18-07-2019. Trustpilot Jyske Bank. Organiseret million svindel i jyske Bank ?. Hvorfor laver jyske Bank bedrageri mod deres kunder, og lyver konsekvent for at vildlede

Trustpilot anmeldelse Jyske Bank 18-07-2019

1 stjerne: Dårlig

Organiseret million svindel i jyske Bank ?. Hvorfor laver jyske Bank bedrageri mod deres kunder, og lyver konsekvent for at vildlede

Koncernen som siden maj 2016 er anmodet at stoppe med at lave, og fortsætte bankens Svindel / Bedrageri mod bankens egne kunder

Se breve frem til 20 juni
/

Er du kunde i jyske Bank, så følg sagen mod Jyske Bank, for blandt andet groft bedrageri mod bankens kunde

Spørg gerne hvorfor Jyske Bank udsætter deres kunder for mange års helt bevidst bedrageri

/

Om jyske Bank kan forsvare 11 års groft Svindel mod bankens kunde ?

SPØRG DEN LYSSKY JYSKE BANK PÅ 89898989

Jyske Banks milliomsvindel, er sket med hjælp af ansatte fra mindst disse afdelinger

Jyske Bank I. L Tvedes Vej. 7. Helsingør

Jyske Bank Vesterbrogade. 9. Vesterbro

Jyske Bank Vestergade. 8-16 Silkeborg

Samt flere advokater fra en advokat virksomhed på Kalvebod Brygge 39-41

🙁

Se link og beviser for den danske Banks svindel på Banknyt.dk

Vi beskriver hvordan Jyske Bank koncernen fra fod soldaterene, til koncerns top ledelse, med CEO Anders Dam i spidsen, gennem et årti, har bedraget deres kunde Storbjerg Erhverv, ved hjælp af dokumentfalsk, udnyttelse, fuldmagtsmisbrug, mandatsvig osv

INGEN I JYSKE BANK KONCERNEN VIL INDRØMME BANKENS BEDRAGERI, ELLER STOPPE MED BANKENS SVINDEL

DERFOR ER VORES ADVOKAT BARE BEDT OM AT FREMLÆGGE SAGEN SOM GROFT SVIG OG FALSK

/

Spørg så dig selv ? hvorfor Danmarks anden største Bank, jyske Bank nægter dialog, men fortsætter groft bedrageri imod kunde, velvidende at banken laver og fortsætter bedrageri mod deres kunder

HELT NORMALT

/

At vores advokater ikke på advokat sprog, har fremlagt vores sag over for retten, som vi har forklaret den siden 2016 innu, gør vel ikke noget, der er sikkert nok en god grund til at vente, vi er jo ikke advokater, og har ingen forstand på bank regler

Men nu skal jyske Banks bestyrelse, ved lederen Anders Dam vidne, og selv forklarer sig på vores mange spørgsmål.

Vi har kun hjulpet, og fremlagt lidt af vores klare beviser for jyske Banks konstante SVINDEL, inden forberedelsen sluttede, da vi ikke herefter kunne fremlægges flere beviser, for jyske Banks mange konstante, og fremlagte løgne.

/

Vores advokat fra sagen i ankenævnet 2013, har set de nye beviser i 2018, og udtaler

Hvis de her bilag er ægte, ser det helt kriminelt ud

Men det tager bestyrelsen med sindsro

Andre offentlige personer siger det samme, det er bedrageri, samt at jyske Banks advokater skal tilbage på skolebænken

/

Faktisk ønsker vi helst at Jyske Bank uden deres advokater, selv og sammen med os får løbet sagen igennem

Har vi ret AT JYSKE BANK ER DYBT KRIMINELLE ?

Og jyske Bank er en kriminel organisation


JYSKE BANK, ØNSKER SAGEN FOR AT KUNNE LAVE MERE SVINDEL

OG VEL OG SAGT MED LEDELSEN SOM KÆMPER FOR AT SKJULE SANDHEDEN, OG FORTSÆTTE BANKENS MANGE ÅRS BEDRAGERI

JYSKE BANKS SVINDEL, som ingen advokater, kunne opdage, jyske bank dygtigt løj, og manipulerede med bevis matraler, både over for vores advokater, men også overfor retten.

/

JYSKE BANK GØR DET DE ER BEDSTE TIL
Hvilket BEDRAGERI vi kæmper for at stoppe.

&

JYSKE BANK ER EN ANDERLEDES BANK

Noget af det som banken selv fremhæver.

Og forklarer er at jyske Bank overholder alle love og regler, dog uden at oplyse hvilken lands love og regler banken mener, for der er næppe tale om at jyske Bank overholder Danmarks Love og regler

/
/

Når jyske BANKs direktion Anders Dam undskylder bankens fortsatte svindel, med at der er en sag, og derfor vil koncernen ikke standse jyske banks fortsatte millionsvindel.

SÅ ER DIRIKTIONEN I OND TRO, DA ALLE I KONCERNEN VED AT JYSKE BANKEN LAVER BEDRAGERI

Ledelsen ser frem Hovedforhandlingen 30-09-2019 i Viborg BS 1-698/2015

Ja der er startet en sag i 2013, først i ankenævnet, som så er videre ført i byretten 2015

Men i 2016 fandt vi selv beviser for bankens svindel, og opklarende at jyske bank koncernen står bag dokumentfalsk, fuldmagts misbrug, million svindel.

Hvilket ledelsen og deres advokater bliver oplyst, og siden maj 2016 løbende har modtaget oplysninger og beviser for, kun for at jyske Banks bestyrelse skulle stoppe bankens fortsatte Bedrageri.

Så når Anders Dam og koncern ledelsen, 2 gange har svaret, på de mange opfordring om at stoppe bankens fortsatte bedrageri, men har nægtet dialog, under henvisning til at der er en verserende sag.

Så er jyske bank helt bevidste om at koncernen laver bedrageri, og derfor i Ond tro når koncernen nægter at standse svindel mod deres kunde.

/

JYSKE BANK ER I OND TRO

NÅR JYSKE BANK NÆGTER SELV AT STANSE BANKENS ÅBENLYSE SVINDEL, MOD DERES KUNDER.

PÅ DEN MÅDE UNDERSTREGER, BESTYRELSE HVORDAN BANKENS FUNDAMENTET ER, ALTSÅ VED BANKENS FORTSATTE BEDRAGERI I MOD DERES KUNDER.

VI STORBJERG ERHVERV FORSØGER STADIG PÅ 4 ÅR, AT FÅ RÅBT JYSKE BANK OP, SÅLEDES BANKEN STOPPER BANKENS GROVE UDNYTTELSE OG BEDRAGERI.

ELLER SOM MINIMUM AT LEDEREN ANDERS DAM VIL MØDE OS

SÅ VI SAMMEN KAN GENNEMGÅ SAGENS BEVISER IMOD JYSKE BANK, OG DERES BESTYRELSE SAMT BANKENS MANGE ADVOKATER FOR GROFT SVIG OG FALSK

/

Er ledelsen bare i Ond tro, når jyske Bank ikke er dømt for bedrageriet, og lader koncernen bare som om, de ikke tror på at kundens, egne fremlagte beviser er ægte, og derfor nægter dialog.

/
/

Spørg også hvorfor jyske Banks bestyrelse og deres kendte advokater fra Kalvebodbrygge 39-41 lyver over for retten i retsforhold.

ALTSÅ SPØRG HVORFOR JYSKE BANK OG DERES ADVOKATER LYVER OVER FOR RETTEN

Dette skriver vi i BILAG 100. & 101. som at Jyske Bank er uærlige over for retten

🙂

Spørg Jyske Bank, hvorfor de skjulte aftale BILAG 29. eller rettere sagt, tilbage holdte oplysninger, om at aftale BILAG E.5 fra 15-07-2008 af banken, ikke bare var ombyttet med BILAG 1. fra 16-07-2008, som Jyske bank har fremlagt det overfor retten 02-02-2016, når sandheden er at BILAG E.5 er blevet lukket 30-12-2008 ved BILAG 29.

/

SPØRG ledelsen hvorfor der i de seneste 3 år er kommet flere biler på gaden, med oplysninger om at jyske Bank står bag dokumentfalsk og bedrageri m.m. mod deres kunder.

Ja vi taler her om GROFT SVIG & FALSK udført af den samlede jyske Bank koncernen, og at ledelsen fortsætter bedrageri mod kunde, og dette derfor udføres i foreningen.

/

Hvis jyske bank ikke er en dybt kriminel bank, som det er fremstillet overfor retten i fremlagte vidneforklaring BILAG 100. & 101.

Hvorfor svarede jyske bank så ikke retten 19. Februar 2019 på vores fremlagte beviser, som at jyske Bank står bag fuldmagts misbrug, i forbindelse med bankens meget grove svig forbrydelser

JYSKE BANK VALGTE AT UDEBLEVE MED DERES SVAR FOR RETTEN 19. Februar
Hvilket vi oplyses 22. Marts

/

SPØRG hvorfor hele koncernen i jyske Bank deriblandt direktøren CEO Anders Christian Dam

Sammen med de øvrige i ledelsen, har valgt i foreningen at fortsætte jyske banks fortsatte millionsvindel imod bankens egne kunder

Trods bestyrelsens viden om koncernens bedrageri, og dette mindst har været diriktionen kendt siden maj 2016, aligevel nægter bestyrelsen at holde op med at lave svindel.

Du som ikke tror jyske Bank laver million bedrageri, kom med i retten 30. September 2019. SAGEN BS 1-698/2015

/

At jyske Bank er taget for hvidvask i Spanien som første Danske Bank

Dernæst hjælper og rådgiver til skattesnyd, “DR har fremlagt beviser”

jyske Bank er også kendt giver dårlig rådgivning, for at snyde deres kunder til risikabelt at stole på sælgerne i jyske Bank, som i hedge sagen kostede kunderne 640.000.000 kr. Som banken. Nægtede at tilbagebetale til 8.500 kunder på trods af dom for dårlig rådgivning.

/

Jyske Bank udvider deres forretning, til nu også million bedrageri, eller bare bevidst svindel, der udføres af ledelsen i foreningen.

SYNTES JYSKE BANK SELV DE DRIVER EN REDELIG BANKFORRETNING, SOM BANKENS VEDTÆGTER FORESKRIVER.

/

Kom med i retten Viborg BS 1-698/2015

Her vil vi forklarer om jyske Banks kriminelle aktiviteter, imod bankens egne kunder, og dette sker med fremlagte beviser, som der er lagt ind på BANKNYT.dk

/

Håber jeres præsident for den kriminelle klub, blev glad for den gratis trøje vi sendte 29. Maj.

Med teksten
Kunde beder JYSKE BANK stoppe SVINDEL
Anders Dam ring 2222 7713

Se mere på BANKNYT dk

Det skal ses som morsomt, da vi jo bare beder banken om, at vi sammen kikker sagen igennem.

Tager vi fejl, og jyske bank rent faktisk over holder alle landets love og regler.

Så skal vi nok skrive det, men uden dialog syntes jyske bank at være dybt kriminelle

Har vi ret i at koncernen står bagved organiseret million Svindel, bør ledelsen gå af, selv om det kan være svært at finde ærlige mennesker, der vil gå ind i bankens bestyrelse, efter de mange sager.

Vi siger og skriver det samme, som vi siden 2016 har skrevet, bare mere direkte, da vi jo stadig er udsatte for bankens ret så grove bedrageri

Sagen handler om det vi selv har fremlagt retten 28-12-2018

Hvilket retten og vores advokat er oplyst igen 16-04-2019.

/

Så til familien Danmark
JYSKE BANK ER EN SIMPEL BEDRAGER

Er Jyske Bank uenige, hvorfor så ikke takke ja tak til at mødes, så vi der kan rette eventuelle misforståelser.

Se jeres forslag 17-11-2015 BILAG 90. om jeres forslag til at mødes, således fremtidige misforståelser kan undgås.

🙂

Vi har 16-04-2019 skrevet til retten, at vi gerne vil modtage, domstolens tilbud om retsmæling, men jyske bank har ikke svaret, ligesom banken udeblev med deres afsluttende svar på fremlagte BILAG 28-101.

/

Det er bankens bestyrelsen der personligt er ansvarlige, men er åbenbart ikke færdige med at tænke over rettens tilbud.

JYSKE BANK VI FORSØGER AT KOMME I DIALOG MED JER.

LAD OS NU MØDES
SÅ VI SAMMEN KAN GRINE OVER DENNE HER LILLE OG MORSOMME SAG.

/

HUSK DET ER MENT SOM HUMOR

Hvis nogle i bestyrelsen bliver sure over det kun er Anders Dam som har fået en trøje, så behøver i ikke blive misundelige, i kan alle få en trøje, og bagefter sammen tage den flotte trøje på

Med teksten
JYSKE BANK STOP SVINDEL

Og så stille op for et samlede foto af bestyrelsen, det kunne da også være morsomt.

RING NU ANDRES DAM
LAD OS MØDES

Mvh firmaet

Storbjerg Erhverv
22227713