Vi har igen som her tydligt 19. Februar skrevet i denne SMS At vi ønsker jyske bank dømt for groft svig Det er vel det samme vi skriver 10. Marts som er gensendt 18. Marts Vi ønsker at de medansvarlige ledere og advokater for jyske Bank koncernens fortsatte bedrageri, bliver retsforfulgt for sammen i forening at bedrage os. :-) Er det så svært at forstå jyske bank er og bliver en kriminel organisation Vi skal have forberedelsen startet, så snart jyske bank har afgivet deres afsluttende bemærkninger, og vi har fået fremlagt det vi ønsker, efter banken har svaret på Bilag 100 & 101. :-) :-) Hvis vi nu fortæller dig at Finanstilsynet allerede i 2016 er bekendtgjort med sagen Og oplyst at jyske bank laver bedrageri i mod deres kunder. Efterfølgende er bestyrelsen inddraget for i forening at stå bag. :-) Og at Finanstilsynet afstod fra at undersøge sagen Enkelt ved at svare der var tale om et privat anliggende i mellem jyske bank og storbjerg erhverv Og det ikke var noget Finanstilsynet ville blade sig i, eller i den dur. :-) :-) Ombudsmanden svarede på samme oplysninger, at det ville de ikke blande sig i, da det var en virksomhed jyske bank bedragede og ikke en privat person. – Politiet nægtede at efterforske, mente ikke der var nogle sag. Se beviser og anmeldelse SMS 22227713 – STADSADVOKATEN nægtede også at politiet efterforske jyske bank Han mente ikke jyske bank ville blive dømt, og anbefalet civilt at føre sag. – En sag der har mødt stor modstand, og selv advokater som skulle fører sagen, viste sig modarbejde sagen Fremlagde Eks. ikke det vi bad om, og gik direkte imod at sagen blev fremlagt som vi bad om skete ved et nyt processkrift. – Det værste var advokaten, forsøgte på at hæve sagen, under påstande, som om dette var aftalt telefonisk med os Hvilket var løgn, og jo selvfølgelig kan vi bevise det vi skriver. :-) Domstolsstyrelsen nægtede os fri proces Først gang fordi de mente det var erhverv Og Advokaten ikke søgte med de begrundelser som vi bad ham om, Eks. fremlægge svig falsk Dette svig og falsk mente advokaten ikke betød noget. – Vi overtog selv da advokaten modarbejde os, og ankede, skrev det som strafferetlig Og fik afslag Kunne ikke få fri proces i straffesager Og domstolsstyrelsen mente at det var et vurderings spørgsmål, om vi hade lånt de 4.328.000 kr. Som retten skulle afgøre Og afslog. – Vi slog på sagen dels havde offenlighedens intresse Og beviste ved Bilag 28. Fra Nykredit at der ikke fandtes noget lån på 4.328.000 kr. Vi fik igen afslag, styrelsen mente ikke sagen var af offenligt intresse :-) :-) SÅDAN HAR VI MÅTTE KÆMPE HELE TIDEN MØDT MODSTAND DA VI KÆMPER I MOD DANMARKS TOP DEM SOM STYRE LANDET OG RYKKER RUNDT I MELLEM FLERE BANKER, OG VIRKSOMHEDER SOM FALCK, ØESTED, VENSTRA OSV :-( SAMTIDENS MED JYSKE BANK FORTSATTE DERES BEDRAGERI I HÅB OM AT STJAL BANKEN VORES PENGE, KUNNE VI IKKE FØRER SAGEN OG SÅ KUNNE BANKEN IKKE STOPPES I BANKENS VEDRAGERI :-) HVAD SIGER DU SÅ FØLER DU DIG SIKKER PÅ AT FÅ HJÆLP NÅR DE RIGSTE I SAMFUNDET BEDRAGER

SØGE ORD FOR AT RÅBE JYSKE BANK OP MEDVIRKENDE I SAGEN ELLER KENDER TIL SAGEN BEDRAGET, OG SOM IKKE ØNSKER AT JYSKE BANK RETTER, HVIS DET ER EN FEJL – FUNDAMENT KÆRNEVÆRDIER HÆDERLIG ÆRLIG ÅBEN RETTER FEJL SUND FORNUFT JYSKE BANK NÆGTER VEDHOLDENDE . NYKREDIT JYSKE BANK – LÅN SUPER BILLIGT, INGEN GEBYR RENTE SUBPERLÅN, SUPERLÅN, SUPPERLÅN. BILLÅN, BOLIGLÅN. OPSPARING. PENSION. – TIVOLI FRIPAS BAKKEN FRIPAS GRATIS / ADVOKAT ADVOKATER, STRAFFERET REN STRAFFE ATTEST, ØKNOMISK KRIMINALITET, KRIMINELT, STRAFFELOVEN – LUND ELMER SANDAGER AL CAPONE, ADOLF HITLER, STALLING MICHAEL RASMUSSEN CEO NYKREDIT ANDERS CHRISTIAN DAM CEO JYSKE BANK ADVOKAT MORTEN ULRIK GADE JYSKE BANK PHILIP BARUCH JYSKE BANK ADVOKAT PHILIP BARUCH LUND ELMER SANDAGER ADVOKAT METTE EGHOLM NIELSEN NYKREDIT INKASSO BIRGIT BUSH THUESEN JYSKE BANK – JYSKE BANK ERHVERV HILLERØD HELSINGØR ÅRHUS AAHUS KØBENHAVN SILKEBORG VALBY ØSTERBRO – NICOLAI HANSEN BANKRÅDGIVER JYSKE BANK LINE BRAAD WINDING JYSKE BANK CASPER DAM OLSEN BANKRÅDGIVER JYSKE BANK ANETTE KIRKEBY BANKRÅDGIVER JYSKE BANK SØREN WOERGAARD RÅDGIVER JYSKE BANK CEO ANDERS CHRISTIAN DAM – DANSKE BANK JYSK – KONCERNLEDELSE JYSKE BANK KONCERNBESTYRELSEN SVEN BUHRKALL KURT BLIGAARD PEDERSEN RINA ASMUSSEN PHILIP BARUCH JENS A. BORUP KELD NORUP CHRISTINA LYKKE MUNK HAGGAI KUNISCH MARIANNE LILLEVANG KONCERNDIREKTIONEN ANDERS DAM LEIF F. LARSEN NIELS ERIK JAKOBSEN PER SKOVHUS PETER SCHLEIDT – SAGEN HISTORIEN OM NYKREDIT OG JYSKEBANK HANDLER OM: BEDRAGERI SVINDEL LØGNE TYVERI UNDERSLÆB MANDATSVIG SVIG DOKUMENTFALSK, NÆGTE AT UNDERSØGE FOR FEJL AT DÆKKE OVER FORBRYDELSER AT SKJULE FORBRYDELSER AT NÆGTE KUNDER SVAR AT NÆGTE KUNDER AKTINDSIGT – OM AT LYVE OVER FOR RETTEN UDELUKKET FOR AT KUNNE FORTSÆTTE BEDRAGERISKE FORHOLD. – JYSKE BANKS OPLYSTE KÆRNEVÆRDIER FUNDAMENTET I JYSKE BANK ER PILRÅDDENT HVIS JYSKE BANK LYVER OVER FOR KUNDER, SÅ JYSKE BAN KAN SNYDE ELLER BEDRAGER DERES BANKKUDER. – VEDHOLDENDE UÆRLIG LYVER VEDHOLDENDE NÆGTER VEDHOLDENDE AT SVARE JO JYSKE BANK ER BESTEMT VEDHOLDENDE. – JYSKE BANK OVERHOLDER ALLE REGLER OG LOVE, OG ER BESTEMT IKKE BEDRAGERISKE SIGER JYSKE BANK SELV – VI VIL GERNE HAVE EN DUEL MED JYSKE BANK OG KAPTAJN KRYSTER ANDERS DAM PÅ OM JYSKE BANK ER TROVÆRDIG HÆDERLIGHED ÆRLIG. – MEN DET SYNTES TIL AT ANDERS DAM JYSKE BANK ER EN BANGEBUKS OG EN KRYSTER SOM GEMMER SIG BAG HANS 100 VIS AF ADVOKATER OG IKKE TØR SVARE KUNDER PÅ SPØRGMÅL OMHANDLENDE JYSKE BANKS MORAL OG TROVÆRDIGHED. – MERCEDES BMW AUDI VW FORD KIA PEGEOUT CITROEN BILER FOR ALLE, BILLIG BOLIG, BILLIG FORSIKRING – REGLER OG LOVE BILLÅN MERCEDES BMW AUDIE WV MICHAEL RASMUSSEN NYKREDIT OG ANDERS DAM JYSKE BANK, LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER PHILIP BARUCH – JYSKE BANK FUNDAMENT STØTTES AT ATP PFA GF REALMÆGLERNE CODAN BRF AKTIONÆRENE I JYSKE BANK OG SELFØLGELIG BAKKE ALLE MEDARBEJDER I JYSKE BANK ERES LEDELSES ARBEJDES METODER OP, SÅ SOM AT SKJULE SANDHEDEN FOR DERES KUNDER. – HVEM KA JYSKE BANK KA JYSKE BANK GØR DET UMULIGE MULIGT, OG LAVER ET FALSK LÅN PÅ 4.328.000 KR OG TINGLYSER PANT PÅ SAMME BELØB – JYSKE BANK UHÆDERLIG LØGNAGTIG BEDRAGERISK UTROVÆRDIG FORBRYDERISK UTROVÆRDIG MED STORT U – DETTE ER SØGE ORD FOR AT FANGE JYSKE BANKS OPMÆRKSOMHED, OG FÅ EN DIALOG SAMT TALT OM DE MANGE FORHOLD, SOM JYSKE BANK VEDHOLDENDE NÆGTER AT TALE BED KUNDE OM, HVIS DER BLOT ER OM EN FEJLCopyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk