Jyske Bank tager 1,9 milliarder i gebyrer fra danske kunder, samme som bank pakke 1

Jyske Banks #advokater Nægter at svare den lille kunde der opdager svindel af kunder i Jyske bank Først #snyder en #jysk bank fra en Helsingør afdeling kunder ved nok #svindel, og #lyver derefter i #retsforhold ved hjælp af #Jyskebanks #advokater :-) Så sender #jyske bank Helsingør afdelingen kunden til #slagteren i #Silkeborg, hvor #slagtermester Sorry mener #inkassomester Birgit Buch Thuesen ra inkasso afdelingen jyske bank klar med #kniven :-) Birgit Buch Thuesen #benægter at jyske bank har #ansvar for noget :-) Birgit Buch Thuesen gik så hårdt til værks at #Bush spærrede alle kunden konti i banken, Alene for at aftvinge kunden de #frivillige underskrifter på flere #salgsfuldmagter og åbnede først kundens adgang til disse spærrede #konti i jyske bank efter kunde underskrev, og det helt frivilligt på 2 salgsfuldmagter, For at sikker jyske Banks interesser, som Birgit Buch Thuesen skræv :-) Birgit Buch Thuesen gjorder meget ud af at det var #frivilligt hun fik underskrævet salgsfuldmagt Både på kundens #private #hus og #ejendom, at spærre kunders konti er jo ikke #tvang mener jyske Bank :-) Ligesom jyske Banks #advokater deriblandt Morten Ulrik Gade der mener alt er som det skal være, og altsammen er kundens egen skyld, jyske bank har intet gjort galt og jyske bank har intet ansvar. :-) Lige da som jyske bank Casper Dam Olsen og Nicolai Hansen løbende stillede støre og støre krav om at få sikkerheder, for det falske lån og falske rentebytte af det falske lån, håber du kan følge med, for der er meget lort i sagen her :-) #Jyskebank fortsætter #Udnyttelse og #vildledning For til sidst at kræve pant i hele virksomheden og alt virksomheden ejede Dette ved vi i dag at bedrageriet og svindlen mod kunder i jysk bank, er sket gennem #VILDLEDING og #TVANG :-) Men er det forkert skal jyske bank jo bare tale med kunden, og så sletter vi det som måtte være skrevet forkert Men kærer jyske bank, i kunne jo bare svare istedet for at udnytte jeres magt og penge til at fortsætte med at bedrage jeres kunder. :-) Så vejen for jyske bank er løgn løgn løgn At #lyve i jyske Bank er vist helt normalt #SVIG BLEV SKABT GENNEM #FALSK og jyske bank bed med at #besvige os. :-) #ledelsen #direktionen #bestyrelsen og særligt lederen i jyske Bank #AndersDam er helt bevist om at #jyskebank #bedrager deres kunder Som her FAMLEN FRA HORNBÆK FAMILIEN SOM JYSKE BANK IKKE VIL I #DIALOG MED, EJ HELLER IKKE VIL UNDERSØGE OM DER ER NOGET OM #SVINDLEN ER SANDT :-) og at jyske bank fortsætter bedrageri efter direktør og lederen Anders Dam personligt blev orienteret, 25 maj 2016 om det falske lån :-) Anders Christian Dam blev ved samme lejlighed tilbudt 250.000 kr. I gebyr for at bevise det påstået lån. 4.328.000 kr. I #Nykredit fandtes - #AndersDam satte bankens bestyrelse medlem Philip Baruch som er partner i Advokat virksomheden Lund Elmer Sandager #LES til at ved fortsatte med #VILDLING og St #lyve omkring at det falske lån på 4.328.000 kr fandtes og var optaget og udbetalt. -) Sagen er langt større end bare lidt #bedrageri Og at det er #jyskebank som med #moralsk støtte fra deres #aktionærer der vil bedrager familier og kontinuerligt bliver ved at bedrage, deres kunder sådan er #fundamentet i #jyskebank måske :-) selv om jyske bank ved de er opdaget, gør det ikke sagen minder #kriminel :-) :-) Jyske bank har fået navnet den grønne slagter fra landbruget :-) Anders Dam siger det navn intet har på sig, mens jyske bank slager omkring 2000 landbrug, er selfølgelig læst i #avisen :-) Kunden som mod forventning, opdagede, at jyske bank #Helsingør afdelingen har lavet dokumentfalsk og bedrageri, forsøger stadig at få kontakt og dialog med jyske bank, som afviser alle kontakt forsøg. Det handler om jura sige jyske bank hovent - Og nu har jyske bank bedraget den lille familie fra #Hornbæk igennem 9 år, så bliver jyske bank altså ved. Jyske Bank som er ligeglad og fortsætter bedraget, selv om jyske bank er blevet opdaget i ja bedraget eller svindlen om du vil :-) Jyske Bank har vist dette siden maj 2016 hvor #Bandeleder #andersdam fik oplysning om blandt andet det #falske #lån blev brugt Det handler om at jyske bank Helsingør afdeling har snydt kunde for millioner Så enkelt kan det skrives :-) HAR JYSKE BANK STADIG IKKE NOGLE KOMMENTR ELLER HAR JYSKE BANK STADIG KKE LYST TIL AT MODTAGE FAMILIENS UDSTRÆKTE HÅND OG KOMME TIL #RETSMÆLING I #GILLEJE For helvede det er jo dumt at lave #ulovligheder, og så i en bank

Få hele historien om familiens liv.

Efter den bedrageriske jyske bank nu igennem 9, har bedraget familie ved svig falsk udnyttelse.

🙂

Og at Jyske Banks bestyrelse og øverste ledelse, deriblandt lederen Anders Dam Maj 2016

blev bekendt med at kunden, nu har opdaget, at jyske bank bedrog familien, og brugt et falsk lån til dette formål.

🙂

Jyske bank og bankens mange egne advokater
og advokaterne i Lund Elmer Sandager

Har siden nægtet familien en hver form for dialog, og valgt at fortsætte med at lyve og hæve renter af et lån på 4.328.000 kr. der ikke findes,

🙂

Imens Jyske bank fortæller, hele familien Danmark, og meget overbevisende Siger at jyske bank overholder alle regler og love.

🙂

Uanset om familien Skaarup har optaget et lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Engang i 2008

Og aftalt med jyske bank 16/7-2008 at ville rentebytte dette

Og så et sted mellem 2010-2012
Efter Nicola Hansens og Casper Dam Hansens oplysninger

Angiveligt skulle have omlagt dette lån, ænder det ikke på at jyske bank Helsingør tvang familien til at sælge en grund,

Og tvangs nedbragte dermed gælden på påstået lån i Nykredit

🙂

Jyske bank har nu sendt familien til aflivning i Silkeborg hvor Birgit Buch Thuesen er klar til døds stødet

Birgit Buch Thuesen nægter at modtage provenuet fra tvangs salget

🙂

Birgit Buch Thuesen skriver på vegne af jyske bank
At jyske bank er uden ansvar

Og sørger for at jyske bank hæver renter af hele lånet,som jyske bank har krævet nedbragt tilbage i 2010 / 2011

Dengang hvor jyske bank for alvorlig villedte, og startede udnyttelsen af familien.

Bedrageri kan ikke konstateres, før efter 24-11-2015

Nykredit vælger at svare første gang efter kunden har skrævet i en periode på over 2 år.

Nykredit nedbringer herefter familiens gæld på lånet,

som jyske bank siger, er et optaget lån på 4.328.000 kr. I Nykredit
der er så er blever omlagte, dog uden at ville oplyse hvornår

Eller at bevise noget,
Det vil jyske bank først gøre i retten
BS 99-698/2015. Byretten Silkeborg

🙂

Et lån 4.328.000 kr.
som jyske bank påstår er optaget og er blevet omlagt

Og at dette er aftalt rentebyttet 16/7 2008,
efter jyske bank jo har bortskaffet den faktiske aftale som er lukket 30/12 2008

🙂

Jyske bank og Lund Elmer Sandager
Birgit Buch Thuesen
Morten Ulrik Gade
Philip Baruch
Anders Dam
Bestyrelsen Samt ledelsen

Og sikkert mange flere har besluttet at fortsætte den tilsyneladende gode foretning og lade som om svindlen ikke er opdaget

🙂

Er alle i koncernen enige om at det er æderlighed og hæderligt at fortætte bedraget af familien
Om har optaget dette påstået lån på 4.328.000 kr. I Nykredit er FALSK

Lige som jyske Banks bande også er enig om at dette lån 4.328.000 kr er blevet omlagt

Lige som at jyske bank er enige med sig selv, at kunden har aftalt at lave en rente bytte til det første lån (tilbud) på 4.328.000 kr.

Ikke kun en gang men hele 2 gange.

Og at denne rettebytte fastholder jyske bank.

🙁

Birgit Buch Thuesen skriver
( det er noget du selv har fundet på )

🙂
🙂

Birgit Buch Thuesen kunne lige så godt skrive

Du har selv fundet på at sælge grund og nedbragt lånet som er rente byttet med jyske bank

Der er derfor rimeligt at jyske bank tager renter af alle 4.328.000 kr.

Ikke kun af de omkring 2.000.000 kr. Som du sket ikke skylder noget sted.

🙂

Jyske bank lyver ikke
Jyske bank er hæderlig og ærlig

🙂

Jyske bank er troværdig
Staten stoler på jyske bank og gav jyske bank først

Bank pakke 1. Og så
Bank påske 2. For at jyske bank kunne fortsætte en hæderlig foretning

🙁
🙂

Hvis jyske bank vil være så venlig at forklare

hvorfor dette her ikke er bedrageri er jyske Bank velkommen

Og selv om lånet var ægte og rentebytte ikke er falsk

så er det stadig kriminelt hvad jyske bank laver, straf eller ej,

Ved godt mange hjælper jyske bank med at dække over dette her bedrageri, og jo der er helt klart tale om bedrageri

🙁

jyske bank bør nu selv forklare kunden,
hvad helvede jyske bank laver.

Og hvorfor jyske bank ikke allerede da banken blev klar over at bedraget
Var opdagede, gik i dialog som kunden forsøgte

Men i stedet forbød kunden at skrive til banken ledelsen bestyrelsen advokaterne

🙁

Selv om det jyske bank påstår i retsforholdet og skriver til retten, med løgnagtig oplysninger

Så er det manipulation af sandheden for at ville skuffe i retsforhold

🙂

Herfra handler det ikke om straf,
for den stats støttede jyske bank
det fik 2 bank pakker.

Jyske bank kommer jo ikke i fængelse, selv om straffelove er overtrådt på stribe.

🙁

uanset hvor mange familier der opdager at jyske bank ikke er ærlige og hæderlige

Så vil mange aktionær fortsat støtte jyske Banks kremille løbebane, i jagen på nemme penge

🙂

At jyske bank vildledning af familien var så de ikke kunne opdage,
at jyske bank faktisk overtrådte flere straffelove i bankens jagt på penge,

Det syntes nu at være en besættelse for jyske bank, ikke at ville tale med familien Skaarup, om det falske lån,

🙂

Jyske bank vil i retten kæmpe for at at fastholde familien Skaarup fra Hornbæk til forfalsket aftaler

Jo familien er fandme blevet sur på jyske bank og siger

🙂

DET ER NOGET FORBANDET SVINERI JYSKE BANK LAVER
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk