1003. Trustpilot anmeldelser over Jyske Bank er dårlig, hvilket du skal tage som en advarsel mod at lave nogle aftaler med Jyske Bank koncernen.

Jyske Bank Trustpilot anmeldelser

Lidt anmeldelser af Jyske Banks måde at drive bank virksomhed.

Jyske Bank Logo

Jyske Bank Anmeldelser

1.003  •  Dårlig

1.5 stjerne: Dårlig

1,6

I kategorien Bank

1 stjerne: Dårlig

Du skal kende sandheden om Danmarks anden største bank Jyske Bank, inden du indleder et samarbejde med banken, med hensyn til din egen sikkerhed.

Jyske Bank langt under hvad der må forventes af en dansk bank.

Du skal kende sandheden om Danmarks anden største bank Jyske Bank, inden du indleder et forhold med banken, med hensyn til din egen sikkerhed.

Ærlighed er alfa omega
Når Jyske Bank og deres Havkat gentagne påstår, at Jyske Bank overholder alle regler og love, så lader vi det komme på en prøve i Viborg ret til november.

Hvor jeg har en retssag BS-402/2015-VIB imod Jyske Bank A/S der har hovedforhandling 15. 16. og 23 november, en sag der med stor tydelighed viser hvordan Jyske Bank og deres mange medarbejdere arbejder for egen vindings skyld, uanset midlet.

Jyske Bank har gentagne tilbageholdt vigtigt dokumentation i retssagen, og løbende siden 2013, fremlagt flere usande oplysninger for først pengeinstitut ankenævnet, og efterfølgende siden 2015 overfor også domstolen.

Jyske Bank forsøger med tydelighed at trække sagen i langdrag.

Senest har Jyske Bank 15 oktober 2021. fremlagt et nyt underskrevet dokument fra 1/8-2008 til en swap W015785. fra 16-07-2008. der gentagne er anmodet dokumentation for, også ved en af Jyske Banks advokater siden 2015-2016.

Og efterfølgende har jeg siden 19 maj 2016. skrevet til Jyske Banks advokat, der også var Bestyrelses medlem i Jyske Bank, og efterfølgende blev forfremmet til næstformand i bankens bestyrelse.

Og siden 19 maj 2016. Har jeg skrevet kontinuerligt til den ordførende direktør CEO Anders Christian Dam, vist sagens Bilag 80. og bedt koncernlederen om at dokumentere.

1.
Dels at jeg har lavet en swap på 4.328.000 DKK den 16/7 2008 for et bagvedliggende lån på 4.328.000 DKK i et andet pengeinstitut.

2.
Og så for at få dokumantion for at jeg har lånt de påstået 4.328.000 DKK

Alle medarbejdere i jyske bank og deres advokater har nægtet at dokumentere dette, jeg finder dog efterfølgende selv ud af, at der ikke findes noget lån, og det aldrig har eksisteret.

Med hensyn til en underskrift for en mulig ekstra rente swap med dato 16-07-2008. til at rentesiker lånet på 4.328.000 DKK der ikke findes, ville Jyske Bank ikke dokumentere denne, før nu 15 oktober 2021, altså efter 5 1/2 år. jeg direkte skrev til øverste chef i Jyske Bank CEO Anders Dam

Da Jyske Bank ønsker at trække sagen yderligere ud, beder Jyske Bank igen 15-10-2021 om at få hovedforhandling 15 november udskudt.

Hvilket min advokat og jeg har afvist, vores sag er fremlagt løbende siden 23 oktober 2019. Og i Processkrift 3. og 4. Samt Processkrift 5.

Vi har fremlagt at vores tidligere advokat firma, var blevet ansat af Jyske Bank, og derfor ikke har fremlagt mine påstande mod Jyske Bank, dertil er der fremlagt lidt flere bilag til brug for vidne afhøring 16 november i år, hvor 2 bestyrelses medlemmer og en advokat fra Jyske Bank skal vidne.
For at sagen og Jyske Banks gerninger kan belyses i retten.

Til det nye Bilag som Jyske Bank fremlægde 15/10-2021. er swappen nr. 2. W015785. fra 16-07-2008. Blevet underskrevet 01-08-2008. hvilket jeg må have troet var den swap
W015766 fra 15-07-2008. Som jeg jo allerede telefonisk godkendte 15-07-2008.

Nu har Jyske Bank koncernen så fremlagt at de har narret mig til at godkende en ekstra swap W015785. Fra 16-07-2008. Udover den swap W015776 hvilket jeg har godkendt den 15-07-2008. Under forudsætning at jeg hjemtager det underliggende lån for swappen.

Problemet for Jyske Bank er stadig, at banken har skjult de har lavet en ekstra swap uden aftale, til samme låne tilbud.

Der findes kun 1. resulations konto, som er lavet til den første swap, og så findes der heller ikke noget underlæggende lån, og desuden har jyske bank fjernet mindst 2 aftale dokumenter i årsopgørelse fra 2008.

Deriblandt
Bilag på swappen W015776. Fra 15-07-2008.

Og

Bilaget der viser at Swappen W015776. Lukkes 30-12-2008.

Ligesom Jyske Bank også har skjult at lånet for swappen aldrig har eksisteret, hvilket Jyske Bank i ond tro fremlagt var både optaget og omlagt.

En opsigtvækkende sag, hvor Jyske Bank koncernen har misbrugt udløbet fuldmagt, for at tinglyse et pantebrev der dog straks efter bliver aflyst, og oplyst er bortfaldet, hvilket Jyske Bank nægter at finde sig i

Jyske Bank vil have at jeg har lånt pengene, hvilket banken selv på ledelsesplan vælge at dække over.

Dette kan kun være for at få en uberettiget vinding, der er blevet et afgørende formuetab for kunden.

Jyske Bank har sammen blandet flere virksomheder til samme konto, flyttet rundt på gæld mellem selskaber, hvilket banken også har dækket over.

På BANKNYT har jeg beskrevet sagen løbende.

Følg sagen mod Jyske Bank A/S i retten og lær Jyske Banks forretnings metoder at kende.

Anmeldelse er faktuelt rigtig, og her underskrevet.

Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5
3100. Hornbæk

Redigér

1 stjerne: Dårlig

Jyske Bank er utroværdige, er uhæderlige, er uærlige, og misbruger deres magt, men at Jyske Bank ansætte de advokater der skulle fremlægge en større svig og falsk sag imod Jyske Bank var lavt.

Jeg ved at politiet, ikke vil indlede retsforfølgelse, af nogle der er ansatte i Jyske Bank, og at finanstilsynet ikke vil blande sig i Jyske Banks måde at handle på, det handler om venskaber.

Senest har Jyske Bank A/S imod instruks, og uden fuldmagt overtrådt Tinglysnings lovens paragraf 11, og slettet mit private pantebrev.

Kort fortalt, 12 januar. skriver jeg til Jyske Bank, at banken ikke må slette mit private pantebrev, der er lagt til sikkerhed for et lån i banken, når jeg betaler restgælden.

Den 15 februar. Betaler jeg min gæld, og igen gør det klart for Jyske Banks ansatte, at mit private pantebrev ikke måtte slettes, men blot skal tilbage returneres, det er faktisk ret enkelt.

Men Jyske Bank koncernen er en anderledes bank, og har 26 febuar. Istedet misbrugt bankens adgang til den af tinglysnings rettens til Jyske Bank givet adgang, til at kunne tinglyse ændringer.

Da Jyske Bank så 26. Februar. sletter mit private pantebrev, overtræder Jyske Bank igen loven, denne her gang tinglysnings loven, da Jyske Bank uden fuldmagt, brugte deres egne adgang til tinglysnings retten, hvor Jyske Bank sletter mit private pantebrev, laver Jyske Bank vel det som hedder vanhjemmel.

Bilag / beviser for Jyske Banks iloyale & uredelige handlinger kan ses på BANKNYT

At Jyske Bank koncernen ved deres advokater, nægter at erkende deres overtrædelser af div. love og regler, og så også nægter at udlevere mit orginiale private dokument tilbage.

Så selvfølgelig bliver jeg nødsaget til at stævne Jyske Bank A/S. Hvorfor jeg, 26 maj. gav ledelsen ved Anders Dam, og bankens advokater et påkrav.

At Jyske Bank A/S forsøger at aftvinge mig en underskrift på et dokument, der med en påført tekst er lavet for at skade min retsstilling, da Jyske Bank ellers fortsat nægter at udlevere mit private dokument tilbage til mig som ejer, dette viser hvor lavt jyske bank og de mange bank ansatte i Jyske Bank arbejder, og viser også med tydelighed, hvordan Jyske Bank foragter deres kunder og kundernes ret.

Når koncernen ved CEO Anders Christian Dam derfor fik et påkrav på 10 dage, til at udlevere mit orginiale dokument tilbage, og fristen var 5 juni. 2021, så er festen nu overskredet.

Ud over jeg allerede har en sag mod Jyske Bank koncernen for at bruge svig og falsk i sagen BS-402/2015-VIB, en sag som også handler om ond tro, og som i øvrigt udvides, sagen har iøvrigt hovedforhandling 15. 16. & 23 november, hvilket jeg har delt mere om på hjemmesiden BANKNYT dk.

Kunder i Jyske Bank opfordres til at følge med i Jyske Banks forretnings metoder, så de ved hvad de selv kan blive udsat for.

Så når jeg også tvinges af den iloyale og uredlige bank, til at skulle stævne banken på ny, for et anderkendelses søgsmål, og for at Jyske Bank skal udlevere mit orginiale private dokument tilbage, så er dette bankens måde at genere og bekæmpe deres kunder.

Jeg har i den forbindelse privat aftalt et møde med en advokat, der skal skal udtages en stævning mod Jyske Bank A/S

Sideløbende er der 5 juni 2020. indbragt en klage i advoknævnet, mod mine tidligere advokater, som var blevet ansat til at fører min svig og falsk sag imod Jyske Bank, hertil opdager jeg nemlig at Jyske Bank kort tid efter har ansat de tidligere advokater, som ved mindst 6 ansatte i dette advokat firma meget belejligt, alle glemte at fremlægde nogle af mine anbringer mod Jyske Bank koncernen.

Og samtidens undlod dette advokat firma som altså arbejde for Jyske Bank koncernen, at dele Processkrifter med mig, således jeg ikke kunne se, at mine tidligere advokater ikke fremlægde nogle af mine anbringer mod Jyske Bank A/S.

Mine tidligere advokater ville heller ikke svare mig, da jeg spurgte om de arbejdende for Jyske Bank.

Klage, svar og afsluttende bemærkninger sluttede den 8 december 2020.
Det blev lovet at der ville komme en afgørelse foråret 2021. Men 31. Maj bliver jeg oplyst, at der går lidt længere tid, klagen har med Jyske Banks forretnings metoder at gøre, og derfor er det også delt på BANKNYT.

Jeg har i dag fundet en hæderlig advokat, som har fremlagt mine anbringer mod Jyske Bank, disse følges op, med flere beviser, og flere forhold, dertil skal der indføres et anderkendelses søgsmål i den allerede verserende sag, for om jyske bank har lavet, nogle af de svig og falsk forhold, som har betydning for sagen.

Generelt skal jeg på det kraftigste advare dig imod at stole på Jyske Bank, fra de ansatte og op til koncernledelsen.

I min sag bliver den ordstyrernde formand CEO vidne indkaldt, for at belyse hans andel.

Og jeg opfordrer her samtidig aktionærerne i Jyske Bank om at følge med i sagens hovedforhandling til november, da sagen faktisk handler om danskernes retssikkerhed, når store banker som Jyske Bank laver nummer

Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5
3100 Hornbæk
+4522227713.

Der har aldrig været nærhed BANKNYT.dk

Redigér

Besvarelse fra Jyske Bank

Hej Carsten

Du ved, at vi hverken kan eller vil eller må kommentere konkrete verserende sager. Heller ikke en evt. kommende sag. Så vi stopper her ved at sige, at det er uendeligt trist, at vi er så langt fra hinanden som nogensinde,

God dag til dig.

Venlig hilsen Jyske Bank

1 stjerne: Dårlig

Så længe Jyske Banks koncern ledelsen deriblandt CEO Anders Dam ikke er udskiftet, kan du ikke stole på banken.

Til ledelsen i Jyske Bank A/S
Det er ikke spor sjovt at være centrum i Jyske banks million svig.

Sagsøgeren i svig sagen mod Jyske Bank siger, at kun hvis bestyrelsen trækker sig, altså og stiller deres mandater frit

Er der en mulighed for at Jyske bank vil kunne blive rettet op

Men det kræver klart en helt ny samlet bestyrelse i Jyske Bank A/S

Sagsøger siger hvis Anders Christian Dam ikke selv forlader posten, som øverste chef for Jyske Bank koncernen.

Bør bankens aktionærer afsætte hele bestyrelsen, hvis aktionærerne ikke ønsker at koncernen benytte sig af svig og falsk, for at aktionærerne skal få et større afkast.

Den ordstyrende formand CEO Anders Dam og flere fra bestyrelsen, blandt andet bankens advokat skulle fyres for medvirken til Jyske Banks mange svig forbrydelser mod bankens egne kunder.

PH Der er blevet forfremmet til næstformand i Jyske Bank A/S men om denne forfremmelse skyldes hans evne for at kunne lyve over for retten, ved kun ledelsen

Bør trækker sig med øjeblikkelig virkning fra alle poster i Jyske Bank A/S

Grundet ledelsens manglende evne til at stoppe bankens mangeårige svig forretning mod bankens egne kunde.

Det kunne jo også være dig som er privat eller erhvervskunde i Jyske Bank som det gik ud over

Eller dig som selv er ansat i koncernen, hvis du ikke selv er med til at udsætte bankens kunder for svig og benytter dig af falsk

DETTE HER ER FREMLAGT DOMSTOLEN

Og ledelsen skal efter flere frist forlængelser, svare retten 19-08-2020 på kundes anklager, der efter 4 års kamp er blevet fremlagt domstolen 04-05-2020

ANKLAGER MOD JYSKE BANK
Jyske bank A/S udsætter deres kunder for SVIG & FALSK.
(altså os)

Men nu er det altså bare mig, der mødte sorteper i Jyske Bank A/S koncernen.

Anders Dam du skal have sorteper tilbage, vil du have ham på dit kontor i Silkeborg eller i retten, for sorteper er din.

Jyske Bank A/S kræver en dom, ellers vil ledelsen stoppe bankens fortsatte svig mod os

Koncern har trukket sagen ud, for at skade kunde øknomisk mest muligt, mens koncernen fortsat besviger deres kunde

Hovedforhandingen 30-09-2019 fik jyske bank udskudt, og vi afventer stadig at ledelsen besvare de påstande vi har fremlagt 28-10-2019 & 04-05-2020

På nuværende tidspunkt er vi dog tilfredse med, hvis Jyske Banks leder bare vil mødes og tale med os

Og at Lederen bag det hele CEO Anders Christian Dam, sammen med os, vil gennemgå sagen og sagens påstande

Og ikke mindst se vores beviser for Jyske banks ret så grove forbrydelser, som sker gennem brug af udnyttelse og dokumentfalsk.

Jyske Bank A/S er gentagende gange anmodet om at besvare disse påstande, gennem flere år.
Men har forholdt sig tavse, sammen med alle deres advokater

Hvis vi har ret bør Jyske Banks koncern ledelse stille deres mandater frit.

Hvis du kender nogle i Jyske bank spørg dem gerne, hvorfor Jyske banks direktion der mindst siden maj 2016 har kendt til svig sagen mod jyske bank A/S

Og spørg hvorfor Jyske Bank A/S udsætter deres kunder for svig og benytter sig af falsk

Og spørg også hvorfor Jyske Banks koncern valgte at købe vores advokat samme advokat firma til at rådgive Jyske Bank A/S

Og måske derfor glemte vores NU TIDLIGERE ADVOKATER at fremlægge nogle af vores påstande som svig og falsk mod Jyske Bank A/S

Den ansatte vil måske bare sige at dette her, er fantasier det sagde vores tidligere advokat som er partner,

Kan vi beviser vores svig og falsk påstande mod Jyske Banks A/S

Eller er der tale om absurde grundløse beskyldninger mod Jyske Bank og deres advokater, som bestyrelsesmedlem og advokat 01-02-2019 skriver.

Bankens advokater skriver også det er strafbar handlinger at beskylde eks. Bankens advokater for at fremlægge falske og manipuleret beviser for retten, for at ville skuffe i retsforhold.

Jamen politianmeld det da!

Vi vil gerne tale med politiet, men blev selv nægtet afhøring, da vi i 2016 anmeldte Jyske Bank og flere af deres advokater, og i den forbindelse fremlagde Politiet og Statsadvokaten samme beviser for Jyske Banks brug af svig og falsk, som det først i 2020 lykkedes os at få fremlagt for retten

Jyske Banks ledelse har flere magtfulde politiske venner, der syntes at ville dække over Jyske Banks brug af svig og falsk.

Det eneste vi vil er dialog.
Jyske Bank siger sagen må gå sin gang, og er enig i at dialog er bedst.

Men desværre har ledelsen, der alle er sammen i forening, besluttet sig for at fortsætte bankens svig forretning mod kunden

VELKOMMEN I EN ANDERLEDES BANK

JYSKE BANK.

🙂

En opfordring til alle ansatte i Jyske Banks koncern, hvis i kender til Jyske Banks brug af svig og falsk, og har fået instruks på at manipulere kunderne, for at banken kan få flere penge, så fortæl om dine oplevelser.

Om ikke til mig, men del det med DR. eller TV2.

DR har før delt oplysninger om Jyske Banks forretninger, der også har givet en Cavling pris.

Redigér

1 stjerne: Dårlig

Bestikkelse i Jyske Bank. Anders Dam har i dag fået kopi af anmeldelsen over bankens advokater, for at tage mod returkommission, og for at manipulere med klients svig påstande mod Jyske Bank A/S.

#Bestikkelse i #JyskeBank. #AndersDam har i dag fået kopi af anmeldelsen over bankens advokater, for at tage mod returkommission, og for at manipulere med klients svig påstande mod Jyske Bank A/S

Hvilket er fremlagt i Bilag 153. det foreløbige Processkrift 3 fra 28-10-2019. Som Bestyrelsen i Jyske Bank ikke kunne forstå, og forlangte at klager fik fremlagt ved advokat

Klagers nye advokat genfremlage 4. Maj 2020 Processkrift Bilag 153. Sammen nyt Processkrift Bilag 204 således Klagers svig påstande mod Jyske Bank er blevet fremlagt

Bilagene kan læses på BANKNYT DK

Det skal oplyses at vi siden 30 januar. 2018 kontinuerligt har anmodet advokat firmaet om at fremlægge vores svig påstande mod Jyske Bank koncernen

I går 24-06-2020 har vi så skrevet til koncern ledergruppen og bestyrelsen att: CEO Anders Christian Dam

Og spørgsmålet til Anders Christian Dam. Hvilket dato tilbød jyske bank at vores tidligere advokater kunne arbejde for Jyske Bank

?

Har 26-06-2020 bet Anders Dam og ledelsen at holder op med at lave bedrageri mod bankens egne kunder, men Anders Dam er stadig ligeglad og holder fast i at bedrage bankens kunder

Anders ved at vores tidligere advokater er blevet betalt ved returkommission gennem Jyske Bank for ikke at fremlægge vores sag i byretten, mod Jyske Bank for brug af svig og falsk

Anders Dam og hans medlemmer af den kriminelle Jyske Bank A/S ved også at vores tidligere advokater ville blive indberettet til advoknævnet, det står i det Processkrift 3. fra 4 maj 2020, som vores nye advokat har fremlagt

Iøvrigt det som vores tidligere advokater skulle fremlægge, men efter formentlig chefen CEO i Jyske Bank selv har lavet en aftale med advokaterne, om at arbejde for jyske bank om rådgivning i en handel til over en halv milliard kroner, hvilket er efter advokate fik opgaven at fremlægge nogle svig og falsk påstande mod Jyske Bank

Sammenlign det Processkrift 2. Som nu jyske banks advokat fremlagde mod Jyske Bank, kontra det vores nye advokat har fremlagt

Se Klagens bilag 22. 47. 134. Og bilag 153 samt 204 På BANKNYT
Måske kan selv Ledelsen i jyske bank se de og deres advokater har et forklarings problem

Men vi ser da frem til at jyske Banks koncern vil svare på deres egen kunders anklager mod jyske bank, som realt handler om 12 års bedrageri / svig

Advokaterne forsøgte at lave en hovedforhandling uden vores påstande var fremlagt, og holdte os uden af sagen mod jyske bank, mens Jyske Banks koncern betalte advokaterne millioner for at hjælpe sagsøgte Jyske Bank

Vi har for at hjælpe Jyske Banks koncern med at forstå klagen over deres advokater, “tidligere også vores”
Valgt at sende CEO #AndersDam en kopi af klagen over advokat virksomheden fra 5 juni 2020

Vi klager over brud på tavshedspligten, overfakturing, manipuleret med sags bilag, fjernet 7 af klients 9 vidner, hvilket advokaten kan påregne med hæves med advokaten selv

Så de i retten kan forklare hvorfor, de efter at have læst mindst 85 gange, at sagen mod Jyske Bank handler om svig, samt ledelsesmæssigt ansvar, aligevel fremlægger de noget andet, uden at ville dele kopi med klienten, af det advokaten egenhændigt har fremlagt

Jyske Bank skulle svare 8. Juni på vores påstande om brug af dokumentet falsk og brug af svig 8. Juni, i stedet for at svare, bad Jyske Bank om 6 ugers ekstra frist for at svare

Vi skrev til Anders om han ville sparke sine advokater bag i, og ikke trække sagen ud, vi skal have sagen hovedforhandlet

Havkatten skrev før de blokerede os, du kan være sikker på en dommer vil se på beviserne, samtidig syntes Jyske Banks ledelse at have bestukket vores tidligere advokater, til ikke at fremlægge en eneste af vores påstande

Men kære Jyske Bank og Anders Dam
Læs nu vores påstande der er fremlagt 4 maj 2020

Og læs vores klage over tidligere advokater, og stop med at grine over at politiet ikke vil efterforske Jyske Bank for brug af dokumentet falsk og bedrageri, da jeres kunder selv må bekæmpe de kriminelle handlinger som Jyske Banks koncern udsætter deres kunder for

PS
Hvorfor har havkatten blokeret os på Facebook.
Hvorfor har jyske Bank og Jyske Bank TV blokeret os på Twitter

Vi har intet grimt skrevet om jer, altså udover hvad der er fremlagt domstolen

Håber at advokat samfundet tager klagen over vores tidligere advokater alvorligt, og nøje læser bevis materialet der er lagt til klagen Bilag 233.

Vi kan oplyse at Finanstilsynet, Politiet samt statsadvokaten mener vi selv skulle fører sagen mod Jyske Bank for brug af svig i civil retten, hvortil der er brug for en advokat, vi beskylder Jyske Bank for at have bestukket denne advokat, til ikke at fremlægge nogle af klientens påstande mod Jyske Bank

Vi bad derfor bestyrelsen og de mange medvirkende advokater den 6 maj. om at svare på spørgsmål

Hvorfor de ikke har fremlagt klientens påstande mod Jyske Bank

Redigér

Folk har også kigget på:

Danske Bank

8.358

Beder om anmeldelser

Nordea Danmark

5.084

Beder om anmeldelser

Sydbank

5.779

Beder om anmeldelser

forbruger Mail Carsten.storbjerg@gmail.com
forbruger Mail Carsten.storbjerg@gmail.com
112 anmeldelser
DK
1 stjerne: Dårlig

Når jyske bank med hjælp fra BANKENS Bestyrelsesmedlem og Advokat, syntes at BEDRAGE deres kunder, og synes at have BESTUKKET kundens nu X advokat, skifter vi nu for tredje gang advokat.

En sag som også handler om Danskernes retssikkerhed.

Kan klinterne stole på at advokaten altid og udelukkende varetager klientens interesser.

NEJ

/

Vores sag mod jyske bank for SVIG & FALSK. Dokumentfalsk og Fuldmagtsmisbrug i sagen BS 402/2015-VIB er blevet udsat

Efter vores bilag 2. September 2019. er blevet fremlagt retten, bad jyske banks advokat og bestyrelses medlem

At sagen, der startede i pengeinstitutankenævnet 328/2013 blev udsat.

/

Vores advokater har foreløbet kun fremlagt bilag

Og ikke nogle af de mange påstande, om jyske banks genneralle svigagtige optrænde

Påstande som at ændret i aftale bilag efter de er underskrevet, bilags manipulation, og ikke oplyst retten de rigtige aftale datoer, ved fremlæggelselse af dokumenter overfor retten.

/

Helt enkelt kan sagen fremlægges således.

Jyske bank laver Falsk, den 16-07-2008 ved at selv laver en renteswap, på 4.328.000 kr.

Uden aftale med kunde.

Swappen er til et underliggende lån på 4.328.000 kr

Jyske bank har selv fremlagt at dette underlæggnde lån både findes, og er omlagt

Den samlede Jyske Bank koncern har tilbage holdt oplysninger, ikke kun over for kunden, og deres advokater.

Men jyske bank har også over for Domstolen, tilbage holdt bilag, og fremlagt falske oplysninger, som har betydning for sagen.

Jyske bank har nægtet kunde agtindsigt i 2015, for at kunden ikke måtte opdage at der aldrig har været noget underlæggende lån for nogle renteswap.

Dette nægter selv ledelsen i maj 2016 at fortælle deres kunde.


Sagen er ret enkel.
Det handler om Falsk, Svig
Og så også om udnyttelse og vildledning samt bestikkelse

Kunde siger at jyske bank ved koncernenledelsen i foreningen, står bag bankens fortsatte SVIGAGTIG OPTRÆDEN.

Ved eksempelvis at manipulere med bevis materiale, og lyver over for retten.

/

Vores sag mod jyske bank indeholder, flere meget grove, men sande anklager.

Anklager som kunden utallige gange har forsøgt, at få den øverste koncernenledelse i jyske bank til at hjælpe med at afklare er sande eller falske.

Koncernens advokater, og ledelsen ved ordstyrernde formand Anders Dam, har konsekvent nægtet at medvirke til sagens opklaring.

Og har overfor retten, nu flere gange ændrede i bankens tidligere fremlagte forklaringer.

Kunden siger at jyske bank ved deres advokater, flere gange har løjet for retten.
Og henviser til straffelovens kapitel 17 & 19. om falsk forklaring og falske beviser.

Anklager som kunden har krævet, deres advokater fremlægger i svarskrift og påstand.

Dette har vi siden 2016 forsøgt at få vores nu 2 advokat virksomheder til, men foreløbet har begge advokat virksomheder ingurerreret alle klientens påstande, og bare fortsat uden at fører klientens påstande ind i retten.

Efter 3 års kamp får vi fremlagt bilagende.
Og nu følger VORES PÅSTANDE.

/

SPØRGSMÅL TIL DE DANSKE BANKER OG DERES ADVOKATER.

Er det svig, eller Svigagtig optræden at. :

1.
Er det svig at tage penge fra kundens konto april 2009 for, tinglysning af gæld, 4.328.000 kr. af et tilbud der udløb november 2008.
Og derfor ikke findes.

2.
Er det svig at tage penge fra kundens konto april 2009 for lånesagsgebyr, af et lån på 4.328.000 kr. Der ikke findes.

3.
Er det svig at tage penge fra kundens konto april 2009 for sikkerhedsstillelse af et lån på 4.328.000 kr. der ikke findes.

4.
Er det svig at februar 2010. Oplyse til kunde der ligger syg efter hjerneblødning, at have lånt 4.328.000 kr. I Nykredit, Og at have swappet renter på dette lån med jyske bank
Når det er usandt.

5.
Er det svig at oplyse kunde i januar 2012. at kunden har omlagt dette bagvedliggende lån 4.328.000 kr. Selv om banken allerseneste i maj 2009 har vist at tilbuddet på de 4.328.000 kr. Var bortfaldet.

6.
Er det svig at have misbrugt en begrænset fuldmagt i perioden 21-11-2008 til 19-05-2009

Den begrænset fuldmagt var fra 10-07-2008 og udløb med tilbud 20-11-2008.

7.
Er det svig at have fjernet 2 juridiske aftale Dokumenter fra årsopgørelse i 2008

En fra 15-07-2008 &
En der lukker aftalen 30-12-2008

8.
Er det svig at have tilbageholdt oplysninger over for.

Først i pengeinstitutankenævnet, og derefter over for retten, at jyske bank har skjult 2 juridiske aftale dokumenter fra 2008.

9.
Er det svig at have tilbageholdt oplysninger over for.

Først i pengeinstitutankenævnet, og derefter over for retten

At jyske bank har skjult oplysninger om at der ikke findes noget underliggende lån, på 4.328.000 kr. som ellers påstået i retsforhold.

9.A

Er det bevidst svig at hele jyske bank koncernen tilbageholder sandheden mod bedre vidende

Og ingen i hverken Jyske bank eller koncernen ledelsen, vil afkræfte påstanden om, at der skulle være et underliggende lån på 4.328.000 kr og at dette skulle være blevet omlagt Bilag D.

Ej heller vil bevise at kunden skulle have godkendt 2 swaps.

1 rente swap er lavet og godkendt 15-07-2008. “Lukkes 30-12-2008”

1 rente swap til er lavet af jyske Bank Vesterbrogade selv 16-07-2008 og denne er hverken aftalt eller godkendt.
Swappen er også for dette påstået underliggende lån på 4.328.000 kr. i Nykredit

Er lån som jyske Banks ansatte, og advokater samt koncernledelsen ved CEO Anders Christian Dam bevidst og i Ond Tro tilbageholder oplysninger om, slet ikke har eksisteret over for bankens kunder.

10.
Er det svig at have fremlagt Bilag K. Og over for retten oplyse at bilaget er fra 10-07-2008, når datoen er 19-05-2009.

Er det Svigagtig ikke at oplyse retten at Bilag K. Er lavet 19-05-2009 efter et genbrugt Bilag 7. Fra 10-07-2008 som var udløbet 20-11-2008

11.
Er det svig at omkring 14-04-2009 have rettet i et udløbet dokument, ved at have overstreger matrikel nr. i Bilag Z.

“Altså efter dokumentet er underskrevet 10-07-2008, og efter dokumentet er udløbet sammen med tilbuddet Bilag Y. 20-11-2008”

Før bilaget er misbrugt uden gyldig fuldmagt, i forsøget på at hjemtage et kasseret og udløbet tilbud, for et kasseret budget og kasseret projekt direkte imod kundens instruks.

12.
Er det Svigagtig optræden at jyske bank laver Storbjerg Erhverv ApS en konto, hvor konto nummeret allerede tilhørende en anden virksomhed.

Således der både samtidig og overlappende er 2 selskaber der har fået samme kontonummer.

13.
Er det Svigagtig at undlade, at oplyse kunden om at jyske bank har overført en anden virksomheds gæld til sagsøger, kunne ikke ses på det første modtaget udtog fra 2011. Bilag 54.

“Kunden har til jyske bank efterlyst de originale kontoudtog, og skriver til banken da de er fundet i jyske bank arkiv. Banken svarer ikke”

14.
Er det svig, når kunden ikke har modtaget kontoudtog fra punkt 12. 13. Og så henvender sig i jyske bank, for at få udleveret et kontoudtog, eftersom kunden syntes der mangler penge.

Og jyske bank bare udlevere et kontoudtog uden saldo beløb kan ses, så kunden ikke kan se konto er startet med et negativt beløb på 280.000 kr.

15.
Er det Svigagtig optræden, at udnytte et afhængighedsforhold, til at sikre sig en uberettiget vinding og give kunden et tab.

Såsom overpant og sikkerhed for mindst 11.3 million, set i forhold til at kunden har lånt under 2.7 million i jyske bank.

16.
Er det svig, at LYVE om og PÅSTÅ.

At kunden har lånt 4.328.000 kr. I Nykredit, og at kunden har lavet en rente Swap på 4.328.000 kr. herfor

Og at kunden så har omlagt dette bagvedliggende lån i Nykredit for SWAPPEN i jyske bank.

Og påstå kunden selv har valgt at nedbringe dette bagvedliggende lån for SWAPPEN i jyske bank.

Når nedbringelse er sket efter tvangssalg af en grund, som jyske bank selv har, anmeldt og givet Nykredit oprykkerne pant i.

Og denne nedbringelse af det bagvedliggende og omlagte lån, med ca. 1.500.000 kr. Er sket uden at SWAPPEN har fulgt med ned.

Således kunden 2019 skylder ca. 1.000.000 kr. på et lån kunden modtager et tilbud på 06-05-2009. Bilag AG. Og som hjemtages 03-07-2009 Bilag AH.

Mens jyske bank hæver renter 5,4 % af ca. 2.700.000 kr. Af et påstået optaget lån i 2008. Som så er påstået omlagt, og påstået at jyske bank ikke har medvirket til nedbringelse, der er sket ved tvang.

ER DETTE IKKE GROFT SVIG.

17.
Er det Svigagtig optræden og udnyttelse, at sende kunden til afvikling, under de påstande der er nævnt ovenover i punkt 1 til 16.

For at jyske bank der har taget pant og sikkerhed i alt, og så spærre kundens konti, for at sikker sig salgsfuldmagter af kundens nybyggede ejendom i Espergærde. Og kundens private hus.

Og i den forbindelse også har forbudt kunden at tage et advokat forbehold.

Således kunden kan vælge at blive erklæret konkurs af jyske Bank, som har sikret sig pant i alle kundens værdier.

Eller underskrive, de salgs fuldmagter jyske bank kræver, og uden advokatforbehold.

18.
Er det vildledning, at skrive i mange af de af jyske banks udleveret bilag, eks Bilag 2. 3. 4 at kunder kan klage til pengeinstitutankenævnet, når Jyske bank straks vil afvise, kunders klager over for pengeinstitutankenævnet.

Osv osv

/

DU VIL KUNNE SE ALLE DE FREMLAGT BILAG PÅ BANKNYT.DK.

Ellers Google “jyske bank troværdig” og kik på billeder

Og spørge så dig selv om Danskere overhovedet kan have tillid til jyske bank A/S.

Når selv Lederen CEO Anders Christian Dam, 19-05-2016 vælger at tilbageholde oplysninger overfor kunder.

Feks. om de har de lån jyske bank, ved flere advokater og ansatte har påstået, også over for Domstolen.

I bare dette her ene tilfælde, kan kunden først 18-10-2016. Altså 152 dage efter Ledelsen i jyske bank nægtede at oplyse til kunden, om bankens påstået lån fantastisk fandtes.

Få bekraftet, at det lån jyske bank siden 2008/2009 har påstået optaget, og siden omlagt, er løgnagtige oplysninger.

Brevet er fremlagt 28-09-2018

Læs brevet fra 28-08-2019 der indeholder lidt påstande mod jyske bank.

PÅSTANDE SOM SKAL FREMLAGGES.

/

SÅ MEGET LYVER SELV BESTYRELSEN, SAMT ANSATTE, OG ADVOKATER OVER FOR RETTEN.

DETTE FOR AT SKUFFE I RETSFORHOLD.

Hvilket vores advokat stadig ikke har fremlagt for retten.