court. That it happened according to Jyske Bank's management, certainly by CEO Anders Dam who is directly contributing to Jyske Bank's continued crimes. When Jyske Bank then chose to give the large law firm Lundgren's lawyers a huge order. it became very clear that the overall board of directors of Jyske Bank continues to expose the customer to very serious fraud transactions. And that Jyske Bank's board of directors is still behind millions of scams and now probably also corruption. All to disappoint in legal matters, and to serve the shareholders in the Danish Bank's financial interests.

s. 1-6. Jyske Bank Copenhagen har i perioden, 18 maj 2017. og frem til 7 maj 2021. Besøgt banknyt på 53. Datoer.
🔍
Hvor Jyske Bank København alene den 7 maj. fortog 9. indtjekninger til www.banknyt.dk
🎻
Samtidig med Jyske Bank i Silkeborg har besøgt banknyt på 243 datoer.
📢
Har Jyske Bank koncernen mod på at mødes, og tale om det her.
🙈🙉🙊
Eller vil banken vente til hovedforhandlingen 15. 16. og 23 november. 2021.

Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TR

s. 2-6. Jyske Bank Copenhagen har i perioden, 18 maj 2017. og frem til 7 maj 2021. Besøgt banknyt på 53. Datoer.
🔍
Hvor Jyske Bank København alene den 7 maj. fortog 9. indtjekninger til www.banknyt.dk
🎻
Samtidig med Jyske Bank i Silkeborg har besøgt banknyt på 243 datoer.
📢
Har Jyske Bank koncernen mod på at mødes, og tale om det her.
🙈🙉🙊
Eller vil banken vente til hovedforhandlingen 15. 16. og 23 november. 2021.

Lundgrens er dygtige find en advokat her. PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKAT DIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆR

s. 3-6. Jyske Bank Copenhagen har i perioden, 18 maj 2017. og frem til 7 maj 2021. Besøgt banknyt på 53. Datoer.
🔍
Hvor Jyske Bank København alene den 7 maj. fortog 9. indtjekninger til www.banknyt.dk
🎻
Samtidig med Jyske Bank i Silkeborg har besøgt banknyt på 243 datoer.
📢
Har Jyske Bank koncernen mod på at mødes, og tale om det her.
🙈🙉🙊
Eller vil banken vente til hovedforhandlingen 15. 16. og 23 november. 2021.

Lundgrens er dygtige find en advokat her. PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKAT DIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆR

s. 4-6. Jyske Bank Copenhagen har i perioden, 18 maj 2017. og frem til 7 maj 2021. Besøgt banknyt på 53. Datoer.
🔍
Hvor Jyske Bank København alene den 7 maj. fortog 9. indtjekninger til www.banknyt.dk
🎻
Samtidig med Jyske Bank i Silkeborg har besøgt banknyt på 243 datoer.
📢
Har Jyske Bank koncernen mod på at mødes, og tale om det her.
🙈🙉🙊
Eller vil banken vente til hovedforhandlingen 15. 16. og 23 november. 2021.

Lundgrens er dygtige find en advokat her. PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKAT DIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆR

s. 5-6. Jyske Bank Copenhagen har i perioden, 18 maj 2017. og frem til 7 maj 2021. Besøgt banknyt på 53. Datoer.
🔍
Hvor Jyske Bank København alene den 7 maj. fortog 9. indtjekninger til www.banknyt.dk
🎻
Samtidig med Jyske Bank i Silkeborg har besøgt banknyt på 243 datoer.
📢
Har Jyske Bank koncernen mod på at mødes, og tale om det her.
🙈🙉🙊
Eller vil banken vente til hovedforhandlingen 15. 16. og 23 november. 2021.

Alle i #jyskebanks Koncernledelsen er tilbudt at underskrive dette, om ikke at ville fortsætte bedrageri mod kunde, desvære nægtede Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen MarianneLillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt nægter alle at underskrive, da de hellere vil bedrage kunde

s. 6-6. Jyske Bank Copenhagen har i perioden, 18 maj 2017. og frem til 7 maj 2021. Besøgt banknyt på 53. Datoer.
🔍
Hvor Jyske Bank København alene den 7 maj. fortog 9. indtjekninger til www.banknyt.dk
🎻
Samtidig med Jyske Bank i Silkeborg har besøgt banknyt på 243 datoer.
📢
Har Jyske Bank koncernen mod på at mødes, og tale om det her.
🙈🙉🙊
Eller vil banken vente til hovedforhandlingen 15. 16. og 23 november. 2021.

 

🔍👾🔎

 


Lidt af de sendte mails til Jyske Bank A/S og Lund Elmer Sandager advokater samt til eller CC. Lundgrens advokater

LINK. 7. maj kl. 13.17. Og kl 16.21 til Lundgrens direktør og partner Dan Terkildsen.

LINK. 7. maj RIS og ROS.

LINK. 6. maj kl. 11.27.

LINK 5. maj kl. 11.27.

LINK 4. maj kl. 12.14. 1 års dagen for fremlæggelse af sagen mod Jyske Bank A/S

LINK 3. maj kl 8.27. kampagne reklame giv mig mit private pantebrev tilbage.

LINK 30. april kl 11.40. giv mig mit private dokument tilbage.

 

Fælles for alle mails til Jyske Bank A/S og Lund Elmer Sandager advokater, så nægter den kriminelle organisation Jyske Bank koncernen og deres håndlangere fra Lund Elmer Sandager, at svare den ret så sure kunde.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. / Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen / #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen

Bag den kriminelle danske bank står ledelsen for Jyske bank A/S, en ledelse ved Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, der står sammen i forening, og som gerne medvirker til at Jyske bank bedrager de af bankens kunder som er muligt, bestikkelse syntes heller ikke at være nogen hindring, Spørg for mig gerne CEO  Anders Christian Dam. Hvorfor Jyske Bank A/S laver dokumentfalsk og bedrageri mod bankens kunder, når det er svindel udført af danmarks næststørste bank Jyske Bank, så er det et samfund problem, at Jyske Banks bestyrelse og direktion tillige med koncern ledergruppen, har magtfulde forbindelser, der gør hvad de kan, for at den Jyske svindler banken ikke bliver stoppet.


Da Jyske Bank A/S CEO Anders Christian Dam skrev dette brev 20 september 2018 og tilsvarende breve, var sagsøgers advokat firma, Lundgrens advokater allerede blevet bestukket / købt af sagsøgte Jyske Bank A/S.

Mindst disse neden under nævnte personer, vidste at Jyske Bank A/S i foråret 2018 har ansat Lundgrens advokater til en 2 cifret million opgave, altså da Anders Dam skriver 20 september 2018.

Mon ikke at Anders Christian Dam, her har en klar formodning om, at ved at betale Lundgrens advokater millioner i returkommission, ville Lundgrens advokater varetager Jyske Banks økonomiske interesser, frem for Carstens og hans virksomheds økonomiske interesser i svig sagen mod Jyske Bank A/S

🤔

Jyske Bank A/S v/ Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt. & Lund Elmer Sandager advokater v/ Kristian Ambjørn Buus Nielsen, Philip Baruch. & Lundgrens advokater v/ Dan Terkildsen.

Vidste alle sammen at Jyske Bank A/S har ansat Lundgrens partner selskab, og dette valgte Lundgrens advokater at skjule for Carsten, alt imens Lundgrens advokater arbejde for at tabe svig og falsk sagen mod Jyske Bank koncernen, lav praktisk ved intet at fremlægge, mens Lundgrens advokater samtidig giver klienten misinformation, om hvordan man kan fremlægge en retssag.

Når Lundgrens arbejder for at manipulere klienten, og misinformere klienten, at man kan tage klientens påstande mod Jyske Bank frem under hovedforhandlingen, så vidste Lundgrens advokater ved Mette Marie Nielsen udemærket at Jyske Banks Philip Baruch ville sige det er ikke blevet fremlagt, og at retten skal se bort fra, hvad der ikke er blevet fremlagt.

In the most prominent money-laundering case, Raul Arashukov, an adviser to the head of a Gazprom subsidiary, was detained on an allegation of stealing Rbs30bn ($460m) worth of gas. His son Rauf Arashukov was also detained. Father and son deny the allegations and remain in detention. While this money-laundering case is unlikely to have led to Monday’s top executive departures, it adds to the unsettled atmosphere at the gas producer. “We are talking about full-scale changes,” a London-based analyst said of the executive departures. “It is unlikely they were linked to the Arashukovs’ case. “But perhaps this case simply exhausted the patience at the top regarding the company’s management.” Kurt Bilgaard Pedersen,

Bandelederen Anders Dam svare 20-09-2018
At han ikke vil svare på bedrageri eller vil bevise noget som helst
Alt imens ledelsen lader bedrageri fortsætte

At der gik 1 år. før sagsøger 20 september 2019. direkte spørger Lundgrens partner Dan Terkildsen, om Lundgrens advokater arbejder for sagsøgte Jyske Bank A/S, skyldes at Lundgrens advokater var meget dygtige til at manipulere med klienten, hvilket du kan høre i de i disse 4 samtaler.

🤔

Og sammenhold dette med hvad Lundgrens advokater 2 september 2019. Fremlagde i et Processkrift 2, som Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen nægter at udlevere klienten en kopi af.

At klienten 5 september 2019 anmoder om en kopi af Processkrift 2. Ingurer Lundgrens advokater, og deres Partner Dan Terkildsen og svare ikke på klientens anmodning om at få en kopi af Processkrift 2. Fra 2 september.

💀

Klienten der har store problemer med Lundgrens advokater, ved stadig ikke at Jyske Bank koncernen har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge nogle af klientens påstande mod Jyske Bank koncernen.

⚠️

Derfor ender det med at klienten skriver 2 mails, den 20 september 2019. til Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen.

Bilag 140. mail kl. 02.52.

⚠️ Og ⚠️

Bilag 141. mail kl. 04.10.

🤔

Hvilket Lundgrens advokater nægter at svare på, klienten finder dog 21 september. bevis for at Lundgrens har lavet en million opgave for Jyske Bank koncernen, men giver dog Lundgrens partner frem til 24 september, til at oplyse klienten om dette million sammen arbejde.

Men Dan Terkildsen vil ikke have at klienten får kendskab til at Jyske Bank koncernen har betalt Lundgrens advokater millioner.

Derfor vælger klienten Carsten at sende Dan Terkildsen og Emil Hald Vendelbo Winstrøm samt Mette Marie Nielsen en mail den 24 september kl. 20.58. Klagens Bilag 142.

💀

Lundgrens advokater blev fyret 24 september 2019. ved Bilag 143 med begrundelsen.

Lundgrens advokater takkede for mail 20. September, ved at fakturere klienten for at spørger, se BILAG 164. side 3 nederst. 20 september. Notat drøftelse.

Når Lundgrens ikke vil svare på hvad denne DRØFTELSE omhandler, SE OPFORDRING NR. 24. Og iøvrigt heller ikke har svaret på de 27 klage punkter, i klagen af 5 juni 2020. over Lundgrens.  Som alle er delte herfra LINKET. er grunden vel at Lundgrens advokat partnerselskab er et korrupt advokat firma.

🤯

Her er sagen som klienten siden februar 2016. Har kæmpet for at få fremlagt, først ved Rødstenen advokater, dernæst ved Lundgrens advokater, først efter mødet med de mange medarbejdere i det korupte Lundgrens partner selskab, lykkes det at finde en hæderlig advokat, som i Processkrift 3. og Processkrift 4. fremlægger sagen som jeg i 4 år har kæmpet for at få fremlagt, og som eks. Lundgrens advokater for Jyske Bank A/S gjorde alt for at tilbageholde for domstolen, for at ville tabe sagen mod Jyske Bank, ved at skuffe i retsforhold.

 

Og hvad var det lige at Lundgrens advokater og iøvrigt også Rødstenen advokater skulle fremlægge for domstolen.

Read all the rules of procedure submitted to the court after 4 May 2020. here on the link.

  🤔 23-12-2020. Processkrift 4.

🤔 04-05-2020. Processkrift 3.

🤔 27-10-2019. Foreløbig Processkrift 3.

 

Hvor stor sandsynlighed vil du sige der er for at Jyske Bank A/S sikkert med Jyske Banks ledelse Anders Christian Dam har bestukket Lundgrens advokater. ? 100 % ?

Her i linket 25-04-2021. kan du se bevis for at Jyske Bank overtræder love og regler på stribe, samt at Jyske Banks ansatte og deres advokater tillige med bankens bestyrelse, bevidst har været i ond tro, og forsøger skjult, at Jyske Bank koncernen siden 2008/2009 har udsat kunde for groft økonomisk kriminalitet, hvor i bedrageri og dokumentfalsk indgår.

 

Kære Kristian Ambjørn Buus Nielsen kan du ikke selv se at Lund Elmer Sandager advokater reelt er medvirkende til Jyske Banks kontinuerlige økonomiske forbrydelser mod bankens kunder, og at CEO Anders Christian Dam er et stort problem for Jyske Banks omdømme, det er derfor jeg skriver til dig / jer som her 05-05-2021. LINKET.

Og i mange mange andre henvendelser, som Jyske Bank koncernen har ingurreret.

 

⚠️

Men politiet at vil dækker over den Kriminelt som danske banker, som her er Jyske Bank udføres mod bankens kunder, enkelt ved at nægter at efterforske bankers grove og strafbare lovovertrædelser, er et problem for samfundet og retssikkerheden.

 

At Jyske Bank A/S betalte Lundgrens advokater for også, at skulle undergrave klientens økonomi, mens Jyske Bank A/S på den anden side fortsatte med at udsætte kunden for groft bedrageri, hvilket var for at Lundgrens og Jyske Bank sammen ” i forening ” kunne køre kunden / klienten økonomisk ned, og konkurs, og dermed stoppe svindel sagen imod Jyske Bank koncernen.

 

Det er jeg ikke i tvivl om, siger den tidligere klient til Lundgrens advokater.

🤗

Kære alle sammen i Jyske Bank A/S Repræsentantskabet, Bestyrelsen, Ledelsen, og Lund Elmer Sandager advokater, og særligt jer Andres Christian Dam, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch, venligst forklare mig nu, hvad i alverden i mener i med brevet af 1 febuar 2019. BILAG 55. at noget er strafbar handling. BILAG 55 ER HER FRA DE SAMLEDE KLAGE BILAG. Som jeg har fremlagt i klagen over det korupte Lundgrens partner selskab, hvor Dan Terkildsen er den ansvarlige, hvad syntes der danske advokat samfund, ADVOKNÆVNET om at have korupte advokat selskaber i stalden, vil de gøre noget ved det, advoknævnet har oplyst de kommer med en nævn afgørelse her til foråret 2021. Altså inden udgangen af maj måned, afgørelser kan ses her.

Når der er tydeligt tegn på, at det her er der tale om organiseret kriminalitet, og Jyske Bank A/S sikkert ved direktion, har lavet aftale med top ledelse bestyrelsen i Lundgrens, om at disse advokater skal sørge for at skuffe i retsforhold, i sagen som Lundgrens advokater fik mod Jyske Bank A/S, og at en del af aftalen mellem Sagsøgte Jyske Bank A/S og Lundgrens advokater, var at Lundgrens advokater skulle hjælpe sagsøgte Jyske Bank mod sagsøger, lav praksis ved at Lundgrens advokater skulle sørge for at sagsøgers påstande med beviser mod sagsøgte Jyske Bank A/S aldrig bliver fremlagt, for at sagsøgers advokater “Lundgrens advokater” helt bevidst skulle tabe sagen, ved aldrig at fremlægge den, og på den måde skuffe i retsforhold, så sig ikke at den opgave som Jyske Bank A/S gav Lundgrens advokater om rådgivning til salg af 6 ejedommen for 600 millioner kroner, var tilfældigt og ikke var bestikkelse / returkommission for at skulle skuffe i retsforhold.

🔎🔍

Om interesse konflikter, som her af advoknævnet er beskrevet.

Eftersom jeg først gang 30 januar 2018 skriver til Lundgrens advokater, at jeg har en sag med flere svig forhold, som i de efterfølgende mails bliver fremlagt til en svig og falsk sag imod Jyske Bank A/S og Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen påtager sig opgaven.

Er det så i orden at Jyske Bank A/S få måneder efter ansætter sagsøgers advokater “Lundgrens” som påtager sig en opgave for Jyske Bank A/S for et stort millionbeløb, og herefter bevidst modarbejder Klientens svig og falsk sag imod Jyske Bank A/S bliver fremlagt domstolen, og at Lundgrens advokater skjuler overfor klienten at Lundgrens advokater har taget mod en stor million opgave “Klagens Bilag 12.” fra Jyske Bank, som Lundgrens advokater var blevet ansat til at føre en stor svig og falsk sag imod.

Hvad siger advoknævnet til sådanne korupte advokater.

 

Sagens Processkrifter og klage er delt offentliggjort, til skræk og advarsel mod Jyske Bank A/S og mod Lund Elmer Sandager advokater samt Lundgrens advokater der begge, ved deres handlinger har medvirket til Jyske Banks million svindel.

 

Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TR

Stemningsbilleder 5. om det som Jyske Bank A/S udspekulert udsætter deres kunder for.

Jeg har naturligvis ved disse ovenstående og nævnte mails, tilbudt at hjælpe Jyske Bank koncernen, med at hjælpe Jyske Bank A/S at finde det de leder efter, men Jyske Bank koncernen og i øvrigt også Lund Elmer Sandager advokater ønsker ikke hjælp til at Jyske Bank kan blive en bedre Bank.

Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TR

Stemningsbilleder 2. om det som Jyske Bank A/S udspekulert udsætter deres kunder for.

Kære alle sammen.

Jeg vil gerne hjælpe jer, Jyske Bank A/S jeres bestyrelse, og direktion samt Koncernleder gruppen og Repræsentantskabet i Jyske Bank.

Det samme gælder for Lund Elmer Sandager advokater og også Lundgrens advokater.

 

 

Ring til mig på +4522227713

Hvis jeg bare har misforstået noget.

Bedste hilsner fra

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5. 3100 Hornbæk DK.

 

 

Her kan i se hvor Jyske Bank A/S første gang 13 oktober 2016. besøger Banknyt. Og at Jyske Bank til 7 maj 2021. har besøgt siden på 243 forskellige datoer.

Og her kan i se at Jyske Bank alene i maj måned 3. 4. 5. 6. & 7. har besøgt banknyt 243 gange.

Kun en eneste gang har Jyske Bank omtalt at have læst Banknyt.dk. hvilket skete den 1 febuar 2019 i mail til domstolen og til kundens advokater. “Lundgrens advokater” ved Dan Terkildsen, at Jyske Bank ansatte sagsøgers advokater “Lundgrens advokater” omkring april 2018. har både Lundgrens advokater og sagsøgte Jyske Bank A/S.

Det har både Lundgrens og Jyske Bank skjult for sagsøgeren, som reelt stod uden advokat, efter som Sagsøgerens advokater var blevet bestukket af Jyske Bank A/S til at skulle tabe sagen mod sagsøgte Jyske Bank A/S enkelt ved ikke at fremlægge nogle af klientens påstande og anbringer mod sagsøgte Jyske Bank koncernen.

 

 

21-04-2021. Jyske Bank Vesterbrogade 9.
Stemningsbilleder af Jyske Bank som er en kriminel organisation, der står bag million bedrageri og bruger af dokumentet falsk, har brugt af bestikkelse af Lundgrens advokater for at disse ikke måtte fremlægde brugen af svig og falsk.
Jyske Bank har brugt udnyttelse, af et bestående afhængighedsforhold for at Jyske Bank skulle få en uberettiget vinding, der bliver et afgørende formuetab for kunden.
Aktionærer er ligeglade med hvad Jyske Bank koncernen laver, bare der er penge.


 

Hvad laver Jyske Bank A/S, og hvor meget følger banken i hele taget med på Banking news.

Og hvorfor mon hverken finanstilsynet eller myndighederne i øvrigt, vil gøre noget ved de danske kriminelle banker, dette er et stort samfunds problem, for hvor mange danskere ud over mig udsætter Jyske Bank A/S for groft økonomisk kriminalitet, hvor kunden selv som her må kæmpe, for at stoppe en af Danmarks nok største kriminelle virksomheder.

📢

Her I opslag 30 april er der delt links til Jyske Bank mails og flere er lagt til, blev opdateret 8 maj , og ingen af disse har banken og deres medhjælpende advokater ønsket at svare på.

JOB TILBUD.

Vil du lave reklame for Jyske Bank koncernen, så sms til Carsten på 22227713.

Reklame skal være langt bedre end disse morsomme spots til Jyske Bank A/S

 

 

 
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk