Taler jyske bank med kløvet tunge ?

OM JYSKE BANK TALER MED KLØVET TUNGE ?

Følg sagen i Viborg byret og få svaret.

🙂 🙂

Sandt eller Falsk at koncernen lyver, eller bare tilbageholder beviser, og det helt op til toppen i koncernledelsen.

Det er hvad vi føler, altså at jyske bank taler med kløvet tunge.

Først lyver jyske bank Så bedrager jyske bank os fandme osse.

Bagefter nægter alle i koncernen så at tale med os, mens den samlede koncern velvidende fortsætter bankens bedrageri / svig imod os.

At jyske bank nu ydmyger os at skulle rejse tværsover Jylland, til Viborg Domstol 30/9-2019

Hvor sagen mod jyske bank for svig, endelig efter mange års kamp for retfærdighed skal for retten.

Anders hvorfor skulle vi lyve for dig.

Alt dette her skriveri er kun for at komme i dialog og kontakt med selve Anders Christian Dam og hans decibel, advokaten Philip Baruch, der i retten vil kæmpe sammen for jyske Banks omdømme og vise at jyske bank er en bund ærlig og hæderlig bank.

Mens vi i retten, 30/9 & 1/10 vil bevise det modsatte, som at jyske bank er alt andet end hæderlig.

Hvorfor mon vi 22. Marts 2019 bliver oplyst, at jyske bank er udeblevet med deres bemærkninger 19. Februar 2019 til vores afsluttende bemærkninger 28. december 2018

Var der satset på en udeblivelses dom ? Uden svig.

VI VED DET IKKE KUN AT DET ER BELASTENDE AT BLIVE BEDRAGET.

Vi har meddelt vores advokat, at vi vil anke en dom, hvis jyske bank dømmes ved en eventuel udeblivelses dom, uden svig er medtaget i en dom.

Altså hvis jyske bank ikke har svaret 19. Februar

Og der er med udeblivelses virkning.

Det ved vi først mere om, når vi får kopi af rettens breve, som det fra 9. Januar 2018

🙂 🙂 🙂

Vi har siden 2013 rakt hånden ud til jyske bank? og det inden sagen er brakt ind i pengeinstitutankenævnet, hvor vi forsøgte at få jyske bank til at fjerne den renteswap fra 16-07-2008, og lave en godtgørelse

/

Mener det var ved et møde efter modtagelse af Bilag 61.

Hvor bla. afdelings direktør Anette Kirkeby fra Helsingør deltog.

Desværre nægtede banken, de ville have at sagens bilag 1. Fastholdt, som en gyldig rentesikring af et underliggende lån.

Derefter blev sagen indbragt for pengeinstitutankenævnet sags nr. 328/2013

Og så siden maj 2016 har vi igen rakt hånden ud til jyske banks ledelse, som kontinolerligt har afvist dialog.

🙂

Vi ved at hvis vi i 2008 havde den samme viden om jyske bank, som vi har i dag, ville vi have været sparet for 10 års lorte liv, og fra start ville vide at jyske bank lyver bevidst og derfor har et råddent fundament

Så istedet for at have ro til at blive rask, efter en støre hjerneblødning, har jyske bank kørt på for at tage alt vi havde fra os.

Så er faktisk lidt sur.

Og når jyske bank så ved brug af løgn og dokumentfalsk, som det er at lyve overfor retten for at få en uberettet gevinst, og samtids påfører os milliontab.

Et svindel nummer som hele koncernledelsen, ansatte, venner af banken og de advokater som arbejder i jyske banks interesser dækker over, og det selvom er vi over i de grovere bedrageri paragraffer, som når noget kriminelt er udført af flere i forening, og at banken udnytter sin position i samfundet, til ikke straks at stanse åbenlyse overtrædelser af straffeloven.

🙂

MEN ANDERS DAM ER LIGEGLAD FOR ATP SYNTES HAN GØR DET GODT

Og det har AKTIONÆRENE sikkert ret i, men har ATP styr på hvor stor en del af jyske banks overskud der kommer fra blodpenge / kriminalitet

OM DU KAN IKKE VIDE HVILKET EN TUNGE JYSKE BANK TALER MED

VENT TIL EFTER 1. OKTOBER Hvor du har fulgt retssagen

SÅ VED DU NOK, OM DU KAN STOLE PÅ JYSKE BANK

Vores sag imod jyske bank for svindel / svig må da få selv vores regering / folketinget til at overveje, om det er bankerne der styrer Danmark / landet eller om der er folket, som ved deres valgte regering.

🙂

At stole på jyske bank kan tage livet fra en, vi er siger igen vi er udsat for groft bedrageri.

Og bedraget har en periode på foreløbig over 10 år. hvilket snart bliver 11 år. da vi først kan få en hovedforhandling startet 30. September.

Jyske bank kunne ikke finde tid før Om vores beviser er falske vil vise sig.

Ingen kunder bør udsættes for det jyske bank har udsat os for.

At Jyske Banks fundament Er som en kløvet tunge

Som vi tydligt i vores sag syntes det, for er jyske banks virksomhed bygget op omkring det at give kunder urigtige oplysninger.

KOM MED TIL HOVEFORHANDLINGEN I VIBORG

🙂

Når banken giver råd og vejledning Skal du som kunde kunne stole på banken både på deres ord men også deres skriftlige råd.

Men kan du overhoved stole på jyske bank ?

DET HANDLER VORES SAG OM

🙂

Vi skal have hovedforhandling 30. September og 1. Oktober 2019.

Her vil vi bede vores advokat stille både Anders Dam og Philip Baruch nogle spørgsmål

🙂 🙂

Lige i dette her opslag ser vi bort fra at jyske bank også laver bedrageri og dokumentfalsk hvilket vi i sagen har fremlagt domstolen 28. December 2018

Som svig og falsk

🙂 🙂 🙂

Men se her hvordan bankens fundament er.

At sige og skrive et For så bagefter at sige noget andet.

Det kaldes at tale med kløvet tunge.

🙂

Enkelt er jyske banks evige sigten efter forældelse for på den måde, ville kunne slippe for at betale erstatning til de kunder, banken har fortiet sandheden overfor.

Advokaterne i Jyske Bank er smarte, meget smarte.

Derfor er koncernens bilag opbygget på en sådan måde, at skulle du opdage du har fået noget usandt oplyst, for at få dig til at indgå aftaler du ellers ikke ville have indgået.

Enten på skrift eller mundtligt

Så virker det meget bevidst, som her rådgiver kunden til at klage i pengeinstitutankenævnet.

Omhandlende Bilag 1. På side 2 står det tydligt at det handler om renteswap

Se herefter Bilag 2. 3. 4. Side. 1 og de mange øvrige vilkår, men på side 5. nederst står der.

Punkt 17. Der kan klages over banken til pengeinstitutankenævnet.

Hvilket sker i sagen 328/2013

🙁

Hvad gør jyske bank så ? når der klages, og set sker dertil, hvor jyske bank skriver til kunder / erhvervsvirksomheder, at de skal klage

For bagefter at kræve pengeinstitutankenævnet afviser sagen.

Se hvad bankens Advokat Morten Ulrik Gade skriver 06-03-2014

På side 1. 8. 9. 10

Jyske bank kræver at pengeinstitutankenævnet ikke skal behandle sagen, og henviser i brevet på side 9. til PRAGRAF 2.

Og kræver på side 10, at kun domstolen kan behandle denne sag

🙁 🙁

Vi må således inden 1 år fra pengeinstitutankenævnets afvisning af klagen over jyske bank, viderefører sagen for domstolen

Hvilket sker i stævning mod banken

🙁 🙁

I SAGEN DER NU ER BRAGT FOR RETTEN.

Kræver jyske bank ved Lund Elmer Sandager, at sagens forældelse tidspunkt først skal regnes fra den dato jyske bank er stævnet.

Ligesom banken afviser sagens indbringen for pengeinstitutankenævnet er uden betydning.

Se lige igen Bilag 2. 3. 4. på side 5. ?

Se Jyske Banks svarskrift fra 10-09-2015. Side 34

🙁

Jyske Banks bestyrelses medlem skriver også det ikke udspringer sig, er begrundet i Pengelån

Se Jyske Banks svarskrift fra 10-09-2015. Side 27.

🙁 🙁

Vi ved på dette tidspunkt ikke at jyske bank lyver og bedrager os.

Men i jyske bank lyver, vildleder, udnytter koncernen enhverchance for at komplicere en ret enkelt sag.

Det handler om et lån Det findes ikke

Bilag 28.

Uanset hvor meget eller hvorlænge banken har løjet

Så taler vi nu groft manipulation af aftalebilag, forsøge optage lån uden gyldig fuldmagt, lyver overfor retten, lave og fortsætte bedrageri imod virksomhed.

Derfor har vi 28-12-2018 fremlagt beviser herfor.

Og der findes meget mere, end der er fremlagt.

🙁 🙁 🙁

Vi fremlægger her enkelt og klart bevis for at jyske bank koncernen taler med kløvet tunge

Og du derfor ikke kan stole på banken.

Men kom med til Viborg byret 30. September 2019

Og hør vores advokat afhører Anders Dam omkring han og bestyrelsens medvirken til dette bedrageri / svig ikke blev stanset allerede i maj 2016

Da den samlede Koncernledelse mindst har kendt til bankens svig.

Vi gør det enkelt at forstå Hvordan hele opbygningen af koncernen, går ud på at give forkerte råd, for derefter at kræve sagen afvist, og så påråbe forældelse

Det er en måde jyske bank har tjent milliarder.

Om jyske bank giver fanden i at drive en redelig bankvirksomhed, må du vurderer selv.

Vi ønsker kun at den øverste Koncernledelse ringer og vi sammen ser denne sag i gennem

For helt ærligt, hvis vi har ret !. Hvad skal vi så til Viborg efter ?.

🙂

Vi har siden 2016 sagt til Anders Dam og de andre medvirkende

Ring 22227713

Tal med os, i kan stadig indrømme og undskylde

🙂

Men i kan jo som i gør nu, bedrage os lige så længe i kan, nu jyske bank er helt sikker på Finanstilsynet og politiet ikke vil blande sig i jyske bank svig forretninger.

ANDERS DAM

Det er dit og bestyrelsens fulde ansvar.

Stop bedrageriet eller bevis alle vores beviser er falske

Indrøm da at Bilag 1. er falsk og den ikke findes

Og lad være at misbruge bankens magt til fortsat at besvige os.

🙂 🙂

Vi skriver med humor, og en hvis sarkasme, det er faktisk ikke morsomt med ekstremt psykisk belastende

🙂

er der noget jyske bank er uenige i, så ring og vi skal straks rette opslag.

Kære Anders Dam Du har taget 10 år af vores liv, har været ved at hoppe ud foran toget.

Hvorfor ? fordi jyske bank bedragede os, og ville tage alt fra os.

Hvis vi bare har lidt ret Hvorfor bliver jyske bank så ved med at fastholde Bilag 1.

Vil du Anders Christian Dam ikke godt snart lade være med at bedrage os.

Fjern den falske rente sikring, lavet 16-07-2008

så er vi et stykke på vejen.

At fortsætte med at fastholde BILLAG 1. Er bare for ondt Anders

🙂 🙂

Undskyld men vi forsøger jo bare at komme i dialog, og med ærlighed få talt om dette her, hvilket man jo kommer længst med.

🙂 🙂

Vi ønsker ikke at snyde og bedrage jyske bank

Men hvis jyske bank har lavet noget forkert, men bare ikke vil indrømme det. ?

Er det så ikke lige som, at pisse bukserne en kold vinterdag for at få varmen

🙂 🙂

Vi vil gerne slippe for at skulle køre til Viborg 30. September 2019

Hvis i der vil bevise at

Som i Bilag 30. Vi lånt 4.328.000 kr. I Nykredit

Som i Bilag D har omlagt dette lån, på 4.328.000 kr. i Nykredit til 4.300.000 kr.

Som i Bilag E. Side 1. At vi selv har fundet på at sælge byggegrunden i Espergærde, og derned selv har valgt at nedbringe lånet på de 4.300.000 kr.

Og derfor er Bilag C. Bare en misforståelse.

Og jyske bank derfor ingen ansvar har

🙂

Og særligt hvis jyske bank har beviser for, at vi har laver aftaler om 2 rentesikringer og det på 2 forskellige dage

Ja undskyld, men det i skrev til retten om i bare har byttet bilag ud, det kan man da ikke når bilaget Som her Bilag E.5 er lukket med Bilag 29.

Så kan man vel ikke bytte Bilaget E.5 ud med Bilag 1. Vel Anders Dam

🙂

Ved godt i nogen sejr fyre i jyske bank, men helt ærlig, det klæder ikke nogle banker

Hvis vi er udsat for Danmarks hidtil værste svindel og i så ikke vil indrømme, den svindel vi selv har opklaret, hvordan vil det så se ud, når andre lande vil lave aftaler med danske banker.

🙂 🙂

Kan nogle fremmede lande overhoved stole de danske banker

Vi mener denne sag, hvor jyske bank bevidst og uhæderligt udsætter virksomhed for bedrageri, og et bedrager jyske bank forsøger at skjule, ved at lyve for retten og manipulere med bilag.

Bør vække Finansministeriet Da jyske bank ikke kun har skadet os, men kan skade Danmarks omdømme ude i verden

Altså hvis vore påstande som Bilag 100. og 101 holder vand.

Således lære du i Jyske Bank at snyde og bedrage

 

Eksempelvis er Den Danske Bank smidt ud af Estland grundet hvidvaskning.

https://www.dr.dk/ligetil/udland/estland-smider-danske-bank-ud

Andre landes Finanstilsyn virker Imens Danmarks Finanstilsyn, vender det blinde øje til danske bankers ulovligheder.

Modsat som Finanstilsynet i Estland “Estlands finanstilsyn vil have Danske Banks filial i Estland lukket inden otte måneder. Danske Bank vil forlade hele Baltikum og Rusland.”

🙂 🙂

Skulle vi ikke mødes og i giver hånd på at jyske bank aldrig vil udsætte andre virksomheder, for det, eller dele af det jyske bank har udsat os for.

🙂

På jysk 🙂 det her er godt nok trals

Men hvad skal sige boller fra kohlberg

?

FORHÆLVEDE Jyske bank tal med os

Har jyske bank en god forklaring ?, så kom med den nu, og spar os for turen 30. September over det halve af Danmark.

Vi retter alt i siger ikke sandt Sådan er det og sådan skal det være, det ligger os meget fjernt at binde nogle noget på ærmet, laver vi fejl, og det sker for selv den bedste kunde, så retter vi fejlen så hurtigt vi kan.

Er der noget vi skal ændre så ring 22227713 og vi retter

Og Anders Dam sæt dig nu ind sagen, og forstår det fylder ret meget for os, vil du ikke godt hjælpe os.

Sagens bilag 28 – 101 som vi den 28. Januar sendte dig en kopi af til uddeling i den samlede bestyrelse

Og der bad dig og resten af ledelsen læse det som vi har fremlagt retten 28. December.

🙂

Og Anders overvej lige, om jyske bank er blevet ført bag lyset af dit bestyrelses medlem Philip Baruch eller måske af Lund Elmer Sandager advokater, ? måske skulle du klage over dine advokater, hvis du mener de handler uetisk og smudser jyske banks navn til ?

Hvis du Anders Dam mener, at de i Lund Elmer Sandager uden din viden, har fiflet med beviserne, for at skuffe i retsforhold stik imod din instruks ? Hvad med at vi undersøger det.

Vi hjælper gerne, hvis jyske bank ønsker hjælp, tro på vi er faktisk ret gode til at finde de små fejl.

🙂 🙂

Mvh storbjerg Erhverv ApS 22227713