04-07-2020. Trustpilot Jyske Bank. Bestikkelse i Jyske Bank. Anders Dam har i dag fået kopi af anmeldelsen over bankens advokater, for at tage mod returkommission, og for at manipulere med klients svig påstande mod Jyske Bank A/S.

1 stjerne: Dårlig

Bestikkelse i Jyske Bank. Anders Dam har i dag fået kopi af anmeldelsen over bankens advokater, for at tage mod returkommission, og for at manipulere med klients svig påstande mod Jyske Bank A/S.

#Bestikkelse i #JyskeBank. #AndersDam har i dag fået kopi af anmeldelsen over bankens advokater, for at tage mod returkommission, og for at manipulere med klients svig påstande mod Jyske Bank A/S

Hvilket er fremlagt i Bilag 153. det foreløbige Processkrift 3 fra 28-10-2019. Som Bestyrelsen i Jyske Bank ikke kunne forstå, og forlangte at klager fik fremlagt ved advokat

Klagers nye advokat genfremlage 4. Maj 2020 Processkrift Bilag 153. Sammen nyt Processkrift Bilag 204 således Klagers svig påstande mod Jyske Bank er blevet fremlagt

Bilagene kan læses på BANKNYT DK

Det skal oplyses at vi siden 30 januar. 2018 kontinuerligt har anmodet advokat firmaet om at fremlægge vores svig påstande mod Jyske Bank koncernen

I går 24-06-2020 har vi så skrevet til koncern ledergruppen og bestyrelsen att: CEO Anders Christian Dam

Og spørgsmålet til Anders Christian Dam. Hvilket dato tilbød jyske bank at vores tidligere advokater kunne arbejde for Jyske Bank

?

Har 26-06-2020 bet Anders Dam og ledelsen at holder op med at lave bedrageri mod bankens egne kunder, men Anders Dam er stadig ligeglad og holder fast i at bedrage bankens kunder

Anders ved at vores tidligere advokater er blevet betalt ved returkommission gennem Jyske Bank for ikke at fremlægge vores sag i byretten, mod Jyske Bank for brug af svig og falsk

Anders Dam og hans medlemmer af den kriminelle Jyske Bank A/S ved også at vores tidligere advokater ville blive indberettet til advoknævnet, det står i det Processkrift 3. fra 4 maj 2020, som vores nye advokat har fremlagt

Iøvrigt det som vores tidligere advokater skulle fremlægge, men efter formentlig chefen CEO i Jyske Bank selv har lavet en aftale med advokaterne, om at arbejde for jyske bank om rådgivning i en handel til over en halv milliard kroner, hvilket er efter advokate fik opgaven at fremlægge nogle svig og falsk påstande mod Jyske Bank

Sammenlign det Processkrift 2. Som nu jyske banks advokat fremlagde mod Jyske Bank, kontra det vores nye advokat har fremlagt

Se Klagens bilag 22. 47. 134. Og bilag 153 samt 204 På BANKNYT
Måske kan selv Ledelsen i jyske bank se de og deres advokater har et forklarings problem

Men vi ser da frem til at jyske Banks koncern vil svare på deres egen kunders anklager mod jyske bank, som realt handler om 12 års bedrageri / svig

Advokaterne forsøgte at lave en hovedforhandling uden vores påstande var fremlagt, og holdte os uden af sagen mod jyske bank, mens Jyske Banks koncern betalte advokaterne millioner for at hjælpe sagsøgte Jyske Bank

Vi har for at hjælpe Jyske Banks koncern med at forstå klagen over deres advokater, “tidligere også vores”
Valgt at sende CEO #AndersDam en kopi af klagen over advokat virksomheden fra 5 juni 2020

Vi klager over brud på tavshedspligten, overfakturing, manipuleret med sags bilag, fjernet 7 af klients 9 vidner, hvilket advokaten kan påregne med hæves med advokaten selv

Så de i retten kan forklare hvorfor, de efter at have læst mindst 85 gange, at sagen mod Jyske Bank handler om svig, samt ledelsesmæssigt ansvar, aligevel fremlægger de noget andet, uden at ville dele kopi med klienten, af det advokaten egenhændigt har fremlagt

Jyske Bank skulle svare 8. Juni på vores påstande om brug af dokumentet falsk og brug af svig 8. Juni, i stedet for at svare, bad Jyske Bank om 6 ugers ekstra frist for at svare

Vi skrev til Anders om han ville sparke sine advokater bag i, og ikke trække sagen ud, vi skal have sagen hovedforhandlet

Havkatten skrev før de blokerede os, du kan være sikker på en dommer vil se på beviserne, samtidig syntes Jyske Banks ledelse at have bestukket vores tidligere advokater, til ikke at fremlægge en eneste af vores påstande

Men kære Jyske Bank og Anders Dam
Læs nu vores påstande der er fremlagt 4 maj 2020

Og læs vores klage over tidligere advokater, og stop med at grine over at politiet ikke vil efterforske Jyske Bank for brug af dokumentet falsk og bedrageri, da jeres kunder selv må bekæmpe de kriminelle handlinger som Jyske Banks koncern udsætter deres kunder for

PS
Hvorfor har havkatten blokeret os på Facebook.
Hvorfor har jyske Bank og Jyske Bank TV blokeret os på Twitter

Vi har intet grimt skrevet om jer, altså udover hvad der er fremlagt domstolen

Håber at advokat samfundet tager klagen over vores tidligere advokater alvorligt, og nøje læser bevis materialet der er lagt til klagen Bilag 233.

Vi kan oplyse at Finanstilsynet, Politiet samt statsadvokaten mener vi selv skulle fører sagen mod Jyske Bank for brug af svig i civil retten, hvortil der er brug for en advokat, vi beskylder Jyske Bank for at have bestukket denne advokat, til ikke at fremlægge nogle af klientens påstande mod Jyske Bank

Vi bad derfor bestyrelsen og de mange medvirkende advokater den 6 maj. om at svare på spørgsmål

Hvorfor de ikke har fremlagt klientens påstande mod Jyske Bank