08-06-2021. Trustpilot Jyske Bank. Jyske Bank er utroværdige, er uhæderlige, er uærlige, og misbruger deres magt, men at Jyske Bank ansætte de advokater der skulle fremlægge en større svig og falsk sag imod Jyske Bank var lavt.

Anmeldelse af Jyske Bank på Trustpilot 8 juni 2021. jyske Bank.

1 stjerne: Dårlig

Jyske Bank er utroværdige, er uhæderlige, er uærlige, og misbruger deres magt, men at Jyske Bank ansætte de advokater der skulle fremlægge en større svig og falsk sag imod Jyske Bank var lavt.

Jeg ved at politiet, ikke vil indlede retsforfølgelse, af nogle der er ansatte i Jyske Bank, og at finanstilsynet ikke vil blande sig i Jyske Banks måde at handle på, det handler om venskaber.

Senest har Jyske Bank A/S imod instruks, og uden fuldmagt overtrådt Tinglysnings lovens paragraf 11, og slettet mit private pantebrev.

Kort fortalt, 12 januar. skriver jeg til Jyske Bank, at banken ikke må slette mit private pantebrev, der er lagt til sikkerhed for et lån i banken, når jeg betaler restgælden.

Den 15 februar. Betaler jeg min gæld, og igen gør det klart for Jyske Banks ansatte, at mit private pantebrev ikke måtte slettes, men blot skal tilbage returneres, det er faktisk ret enkelt.

Men Jyske Bank koncernen er en anderledes bank, og har 26 febuar. Istedet misbrugt bankens adgang til den af tinglysnings rettens til Jyske Bank givet adgang, til at kunne tinglyse ændringer.

Da Jyske Bank så 26. Februar. sletter mit private pantebrev, overtræder Jyske Bank igen loven, denne her gang tinglysnings loven, da Jyske Bank uden fuldmagt, brugte deres egne adgang til tinglysnings retten, hvor Jyske Bank sletter mit private pantebrev, laver Jyske Bank vel det som hedder vanhjemmel.

Bilag / beviser for Jyske Banks iloyale & uredelige handlinger kan ses på BANKNYT

At Jyske Bank koncernen ved deres advokater, nægter at erkende deres overtrædelser af div. love og regler, og så også nægter at udlevere mit orginiale private dokument tilbage.

Så selvfølgelig bliver jeg nødsaget til at stævne Jyske Bank A/S. Hvorfor jeg, 26 maj. gav ledelsen ved Anders Dam, og bankens advokater et påkrav.

At Jyske Bank A/S forsøger at aftvinge mig en underskrift på et dokument, der med en påført tekst er lavet for at skade min retsstilling, da Jyske Bank ellers fortsat nægter at udlevere mit private dokument tilbage til mig som ejer, dette viser hvor lavt jyske bank og de mange bank ansatte i Jyske Bank arbejder, og viser også med tydelighed, hvordan Jyske Bank foragter deres kunder og kundernes ret.

Når koncernen ved CEO Anders Christian Dam derfor fik et påkrav på 10 dage, til at udlevere mit orginiale dokument tilbage, og fristen var 5 juni. 2021, så er festen nu overskredet.

Ud over jeg allerede har en sag mod Jyske Bank koncernen for at bruge svig og falsk i sagen BS-402/2015-VIB, en sag som også handler om ond tro, og som i øvrigt udvides, sagen har iøvrigt hovedforhandling 15. 16. & 23 november, hvilket jeg har delt mere om på hjemmesiden BANKNYT dk.

Kunder i Jyske Bank opfordres til at følge med i Jyske Banks forretnings metoder, så de ved hvad de selv kan blive udsat for.

Så når jeg også tvinges af den iloyale og uredlige bank, til at skulle stævne banken på ny, for et anderkendelses søgsmål, og for at Jyske Bank skal udlevere mit orginiale private dokument tilbage, så er dette bankens måde at genere og bekæmpe deres kunder.

Jeg har i den forbindelse privat aftalt et møde med en advokat, der skal skal udtages en stævning mod Jyske Bank A/S

Sideløbende er der 5 juni 2020. indbragt en klage i advoknævnet, mod mine tidligere advokater, som var blevet ansat til at fører min svig og falsk sag imod Jyske Bank, hertil opdager jeg nemlig at Jyske Bank kort tid efter har ansat de tidligere advokater, som ved mindst 6 ansatte i dette advokat firma meget belejligt, alle glemte at fremlægde nogle af mine anbringer mod Jyske Bank koncernen.

Og samtidens undlod dette advokat firma som altså arbejde for Jyske Bank koncernen, at dele Processkrifter med mig, således jeg ikke kunne se, at mine tidligere advokater ikke fremlægde nogle af mine anbringer mod Jyske Bank A/S.

Mine tidligere advokater ville heller ikke svare mig, da jeg spurgte om de arbejdende for Jyske Bank.

Klage, svar og afsluttende bemærkninger sluttede den 8 december 2020.
Det blev lovet at der ville komme en afgørelse foråret 2021. Men 31. Maj bliver jeg oplyst, at der går lidt længere tid, klagen har med Jyske Banks forretnings metoder at gøre, og derfor er det også delt på BANKNYT.

Jeg har i dag fundet en hæderlig advokat, som har fremlagt mine anbringer mod Jyske Bank, disse følges op, med flere beviser, og flere forhold, dertil skal der indføres et anderkendelses søgsmål i den allerede verserende sag, for om jyske bank har lavet, nogle af de svig og falsk forhold, som har betydning for sagen.

Generelt skal jeg på det kraftigste advare dig imod at stole på Jyske Bank, fra de ansatte og op til koncernledelsen.

I min sag bliver den ordstyrernde formand CEO vidne indkaldt, for at belyse hans andel.

Og jeg opfordrer her samtidig aktionærerne i Jyske Bank om at følge med i sagens hovedforhandling til november, da sagen faktisk handler om danskernes retssikkerhed, når store banker som Jyske Bank laver nummer

Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5
3100 Hornbæk
+4522227713.

Der har aldrig været nærhed BANKNYT.dk

Besvarelse fra Jyske Bank

Hej Carsten

Du ved, at vi hverken kan eller vil eller må kommentere konkrete verserende sager. Heller ikke en evt. kommende sag. Så vi stopper her ved at sige, at det er uendeligt trist, at vi er så langt fra hinanden som nogensinde,

God dag til dig.

Venlig hilsen Jyske Bank