26-06-2019. Trustpilot Jyske Bank. Advarsel mod jyske bank. Koncernledelse bag bedrageri mod kunde, CEO #AndersDam har ingen kommentar til bankens snart 11 års bedrageri / FØLG SAGEN BS 1-698/2015 I RETTEN VIBORG

Trustpilot anmeldelse Jyske Bank 26-06-2019.

1 stjerne: Dårlig

Advarsel mod jyske bank. Koncernledelse bag bedrageri mod kunde, CEO #AndersDam har ingen kommentar til bankens snart 11 års bedrageri / FØLG SAGEN BS 1-698/2015 I RETTEN VIBORG

Håber vores Advokat som er blandt danmarks bedste, gør det han skal, og sørger for at Jyske bank af DOMSTOLEN bliver DØMT for GROFT SVIG / BEDRAGERI MOD OS KUNDER.

(Indsat det gjorde Lundgrens advokater så ikke, da jyske bank bestak Lundgrens advokater til at tilbageholde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for domstolen.)

OG så bruger de af os fremlagte bilag, uden at tage hensyn til Jyske bank fremtidige troværdighed i det Danske samfund

Advarsel mod jyske bank.
Del denne ANMELDELSE

Lille kunde alene imod Danmarks anden største bank, jyske bank i bedrageri sag, har selv stået for efterforskning af dette omfattende bedrageri

Uden hjælp er det opklaret, at den samlede koncernledelse, er dem der sammen i forening, står bag bedrageri af bankens kunder

ØNSKER DU HJÆLP TIL AT UNDERSØGE OM BESTYRELSEN OGSÅ STÅR BAG BEDRAGERI MOD DIG

SÅ RING 22227713 HJÆLPER DIG GRATIS, FOR AT STOPPE SVINDLEN I JYSKE BANK

Kunden ønsker kun at stoppe jyske banks Koncernledelse i bankens mangeårige bedrageri

Et bedrageri der har stået på siden 2008 / 2009

Her er der altså ikke bare tale om et par ansatte i jyske bank, som hjælper med at bedrage kunder.

Men en hel koncernbestyrelse der er med til at bedrage kunde.

Vi taler om at jyske bank og deres medlemmer / ansatte kontinuerligt har løjet over for bankkunden i sagen her.

Jysk bank nægter at stoppe med at lyve og bedrage deres kunder, eller at indrømme bankens mangeårig bedrageri mod deres egen kunde.


I denne ene sag har jyske banks ansatte og advokater bestyrelses medlem

LØJET
Overfor kunden siden 2008

LØJET
Overfor kundens advokater siden 2013

LØJET
I pengeinstituttets ankenævn 2013 / 2014

LØJET
Overfor domstolen 2015 / 2016 +

Den samlede Koncernledelse har været fuldt ud bevidste om bankens bedrageri, mindst siden maj 2016

Ledelsen har afslået deres mulighed for at stoppe bedrageriet

Ledelsen har nægtet at indrømme Bedrageriet mod bankens kunde.

Da ledelsens 13 medlemmer vælger i forening at fortsatte bedrageriet, syntes en dom naturligt

Har skrevet til vores advokat at Jyske Banks bestyrelse fortsætter bedrageri.

🙁

Banken blev oplyst ved Bilag 28.

At bankens løgn, om et underliggende lån der angiveligt skulle være aftalt rentesikret 16-07-2008 slet ikke findes.

Herefter ændre Jyske Banks bestyrelses medlem PB 05-11-2018 bare forklaring overfor retten

Påstår nu er den tidligere rentesikring af et underliggende lån

Bare er blevet en rentesikring af et overliggende lån, og i øvrigt af et andet låne beløb, der på intet tidspunkt har været aftalt rentesikret / rentebyttet.


TROR DU DETTE ER FALSK ANKLAGE

SÅ KONTAKT STRAKS POLITIET

OG BED DEM EFTERFORSKE BEVISERNE IMOD JYSKE BANK, OG LEDELSEN FOR MEDVIRKENDE I BEDRAGERI som værende falsk.

Flere kommuner som Silkeborg kommune bruger jyske bank, på trods af bankens mange sager, Eks. #hvidvasknings sager hvor banken har fået million bøde.

Jyske bank en bank, hvor bankens bestyrelsen sammen i forening, mindst på trejde år, med Anders Dam i spidsen syntes at stå bag et fortsat, og meget groft bedrageri mod kunde i jyske bank.

Kunden har naturligvis gennem flere år forsøgt at komme i kontakt og dialog med Koncernledelsen, samt bankens mange advokater, for at få opklaret sagen.

Senest har bankens koncern bestyrelse 28 januar modtaget kopi af bla. kundes vidneforklaring Bilag 100 & 101

Er jyske bank en bank der bedrager deres kunder

Eller er beviserne mod jyske bank falske

Anders Dam nægter at svare.

?

Hvor mange flere som os findes der, som bare ikke overlevede den grønne slagter.

Jyske Banks ledelse har kun vist foragt over for kunde, og vildledt offeret samt dennes advokater

Ligesom bankens advokater flere gange direkte har løjet i retsforhold overfor retten

Under den lange retssag, har bankens advokater således prøvet at forpurrer sagen, eksempel ved at nægte at udlevere bilag, tilbageholde beviser, fremlægge beviser som Bilag K. uden at oplyse domstolen den rette dato for bilaget, misbrugt fuldmagt, rettet i bilag. mm.

Alt Sammen sandsynligvis for at ville skuffe i retsforhold.

Da jyske bank 28-12-2018 vælger at fortsætte bankens mange årig bedrageri, bliver kunden naturligvis meget sur.

Selv om Anders Dam nægter at tale med den bedraget kunde, og lader bankens bedrageri fortsætte.

Ja det er måske nogle grove beskyldninger, men når Anders Dam modarbejder efterforskning af jyske bank, og fortsætter bedrageri !

SÅ HAR VI BRUG AT FORTÆLLE OM DET.

Anders Dam vil ikke lytte måske vil du?

🙂
🙁

PAS PÅ
Du kan meget nemt blive bedraget af denne bank, og så kommer du til at kæmpe for retfærdigheden, for at stoppe koncernbestyrelsens million svindel.

Jyske bank lyver og bedrager der hvor bankens ledelse finder muligheden

Dette er desvære også hos os

Her har banken overtrådt mange love og regler, og jyske bank fortsætter bankens bedrageri, selv efter bankens inderkreds maj 2016 er oplyste om bankens mulige grove svig / bedrageri forbrydelser.

Vi har forsøgt at få et møde i stand med bandelederen & ordstyrende formand Anders Dam mange gange.

Alene for at få jyske bank til at overholde bankens vedtægter og naturligvis, for at banken skal indse at bedrageri er en GRIM TING

🙂
🙂

Vi vil stadig selv om koncernbestyrelsen nægter at tale med de bedraget kunder

Opfordre jyske bank til at overholde bankens fundamentet og vedtægter som

§ 1. Styk 4. og Styk 5.
Kopi herunder. ( altså her underliggende.)

Vedtægter
§ 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S.

Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen

Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger

For det med #Hæderlighed og #Troværdighed er op af bakke

🙂
🙂

Senest 28 januar skrev ejerne til Anders Dam og hans bande af medlemmer, som 1 februar svarede

Altså Anders skriver faktisk
At han ikke tør mødes, og gennemgå sagen mod koncernen for bedrageri.

Med henvisning til der er en sag, og har ingen bemærkninger til bestyrelsens medvirken til det fortsatt bedrageri

🙂
🙂

Vi må erkende at Anders Dam er en kujon og dårlig leder

En bandeleder der ikke har lært konflikt håndtering, som bare har stukket hovet i jorden

Frem for, at løse eventuelle uoverensstemmelser med dem der siger han bare er leder af en kriminel organisation.

Banditter i habitter den største trussel mod samfunds økonomien.

Og så er #jyskebank statsstøttet med 4 hjælpe parker

Jyske bank har fået millionbøde for #hvidvaskning

Påtaler om manglende kontrol med hvidvaskning

Flere domme for, at give jyske Banks kunder dårlig rådgivning.

🙂

jyskbank nægter enhver form for dialog, i denne sag vi kalder for

Jyske Banks taget for million bedrageri mod kunder.

🙂

2 biler med gratis reklame kører rundt i Danmark og forsøger at få den jyske svindler bank til at lade være med at bedrage deres kunder.

Den ene bil har lige været i Silkeborg og reklamere

Den anden var dagen efter i Århus

Når Jyske Banks koncern ledelsen ved ordstyrende formand

Anders Christian Dam i forening med resten af bestyrelsen, står bag Jyske Banks bedragerier imod bankens kunder.

Er det så ikke landsskadelig virksomhed eller bare samfundsskadelig bankvirksomhed.

🙂

Når vi skrev til koncern ledelsen
28 januar og bad den samlede Koncernledelse

Læse den med sendte vidneforklaring fra 28 december

Der med kopi af bilag 28-101. Er blevet fremlagt retten i sagen BS 1-698/2015

Nu har bestyrelsen også læst sagen, og vores anklager imod Koncernledelsen for samlet at stå bag dette mangeårige bedrageri

Jyske Banks koncern ledelse og advokater ved at jysk bank udfører svig / bedrageri, hvor banken har mulighed for det.

Specielt nemt går det når jyske bank har en kunde, der så heldigvis for banken og de ansatte, har fået en hjerneblødning

Det er nu meget nemmere når de ansatte i jyske bank lyve over for kunderne, og DIRÆKTE vildleder og lyver for at sikker Jyske Banks egne øknomiske interesser.

🙂

Lær jyske bank at kende.

En Bank der lever af vildledning, og løgn der er dybt indgroet i jyske banks fundament.

Følge sagen mod banken for bedrageri / svig

Anders Dam skal godkende det svar som hans mange advokater, sammen med bestyrelsen sender til retten 19 februar 2019.

Hvor bestyrelsen og medlemmerne har fået svarfrist i sagen.

FØLG SAGEN,
også dig som arbejder i jyske bank og måske tror jyske bank drives som en redelig bank.

Viborg Domstol
BS 1-698/2015

🙂

Hvis du er KUNDE eller AKTIONÆR i JYSKE BANK

SÅ SPØRG FOR SJOVT, OM BANKEN LEVER AF BEDRAGERI

Og det med gebyrende, kun er en lille bi indtægt.

Vi kunder ønsker kun at jyske bank indrømmer og undskylder dette grove bedrageri

En udnyttelse ved vildledning
Og et bedrageri som Anders Dam personligt kunne have stopped allerede i maj 2016

Her snart 3 år efter står Anders i spidsen for bedrageriet

Dette viser meget tydeligt hvor ligeglade jyske bank og deres ledelse er, og deres påstået ærlighed er fri fantasi.

Når bankens bedragerier er blevet så vigtig en del af jyske banks fundament.

🙂

Hvis noget er forkert, opfordres ledelsen om at få det undersøgt og rettet inden 19 februar 2019

gør ledelsen ikke dette og hvis kunden har ret i at jyske bank ved bestyrelsen laver bedrageri

Bør i alle sammen sætte jeres mandat frit

Således AKTIONÆRENE kan
lede efter en hæderlig og ikke kriminel bestyrelse.

Vi står naturligvis til rådighed over for, de spørgsmål ledelsen måtte have til anklagerne om bankens vedvarende og grove bedrageri.

Da vi ønsker opklaring, hvilket jyske bank ikke ønsker.

Det kunne jo være en mindre misforståelse.

#Havkatten skriver det handler om beviser.

Se nu på beviserne Anders, de ligger på dit møde bord.

ANDERS DAM
RING OG HJÆLP OS MED OPKLARING

Vi nævner her kun #AndersDam da han er øverste chef og ordstyrende formand for #JyskeBank

Skrevet med humor, Anders Dam griner sikkert selv fra Vestergade 10-16. 8600 Silkeborg

Forbehold for fejl.

Mvh storbjerg Erhvervs ledelse