22-04-2021. Mail til den kriminelle Jyske bank A/S. Giv mig mit private dokument tilbage, uanset at Jyske Bank har lavet vanhjemmel.

22-04-2021. Mail til Jyske Bank koncernen, bestyrelsen og den kriminelle bagmand CEO Anders Christian Dam, samt til advokat Morten Ulrik Gade, og de medvirkende advokater Lund Elmer Sandager at Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buus Nielsen.

 

25-04-2021. Igen skriver Carsten til Anders Christian Dam og ledelsen for at få sit personlige pantebrev tilbage.

Jeg skrev igen 22 april kl. 14.41 til den kriminelle organisation Jyske Bank A/S at jeg ville min private ejendom tilbage, som Jyske Bank uretmæssigt har taget fra mig, men her 23 april kl. 12.00 har den magtfulde organisation stadig ikke svaret, eller udleveret mit private dokument, derfor gøres mailen offenlig til skræk og advarsel mod Jyske Bank koncernen.

 

Du kan i LINKET her læse hvilket dokument, og se hvordan Jyske Bank A/S laver Vanhjemmel, og mod instruks har overtrådt Fuldmagts-loven og Tinglysnings-loven, da Jyske Bank misbruger deres adgang som godkendt anmelder til Tinglysnings retten, hvor Jyske Bank sletter mit private pantebrev, hvilket Jyske Bank og Lund Elmer Sandager advokater nægter at indrømme eller undskylde for, ej heller vil Jyske Bank koncernen kontakte Tinglysnings retten, for at meddele om fejlen, eller bede tinglysnings retten om at rette op på de fejl som de inkompetente medarbejdere i Jyske Bank koncernen laver, men mindre det er bevidst for at irritere mig.

Mailen 22 april kl. 14.41 er herunder, med lidt stemningsbilleder.

 


Mailen til den dybt kriminelle Jyske bank A/S. Og lige så kriminelle bestyrelse som trækker i trådene.

Giv mig mit private dokument tilbage, uanset at Jyske Bank har lavet vanhjemmel.

Kan vi blive enig om at Jyske Bank nægter at udlevere min private ejendom. Mit pante brev i Søvej 5. 3100 Hornbæk efter Jyske Bank har overtrådt Tinglysnings lovens paragraf 11. Og har lavet vanhjemmel, eller har jeg misforstået noget.

 

Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
direktion@jyskebank.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
Tina Agergaard • AGERGAARD@jyskebank.dk

Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk

CC

finanstilsynet@ftnet.dk
kf@nationalbanken.dk

 

Jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade får naturligvis også en kopi af mailen til Jyske Banks bestyrelse fra 22 april 2021.
Det var Morten Ulrik Gade der startede med at fremlægge falske manipuleret oplysninger overfor pengeinstitut ankenævnet i 2013 / 2014 for at ville skuffe i retsforhold.
Derefter overtog Bestyrelsen ved Philip Baruch gennem Lund Elmer Sandager advokater, Philip Baruch blev efterfølgende forfremmet til næstformand for bestyrelsen.


Jyske Bank A/S

Bestyrelsen

Og CEO Anders Christian Dam

Lund Elmer Sandager Advokater

22-04-2021

Kære Kristian Ambjørn Buus Nielsen

Giv mig nu mit private pantebrev tilbage, Jyske Bank A/S har ingen ret til at beholde min ejendom.

Pantebrevet er min private ejendom, uanset hvad Jyske Bank har gjort ved det.

Se på www.banknyt.dk og kom gerne hvis i har nogle spørgsmål.

Får jeg ikke mit pante brev retur, uden du igen forsøger at skade min retsstilling, kommer der kun mere reklame i brug, mod den kriminelle organisation Jyske Bank A/S

I ved at i laver dokument falsk og bedrageri, men at i laver vanhjemmel er da nyt for mig.

Er i stolte over jer selv, i har altså valgt at udsætte den forkerte kunde for million svindel.

Jeg forsøger med reklamerne bare at få jeres øjne op for at jeg gerne vil tale med den kriminelle bagmand Anders Dam om dette her.

Mvh

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5

3100 Hornbæk

Mit telefonnummer er 22227713 eller 40333400


 

 

I mail overskrift 22 april 2021.
Skriver kunde igen til den kriminelle organisation, som Jyske Bank koncernen må antages at være, eftersom banken bevislig står bag stribevis af lovovertrædelser, såsom flere forhold af bedrageri, dokumentetfalsk, mandatsvig.
Altså Jyske Bank A/S kan kun få lov at lave bedrageri fordi deres venner dækker over bankers kriminalitet.

 

Mail til Jyske Bank A/S
22 april 2021.
Da den kriminelle bank, ved de medvirkende Lund Elmer Sandager advokater, ikke vil udlevere kundens private ejendom, et pantebrev.
Og Jyske Bank mod Tinglysnings lovens paragraf 11, uden fuldmagt og mod kundens instruks har slettet kundens pantebrev, hvorved Jyske Bank har lavet vanhjemmel.
Jyske Bank A/S bruger alle deres kneb i denne sag, og det gælder også bestikkelse af Lundgrens advokater, som ellers var ansat til at fører svig og falsk sag mod Jyske Bank A/S.

Vedhæftede billeder af Jyske Bank biler foran afdelingerne på Vesterbrogade 9, og Gammel Kongevej 136. er sendt til Jyske Bank og Lund Elmer Sandager advokater.

Jyske Bank A/S Bestyrelsen Og CEO Anders Christian Dam Lund Elmer Sandager Advokater 22-04-2021 Kære Kristian Ambjørn Buus Nielsen Giv mig nu mit private pantebrev tilbage, Jyske Bank A/S har ingen ret til at beholde min ejendom. Pantebrevet er min private ejendom, uanset hvad Jyske Bank har gjort ved det. Se på www.banknyt.dk og kom gerne hvis i har nogle spørgsmål. Får jeg ikke mit pante brev retur, uden du igen forsøger at skade min retsstilling, kommer der kun mere reklame i brug, mod den kriminelle organisation Jyske Bank A/S I ved at i laver dokument falsk og bedrageri men at i laver vanhjemmel er da nyt for mig. Er i stolte over jer selv, i har altså valgt at udsætte den forkerte kunde for million svindel. Jeg forsøger med reklamerne bare at få jeres øjne op for at jeg gerne vil tale med den kriminelle bagmand Anders Dam om dette her. Mvh Carsten Storbjerg Skaarup Søvej 5 3100 Hornbæk Mit telefonnummer er 22227713 eller 40333400

Her er de 3 billeder som er fra 22. 21. og 20 april 2021.
Alle er fra Jyske Banks reklame biler, som tog sin begyndelse i november 2016.
At Jyske Banks bestyrelse og deres advokater Lund Elmer Sandager ikke har svaret, eller have noget ønske om at stoppe Jyske Banks forbrydelser imod bankens kunder, understreger blot at Jyske Bank koncernen er en dybt utroværdig og kriminel Bank.

Should Jysk Bank A/S be closed, due to the bank's completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Viborg court. Banking news. About the Danish bank Jyske Bank, which has been taken for use of forgery and fraud, our former Lundgren lawyers who was hired to present the case to the court, was subsequently bought by Jyske bank to damage our case, and withhold our claim in court.

20-04-2021. Jyske Bank Vesterbrogade 9.
Stemningsbilleder af Jyske Bank som er en kriminel organisation, der står bag million bedrageri og bruger af dokumentet falsk, har brugt af bestikkelse af Lundgrens advokater for at disse ikke måtte fremlægde brugen af svig og falsk.
Jyske Bank har brugt udnyttelse, af et bestående afhængighedsforhold for at Jyske Bank skulle få en uberettiget vinding, der bliver et afgørende formuetab for kunden.
Aktionærer er ligeglade med hvad Jyske Bank koncernen laver, bare der er penge.

Should Jysk Bank A/S be closed, due to the bank's completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Viborg court. Banking news. About the Danish bank Jyske Bank, which has been taken for use of forgery and fraud, our former Lundgren lawyers who was hired to present the case to the court, was subsequently bought by Jyske bank to damage our case, and withhold our claim in court.

20-04-2021. Jyske Bank Vesterbrogade 9.
Stemningsbilleder af Jyske Bank som er en kriminel organisation, der står bag million bedrageri og bruger af dokumentet falsk, har brugt af bestikkelse af Lundgrens advokater for at disse ikke måtte fremlægde brugen af svig og falsk.
Jyske Bank har brugt udnyttelse, af et bestående afhængighedsforhold for at Jyske Bank skulle få en uberettiget vinding, der bliver et afgørende formuetab for kunden.
Aktionærer er ligeglade med hvad Jyske Bank koncernen laver, bare der er penge.

Should Jysk Bank A/S be closed, due to the bank's completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Viborg court. Banking news. About the Danish bank Jyske Bank, which has been taken for use of forgery and fraud, our former Lundgren lawyers who was hired to present the case to the court, was subsequently bought by Jyske bank to damage our case, and withhold our claim in court.

20-04-2021. Jyske Bank Vesterbrogade 9.
Stemningsbilleder af Jyske Bank som er en kriminel organisation, der står bag million bedrageri og bruger af dokumentet falsk, har brugt af bestikkelse af Lundgrens advokater for at disse ikke måtte fremlægde brugen af svig og falsk.
Jyske Bank har brugt udnyttelse, af et bestående afhængighedsforhold for at Jyske Bank skulle få en uberettiget vinding, der bliver et afgørende formuetab for kunden.
Aktionærer er ligeglade med hvad Jyske Bank koncernen laver, bare der er penge.

Should Jysk Bank A/S be closed, due to the bank's completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Viborg court. Banking news. About the Danish bank Jyske Bank, which has been taken for use of forgery and fraud, our former Lundgren lawyers who was hired to present the case to the court, was subsequently bought by Jyske bank to damage our case, and withhold our claim in court.

21-04-2021. Jyske Bank Vesterbrogade 9.
Stemningsbilleder af Jyske Bank som er en kriminel organisation, der står bag million bedrageri og bruger af dokumentet falsk, har brugt af bestikkelse af Lundgrens advokater for at disse ikke måtte fremlægde brugen af svig og falsk.
Jyske Bank har brugt udnyttelse, af et bestående afhængighedsforhold for at Jyske Bank skulle få en uberettiget vinding, der bliver et afgørende formuetab for kunden.
Aktionærer er ligeglade med hvad Jyske Bank koncernen laver, bare der er penge.

Should Jysk Bank A/S be closed, due to the bank's completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Viborg court. Banking news. About the Danish bank Jyske Bank, which has been taken for use of forgery and fraud, our former Lundgren lawyers who was hired to present the case to the court, was subsequently bought by Jyske bank to damage our case, and withhold our claim in court.

21-04-2021. Jyske Bank Vesterbrogade 9.
Stemningsbilleder af Jyske Bank som er en kriminel organisation, der står bag million bedrageri og bruger af dokumentet falsk, har brugt af bestikkelse af Lundgrens advokater for at disse ikke måtte fremlægde brugen af svig og falsk.
Jyske Bank har brugt udnyttelse, af et bestående afhængighedsforhold for at Jyske Bank skulle få en uberettiget vinding, der bliver et afgørende formuetab for kunden.
Aktionærer er ligeglade med hvad Jyske Bank koncernen laver, bare der er penge.

Should Jysk Bank A/S be closed, due to the bank's completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Viborg court. Banking news. About the Danish bank Jyske Bank, which has been taken for use of forgery and fraud, our former Lundgren lawyers who was hired to present the case to the court, was subsequently bought by Jyske bank to damage our case, and withhold our claim in court.

22-04-2021. Jyske Bank Gl. Kongevej
Stemningsbilleder af Jyske Bank som er en kriminel organisation, der står bag million bedrageri og bruger af dokumentet falsk, har brugt af bestikkelse af Lundgrens advokater for at disse ikke måtte fremlægde brugen af svig og falsk.
Jyske Bank har brugt udnyttelse, af et bestående afhængighedsforhold for at Jyske Bank skulle få en uberettiget vinding, der bliver et afgørende formuetab for kunden.
Aktionærer er ligeglade med hvad Jyske Bank koncernen laver, bare der er penge.

Should Jysk Bank A/S be closed, due to the bank's completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Viborg court. Banking news. About the Danish bank Jyske Bank, which has been taken for use of forgery and fraud, our former Lundgren lawyers who was hired to present the case to the court, was subsequently bought by Jyske bank to damage our case, and withhold our claim in court.

22-04-2021. Jyske Bank Gl. Kongevej
Stemningsbilleder af Jyske Bank som er en kriminel organisation, der står bag million bedrageri og bruger af dokumentet falsk, har brugt af bestikkelse af Lundgrens advokater for at disse ikke måtte fremlægde brugen af svig og falsk.
Jyske Bank har brugt udnyttelse, af et bestående afhængighedsforhold for at Jyske Bank skulle få en uberettiget vinding, der bliver et afgørende formuetab for kunden.
Aktionærer er ligeglade med hvad Jyske Bank koncernen laver, bare der er penge.

 


Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #Chri

Den Jyske svindel bankens chef CEO Anders Christian Dam.
Er Danmarks den bedste topchef til medierelationer, men også bedst til bank svindel, siger kunden som Anders Dam nægter at stoppe med at lade bedrage.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. / Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen / #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen

Bag den kriminelle danske bank står ledelsen for Jyske bank A/S, er en ledelse ved Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, der står sammen i forening, og som gerne medvirker til at Jyske bank bedrager de af bankens kunder som er muligt, bestikkelse syntes heller ikke at være nogen hindring, Spørg for mig gerne CEO  Anders Christian Dam. Hvorfor Jyske Bank A/S laver dokumentfalsk og bedrageri mod bankens kunder, når det er svindel udført af danmarks næststørste bank Jyske Bank, så er det et samfund problem, at Jyske Banks bestyrelse og direktion tillige med koncern ledergruppen, har magtfulde forbindelser, der gør hvad de kan, for at den Jyske svindler banken ikke bliver stoppet, må sagsøger jo bare ryste på hovedet over, og så selv fører sin sag, for danskerne ved sikkert allerede at der er stærke kriminelle organisationer i danmark, og så det kommer måske ikke som en overraskelse for alle, at nogle af de værste er den danske bank Jyske Bank, men nogle skal jo tage kampen op, og det gør jeg siger Carsten, og nej det er bestemt ikke en kamp jeg ønsker, men siden mindst maj måned 2016. har jeg forsøgt at få Jyske Bank, deres bestyrelse, leder, og deres advokater til at tale med mig, dette nægter koncernen, da banken med meget stor sandsynligvis har satset på, at ved retur kommission at kunne bestikke mindst vore tidligere advokater, altså lundgrens advokater til ikke at gøre mine argumenter og påstande gældende mod Jyske Bank A/S over for domstolen, og for at Lundgrens skulle fører min sag mod Jyske Bank, med henblik på at tabe sagen, samtidigt med at Jyske Bank A/S koncernen har betalt Lundgrens advokater millioner i returkommission for at rådgive Jyske bank, den rådne Bank tror nok vi er en bananrepublik, og de selv bestemmer om Jyske Bank koncernen skal overholde lovgivningen.

 

Koncernledelse