05-06-2018. Trustpilot Jyske Bank. Jyske bank en løgnagtig bank /fortsætter med at bedrage kunde, selv efter kunde oplyser jyske bank tilbage i marts 2016 om det som vist må være rent svindel, eller er det noget jyske bank vil tale om

Trustpilot anmeldelse af Jyske Bank opdateret 05-06-2018.

1 stjerne: Dårlig

Jyske bank en løgnagtig bank /fortsætter med at bedrage kunde, selv efter kunde oplyser jyske bank tilbage i marts 2016 om det som vist må være rent svindel, eller er det noget jyske bank vil tale om

Vi har af flere gange prøvet at fange Jyske Banks opmærksomhed, i forbindelse med den svindel jyske bank syntes udsætter deres kunder for

Dårlig og mangelfuld rådgivning, tilbageholdelse af oplysninger er en ting, vi håber at engskoven får vundet deres sag. der handler om mangelfuld rådgivning i højesteret

jyske bank er ligeglad med dommen, bare de kan beholde pengene, fra deres mange swap offer efter jyske Banks beviste manglefuld rådgivning

Syntes jyske bank stadig selv, at jyske bank er hæderlig, troværdig
og syntes jyske bank selv de overholder alle love og regler

at jyske Banks fundament er sandfærdigt skrevet ?

Tror nu mere på DR
Når tv viser hvordan jyske Bank hjælper med skattesvindel, end vi tror på at jyske Bank er helt uskyldige, og dette mere handler om at jyske banks 250.000 aktionærer, skal have penge for at vise jyske bank den tillid, der er at købe aktier i jyske bank

Jyske bank skrev tidligere her på siden i maj 2016 at jyske Banks advokater arbejdede på sagen, og håbede snart det løste sig

INTET ER SKET
Undtagen at jyske bank forsat bedrager deres kunde, med at hæve renter af falsk lån

På havkatten skrev jyske bank, at de bestemt ikke er en bedragerisk bank og at jyske bank overholder alle regler og love, og håber det løser sig

INTET ER SKET.
Udover Philip Baurch forsøgte at lokke med en ny rentesikring

Vi påstår at jyske bank laver bedrageri, og at jyske bank godt ved at jyske bank bedrager deres kunde

Eksempel jyske bank hæver renter ca. 5,6 % af et lån på 4.328.000 kr

Et lån som jyske bank påstår er hjemtaget og udbetalt

Desværre lyver jyske bank, da der ikke findes noget lån på dette beløb, og det er klart for at skuffe i retsforhold § 171

Der handler i dette ene eksempel, at jyske bank bedrager kunde i jyske bank for omkring 2.5 million kroner i renter, og vi taler om renter på et lån som ikke er hjemtaget

Vi gør hvad vi kan for at få dialog med jyske bank, men deres advokater anbefaler at Jyske bank ikke svarer

Derfor skrev vi til jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade der dels nægtede at svare og 17 november 2015 nægtede kunder aktindsigt

Vi bad jyske bank bevise at lånetillbud på 4.328.000 kr. var blevet hjemtaget og udbetalt, dette vil jyske bank slet ikke svare på

Vi skrev sidst 25 maj 2016 til jyske Banks leder CEO Anders Dam

Og skrev samme dag 25-5-2016 til den samlede bestyrelse i Jyske Bank, og deres Advokater, blandt andet advokat virksomheden Lund Elmer Sandager

Hvor vi igen bad bla. jyske bank bevise at storbjerg erhverv, har hjemtaget et lån på 4.280.000 kr. i Nykredit

For at modtage dokumentation, tilbød vi således i ren provokation jyske bank at betale 250.000 kr. I gebyr

Bestyrelsesmedlem Advokat Philip skrev 31 maj 2016 herefter fra advokatfirmaet Lund Elmer Sandager

At jyske bank nu var trætte af breve, og for at stoppe flere spørgsmål om jyske Banks hæderlighed, oplyste Philip Baurch at lånet var udbetalt

Dog uden at med sende det anmodet bevis, for at der var hjemtaget et lån på 4.328.000 kr. I Nykredit

Et lån som jyske bank bank frem til i dag, har snuppet af betroede midler for, og taget ialt omkring 1.5 million kr i renter for til et lån der ikke findes

Hvis nogle er i tvivl, om jyske bank og Lund Elmer Sandager lyver for at skuffe i retsforhold så spørg dem

Bilag er i dagbogen banknyt.dk

Jyske bank lyver om lån på 4.328.000 kr. Som hjemtaget, og har hævet renter af lånet i 9 år. af planlagte 20 år

Dette kunne lade sig gøre, fordi deres kunde fik en hjerneblødning i 2009, og andre følge sygedomme

Hvilket jyske bank udnytter, ved direkte at lyve lånet hjemtaget overfor kunden. Bemærk efter han blev syg, skriver erhvervs rådgiver Nicolai Hansen således

2010 din låne oversigt lån i Nykredit er 4.328.000 kr. Og at dette er blevet rentesikkert med en swsp

2012 skrev erhvervs rådgiveren Casper Dam Olsen, at det underlæggende lån, til en Swap nu var omlagt, hvilket Philip Baurch fremlægger 10-09-2015 som bilag D

Jyske bank har i den forbindelse konstant krævet, eller afpresset kunden, med krav som at underskrive flere sikkerheder og kræve salg, for ikke at ophæve hans lån i jyske bank

I 2016 skriver Philip Baurch at lånet er udbetalt.

Jyske bank bank frabeder sig i samme brev fra Philip, at modtage yderlige henvendelser.

Vi påstår at jyske bank og deres advokater Lund Elmer Sandager i retsforhold lyver over for retten, da de i deres svar, har skrevet at lånet et underliggende lån på 4.328.000 kr. Fandtes

Eks. I bilag D fra 10 sep. 2015 vedlægger Lund Elmer Sandager mail fra Casper Dam Olsen som 9 januar 2012 skriver at det underliggende lån på 4.328.000 kr. Er omlagt

Vil jyske bank forklare hvordan et lån der lyves hjemtaget, altså ikke findes så kan omlægges.

Jyske bank ved Birgit Bush Thuesen sender os til afvikling 16-06-2013, grundet dette falske lån, og kræver vores hus solgt, for at sikker jyske Banks interesser

Da Birgit Bush Thuesen ikke modtager salgs fuldmagter retur hurtigt nok, spærre jyske bank alle vores konti, så kun jyske bank kan hæve.

Jyske bank kræver vi solgte en stor grund og nægter bagefter så at modtaget provenuet, samtidig med at jyske bank selv hæver renter af provenuet fra det krævet salg.

at jyske bank bagefter nægter alt sammen gør ikke noget, for vi har beviser nok.

Vi påstår jyske bank er bedragerisk og bevist manipuleret med aftale bilag og datoer.

Vi påstår at jyske bank påførte storbjerg erhverv en gæld stor 280.000 kr. flyttet fra en anden virksomhed, da vi bad om en bygge kredit

Vil jyske bank forklare lovens bestemmelse for sammenblanding.

Vi påstår at jyske bank har givet os en konto, med samme konto nummer, som der allerede fandtes til en anden virksomhed, og givet os den anden virksomheds gæld på næsten 300 tusinde kr.

Vil jyske bank forklare hvor det efter loven er muligt ?

Vi påstår jyske bank over for os har hævet, af betroet midler kr for sikkerheder, på 4.328.000 kr. Til Nykredit der ikke findes § 280

Og hævet af betroet midler for Lånesags gebyr for et lån der ikke findes, mm. § 280

Og at jyske Bank 15-04-2009 tinglyser en gældsbyrde på 4.328.000 kr. til Nykredit uden der findes noget lån.

Hvad siger Tinglysningsretten.

Der var et tilbud på samme beløb fra 20 maj 2008 og tilbuddet udløb 20 november 2008.

Vil jyske bank forklare sig ?

Hvordan det overhoved er muligt at tinglyse en falsk byrde i Helsingør tinglysnings retten.

Det kræver god en forklaring, for loven er da meget klar.

Vi afventer stadig jyske bank, som kun har svaret 2 nov 2016 gennem deres advokater, ved Philip Baurch i Lund Elmer Sandager som tilbød et muligt forligs tilbud, ved at tilbyde en rentesikring, af et andet lån i Nykredit

Tak det var rigtig snart, men nok lidt for snart.

Jyske bank skulle hellere ringe og se at få snakket med den bedraget kunde, som vel næppe er den eneste jyske bank snyder

Vi ved godt jyske bank har mange sager,
Jyske bank kunne have mange flere sager, hvis staten greb ind.

At Jyske Bank håber jeres kunder opgiver sager imod jer, fordi i gør det kompliceret hjælper ikke, vi stopper ikke og forsøger kun få jyske bank i tale på de måder vi nu har mulighed for.

DETTE ER ET TILBUD
Vi giver stadig gerne frokost, hvis jyske bank vil være seriøse og vil tale med os om, syntes sagen er værd at tale om.

Husk lige jeres slogan fra parken.
Hvor jyske bank spare deres reklame væk til den næste landskamp.

Hvis der er noget du tror du ikke kan, har du som regel ret.

I skal vide det er ikke os som laver svindel med jyske bank, men jyske bank der svindler os kunder, hvis vi har misforstået nogle bilag så hjælp os med at forstå.

Hvis jyske bank stadig nægter at svare.
Skal vi så ikke sige, at bliver jyske bank dømt i retten for noget, som er på anmeldelser.

Er det ens med at fraråde nogen at blive kunder i jyske bank, BRF kredit, jyske finans mm, eller at benytte nogle af de partner som anbefaler jyske bank, heraf PFA der om nogen kender til falske lån og garantier fra Kurt Thorsen

Opslaget er ikke for at få et svar, det vil i ikke give, og er noteret, opslaget er for at få dialog.

Vi har siden vist april 2016 oplyst jyske Bank, om det bedrageri der syntes foregå i jyske bank, og mener vi har krav på svar.

At jyske bank bestemt ikke overholder alle love og regler, det kan vi tale om eller lade være 🙂 vi vil bare gerne have jyske Bank ind i en dialog.

Jyske bank bør sige ja tak til invitation, og tale med virksomheden omkring de mange forhold, der er næsten frit valg
§ 276. § 278. § 279. § 280. § 282. § 283.

De 9 år familien har stået model til direkte bedrageri, det kræver en forklaring, også når jyske bank er bevidst om at banken fortsætter.

Med oplevelser som
ikke at kunne kunne købe olie
ingen varmt vand
ingen varme
ikke at kunne købe mad
ikke kunne købe medicin

og naturligvis ingen ferie kunne tilbyde vores barn i perioden

Men til gengæld at tilbyde spændingen og uvisheden om jyske bank solgte vores hus, til en ven af banken når det passende banken.

Konstant at have jyske bank i telefonen, som krævede mere og mere, tvangssalg mm og bankens mange benægtelser.

Alt sammen blandt andet grundet det falske lån i jyske bank.

Men herfra stadig en pil ned, for at nægte dialog med snydte kunder i jyske bank

Skal vi tale sammen, så ring da til os.
eller holder jyske bank fast i at arbejde for at skuffe i retsforhold som at lyve for Peter Sørensen, Søren Nav, Thomas S Sørensen mfler

Vi har alt ret til spørge, og vil have svar, hvor længe skal denne forestilling vare ved, før jyske bank vil tale med os.

At nægte at tale med kunden som oplyser at de bliver bedraget med falsk lån og swsp

Vad siger det om Jyske Banks hæderlighed

Kan vi gøre andet end at råbe op, da vi naturligvis ikke vil finde os i at danske banker laver millionsvindel, eller hvad jyske bank kalder det.

Mvh storbjerg erhverv