04-06-2021. Jyske Banks historie fortalt af Jyske Bank.

Jyske Banks historie Opdatering 4 juni 2021. Fra Jyske Banks hjemmeside. LINKET

 

Carstens oplevelse af Jyske Banks troværdighed, læs mailen 23-06-2021 LINK. Til Jyske Bank, Lund Elmer Sandager og Lundgrens advokater med flere.

Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TR

Stemningsbilleder 4. om det som Jyske Bank A/S udspekulert udsætter deres kunder for.

 

Når Jyske Bank koncernen skriver selv, så glemmer Jyske Bank koncernen at fortælle om deres måde at drive deres kunder ud på det yderste, for så at strippe kunden, som her hvor Jyske Bank A/S udspekulert udsætter kunde for groft bedrageri, at Jyske Bank laver dokumentetfalsk og lyver over for domstolen, for at skuffe i retsforhold, det glemmer Jyske Bank at fortælle når banken skriver om sig selv.

 

Jyske Banks historie

Her kan du få et overblik over nogle af de vigtigste begivenheder i Jyske Bank siden grundlæggelsen den 7. juli 1967. Se også oversigten over de vigtigste fusioner.


1967

Jyske Bank bliver grundlagt
Den 7. juli 1967 fusionerer fire midtjyske lokalbanker for at stå stærkere i konkurrencen inden for banksektoren.
Det er Silkeborg Bank, Kjellerup Bank, Kjellerup Handels- og Landbrugsbank og Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg.

Navnet er en udfordring. Det skal være på højst to ord og let at udtale – også på engelsk. Valget falder på Jyske Bank, hvilket direktør i Banktilsynet E. Sveinbjørnsson accepterer med bemærkningen: “Det er vel nok lidt vidtfavnende.”

Også i New York bliver den nye bank bemærket, idet Chase Manhattan Bank protesterer over det nye bomærke, som har en del til fælles med Chase’ bomærke. Protesten bliver dog afvist ved Sø- og Handels retten.

Jyske Banks første ordførende direktør bliver cand.jur., R., Poul Norup, der var bankdirektør i Silkeborg Bank. Poul Norup leder banken som ordførende direktør frem til sin pensionering i 1989. Under Poul Norups ledelse vokser Jyske Bank fra at være landets 18. største pengeinstitut med 8 afdelinger og 163 medarbejdere til at være landsdækkende pengeinstitut med 152 afdelinger i Danmark, 5 i udlandet og mere end 3.000 medarbejdere.


1968

Banken for Brædstrup og Omegn kommer med i Jyske Bank
Brædstrup-banken var også med i de oprindelige forhandlinger om sammenslutning, men opnåede ikke det nødvendige flertal på generalforsamlingen. Ved en ny generalforsamling siger aktionærerne ja til at komme med i Jyske Bank.

Starten på datterselskabet Jyske Finans
Navnet var ved købet Jysk Diskonteringsselskab, hvor Jyske Bank gik ind med 1/10 af aktiekapitalen på 5 mio. kr. Selskabet, der blev etableret i 1959, havde oprindeligt til formål af finansiere biler. I 1984 bliver hele aktiekapitalen erhvervet, og selskabet bliver senere omdøbt til Jyske Finans.
Læs mere på www.jyskefinans.dk.


1969

Jyske Bank etablerer sig i København
I København køber Jyske Bank ejendommen H.C. Andersens Boulevard 9-11 og åbner en afdeling, hvor Den ny Laanebank tidligere har haft til huse.

Jyske Banks aktier overgår fra ugentlig til daglig notering på Københavns Fondsbørs. Åbningskursen er 265.

Regionalbankerne samarbejder
Et samarbejde med fem andre egnsbanker bliver indledt. Målet er at effektivisere forskellige organisatoriske og markedsføringsmæssige områder. De seks banker er Frederiksborg Bank, Jyske Bank, Midtbank, Sjællandske Bank, Varde Bank og Vendelbobanken.


1970

Samsø Bank kommer med i fusionen og Odder Landbobank forsøger
Jyske Bank fortsætter sin ekspansion, som bliver forstærket af, at Samsø Bank kommer med i 1970. Væksten kunne være blevet betydelig større. En fusionsaftale med Odder Landbobank var forhandlet på plads og accepteret af bestyrelser og direktioner i begge banker. Men der mangler 29 stemmer i at nå det nødvendige flertal på den afgørende generalforsamling.


1971

Jyske Bank bryder ud af renteaftalen
Banken har gennem flere år forgæves opfordret bankorganisationerne til at ophæve den aftale, som siden 1935 bandt bankerne i rentefastsættelse på forskellige indlånskategorier. Derfor udtræder Jyske Bank af De danske Provinsbankers Forening og dermed af Bankforeningen og forhøjer samtidig rentesatserne på længste opsigelse.

Resultatet er rentekrig. Men den er ikke åben. Diskret søger Provinsbankforeningens ledelse at få Nationalbanken til at bruge magt og skride ind mod Jyske Bank. Det afslår direktør Sunesen i Nationalbanken.

Odder Landbobank kommer ombord
Jyske Bank gennemfører den 15. marts den fusion med Odder Landbobank, som var forberedt året før. Denne gang opnår forslaget det nødvendige flertal.

Jyske Banks it-opgaver samles i eget regi
Størstedelen af bankens bogføring blev indtil september 1971 varetaget af EDB-centralen i Herning, men den bliver nu lagt over på Silkeborg Datacentral.

De bankmæssige it-udviklingsaktiviteter blev senere overført til basisorganisationen i Jyske Bank, mens Silkeborg Datacentrals oprindelige lønsystemopgaver er videreført i datterselskabet, der i dag hedder Silkeborg Data. Læs mere på www.silkeborgdata.dk.

It-driftsaktiviteterne indgår senere i JN Data, som i 2002 bliver etableret i samarbejde med Nykredit. Læs mere på www.jndata.dk.


1972

Ekspansionen fortsætter med udbygning af afdelingsnettet
Bankens voldsomme vækst i de første fem år har været betydelig større end ventet. Væksten er baseret på en geografisk ekspansion med fusion af mindre lokalbanker og nye afdelinger i nye områder.
Medarbejderantallet bliver fordoblet i perioden. Der bliver åbnet nye afdelinger i Århus, København, Randers mv.


1977

Jyske Banks 10 års jubilæum
Bankens 10 års jubilæum den 7. juli medvirker stærkt til udvidelse af aktionærantallet, som dette år bliver forøget med 2.182 til i alt 15.880 aktionærer.
I forbindelse med jubilæet udbyder banken nominelt 800.000 kr. Jyske Bank aktier til jubilæumskurs. Prisen er dagskurs minus 10 points, og succesen bliver så stor, at alle aktierne bliver solgt i løbet af formiddagen.
Tilgangen af kunder og konti vokser stadig. Der bliver i 1977 oprettet næsten 30.000 nye indlånskonti.


1979

Den ubemandede Cayman Islands Afdeling bliver oprettet
Som en følge af det snærende udlånsloft og dermed stigende behov for at hjemtage udlandslån til kunderne etablerer Jyske Bank en afdeling på Cayman Islands. Afdelingen eksisterer frem til 1994.


1980

Jyske Bank overtager Finansbanken
Efter 5 måneders intense forhandlinger kan forslaget om en sammenslutning af Finansbanken og Jyske Bank offentliggøres den 10. oktober.

Jyske Bank er landsdækkende og får med 114 afdelinger en endnu større kontaktflade til nye kundegrupper, og nuværende kunder kan fortsætte med at være kunder, hvis de flytter til andre dele af landet. Med den samtidige overtagelse af Finanz- & Investmentbank bliver Jyske Bank eneste danske bank med en helejet datterbank i finanscentret Zürich.


1981

Checkkonto med 10 % i rente
En nyhed, der giver genlyd, er en checkkonto med 10 % i rente. Produktet hedder Finanskontoen, og kunderne betaler 5 kr., hver gang der bliver hævet på kontoen. Kontoen bliver meget positivt modtaget, fordi mange er utilfredse med, at de skal betale for andre kunders overforbrug af checks.


1982

Havkatten i hyttefadet
I 1982 portrætterer Jyllands-Posten bankens første ordførende direktør – Poul Norup. I dette portræt får banken sit tilnavn “Havkatten”. Det er bankens markante vækst og rækken af utraditionelle initiativer, der fører til karakteristikken af Jyske Bank og Poul Norup, som “Havkatten i hyttefadet”. På overfladen måske ikke en særlig flatterende beskrivelse, men kendere vil vide, at havkattens iltre adfærd skaber liv – også for hyttefadets øvrige fisk

Postordrebanken
Jyske Bank skaber Danmarks første postordrebank. Med et slag bliver det også muligt for beboere uden for de områder, hvor Jyske Bank har afdelinger, at blive kunde i banken. Gennem “Deres postordrebank” kan kunderne indsætte og hæve penge via landpostbudet.


1983

Vendelbobanken kommer med
Vendelbobanken er kommet i vanskeligheder, hvilket medfører en henvendelse til Jyske Bank om fusion. Der var allerede et godt samarbejde mellem de to banker i Regionalbanksamarbejdet.
Forhandlingerne resulterer i, at Jyske Bank og Vendelbobanken fusionerer, og Jyske Bank får 22 nye afdelinger og et godt fodfæste i det nordjyske.

Afdeling i London
Jyske Bank åbner i London – i første omgang som et repræsentationskontor. I 1986 bliver kontoret omdannet til en afdeling af Jyske Bank. I 2008 vælger Jyske Bank at trække sig ud af London igen.


1984

Etablering på Solkysten, Spanien
Jyske Bank, Spanien blev startet som et repræsentationskontor. Formålet var dengang – og er stadig – at tilbyde rådgivning og bankydelser til formuende danskere og andre nationaliteter, bosat i Spanien.


1985

Totalkontoen bliver lanceret
Jyske Bank lancerer Totalkontoen. Den bliver en succes. Fra introduktionen i september og frem til årsskiftet vælger 35.000 kunder at oprette Totalkonti. Heraf bliver de 14.000 oprettet af nye kunder.
Læs om Totalkontoen i dens nuværende form


1986

Kursusejendommen Gl. Skovridergaard kommer med i koncernen
Jyske Bank køber kursusejendommen Gl. Skovridergaard og gør det dermed muligt at samle alle bankens uddannelsesaktiviteter på samme sted. Den tidligere kuranstalt bliver udbygget og forbedret til en fuld moderne kursusvirksomhed, der også stiller faciliteter til rådighed for eksterne kunder. Læs mere på www.glskov.dk.


1987

Etableringer i Hamburg og på Gibraltar
Jyske Bank erhverver Hamburger Handelsbank ved årsskiftet 1986/87. Banken får navnet Jyske Bank (Deutschland) AG. Banken bliver senere omdannet til en afdeling af Jyske Bank.

I begyndelsen af oktober underskriver Jyske Bank den endelige aftale i forbindelse med købet af A.L. Galliano Bankers Ltd. på Gibraltar. Banken bliver omdøbt til Jyske Bank (Gibraltar) Ltd.


1988

Vedtægter mod uvenlige opkøb
Banken får sine vedtægter, som skal beskytte mod uvenlige opkøb, godkendt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og i Finanstilsynet. I første omgang siger Fondsbørsbestyrelsen nej, men Jyske Bank anker til Finanstilsynet, som senere giver Jyske Bank medhold i vedtægtsændringerne.


1989

Holstebro Bank kommer med
Holstebro Bank fik problemer i oktober 1988. Efter krav om store hensættelser henstiller Finanstilsynet, at banken går i fusionforhandlinger, og her er Jyske Bank som storaktionær en naturlig fusionspartner.
Fusionen mellem Jyske Bank og Holstebro Bank bliver enstemmigt vedtaget på de to bankers generalforsamlinger i marts og april måned.

Nordisk Factoring
Jyske Bank overtager halvdelen af aktiekapitalen på 12 mio. kr. i Nordisk Factoring. I 2002 bliver Nordisk Factoring helejet datterselskab.

Ny ordførende direktør
Bankens ordførende direktør siden grundlæggelsen af Jyske Bank i 1967 – Poul Norup – går på pension. Kaj Steenkjær udnævnes til ny ordførende direktør.

De ydre omstændigheder for bankdrift var ikke gunstige i hovedparten af Kaj Steenkjærs tid som ordførende direktør. Dansk økonomi var i de første mange år præget af tømmermænd ovenpå midt-80ernes forbrugsfest, Kaj Steenkjærs største udfordring skulle dog vise sig at komme fra en anden og helt uventet kant, da Gibraltar-sagen i 1992 sendte Jyske Bank ud voldsomt stormvejr. Trods den alvorlige situation bevarede Kaj Steenkjær det kølige overblik, og hvor andre ledelser måske havde reageret med øget kontrol, så blev Steenkjær bannerfører for en mere decentral beslutningsproces i banken


1990

Totalkredit bliver startet
Jyske Bank deltager aktivt i etableringen af Totalkredit, der er en genoplivning af Provinsbankernes Reallånefond, så det er muligt at formidle realkreditlån i eget regi.


1991

Jyske Banks strategi bliver slået fast
For at nå sine mål fastlægger Jyske Bank følgende strategi:

“Jyske Bank vil være moderselskab for koncernens inden- og udenlandske datterselskaber. Bankens ejerkreds skal være direkte aktionærer i moderselskabet”.

Banken ønsker en bred aktionærkreds og tilstræber derfor en begrænsning af den enkelte aktionærs aktiebesiddelse, så ingen enkeltaktionær har en dominerende indflydelse på Jyske Banks fremtid.

Bedrageri i datterbanken på Gibraltar
Ved et ordinært krediteftersyn bliver der konstateret forhøjelse af flere eksisterende lån samt etablering af en række nye lån til brug for finansiering af store jordstykker i Spanien. Selvom disse lån langt overstiger den daværende direktør for datterbanken Jan-Henning Spjeldnæs’ beføjelse, bliver forhøjelserne og de nye lån ikke forelagt Jyske Bank Gibraltars bestyrelse. Situationen fører til afskedigelse af direktøren, og i løbet af 1991 og 1992 bliver der foretaget en række undersøgelser, som udløser samlede hensættelser på ca. 500 mio. kr.

Det bliver besluttet at indlede en civil retssag med påstand om en bedragerisk sammensværgelse mod banken. Da Jan-Henning Spjeldnæs har bosat sig i England, rejses sagen ved High Court i London.


1992

Jyske Banks 25 års jubilæum og kriseår
Den 7. juli fejrer Jyske Bank jubilæum og kan med glæde se tilbage på de første 25 år med stadig fremgang for banken. Jubilæet bliver fejret med en stor fest for medarbejderne. Endvidere udgiver banken en jubilæumsbog, skrevet af dr. Phil. Ole Lange med titlen “Med Jyske Øjne”.

I bogens afsluttende sætning skriver Ole Lange, at det kan blive en barsk fremtid for Jyske Banks aktionærer, kunder og medarbejdere. Men at det skal blive så barskt med et stort minus på næsten 1 mia. kr., har ingen forudset. Koncernen realiserer tab og hensættelser på 1.262 mio. kr., hvoraf 344 mio. kr. skyldes yderligere afskrivninger vedrørende Gibraltar.


1993

Jyske Banks idégrundlag og holdninger
Jyske Bank fastlægger sit idégrundlag og sine holdninger i “Jyske Bank er – aktionærerne, kunderne og medarbejderne”.

Læs om de tre cirkler og balancen i “Fundamentet”


1996

Strategisk 3 årsplan
Bankens ledelse udarbejder en strategisk 3-års-plan, hvorefter banken fortsat koncentrerer sine kræfter om traditionel bankdrift. Salg af skadesforsikringer, ejendomsmæglervirksomhed, skødeskrivning mv. bliver valgt fra, mens livsforsikringer og realkreditlån bliver tilbudt i samarbejde med andre finansielle virksomheder.

Forretningskonceptet Jyske Forskelle
Som en understregning af, at Jyske Bank gør en forskel, gennemfører banken forretningskonceptet Jyske Forskelle. Målet er at gøre forskellene mere synlige for enhver, og det udmønter sig blandt andet i en ny måde at indrette afdelingerne på. Skrankerne er fjernet. Kunderne får mere plads og er ikke længere henvist til et lille område foran kasserne. Også fokus på rådgivning og betjening er nøgleord for at synliggøre forskellen.

Rådgiverne bliver placeret i team ved store runde borde, hvor kunderne kan kigge med på skærmen. Der kommer plakater på væggene og dæmpet musik i lokalet. Kundesamtaler kan nu foregå i caféhjørnet, ved store runde rådgiverborde eller i nyindrettede mødelokaler. Den nye facade signalerer, at her er der en bank med sin egen identitet.


1997

Anders Dam ny ordførende direktør
Generationsskifte i bankens direktion. Ordførende direktør siden 1989 – Kaj Steenkjær – går på pension efter 43 års virke i banken, heraf 17 år som medlem af bankens direktion.
Anders Dam, der var kommet tilbage til Jyske Bank i 1995 for at indtræde i direktionen, bliver udnævnt til ny ordførende direktør.

Ny struktur i afdelingsnettet
De hidtidige 5 regioner bliver omdannet til 3 ledelsesmæssige områder med hvert sit områdecenter. Områdecentrene med den nødvendige kompetence til at støtte afdelingerne bliver etableret i Viborg, Vejle og København.


1998

Jyske Bank får sin Netbank
Jyske Banks kunder kan nu gå i banken hjemme i stuen. I Jyske Netbank kan du ordne dine pengesager på computeren – og kunderne kan nu også bruge Dankortet til handel på nettet.


1999

Slaget i Vejle
Alle bankens medarbejdere mødes i Vejle for at høre om bankens vej mod år 2002. Konferencen døbes “Slaget i Vejle” og har et særligt forløb med casen om en svensk banks overtagelsesforsøg. Bankens fortsatte selvstændighedsønske bliver cementeret.

Top


2002

Strategikonference i Vejle igen
Alle medarbejdere i koncernen bliver inviteret til gennemgang af bankens næste strategiplan JB2005 (værdier, forretningsgrundlag og visioner)
Koncernens værdier

Etablering af JN Data
Banken indgår i starten af året en strategisk samarbejdsaftale med Nykredit, der blandt andet indebærer etablering af JN Data – et fælles it-driftsselskab.
Læs mere om JN Data

ATP sælger sin aktiepost i Jyske Bank
Et mangeårigt samarbejde med ATP om en aktiepost i Jyske Bank ophører. ATP sælger uden varsel sine aktier. Uenigheden skyldes blandt andet, at Jyske Bank fastholder vedtægtsbestemmelserne om ejerbegrænsning og stemmebegrænsning.


2003

Salget af Totalkredit
Jyske Bank sælger 55 % af sine aktier i Totalkredit til Nykredit og udsteder købsretter for den resterende del af aktierne. Salget medfører en samlet avance på 1.205 mio. kr. før skat.

To fonde bliver etableret
De to fonde – Jyske Banks Medarbejderfond og Jyske Banks Almennyttige Fond bliver etableret.


2004

Poul Norup dør
Jyske Banks første ordførende direktør, cand. jur., R., Poul Norup døde mandag den 16. august. Han blev 78 år.

Magasin bliver solgt
Banken sælger sin beholdning af Wessel & Vett-aktier, og afvikler dermed sit mangeårige engagement i det københavnske stormagasin.

Jyske Bank bliver repræsenteret i Cannes, Warszawa og Echt i Holland
Jyske Bank Private Banking etablerer repræsentationskontorer i Cannes og Warszawa, ligesom banken erhverver en bestemmende ejerandel i Berben’s Effectenkantoor B.V. i Echt, Holland. Dermed er Jyske Bank-koncernen repræsenteret i ni europæiske lande.

I 2007 omstrukturerer banken private banking-aktiviteterne i udlandet og lukker kontorerne i Warszawa og Fuengirola, Spanien.


2005

Rekordresultat før skat på 2.202 mio. kr.
Med et resultat før skat på 2.202 mio. kr. opnår Jyske Bank det højeste resultat i bankens historie.

letpension under etablering
Jyske Bank går med i en kreds af pengeinstitutter, der ønsker at etablere et fælles livsforsikrings- og pensionsselskab med navnet letpension.

Der bliver sat punktum i Gibraltar-sagen
Den 15. juli bliver der afsagt dom i straffesagen i Vestre Landsret mod Jan-Henning Spjeldnæs – den tidligere direktør for datterbanken på Gibraltar. Landsretten finder ham skyldig i 11 af anklageskriftets 16 forhold. Spjeldnæs bliver idømt en straf på fire års fængsel, der bliver gjort betinget med en prøvetid på fire år under hensyn til den lange tid, der var gået.

Forud var gået følgende retsbehandling:
1997: Efter en årelang retssag ved High Court i London bliver Jan-Henning Spjeldnæs dømt til at betale erstatning på ca. 550 mio. kr. plus renter og omkostninger til Jyske Bank. Dermed har Jyske Bank fået rettens ord for, at Spjeldnæs er personlig ansvarlig for Jyske Banks tab på forretninger på Gibraltar frem til 1992.
2003: Ved Byretten i Århus bliver Jan-Henning Spjeldnæs dømt for mandatsvig, og straffen bliver fastsat til fire års fængsel. Byretsdommen bliver anket af både Spjeldnæs og anklagemyndigheden.


2006

Jyske Forskelle 2. Generation får verdenspremiere
Bank med mere. Et bibliotek med diverse magasiner. Produktpakker, kaffebar og en havkat på væggen. Jyske Bank springer i september ud med et nyt design. En ny bank, hvor det er rart for kunderne at komme. Et sted, hvor man bliver inspireret og kan hente ny viden. Alt sammen i en uhøjtidelig stemning.
Jyske Bank introducerer 35 nye produktpakker, som kunderne kan scanne og se nærmere om på skærmen ved PrøvBar’en midt i lokalet.


2007

Jyske Banks 40 års jubilæum og rekordresultat
Den 7. juli kan Jyske Bank fejre sit 40 års jubilæum. Det sker i et år, hvor koncernen har aflagt et rekordresultat for fjerde år i træk og hvor banken runder en kvart million aktionærer. Den samlede nettokundetilgang i bankens afdelingsnet udgør over 15.000 siden introduktionen af “Jyske Forskelle 2. Generation” i efteråret 2006. Det er ny rekord.

Ny struktur i afdelingsnettet
Banken oplever øget kompleksitet i rådgivningen og dermed stadigt stigende krav til kompetence hos rådgiverne.

For at fastholde og udbygge kundetilgangen og bankens mulighed for at give kunderne den ønskede rådgivning indføres en ny afdelingsstruktur med disse hovedelementer:

  • Der etableres 28 markedsbestemte netværk blandt afdelingerne
  • Kompetencen bringes tættere på kunden
  • Afdelingerne opdeles i seks nye typer

Der etableres privatafdelinger og erhvervsafdelinger i København, Odense, Århus, Silkeborg og Aalborg.

Banken omstrukturerer også private banking-aktiviteterne i udlandet og lukker kontorerne i Warszawa og Fuengirola, Spanien.

Jyske Bank godkendes som avanceret bank
Finanstilsynet godkender Jyske Bank som avanceret IRB bank (Advanced Internal Rating Based) i henhold til de nye kapitaldækningsregler. Godkendelsen gælder fra og med 2008.

Jyske Bank tog i 2000 en strategisk beslutning om at gøre bankens interne risikostyring avanceret ved at integrere avancerede løsninger til identifikation og styring af koncernens risici samt til vurdering af det interne kapitalbehov til dækning af risici.

Den økonomiske styring har siden 2003 været baseret på RAROC-principper (Risk Adjusted Return on Capital – risikojusteret kapitalafkast). Styringen er integreret på alle niveauer og i håndteringen af såvel enkeltkunder som kundeporteføljer i Jyske Bank.


2008

jyskebank.tv åbnes
Som den første bank på verdensplan åbner Jyske Bank 1. oktober 2008 en tv-station på nettet – jyskebank.tv.

Her kan alle dagligt se finansielle nyheder og økonomiske baggrundshistorier – tilsat masser af krydderier i form af oplysende og underholdende journalistiske indslag fra ind- og udland.

Jyske Bank tilslutter sig Bankpakke I
Den verdensomspændende finanskrise raser og økonomien er i afmatning.

Regeringen og bankerne har indgået aftale om  at oprette en garantiordning, der sikrer kundernes indlån. I frygt for kundeflugt – hvis Jyske Bank ikke tilslutter sig ordningen – så vælger banken ligesom konkurrenterne at tilslutte sig Bankpakke I.

800 mio. tabt i Jyske Invest
Den 22. oktober 2008 udsendte bestyrelsen for Hedgeforeningen Jyske Invest en redegørelse til investorerne, som på et år havde tabt næsten 80% af deres indskud i afdelingen.


2009

Jyske Bank gennemfører aktieemission og siger nej til Bankpakke II
Den 2. december afslutter Jyske Bank en aktieemission, der giver banken et bruttoprovenu på 1.188 mio. kr.
Med det styrkede kapitalgrundlag kan banken takke nej til tilførsel af statslig kapital fra bankpakke II og opnå en årlig rentebesparelse på mellem 175 og 200 mio. kr.

Anders Dam kommenterer Jyske Banks aktieemission:

Anders Dam: Jyske Bank står godt rustet:

Jyske Bank bortforpagter driften af Gl. Skovridergaard
Bortforpagtningen sker for bedre at kunne udnytte mulighederne indenfor hotel- og restaurationsdrift samtidig med fortsat udvikling af kursus- og konferencefaciliteterne. Jyske Bank fortsætter med at bruge Gl. Skovridergaard til møde- og uddannelsesaktiviteter.


2010

Kaj Steenkjær dør
Tidligere ordførende direktør, Kaj Steenkjær døde torsdag den 4. februar. Han blev 72 år.

Jyske Bank bliver medlem af Bankdata
Jyske Bank beslutter at flytte udviklingen af IT-systemer til Bankdata. Samtidig flytter Bankdata driftsopgaver den modsatte vej – til JN Data i Silkeborg, der i forvejen er driftscentral for blandt andre Jyske Bank.

Interview med ordførende direktør Anders Dam, der forklarer om årsagerne til det omfattende it-samarbejde:

Jyske Bank BOXEN åbner
Jyske Bank indgår et samarbejde med MCH Messecenter Herning om navnet på en ny multiarena med musikalske verdensstjerner og internationale sportsbegivenheder på programmet.


2011

Jyske Bank køber dele af Fjordbank Mors
Jyske Bank indgår en aftale med det statslige selskab Finansiel Stabilitet om køb af de væsentligste dele af Fjordbank Mors.

Jyske Bank overtager ca. 47.000 kunder med et samlet udlån på ca. 2,7 mia. kr. og et samlet indlån på ca. 3,7 mia. kr.

Jyske Bank fyrer 150 medarbejdere 
For at tilpasse sig de barske markedsvilkår annoncerer Jyske Bank den 22. september, at banken inden udgangen af 2012 vil reducere antallet af medarbejdere med ca. 250. Heraf bliver 150 medarbejdere afskediget med øjeblikkelig virkning.

Samtidig har datterselskabet Jyske Finans indgået en aftale med Spar Nord-koncernen om at overtage leasingaktiviteterne fra Finans Nord og Easyfleet.

Interview med Anders Dam:

Top


2012

Forlig i Hedgesagen
På initiativ af Forbrugerombudsmanden indgår Jyske Bank forlig i Hedgesagen. Forliget indebærer, at en række af investorerne i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer får en kompensation på 80% af deres tab.

Jyske Bank skifter it-platform
Beslutningen fra 2010 om at skifte hovedparten af egne forretningskritiske it-systemer ud med tilsvarende systemer på Bankdatas platform eksekveres. Med start en fredag aften i oktober og henover weekenden bliver millioner af dokumenter og milliarder af posteringer flyttet over på den nye it-platform. Flere end 900 medarbejdere har gennem de foregående to år deltaget i minutiøse forberedelser. Projektet, der går under kodeordet “NOVA”, bliver kaldt danmarkshistoriens største.

Top


2013

Jyske Bank overtager Sparekassen Lolland
Den nødlidende sparekasse er på overtagelsestidspunktet Danmarks 14. største pengeinstitut. Overtagelsen omfatter 45.000 kunder i Sparekassen Lollands afdelinger og 70.000 kunder i FinansNetbanken.

Fokus på kerneforretningen
Jyske Bank styrker fokus på kerneforretningen og sælger en række aktiviteter. Kroneselskaberne, som banken overtog sammen med Spar Lolland, sælges, og aktiviteterne i JGAM sælges til en canadisk portfoliomanager, og Silkeborg Data sælges til Axcell.

Ny organisering i afdelingsnettet
Afdelingsnettet gennemfører den mest omfattende organisationsændring nogen sinde. Tre områdecentre afskaffes, og der fokuseres yderligere på kundesegmenterne ved at indføre væsentligt flere rendyrkede privat-, erhvervs- og private banking-afdelinger.

Jyske Bank (Schweiz) i mediernes søgelys
DR1 bringer en dokumentarudsendelse om skattely. Udsendelsen indeholder en række alvorlige beskyldninger mod Jyske Bank (Schweiz), bl.a. om medvirken til ulovligheder. Jyske Bank afviser på det bestemteste disse beskyldninger.

Jyske Bank lancerer Jyske F1
I en tid, hvor realkreditten aktivt søger at dæmpe F1-lånets popularitet, går Jyske Bank går mod strømmen og lancerer en række boligfinansieringsprodukter, herunder Jyske F1. Lånene tilbydes til en rente, der er marginalt lavere end realkredittens, og fundingen af de nye lån er sikret gennem den aftale med BRFkredit om fælles funding, som banken indgik i 2012.


2014

BRFkredit bliver en del af Jyske Bank-koncernen

Ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2013 annoncerer BRFkredit og Jyske Bank i februar 2014, at de to virksomheder går sammen. Sammenlægningen af Danmarks fjerdestørste realkreditinstitut og tredjestørste bank skal gøre Jyske Bank-koncernen til en endnu mere markant aktør i den danske finanssektor. Koncernen opnår både omkostnings- og indtjeningssynergier og får bedre mulighed for at være totalleverandør af de produkter, som kunderne vil have – heriblandt de fællesfundede boliglånsprodukter, som allerede siden lanceringen i 2013 har været en stor succes.

BRFkredit bliver ved sammenlægningen et datterselskab i Jyske Bank-koncernen, og BRFkredits hidtidige ejer, BRFkredit Holding A/S, opnår i den forbindelse en ejerandel på 25% af aktierne i Jyske Bank-koncernen. BRFkredits hidtidige adm. direktør Sven A. Blomberg bliver viceordførende direktør i Jyske Bank.


2015

Forenklet set-up i udlandet
Jyske Bank samlede alle internationale private banking-aktiviteter i to enheder, Jyske Bank (Gibraltar) og Private Banking (Copenhagen) og afviklede dermed alle aktiviteter i Schweiz og Frankrig.

Fart på kapitalforvaltning
I 2015 blev Jyske Invest lagt sammen med Jyske Bank. Banken styrkede dermed kapitalforvaltningen på både investeringssiden og i distributionskraften og skabte mulighed for yderligere vækst på kapitalforvaltningsområdet – og for at positionere Jyske Bank som en betydende kapitalforvalter.


2016

Superlån
Kioskbaskeren Jyske Renteloft Cibor3 – eller i daglig tale: Superlånet – ramte markedet i juni og blev omgående en sællert hos de danskere, som elskede F1, men ønskede et loft over renten.

Skattely
Med de såkaldte Panama Papers kom der atter fokus på problemet med “Skattely”. Jyske Bank afviste – endnu engang –  at medvirke til skatteunddragelse.

Ny koncernstrategi
Med overskriften “Vi er der, hvor kunden er” satte Jyske Banks nye forretningsstrategi kunden i centrum for koncernens udvikling, drift og adfærd.

Se nærmere på store og små begivenheder i 2016 – fra A-Z


2017

Jyske Bank fylder 50 år
Den 7.7.1967 så Jyske Bank dagens lys. Fødselsdagen blev markeret med en kæmpestor fest i Jyske Bank Boxen for alle bankens medarbejdere og deres partnere.
Tag et kig i vores scrapbog over de sidste 50 år

Apple Pay og Visa Mobil
Med først Apple Pay og siden Visa Mobil gav Jyske Bank sine kunder mulighed for at vælge imellem op til flere mobile betalingsløsninger ud over de velkendte kort og kontanter.


2018

Ét brand
2018 handlede om at strømline organisationen for at forenkle både de interne processer og dermed også kundeoplevelsen. Det betød et farvel til BRFkredit-brandet og et goddag til Jyske Realkredit og en fælles produktpalet og boligproces.

Den kontantløse bank
Det gik ikke stille for sig – hverken på Twitter, på årets Folkemøde på Bornholm eller i diverse interviews, ja endda i en kronik i Jyllands-Posten: Anders Dam arbejdede for en kontantløs bank for blandt andet at bekæmpe hvidvask. Jyske Bank stoppede derfor i 2018 for udbetalingen af 1000-kronesedler i pengeautomaterne og lancerede endnu flere digitale betalingsløsninger til kunderne. Deriblandt muligheden for at ikke-kunder via en enkelt kontooprettelse også fik adgang til både Visa Mobil og Apple Pay.
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk