23-06-2023. Susanne Sørensen Jyske Bank. I forbindelse med at du har overtrådt tinglysningsloven, skal jeg høre om du har nogle kommentarer for dette, inden du kommer til at indgå som reklame for den kriminalitet Jyske Bank koncernen bevisligt står bag. Vil du erkende at have overtrådt tinglysningsloven, og uden gyldig fuldmagt mod min ordre har foretaget udslettet af pantet 3 millioner dkk som du i PDF dokumenterne kan konstaterer.

Til Susanne Sørensen                             23-06-2023.

Jyske Bank

Vestergade 8-16.

8600 Silkeborg

Servicecenter Silkeborg. Ole Brondbjerg, Gitte Møller Hindkær, Iben Riis, Anette Kalhøj, Birgit Forsom, Birthe Rindom Færgemann, Cecilie Mølgaard, Charlotte Kjærgaard, Connie Lykke Nielsen, Hanne Lindgård Holm, Hanne O. Eriksen, Henriette Kirkegaard, Karina Vindum, Karyna D. Jensen, Marco Roed Ditlevsen, Ole Bach Krejlgaard, Tanja Køpke Svenstrup, Tina Lund Nielsen, Vibeke Morsing Abildskov, Anda Rosing, Erik Callesen, Gunnar Ellegaard Møller, Ida Toft, Karen Lægård, Katrine Samine Yildiz, Kristian Lauritsen, Lilian Friis Mortensen, Lone Nielsen, Lotte Melgaard Birch, Louise Thygaard Geisshirt, Marianne Bryde Laursen, Rikke Brøgger, Susanne Storm Mortensen, Alice Frank, Charlotte Vester, Dorthe Stenby Brixen, Helle Duemark, Henriette Bach Christensen, Jeanette Nielsen, Michelle Haastrup Stæhr Bengtsen, Rikke Frits Bjerregaard, Rikke Holm Martinussen, Susanne Sørensen, Vibeke Rask, Winnie Mølsted Mikkelsen, Gitta Anna Dahl Jensen, Jens Carl Winkler, Kirsten Toft,

s-sorensen@jyskebank.dk

juridisk@jyskebank.dk,
direktion@jyskebank.dk,
Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>,
martin.nielsen@jyskebank.dk,
hoejsgaard@jyskebank.dk,
EB 1224 <1224@eb.dk>,
1234@tv2.dk,
BT-1929 1929 <1929@bt.dk>,
1212@dr.dk,
chefredaktionen@pol.dk,
redaktionen@altinget.dk,
Arbejderen Redaktion <redaktion@arbejderen.dk>,
redaktion@borsen.dk,
Justitsministeriet <jm@jm.dk>,
Kommunikation <kommunikation@nationalbanken.dk>,
Statsministeriet <stm@stm.dk>,
fm@fm.dk,
“Hotline (FT)” <Hotline@ftnet.dk>,
SAK@ankl.dk,
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen <kbn@les.dk>,
redaktion@midtjyllandsavis.dk,
redaktion@information.dk

 

 

Med kopi til dine kollegaer, og Jyske Banks venner i Danske Stat.

Kopi ligeledes til pressen.

 

Der er til dato ingen der har vist ønske om at iværksætte en undersøgelse om det jeg skriver, og ingen ønsker dialog eller samtale med mig, og ingen ønsker at jeg skal stoppe mine undersøgelser om Jyske Banks kriminalitet, hvilket er det jeg løbende skriver om, samt om dem der dækker over Jyske Banks lovovertrædelser aktivt eller passivt.

 

Og nu er det din tur, da du er en del af de lovovertrædelser som Jyske Banks fundament bygger på, hvis jeg har taget fejl så venligst fortæl mig det, og jeg vil rette.

I forbindelse med at du har overtrådt tinglysningsloven, skal jeg høre om du har nogle kommentarer for dette, inden du kommer til at indgå som reklame for den kriminalitet Jyske Bank koncernen bevisligt står bag.

 

Det er faktum at det er dig der har lavet overtrædelse af loven, hvilket synes at være normen for mange af medarbejderne i Jyske Bank koncernen, nu er det bare lige dig som bliver fremhævet som værende en af dem der har overtrådt loven.

Vil du erkende at have overtrådt tinglysningsloven, og uden gyldig fuldmagt mod min ordre har foretaget udslettet af pantet 3 millioner dkk som du i  PDF dokumenterne kan konstaterer.

 

Eller vil du gemme dig og lade som intet, og fortsætte med at lave lovovertrædelser.

Eller vil du medvirke til at få Jyske Bank koncernen til at overholde loven.

 

 

Hvem har bedt dig om at foretage den handling der har udslettet pantet på 3.000.000 dkk i min ejendom, hvorved du har lavet en overtrædelse af tinglysningsloven.

Hvordan har du sikkert dig, at du havde ret til at foretage sletning af pantet, hvilket kræver samtykke af ejeren, og den har du ikke sikkert dig at have, inden du lavede din lovovertrædelse.

 

 

Du behøver ikke at være bange for straf, efter som den Danske Stat ved Statsministeren og regeringen konsekvent dækker over alle Jyske Bank lovovertrædelser storer som Bedrageri og dokumentfalsk, og små som fuldmagtsmisbrug og overtrædelse af tinglysningsloven.

Der i dette tilfælde går hen og bliver en overtrædelse af Tinglysningsloven § 11 samt formentlig også en overtrædelse af grundlovens § 73. 

 

Inden du råber om hjælp hos de advokater som har bistået Jyske Bank A/S aktivt med bedrageri som jeg deler denne her mail med bankens advokate, som skal være så velkommen til at forsvare dig, inden jeg inddrager dig i min fortælling om det at Jyske Bank ikke vil overholde de danske love og regler.

Susanne Sørensen, du kan skrive til mig her.

banknyt@gmail.com

careten.storbjerg@gmail.com 

 

Hvis du kan dokumentere at du har handlet efter ordre, og ikke vidste at du lavede lovovertrædelse, vil jeg undlade at indskrive dig i min fortælling.

Jeg skal bare have fremhævet hvem der er den der har iværksat den sletning af  pant i min ejendom som du har foretaget, og som dokumenterne viser er du skyldige i overtrædelsen.

 

Jeg forventer at du svarer senest 25 juni, altså søndag kl. 12. 

Da du herefter vil kunne finde dig selv på flere medier, omkring du er en del af den organisation der overtræder love og regler på stribe.

 

Servicecenter Silkeborg

Servicecenter Silkeborg find medarbejder i Jyske Bank Snak med en af vores 48 medarbejdere, heraf har den ene overtrådt tinglysningslovens §11. , Ole Brondbjerg, Gitte Møller Hindkær, Iben Riis, Anette Kalhøj, Birgit Forsom, Birthe Rindom Færgemann, Cecilie Mølgaard, Charlotte Kjærgaard, Connie Lykke Nielsen, Hanne Lindgård Holm, Hanne O. Eriksen, Henriette Kirkegaard, Karina Vindum, Karyna D. Jensen, Marco Roed Ditlevsen, Ole Bach Krejlgaard, Tanja Køpke Svenstrup, Tina Lund Nielsen, Vibeke Morsing Abildskov, Anda Rosing, Erik Callesen, Gunnar Ellegaard Møller, Ida Toft, Karen Lægård, Katrine Samine Yildiz, Kristian Lauritsen, Lilian Friis Mortensen, Lone Nielsen, Lotte Melgaard Birch, Louise Thygaard Geisshirt, Marianne Bryde Laursen, Rikke Brøgger, Susanne Storm Mortensen, Alice Frank, Charlotte Vester, Dorthe Stenby Brixen, Helle Duemark, Henriette Bach Christensen, Jeanette Nielsen, Michelle Haastrup Stæhr Bengtsen, Rikke Frits Bjerregaard, Rikke Holm Martinussen, Susanne Sørensen, Vibeke Rask, Winnie Mølsted Mikkelsen, Gitta Anna Dahl Jensen, Jens Carl Winkler, Kirsten Toft,

Susanne Sørensen, 89894863 s-sorensen@jyskebank.dk

https://www.linkedin.com/in/susanne-s%C3%B8rensen-177abba1/?originalSubdomain=dk

 

 

Jeg er ved at skrive om korruption i Danmark, samt om kriminelle medarbejder i Jyske Bank i den forbindelse bliver du nævnt for at have lavet overtrædelse af tinglysningsloven i da du har slette pant i en ejendom, og nedlyst et pantebrev uden samtykke, mod instruks uden lovhjemmel, ved over for retten at have misbrugt en begrænset fuldmagt der var ugyldig på gerningstidspunktet.

 

Om

Tinglysningsloven

  1. § 11
  2. Udslettelse eller forandring af en ret over en tjenende ejendom kræver kun samtykke fra ejeren af den herskende ejendom, medmindre andre i denne berettigede har ladet en særlig erklæring tinglyse på den tjenende ejendom om, at deres samtykke skal indhentes til udslettelsen eller forandringen.
  3. Stk. 2.

    Til udslettelse af pantebreve eller rettigheder i et ejerpantebrev kræves samtykke fra den ifølge tingbogen berettigede eller bevis for, at retten er ophørt ifølge rets beslutning. Pantebreve til statskassen og de af staten etablerede låneinstitutioner samt realkreditinstitutter, der er godkendt af staten, kan dog efter rettens bestemmelse udslettes mod kvittering af den ifølge tingbogen berettigede.

 

 

Jeg kan regne ud at dette er en stor skandale, som flere har udtalt “uden for referat” både bankdirektører, og myndighedspersoner samt ansatte i Danmarks Nationalbank, og siden ingen presse medarbejder har fået lov at skrive om Jyske Banks mange lovovertrædelser, samt det at Jyske Banks advokater og ledelsen er bange for at tale med mig, understreger at de er bange.

Jeg har selvfølge opfordret dine chefer til dialog, men de enten tør ikke svare, eller de vil ikke svare da det at banken bedrageri og laver anden strafbare handling er et fundament der ikke står til at ændre, i hvert fald ikke så længe CEO Anders Dam bestemmer hvem banken skal udsætte for bedrageri og som du har lavet ved overtrædelse af tinglysningsloven, der er tale om gentagelses tilfældet, da Jeanett Kofoed-Hansen i 2009 stod bag en anden overtrædelse af tinglysningsloven, ligeledes som dig brugte hun en falsk / udløbet fuldmagt.

 

Hvis ikke du ved at Jyske Bank er kriminelle, altså at du arbejder for en kriminel bank, så kan du se flere beviser her.

www.banknyt.dk 

 

 18 juni Kladde 4. til Jyske Bank. rettet og in…

 

Hvis du mener at du eller andre har lavet en fejl, så fortæl mig om det.  

Eller hvis du kan dokumentere at jeg ikke har ret i noget af det jeg skriver, så som at den danske stat og regering samt myndigheder dækker over Jyske Banks mange lovovertrædelser for at sikre statens økonomiske interesser i Jyske Bank.

Så sig det således jeg selv kan rette op. 

Men sæt dig nu godt ind i den kriminalitet som Jyske Bank A/S står bag uanset hvilket dommere der ved kammerateri dækker over Jyske Bank, ved at modarbejde retssikkerheden for det danske folk. 

 

Til din orientering skriver jeg således på www.banknyt.dk

 

WELCOME TO MY STORY ABOUT CORRUPTION AND BRIBERY BETWEEN LARGE DANISH COMPANIES. IN WHICH THE GOVERNMENT, TOGETHER WITH SEVERAL JUDGES AND LAWYERS, ARE DIRECTLY PARTICIPATING IN, BY INDIVIDUALLY COVERING UP THE LAW VIOLATIONS THE SECOND BIGGEST DANISH BANK IS BEHIND.

This is a WARNING against some of the largest Danish criminal companies as the Danish Bank JYSKE BANK.

Print a English. copy of the last bank news page from this link. 08-02-2023.
See some of the shared documents at banking news and emails here.
JYSKE BANK BILEN. / The Banking News. UPDATED LATEST 21-06-2023. Time. 17.30.
Læs siden på Dansk her Link bliver løbende oversat.

Meet Jyske Bank’s enemy no. 1 Carsten Storbjerg. on YouTube. nickname @Jyskebank.

The Danish State by the government and the Prime Minister Mette Frederiksen, can’t stop the advertisements about Jyske Bank’s organized crime, therefore the parliament chooses to keep their mouths shut, because it matters to the Danish State that safe Jyske Bank’s survival comes before legal certainty.

Jyske Bank has not ruled on the email yesterday 20 June, therefore I have sent a new email if Jyske Bank more if the organization has not understood the earlier emails.

20-06-2023. 14.37. Jeg ønsker at Jyske Bank giver Nicolai Hansen fuldstændig fuldmagt til sammen med mig at indgå en aftale om at jeg starter med at slette mine mange opslag og reklamer samt videoer

21. juni 2023 kl. 01.51 Gmail – Denne her mail erstatter mailen af 20. juni 2023 kl. 14.37 . – Jeg ønsker at Jyske Bank giver Nicolai Hansen fuldstændig fuldmagt til sammen med mig at få ryddet op.

 

When I repeatedly say that it was Nicolai Hansen, together with Jeanett Kofoed-Hansen, who for Jyske Bank A/S and who together in association started the systematic and elaborate fraud against customers of Jyske Bank.

And that this fraud, as well as Jyske Bank’s bribery of Lundgren’s lawyers to disappoint in legal matters, which the Danish State and the Government under Prime Minister Mette Frederiksen have deliberately and dishonestly chosen to cover up, the Danish Prime Minister also formerly Lars Løkke Rasmussen was together when the government in the period April 2019 to June 2023. chose to react passively to the many inquiries with information about Jyske Bank’s organized crime.

The government has both by Venstre and by the Social Democrats as their chairmen, who now are Prime Minister Mette Frederiksen, who is considered to be instrumental in doing subversive activities, and undermining the legal security of the Danish population, this by the government knowingly and dishonestly covering up the crimes of Jyske Bank, for to secure the State’s financial interests in Jyske Bank A/S

 

Why Prime Minister Mette Frederiksen, together with the government, is a direct contributory cause of Jyske bank’s continued crimes against the people.

I am pointing out several violations of criminal law and violations of laws and regulations, which I wish to present personally to the Government through Minister of State Mette Frederiksen.

The Prime Minister can either refuse to give me a meeting in the Prime Minister’s Office, or respond and give me an answer to what I write and have written.

And then the Prime Minister’s Office can give me a date when the Government can have a personal presentation of Jyske Bank’s crime and the evidence.

 

 

Although the Danish State and Government have an ongoing collaboration with Jyske Bank and have large financial interests in Jyske Bank, the Prime Minister’s silence is not an answer or solution to a social problem, as it is about legal certainty and corruption in Denmark.

Since Jyske Bank by CEO Anders Christian Dam and Legal Director Martin Skovsted-Nielsen will not answer me, nor talk to me, and since Jyske Bank will not involve the police at all, who are not allowed to investigate Jyske Bank’s fraud, or other financial crimes like Jyske The bank group is behind.

So I would like to get in touch with the government, as it is political to block an investigation into Jyske Bank’s crimes, I want permission to present full documentation to the Prime Minister’s Office, for Jyske bank’s many offences.

I request that Prime Minister Mette Frederiksen answer my inquiries and to set aside time in the calendar, so that I can deliver my evidence of Jyske Bank’s criminality and I present the many offenses to the government.

 

Regards
Carsten Storbjerg Skaarup +4522227713

 

 

SEE the MAIL 18. juni. 2023.

TO the Danish Prime minister Mette Frederiksen.

Det handler om retssikkerheden i Danmark, og det at Advokatnævnet har frataget borge retten til at bestemme over deres egen retssag, og ved afgørelse har besluttet: At det er ikke en overtrædelse af god advokatskik når advokater tilbageholder både sagsøgers og sagsøgtes processkrifter over for sin klient.

It is about legal certainty in Denmark, and the fact that the Bar Council has deprived citizens of the right to decide on their own trial, and by decision has decided: That it is not a breach of good legal practice when lawyers withhold both plaintiff’s and defendant’s pleadings from their client .

See the mail here at the link,  dk / english.

 

To
The Prime Minister’s Office
Prins Jørgens Gård 11
1218 Copenhagen K
Mette Frederiksen.

 

Read these 2 documents, which are in Danish, support documentation that Jyske Bank is criminal with support from the Danish government, by the Prime Minister Mette Frederiksen is contributes to.

14-06-2023. dokumenter der samlet viser Jyske banks overtrædelse af tinglysningsloven, brug af falsk fuldmagt og ved ond tro udsletter pant, mod instruks. samt nok over laver overtrædelse af grundlovenes § 73.

18 juni 2023. Kladde 4. til Jyske Bank. rettet og indsat billeder til mail 06-03-2023. mail Kære CEO Anders Christian Dam og Jyske Bank koncernen, med link til alle delte YouTube videoer.

 

If you want a true story about corruption in Denmark, and how the Danish state through the government and by the Prime Minister Mette Frederiksen and judges, and by help of several large law firms, there deliberately and dishonestly cover up some of Denmark’s probably largest criminal organizations, then you have come to the right place.

 

Documented fraud carried out by Denmark’s second largest bank Jyske Bank.

If you have any questions about anything you read, call me on +4522227713.

 

If you have questions for the Prime Minister’s Office about the state’s share in covering Danish criminal organisations, call

The Prime Minister’s Office
Prins Jørgens Gård 11
1218 Copenhagen K

01-06-2023. til Statsministeret Sagen der er politisk, ønsker regeringen eller statsministeren Mette Frederiksen at afse tid til at få overbragt bevis for Jyske Banks bedrageri
12-02-2023. kl. 03.50. Til statsministeriet jeg anmoder om at i svare, da jeg ønsker DIALOG og en løsning, og ikke ønsker at klage over den Danske stat for overtrædelse af menneskerettighederne.
07-02-2023. Paged. sendt 06.54. To Prime Minister Mette Frederiksen State Ministry and others. It is not right that the Danish State is complicit or allows Danish Banks to use bribes. I am still waiting for the Prime Minister and the Minister of Justice that you want to answer me. English copy www.banknyt.dk from 7 February 2023.
05-09-2022. 21.30 Gmail – Prime Minister’s Office, Prime Minister Mette Frederiksen, the 179 members. and the authorities.. To the Danish State. I am asking the Danish Parliament to answer my inquiries.

Phone: +45 33 92 33 00
Email: stm@stm.dk

While the frightened managers in Denmark’s second largest bank, together with several criminal employees in the Jyske Bank group, are hiding behind the Danish government, which, with Prime Minister Mette Frederiksen at the helm, has dishonorably chosen to cover up the largest Danish criminal organizations, which as Jyske Bank demonstrably uses fraud, bribery, abuse of power of attorney, forgery and much more, but which also covers the organized crime that Nicolai Hansen started together with Jeanett Kofoed-Hansen against me and my company.

All rescue members, including the Prime Minister’s Office, with Prime Minister Mette Frederiksen there together with employees in Jyske Bank are very afraid of the customer who says that Jyske Bank uses bribes and that Denmark is ruled by corrupt lawyers, politicians, judges and more, why cronyism and nepotism, i.e. corruption, is deeply integrated in Denmark.

No one can deny that Jyske Bank is a criminal bank, therefore no one dares to answer.

Link to YouTube video 07-06-2022.

 

Please note that to date the Danish press has not written about Jyske Bank’s organized crimes against the bank’s own customers, and not a single person in Jyske Bank or the bank’s shareholders such as ATP has dared to answer even a single question.

It is about power and corruption in Denmark.

When the Danish Prime Minister Mette Frederiksen, through passivity, together with the government chooses to cover up the organized crime that large Danish companies are demonstrably behind, because the government wants to secure the state’s own economic interests in these companies, then it becomes a problem for those who these companies expose to fraud and other punishable crimes.

The Danish state, which has major financial interests in Jyske Bank, is doing everything to cover up Jyske Bank’s crimes, and in order for Jyske Bank to survive, the government will not launch an investigation into the many evidences that the Jyske Bank group is behind cunning financial crime.

 

How far will the Danish state, the government of Prime Minister Mette Frederiksen continue to go to save the Jyske Bank group from going bankrupt.

 

Since no bank can survive without having the Danish Financial Supervisory Authority’s permission to operate a bank, the Danish Financial Supervisory Authority’s management, which at present is itself instrumental in covering up Jyske Bank’s crimes, has chosen to block an investigation of the many pieces of evidence of Jyske Bank’s use of document forgery and other crime.

 

1 Danes have chosen to tell about corruption / cronyism / nepotism in Denmark, which even members of the government and judges from the Supreme Court are instrumental in continuing to rule in the largest Danish companies, including the Jyske Bank group.

Since I am right, no one dares to talk to me, and therefore the press should follow up on what I write and ask questions.

 

I do not stop my attacks in order to have an honorable society, without the Danish government, the Ministry of State, the Ministry of Justice and the police together with large law firms and employed judges allowing large Danish organizations as Jyske Bank to commit fraud, use forgery and bribery.

On June 14, 2023, I wrote to the Land Registry Court in Denmark about the Danish bank Jyske Bank A/S is not only making fraud, forging document false. and using bribes, but that Jyske Bank also violated the Land Registry Act, through abuse of power of attorney, and presumably that the Land Registry Court has thus helped Jyske Bank to violate § 73 of the Danish Constitution.

SEE there sheared letters and mails.

Read here the email of 14 June, documents that prove Jyske Bank’s offense as of 14 June. has been sent to the Land Registry Court and also Jyske Bank, as well as read the letter to the Land Registry Court of 14 June, everything is shared here in the link, note these documents are all in Danish.

 

Til tinglysningsretten 14-06-2023. – Læs om Jyske banks overtrædelse af tinglysningsloven her. 14. juni 2023 kl. 18.36 Gmail – Re Tinglysningsretten Sag nr. 43526071 delt med mange

 

14-06-2023. dokumenter der samlet viser Jyske banks overtrædelse af tinglysningsloven, brug af falsk fuldmagt og ved ond tro udsletter pant, mod instruks. samt nok over laver overtrædelse af grundlovenes § 73.

 

14-06-2023. brev til tinglysningsretten med dokumentation for Jyske banks overtrædelse af tinglysningsloven, og for at have lavet fuldmagtmisbrug.

 

18 juni 2023. Kladde 4. til Jyske Bank. rettet og indsat billeder til mail 06-03-2023. mail Kære CEO Anders Christian Dam og Jyske Bank koncernen, med link til alle delte YouTube videoer.

I have written on Constitution Day 5 June 2023 to Jyske Bank’s management.

And Cc: to the Danish State and the government of Prime Minister Mette Frederiksen, and the authorities such as the Danish Financial Supervisory Authority.

In this email, I again offer to delete all videos and posts about Jyske Banks crime, as well as the bank’s business methods, so if CEO Anders Christian Dam wishes then I will delete this story about organized crime and corruption in Jyske Bank, you will later be able to read the email to Anders Dam here in the LINK, unless the Jyske Bank group asks me not to share more.

 

Jyske Bank is repeatedly for over 2 years, been encouraged to file a police report against me for slander, but only if the Jyske Bank group believes, that I am lying about the bank’s actions, this is told in the videos, in posts and emails, but I would rather be in contact and get in dialogue with Jyske Bank A/S, which is the reason for the many emails.

CEO Anders Dam call me on +4522227713

 

Try asking the State Ministry and the Government as well as Jyske Bank’s lawyers at Legal Director Martin Skovsted-Nielsen. why neither the Danish government nor Jyske Bank can say anything about the many advertisements for Jyske Bank’s organized crime against the bank’s “sick” customers.

I am writing about Jyske Bank’s fraud, which was demonstrably carried out by several employees together.

And no one can say anything about these videos and advertising which are warnings against named lawyers and the management of Jyske Bank.

Here are a few of the latest emails to the Danish government and the management of Jyske Bank regarding fraud and corruption in Denmark with the help of the Danish authorities / Court members.

If there are some who do not know, this is a call to the management of Jyske Bank to stop committing fraud, and for the Danish State and Government to stop covering up Jyske Bank’s use of organized crime

 

03-06-2023. Jyske bank can still take over the Jyske bank cars and what belongs to them, I don’t have many other ideas to stop this writing, do you.

03-06-2023. To the Danish Prime Minister Mette Frederiksen, and the Danish Parliament Please share the mail for all Members of the Danish Parliament. .with links pdf

30-05-2023. Dear all, first all of you at Jyske Bank, you know I want dialogue and that Jyske Bank and the many actors get peace for my many inquiries.

01-06-2023. til Statsministeret Sagen der er politisk, ønsker regeringen eller statsministeren Mette Frederiksen at afse tid til at få overbragt bevis for Jyske Banks bedrageri

When the government in Denmark chooses to cover up the criminal organizations, such as Jyske Bank, in which the Danish State itself has a major financial interests in.

Then the Danish state and the government itself is helping to undermine the legal security of the weak in Denmark, as those who are exposed to organized economic crime, by the largest Danish companies.

It is the Jyske Bank group that I write about, when I write about criminal Danish banks.

Jyske Bank and their political friends in the Danish State, can do nothing to stop my videos that mention the organized fraud, corruption, cronyism, Nebotism in Denmark, where several of the government members, and authorities play a significant role, as they have worked to cover up Jyske Bank’s crimes.

 

I have repeatedly requested the Prime Minister’s Office, and the Danish government through the Prime Minister Mette Frederiksen for permission to hand over my evidence of Jyske Bank’s many violations of the law.

Violations that the Danish State does not want to receive.

The Danish Prime Minister Mette Frederiksen has not wanted to answer any inquiries about Jyske Bank’s organized fraud, which the State clearly has great financial interests in.

The state and government do not want to have a dialogue, about the crime that Jyske Bank knowingly and demonstrably stands behind.

 

I am writing openly as to the Prime Minister’s Office, that has refused to respond to some inquiries, as members of the government around Jyske Bank’s many criminal offenses in the period April 2019 and until May 2023, all is aware of.

 

The Danish State and authorities are fully aware that their cooperation partner, the Jyske Bank group, has forged documents and committed fraud, as well as bribed Lundgren’s lawyers, for which I would like permission from the Prime Minister’s Office to present full documentation for this to Prime Minister Mette Frederiksen.

Neither the Prime Minister’s Office nor the members of the government, want to appear, and have evidence handed over of Jyske Bank’s violations of the law, as the Government has greater interests in Jyske Bank A/S than in the legal security of Danish citizens.

 

 

Jyske Bank and their friends’ best weapon against customers who Jyske Bank by CEO Anders Christian Dam wants to deceive is silence.

Everyone is clearly scared and won’t answer, but the fact that even the Danish government is covering up Jyske Bank’s crimes is a scandal.

I continuously encourage the Jyske Bank group to dialogue, and offer to delete and remove posts and advertisements that deal with Jyske Bank’s illegal business methods.

So I say it again, the Jyske Bank concern at CEO Anders Christian Dam, and the bank’s lawyers and friends, would you like me to stop advertising Jyske Bank’s violations of the law, or the bank’s fraudulent business methods, so try dialogue.

Men ingen vil svare, ikke en eneste, og det indikerer blot at dette her, som jeg skriver om, er en skandale, og berører retssikkerheden for hele den danske befolkning. 

 

Med venlig hilsen

tidligere kunde

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

  1. Hornbæk

+4522227713

carsten.storbjerg@gmail.com

banknyt@gmail.com