10-10-2021. Mail til myndighederne. Jeg anmoder hermed myndighederne at svare på bare 3 spørgsmål, omhandlende ? er alle danske banker underlagt lovgivningen ?, eller findes der undtagelser hvor eksempelvis Banker som Jyske Bank gerne må overtræde hvad der står som strafbare forhold i straffelovens bestemmelser, uden det efterfølgende får konsekvenser, som efterforskning og strafforfølgning.

Retter her de stave og stavefejl jeg har fundet. Opdateret 11-10-2021. Kl. 08.30. Indsætter videoer her. Der er kun link i den sendte mail. Nederst indsættes besvarelsene på de 3 små spørgsmål.
Indsat har også skrevet.
Med henvisning til lidt tidligere mails
30/10-2021. Kl. 01.11.
26/10-2021. Kl 20.37.
22/10-2021. Kl 14.35.
17-10-2021. Kl 16.40.
15/10-2021. Kl. 13.29.
10/10-2021. Kl. 13.42.
02/10-2021. Kl. 14.14.

Mail til de danske myndigheder og politikere, med flere.

📝

Mail 10. Oktober 2021. Kl. 13.42.

Jeg anmoder hermed myndighederne at svare på bare 3 spørgsmål, omhandlende ? er alle danske banker underlagt lovgivningen ?, eller findes der undtagelser hvor eksempelvis Banker som Jyske Bank gerne må overtræde hvad der står som strafbare forhold i straffelovens bestemmelser, uden det efterfølgende får konsekvenser, som efterforskning og strafforfølgning.

Mail modtager er.

direktion@jyskebank.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
martin.nielsen@jyskebank.dk
ATV@lundgrens.dk
MKI@lundgrens.dk
tkr@lundgrens.dk
nri@lundgrens.dk
ama@lundgrens.dk
kra@lundgrens.dk
mto@les.dk
lc@les.dk
msn@les.dk
jro@les.dk
mmn@les.dk
cbe@les.dk
hst@les.dk
nwe@les.dk
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
hho@les.dk
cb@les.dk
pme@les.dk
Dan Terkildsen Lundgren Advokater • DAT@lundgrens.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
REU@ft.dk
mette.abildgaard@ft.dk
marlene.ambo-rasmussen@ft.dk
simon.ammitzboll@ft.dk
kirsten.normann.andersen@ft.dk
ida.auken@ft.dk
liselott.blixt@ft.dk
anne.sophie.callesen@ft.dk
henrik.dahl@ft.dk
uffe.elbaek@ft.dk
jakob.ellemann-jensen@ft.dk
stm@stm.dk
naser.khader@ft.dk
rosa.lund@ft.dk
inger.stojberg@ft.dk
mette.thiesen@ft.dk
pernille.vermund@ft.dk
fm@fm.dk
Justitsministeriet • jm@jm.dk
kmj@atp.dk
kf@nationalbanken.dk
postkasse@advokatsamfundet.dk
Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
bankdata@bankdata.dk
SAK@ankl.dk
post@domstolsstyrelsen.dk
info@horten.dk
bfr@hjorten.dk
jsj@kromannreumert.com
mail@kromannreumert.com
kfst@kfst.dk
HHY@danskerhverv.dk
info@danskerhverv.dk
martin.lavesen@dk.dlapiper.com
denmark@dk.dlapiper.com
privateksklusivkbh@jyskebank.dk
acquisition.finance@jyskebank.dk
almentbyggeri@jyskebank.dk
andelsboligforeninger@jyskebank.dk
erhvervsejendomme@jyskebank.dk
iek@jyskebank.dk
lck@jyskebank.dk
lek@jyskebank.dk
nek@jyskebank.dk
privatebanking.koebenhavn@jyskebank.dk
servicecenter.koebenhavn@jyskebank.dk
trade-finance@jyskebank.dk
nicolai-hansen@jyskebank.dk
Casper Dam Olsen • Casper-dam@jyskebank.dk
jkh@jyskebank.dk
Tina Agergaard • AGERGAARD@jyskebank.dk
Mette Marie Nielsen • mmn@lundgrens.dk
EMW@lundgrens.dk
sly@lundgrens.dk
Cc • Lene.Kaasgaard@ft.dk

 

Kære myndigheder og politikere

Og dig som modtager denne mail.

Vil i gerne hjælpe mig med at forstå, hvem der er underlagt lovens bestemmelser.

Og om alle der overtræder loven “straffelovens bestemmelser”, vil blive efterforsket og udsat for retsforfølgelse.

Jeg anmoder jer om at svare mig på bare 3. for jer nok simple spørgsmål, de er fremhævet.

Jyske Banks bestyrelse og advokater som Lundgrens og Lund Elmer Sandager samt advokat nævnet og advokat samfundet, anmodes også til at svare på 😊 de 3. spørgsmål.

Jeg er jo bare en lille håndværker, der måske ikke helt forstår loven, og jeg vil gerne have svar på disse retslige spørgsmål.

Jeg ved at Folketinget har igangsat en rigsret til rigtig mange millioner af danske kroner, omkring et spørgsmål omkring et spørgsmål omhandlende bare 98.835 kroner. brugt i møde relation.

 

Og så handler sagen BS-402/2015-VIB om at Jyske Bank koncernen har lavet mandatsvig for flere millioner, hvilket Folketinget til dato ikke har ønsket at kommentere.

JEG SYNTES STADIG I POLIKTIKER SKAL TAGE DEBATTEN I FOLKETINGET.

Og så give mig jeres svar på mine 3 spørgsmål, altså som i hver især fortolker lovgivningen.

Og når også jeg siger at advoknævnet har ved formanden højestes dommer Kurt Rasmussen, har dækket over de korupte Lundgrens advokater, så er det alvorligt.

Hvem af jer tør at mødes med mig, og mindst sammen med mig gennemgå mine beviser for at Jyske Bank koncernen har lavet Dokumentfalsk Bedrageri Vildledning Udnyttelse Fuldmagtsmisbrug Mandatsvig Vanhjemmel og med meget stor sandsynlighed har brugt Bestikkelse for at skuffe i retsforhold ?.

TILBAGE TIL MINE 3. SPØRGSMÅL.

Hvis du som politi myndighed, Myndighedsperson, poliktiker og advokat, eller i Jyske Bank, Lund Elmer Sandager og Lundgrens advokater med flere

Ikke er istand til at besvare spørgsmålene 1. 2. 3.

Kan du vælge at svare, ud for de enkelte spørgsmål, at du ikke kender lovgivningen og straffelovens bestemmelser, og derfor kan du ikke svare på spørgsmålet.

Og hvis du ikke mener det kommer mig som borger i Danmark ved, kan du eller i som myndighed, bare nægter at svare mine 3 spørgsmål.

Mine 3 spørgsmål indgår i min bog om retssikkerheden for den danske befolkning, når banker beviseligt laver dokumentfalsk og bedrageri, og myndighederne som Finanstilsynet og Politiet med Statsadvokaten modsætter sig at strafbare lovovertrædelser udført af danske banker, bliver efterforsket og fremlagt for domstolen.

Venligst giv mig meddelelse herom, så jeg på banknyt og andre steder kan dele dit svar.

Eller jeg kan skrive du ikke vil svare.

Hvis i bare ønsker at dække over banker det overtræder loven, så skriv at det er grunden, jeg forsøger blot at forstå hvorfor jeg til dato kun har mødt jeres tavshed.

Jeg har tidligere direkte til jer alle sammen, i denne mail, af 2 oktober 2021. Sådan set spurgt  om der findes undtagelser, hvor eksempelvis banker som her nævnte Jyske Bank A/S ikke behøver at overholde lovgivningen.

Jeg anmoder her igen som borger i Danmark. at få oplyst om Danmarks banker er forpligtet til at overholde lovgivningen.

Omkring spørgsmålet nr. 3. Har det nogle konsekvenser for danske banker, at overtræde lovgivningen, altså vil de banker som laver noget der i straffelovens bestemmelser, beskrives som strafbare handlinger, blive stillet til ansvar og retsforfulgt for eventuelle overtrædelser af straffelovens bestemmelser, som det i straffeloven er beskrevet. ?.

Når du modtager denne mail, så er det for at du, som advokat, poliktiker eller som myndigheds person, anmodes om at svare på bare disse 3. JA eller NEJ spørgsmål.

Og hvis i ikke kan besvare disse 3 spørgsmål, vil i så ikke være søde at fortælle mig, hvem der har kompetence til at kunne besvare på mine 3. relative små spørgsmål, omkring, den danske lovgivning herunder også straffeloven er gældende i sager hvor banker er indblandet.

Eller vil i Bekræfte eller afkræfte om danse banker, som her Jyske Bank er underlagt lovens bestemmelser.

📝⚖️

Jeg har ikke modtaget svar på nogle af mine tidligere henvendelser, og gentager her mit spørgsmål, som jeg forventer mindst at myndighederne så som Justitsministeriet kan svare på.

Spørgsmål 1.

Gælder loven for danske banker.

 

Spørgsmål 2.

Skal danske banker overholde alle love.

 

Spørgsmål 3.

Hvis hvis loven af en bank bliver overtrådt, og overtrædelserne er beskrevet i straffelovens bestemmelser som strafbar handling, er danske banker så fritaget for strafansvar, efterforskning og strafforfølgning.

💰🤝💪

 

Jeg spørger som borger i Danmark, da jeg er i tvivl om lovgivningen ikke gælder for danske banker.

Eller om myndighederne, så som politiet, Finanstilsynet med flere, reelt dækker over de danske banker som her Jyske Bank koncernen, der beviseligt og gentagende gange har overtrådt, mange love og regler, uden det har haft nogle konsekvenser for Jyske Banks tilladelse til at drive bank virksomhed i Danmark, ifølge de regler som Finanstilsynet på deres hjemmeside skriver som betingelser for at drive bank virksomhed i Danmark.

Men hvis der findes en undtagelse for at nogle banker, ikke behøver at overholde lovgivningen, vil i så i det mindste ikke gerne svare mig.

PS det er mig bag hjemmesiden

 www.BANKNYT.dk

Hvis i ikke har bemærket mig inu.

Der omhandler Jyske Bank og deres brug af dokumentetfalsk “FALSK”, Bedrageri “SVIG”, Bestikkelse altså returkommission samt brugen af udnyttelse og vanhjemmel med mere.

Alt sammen kan i læse mere om på hjemmesiden banknyt.dk gør jer nu den tjeneste og læs hvad jeg skriver.

Samtidig vil jeg gerne dele mine seneste videoer på YouTube, omhandlende forløbet bare Jyske Bank koncernen og Lundgrens advokater.

Jeg har i videoer nævnt eks. Højesteretsdommer Kurt Rasmussen der er formand for advoknævnet.

Jeg har også nævnt Nationalbanken og Finanstilsynet, og hvor stort et problem Jyske Bank koncernen er blevet for staten, og myndighederne som selv bruger Jyske Bank A/S som bank.

Når jeg siger i videoer 9 oktober at Jyske Banks CEO Anders Christian Dam og Dan Terkildsen bliver vidne indkaldt til den 16 november 2021.

Så er naturligvis også Philip Baruch fra Lund Elmer Sandager advokater på vidne listen.

Bemærk venligst jeg bare i videoer gentager hvad jeg har skrevet siden 2016 til Jyske Bank, og siden 2019 til Lundgrens advokater.

 

Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater, til ikke at fremlægge nogle af klientens påstande og anbringer mod Jyske Bank koncernen.

4 videoer Delt 9. oktober 2021.

[/video]

Her et link til YouTube video Søndag 09-10-2021. Anders Dam indkaldes som viden 16 november 2021, i stor svindel sag med Jyske Bank.

😆😅😂

[/video]

1/3. Her et link til YouTube video Søndag 09-10-2021. Udsat for bedrageri i Jyske Bank, Lundgrens advokater Hjalp Jyske Bank koncernen med at dække over million svindel.

🙈

[/video]

2/3. Her et link til YouTube video Søndag 09-10-2021. Udsat for bedrageri i Jyske Bank, Lundgrens advokater Hjalp Jyske Bank koncernen med at dække over million svindel.

🙉

[/video]

3/3. Her et link til YouTube video Søndag 09-10-2021. Udsat for bedrageri i Jyske Bank, Lundgrens advokater Hjalp Jyske Bank koncernen med at dække over million svindel.

🙊

⚖️

Delt 6. oktober 2021.

[/video]

Her et link til YouTube video onsdag 06-10-2021. Anders Dam, Philip Baruch og Dan Terkildsen bliver vidne indkaldt, vi ses 15. 16. og 23. november 2021. I Viborg ret.

🤣⚖️

Har lavet 4 små videoer som er delt 1 oktober 2021.

Video 1 af 4.

[/video]

1/4. Her et link til YouTube video Søndag 01-10-2021.

🗣️

Video 2 af 4.

[/video]

2/4. Her et link til YouTube video Søndag 01-10-2021.

⚠️

Video 3 af 4.

[/video]

3/4. Her et link til YouTube video Søndag 01-10-2021.

💣

Video 4 af 4.

[/video]

4/4. Her et link til YouTube video Søndag 01-10-2021.

😊

 

Delt 27. september 2021.

[/video]

Og her et link til YouTube video Søndag 26-09-2021.

😆

Delt 24. september 2021.

[/video]

Se YouTube videoen her fra Vesterbrogade nr. 9. 24. September 2021.

😂

Delt 18. september 2021.

[/video]

Så har i modtaget de seneste link til mine delte Videoer.

Hvis i i den forbindelse har nogle spørgsmål, eller kommentarer så ring til mig, jeg deltager gerne i et møde.

Siger på et tidspunkt at Processkrift 2. Er sendt den 9 September, dette er naturligvis den 2 september. 2019.

Husk nu, det her er bare min måde at kæmpe mod den organiserede kriminalitet som florerer i Danmark, og som der ved korupte advokater og som der ved kammerateri dækkes over.

Jeg deltager gerne i et møde hvis der er nogle der har mod til at mødes med mig.

Og hvis der er nogle der mener der er sket nogle fejl og de ønsker at gøre noget ved det, så er det nu.

Jeg opfordrer jer alle sammen til at forstå, jeg vil aldrig stoppe med at skrive og lave videoer, med mindre Jyske Banks leder CEO Anders Christian Dam spørger mig pænt om det.

Og naturligvis skal også mindst Anders Dam, sætter sit mandat frit.

Og med hensyn til Lundgrens advokater, skal mindst Dan Terkildsen stoppe med at virke som advokat.

Hvis nogle politikere eller myndighederne ønsker at tale med mig, står jeg også til rådighed.

 

Med venlig hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5

3100 Hornbæk

Telefon +4522227713

 


BESVARELSER PÅ DE 3 SPØRGSMÅL.

 

🗣️📢☔🎭

ADVOKAT SAMFUNDET svare.

Advokatsamfundet omfatter alle danske advokater, og har blandt andet til formål at arbejde til gavn for det danske retssamfund. Advokatsamfundet kan derimod ikke påtage sig at yde rådgivning i konkrete sager.
Jeg skal i stedet opfordre dig til at rette spørgsmålene til en praktiserende advokat eller eventuelt til den lokale advokatvagt. På Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk kan du ved hjælp af Advokatnøglen finde en praktiserende advokat.
Lundgrens er dygtige find en advokat her. PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKAT DIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆR

Postkasse – Advokatsamfundet • postkasse@advokatsamfundet.dk
Advokat samfundet har ikke svaret på nogle af de 3. spørgsmålet om hvorvidt loven gælder for alle danske banker.
Men henviser til at spørger en advokat.
Måske Lundgrens kan svare.

📝