25-11-2019. Trustpilot Jyske Bank. Når jyske bank med hjælp fra BANKENS Bestyrelsesmedlem og Advokat, syntes at BEDRAGE deres kunder, og synes at have BESTUKKET kundens nu X advokat, skifter vi nu for tredje gang advokat.

1 stjerne: Dårlig

Når jyske bank med hjælp fra BANKENS Bestyrelsesmedlem og Advokat, syntes at BEDRAGE deres kunder, og synes at have BESTUKKET kundens nu X advokat, skifter vi nu for tredje gang advokat.

En sag som også handler om Danskernes retssikkerhed.

Kan klinterne stole på at advokaten altid og udelukkende varetager klientens interesser.

NEJ

/

Vores sag mod jyske bank for SVIG & FALSK. Dokumentfalsk og Fuldmagtsmisbrug i sagen BS 402/2015-VIB er blevet udsat

Efter vores bilag 2. September 2019. er blevet fremlagt retten, bad jyske banks advokat og bestyrelses medlem

At sagen, der startede i pengeinstitutankenævnet 328/2013 blev udsat.

/

Vores advokater har foreløbet kun fremlagt bilag

Og ikke nogle af de mange påstande, om jyske banks genneralle svigagtige optrænde

Påstande som at ændret i aftale bilag efter de er underskrevet, bilags manipulation, og ikke oplyst retten de rigtige aftale datoer, ved fremlæggelselse af dokumenter overfor retten.

/

Helt enkelt kan sagen fremlægges således.

Jyske bank laver Falsk, den 16-07-2008 ved at selv laver en renteswap, på 4.328.000 kr.

Uden aftale med kunde.

Swappen er til et underliggende lån på 4.328.000 kr

Jyske bank har selv fremlagt at dette underlæggnde lån både findes, og er omlagt

Den samlede Jyske Bank koncern har tilbage holdt oplysninger, ikke kun over for kunden, og deres advokater.

Men jyske bank har også over for Domstolen, tilbage holdt bilag, og fremlagt falske oplysninger, som har betydning for sagen.

Jyske bank har nægtet kunde agtindsigt i 2015, for at kunden ikke måtte opdage at der aldrig har været noget underlæggende lån for nogle renteswap.

Dette nægter selv ledelsen i maj 2016 at fortælle deres kunde.


Sagen er ret enkel.
Det handler om Falsk, Svig
Og så også om udnyttelse og vildledning samt bestikkelse

Kunde siger at jyske bank ved koncernenledelsen i foreningen, står bag bankens fortsatte SVIGAGTIG OPTRÆDEN.

Ved eksempelvis at manipulere med bevis materiale, og lyver over for retten.

/

Vores sag mod jyske bank indeholder, flere meget grove, men sande anklager.

Anklager som kunden utallige gange har forsøgt, at få den øverste koncernenledelse i jyske bank til at hjælpe med at afklare er sande eller falske.

Koncernens advokater, og ledelsen ved ordstyrernde formand Anders Dam, har konsekvent nægtet at medvirke til sagens opklaring.

Og har overfor retten, nu flere gange ændrede i bankens tidligere fremlagte forklaringer.

Kunden siger at jyske bank ved deres advokater, flere gange har løjet for retten.
Og henviser til straffelovens kapitel 17 & 19. om falsk forklaring og falske beviser.

Anklager som kunden har krævet, deres advokater fremlægger i svarskrift og påstand.

Dette har vi siden 2016 forsøgt at få vores nu 2 advokat virksomheder til, men foreløbet har begge advokat virksomheder ingurerreret alle klientens påstande, og bare fortsat uden at fører klientens påstande ind i retten.

Efter 3 års kamp får vi fremlagt bilagende.
Og nu følger VORES PÅSTANDE.

/

SPØRGSMÅL TIL DE DANSKE BANKER OG DERES ADVOKATER.

Er det svig, eller Svigagtig optræden at. :

1.
Er det svig at tage penge fra kundens konto april 2009 for, tinglysning af gæld, 4.328.000 kr. af et tilbud der udløb november 2008.
Og derfor ikke findes.

2.
Er det svig at tage penge fra kundens konto april 2009 for lånesagsgebyr, af et lån på 4.328.000 kr. Der ikke findes.

3.
Er det svig at tage penge fra kundens konto april 2009 for sikkerhedsstillelse af et lån på 4.328.000 kr. der ikke findes.

4.
Er det svig at februar 2010. Oplyse til kunde der ligger syg efter hjerneblødning, at have lånt 4.328.000 kr. I Nykredit, Og at have swappet renter på dette lån med jyske bank
Når det er usandt.

5.
Er det svig at oplyse kunde i januar 2012. at kunden har omlagt dette bagvedliggende lån 4.328.000 kr. Selv om banken allerseneste i maj 2009 har vist at tilbuddet på de 4.328.000 kr. Var bortfaldet.

6.
Er det svig at have misbrugt en begrænset fuldmagt i perioden 21-11-2008 til 19-05-2009

Den begrænset fuldmagt var fra 10-07-2008 og udløb med tilbud 20-11-2008.

7.
Er det svig at have fjernet 2 juridiske aftale Dokumenter fra årsopgørelse i 2008

En fra 15-07-2008 &
En der lukker aftalen 30-12-2008

8.
Er det svig at have tilbageholdt oplysninger over for.

Først i pengeinstitutankenævnet, og derefter over for retten, at jyske bank har skjult 2 juridiske aftale dokumenter fra 2008.

9.
Er det svig at have tilbageholdt oplysninger over for.

Først i pengeinstitutankenævnet, og derefter over for retten

At jyske bank har skjult oplysninger om at der ikke findes noget underliggende lån, på 4.328.000 kr. som ellers påstået i retsforhold.

9.A

Er det bevidst svig at hele jyske bank koncernen tilbageholder sandheden mod bedre vidende

Og ingen i hverken Jyske bank eller koncernen ledelsen, vil afkræfte påstanden om, at der skulle være et underliggende lån på 4.328.000 kr og at dette skulle være blevet omlagt Bilag D.

Ej heller vil bevise at kunden skulle have godkendt 2 swaps.

1 rente swap er lavet og godkendt 15-07-2008. “Lukkes 30-12-2008”

1 rente swap til er lavet af jyske Bank Vesterbrogade selv 16-07-2008 og denne er hverken aftalt eller godkendt.
Swappen er også for dette påstået underliggende lån på 4.328.000 kr. i Nykredit

Er lån som jyske Banks ansatte, og advokater samt koncernledelsen ved CEO Anders Christian Dam bevidst og i Ond Tro tilbageholder oplysninger om, slet ikke har eksisteret over for bankens kunder.

10.
Er det svig at have fremlagt Bilag K. Og over for retten oplyse at bilaget er fra 10-07-2008, når datoen er 19-05-2009.

Er det Svigagtig ikke at oplyse retten at Bilag K. Er lavet 19-05-2009 efter et genbrugt Bilag 7. Fra 10-07-2008 som var udløbet 20-11-2008

11.
Er det svig at omkring 14-04-2009 have rettet i et udløbet dokument, ved at have overstreger matrikel nr. i Bilag Z.

“Altså efter dokumentet er underskrevet 10-07-2008, og efter dokumentet er udløbet sammen med tilbuddet Bilag Y. 20-11-2008”

Før bilaget er misbrugt uden gyldig fuldmagt, i forsøget på at hjemtage et kasseret og udløbet tilbud, for et kasseret budget og kasseret projekt direkte imod kundens instruks.

12.
Er det Svigagtig optræden at jyske bank laver Storbjerg Erhverv ApS en konto, hvor konto nummeret allerede tilhørende en anden virksomhed.

Således der både samtidig og overlappende er 2 selskaber der har fået samme kontonummer.

13.
Er det Svigagtig at undlade, at oplyse kunden om at jyske bank har overført en anden virksomheds gæld til sagsøger, kunne ikke ses på det første modtaget udtog fra 2011. Bilag 54.

“Kunden har til jyske bank efterlyst de originale kontoudtog, og skriver til banken da de er fundet i jyske bank arkiv. Banken svarer ikke”

14.
Er det svig, når kunden ikke har modtaget kontoudtog fra punkt 12. 13. Og så henvender sig i jyske bank, for at få udleveret et kontoudtog, eftersom kunden syntes der mangler penge.

Og jyske bank bare udlevere et kontoudtog uden saldo beløb kan ses, så kunden ikke kan se konto er startet med et negativt beløb på 280.000 kr.

15.
Er det Svigagtig optræden, at udnytte et afhængighedsforhold, til at sikre sig en uberettiget vinding og give kunden et tab.

Såsom overpant og sikkerhed for mindst 11.3 million, set i forhold til at kunden har lånt under 2.7 million i jyske bank.

16.
Er det svig, at LYVE om og PÅSTÅ.

At kunden har lånt 4.328.000 kr. I Nykredit, og at kunden har lavet en rente Swap på 4.328.000 kr. herfor

Og at kunden så har omlagt dette bagvedliggende lån i Nykredit for SWAPPEN i jyske bank.

Og påstå kunden selv har valgt at nedbringe dette bagvedliggende lån for SWAPPEN i jyske bank.

Når nedbringelse er sket efter tvangssalg af en grund, som jyske bank selv har, anmeldt og givet Nykredit oprykkerne pant i.

Og denne nedbringelse af det bagvedliggende og omlagte lån, med ca. 1.500.000 kr. Er sket uden at SWAPPEN har fulgt med ned.

Således kunden 2019 skylder ca. 1.000.000 kr. på et lån kunden modtager et tilbud på 06-05-2009. Bilag AG. Og som hjemtages 03-07-2009 Bilag AH.

Mens jyske bank hæver renter 5,4 % af ca. 2.700.000 kr. Af et påstået optaget lån i 2008. Som så er påstået omlagt, og påstået at jyske bank ikke har medvirket til nedbringelse, der er sket ved tvang.

ER DETTE IKKE GROFT SVIG.

17.
Er det Svigagtig optræden og udnyttelse, at sende kunden til afvikling, under de påstande der er nævnt ovenover i punkt 1 til 16.

For at jyske bank der har taget pant og sikkerhed i alt, og så spærre kundens konti, for at sikker sig salgsfuldmagter af kundens nybyggede ejendom i Espergærde. Og kundens private hus.

Og i den forbindelse også har forbudt kunden at tage et advokat forbehold.

Således kunden kan vælge at blive erklæret konkurs af jyske Bank, som har sikret sig pant i alle kundens værdier.

Eller underskrive, de salgs fuldmagter jyske bank kræver, og uden advokatforbehold.

18.
Er det vildledning, at skrive i mange af de af jyske banks udleveret bilag, eks Bilag 2. 3. 4 at kunder kan klage til pengeinstitutankenævnet, når Jyske bank straks vil afvise, kunders klager over for pengeinstitutankenævnet.

Osv osv

/

DU VIL KUNNE SE ALLE DE FREMLAGT BILAG PÅ BANKNYT.DK.

Ellers Google “jyske bank troværdig” og kik på billeder

Og spørge så dig selv om Danskere overhovedet kan have tillid til jyske bank A/S.

Når selv Lederen CEO Anders Christian Dam, 19-05-2016 vælger at tilbageholde oplysninger overfor kunder.

Feks. om de har de lån jyske bank, ved flere advokater og ansatte har påstået, også over for Domstolen.

I bare dette her ene tilfælde, kan kunden først 18-10-2016. Altså 152 dage efter Ledelsen i jyske bank nægtede at oplyse til kunden, om bankens påstået lån fantastisk fandtes.

Få bekraftet, at det lån jyske bank siden 2008/2009 har påstået optaget, og siden omlagt, er løgnagtige oplysninger.

Brevet er fremlagt 28-09-2018

Læs brevet fra 28-08-2019 der indeholder lidt påstande mod jyske bank.

PÅSTANDE SOM SKAL FREMLAGGES.

/

SÅ MEGET LYVER SELV BESTYRELSEN, SAMT ANSATTE, OG ADVOKATER OVER FOR RETTEN.

DETTE FOR AT SKUFFE I RETSFORHOLD.

Hvilket vores advokat stadig ikke har fremlagt for retten.