Jyske Banks fundament

Sådan er fundamentet i jyske bank

Ledelsen er sammen i forening må være enige om, at jyske bank skal lyve overfor retten, og dette for at skuffe i retsforhold som åbenbart er vejen for jyske bank.

🙂 🙂

Ikke et enste medlem bestyrelse har valgt at underskrive, de ikke ønskede at være en del af jyske banks fortsatte bedrageri

Eller indrømme vi er udsat for svig / bedrageri

🙂 🙂

Banken vælger i 2015 at sender deres bestyrelsesmedlem Philip Baruch i sagen, mod den kunden der mod bankens forventninger opdagede bankens mangeårig svig / bedrageri

Og hvis der ikke er tale om svig / bedrageri ? Hvorfor vil bankens medarbejder / ledelse så ikke hjælpe os med at opklare sandheden ?

Altså sammen med os. ?

🙂 🙂

NÅR MEN

Philip Baruch og andre advokater fra Lund Elmer Sandager advokater overtager sagen i byretten BS 1-698/2015 efter jyske bank fik sagen i pengeinstitutankenævnet 328/2013 afvist.

Det var jyske banks egne advokater, repræsenteret af Morten Ulrik Gade som førte sagen i pengeinstitutankenævnet tilbage i 2013 og 2014

Det lykkes dengang for jyske banks advokat Morten Ulrik Gade, over 2 omgange at overbevise pengeinstitutankenævnet om at afvise sagen, og vildlede nævnet til på skrift at skrive, der fandtes et bagvedliggende lån til en swsp med jyske bank

🙁 🙁

Det lykkes også for jyske banks advokat at dække over Bilag 1.

“Bilag 2. pengeinstitutankenævnet”

🙂

Bilag 1. som er det første bilag i retssagen BS 1/698/2015

Og som jyske bank har fastholdt i pengeinstitutankenævnet og bagefter på skrift overfor domstolen 10-09-2015 er den Swap, der blev lavet og godkendt 15-07-2008

Når Lund Elmer Sandager advokater på skrift 20-09-2015 påstået swappen for det bagvedliggende lån, er lavet 15-07-2008 men først sendt 16-07-2008

SÅ ER DET AT LYVE

Det samme da Lund Elmer Sandager sener i 2016 på skrift skriver til retten

De 2 bilag er bare byttet ud

Uden at oplyse sandheden overfor retten, hvilket er at rentesikringen fra 15-07-2008 er blevet lukket, med et bilag 29. Fremlagt 18-12-2018

jyske bank tilbageholdte dette bilag over for os, vores advokater og overfor retten.

Dette kan kun have været for at retten måtte kende til, at der slet ikke er tale om “Bare at bytte et bilag ud”

Men at Bilag 1. Er en helt ny rente sikring, lavet af jyske bank 16-07-2008, uden nogle aftale med kunde.

Hele tiden har det kun handlede om jyske banks egne øknomiske interesser, hvilket nok gør jyske bank farlig for samfundet.

🙂 🙂

Jyske bank fastholde i altså 2 rets instanser, at kunden har et lån som aldrig har eksisteret ?

Ja Anders Dam Vi er her nok lidt dumme, og kalder pengeinstitutankenævnet for en retsindstans men det går nok.

🙂 🙂


Kunde ønsker jo bare at få talt om dette her, forde vi ikke forstår, om vi drømmer og har mareridt.

Vi håber at jyske bank vil besinde sig og tale med os, og ikke mindst hjælpe med opklaring af sandheden, hvilket man jo kommer længst med.

Hvis jyske bank ikke lige husker kontakt nr. så er det 22227713

Vi ønsker at mødes.

Vi håber nemlig ikke vi skal vente 6 måneder mere, før vi 30. Septemper kan komme i dialog med jyske bank

Men at det så skal ske i Viborg Byret 🙂 er ikke vores ønske, men alene et krav fra koncernen der kun vil svare i retten.

Vi ønsker kun at jyske bank indrømmer og giver os livet tilbage

🙂 🙂 🙂

Vi ønsker ikke at snyde og bedrage jyske bank

Men hvis jyske bank har lavet noget forkert, men bare ikke vil indrømme det. ?

Så kan tiden frem til 30-09-2019 ikke gå stærkt nok

🙂 🙂

Vi ville ellers gerne slippe for at skulle køre til Viborg 30. September 2019

Hvis jyske bank der vil bevise det

/

Som i Bilag 30. Vi lånt 4.328.000 kr. I Nykredit

Som i Bilag D At vi har omlagt dette lån, på 4.328.000 kr. i Nykredit til 4.300.000 kr.

Som i Bilag E. Side 1. At vi selv har fundet på at sælge byggegrunden i Espergærde, og derned selv har valgt, at nedbringe lånet på de 4.300.000 kr.

“Det bagvedliggende og omlagte lån som jyske bank på skrift 05-11-2018 ændre forklaring overfor retten, at nu er der tale om rentesikring af et overliggende lån”

Om lånet på de 4.300.000 kr. Tilbudt 06-05-2009 hjemtaget 03-07-2009

Som jyske bank påstår, vil selv har fundet på at nedbringe, ved salg af byggegrund, som jyske bank skriver vi selv har givet Nykredit oprykkende pant i, hvilket kun vi selv kan gøre.

Og se så fremlagte Bilag 60. Fra 20-05-2009 Bilag 43. Se samme dato Bilag 6 & H. Fra 11-05-2009

Som der er oplyst vores advokat, efter en fra banken har gennemgået bilag

Er der tale om nye sikkerheder for gammel gæld, uden modydelser

/

Noget vi ikke forstår er de bilag jyske bank selv har fremlagt 05-11-2018 for at fastholde Rentesikringen Bilag 1. Fra 16-07-2008

Først Bilag Y. Fra 20-05-2008 til jyske bank Tilbud 4.328.000 kr. Side 3/6 Gyldig

Så Bilag AG. Fra 06-05-2008 Her er et nyt og andet tilbud Det gøres tydligt på side 4/6 “Tidligere tilbud er bortfaldet”

Alligevel beregner jyske bank ved Bilag 1. renter fra 30-12-2008 for et tilbud Bilag Y.

Og 11-05-2009 afkræves kunde underskrift for højre sikkerheder som bilag 60. Tinglyst 20-05-2009

ER JYSKE BANK HELT BLANKE eller er det os

Tal nu med os, frem for at stjæle vores liv ved denne illusion om ting som er det rene FORFALSKNING

🙂 🙂

Men jyske Banks bestyrelses medlem Philip Baruch har fået tid frem til 30 september 2019

Til at stykke en god forklaring sammen.

HVAD MENER JYSKE BANK NÅR DE SKRIVER SOM HER

Eks. Bilag E. 1 Et brev fra Birgit Bush Thuesen 07-01-2014

“Jyske bank har ikke aktivt medvirket til salg af byggegrunden”

Vi beder jyske bank lige se på vores fremlagte bilag fra 28-12-2018 igen

Særligt Bilag 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55

HVAD BETYDER

“Jyske bank har / Fornyet overvejelser herunder frasalg af byggegrund”

??????????

Er Bilag C. Fra 26-10-2010 Bare noget vi misforstår

🙂 🙂 🙂

Og jyske bank derfor ingen ansvar har, med hensyn til salget og nægtet modtagelsen af provenuet

🙂 🙂

Hvad vil jyske bank forklare

Har jyske bank beviser for, at vi har lavet aftaler om 2 rentesikringer og det på 2 forskellige dage, men først vil fortælle det i retten

?

Næppe ellers ville banken jo ikke lyve om det i retsforhold.

Ja undskyld, men det i skrev til retten om i bare har byttet bilag ud, det kan man da ikke når bilaget Som her Bilag E.5 er lukket med Bilag 29.

Så kan man vel ikke bytte Bilaget E.5 ud med Bilag 1. Vel Anders Dam

🙂

Ved godt i nogen sejr fyre i jyske bank, men helt ærlig, det klæder ikke nogle banker at de lyver selv for retten

Hvis vi er udsat for Danmarks hidtil værste bank svindel, og jyske banken så ikke vil indrømme, det grove svig vi selv har opklaret.

Hvordan vil det så se ud, når andre lande vil lave aftaler med danske banker.

🙂 🙂

Kan nogle fremmede lande overhoved stole de danske banker

Vi mener denne sag, hvor jyske bank bevidst og uhæderligt udsætter virksomhed for bedrageri

Og vi så taler om et bedrager jyske bank forsøger at skjule, som ved at lyve overfor retten, og manipulere med aftalebilag.

FY FY SKAMME SIG MEN DET ER JYSKE BANK KONCERNEN KOLD OVER FOR

🙂 🙂

Som Lund Elmer Sandager for jyske bank skriver

DE TAGER SAGEN MED SINDSRO

🙂 🙂

Et bedrageri der ellers bør vække Finansministeriet

Da jyske bank ikke kun har skadet os, men kan meget vel skade Danmarks samlede omdømme.

🙂

Altså hvis vore påstande som Bilag 100. og 101 holder vand.

https://facebook.com/pg/Gratis-kursus-i-jyske-bank-Sådan-laver-du-bedst-svig-lær-at-lyve-for-sjov-704647549936128/photos/?tab=album&album_id=704858869914996&ref=page_internal

Eksempelvis er Den Danske Bank smidt ud af Estland grundet hvidvaskning.

https://www.dr.dk/ligetil/udland/estland-smider-danske-bank-ud

Andre landes Finanstilsyn virker Imens Danmarks Finanstilsyn, vender det blinde øje til danske bankers ulovligheder.

Modsat som Finanstilsynet i Estland “Estlands finanstilsyn vil have Danske Banks filial i Estland lukket inden otte måneder. Danske Bank vil forlade hele Baltikum og Rusland.”

🙂 🙂

Skulle vi ikke mødes og i giver hånd på at jyske bank aldrig vil udsætte andre virksomheder, for det, eller dele af det jyske bank har udsat os for.

🙂

På jysk 🙂 det her er godt nok trals

Men hvad skal sige boller fra kohlberg

?

FORHÆLVEDE Jyske bank tal med os

Har jyske bank en god forklaring ?, så kom med den nu, og spar os for turen 30. September over det halve af Danmark.

Vi retter alt i siger ikke sandt Sådan er det og sådan skal det være, det ligger os meget fjernt at binde nogle noget på ærmet, laver vi fejl, og det sker for selv den bedste kunde, så retter vi fejlen så hurtigt vi kan.

Er der noget vi skal ændre så ring 22227713 og vi retter

Og Anders Dam sæt dig nu ind sagen, og forstår det fylder ret meget for os, vil du ikke godt hjælpe os.

Sagens bilag 28 – 101 som vi den 28. Januar sendte dig en kopi af til uddeling i den samlede bestyrelse

Og der bad dig og resten af ledelsen læse det som vi har fremlagt retten 28. December.

🙂 🙂 🙂

Og Anders overvej lige, om jyske bank er blevet ført bag lyset af dit bestyrelses medlem Philip Baruch

Eller måske af Lund Elmer Sandager advokater, ?

måske skulle du klage over dine advokater, hvis du mener de handler uetisk og tilsmudser jyske banks gode navn og rygte.

Hvis du Anders Dam mener, at de i Lund Elmer Sandager uden din viden, har fiflet med bevismaterialet for at skuffe i retsforhold

Så bør du politi anmelde jyske banks advokater

🙂

Men er det efter aftale med dig Anders Dam og ledelsen, så skal du ikke gøre noget.

Vi beklager vi ikke har forstået Det er jo derfor vi har råbt op siden 2016

Bilaget Bilag 1.

Spørgsmål

Den rente Swap der er lavet 16-07-2008

Er den af jyske bank både lavet redeligt og hæderligt, og er det sket 16-07-2008 efter aftale mellem jyske bank ved Nicolai Hansen og Storbjerg Erhverv ved Carsten Storbjerg

Forklaring om lånetilbud og rentebytte

🙂

Lånetilbud fra Nykredit på 4.328.000 kr. er modtager i jyske bank lige efter 20-05-2008 Bilag Y

Aftalen Bilag E.5 & “Bilag 1” for en rentebytten 4.328.000 kr. af lån på 4.328.000 kr.

Såfremt dette tilbud fra 20-05-2008 hjemtages, er forbered af jyske bank 10-07-2008

Jyske bank ønskede vi med jyske bank lavede en rentesikring

Hvilket Nicolai Hansen fra jyske bank da også gjorde alt hvad han kunne, for at overtale os til, at hjemtog vi det tilbudte lån fra 20-05-2008

Altså et lån på 4.328.000 kr.

Var en rentebytte på 4.328.000 kr. med jyske bank, det bedste, billigste og meste sikre vi kunne få.

DER ER VIST MANGE TUSENDE AF KUNDER DER HAR OPDAGET JYSKE BANK LØJ, OG IKKE FORTALTE SANDHEDEN, I DE MANGE SWAP SAGER.

Hedge invest osv

“FORMODER JYSKE BANK HAR GIVET ALLE DERES KUNDER SAMME UÆRLIGE RÅD”

Og at jyske bank så satsede på der skulle gå 3 år, inden bankens kunder opdager jyske Banks uhæderlighed.

FOR DET HANDLER KUN OM JURA I JYSKE BANK

DETTE HAR BANKEN IKKE SKREVET I DET FUNDAMENT BANKEN HAR FREMLAGT

Og så er jyske bank bagefter bankens råd, klar til at satse på forældelses loven, som er meget lempelig overfor banker der bevidst og uærlig lyver for kunder

DER BØR GÆLDE SÆRLIGE REGLER FOR BANKER

10-20 års FORÆLDELSE Har skrevet det før

Om det så er aktie køb hvor jyske bank selv ønske at komme af med egen aktie beholdninger i nødlidende selskaber, og derfor anbefaler bankens kunder at overtage disse aktier.

Eller som i jysk invest, det solgte beviser i hedge invest, hvilket blev solgt som sikkert, på samme måde som da jyske bank narrede mange tussende til at lave de såkaldte rente swaps, til deres i forvejen sikrer lån

🙁

For jyske bank handler det vist om at narre de kunder banken kan for ussel mammon.

Og så sigte efter at kunne få det forældet som dårlig rådgivning

Se de sager der har været for domstolen, for jyske bank handler det ikke om ærlighed eller hæderlighed.

Men om at få sager forældet, og derfor fortsætter jyskebank da også med at lyve, og skjule sandheden i håb om bank kan beholde rovet, hvis kunden først for sent, opdager at jyske bank lyver

🙁 🙁

Ledelsen glemte i vores sag bare lige at når jyske bank både laver dokumentfalsk og bedrageri, så er der 10 års forældelse, fra der bliver opdaget.

Eller fra bedrageriet stoppes

Her i sagen er bedrageriet fortsat Og koncernensledelsen er medskyldig i at bedrageriet fortsættes.

Derfor er det også skærpende for jyske bank koncernenledelse, lige som det er at lyve for retten, og manipulere med aftale bilag.

🙁 🙁 🙁

Det tilbudte lån fra Nykredit på 4.328.000 kr. For projekt 1.

Skulle såfremt vi ville have det, således hjemtages senest 20-11-2008

“Her har jyske bank igen løjet at vi har lånt disse 4.328.000 kr.”

Måske fordi jyske bank så kan skjule de 3 første forhold af mandatsvig mod virksomhed.

Og håbe kunden ikke opdager at jyske bank er en løgnagtig bankvirksomhed, der bruger vildledning og tvang for at udsætte kunde for bedrageri

Et bedrageri imod kunde som hele jyske bankkoncernen nægter at stanse uden en dom

DERFOR SKAL KUNDE MØDES I VIBORG BYRET

I den sag alle har modarbejdet blev fremlagt retten, efter kunden selv i 2016 opklarede at jyske bank laver groft bedrageri imod deres virksomhed

HOVEDFORHANDLING SKER

  1. September og 1. Oktober 2019

Sagen er vigtig For at offenligheden skal vide, hvordan Danske banker driver deres bankforetning.

Særligt vigtigt er at banker som staten øknomisk har støttet.

Vælger at sige tak på deres egen måde, som her ved at lave groft bedrageri imod deres kunder .

Og måden bedraget udføres på, og fortsættes, selv efter bankens direktion i maj 2016 er oplyst fra kunden, at her lavet jyske bank vist bedrageri.

At bedraget udføres af den statstøttet jyske bank, der klart syntes at være drevet som en kriminel organistion, kan være skadeligt for de øvrige bankers samlede omdømme.

Ja jyske bank er ikke dømt, men beviserne taler for sig selv.

Hvilket vi op til 18-12-2018 igen fremlage vores advokat som kladde til nyt processkrift.

Her beskriver vi processuel sagen med beviser. ” dette vil blive delt igen “

🙂 🙂

Der tales meget om bankers hvidvaskning, som jyske bank var forgangs bank for, den første bank der blev taget for hvidvaskning.

Og som jyske bank da også fik en million bøde for, her år efter kommer de andre bankers hvidvasknings sager.

🙂

Der er ikke givet bøder for svig eller hvidvaskning i Danmark ?

Hvorfor

🙁 🙁

Skal andre bankers kunder frygte de også kan udsættes for bedrageri.

Lige som vi stadig kæmper for at stanse, en sadels ulige kamp mod eliten der bedrager !

Er det kun jyske bank der vil bedrage deres kunder ?

Suk der er længe til 30/9-2019

🙁 🙁 🙁

Når et tilbud udløber Udløber således også alle de bilag, som jyske bank har forbered, for at sikker sig at jyske bank, kunne igangsatte en renteswap 30-12-2008 på samme beløb 4.328.000 kr.

Dette mener jyske bank dog ikke

Men i retten Viborg 30. September 2019

Vil jyske Banks bank vise hvilken bank de er

Og om det er en bank som helt bevidst både er uærlig og uhæderlig

Og der vil forklare os hvorfor banken i pengeinstitutankenævnet v/ Morten Ulrik Gade løj om lån der ikke fandtes

Sagen i Viborg domstol vil blive ført af et af landets største Advokatvirksomheder

Om sagen vil blive ført af Partner partner Philip Baruch vides ikke.

Men vi har sat denne skumle advokat på vidne listen, så han kan ligeså godt fortsætte sagen for jyskebank

🙂

Lund Elmer Sandager Og dette advokat firma har fået til opgave at ikke kun dække over jyske banks bedrageri

Som ved dokumentfalsk fremlægge bilag der er rettet i, eller ej aftalte.

🙂

Vi skriver for ikke at bryde sammen Og mener bare at jyske bank skal tale med os

Dette er vores måde at tale med os selv på.

Vi retter naturligvis alt jyske bank er uenig i, bare bankens ledelse vil fortælle hvad de måtte være uenig i.

Mvh storbjerg Erhverv 22227713