26-02. Jyske Bank. Renter og priser på løn- og budgetkonti

 

Jyske Bank. Renter og priser på at sætte penge ind i Jyske Bank.

Alternativ kan du med fordel hæve dine penge i banken, og gemme dem, på den måde bliver ikke tørret i Jyske Bank.

When Danish banks deceive their customers. The customer is usually the small one But make no mistake about the size. Customer gives the entire board a slap, in i cortroom 30/9-2019 BS 1-698/2015 / Jyske Bank Board Member Philip Baruch wrote May 31, 2016. That the bank, is informed that the customer has reported JYSKE BANK to the police, for, among other things, fraud And that the group management, took such notice with serenity Meanwhile, the members of the group management, continue to support whether Jyske Bank's continued fraud thus the customer continues to be exposed to the bank's million fraud to this day. A case that is being negotiated on September 30 and October 1, 2019 in the City Court of Viborg. Fra Twitter med link til banknyt dk @Finansmin @Justisdep @Statsmin #Justitsministeriet #Statsministeriet #Finansministeriet #Finanstilsynet #Finance #stokes #banks #dkpol #Banking #NSA #FBI #Denmark #JyskeBank #DanskeBank #Nordea #Rådgivning #Sparnord #Jysk #JyskeBankBoxen

Daniel Boalth Petersen medlem af socialdemokrat og byrådet har set bilen, og personligt fået fortalt at Jyske Bank koncernen står bag million svindel mod bankens kunde, Daniel Boalth Petersen der også er ansat i Lund Elmer Sandager advokater, hvor medstifteren Philip Baruch flere gange har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen, for at hjælpe Jyske Bank koncernen med at skuffe i retsforhold, har sagt at han ikke vil blande sig i Jyske Banks “forbrydelser”, forretninger og siger at kunden må klage til advoknævnet hvis en advokat tilsidesætter god skik, kan vel godt sige at Daniel Boalth Petersen på denne måde har vasket sine hænder, han siger han ikke kan blande sig i den måde Lund Elmer Sandager advokater arbejder ved at lyve overfor domstolen, Daniel Boalth Petersen sagde at han jo ikke løj og bare passede hans arbejde for advokat firmaet, og at han ikke som medlem af socialdemokrat og byrådet kan gøre noget, spørgsmålet er bruger Helsingør kommune også Jyske Bank A/S som pengeinstitut for nogle af Helsingør kommunes institutioner, og derfor vil poliktikkeren fra Helsingør byråd Daniel Boalth Petersen ikke blande sig, i Jyske Banks bedrageri, ved bankens brug af dokumentet falsk fuldmagtsmisbrug udnyttelse vildledning bestikkelse, da Jyske Bank for deres forbrydelser, og Jyske Banks bestyrelses medvirkende til Jyske Banks fortsatte forbrydelser mod bankens kunder, uanset at Jyske Banks bestyrelse i forening står bag Jyske Banks fortsatte svig forbrydelser. Når Jyske Bank af finanstilsynet kan blive lukket, eller sat under skærpet tilsyn frem til bestyrelsen er blevet sat af.


💰

Til deling med Folketinget 12 maj 2021.

Bedes lagt frem i læse salen, og delt med Retsudvalget, og at undersøge hvorvidt Jyske Bank A/S har lavet Dokumentfalsk i bankens forretninger.

Jeg spørger venligst om der fra politisk side kan gives Jyske Bank A/S tilladelse, til at bruge dokumentetfalsk, og om Jyske Bank koncernen gerne overfor domstolen, må fremlægde falske oplysninger for at skuffe i retsforhold.

Mailen er også med henvisning til den kriminelle organisation Jyske Bank A/S. samt de mange som har hjulpet Jyske Bank koncernen, med at kunne fortsætte med at bedrage bankens kunde, deriblandt Lund Elmer Sandager advokater samt Lundgrens advokater.

💰

⚠️

Bedøm selv om Jyske Bank er en dybt utroværdig og kriminel Bank virksomhed, der laver dokument falsk og bedrageri samt benytter sig af bestikkelse, for at ville skuffe i retsforhold.

At Jyske Bank koncernen står bag million svindel mod bankens egne kunde er FAKTUM, men at Jyske Banks forbrydelser mod bankens kunder går forud for redelige bankforretning er sådan som Jyske Bank handler, derfor advares du mod at stole på Jyske Bank A/S koncernen.

Renter og priser på løn- og budgetkonti

Priser pr. 15.02.2021

 

Jyske Banks Fundament When Danish banks deceive their customers. The customer is usually the small one But make no mistake about the size. Customer gives the entire board a slap, in i cortroom 30/9-2019 BS 1-698/2015 / Jyske Bank Board Member Philip Baruch wrote May 31, 2016. That the bank, is informed that the customer has reported JYSKE BANK to the police, for, among other things, fraud And that the group management, took such notice with serenity Meanwhile, the members of the group management, continue to support whether Jyske Bank's continued fraud thus the customer continues to be exposed to the bank's million fraud to this day. A case that is being negotiated on September 30 and October 1, 2019 in the City Court of Viborg. Fra Twitter med link til banknyt dk @Finansmin @Justisdep @Statsmin #Justitsministeriet #Statsministeriet #Finansministeriet #Finanstilsynet #Finance #stokes #banks #dkpol #Banking #NSA #FBI #Denmark #JyskeBank #DanskeBank #Nordea #Rådgivning #Sparnord #Jysk #JyskeBankBoxen

Bilerne skal mest ses for sjovt
men det er bare for at få kontakt med Anders Dam


Fra 31. marts 2021 ændrer vi friholdelsesgrænse for negativ rente til 100.000 kr. på din NemKonto i Jyske Bank (du skal være ejer eller medejer af kontoen). Du skal betale negative rente af det beløb, der overstiger grænsen på 100.000 kr. Er din NemKonto en Grundkonto er grænsen dog 25.000 kr.Tilgodehavende rente tilskrives ultimo hvert år, og skyldig rente opkræves kvartalsvist. Rente under 5 kr. tilskrives/opkræves ikke.Renten er variabel.

Årlig nominel rente – Løn og budget

Totalkonto1

0,00%
0-250.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,60%
Over 250.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,60%
Uden NemKonto tilknyttet
Lønkonto2

0,00%
0-250.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,60%
Over 250.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,60%
Uden NemKonto tilknyttet
Budgetkonto2

0,00%
0-250.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,60%
Over 250.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,60%
Uden NemKonto tilknyttet
Grundkonto, indlån – inkl. Visa Debit, Visa Basis eller hævekort3

0,00%
0-50.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,60%
Over 50.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,60%
Uden NemKonto tilknyttet
0 kr.
Etablering af konto
15 kr.
Drift af konto (kontogebyr) – pr. måned
Grundkonto, betalinger – inkl. Visa Debit, Visa Basis eller hævekort

0,00%
0-50.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,60%
Over 50.000 kr.
Med NemKonto tilknyttet
-0,60%
Uden NemKonto tilknyttet
0 kr.
Etablering af konto
40 kr.
Drift af konto (kontogebyr) – pr. måned
Kontoudtog til Netboks/Jyske Netbank er gratis for alle konti.
Lovpligtigt gebyroplysningsdokument for: TotalkontoLønkontoBudgetkontoGrundkonto (indlån) og Grundkonto (betalinger).
1Gælder for helkunder med et tilstrækkeligt forretningsomfang i Jyske Bank. Læs mere om betingelserne under Prispolitik.
2Gælder alle, der kan få et Visa/Dankort eller har flere forskellige typer bankprodukter.
3Grundkontoen kræver ikke køb af aktier eller andre tjenesteydelserCopyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk