Vi har igen som her tydligt 19. Februar skrevet i denne SMS At vi ønsker jyske bank dømt for groft svig Det er vel det samme vi skriver 10. Marts som er gensendt 18. Marts Vi ønsker at de medansvarlige ledere og advokater for jyske Bank koncernens fortsatte bedrageri, bliver retsforfulgt for sammen i forening at bedrage os. :-) Er det så svært at forstå jyske bank er og bliver en kriminel organisation Vi skal have forberedelsen startet, så snart jyske bank har afgivet deres afsluttende bemærkninger, og vi har fået fremlagt det vi ønsker, efter banken har svaret på Bilag 100 & 101. :-) :-) Hvis vi nu fortæller dig at Finanstilsynet allerede i 2016 er bekendtgjort med sagen Og oplyst at jyske bank laver bedrageri i mod deres kunder. Efterfølgende er bestyrelsen inddraget for i forening at stå bag. :-) Og at Finanstilsynet afstod fra at undersøge sagen Enkelt ved at svare der var tale om et privat anliggende i mellem jyske bank og storbjerg erhverv Og det ikke var noget Finanstilsynet ville blade sig i, eller i den dur. :-) :-) Ombudsmanden svarede på samme oplysninger, at det ville de ikke blande sig i, da det var en virksomhed jyske bank bedragede og ikke en privat person. – Politiet nægtede at efterforske, mente ikke der var nogle sag. Se beviser og anmeldelse SMS 22227713 – STADSADVOKATEN nægtede også at politiet efterforske jyske bank Han mente ikke jyske bank ville blive dømt, og anbefalet civilt at føre sag. – En sag der har mødt stor modstand, og selv advokater som skulle fører sagen, viste sig modarbejde sagen Fremlagde Eks. ikke det vi bad om, og gik direkte imod at sagen blev fremlagt som vi bad om skete ved et nyt processkrift. – Det værste var advokaten, forsøgte på at hæve sagen, under påstande, som om dette var aftalt telefonisk med os Hvilket var løgn, og jo selvfølgelig kan vi bevise det vi skriver. :-) Domstolsstyrelsen nægtede os fri proces Først gang fordi de mente det var erhverv Og Advokaten ikke søgte med de begrundelser som vi bad ham om, Eks. fremlægge svig falsk Dette svig og falsk mente advokaten ikke betød noget. – Vi overtog selv da advokaten modarbejde os, og ankede, skrev det som strafferetlig Og fik afslag Kunne ikke få fri proces i straffesager Og domstolsstyrelsen mente at det var et vurderings spørgsmål, om vi hade lånt de 4.328.000 kr. Som retten skulle afgøre Og afslog. – Vi slog på sagen dels havde offenlighedens intresse Og beviste ved Bilag 28. Fra Nykredit at der ikke fandtes noget lån på 4.328.000 kr. Vi fik igen afslag, styrelsen mente ikke sagen var af offenligt intresse :-) :-) SÅDAN HAR VI MÅTTE KÆMPE HELE TIDEN MØDT MODSTAND DA VI KÆMPER I MOD DANMARKS TOP DEM SOM STYRE LANDET OG RYKKER RUNDT I MELLEM FLERE BANKER, OG VIRKSOMHEDER SOM FALCK, ØESTED, VENSTRA OSV :-( SAMTIDENS MED JYSKE BANK FORTSATTE DERES BEDRAGERI I HÅB OM AT STJAL BANKEN VORES PENGE, KUNNE VI IKKE FØRER SAGEN OG SÅ KUNNE BANKEN IKKE STOPPES I BANKENS VEDRAGERI :-) HVAD SIGER DU SÅ FØLER DU DIG SIKKER PÅ AT FÅ HJÆLP NÅR DE RIGSTE I SAMFUNDET BEDRAGER
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk