Finans Watch, BankInvest, Banking news. Bribery is not only a problem of Danish society. When a client hires Lundgrens Advokater, to file a case of fraud, executed against a Danish bank customer in Jyske Bank. And the client clearly and clearly tells Lundgren’s attorneys that the fraud crime was committed by Jyske Bank, and this is done with the Group management’s knowledge, and certainly contributes to the client in the case BS-402/2015-VIB When the customer saw over 1 year. after Lundgren’s lawyer b occurred and shortly after the lawyers had been hired to file a fraud case against Jyske Bank. Discover that even the same Lundgren’s lawyer company, has been employed by the Jyske Bank Group, in a trade for DKK 600 million. And the client also discovers that Lundgren’s lawyers have countered that some of their client’s claims were brought to court. When Lundgrens directly against the client’s instructions, does not present any of the client’s claims against Jyske Bank, which the client has many times given Lundgrens Advokater clear instructions to submit. What do you call it if Jyske Bank did not pay Lundgren’s Return commission by giving Lundgren’s lawyer partner company a million orders. Should Lundgren’s Attorneys not be reported to the lawyer mentioned, as a total lawyer’s house, since Lundgren’s partner has all taken oaths. paragraph 10.4 of Lundgren’s set of rules. When it comes to violation of good attorney practice, and possible receipt of return commission in the form of million work for Jyske Bank, neither Lundgrens nor Jyske Bank’s Executive Board should hide the truth when the client only seeks the truth about Jyske Bank’s real foundation. Bente Overgaard 2020 Anker Laden-Andersen 2019 Per Schnack 2019 Sven Buhrkall 2019 Kurt Bligaard Pedersen 2019 Rina Asmussen 2019 Philip Baruch 2019 Jens A Borup 2019 Keld Norup 2019 Christina Lykke Munk 2019 Haggai Kunisch 2018 Johnny Christensen 2019 Marianne Lillevang 2019 Anders Dam 2019 Leif F Larsen 2018 Niels Erik Jakobsen 2019 Per Skovhus 2019 Peter Schleidt.

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch / Read 01-07-2019 HOW MANY CUSTOMERS BEYOND US AMOUNTS JYSKE BANK FOR FRAUD Jyske bank lån rådgivning These members of Jyske Bank’s Board of Directors have been knowledgeable about the bank’s many years of fraud against customers, without wanting to stop the bank’s continued fraud. Bente Overgaard 2020 Anker Laden-Andersen 2019 Per Schnack 2019 Sven Buhrkall 2019 Kurt Bligaard Pedersen 2019 Rina Asmussen 2019 Philip Baruch 2019 Jens A Borup 2019 Keld Norup 2019 Christina Lykke Munk 2019 Haggai Kunisch 2018 Johnny Christensen 2019 Marianne Lillevang 2019 Anders Dam 2019 Leif F Larsen 2018 Niels Erik Jakobsen 2019 Per Skovhus 2019 Peter Schleidt. Bente Overgaard 2020 The new board member, must then just 100% learn how Jyske Bank is doing and continue million frauds, since Bente Overgaard comes from the big shareholder Nykredit Bente Overgaard hardly knows the whole foundation of Jyske Bank A/S

Den ordstyrerende formand Anders Christian Dam er nok meget bange, for den lille kunde der beskylder Anders Dam for medvirken til Jyske Banks fortsætte million svig, 30-09-2019

03-10-2019
Hvorfor har kunde mon mistanke om at Jyske Bank benytter Bestikkelse for at skuffe i retsforhold ?

Hvorfor tør Anders Dam ellers som den mægtige leder mødes, og tale om de beviser mod Jyske Bank for groft bedrageri eller svigagtig optræde, som der af kunden nu selv er fremlagt i sagen.

Er Anders Christian Dam bare en lille ussel kujon, som leder en kriminel organisation, eller har kunden misforstået noget, det er jo det vi siden maj 2016 har forsøgt at finde ud af.

Kære Anders Christian Dam
Ring til os på 004522227713
Og fortæl os om vi har taget fejl, vi ønsker ikke sagen mod Jyske Bank for svig, hvis vi har misforstået koncernens redelige hensigter, og der slet ikke er tale og hverken Svig eller Falsk.


Bør du så ikke vågne op Anders Dam og svare os.
Og hvis vi har ret i at jyske bank udsætter os for svig, og du som leder af Jyske Bank, er bevidst om det uden at ville stoppe det, så bør du Anders Dam gå af, sammen med resten af bestyrelsen i Jyske Bank.

Har kunden ret Anders Dam, så indrøm da, og giv en offentlig undskyldning for den samlede koncernledelsen, og undskyld for Jyske Banks svig.

Det at Dan Terkildsen til Lundgrens sagde at Philip Baruch ville gå med til at Jyske Bank ville beklage :-(.
Trode du det var nok når vi taler om svindel.


Vi ønsker ikke sagen, som ledelsen i Jyske Bank ønsker den, men ved også at det er en tilsyneladende kriminel organisation, som vi er oppe imod.

I 2008/2009 var en tidligere ansat og tyv ved at malke sagsøgers firma, så fik sagsøger en større hjerneblødning, epilepsi, depression, for derefter at blive udsat for udnyttelse og svindel af Jyske Bank Koncernen, der ville tage alt fra sagsøgeren, der på et tidspunkt overvejede om livet var værd at leve.

Sagsøger har siden 2009 kæmpet for at få livet tilbage, og få Jyske Bank til at stoppe bankens fortatte svig. “Bedrageri” hvilket i dag er det kampen mod svindel banken handler om.


BS-402/2015-VIB
Det handler om Svindelen i Jyske Bank mod bankens kunder.

At Jyske Bank så vælger de syge og svage til at udsætte for svig, er bare lavt.

Kunden har selv 28-10-2019 måtte lave og fremlægge deres påstande mod Jyske Bank og ledelsen for domstolen, efter de har mistanke om at deres advokat, Lundgrens måtte være blevet bestukket af Jyske Banks koncern, til ikke at fremlægge nogle af klientens svig påstande mod Jyske Banks koncern.

Når Anders Dam sammen med den øvrige koncern Bestyrelse vælger at stikke hovedet i jorden, frem for at gå i dialog med kunden, kan det kun være grundet at Jyske Bank er uhæderlige og uærlige i Jyske Banks ord og handlinger.

Banker kaldes grådige svindlere og vel derfor har selv direktion, ved Anders Dam valgt ikke sige fra.

Så når Præsidenten i Jyske Bank A/S Anders Christian Dam, personligt anklages for meddelagtighed i groft svig mod kunde i Jyske Bank, så er det Bestyrelses ansvar, da de i forening stå bag Jyske Banks fortsætte svigagtig forretninger.

Anders Dam anklages for at stå bag Jyske Banks bevidste svig mod bankens kunde fortsættes.

Kunder mener også at Jyske Bank har betalt Lundgrens advokater retur kommision, og at det er Anders Dam der personlig som står bag, at Jyske Bank A/S har bestukket kundens advokater LUNDGRENS, til ikke at fremlægge kundens svig anklager mod Jyske Bank koncernen.
Sådan synes kunden ihvertfald at det se ud.

BS-402/2015-VIB
Det handler om Svindelen i Jyske Bank mod bankens kunder.

Kunden har selv 28-10-2019 måtte lave det afsluttende svarkrift, og fremlægge deres påstande til domstolen.

Eftersom Lundgrens advokater, der er blevet købt og betalt af Jyske Bank, til at arbejde for Jyske Bank, og sikkert derfor ikke fremlægger kundens svig påstande mod Jyske Bank Koncernen.

Har Lundgrens ikke modtaget retur kommision, for ikke at fremlægge deres klients påstande mod Jyske Bank.
Så ring til os på 004522227713
Og forklar os hvilken ord i vores mange breve, mails, sms, som i kan have misforstået.

Vi kan se at Lundgrens kun vil indkalde de vidner, Jyske Banks bestyrelse selv har ønsket.

Er det noget Lundgrens advokater er blevet betalt for ?.

Kunde har i Svarkrift 28-10-2019 til retten, udover Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen, fra Jyske Bank i Hillerød, som Jyske Bank A/S har ønsket indkaldt.

Skrevet blandt andet disse vidner fra Jyske Bank på.
Anders Christian Dam, Philip Baruch, Morten Ulrik Gade, Birgit Bush Thuesen.

Disse vidner skal bekræfte de fremlagte bilag, som ægte, og derudover skal vidner afhøres i retten.

Vi har i første omgang ikke skrevet Anette Kirkeby som er lederen i Jyske Bank Helsingor på.

Selv om Anette Kirkeby var medvirkende til at kunden i Jyske Bank Helsingor blev udsat for massivt svig, og dette svig ikke blev stoppet af Anette Kirkeby, der istedet for vælger at sende kunden til afvikling, da kunde beder Anette Kirkeby om at slette SWAP Bilag 1. dette nægtede Anette Kirkeby, som valgte at Jyske Bank skulle aflive kunden.


Vi har efter vores afsluttende svarkrift, Tænk også at indkalde Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen.

For at Dan Terkildsen under vidne ansvar, skal bekræfte om sagsøger, kontinuerligt har bedt Lundgrens advokater fremlægge svig og falsk påstande mod Jyske Bank.

Og for at få Lundgrens advokater til at bekræfte, om det er sket eller ej.

Så kan du som er medhørende i retten, selv vurdere om det måske skyldes Bestikkelse.

Når vi vil høre Lundgrens advokater bekræfte om Lundgrens advokater er blevet ansat af Jyske Bank til en million opgave.

Og om Lundgrens advokater, først blev kontaktet af Jyske Banks, efter vi antog Lundgrens.
Og naturligvis vil vi gerne vide om det var Anders Christian Dam personligt der stod bag.


Denne her sag handler udelukkende om Jyske Banks troværdighed.


The CEO of Anders Christian Dam is probably very scared, for the small customer who accuses Anders Dam of complicity in Jyske Bank’s continuing million fraud
Klik and Read 30-09-2019


Klik and Read 03-10-2019
Why does the customer suspect that Jyske Bank uses Bribery to disappoint in legal matters?


The customer himself has to make the final reply on 28-10-2019 and submit their claims to the court.


Why else does Anders Dam meet as the mighty manager and talk about the evidence against Jyske Bank for gross fraud or fraudulent conduct, which is now presented by the customer himself in the case.

If Anders Christian Dam is just a lousy coward who leads a criminal organization, or has the client misunderstood something, that is what we have been trying to figure out since May 2016.


Dear Anders Christian Dam
Call us on 004522227713

And tell us if we have been wrong, we do not want the case against Jyske Bank for fraud if we have misunderstood the group’s reasonable intentions, and there is no talk at all and neither fraud nor false.


Then you should not wake up Anders Dam and answer us.

And if we are right in that, Jyske Bank exposes us to fraud, and you Anders Dam as manager of Jyske Bank are aware of it, without wanting to stop it, then you should leave the board Anders Dam, along with the rest of the board of Jyske Bank.


If the customer is right Anders Dam, then admit, and give a public apology for the entire group management, and sorry for Jyske Bank’s fraud.


The fact that Dan Terkildsen told Lundgrens, that Philip Baruch would agree that Jyske Bank would not complain
:-(.

Did you think that was enough, when we talk about scams? Anders Dam.


We do not want the case agents the Jyske Bank management like you Anders Dam want it, but we also know, that it is an apparent criminal organization that we are up against.

In 2008/2009 a former employee and thief was milking the plaintiff’s company, then the plaintiff suffered a major brain haemorrhage, epilepsy, depression, and then exposed to exploitation and fraud by the Jyske Bank Group, which would take everything from the plaintiff who some time considered whether life was worth living.

!

Since 2009, the plaintiff has been struggling to get his life back, and to have Jyske Bank stop the bank’s continued fraud. “Fraud” which today is the fight against fraud the bank is all about.


BS-402/2015-VIB
It is about the fraud in Jyske Bank against the bank’s customers.

That Jyske Bank so chooses the sick and weak to expose fraud is just low. 🙁

The client himself has had to make, and submit his claims against Jyske Bank and the management of the court 28/10/2019, after suspecting that their lawyer, Lundgrens may have been bribed by Jyske Bank’s group, not to submit any of the client’s fraud allegations against Jyske Bank’s group.

When Anders Dam, together with the other Group Board of Directors, chooses to stick his head in the ground, rather than engage in dialogue with the customer, it can only be because Jyske Bank is dishonest in Jyske Bank’s words and actions.

Banks are called greedy scammers and therefore, even the Executive Board, at Anders Dam has chosen not to say.

So when the President of Jyske Bank A/S Anders Christian Dam is personally accused of being involved in gross fraud against a customer in Jyske Bank, it is the responsibility of the Board of Directors, as they jointly stand behind Jyske Bank’s continuing fraudulent business.

Anders Dam is accused of being behind Jyske Bank’s deliberate fraud against the bank’s customer will continue.


Customers also believe that Jyske Bank has paid Lundgren’s lawyers return commission.

And that it is Anders Dam personally who is responsible for Jyske Bank A/S bribing the client’s lawyers LUNDGRENS, for not submitting the client’s fraud charges against the Jyske Bank group.

Anyway this is what the customer sad that its looks like.


BS-402/2015-VIB
It is about the fraud in Jyske Bank against the bank’s customers.

The customer himself has to make the final reply on 28-10-2019 and submit their claims to the court.

Since Lundgren’s attorneys, who have been bought and paid for by Jyske Bank, work for Jyske Bank, and therefore certainly do not present the client’s fraud allegations against the Jyske Bank Group.


If Lundgrens has not received a return commission “bribing”, for failing to present their client’s claims against Jyske Bank.

Lundgrens then call us on 004522227713
And explain to us what word in our many letters, emails, sms that you may have misunderstood.

We can see that Lundgrens will only summon the witnesses Jyske Bank’s board itself wanted.

🙁

Is this something Lundgren’s lawyers have been paid for?

Just ask
?

In answer writing 28/10/2019, as the customer has give to the court, in addition to Nicolai Hansen and Casper Dam Olsen, from Jyske Bank in Hillerød, which Jyske Bank A / S has wanted to call.

Written, among other things, these witnesses from Jyske Bank on.
Anders Christian Dam, Philip Baruch, Morten Ulrik Gade, Birgit Bush Thuesen.

These witnesses must confirm the evidence presented as genuine, and in addition, witnesses must be heard in court.


We have not initially written Anette Kirkeby, the manager of Jyske Bank Helsingor.

Although Anette Kirkeby contributed to Jyske Bank Helsingor’s client being subjected to massive fraud, and this fraud was not stopped by Anette Kirkeby, who instead chooses to send the client for settlement, when the customer asks Anette Kirkeby to delete SWAP Appendix 1. This was denied by Anette Kirkeby, who insted chose that Jyske Bank can kill the customer.


After our closing reply, we also think about convening Lundgren’s attorneys with partner Dan Terkildsen.

For Dan Terkildsen to testify, under witness responsibility, whether plaintiff has continuously asked Lundgren’s attorneys to present fraud and false allegations against Jyske Bank.

And to get Lundgren’s lawyers to confirm whether or not this has happened.

Then you, as a court member, can even assess whether it may be due to Bribery.

When we want to hear Lundgren’s lawyers confirm whether Lundgren’s lawyers have been employed by Jyske Bank for a million jobs.

And about Lundgren’s lawyers, first contacted by Jyske Banks, after we assumed Lundgrens.
And of course we would like to know if it was Anders Christian Dam personally behind.


This case is purely about Jyske Bank’s credibility.


Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk