Kærer ledelse og bestyrelse formand i ATP #ÅBENT #BREV TIL #ATP #BESTYRELSE 5/6-2018 Formand Torben M. Andersen #TorbenMAndersen #TorbenDalbyLarsen Viceadm. direktør #KimGraugaard, direktør #JacobHolbraad #AnneBroeng Chefkonsulent #ChristinaBjørnbakHallstein Underdirektør, #CharlotteVester Underdirektør #SteenNielsen Vicedirektør, advokat #PernilleKnudsen Underdirektør #CamillaKhokhar Underdirektør #SteenMüntzberg Udpeget af Finansministeriet: Chief Risk and Compliance Officer #AnneJæger Udpeget Finanssektorens Arbejdsgiverforening: direktør #MarianeDissing Udpeget af Danske Regioner: Regionsmedlem #CarstenKissmeyer Udpeget af Kommunernes Landsforening: Borgmester #OleVive Borgmester #MartinDamm Udpeget af LO: Formand #LizetteRisgaard Næstformand #ArneGrevsen Direktør #JanWaltherAndersen Forbundsformænd #OleWehlast #LoneEngbergThomsen #ClausJensen #PerChristensen #KimSimonsen #JørgenJuulRasmussen #BennyAndersen Tjenestemændenes Fællesråd: Formand #BenteSorgenfrey Direktør #JensKragh Formand #KentPetersen Udpeget af Ledernes Hovedorganisation: Formand #SvendAskær Udpeget af Akademikerne: Formand #LarsQvistgaard :-) Til jer alle sammen vi fra familien Skaarup i Hornbæk har ATP pension stående Vi ønsker ikke vores penge investeres i kriminelle virksomheder som jyske bank Jyske bank bedrager bevistligt deres kunder. :-) Skriver gerne på bilerne : Vi ønsker ikke at ATP støtter kriminelle virksomheder som JYSKE BANK med aktie køb GØR DU :-) :-) – Glædelig grundlovs dag 2018 Hilsen familien Skaarup Søvej 5. 3100 Hornbæk Grundet denne her bedragerisag som ATP vel nok har hørt om. Se lidt af Sagensbilag Som du har adgang til her. På banknyt.dk :-) Der er mulighed for at spørger til / efter flere beviser, for det bedrageri jyske bank helt bevist laver imod deres erhvervs kunde. :-) – – Det enste jyske bank har udtalt er JYSKE BANK MENER IKKE DE HAR HANDLET ANSVARS PÅDRAGENDE – Dette på trods af at jyske bank er den bedste, og bedre end andre Danske Banker til at LYVE Og NARTURLIGVIS til Mandatsvig. Dokumentfalsk. Bedrageri – :-) Om det vil have effekt på ATP Hvis Storbjerg Erhverv aflever underskrifter Imod at ATP pensions kassen laver eller beholder investeringer i virksomheder som bevistligt er kriminelle. – BILAGS MATRIALE KAN FREMVISES AFTALES MED VIRKSOMHEDEN PÅ 22227713 – :-) Vi anmoder ATP om at sætte sig ind i bedrageri sagen og printe alle bilag ud som enten er lagt på BANKNYT eller link herfra. :-) Virksomheden som bliver bedraget Beder ATP om jouridisk nøje at gennemgå alle bilag og beviserne mod jyske bank For svindel bedrageri mandatsvig dokumentfalsk mm – Og herefter overfor den samlede bestyrelse og ledelsen i ATP Fremlægge jouristerens vurdering om jyske bank HAR JYSKE BANK LAVET STRAF OVERTRÆDELSER OG HVOR MANGE LOVE HAR JYSKE BANK OVERTRÅDT :-) :-) SÅFREMT MEDLEMMER I ATP ALLE sammen personligt kan indestå, for at ATP kan forsvare at beholde akterne i Jyske bank. At det er i orden at jyske bank laver svig og falsk / bedrageri og dokumentfalsk Skal ATP NARTURLIGVIS beholde akterne i jyske bank – – I SÅFALD ATP’s advokater ikke syntes beviserne Imod jyske bank for svindel er tilstrækklige, Eller ikke vil forstå beviserne imod jyske bank for bedrageri Anmodes ATP om at sikker sig flere oplysninger, – Bevis materialet mod jyske bank for bedrageri er overvældende, Materialet tilbydes afleveret og forklaret overfor ATP’s advokater og ledelse, således ATP sikker os danskere at ATP ikke har aktier i nogle virksomheder der laver bedrageri. DET ER ALLE DANSKERNES PENGE SOM ATP ADMINSTERE – AT DET ER BEDVIST BEDRAGERI Det har Koncernledelsen i jyske bank, deriblandt Anders Dam allerede sørget for siden maj 2016 – ATP kan udover familiens tilbud til ATP om at FREMLÆGGE OG FORKLARE TIDS LIGNJE med bilag der tydligt dokumentere bla. bedrageri og mandatsvig. Afvente sagens RETSBEHANDLING Vi offenliggøre det nye og rigtige processkrift på www.banknyt.dk – Ligsom vi offenliggøre andet materiale omkring sagen Der er mod Danmarks anden største bank jyske bank for bedrageri – – :-) Såfremt ATP ikke inden processkrift mod jyskebank omhandlende groft svig og retsmøde Har taget stilling til ATP pensions klassens moralske holdning til ATP’s investering i den kriminelle virksomheder BEDER VI ATP MÆLDE UD OFFENLIGT OM ATP VIL HAVE AKTIER / ANDELE I VIRKSOMHEDER DER DØMMES FOR SVIG ELLER FALSK – LIGESOM ATP BEDS UDMÆLDE OFFENLIGT Hvad ATP’s holdning til pensions klassens investeringer i virksomheder der enten dømmes, eller risikerer at blive dømt for svigforetninger er – VI HAR FORVENTNNING TIL AT ATP HAR GENNEMGÅET ALLE BILAG, SOM ER SENDT, OG KAN SES PÅ BANKNYT OG FLERE LINKS HERFRA – Om jyske bank laver lands skadelig virksomhed ved at BEDVIST bedrage bankens kunder, må ATP advokaterne selv vurderer Om det er skadeligt for Danmark i amenlighed, at store danske banker laver bedrageri, også selv efter den store Danskebank ved at banken er opdaget i bedrageri, fortætter banken bedrageriet. ?????? Man kan ikke tilsidesætte beviserne mod jyske bank for groft bedrageri Uanset det er Danmarks næst største bank, med mange venner både i politiet som ved statsadvokaten og mange ander. – – Vi Danske kunder i ATP bede bare ATP om IKKE at investere i virksomheder, der bedrager deres kunder. Naturligvis tænker vi på jyske bank som ATP har brugt den Danske befolknings ATP opsparing til at købe MANGR AKTIER I. – – Vi syntes ikke ATP skal købe aktier i Danske virksomheder som bevistligt er kriminelle, hvorfor vi beder ATP om at ATP overvejer at sælger deres andel af akterne i jyske bank Eller ihvertfald sælge deres aktie beholdning i jyske bank ved en svig dom – – Det handler om skyld ikke om det kan være forældelses på nogle mange kriminelle forhold Når de kriminelle forhold først er opdaget i 2016 Er der fordi jyske bank har løjet for at skjule bedrageri, også overfor retten i retsforhold har jyske bank og deres advokater fra Lund Elmer Sandager løget. Løjet er for at dække over det omfattende og udspekuleret bedrageri jyske bank udføre og som jyske bank BEDVIST fortsætter med at udfører selv efter ledelsen og DIRIKTIONENS kendskab til at jyske bank var blevet opdaget Og så og sige viste at jyske bank er blevet taget for bedrageri i maj 2016 :-) JYSKE BANK LYVER for at jyske bank kan slippe godt for dele af de mange omtalte forhold. :-) :-) :-) DERFOR ATP således vi er sikker på at vores ATP midler ikke bruges, til at støtte og investeres i kriminele virksomheder. BEDER VIRKSOMHEDEN SOM JYSKE BANK BEDRAGER PÅ 10’ende år ATP OM AT SVARE OG MÆLDE KLART UD MED DERES HOLDNING VIL ATP I FREMTIDEN HAVE NOGLE INVENSTERINGER I VIRKSOMHEDER, DER ENTEN LAVER SVIG ELLER MÅTTE BLIVE DØMT FOR SVIG – SVARET GÆLDER FOR ALLE NUVÆRENDE OG FREMTIDE INVENTERINGER Altså ikke kun om ATP aktie beholdning af jyske bank aktier :-) :-) :-) Se Kopi nederst af mail til jyske bank 1/6 2018. Orientering om bedrageri Att Advokat Morten Ulrik Gade Jyske bank har ligeleds fået fremsendt kopi af billed oplysning, der nu er påsat på biler, da jyske bank stadig nægter deres bedraget kunde dialog. :-) :-) Har jyske bank nogle KOMMENTR ? JYSKE BANK BEDRAGER BEDVIST KUNDE PÅ 10’ende ÅR BANKNYT.dk :-) :-) Jyske bank og koncern ledelsen deriblandt Anders Dam er klar over dette her er en bedrageri sag, hvilket er tydligt oplyst til Anders Dam 18 maj 2018 :-) :-) Se iøvrigt de nye mærker på biler, som jyske bank Morten Ulrik Gade ved benægtelsen fik provokeret påsat i fredags – DET ENSTE VI ØNSKER ER KONTAKT MED JYSKE BANK OG DIALOG FOR AT TALE OM SAGEN. :-) KUNDE ØNSKER DIALOG HVILKET JYSKE BANK NÆGTER KUNDEN / VIRKSOMHEDEN DERFOR RÅBER VIRKSOMHEDEN OFFENLIGT OP. HVILKET ER ER DET ENSTE VIRKSOMHEDEN KAN, I MOD JYSKE BANKS MUR AF TAVSHED Mvh familien Skaarup Søvej 5 3100. Hornbæk Kontakt 22227713. Eller på facesbook :-) :-) :-) Kopi af oplysning / orientering fremsendt til jyske bank 1/6 2018 Der er ikke indløbet nogle kommentar fra jyske bank her 6/6 2018 på oplysninger om bankens bedrageri :-) :-) :-) ————- Kopi af fremsendte mail til jyske bank 1/6-2018 :-) :-) Jyske Bank Morten Ulrik Gade Kære Morten 1/6 2018 Til orientering om bedrageri OG Vedr. Vi skriver på en VIRKLIG historie om jyske bank VIL GERNE GIVE JYSKE BANK MULIGHED FOR AT MEDVIRKE I DEN HISTORIE DER SKRIVES PÅ ØNSKER JYSKE BANK AT STILLE OP TIL ET INTERVIEW. :-) INVENTERS JYSKE BANK TIL AT MEDVIRKE TIL AT HISTORIEN OGSÅ BELYSER JYSKE BANKS PÅSTANDE. DET BLIVER FORFATTEREN DER I GIVET FALD VIL STILLE SPØRSMÅL :-) Historien er ikke en del af sagen i mod jyske bank, men den skrives side løbende Så venligst bland ikke historien sammen med sagen, da det er 2 forskellige ting. :-) :-) :-) Prøver at være lidt morsom, men det er faktisk ikke morsomt at blive udsat for svindel, og slet ikke af en kæmpe Dansk Bank, som jyske bank. :-) Derfor Vil du læse banknyt.dk igen. DER ER INDSAT FAKTUELLE OPLYSNINGER, her og på side banknyt m.fler Dette ønsker vi at jyske bank debatter på. :-) Hvis der er noget på siden, du jyske bank ikke er enig i, bilag du mener er falske eller noget Så venligst svar, gerne på facesbook Ps mange facesbook sider er skjult af hensyn til jyske bank, disse åbnes såfremt jyske bank ønsker sag retsbehandlet :-) :-) Hvis jyske bank vil medvirke i og til fortællingen er vi åben og vil svare på hvorfor jyske bank ikke ønsker at tale med den virksomhed jyske bank bedrager med falsk lån så indsætter vi dit svar, eller retter sagt jyske Banks svar og retter eventuel fejl. :-) Ligesom alt andet offentliggøres løbende, kommer der nyt på div. Sider. :-) :-) :-) Som du ved ønsker vi ikke at fører sager mod Danmarks næst største bank, hverken for udnyttelse, bedrageri, dokumentfalsk eller andet. :-) Med mindre jyske bank fremviser kopi af optagelse af lån 4.328.000 kr. I Nykredit i perioden 20 maj til 20 nov 2008 hvor tilbud på de 4.328.000 kr. Som jyske bank hæver renter for udløb. :-) :-) DETTE TIL BRUG FOR BØGERNE OG HISTORIEN VI SKRIVER PÅ SAMMEN MED EN FORFATTER. Hvis du vil vise os konto udtog hvor penge provenuet fra 4.328.000 kr. er indsat Og nej det er ikke 3/7-2009 så meget er vi klar over. :-) Ville hjælpe på historien Hvis du kan vise en kopi af (ledelsens) underskrift på en hjemtagelses anmodning til Nykredit af tilbudte lån 4.328.000 kr med dato :-) Og beviser ved en optagelse at der 16-07-2008 er indgået en ny og anden aftale, om rentebytte. 4.328.000 kr af et bagved læggere lån på samme beløb. 4.328.000 kr. :-) Denne rente bytte var kun Såfremt vi ønskede at hjemtage / optage lån, efter tilbudet 20-05-2008 Ganske som (ledelsen) skrev til dig 03-05-2016 og til koncern ledelsen op til 25-05-2016 :-) :-) Kan jyske bank ikke vise bilag på udbetaling, Vil (ledelsen) påstå jyske bank udsætter virksomheden for bevist bedrageri :-) at jyske Banks koncern ledelse er bevist om at jyske bank fortsætter dette bedrageri, selv efter maj 2016 hvor også CEO Anders Dam og koncernledelsen oplyses om at der ikke er lånt 4.328.000 kr. :-) :-) Anders Dam og dig selv kunne i 2016 stoppe det vi kalder svindel Men istedet bliver jyske bank ved at lave Svig (bedrageri) :-) :-) Jyske bank har i perioden efter 31 maj 2016 til 31 maj 2018 ikke ønsket at svare på noget Ej heller at fremlægge dokumenter, hvilket må være for at ville fortsætte at have ønske om at skuffe i retsforhold :-) :-) Da både jyske bank ( Dig selv ) Samt Lund Elmer Sandager, har valgt at lyve processuel for ankenævn og retten :-) :-) løjet om lån der ikke findes, Har Bortskaffet bilag, ændret i bilag, brugt fuldmagter ud over dens begrænsning osv Fastholder vi i retssagen som du i december 2017 er blevet oplyst er ændret til SVIG OG FALSK :-) at jyske bank er bevist og i onde tanker når banken lyver konsekvent for at ville skuffe i retsforhold gør ondt :-) Det enste jyske bank i perioden fra banken først blev indklagede 2013 og frem til 31 maj 2018, som er på års dagen hvor Bestyrelses medlemmet Philip Baruch :-) På vegne af Anders Dam svarede på fremsendte oplysninger om at der ikke var noget lån på 4.328.000 kr i Nykredit – Vi tilbød sidst jyske bank ved Lederen Anders Dam 250.000 kr for kopier og dokumention af dette påstået lån Dette var i provokation for at jyske bank skulle holde op med at lyve og bedrage deres kunder :-) Ønsker ikke længer at betale noget for nogle kopier som af en eventuel optagelse af et påstået lån 4.328.000 kr. I Nykredit Nu hvor Ledelsen og Anders Dam maj 2016 klart er blevet orienteret om at det omtalte lån ikke findes, forventede vi at DIRIKTØR Anders Dam ville søger for at bedrageriet blev stoppet :-) At Anders Dam intet har fortaget sig, udover sin støtte og nu medvirken i at jyske bank i nu 10 år har udsat virksomheden for bedrageri, et kritisabel, og ondt gjort :-) Vil jyskebank fortsat på alle mulige måder fortsætte med at ville skuffe i retsforhold er det jo sådan banken er :-) :-) :-) Er jyske bank eller andre som Lund Elmer Sandager uenig i hvad vi skriver på www.banknyt.dk Så kontakt selskabet og lav sammen en bilags gennemgang Er der fejl eller andet som er oplyst forkert, vil vi gerne rette. :-) :-) :-) At jyske bank ikke har ville medvirke opklaring, eller svare gør at vi skriver vores historie lidt offenligt for ikke at bryde psykisk sammen Hvis det er fejl på www.banknyt.dk skal disse blive rettet :-) Vil gerne betale jyske bank 2.000 kr i gebyr for at hjælpe med at BEKRAFTE BILAG SOM ÆGTE. Morten Du har før fået link til siden sendt, bla. 2017 hvor du blev bedt om ikke at hæve renter for lån der ikke findes, eller har eksisteret :-) Som det står på www.banknyt.dk og mange steder ønsker ledelsen i storbjerg erhverv ikke sagen. Men kæmper jo mod magtens elite om denne Banks hæderlighed :-) :-) Deltag i debatten og få jyske bank version frem af sagen, således den ikke er ensidig fortalt Mvh (Kontakt nr.) 22227713 Selskab der oplyser at jyske bank bedrager, hvilket er indskrevet i ledelses beretning. Skal hilse og sige banken kan indrømme og undskyld alle forhold Så betyder penge mindre. – :-) :-) :-) Lidt Søge ord Om jyske bank og Koncernledelsen der i blandt Anders Christian Dam der bevist, og velvidende lader jyske bank snyde og bedrage kunde ved hjælp af dokument falsk. Jyske bank bla. Morten Ulrik Gade, Anders Dam er oplyst om svindlen bla. 3 maj 2016, juni og december 2017, og igen 18, 25 maj sant 1 juni 2018 JYSKE BANK ER HELT BEDVIST OM AT BANKEN BEDRAGER KUNDE PÅ NU 10’ende år. Lidt at søge efter Lund Elmer Sandager Anders Dam Jyske Bank bedrager kunder Philip Baruch Morten Ulrik Gade Nykredit Mette Egholm Nilsen Bedrageri Svindel Dokumentfalsk Forfalskning misbrug fuldmagt BankLån ATP Pensam Pension Birgit Bush Thuesen BRFKREDIT Bolig Bil Hus Jouridisk Advokat Hæderlig bank Troværdig Bank Ærlig Tyv Røveri BankRøveri Fundamentet i jyske bank. Dansk Bank Bedrager Kunde Jyskebank Nykredit Hæderlig ærlig banker lån troværdighed Aktier Andersdam Lån Billig lån Åger Billig bolig Bolig Lavrente Gratis LundElmerSandager Mug Jysk Les Danske Banker Subperlån Fundament Rete Super lån Rentebytte GF PFA ATP BRF KREDIT JYSKE FINANS Jysk Finans Danske bank Utroværdig Svig Falsk Bedrag Bedrageri Svindel Mandatsvig Sager om jyskebank Ærligebanker Sager mod banker Sager imod jyske bank Lyver Dårlig Rådgivning jyske bank Bandemedlemmer Rådgivning Bankrøver Fuldmagt Misbrug Udnyttelse Nykredit CEO Anders Dam MortenUlrikGade PhilipBaruch Tog Metro Bus tider BoligLån Huslån Lån I Ejendom Realmæler Forsikring GF forsikring GF Partner Michael Rasmussen Nykredit Gratis Biler Hus AndersDam JYSKE BANK BANKNYT BANK-NYT

SØGE ORD FOR AT RÅBE JYSKE BANK OP MEDVIRKENDE I SAGEN ELLER KENDER TIL SAGEN BEDRAGET, OG SOM IKKE ØNSKER AT JYSKE BANK RETTER, HVIS DET ER EN FEJL – FUNDAMENT KÆRNEVÆRDIER HÆDERLIG ÆRLIG ÅBEN RETTER FEJL SUND FORNUFT JYSKE BANK NÆGTER VEDHOLDENDE . NYKREDIT JYSKE BANK – LÅN SUPER BILLIGT, INGEN GEBYR RENTE SUBPERLÅN, SUPERLÅN, SUPPERLÅN. BILLÅN, BOLIGLÅN. OPSPARING. PENSION. – TIVOLI FRIPAS BAKKEN FRIPAS GRATIS / ADVOKAT ADVOKATER, STRAFFERET REN STRAFFE ATTEST, ØKNOMISK KRIMINALITET, KRIMINELT, STRAFFELOVEN – LUND ELMER SANDAGER AL CAPONE, ADOLF HITLER, STALLING MICHAEL RASMUSSEN CEO NYKREDIT ANDERS CHRISTIAN DAM CEO JYSKE BANK ADVOKAT MORTEN ULRIK GADE JYSKE BANK PHILIP BARUCH JYSKE BANK ADVOKAT PHILIP BARUCH LUND ELMER SANDAGER ADVOKAT METTE EGHOLM NIELSEN NYKREDIT INKASSO BIRGIT BUSH THUESEN JYSKE BANK – JYSKE BANK ERHVERV HILLERØD HELSINGØR ÅRHUS AAHUS KØBENHAVN SILKEBORG VALBY ØSTERBRO – NICOLAI HANSEN BANKRÅDGIVER JYSKE BANK LINE BRAAD WINDING JYSKE BANK CASPER DAM OLSEN BANKRÅDGIVER JYSKE BANK ANETT

Jyske bank nægter at indrømme og undskylde bedrageri imod bankens egen kunde.

PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk