02-10-2021. Mail til advoknævnet med flere. Skal Finanstilsynet fratage Bankers tilladelse til bankdrift, fra de banker der som Jyske Bank A/S beviseligt har lavet vanhjemmel dokumentetfalsk, bedrageri, udnyttelse brugt bestikkelse for at skuffe i retsforhold, og fået deres advokater Lund Elmer Sandager til at fremlægge falske manipuleret oplysninger overfor domstolen, også for at skuffe i retsforhold

02-10-2021. Kl. 14.12

Indsat har også skrevet.
Med henvisning til lidt tidligere mails
30/10-2021. Kl. 01.11
26/10-2021. Kl 20.37.
22/10-2021. Kl 14.35.
17-10-2021. Kl 16.40.
15/10-2021. Kl. 13.29.
10/10-2021. Kl. 13.42.
02/10-2021. Kl. 14.14.

Skal Finanstilsynet fratage Bankers tilladelse til bankdrift, fra de banker der som Jyske Bank A/S beviseligt har lavet vanhjemmel dokumentetfalsk, bedrageri, udnyttelse brugt bestikkelse for at skuffe i retsforhold, og fået deres advokater Lund Elmer Sandager til at fremlægge falske manipuleret oplysninger overfor domstolen, også for at skuffe i retsforhold

direktion@jyskebank.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
martin.nielsen@jyskebank.dk
ATV@lundgrens.dk
MKI@lundgrens.dk
tkr@lundgrens.dk
nri@lundgrens.dk
ama@lundgrens.dk
kra@lundgrens.dk
mto@les.dk
lc@les.dk
msn@les.dk
jro@les.dk
mmn@les.dk
cbe@les.dk
hst@les.dk
nwe@les.dk
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
hho@les.dk
cb@les.dk
pme@les.dk
Dan Terkildsen Lundgren Advokater • DAT@lundgrens.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
REU@ft.dk
mette.abildgaard@ft.dk
marlene.ambo-rasmussen@ft.dk
simon.ammitzboll@ft.dk
kirsten.normann.andersen@ft.dk
ida.auken@ft.dk
liselott.blixt@ft.dk
anne.sophie.callesen@ft.dk
henrik.dahl@ft.dk
uffe.elbaek@ft.dk
jakob.ellemann-jensen@ft.dk
stm@stm.dk
naser.khader@ft.dk
rosa.lund@ft.dk
inger.stojberg@ft.dk
mette.thiesen@ft.dk
pernille.vermund@ft.dk
fm@fm.dk
Justitsministeriet • jm@jm.dk
kmj@atp.dk
kf@nationalbanken.dk
postkasse@advokatsamfundet.dk
Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
bankdata@bankdata.dk
SAK@ankl.dk
post@domstolsstyrelsen.dk
info@horten.dk
bfr@hjorten.dk
jsj@kromannreumert.com
mail@kromannreumert.com
kfst@kfst.dk
HHY@danskerhverv.dk
info@danskerhverv.dk
martin.lavesen@dk.dlapiper.com
denmark@dk.dlapiper.com
Lene Gregersen Kaasgaard • Lene.Kaasgaard@ft.dk

CC.

privateksklusivkbh@jyskebank.dk
acquisition.finance@jyskebank.dk
almentbyggeri@jyskebank.dk
andelsboligforeninger@jyskebank.dk
erhvervsejendomme@jyskebank.dk
iek@jyskebank.dk
lck@jyskebank.dk
lek@jyskebank.dk
nek@jyskebank.dk
privatebanking.koebenhavn@jyskebank.dk
servicecenter.koebenhavn@jyskebank.dk
trade-finance@jyskebank.dk
nicolai-hansen@jyskebank.dk
Casper Dam Olsen • Casper-dam@jyskebank.dk
jkh@jyskebank.dk
Tina Agergaard • AGERGAARD@jyskebank.dk
Mette Marie Nielsen • mmn@lundgrens.dk
EMW@lundgrens.dk
sly@lundgrens.dk

Kære alle sammen.

Jyske Bank, Lund Elmer Sandager advokater, Lundgrens advokater, Folketingets medlemmer, Retsudvalget, Finansministeriet, Justitsministeriet, Statsministeriet, Finanstilsynet, Advokat nævnet, Advokatsamfundet, ATP pension, med flere.

Og jer der direkte har medvirket til at dække over Jyske Banks forbrydelser.

Og naturligvis også til pressen.

Mens jeg stadig venter på reaktioner, og at i skal handle efter den viden i alle sammen har fået om Jyske Banks mange strafbare forhold, hvad vil i gøre ved det her, det er ikke kun et lille problem men en kæmpe skandale uden sidestykke, kan i løse problemet.

Dialog og samtale ville være en fordel i en konflikt håndtering, i skulle tale med mig, inden det her lille problem vokser sig større.

I kan ikke lade som om, at det her ikke er blevet et samfunds problem, at danskerne selv må kæmpe for at stoppe bankens kriminalitet, fordi kammerateri er med til at dække over kriminalitet, det er usundt for et retssamfund.

Støt en kriminel virksomhed, eller sælg dine aktier i Jyske Bank.

⚠️💣⚠️

Hej med jer, nu er det 1 uge siden jeg sidst har stået her ved Jyske Bank.

GØR NU NOGET, TAG JYSKE BANKS TILLADELSE TIL AT DRIVE BANK VIRKSOMHED FRA BANKEN.

LINK. SE DEN HER.

Videoen er optaget 1 oktober. Vil du have en kopi af org mails eller breve, så spørg mig vh Carsten.

💣🏦💣

Jeg spørger nu jer alle sammen i denne mail direkte, og jeg anmoder som borger i Danmark at i hver især der modtager denne mailen at svare på kun 3 JA / NEJ spørgsmål.

Det er ret enkle spørgsmål, men jeg er i tvivl om hvorvidt danske banker er undtaget for at overholde lovgivningen.

📝⚖️

Spørgsmål 1.

Gælder loven for danske banker.

 

Spørgsmål 2.

Skal danske banker overholde alle love.

 

Spørgsmål 3.

Hvis hvis loven af en bank bliver overtrådt, og overtrædelser er beskrevet i straffelovens bestemmelser som strafbar handling, er danske banker så fritaget for strafansvar, efterforskning og strafforfølgning.

Vil i gerne svare på mine 3 spørgsmål.

Og jeg vil naturligvis også, igen gerne opfordre jer alle sammen til nøje at læse tidligere mails og forstå at samle fremmer forståelsen for Jyske Banks handlinger.

Se de videoer fra i går 1 oktober. Og tak det som en opfordring til at Finanstilsynet fratager Jyske Banks ret til bankdrift i Danmark, eller mindst at Finanstilsynet sætter Jyske Bank koncernen under skærpet tilsyn, frem til der er fundet en ledelse, der vil drive en redelig bankvirksomhed.

Og til Lundgrens advokater, i opfordres til at tilbage betaler mig de 100.000 kr plus renter, inden næste fredag, i kan anmode om et konto nummer, hvis i ønsker at betale tilbage hvad der er betalt for at

Lundgrens skull fremlægge at eks. Bilag 1  er falsk og aldrig aftalt.

Lundgrens advokater fremlagde. 2 september 2019. Det stik modsatte af klientens anbringer, at Bilag 1. Var aftalt

Jeg kan oplyse at Lundgrens advokater står på, at næste videoer kommer til at handler om jer, og at i er KORUPTE.

Og så ønsker jeg at i får en dejlig weekend.

Med venlig hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5

3100 Hornbæk

Telefon +4522227713.

Kopi af www.banknyt.dk det øverste af forsiden. 02-10-2021. Kl. 13. 10.

LUK Jyske Bank.  Kunde udfordrer særligt Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, og Lund Elmer Sandager advokater ved ledelsen samt Philip Baruch, tillige med Lundgrens advokater ved ledelsen og særligt Dan Terkildsen, samt advokat samfundet ved deres formand Martin Lavesen, men også advoknævnet med deres formand Højesterets dommer Kurt Rasmussen, Birgitte Frølund, Jens Steen Jensen, Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard, Henrik Hyltoft, til at mødes og gennemgå mine beviser for Jyske Banks bedrageri, samt at Jyske Bank må have bestukket Lundgrens.  TØR I MØDES MED MIG.  Har jeg ret skal Jyske Bank lukkes.  I KAN JO BARE SVARE OG MENER I DET ER BAGVASKELSE,  SÅ KOMMER I BARE.

Sælg dine Jyske Bank aktier, eller behold for at støtte Jyske Banks organiseret kriminalitet. 📢 En skandale for retssikkerheden når også advokat nævnet dækker over bankers kriminalitet. 🗞️ Read more about the scared CEO Anders Christian Dam from the criminal Danish bank, who is one of the mastermind behind Jyske Bank’s continued crimes. ⚔️ and about there corrupt Danish lawyers as Lundgrens, which the politicians and the authorities know very well, but unfortunately will not do anything about it, therefore the weak victim alone must fight against the highly criminal organization Jyske Bank, to stop the bank’s long-standing fraudulent businesses.🙊🙉🙈. Jyske Bank is probably Denmark’s most dangerous Bank, as the bank commits fraud, forgery, bribery, misuse of powers of attorney 🥳🍻 And with the help of Lund Elmer Sandager lawyers, who has lied to the court. 🤔 We are talking about serious organized crime, which is carried out in association 🤝 🤑.

www.banknyt.dk OPDATERET SENEST 02-10-2021. KL. 13.10.  BILLEDER OG BILAG INDSÆTTES.

Og du må gerne grine med på denne side der gør lidt grin med de mægtigste advokater i Danmark og i særdeleshed med den Jyske Bank og deres magtfulde venner, men husk det er bare god dansk humor, når en hel organisation valgte at udsætte det forkerte offer for bedrageri så kan det kun blive sjovt, siden er et opråb til dialog.

Jyske Banks aktie kurs, ANBEFALING SÆLG Jyske Bank. Jyske Banks fundament er bund råddent, styret af de kriminelle ledere bag.

Ny mail 2 september 2021. Da ingen til dato har ønsket at svare mig på det jeg har skrevet i flere mails og siden her.

Jeg spørger nu jer alle sammen i denne mail direkte, og jeg anmoder som borger i Danmark at i hver især der modtager denne mailen at svare på kun 3 JA / NEJ spørgsmål.

📝⚖️

Spørgsmål 1.

Gælder loven for danske banker.

 

Spørgsmål 2.

Skal danske banker overholde alle love.

 

Spørgsmål 3.

Hvis hvis loven af en bank bliver overtrådt, og overtrædelser er beskrevet i straffelovens bestemmelser som strafbar handling, er danske banker så fritaget for strafansvar, efterforskning og strafforfølgning.

Husk hvad jeg sagde 18 december 2018. til Mette Marie Nielsen Lundgrens advokater.

DET BLIVER KUN VÆRE, OG JEG ØNSKER IKKE DET HER.

Og til jer der læser med, vil du være med til at stoppe det kammerateri der styrer Danmark, uden om loven ⚖️ ring til mig på +4522227713. Bedste hilsner Carsten Storbjerg Skaarup.

Husk at offentliggørelse er det bedste våben mod korrupte advokater og deres venner i advokat nævnet, og de myndighederne der som Finanstilsynet også dækker over bankers organiseret kriminalitet.

Finanstilsynet Justitsministeriet Folketinget Nationalbanken ved alle sammen, at Jyske Bank koncernen har lavet Dokumentfalsk, Bedrageri, Vildledning, Udnyttelse, Fuldmagtsmisbrug, Mandatsvig, Vanhjemmel og brugt Bestikkelse for at dække over den organiseret kriminalitet som her Jyske Bank A/S står bag.

Det her er en skandale for Danmark.

At der findes banker som her Jyske Bank A/S der laver samfunds skadelig virksomhed, hvilke jeg som ene mand har fremlagt til staten og myndighederne fuld dokumentation for, vil i som beslutningstagere og myndigheder dække over Jyske Banks forbrydelser, for at bestyrelsen og banken ikke må udsættes for efterforskning og strafforfølgning, for at understrege at loven ikke gælder for danske banker, eller vil i handle efter den viden i har.

Hvis Jyske Bank ikke skal overholde lovgivningen, har det præjudikatvirkning for alle andre danske banker, husk det.

Gør nu noget ved den viden i har fået om Jyske Banks forretnings metoder.

Sagen handler ikke kun om det jeg fremlægger cevilretligt BS-402/2015-VIB for domstolen, det her handler om hvad myndighederne gør når banker beviseligt laver dokumentfalsk og bedrageri, det her er en opsang til jer der skal håndhæve loven.

Og hvem vil tør mødes med mig, hvem tør tale med mig. ?

Hold nu op med at dække over Jyske Banks forbrydelser, banken har overtrådt straffelovens bestemmelser mange gange, hvis i som læser eller modtager denne her tekst ikke er enige, så kommer i bare og fører en injurier sag mod mig for bagvaskelse af Jyske Bank koncernen, og Lundgrens advokater samt Lund Elmer Sandager advokater.

Eller anmoder jeg jer alle sammen, offentligt at udtale jer til pressen, sig hvis jeg ikke har ret i det jeg skriver på banknyt.dk

🙈🙉🙊

Se her alle delte Videoer, og så spørg hvorfor alle stikker hovedet i jorden, for at dække over den kriminalitet som her Jyske Bank koncernen har lavet.

 

Denne her er til Jyske Banks aktionærer og Nationalbanken med flere.

Her er de sidste 4 nye videoer.

Gør nu noget ved Jyske Banks forbrydelser mod bankens kunder, for jeg kan da umuligt være den eneste Jyske Bank har udsat for bedrageri.

[/video]

1/4. Her et link til YouTube video Søndag 01-10-2021.

🎥🎞️

Er du aktionærer i Jyske Bank A/S så se denne video, sælg dine aktier medmindre du ønsker at støtte en kriminel bank.

[/video]

2/4. Her et link til YouTube video Søndag 01-10-2021.

😊

3/4. Her et link til YouTube video Søndag 01-10-2021.

Jyske Bank er som en bombe under samfundet og tilliden til staten, samt de myndigheder, der til dato har valgt med Finanstilsynet i spidsen og deres bestyrelse at dække over Jyske Banks forbrydelser.

💣

Hvem vil samarbejde med en kriminel virksomhed, er du kunde i Jyske Bank, så spørg om det er sandt når jeg siger jeg har dokumentation for at Jyske Bank koncernen har lavet Dokumentfalsk og Bedrageri, og aktionærer i skulle sælge jeres aktier i Jyske Bank, medmindre i vil støtte en kriminel virksomhed.

4/4. Her et link til YouTube video Søndag 01-10-2021.

😊

 

🎬🎥🎞️

[/video]

Her et link til YouTube video Søndag 26-09-2021.

😂

[/video]

Link til YouTube video 2. 03-06-2021. Klik her.

⚖️

[/video]

18-05-2021. YouTube video link til deling her.

 

🎭🏦🎤🎬🎥🎞️

1 febuar 2019. skrev Lund Elmer Sandager advokater Philip Baruch, for både Jyske Bank A/S og LES. at jeg overtrådte loven med mine udtalelser og reklame for den kriminelle Jyske bank, og de løgnagtige Lund Elmer Sandager advokater, hvis i vil føre en injurier sag mod mig for bagvaskelse, så kommer i bare, men er i bange for sandheden, så gem jer bare bag jeres poliktiske venner.

😊😆😅😂🤣

I KAN BARE KOMME MED EN INJURIER SAG, HVIS I MENER I ER UDSATTE FOR BAGVASKELSE, NÅR JEG GENTAGNE SKRIVER JYSKE BANK ER EN KRIMINEL ORGANISATION, DER HAR LAVET BEDRAGERI OG DOKUMENT FALSK MED MERE.

🕯️

Der vil komme mange flere videoer, har du eller den virksomhed du er med i, været medvirkende. Kan næste video bliver lavet til dig, alle som er nævnt på BANKNYT vil blive husket for deres medvirkende direkte eller indirekte til Jyske Banks bedrageri.

🎭

Jysk Bank’s customer throws a bomb and tries to draw attention to the problem of fraud and forgery as well as bribery in Denmark’s largest companies.

Probably Denmark’s largest organized bank fraud case, where the Danish authorities prevent an investigation and criminal prosecution.

I would like to share some of the emails I have sent to the Danish authorities, and lawyers who have been involved in the continuing economic crime the Danish bank Jyske Bank has been behind, emails containing information about Danish banks’ use of Bribes to cover Jyske Bank’s organized crime, but which the Danish state has so far chosen to cover.

Is the Danish bank, Jyske Bank, at risk of being closed down due to organized crime.

The Danish authorities have been presented several times with evidence that here Jyske Bank violates the sections of the Penal Code in a row, but what will the state do about the criminal Danish bank, to date no one has wanted to interfere.

But would you like to write about the problem, about Danish banks that use bribes to cover up banks’ criminal acts.

Dear you who are a journalist or writer.

I am looking for a skilled writer who will write my history and society’s harmful companies in Denmark, and you who just want to write a journalistic article about Denmark’s perhaps biggest scandal, probably everyone in Denmark is trying to cover up.

I have written several emails sent to the Danish authorities and lawyers, among others, as the authorities in Denmark openly seemed to want to cover up the criminal Danish banks, and their use of bribes to disappoint in legal matters.

Has also presented that a Danish Supreme Court judge, Kurt Rasmussen, from the Bar Council has chosen to cover the Danish corrupt law firm, Lundgren’s lawyers, who also have assignments in, among other places, the USA.

My story on www.banknyt.dk includes several named lawyers and law firms such as Lundgren’s lawyers and Elmer Sandager lawyers.

I vouch for the truth in what I write about organized crime in Denmark, where Denmark’s second largest bank, the Jyske Bank Group, which, together with the management, is behind it.

At www.banknyt.dk mails and letters can be read, and if you want original mails copies sent to you, you are welcome to do so.

🏦⚖️🎤🎬🎥🎞️

You are welcome to follow the main hearing of the case BS-402/2015-VIB. against the Jyske Bank Group on 15, 16 and 23 November 2021. in Viborg courthouse. Follow the case and what strong forces want to cover up Jyske Bank’s use of fraudulent and false.

⚖️🎬🎥🎞️

My name is

Carsten Storbjerg Skaarup

I live in Hornbæk “Hornbaek” Denmark Søvej 5. “Soevej 5.”

phone +4522227713

 

🎭🙈🙉🙊🎭

Kunde spørger reelt om Finanstilsynet kan fratage Jyske Banks tilladelse til at drive finansiel virksomhed / Bank virksomhed i Danmark, når en bank har lavet vanhjemmel dokumentetfalsk bedrageri og brugt bestikkelse, kan det så få konsekvenser for Jyske Banks tilladelse til at drive bank virksomhed ?.

ELLER OM FINANSTILSYNET OG STATEN VED KAMMERATERI VIL DÆKKE OVER KRIMINELLE DANSKE BANKERS BRUG AF DOKUMENT FALSK OG BEDRAGERI.

Læs her mailen til Jyse Bank Vesterbrogade 9. 26-09-2021. måske du kan hjælpe Jyske Bank koncernen ud af deres krise, en skandale der kan være med til at lukke Jyske Bank A/S

Eller at Finanstilsynet tager Jyske Banks tilladelse til bankdrift fra banken, med mindre de offentlige myndigheder vil dække over at Jyske Bank koncernen, har lavet million bedrageri mod kunde, altså mig.

Hvad med andre kunder, vil i som stat og myndigheder sørger for at stoppe Jyske Banks måde at drive virksomhed.

Og her en ny fælles mail 29-09-2021, til advokater og myndighederne, gentager jeg at det herer et kæmpe problem for retssikkerheden, og en skandale, der ikke er set eller fremlagt for myndighederne før.

Anders Christian Dam du skal ikke grine over det her, men gå af, og stille dit mandat frit, og så tænk mere på konsekvenserne for Jyske Banks fremtid efter dine og ledelsens handlinger, for vil staten også i fremtiden lave bankforretninger med en bank, alle myndighedspersoner, og kommunale virksomheder, så som Nationalbanken ved har lavet Dokumentfalsk, Bedrageri, Vildledning, Udnyttelse, Fuldmagtsmisbrug, Mandatsvig, Vanhjemmel osv.

🎭

 

[/video]

YouTube videoen her fra Vesterbrogade nr. 9. Fredag 24. September 2021. Kan med fordel deles herfra.

Videoen ovenfor er lavet i forbindelse med mailen 24 september, til alle der bør tage denne sag ganske alvorlige, da Finanstilsynet bør fratage Jyske Bank retten til at drive bank virksomhed i Danmark.

Husk at alle videoer er delt her.

🎥📢🎥

Du som er kunde i Jyske Bank, spørg i banken om Jyske Bank A/S har bestukket Lundgrens advokater, for at dække over Jyske Banks forbrydelser, som der står på banknyt.dk

Og spørg også i Jyske Bank, om banken har udsat kunde for million bedrageri og dokumentfalsk, som der også står på BANKNYT og flere biler.

Og spørg så hvorfor deres ledelse siden maj 2016. har nægtet dialog med kunden bag Jyske Bank bilen. Eller bilerne 😊😂.

Og sidst spørg så hvorfor Jyske Bank ser igennem fingrene med, at der udover hvad der står på banknyt, siden november 2016, har kørt flere biler rundt, med beskyldninger mod Jyske Bank, dels for at lave mandatsvig, bedrageri, udnyttelse og dokumentfalsk men også med beskyldninger for at bruge Bestikkelse for at skuffe i retsforhold, og senest med beskyldninger for at have lavet vanhjemmel, spørg om der er noget om der er noget snakken, siden Jyske Banks bestyrelse og advokater ingurer alt sammen.

Optag samtalen og del den gerne med mig, mere da jeg ved fra andre at ansatte svare jeg bare er en små tosset kunde, hvilket bankens advokat Kristian Ambjørn Buus Nielsen dog har benægtet.

Læs her i LINKET 25-04-2021. Hvor Kristian Ambjørn Buus Nielsen fra Lund Elmer Sandager advokater afviser alle påstande, og læs også 11-05-2021 i LINKog se her i LINKET 12-05-2021.

CARSTEN SIGER DER ER NOGET AT TALE OM, MEN LUND ELMER SANDAGER AFVISER, AT NOGLE FRA JYSKE BANK ØNSKER AT TALE MED MIG, ALTSÅ JYSKE BANK MENER IKKE DIALOG FREMMER FORSTÅELSEN.

 

Og sig så til din kontaktperson i Jyske Bank, at du har læst at Carsten Storbjerg bare ønsker en samtale med ledelsen om det her lille problem, altså sig at Carsten faktisk prøver at komme i dialog med banken, for at undgå fremtidige misforståelser, som Advokat Morten Ulrik Gade selv skrev 17 november 2015.

JYSKE BANK CEO Anders Christian Christian Dam leder / Nykredit Michael Rasmussen / Lund Elmer Sandager Advokater

17-11-2015. Bilag 89
side 5.

Altså det var før jeg vidste noget om at Jyske Bank koncernen stod bag million svindel.

 

Hvis jeg har misforstået noget så lad os mødes over en kop kaffe, og se hvad der er gået galt for Jyske Bank.

Jeg har skrevet det mange gange, jeg ønsker ikke krig men forsøger blot at komme i kontakt og dialog med banken.

 

Dette her er Bestyrelsens skyld og deres personlige ansvar over for banken og aktionærerne, de har valg mig som et nemt offer, men jeg lover til gengæld at blive ved med at banke på døren, da jeg gerne vil have et godt forhold til Jyske Bank.

🎭💣🎭

Er danskerne tjent med nogle af de største advokatfirmaer og medlemmer af Advokatnævnet, myndigheder som Finanstilsynet, som ved at nægte eller forhindre undersøgelse, og efterforskning af Jyske Banks mange lovovertrædelser.

Hvorfor de nævnte er medvirkende ved at dækker over, den organiseret økonomisk kriminalitet som finansielle virksomheder, herunder Jyske Bank A/S står bag.

Se YouTube videoen her fra Vesterbrogade nr. 9. 24. September 2021.

Og

Læs mailen 24. September til stat og myndighederne, samt Nationalbanken med flere, nu hvor Pandoras æske er lukket op.

 

Kære alle sammen, det her er Pandoras æske, som er lukket op. Danmark står overfor en skandale af uset omfang, en skandale der er fremlagt myndighederne og folketinget, spørgsmålet er bare hvad i vil gøre ved det, vil folketinget vedtage at de danske love ikke gælder for banker, eller vil i bare dække over Jyske Banks økonomiske kriminalitet, som er udført i forening med mange medvirkende.

⚠️🙈🙉🙊⚠️

 

Jeg Carsten Storbjerg Skaarup siger at.

LUNDGRENS ADVOKATER ER BLEVET BESTUKKET AF JYSKE BANK A/S, TIL IKKE AT FREMLÆGGE KLIENTENS SVIG OG FALSK ANBRINGER MOD JYSKE BANK KONCERN, HER PÅ YOUTUBE VIDEO.

🎤🎥⚖️💰

Det er vel klart i mailen 24 september 2021. Der er til jer alle sammen, i kan ikke slippe for at tage stilling til om staten skal fratage Jyske Bank A/S retten til at drive bank virksomhed i Danmark, og husk det med at ingurer mig og ikke vil tale med mig, ikke er en løsning på problemet med Jyske Banks forbrydelser, og advokater der reelt har været medvirkende til Jyske Banks fortsatte svig forbrydelser.

HVORFOR LUNDGRENS ADVOKATER OVERTRÆDER GOD ADVOKAT SKIK, OG FORMENTLIG OGSÅ GØR SIG MEDSKYLDIG I JYSKE BANKS BEDRAGERI, MEN NU ER JEG JO IKKE ADVOKAT, DERFOR HAR JEG OGSÅ GENTAGNE ANMODET OM DIALOG OG SAMTALE, FOR NETOP AT GENNEMGÅ MINE BEVISER.

 

Alle BILAG her i LINKET 05-06-2020. er fremlagt for advoknævnet, ved formanden Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, fra domstolsstyrelsen og advokater som Birgitte Frølund fra Hjorten Advokater. / Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater. / Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet. / Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv.

Der alle siger at det er Advokaten som bestemmer, hvad klienten må fremlægge, og at en partner i et advokatfirma, som her ved Lundgrens gerne må give rådgivning til Jyske Bank A/S i en handel til 600.000.000 dkk. Og det samtidig med en anden Partner kort tid før, var blevet ansat til at fremlægge en større svig og falsk sag mod Jyske Bank A/S, hvilket Lundgrens advokater dog efterfølgende Jyske Bank A/S bestak Lundgrens advokat partnerselskab, har modarbejdet blev fremlagt, Istedet har Lundgrens ved Dan Terkildsens, Mette Marie Nielsen og Emil Hald Vendelbo Winstrøm, direkte mod klientens anbringer, uhæderligt ændret klientens anbringer, og fremlagt den ændret påstand, som Lundgrens advokater desuden skjulte for klienten.

Denne handling har advokat nævnet og formanden for advokat samfundet blåstemplet som god advokat skik, eller er det ihvertfald ikke en overtrædelse af god advokat skik siger Dommer Kurt Rasmussen og di øvrige medvirkende fra advoknævnet, denne handling har konsekvenser for alle advokater og for retssikkerheden.

Når Advokat nævnet har besluttet, sammen at dække over de korupte Lundgrens advokater, og dermed også dækker over Jyske Banks brug af dokumentet falsk og bedrageri, hvilket også advokat samfundets formand Martin Lavesen fra DLA Piper Advokater, støtter op om.

Så er det vel at betragte som samfunds skadelig virksomhed, når flere advokater i forening dækker over korupte advokater og bankers strafbare handlinger

 

Advokat nævnet har 30-06-2021. dirækte rettet et angreb på danskernes retssikkerhed, hvilket understreger du ikke kan stole på de mange advokatvirksomheder, hvor advokat nævnets medlemmer er ansatte i, advokat nævnet styres af kammerateri, og flere af disse medlemmer har ved at dække over de korupte Lundgrens advokater, medvirket til at dækket over den organiseret kriminalitet som Jyske Bank koncernen står bag, h forhindret retfærdighed.

 

Jeg beder kun om, at den danske stat og at politikerne tager denne her sag alvorlig, og at myndighederne handler på de oplysninger og beviser, de har modtaget om Jyske Bank A/S og Lund Elmer Sandager advokater samt Lundgrens advokater, der er ikke noget andet jeg hellere vil end at hjælpe staten og myndighederne til at sikker at Danmark er et retssamfund, hvor loven gælder for alle, og hvor kriminelle bliver stillet til ansvar, og retsforfulgt for deres handlinger, og det gælder også for Jyske Banks bestyrelse og ansatte, samt deres advokater fra Lund Elmer Sandager og Lundgrens advokater.

 

Mine små morsomme videoer vil fortsætte frem til mindst Anders Christian Dam er blevet fyret, og der bliver ryddet op i det kammerateri som åbenbart, er hævet over loven og reelt styre Danmark.

LUK JYSKE BANK A/S. Organized crime in Denmark's probably the largest fraud case, carried out by the Danish bank Jyske Bank. Why do you think ? no authority or Jyske Bank itself will comment on this page. The reason is simple then the Danish Financial Supervisory Authority, would require an investigation of Jyske Bank's crimes, which most likely will close the danish bank. due to the bank's completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Banking news. Jyske Bank, which has been taken for use of forgery, fraud and bribery.
Når stat og myndighederne giver fanden i danskernes retssikkerhed, for at dække over en kriminel organisation som Jyske Bank A/S, så er det en skandale.

Nok Danmarks farligste mand Anders Christian Dam, særligt for danskernes retssikkerhed, der samme med de magtfulde venner, blandt store advokat virksomheder og organisationer, kæmper sammen med Jyske Banks ledelse, for at slippe af sted med Jyske Banks mange svig forbrydelser.

Men Anders Dam risikerer istedet at lukke Jyske Bank A/S grundet måden han som hersker har fået Jyske Banks fundament til at rådne, sammen med Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus og Peter Schleidt.

Som man siger tag en chance.
ANDERS CHRISTIAN DAM GÅ SELV AF.

Anders Christian Dam Ordførende direktør
Telefon: 89 89 20 01
E-mail: direktion@jyskebank.dk

Da Philip Baruch for Anders Christian Dam og Jyske Bank A/S. 31 maj 2016, skrev at Jyske Bank tog en politianmeldelse mod Jyske Bank med sindsro, var det nok grundet at ledelsen vidste, at også tidligere er alle straffesager mod Jyske Bank blevet afvist uden efterforskning.Derfor var svaret 31. Maj også en bevidst vildledning, i besvarelsen på den fremsendte mail 25 maj 2016. Som Philip Baruch 31 maj. 2016. Ikke ville besvare men istedet for gav det vildledende svar.Først 18 oktober 2016. Lykkedes det at få besvaret det spørgsmål i brevet 25 maj 2016. til Jyske Banks direktion og Lund Elmer Sandager advokater, dog måtte kunden dog lige stævne Nykredit A/S. før det overhovedet blev muligt at få oplyst, at lånet som Jyske Bank har påstået hjemtaget og omlagt, aldrig har eksisteret.Et lån som Jyske Bank ved Nicolai Hansen 19 februar. 2010. Ellers skrev til kunden fandtes. Og som Jyske Bank ved Casper Dam Olsen har skrevet 9 Januar. 2012. var omlagt.Med hensyn til spørgsmål i brevet 25 maj 2016. om indgåelse af swappen 16 juli 2008. til det enslydende bagvedliggende lån, som Nicolai Hansen 19. Februar. 2010. skrev fandtes. Men som kunden ikke mente fandtes, hvilket Jyske Banks ledelse og Anders Dam undlod at svare, på trods af at bankens ansatte vidste, at Jyske Bank 16 juli. og 24 Juli. samt igen 30 Juli. 2008.altså hele 3 gange, havde forsøgt at få kunden til at indgå swappen W015785. Med Jyske Bank A/S.Uden at kunden på noget tidspunkt har underskrevet og mundtlig indgået aftalen.Alt dette vidste Philip Baruch, men tilbageholdte denne oplysning for domstolen, og fremlægde istedet falske oplysninger overfor retten, altsammen for at skuffe i retsforhold, Jyske Banks medhjælpere troede nok det var en smal sag at bedrage bankens kunde, der ikke kunne huske noget efter en større hjerneblødning, men mon ikke de er blevet klogere idag, hvor Jyske Bank A/S kan miste retten til at drive bank virksomhed i Danmark.Efterfølgende kunden febuar 2016. opdager svindlen og efter Rødstenen advokater, bad kunden Lundgrens advokater om at fremlægge dette bedrageri for retten, hvilket Jyske Bank vil hindre, og kommer i forkøbet med, ved at Jyske Bank A/S i 2018 betalte Lundgrens advokater Bestikkelse, skjult ved returkommission i handel for 600 millioner dkk, der var for at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge nogle af klientens påstande mod Jyske Bank koncernen.Derudover skulle Lundgrens ændre klientens påstande mod Jyske Bank A/S, hvorfor Lundgrens så bag om ryggen på klienten, den 2 september 2019. I Processkrift 2.Skrev at kunden har indgået swappen W015775. af 16 juli 2008, på trods af at kunden, som skrevet i klagen, siden 30 januar 2018. til 2 september 2019.Og kontinuerligt har skrevet og påstået det modsatte, hvilket du også kan høre i samtalerne der alle ligger her, men hør bare denne samtale med Lundgrens 22 marts 2019. med henvisning til min vidne forklaring fra 28 december 2018. Siger Bilag 100. og Bilag 101.Vidneforklaring blev dog først fremlagt den 2 september 2019, med Processkrift 2.Hvilket først skete efter trusler om fyring.Vidneforklaring er fremlagt som Bilag 164. Hvilket sker uden at forklare noget om vidneforklaring i Processkrift 2. hvorfor den ikke ville kunne bruges, en bevidst strategi af de korrupte Lundgrens advokater, med Dan Terkildsen som en af bagmændene fra Lundgrens advokater.Hør også samtale fra 8 juli 2019. del 1. og 8 juli 2019. del 2.Kan du hører at Emil Hald Vendelbo Bekræfter ikke at fremlægge noget uden vi er fuldstændig enig, lyt til de samlede delte 4 samtaler, og læs Processkrift 2. som Lundgrens advokater Dan Terkildsen ikke engang efterfølgende ville udlevere en kopi af, hvilket højesteretsdommer Kurt Rasmussen har bestemt at klienten heller ikke har krav på.Og så spørg hvorfor politiet ikke må efterforske Lundgrens advokater, for at være blevet bestukket af Jyske Bank koncernen, til at ændre klientens påstande mod Jyske Bank A/S, igen for at Jyske Bank koncernen ikke må straffes for det bedrageri og dokumentfalsk Jyske Bank A/S bevisligt har udført.DETTE ER UDEN TVIVL DANMARKS STØRSTE SKANDALE I NYERE TID.Du kan her i linket hører de samlede 4 samtaler med Lundgrens, 14. December 2018. og 18 december 2018. Samt 22 marts 2019. og 8 Juli 2019.

Men når kammeraterne i advokat nævnet, så kollektivt vælger at dække over de tydeligvis korrupte Lundgrens advokater, så er det svært at opnå retfærdighed i Danmark, og særligt når der står top advokater og en højestes dommer bag, og er bevidst om at de dækker over det korupte Lundgrens advokater, hvilket sandsynligt, er for at dække over Jyske Banks forbrydelser.

🕯️


📝

Venligst oplysning advokat Mette Marie Nielsen er fratrådt Lundgrens advokater, mailen 24 september til Mette Marie Nielsen, vil blive videresendt til ny arbejdsgiver, da Mette Marie har haft en central rolle i at modarbejde og manipulere med klientens anbringer, sammen med Emil Hald Vendelbo Winstrøm og Dan Terkildsen.

🙈🙉🙊

23-09-2021. Udfordring mod nogle af Danmarks mægtigste kammerater, der holder hånden over de korupte Lundgrens advokater, for at dække over Jyske Banks organiseret forbrydelser.

 

For dig som ikke ved hvad det her handler om, så har jeg Carsten Storbjerg Skaarup opfordret Jyske Bank koncernen, herunder særligt Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, og Lund Elmer Sandager advokater ved ledelsen samt Philip Baruch, tillige med Lundgrens advokater ved ledelsen, og særligt Dan Terkildsen, samt advokat samfundet ved deres formand Martin Lavesen, men også advoknævnet med deres formand Højesterets dommer Kurt RasmussenBirgitte FrølundJens Steen Jensen, Jurist Rikke Skadhauge Seerup KrogsgaardHenrik Hyltoft, til at mødes og gennemgå mine beviser for Jyske Banks bedrageri og brug af dokumentet falsk.

Jeg udfordrer jer alle sammen, i er velkommen til at anlægge en INJURIER SAG mod mig for BAGVASKELSE.

Hvis i mener jeg ikke har ret i at Jyske Bank og dem, jeg skriver har medvirket til Jyske Banks bedrageri, eller har medvirket til organiseret kriminalitet, eller endog direkte er medvirkede til at dække over Jyske Banks organiseret forbrydelser.

📢

I ved det jeg skriver er Faktum, men hvad vil i politikerne, staten og myndighederne så som Finanstilsynet så stille op med banker, der som her hvor Jyske Bank beviseligt har lavet:

Bedrageri, Dokumentetfalsk, Vildledning, Udnyttelse, Fuldmagtsmisbrug Mandatsvig Vanhjemmel, brugt Bestikkelse.

Jeg skriver det endog meget tydeligt, at Lundgrens advokater direkte har været medvirkende til Jyske Banks forbrydelser.

Jeg skriver også at Lund Elmer Sandager advokater, direkte har været direkte medvirket til Jyske Bank’s udførelse af organiseret kriminalitet.

 

Og nu beskylder jeg så også direkte, Højesterets dommer Kurt Rasmussen for sammen med Advokatnævnet at dække over de korupte Lundgrens advokater, hvilket er for at dække over Jyske Banks forbrydelser, som også Martin Lavesen ved advokat samfundet støtter op om.

Og hvad vil i så gøre ved det ?.

Vil staten og myndighederne samt folketinget stadig fortrække at Jyske Bank er Bank, for flere kommunale virksomheder og institutioner.

Kan Nationalbanken lave bankforretninger med en bank, der som Jyske Bank A/S beviseligt har lavet flere forhold af dokumentfalsk og bedrageri, hvilket ledelsen i Nationalbanken er bevidst om.

 

Se her en af flere videoer der her er delt op YouTube.

Hvor jeg opfordrer jer alle sammen til at mødes med mig, og vi tager en snak om Jyske Bank kan være Bank for staten, nu i alle sammen er bevidste om Jyske Banks organiseret kriminalitet, hvad vil i så fortage jer.

💣⚖️💣

Min kamp er mod Bankers rettigheder til at udsætte deres kunder for bedrageri, uden risiko for efterforskning og strafforfølgning.

 

Hvilket jeg ønsker stoppet, mens bankens ledelse ved Anders Dam og Philip Baruch mindst siden maj 2016. har kæmpet for kunne fortsætte, ved at modarbejde sandheden om Jyske Banks forretnings metoder blev fremlagt for domstolen, enkelt ved at Jyske Bank bestak sagsøgers advokat firma, Lundgrens advokater til ikke at fremlægge hvordan flere ansatte sammen i forening, har lavet dokument falsk, og ved fuldmagtsmisbrug har startet et bedrag, selv Jyske Bank’s ledelse og Lund Elmer Sandager advokater ikke ville have kunden fik fremlagt for domstolen, hvorfor Jyske Bank reelt ved returkommission betalte Lundgrens advokater, til direkte at ændre klientens anbringer mod Jyske Bank.

Hvilket advokat nævnets formand Kurt Rasmussen som er  Højesteretsdommer, og advokat samfundets formand Martin Lavesen ikke synes, er en overtrædelse af god advokat skik, da det er sådan danskerne må acceptere retssikkerheden bliver fortolket af advokat nævnets medlemmer.

Vil den danske stat og myndigheder virkelig fortsat dække over Jyske Banks kriminelle forretnings metoder, og så på bekostning af retssikkerheden.

Mens kunden i Jyske Bank stadig kæmper alene, mod de virkelige skurke i danske banker, vælger myndighederne og advokatnævnet fortsat at dække over denne organiseret kriminalitet, i et spind af kammerateri mellem danmarks mægtigste som åbenbart rager helt op til Domstols styrelsens ansatte, hvor dommer Kurt Rasmussen har vist hvad han står for, hvilket i høj grad er undergravende for tilliden, ikke kun til advokat samfundet men også for retssikkerheden, når den lille mand bliver udsat for organiseret kriminalitet.

 

Læs her den seneste 20-09-2021. af de 3 mails til.

Jyske Bank, Lundgrens advokater, Lund Elmer Sandager advokater, Finanstilsynet, Folketinget, Finansministeriet, Justitsministeriet, Statsministeriet, ATP, Nationalbanken, Advokatnævnet, Advokatsamfundet, Bankdata, Anklage myndigheden, Domstolsstyrelsen, Hjorten Advokater, Kromann Reumert Advokater, Forbrugerstyrelsen, Dansk erhverv, DLA Piper Advokater, samt flere andre og pressen.

Mailen er sendt til disse, lige som disse andre mails den 14-09-2021. i LINKET. og mailen 18-09-2021. I Linket, og så også 20-09-2021. i LINKET. således kan INGEN VÆRE I TVIVL, OM JYSKE BANKS OVERTRÆDELSER AF STRAFFELOVENS BESTEMMELSER, så kan i vælge alle sammen fortsat at dække over Jyske Banks forbrydelser, efter hvad der står i straffeloven som STRAFBARE FORHOLD, eller i kan vælge at handle for at sikker danskerne, at loven er lige for alle, og enhver der laver dokument falsk og bedrageri, eller anden kriminalitet vil blive retsforfulgt og straffet, også banker, apropos banker, så er naturligvis også Nationalbanken blevet orienteret flere gange tidligere, blandt andet i denne her mail 12-09-2021. SE LINKET.

Syntes i jeg stiller urimelige krav, når jeg kæmper for at sikker, at i Danmark er Loven lige for alle. ?.

Jeg ønsker blot at mødes med disse mægtige mænd fra Jyske Banks koncern ledelse, og spørger her om i stadig mener jeres tavshed, er jeres bedste våben, til at sikre at Jyske Bank også i fremtiden vil blive brugt af statens virksomheder og institutioner som bank.

Jyske Banks ejere skulle hellere sørger for at mindst Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt bliver fritstillet.

Og at ejerne / aktionærerne istedet selv lede efter en ny bankdirektør der ikke som Lars Stensgaard Mørch er blevet fyret i Danske Bank som direktør for verdens største hvidvasknings sag en bankskandale der ikke fik de store konsekvenser.

 

LUK JYSKE BANK A/S. Organized crime in Denmark's probably the largest fraud case, carried out by the Danish bank Jyske Bank. Why do you think ? no authority or Jyske Bank itself will comment on this page. The reason is simple then the Danish Financial Supervisory Authority, would require an investigation of Jyske Bank's crimes, which most likely will close the danish bank. due to the bank's completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Banking news. Jyske Bank, which has been taken for use of forgery, fraud and bribery.
Ordførende direktør Anders Christian Dam, nok Danmarks farligste mand for landets omdømme, men det er jo bare min mening, hvem ønsker at tage det alvorligt.
Telefon: 89 89 20 01
E-mail: direktion@jyskebank.dkMen når kammeraterne i advokat nævnet, kollektivt vælger at dække over de tydeligvis korrupte Lundgrens advokater, så er det svært at opnå retfærdighed i Danmark, og særligt når der står top advokater og en højestes dommer Kurt Rasmussen bag, og er bevidst om at de dækker over de korupte Lundgrens advokater, hvilket sandsynligt, er for at dække over Jyske Banks forbrydelser.

💣

Jyske Banks direktør Anders Dam var næppe selv sluppet igennem nåleøjet, som bankdirektør hvis Finanstilsynets krav i 1997 havde været, som de er i dag, skrev mandag morgen 7 december 2018

 

Billede af Niels Erik Jakobsen Jyske Bank A/S. / En kamp for retssikkerheden, når Danmarks største virksomheder som her, Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, hvilket jeg har skrevet om på banknyt siden 2016 her på bloggen. / En sag og kamp som de danske myndigheder, herunder Finanstilsynet bør hjælp til med bliver stoppet, men foreløbig ser det kun ud til at statslige institutioner, herunder Nationalbanken, Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen samt Finanstilsynet og vores politikere, samt også politiet med anklagemyndigheden og statsadvokaten nøjes med at lurer passe, og ser passivt til at her står Jyske Bank bag organiseret økonomisk kriminalitet, Ingen tør blande sig, mens advokatnævnet direkte er igang med at undergrave danskernes retssikkerhed, men som også er undergravende for tilliden til de danske advokater, og undergravende for tilliden til retssystemet, for når en højesteretsdommer Kurt Rasmussen står bag, at advoknævnet har valgt at dække de over korrupte Lundgrens advokater. Og advokat nævnet dirækte fratager danskernes ret til selv at bestemme over deres egen sag, og advokat nævnet har besluttet at det alene er advokaten som bestemmer i klientens sager, og hvad klienten må få fremlagt, så er der reelt ingen retssikkerhed for danskerne. Hvilket advokat nævnets medlemmer, der tilsyneladende alle arbejder efter samme principper, som Lundgrens advokater har arbejdet med i sagen BS-402/2015-VIB. / Hvilket har været at modvirke retfærdighed og modvirke klientens rettigheder. Advokat Samfundets formand Martin Lavesen bakker op om advokatens rettigheder til at bestemme over deres egen klienter. // Mens kunde kæmper mod Jyske Bank koncernen reelt for bedrageri, hvilket både Lund Elmer Sandager og Lundgrens har været medvirkende til, har også advoknævnet ved Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, Ved domstolsstyrelsen og advokater som Birgitte Frølund fra Hjorten Advokater. / Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater. / Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet. / Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv. Og som advokat nævnets formand Martin Lavesen fra DLA Piper Advokater, alle valgte at medvirke til at bistå, at ligende svindel også i fremtiden kan ske.