Lundgrens advokater / Bribery is not only a problem of Danish society. When a client hires Lundgrens Advokater, to file a case of fraud, executed against a Danish bank customer in Jyske Bank. And the client clearly and clearly tells Lundgren’s attorneys that the fraud crime was committed by Jyske Bank, and this is done with the Group management’s knowledge, and certainly contributes to the client in the case BS-402/2015-VIB When the customer saw over 1 year. after Lundgren’s lawyer b occurred and shortly after the lawyers had been hired to file a fraud case against Jyske Bank. Discover that even the same Lundgren’s lawyer company, has been employed by the Jyske Bank Group, in a trade for DKK 600 million. And the client also discovers that Lundgren’s lawyers have countered that some of their client’s claims were brought to court. When Lundgrens directly against the client’s instructions, does not present any of the client’s claims against Jyske Bank, which the client has many times given Lundgrens Advokater clear instructions, / Bente Overgaard 2020 nyt medlem Anker Laden-Andersen 2019 Per Schnack 2019 Sven Buhrkall 2019 Kurt Bligaard Pedersen 2019 Rina Asmussen 2019 Philip Baruch 2019 Jens A Borup 2019 Keld Norup 2019 Christina Lykke Munk 2019 Haggai Kunisch 2018 Johnny Christensen 2019 Marianne Lillevang 2019 Anders Dam 2019 Leif F Larsen 2018 Niels Erik Jakobsen 2019 Per Skovhus 2019 Peter Schleidt 2019 Bente Overgaard 2020 nyt medlem A Dane alone chooses to go against the state-supported Bank Jyske Bank A/S to stop the Group’s continued fraud.

Medvirken direkte eller indirekte i jyske bank 11 års svindel / bedrageri mod kunde Et par søgeord er smuttet med. #JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

LUNDGRENS ADVOKATER
Dan Terkildsen

Efter som hverken
Dan Terkildsen. Advokat og Partner
Pernille Hellesøe. Team Assistent.
Mette-Marie Nielsen. Fuldmægtig / Elev
Emil Hald Winstrøm. Fuldmægtig / Elev
Sebastian Lysholm Nielsen. Advokat Director

Eller nogle andre i Lundgrens aldrig har ville fremlægge Klientens svig påstande mod Jyske Bank A/S

Om Lundgrens advokater af Jyske Banks Koncern har fået bestikkelse i form af retur kommision, syntes Lundgrens advokat partner selskab ikke i skulle tilbage betale de penge i uberettiget har fået

Danske Erhverv er et spind af magtfulde mennesker, flere af dem har sat sig tungt i Jyske Banks bestyrelse.

Hvorfor ønsker ingen i dette kæmpe spind af magtfulde ledere at levere skyts mod Jyske Bank A/S

“Sitat som at NYKREDIT vil ikke levere skyts imod JYSKE BANK kom fra Mette Marie Nielsen Advokat i Nykredit.”

Eftersom Jyske Bank og Nykredit også sammen ejer JN Data, og Nykredit har ejet over 10 % af aktierne i Jyske Bank A/S, giver det jo mening at NYKREDIT vælger at modarbejde kunden, og derfor ikke vil svare kunden i Nykredit på, om kunden har lånt de 4.328.000 DKK i Nykredit som Jyske Bank A/S gennem et årti har indbildt kunden, der var syg efter en hjerneblødning.

At Nykredit 18-10-2016 indrømmer at der ikke findes noget lån på 4.328.000 DKK i Nykredit, og der ikke er blevet udbetalt 4.328.000 DKK til Jyske Bank Bilag 28. dette sker kun fordi kunden stævne Nykredit tidligere på året.

Denne stævning af Nykredit Bank var nødvendig, eftesom Jyske Banks advokater som Morten Ulrik Gade og bestyrelsen samt Lund Elmer Sandager ved Philip Baruch, nægter at svare på spørgsmål om dette påstået lån 4.328.000 DKK findes.

Jyske Banks koncern vil have at det er kunden selv som skal bevise at, kunden ikke har lånt de 4.328.000 DKK i Nykredit som Jyske Bank hævder at kunden har lånt, samt som Jyske Bank overfor retten har fremlagt at være blevet omlagt. Bilag D.

Og som Jyske 16-07-2008 har aftalt en ekstra og ny rente swap på. Bilag 1.

Det ser ud til at Jyske Bank betalt Lundgrens advokater bestikkelse i form af returkommission, for ikke at fremlægge deres kundes svig og falsk anklager mod Jyske Bank A/S for svig.

Returkommission fordi JYSKE BANKS BESTYRELSE giver Lundgrens advokater et million honorar for at rådgive Jyske Bank i et salg for omkring 600 millioner DKK

Partner Dan Terkildsen der for Lundgrens advokater, skriver at denne sag intet har med den sag mod Jyske Bank A/S for svig at gøre, Dan Terkildsen bruger ikke ordet svig, da Dan har skrevet og sagt omkring 13-08-2019

At Lundgrens advokater ikke må bruge ord som svig i sagen mod Jyske Bank, da det vil være imod god advokat skik at bruge ord som svig i retten.

Lundgrens advokater der gentagne ingurer at kunden i mange breve skriver til Dan Terkildsen, Mette-Marie og Emil fra Lundgrens at Bilag 1. Swapen på 4.328.000 DKK er falsk, og at dette skal fremlægges.

Klienten Carsten Skaarup siger gentagne til Dan Terkildsen og Emil på et møde 13-08-2019

Altså Carsten siger flere gange på Lundgrens kontor at Bilag 1. Swappen på 4.328.000 kr. er falsk, og det er klientens påstand.

På dette møde 13-08-2019 var Carstens søn Alexander med, men efter kort tid forlod Alexander mødet, og siger efterfølgende til Carsten, kunne du ikke se at Dan Terkildsen sad og manipulerede med dig, og siger Jeg gennemskuede hurtigt Dan Terkildsen, alene hans kropssprog og mimik, og siger Far du skal fyrer Lundgrens advokater, de arbejder for Jyske Bank.

Ja det fandt vi så udad efterfølgende mødet den 13-08-2019 for efter Dan Terkildsen selv pludselig siger at han ikke kan vide, om der er andre advokater hos Lundgrens advokater som arbejder for Jyske Bank, og slutter smilende med, at det jo er et stort kontor.

Vi finder dog efterfølgende ud af, at Jyske Bank koncernen, kort tid efter vi 05-02-2018 aflevere mappen med beviserne mod Jyske Bank for svig, og efter Advokat og partner i Lundgrens Dan Terkildsen siger han “Lundgrens” gerne vil påtage sig opgaven.

Først 4 dage før vi 2019 fyre Dan Terkildsen grundet mistanke om korruption og inhabilitet, fandt vi på Lundgrens hjemmeside bevis for at Lundgrens advokater efterfølgende vi antager Lundgrens, i 2018 er blevet købt af Jyske Banks bestyrelse til at arbejde for Jyske Bank.

Kan ikke lade være med at tænke, om Dan Terkildsen bevidst lyver 13-08-2019 inde på Lundgrens kontor, når Dan Terkildsen siger han ikke ved om nogle andre på kontoret arbejder for Jyske Bank A/S

På et billede hvor man fra venstre først ser Niels Gram-Hanssen, Pedram Moghaddam, Dan Terkildsen, Tobias Vieth og Thomas Stampe, disse partner har løbende partner møder, og skulle Niels Gram-Hanssen ikke på et eller flere af disse mange møder, have talt med Dan Terkildsen om sammen-arbejdet mellem parterne i Lundgrens advokater og Jyske Banks koncern !.

Vi som først ansatte Lundgrens opdager i September 2019 at Niels Gram-Hanssen der er advokat og partner i Lundgrens, har giver Jyske Bank rådgivning i forbindelse med en handel til omkring 600.000.000 DKK

DET MÅ DERFOR STÅ ENHVER KLART
Lundgrens advokater er blevet købt af Jyske Bank, og derfor er Dan Terkildsen der er inhabil og kan ikke se han ikke varetage Lundgrens klients interesser i deres svig og falsk sag mod Jyske Bank A/S

Thomas Stampe trækker sig, i øvrigt kort tid efter vi fyrer Lundgrens, som ledende partner i Lundgrens, om det at Lundgrens advokater syntes at have modtaget bestikkelse fra Jyske Bank A/S har noget med det at gøre ved kun Lundgrens selv.

PARTNER DAN TERKILDSEN
Skriver dagen efter Lundgrens bliver fyret at han som partner i Lundgrens Dan Terkildsen ikke er inhabil, og at Lundgrens advokater, derfor ikke vil tilbagebetale de penge deres klient har overført.

Det er ikke Klienten Jyske Bank, vi her taler om, men os den lille virksomhed som hovedsagligt kæmper for at stoppe Jyske Banks og bestyrelsebs fortsætte Bedrageri mod os.

Vi har ingen forventninger om at kunne få den danske bank Jyske Bank til at arbejde redeligt, og ikke benytte sig af bestikkelse / returkommission, som det ser ud til at Jyske Bank benytter sig af.

Selv om Dan Terkildsen og Lundgrens blev anbefalet, og vi vælger at antage Lundgrens advokater, hvor partner Dan Terkildsen lovede at fremlægge vores sag, men ender med at tage røven på klienten.

Eftersom Lundgrens advokater klart har planlagt, at møde op i retten med sagen som den startede i 2013 og videre ført i domstolene 2015, uden at ændre klientens påstande til Svig og Falsk som kunden siden 2016 har skrevet kontinuerligt.

SÅ KAN DU SPØRGER DIG SELV OM RETSSIKKERHEDEN I DANMARK GÆLDER FOR DE SMÅ OG SVAGE

HER HVOR VI SELV ALENE FORSØGER AT STOPPE JYSKE BANKS BESTYRELSE I AT LAVE BEDRAGERI.

DIALOG VAR AT FORTRÆKKE, MEN DET ØNSKER JYSKE BANKS BESTYRELSE IKKE.

!

Her lidt mere om Jyske Banks bestyrelse.

Selv om Jyske Banks bestyrelse har fået anklager mod Jyske Bank A/S

Og set beviserne mod Jyske Banks koncern i svindel sagen mod bankens kunde for millioner af danske kroner.

Så nægter ledelsen hvor Bente Overgaard er nyt medlem af den kriminelle bank Jyske Bank, og medlemmer Anker Laden-Andersen, Per Schnack, Sven Buhrkall, Kurt Bligaard Pedersen, Rina Asmussen, Philip Baruch, Jens A Borup,Keld Norup, Christina Lykke Munk, Haggai Kunisch utræder, Johnny Christensen, Marianne Lillevang, Anders Christian Dam, Leif F Larsen udtræder, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt.

Når Ledelsen / Bestyrelsen nægter at, svare eller tale med bankens kunde, der ikke vidste om Jyske Banks bestyrelse var blev oplyst om at Jyske Bank sikkert står bag et kæmpe Bedrageri mod Jyske Banks kunde, som kunden skriver, og har skrevet mange gange til bankens advokater og Bestyrelsen siden maj 2016.

ER JYSKE BANKS BESTYRELSE SAMMEN I FORENINGEN MED TIL AT KONCERN FORTRÆKKER AT UDSÆTTER KUNDE FOR MILLION SVIG FORRETNINGER

Spørgsmålet er om Jyske Banks bestyrelse er direkte medvirkende til bedrageri, og om staten vil dække over det, da flere af medlemmerne har gode kontakter og tråde ind i statsapparatet.

?

Kan ikke at lade være med at tænke på en sætning som en fra PET sagde tilbage i 2016

Forstår ikke at Jyske Bank vil udsætte sig selv for denne sag, kort efter i 2017 siger en tidligere top bank direktør, om jyske bank ikke har tilbudt et forlig 🙂

Hvortil svaret er, det som Jyske Bank har tilbudt, var at få vores advokat Thomas fra Rødstenen advokater til at lokke os til et forliges møde i Jyske Bank, hvor hensigten var at vi skulle lokkes til at indtræde en Rente SWAP på et andet lån, og så på den gæld der var omkring 2 millioner kroner mindre.

Det var det vi kunne læse mellem linjerne, uden Jyske Banks bestyrelse medlem Philip Baruch skrev det.

En anden som arbejder i anklage myndigheden for økonomisk kriminalitet, har sagt at Jyske Banks advokater skulle tilbage på skolebænken.

Fælles for disse er at de grundet deres egen stillinger ønsker at forblive anonyme.

Vi er alligevel meget taknemmelig, for at få deres udtalelser, og mange andre advokaters udtalelser, da det er med til at styrke vores tro på at Jyske Banks koncern million svigforretninger kan stoppes

Og at Jyske Bank ikke kan bestikke en domstol på samme måde, til at ikke godkende de nu fremlagte bilag i sagen mod Jyske Bank for svig.

Jyske Banks bestyrelse skal ikke kunne bestikke retten, som vores tidligere Lundgrens advokater til at modarbejde klienten påstande mod Jyske Bank blev fremlagt for domstolene.

Ja ja da
Lundgrens skriver ganske vist der er tale om konspirationsteorier, og at Lundgrens advokater ikke ønsker at være en del af disse.

Og Jyske Banks bestyrelses medlem Philip Baruch skriver til retten, at Jyske Bank A/S tager skarpt afstand til at beskyldningerne om at Jyske Banks koncern skulle have bestukket Lundgrens advokater, ved returkommission har betalt Lundgrens advokater for ikke at fremlægge nogle af klientens svig påstande mod Jyske Bank for domstolene.

“Om formulere til forståeligt dansk som vi læser det Jyske Bank og Lundgrens advokater påstår.”

!

Russisk gas er vigtigt for Danmarks økonomiske interesser, og der er derfor sikkert aftaler offentligheden ikke kender til, bestyrels medlem i Jyske Bank Kurt Bligaard Pedersen har en fremtrædende post i Gazprom, så der findes nok store magter i Danmark der vil dække over at Kurt Bligaard Pedersen er i en Bestyrels, som sandsynligvis står Jyske Banks fortatte svigforretninger imod bankens kunde.

Kurt Bligaard Pedersen er blandt de højest placerede ikke russere i det omdiskuterede energiselskab Gazprom. Der er ikke den store forskel på Gazprom og andre globale selskaber, mener danskeren med en fortid i det gamle DONG Energy og Københavns Kommune.

Sergay A. Emeliyanov, vicedirektør Gazprom, og Kurt Bligaard Pedersen, daværende koncernchef i DONG (nu Ørsted), indgik en aftale om russiske gasleverancer til Danmark fra 2011. I dag sidder han for bordenden i den britiske afdeling af energikæmpen.

ER JYSKE BANKS BESTYRELSE PÅ KANT MED LOVEN.

ELLER ER BESTYRELSEN KRIMINELLE
DET ER SPØRGSMÅLET SOM DEN DANSKE STAT BØR FORHOLDE SIG TIL.

Finanstilsynet, Justitsministeriet og Finansministeriet kender til Jyske Banks koncernens svig, men ønsker ikke at blande sig i Jyske Banks forretninger.

Jyske Banks bestyrelse gennem de seneste år

Bente Overgaard 2020 nyt medlem
Anker Laden-Andersen 2019
Per Schnack 2019
Sven Buhrkall 2019
Kurt Bligaard Pedersen 2019
Rina Asmussen 2019
Philip Baruch 2019
Jens A Borup 2019
Keld Norup 2019
Christina Lykke Munk 2019
Haggai Kunisch 2018
Johnny Christensen 2019
Marianne Lillevang 2019
Anders Dam 2019
Leif F Larsen 2018
Niels Erik Jakobsen 2019
Per Skovhus 2019
Peter Schleidt 2019

Bente Overgaard 2020 nyt medlem

Tillykke til at Jyske Bank, der har fået statsgaranti til at kunne fortsætte med at lave bedrageri.

Jyske Bank’s corporate management at Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, must be very proud of themselves.

At Jyske Bank A/S being able to buy or bribe the counterparty’s lawyer, Lundgren’s lawyers, to stop a client’s fraud case against Jyske Bank’s group, which the client had just recently employed Lundgren’s lawyers to present to the court.

Which Lundgren’s lawyers have most likely been bribed, not to present to the court, if you have a better explanation, please share it here +4522227713
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk