Selv da Lynet ramte det jyske fundamentet, og spredte Jyske Banks troværdighed til alle vinde, nægtede Lederen CEO Anders Christian Dam, at tale om at Jyske banks redelighed er ret svær at se

Jyske Bank A/S har et stort ledelsesmæssigt problem, og de enkelte medlemmer har et personligt ansvar for at kunder i Jyske Bank A/S fortsat bliver udsat for bedrageri.
 
Jyske Banks topchef Anders Dam og ledelsen, har siden 28-10-2019.
Både Skulle, men også kunne svare på kundes anklager mod Jyske Bank A/S for brug af svig og falsk.
 
Ledelsen har kendt til Jyske Bank bedrag, mindst siden maj måned 2016, men i stedet for at indlede dialog med kunde, som stiller spørgsmål til Jyske banks hæderlighed og troværdighed, når kunde beder Jyske bank om at bevise at kunde har lånt 4.328.000. kr. i 2008. nægtet Ledelsen at svare.
 
Ledelsen har været i OND TRO mindst siden ledelsen ved Philip Baruch fra Lund Elmer Sandager advokater 31. maj 2016 har lavet vildledning for at kunden ikke måtte opdage, eller finde beviser for at Jyske Bank, bevidst og uhæderligt udsatte kunden for svig.
Jyske Bank Boxen med Anders Christian Dam i spidsen er fyldt med løgn og bedrag, samt giver Jyske Bank dårlig rådgivning, hvilket er en påstand der er langt nede i vores anklager mod Jyske Bank. Formoder at Jyske bank giver dårlig rådgivning, for at trække deres aktionærer som ATP der er fuld ud bekendt med at jyske bank står bag million bedrageri :-) Koncern Bestyrelsen Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Anker Laden-Andersen Keld Norup Per Schnack Bente Overgaard Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang :-) Koncern direktionen Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt Syntes i ikke i ikke i skulle tage jer sammen, indrøm da, eller få fremlagt jeres evige benægtelser på vores påstande, og så lad os for fremmet sagen til hurtig hovedforhandling Nogle spørgsmål CEO Anders Dam Så er Carsten Storbjerg Skaarup stadig klar til at dig og mig får talt sammen om dette her. Anders du kan ringe på +4522227713.

Jyske Bank nægter at kortslutte, for så skal bestyrelsen skiftes ud. Det er som en sikring, men har får banken hjælp af Lund Elmer Sandager som lyver over for retten. Ligesom for at holde bankens bedrageri kørende

🙂
🙂
🙂
 
Kunden og sagsøger der 15.juli 2020. blev opsøgt af den socialdemokratiske Daniel Boalth Petersen, der starter med at spørger om vi ved hvem han er, før Daniel præsentere sig som politiker fra Helsingør Byråd, Daniel Petersen fortæller ikke først hvilket parti han kommer fra, men fortæller da efterfølgende at Daniel Boalth er byrådspolitiker for socialdemokratiet.
 
Først godt inde i samtalen med Daniel Boalth, fortæller Daniel at han også arbejder i Lund Elmer Sandager advokater, og siger at han er helt ærlig, og ikke har noget at gøre med at kollagen og partner Philip Baruch, der i flere forhold har fremlagt falske beviser overfor retten, hvilket kun kan have været for at ville skuffe i retsforhold.
 
Daniel Boalth Petersen fortæller at han og de andre ansatte jo ikke medvirker til at Lund Elmer Sandager advokater har fremlagt falske beviser i retsforhold, hvilket må være for at dække over at Jyske Bank udsætter kunder for svig, og har lavet dokumentfalsk.
 
 
Daniel Petersen der forklarede at siden Banknyt dk var lidt uoverskuelig, er nu blevet sat godt ind i sagen, og er blevet opfordret til at gennemlæse processkrift 3. fra 4 maj 2020. Bilag 204. som er i forlængelse af Bilag 153. fra 28 oktober 2019.
 
Når Daniel Petersen er færdig med at læse sagens bilag, bør han forklare de øvrige ansatte i Lund Elmer Sandager advokater, som sikkert også vil sige de ikke har noget med at den advokatvirksomhed, de er ansat i. Har fremlagt falske beviser over for retten for at skuffe i resforhold.
Carsten siger også til Daniel, om ikke Philip Baruch skulle gå af, eller på pension, hvortil Daniel bekræfter at Philip er en ældre herrer.
 
De ansatt i Lund Elmer Sandager advokater bør vel, overveje om de vil kædes sammen med at værer ansatte i en advokatvirksomhed, der dels lyver i retsforhold, og dels som Jyske banks advokater må have rådgivet Jyske Banks bestyrelse til at fortsætte med at udsætte kunde, for det der efterhånden må meget groft bedrageri.
Herfra ser det ud til at Lund Elmer Sandager advokater anbefaler Jyske bank til at fortsætte Jyske banks svig forretninger
 
I stedet for at tale med deres kunde, der er som en myg der flyver rundt om den tykhudet elefant “Jyske bank” der mener sig hævet højt over loven, og formodes at udnytte deres manage politiske venner til at sørger for at politiet ikke starter en efterforskning mod jyske bank for bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig for at nævne lidt.
 
 
Mens vi venter om den socialdemokratiske Daniel Petersen fra Helsingør byråd vil gribe ind, eller om Daniel som så mange andre hellere vil hjælpe Lund Elmer Sandager advokater med at dække over at Jyske Banks brug af svig og falsk.
 
Afventer vi stadig svar på vores påstande af 28-10-2019. Bilag 153., mod Jyske bank koncernen.
 
🙂
🙂
.-)
 
Først kunne kunne koncernen ikke forstå det Svarskrift kunden selv måtte fremlægge 28-10-2019, da Jyske Banks ledelse, formentlig har betalt sagsøgers advokater millioner, altså til Lundgren Advokatfirma, for ikke at fremlægge nogle af klientens / sagsøgers påstande mod Jyske Bank A/S for brug af svig og falsk.
 
Når banker som Jyske Bank A/S laver millionsvindel, så er det er alvorligt problem for det danske samfund.
 
At det så lige er os, der har opdaget det, er som det er.
 
Men vi var helst foruden, og ville ønske at Jyske Banks Bestyrelse ikke mindst CEO Anders Dam tog deres ansvar, og satte deres mandat frit, således der kunne komme en ny bestyrelse i Jyske Bank.
 
At investorer som ATP der kender til alle beviser mod koncernen for at bruge både svig og falsk, for at tjene mest til deres aktionærer, er ikke noget godt værdigrundlag.
 
🙂
🙂
 
Lundgrens der var kundens advokat, syntes meget tydeligt at være blevet bestukket, for at hjælpe sagsøgte Jyske Bank A/S med at skuffe i retsforhold.
 
Dette medvirker jyske Banks advokater vore mistanke til, når Philip Baruch der er partner i Lund Elmer Sandager Advokater, der er forsvare for Jyske Bank i sagen hvor kunde anklager Jyske Bank for svig “bedrageri”.
 
Ved at Jyske Banks bestyrelse medlem og advokat i Lund Elmer Sandager Philip Baruch, holder møde sagsøgers advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater.
 
 
Men når Dan Terkildsen ikke har fremlagt klientens påstande, som er flere forhold af svig og brug af falsk mod Jyske Bank A/S og Lundgrens partner Dan Terkildsen og øvrige advokater, samtidig har skjult dette samarbejde mellem Jyske Bank og Lundgrens advokater overfor klienten.
 
Samtidig med at Lundgrens advokater, ved Dan Terkildsen har laddet som om Lundgrens har ført forhandlinger med Lund Elmer Sandager Advokater ved partner Philip Baruch der er bestyrelsesmed i Jyske Bank.
 
 
Lundgrens partner Dan Terkildsen har således i ond tro laddet som om, han førte forhandlinger med Philip Baruch der er medlem af bestyrelsen i Jyske Bank Koncernen, og samtidig hermed har betalt Lundgrens advokater millioner for at hjælpe sagsøgte Jyske Bank i en rådgivningssag til 600 millioner danske kroner
 
Hvis Lundgrens advokater siger, de ikke har været påvirket af dette samarbejde med Jyske Bank A/S, til at dette ikke er grunden til at Lundgrens ikke har fremlagt nogle af deres klients svig, og falsk påstande mod Jyske Bank.
 
?
 
🙂
 
Så må Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen ligesom skulle forklare hvorfor klienten selv måtte fremlægge deres påstande mod Jyske Banks koncern, hvilket jo er sket 28-10-2019.og som Jyske Bank stadig 23-07-2020 ikke har fremlagt deres svar på.
 
?
 
Først trækker Jyske Bank tiden, så siger så ! Jyske Bank ikke kan forstå kundens påstande, som du iøvrigt kan læse her på linket som Bilag 153.
 
www.retten.dk
Her er link til banknyt dk klientens dagbog.
 
Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager
Forlanger nu at klientens påstande mod Jyske Bank for brug af svig og falsk, skal fremlægges af advokat.
 
“det var jo det som først Rødstenen og så Lundgrens skulle fremlægge.”
 
🙂
 
Sagsøger der nu har fundet en advokat som er hæderlig og ikke er Korrupt, får fremlagt sine påstande mod Jyske Bank, hvilket sker 4. Maj 2020. Som Bilag 204. Samtidig er sagsøgers påstande fra 28. Oktober 2019.genfremlagt, i retssagen er det t Bilag 153. fremlagt som Bilag 179.
 
Du bør således læse sagsøgers fremlagt Bilag 153. Som jyske banks koncern ledelse ikke kunne forstå, og derefter Bilag 204. Der er skrevet af sagsøgers advokat
 
linket www.retten.dk
 
🙂
 
Jyske Bank skulle nu svare, det nye Processkrift fra 4 maj 2020, dette skulle 8 juni 2020.
 
Men Jyske Bank søgte i stedet 6 ugers udsættelse.
Og Jyske bank søger igen 16. Juli 2020. om ny udsættelse
 
 
Jyske Banks koncernledelse vælger således igen trække tiden, og forhale sagen, denne gang får jyske bank 5 ugers ekstra frist.
 
Jyske bank har til nu ikke svarer på sagsøgerens påstande mod Jyske Bank for brug af svig, som det er fremlagt 28-10-2019.
 
men der ligger jo også en del breve, sendt til ledelsen og koncernleder gruppen før denne dato.
 
🙁
🙁
 
Sagsøger er rystet over at bank som Jyske Bank A/S kan trække en sag ud, når der i Retsplejeloven står, en sag skal fremmes hurtigst muligt.
 
 
Der er et seriøst problem.
 
1. At jyske Bank laver dokument falsk.”Falsk.”
2. At jyske Bank laver bedrageri. “Svig.”
3. At jyske Bank laver udnyttelse.
4. At jyske Bank laver vildledning.
5. At jyske Bank fremlægger falske oplysninger overfor domstolen.
6. At jyske Bank med stor sandsynlighed har betalt Lundgrens Returkommission, mod ikke at fremlægge nogle af klientens påstande
7. At jyske Banks advokater modarbejder at en dommer kan udføre deres kald, efter grundlovens paragraf 64. Ved at spørge for at sagsøgerens påstande mod Jyske Bank for brug af svig ikke fremlægges.
8. At jyske Banks ledelse ved at jyske Bank laver svig, men nægter at holde op
 
Det er et stort problem for retssikkerheden, og for at danskerne kan have tillid til danske banker som bevidst laver dokumentfalsk og bedrageri.
 
Kort sagt Jyske bank koncernen er i OND TRO når banken fortsætte bedrageri.
 
Bedrageri som bagmandspolitiet bør skride ind overfor, i stedet for at forholde sig passive, ligesom alle dem der er orienteret op Jyske banks brug af svig.
 
🙂
 
Hvis bestyrelsen i Jyske Bank A/S eller andre som Lundgrens advokater, eller Lund Elmer Sandager Advokater er uenige, hvorfor svare de så ikke.
 
🙂
 
Husk er der bare er tale om en fejl som Jyske Banks samarbejdspartner fra Lundgrens advokater siger. ? hør samtale med Mette Marie Nielsen fra 18-12-2018 Bilag 91. Se klagen Bilag 233.
 
Og alle bilag for klagen af 5. Juni 2020 over Lundgrens advokater Dan Terkildsen, er delt
 
Telefon samtale er foreløbig delt på bank nyt – Banknyt dk via www.retten.dk
 
🙂
 
Vi har foreløbig kun delt oplysninger om de 3 gange i har været inde på Lundgrens kontor, men samtaler understøtter at Dan Terkildsen direkte forsøger at manipulere klienten, dette er tydligt 13-08-2019.
 
Dette vil du kunne læse i blandt andet Bilag 115. Fra 27. August 2019.
Igen fra link via Banknyt dk
 
🙁
 
Ved at Lundgrens advokater ikke har fremlagt klientens påstande mod Jyske Bank for retten, og ved at Lund Elmer Sandager Advokater har løjet i retsforhold.
 
Har jyske bank på denne måde ved Lund Elmer Sandager Advokater og Lundgrens advokater, forsøgt at spænde ben for de danske dommere kunne dømme retfærdig.
 
🙂
 
At Lundgrens advokater tilbageholdt klientens påstande mod Jyske Bank A/S, således en dommer ikke ville kunne dømme retfærdigt.
 
Er at modvirke retfærdighed og medvirke til uret
 
🙁
🙁
 
Når men
 
Dette samarbejde imellem Lundgrens advokater og Jyske Banks koncern, opdager sagsøger, og da advokatfirmaet ved partner Dan Terkildsen ikke svare klienten.
 
Der direkte spørge Dam Terkildsen, om Lundgrens advokater har haft, eller har et stemme arbejde med Jyske Bank A/S
 
Lundgrens ved Dan Terkildsen vil heller ikke svare på dette spørgsmål
 
 
Klienten / sagsøger fyrer Lundgrens advokater, der har skjult deres samarbejde med Jyske Banks ledelse.
 
Iøvrigt dokument ved Bilag 12. I klagen Bilag 233. Over advokat Dan Terkildsen
 
🙁
 
Vi har bedt Jyske Banks ledelse flere gange, om ikke at trække sagen yderligere, og så få svaret på vores fremlagte påstande.
 
Disse påstande som er brug af svig og falsk er fremlagt, og er forståelig.
Men læs nu www Retten.dk der linker til bilag på banknyt dk
 
🙁
 
Vi mener at Jyske Banks koncern ledelse står bag massivt bedrageri mod Jyske Banks kunde fortsættes, og at bestyrelsen sammen i forening står bag Jyske Banks bedrageri mod kunde fortsættes.
 
Kunde og sagsøger der siden maj 2016 uden held, har forsøgt at få sagsøgte jyske Bank A/S til at svare på kundens spørgsmål, giver ikke op, for han er opdraget til dialog er bedre en at gå i krig.
 
 
Jyske Banks koncernledelse vil helst krig, om det indebærer brug af bestikkelse også under dække af returkommission må vi tage med.
 
VIL DU SOM ARBEJDER I JYSKE BANK IKKE GERNE HAVE AT BESTYRELSEN TAGER DERES ANSVAR.
 
Det er Jyske Bank bestyrelse som er bankens problem, ikke de ansatte, Ledelsen i Jyske bank trækker en masse personer med ind i deres medvirkende til fortsat bedrageri, frem for dialog
 
DET ER SKU DA FOR DUMT ANDERS DAM
 
🙂
🙂
 
Så om vi skal vente til 19 august 2020 viser kun at jyske Bank er bevidst, om at koncernen laver både dokumentfalsk og bedrageri, hvilket jyske Bank ikke vil holde op med.
 
🙁
🙁
 
Jyske Bank Boxen med Anders Christian Dam i spidsen er fyldt med løgn og bedrag, samt giver Jyske Bank dårlig rådgivning, hvilket er en påstand der er langt nede i vores anklager mod Jyske Bank.
 
Formoder at Jyske bank giver dårlig rådgivning, for at trække deres aktionærer som ATP der er fuld ud bekendt med at jyske bank står bag million bedrageri
 
🙂
 
Koncern Bestyrelsen
Kurt Bligaard Pedersen
 
Rina Asmussen
 
Philip Baruch
 
Jens A. Borup
 
Anker Laden-Andersen
 
Keld Norup
 
Per Schnack
 
Bente Overgaard
 
Christina Lykke Munk
 
Johnny Christensen
 
Marianne Lillevang
 
🙂
 
Koncern direktionen
 
Anders Dam
 
Niels Erik Jakobsen
 
Per Skovhus
 
Peter Schleidt
 
Syntes i ikke i ikke i skulle tage jer sammen, indrøm da, eller få fremlagt jeres evige benægtelser på vores påstande, og så lad os for fremmet sagen til hurtig hovedforhandling
 
 
Nogle spørgsmål CEO Anders Dam
 
Så er Carsten Storbjerg Skaarup stadig klar til at dig og mig får talt sammen om dette her.
 
Anders du kan ringe på +4522227713.
vi bor i øvrigt i Hornbæk
 
Søvej 5.
3100 Hornbæk
 
Bare hvis vi ikke har skrevet det til jer
vi kan stadig mødes som retten har tilbudt ved retsmæling, det er gratis Anders Dam, og du ved i ønsker at holde udgifterne nede.
Selv med Jyske Banks svig forretninger, har Jyske Bank svært ved at tjene penge nok, Jyske Bank har derfor fået et dårligt resultat i første halvår af 2020
Anders det er humor, vi keder os at skriver her og der er kedeligt, dette her er vores personlige dagbog.
Syntes du Anders Dam virkelig i kan være det bekendt, vi vil jo bare i dialog.
VI ØNSKER IKKE DETTE HER PJAT.
 
Vi kan også tage et møde i Silkeborg eller jeres Boxen i Herning
skal vi for fanden komme videre, at stikke hoved i jorden er ikke nogen løsning
 
RING ANDERS DAM
 
Har vi ret i at Jyske Bank har lavet svig bør du Anders Christian Dam sætte dit mandat frit.
 
I øvrigt sammen med den øvrige ledelse.
 
I stedet for at værer som et barn der gemmer sig.