Rettet tidslinje. 31-10-2018 Hvornår er Jyske bank som bank i ond tro

Tidslinje. Hvornår er Jyske bank som bank i ond tro.

BILLAG INDSÆTTES og TIDSLINIE OPDATERES.

BILAG SOM FREMLÆGGES I RETTEN ER TIL BRUG FOR VORES VIDNE FORKLARING OG NOGLE AF DISSE INDSÆTTES HER.

🙂

Vi vil i retten under ed, forklare hvordan jyske bank uhæderligt og ondt har, og stadig bedrager os, og at dette er sket med Koncernledelsens vidne.

Da bestyrelsen i jyske bank ikke vil stoppe bedrageri mod bankens kunder.

🙁

Ledelsen i jyske bank er flere gange tilbudt at kunne mødes med os.

Hvilket bankens mange advokater har afvist, de ønsker tydeligvis en dom.

Jyske Banks samlede koncernledelse ønsker dommerens ord, førend jyske bank vil stoppe med at lyve overfor deres kunde, som sagen viser er dybt indgroet i Jyske Banks fundament.

🙂

For at fortælle dig lidt fra sagen her, ønsker  jyske bank at bruge bankens magt og dominans, til at knække deres kunder ved at bedrage dem så længe som muligt, for at skade dem mest muligt.

Og fortsætte bedrageri mindst frem til jyske bank har fået en dom, for at det er ulovligt.

1.

At lyve om at kunder har lavet en rente Swap 15-07-2008 hvis kunde optager et tilbudt lån, fra 20-05-2008

men at jyske bank påstår denne først er sendt 16-07-2008.

og det selv om der findes og er lavet en rentebytte 15-07-2008 som er den kunden har aftalt, hvilket Philip Baruch Lund Elmer Sandager advokater fremlage

nok ved et uheld fremlage i et ca. 200 siders svarskrift 10-09-2015

Hvilket viser at LES.dk har alle dokumenter, og selv vælger hvilken der skal skjules.

SÅ SOM: den rente Swap af 16-07-2008 der er lavet af jyske bank selv, uden nogle aftale med kunder, er fremlagt som den Swap der er aftalt og lavet 15-07-2008 men først sendt 16-07-2008

2.

At lyve om at kunder har optaget et lån på 4.328.000 kr. i Nykredit til jyske banks swap,

En Swap som iøvrigt også er på 4.328.000 kr.

3.

At jyske bank lyver der er stillet garanti til Nykredit på 4.328.000 kr.

og så tager provision for

4.

At jyske bank lyver, om lån på 4.328.000 kr.

og så tager tinglysnings gebyr for.

5.

At jyske bank lyver, om lån på 4.328.000 kr.

og så tager provisions gebyr for.

6. At jyske bank lyver, om at bagvedliggende lånet 4.328.000 kr., til Rentebytten på 4.328.000 kr. i jyske bank er blevet omlagt

(ændret hvis det skal udtales af nogle som intet kender noget til Real kredit lån.)

🙂

Vi har opgivet dialog med denne kriminelle jyske bank og beder nu om indrømmelser for bankens bedrageri

Senest dette tilbud fra 18-09-2018 om at bestyrelses medlemmerne kan indrømme bedrageri. 

Hvilket Anders Dam afviser 20-09-2018

🙂

Rettet 30-10-2018 opdateres op til domsforhandling i VIBORG BYRET 

ADVARSEL IMOD JYSKE BANK

🙁

DU SOM KUNDE OG AKTIONÆR I JYSKE BANK KONCERNEN

SKAL VIDE AT JYSKE BANK OG LEDELSEN KUN SYNTES ØNSKE AT SNYDE OG BEDRAGE DERES KUNDER 

Vores sag mod jyske bank er bare en hvor bankens bedrageri blev opdaget, ved hjælp af

LUND ELMER SANDAGER

og

PHILIP BARUCH 

Som i sagen mod jyske bank, ved et uheld fremlage et bilag banken har skjult i sagen, og derved ledte bestyrelses medlemmet Philip Baruch os på sporet af udspekuleret bedrageri.

🙂

Vi startede derfor en efterforskning af jyske bank, hvis arbejdes metoder viser sig knap så hæderlige, som banken selv giver udtryk for.

Vi kan først rigtigt forklare sagens omfang for dig i retten.

BS 1-698-2015.  BS 99-698/2015

datoen for hoved forhandling kommer lige efter 5. November 2018, vi vil dele dato og sted på de nye reklamer

Et lille udsnit af opdateret :

 

.

 

&

 

Hvornår er Jyske banks koncernledelsens 13 medlemmer oplyst og bevist, om at kunde ikke har lånt de 4.328.000 kr. i Nykredit, og derved i ond tro

da Koncernledelsen nægter at holde op med at hæve renter af lån, de ved ikke findes.  

 

 

Bilag 100.  2008 side 3, budget nr. 1 til projekt 1 afleveres i Jyske Bank til Nicolai Hansen

(er gensendt 4 /8 2008) efterfølgende er fremsendt en kontrakt på tilbudet, Bilag 1091

 

Bilag 117. 10/4 2008 Jyske bank giver tilbud på et på forhåndslån, samt tilbud på en byggekredit. I

Jyske bank der passer til budgettet nr 1. for brygge projektet nr. 1

Jyske bank anbefaler et forhåndslånet cibor 6, kunde vælger en mod bankens ønske at få

en byggekredit, 9/6 2008  bilag 110, (i mod bankens anbefaling)

Bilag 1091 21/4 2008 byggekontrakt fra Melgaard Advokat vedr. tilbud 2.403.000 kr. beløbet er

indsat med 2.403.496 kr. i budgettet som er udleveret til Jyske Bank Nicolai Hansen og

danner ramme for tilbudet af 20-05-2008

Bilag 31.    20/5 2008 Lånetilbud kr. 4.328.000 Nykredit serie 21 E 2019 kode 0977039 gennem JB

Nicolai Hansen oplyser at, Jyske Bank har noget der er bedre og lidt billiger en SWAP

Henviser i øvrigt til mine tidligere breve, samt samtaler.

Fuldmagt er blevet givet hvis lånet ønskes hjemtaget bilag 149.102

(TILBUDTE LÅN ER IKKE BLEVET HJEMTAGET)

 

                   Der er ikke det mindste tvivl om at Jyske Bank har ønske om at lånetilbudet 

                   kobles sammen med en rentebytte, såfremt vi vil optage lån, som det tilbudte

 

Bilag 110.  9/6 2008 Elvagten aps laver byggekredit konto 5050 1354141 bemærk bilag 111

Jyske bank laver samme kontor nr. på en byggekredit, både samtid fra anden

virksomhed og denne er overlappende. 2 virksomheder. cvr. 27374476 & cvr. 15688149

Jyske Bank ved på dette tidspunkt klart at kunde ikke har optaget, lån som er tilbudet

Bilag 113.  5/2 2008 Byggekonto kunne ikke ses på netbank, det var kun Jyske bank der

kunne se, og betale fra byggekreditten. (den var svær at få fat i) her skifter konto ejer

et tidspunkt mellem 05-02-2008 og 04-02-2009

 

                   Et negativt beløb, fra kreditten som blev skjult ved vildledning, og som vi ikke har

Kunne opdages før jyske bank blev efterforsket i denne her svigsag. Vi har været

tvunget til at betale via et erhvervs lån som Jyske bank i sidste ende oprettet.

 

                   Storbjerg Erhverv, ønsker at påviser jyske bank ikke har styr på bogføringsloven.  

Bilag 74.   10/7-2008 Aftale om handel med afledte finansielle instrumenter

(DETTE ER IKKE ET LÅN)

Gælder kun såfremt der optages et lån, 4.328.000 kr. som tilbudt, 20-05-2008

en rente bytte klar, på 4.328.000 kr. mellem jyske bank

såfremt lån der kan rentebyttes, 4.328.000 kr. tilbudt 20-05-2008 bilag 31

bliver hjemtaget, er dette en ramme 1.650.000 kr. har godkendt Bilag 60. 15/7-2008

Bilag 1077 10/7-2008 jyske bank får underskrifter på fundmagt som vedr. en lånesag

Tilbudet på 4.328.000 kr. såfremt dette optages (gælder med tilbudet til 20-11-2008)

Bilag 1077 10/7-2008 jyske bank får underskrifter på samtykke som vedr. pant i matrikel 1. S

                    Såfremt kunde ønsker at optaget tilbudte lån 4.328.000 kr.

 

Bilag 60.    15/7 2008 JB ringer beder om rente fastsættelse swap W015776999 til lånetilbudet

4.328.000 bilag 31, 20/5 2008, se også svarskrift af 10/9 2015 bilag 55, side 6

               

Denne kan starte 30-12-2008 men kun såfremt lån 4.328.000 kr. hjemtages inden

20-11-2008, hvor tilbudet bilag 31. udløber

Bilag 59.    16/7 2008 rente fastsættelse lånetilbudet bilag 31 W015776 Aftalen lukkes  (annulleres)

Rente swap nr. W015776998 LUKKES pr. 30-12-2008

                   Ingen i virksomheden har talt eller aftalt med nogle i jyske bank om at lave en ny rente

bytte der passer sammen med lånetilbudet fra 20-05-2008 bilag 31.

Bilag 37.   16/7 2008 Jyske Bank selv laver en ny swap aftale W15785999 til lånetilbudet bilag 31.

Uden der med kunde er blevet lavet nogle aftale om, at jyske bank skulle oprette en ny

rentebytte aftale, efter den første blev lukket, uden Jyske Bank har rettet henvendelse, til

kunde for at opnå en skriftlig eller mundtlig accept, er dette sket for jyske banks egen

Økonomisk interesse i at kunde fik en rentebytte.

Selv om Morten Ulrik Gade og Philip Baruch skriver i retsforhold, at kunden har aftalt

og godkendt rente swappen den 15-07-2008 men at jyske bank først har lavet og sendt

denne 16-07-2008, passer det ingen steder, ej heller som Philip Baruch Skriver til retten

At bilag 60 W015776 bare er byttet ud med et andet bilag 37. W15785

Philip Baruch tilbageholder i retsforhold oplysning om at W015776 er blevet lukket

En rente bytte der måtte startes 30-12-2008 såfremt kunden inden da har hjemtaget lånet

på 4.328.000 kr. som tilbud 20-05-2008 og kunne optages frem til 20-11-2008.

 

                  30-12-2008 vælger jyske bank at starte en rente bytte, på 4.328.000 kr.

                  af et lån 4.328.000 kr. og de dertil afledte betalinger

 

                  Jyske Bank som selv har modtaget lånetilbudet på de 4.328.000 kr. af Nykredit

forud for at dette tilbud bliver udleveret til Storbjerg Erhverv Carsten

Jyske bank må som udgangspunkt formodes at kende til indholdet af tilbudet, bilag 31.

og ikke mindst kende udløbs datoen af tilbudet, 20-11-2008

som ALTID er 6 måneder efter dette er givet.

30-12-2008 Jyske bank ved at kunde ikke, har startet noget byggeri op.

Der findes ikke nogle bygge tilladelse, som tilbudet bilag 31. er givet for.

Ligeledes ved Jyske Bank kunde har byggekredit på 1.800.000 kr. fra 09-06-2008

 

 

 

Storbjerg Erhverv har 1. januar 2009 ikke lånt nogle penge i Nykredit

Og derfor ingen betalings forpligtelser overfor Nykredit

 

Jyske Bank er heller ikke berettet til at starte en rente bytte, for et lån der ikke findes.

Storbjerg Erhverv har 30. December 2008 derfor ingen betalings forpligtelser overfor Jyske Bank

 

 

Arbejder:

Storbjerg Erhverv som har annulleret byggeprojektet nr. 1

Som var tiltænkt på en grund af 1.599 m2.  bilag 1083.

Efter tilbudet. Bilag 31. / budget 1 bilag 100 side 3. en bygning på 678 m2

Storbjerg Erhverv laver i stedet et nyt projekt nr. 2

på en grund af 2.875 m2. bilag 1079.

Med et byggebudget nr. 2. bilag 100. side 2 en bygning på ca. 847 m2

Hvilket det skal gives et nyt og andet tilbud på.

Et budget som Nicolai Hansen sammen med Carsten gennemgår i jyske bank og som Nicolai får til godkendelse, før Nicolai siger han vil sende Budgettet til endelig godkendelse i Nykredit.

 

Jyske Bank og koncern bestyrelsen er i ond tro når jyske bank starter en rentebytte på 4.328.000 kr.  30 december 2008 Uden der findes noget lån, og der hersker tvivl om kunden overhovedet har anmodet om en sådanne

 

 

NY BYGGESAG. Og nyt tilbud

Carsten laver en del ændringer, og startet et nyt og andet byggeprojekt 

 

Bilag 1079 11-02-2009 en bygning byggegrund 2.875 m2 til godkendelse i Helsingør kommune

Bilag 1040 24/3-2009 Byggetilladelse, herefter tænkes der måske at skulle lånes, starter måske.

Bilag 100   side 2. budget på 4.230.404 kr. forud for nyt tilbud i Nykredit

Der kan ikke herske tvivl, for jyske bank at Budget 100 side 3. 4.334.765 kr. er kasseret