26-12-2018. Trustpilot Jyske Bank. BEDRAGERI AF KUNDER, hvorfor JYSKE BANK Lyver og bedrager deres kunder, det må du spørger CEO Anders Dam og den samlede Koncernledelsen bag bedrageriet om.

Trustpilot anmeldelse af Jyske Bank 26-12-2018.

1 stjerne: Dårlig

BEDRAGERI AF KUNDER, hvorfor JYSKE BANK Lyver og bedrager deres kunder, det må du spørger CEO Anders Dam og den samlede Koncernledelsen bag bedrageriet om.

DU BLIVER MÅSKE SELV DET NÆSTE OFFER FOR JYSKE BANKS BEDRAGERI

Follow this lawsuit against Big Danish bank. Jyske Bank for fraud
BS 1-698 / 2015 Viborg court

Jyske bank skal selvfølgelig ikke svare med jeres ligegyldige og undvigende svar, når koncern ledelsen ikke ønsker dialog

At i ikke engang selv ønsker at stoppe jyske bank’s bedrageri, eller mindst lave en gennemgang af sagen sammen med kunden, fordi i er ligeglade med at i bedrager jeres kunder

DET ER VIRKLIGT LAVT

En lille sag Anders Dam og ledelsen nemt kunne have løst tilbage i maj 2016 men, ledelsen nægtede at stoppe den åbenlyse svindel af kunde

Den verserende sag, fra 2013 handlede først om svig og falsk, da vi selv måtte skrive det til retten 3 januar 2018 og medsendte en del bilag, inkl brevet til jyske bank 28-12-2017 som derned af os er blevet fremlagt retten

Vi har i november skrevet til vores advokat at

RETTEN IKKE SKAL SE BORT FRA DET AF OS FREMLAGTE.

Men de erstattes med de bilag vi siger skal fremlægges, se vore kladde til nyt processkrift fra 10-12-2018 og med vores Bilag. 19-113

En svig / bedrageri sag, som koncernen medlemmerne sikkert syntes er så hyldene morsomt, at de klapper sig på lågene af grin

Men som faktisk kun viser hvilken magt danske banker har, uden nogle myndigheder tør stopper bankers bevidste svig i mod bankens kunder

At Danske banker lyver for deres kunder er ikke nyt, det skete i Hedge sagen for 10.000 kunder, og igen med 10.000 kunder i Swap sager, der kun var til for bankerne selv

Hos os løj jyske bank bare så meget, at det blev opdaget, men først i 2016, efter jeres bestyrelses medlem og advokat samt partner i Lund Elmer Sandager lavede en fejl

Og fremlage det ellers bortskaffet bevismateriale Bilag E. Side 5

🙂

Om jyske bank ligefrem driver landsskadelig virksomhed, når danske banker som jyske bank bedrager, ved vi ikke

Det er ihvertfald uredeligt og yderst psykisk belastende og skadeligt for de kunder, som jyske bank udsætter for vedvarende bedrageri

Og 10 års bedrageri, der kunne være endt med selvmord i 2013 da jyske bank efter 5 års bedrageri ville tage alt fra kunde, og bagefter slagte familien, det kan ikke undskyldes ved at ledelsen fortsætte bedrageri

Jyske bank har skrevet før
Det handler om beviser

JA

Men vores beviser SKAL jo også fremlægges

Disse beviser har vores advokater stadig ikke fremlagt

DISSE BEVISER FOR SVIG / BEDRAGERI SKAL FØRST FREMLÆGGES

FØR VI KAN MØDES I RETTEN

🙂

Havkatten når nej der blokerede i jeres kunde i at skrive, men her kan i læse, om kunden der ikke ville dø, imens jyske bank bedrager

DENNE ANMÆLDELSE BEDES DELT

Deles med Koncernledelsen og bestyrelsen i Jyske Banks koncern.

CEO
Ordstyrende formand Anders Dam
Som er hoved ansvarlig, med ledelsen for dette fortsætte bedrageri

🙂

Anmeldelse her er mest for at advare andre kunder imod at stole på Jyske Bank

Men hvis jyske bank ændre holdning og 2.5 år efter Anders Dam 19-05-2016 blev oplyst, at vi mente vi blev udsat for et kæmpe bedrageri, og nu vil tale og gennemgå beviserne, så kan Anders bare ringe

Men #AndersDam vil bedrageri frem for dialog

Oplyser igen

Jyske bank laver og fortsætter bedrageri mod bankens kunder.

At CEO Anders Christian Dam og koncernledelsen mindst siden maj 2016

Har været helt bevidst omkring at jyske bank laver og fortsætter bedrageri / svig, imod bankens egne kunder

Jyske Banks bestyrelse er bevidst om svig og falsk sker ved vildledning løgn og udnyttelse

At jyske bank nægter at indrømme groft svig, frem for at rette op

Er det blevet selve fundamentet i banken

LYV

🙁

VI VIL IKKE KOMME TIL EN HOVED FORHANDLING UDEN VORES BILAG ER FREMLAGT

Anmodede lige efter 18 dec. igen vores advokat om at fremlægge, de af vores fremlagte beviser, for vores påstande og groft svig overfor retten, så forventer naturligvis de fremlægges retten

Beviser på at jyske, bevidst uærligt og uhæderligt udsætter kunder for bedrageri / svig

Du kan se beviserne på nettet
Med links til de Bilag der beviser at jyske bank gerne udsætter deres kunder for bedrageri

🙂

Se beviserne for bedrageri her

Banknyt.dk

Det er også forsøgt fremlagt på en morsom måde, men sagen er meget belastende

Men hvad skal vi kunder ellers gøre nu jyske bank helst vil bedrage os.

🙂

Følge sagen BS 1-698/2015 i Viborg
Om fundamentet i jyske bank

I retten vil kunde forklare og bevise udnyttelse bedrageri

ved de bilag vi har sagt skal fremlægges retten men som ikke er blevet fremlagt her 25-12-2018

Sender kopi til CEO Anders Dam således han igen bliver oplyst, at banken ved Anders Dam i spidsen fortsætter bedrageri mod kunde.

Dette såfremt jyske bank igen hæver renter af lån der ikke findes, eller som er 2.000.000 kr mindre i hovedstol

Og også beviser på

At jyske bank ikke overholder alle love og regler

At Jyske bank gentagende lyver for kunder

/

At Jyske bank manipulere med aftale bilag

/

At Jyske bank misbruger fuldmagter uden for deres begrænsning
Altså at jyske bank laver fuldmagtsmisbrug

/

At Jyske Bank 10-09-2015 har fremlagt et bilag K.
Underskrevet 10-07-2008

Som et bevismiddel for at lånetilbud fra 20-05-2008 som bilaget var givet for er blevet hjemtaget

og bankens Bilag D, en mail fra 09-01-2012 at dette lån nu var blevet omlagt

Jyske Bank fremlage selv tilbud Bilag Y & AG den 05-11-2018
hvoraf kun et tilbud er hjemtaget.

Bilag Y tilbudet fra 20-05-2008
Udløber 20-11-2008
Jyske bank har sat en markering ved udløbs dato

BILAG K.
Er underskrevet 10-07-2008
Er kun for tilbudet Bilag Y. af 20-05-2008 altså hvis dette hjemtages

“Det er ikke nok at jyske bank lyver over for deres kunde, der ligger syg efter en hjerneblødning, at dette tilbudte lån er blevet hjemtaget”

Tilbuddet Bilag Y. udløb 20-11-2008 og den begrænset fuldmagt til tilbud Y. udløb samtids 20-11-2008

“altså før Bilag K. 19-05-2009 er blevet rettet og genbrugt til et andet tilbud Bilag AG”

“Jyske bank handler uden for fuldmagt i perioden 21-11-2008 til 19-05-2009”

Og i denne periode laver jyske bank mindst 3 forhold af SVIG

Bilag AG. nyt tilbud fra 06-05-2009
Heri står det tydligt at Tilbud Y. er bortfaldet

Altså Bilag K. er ikke det originale bilag fra 10-07-2008

Der er tale om bilags manipulation overfor retten

Bilag K. er rettet 19-05-2009 og genanvendt af jyske bank til et andet lånetilbud af 06-05-2009

Hvad dette her kaldes ved vi ikke

“Vi har 10-09-2015 ikke opdaget at jyske bank har løjet og bedraget os siden 2008.”

Og ved ikke at jyske bank er en uhæderlig bank, som selv over for retten lyver, og manipulere med aftale bilag, for at ville skuffe i retsforhold

/

Vi har til vores advokater skrevet siden 2016 og fremlagt beviser på

At jyske bank bortskaffer bevismidler

/

At jyske Banks bestyrelses medlem 10-09-2015 lyver for retten, om at kunde har et bagvedliggende lån, for en rente bytte med jyske bank

som banken først indrømmer ikke findes 05-11-2018 efter fremlæggelsen af en mail, hvori der står dette underliggende lån ikke findes hjemtaget

Dette kan jyske bank kun have løjet om for at ville skuffe i retsforhold.

/

Jyske bank kræver tvangssalg af byggegrund, for at nedbringe det lån, Bilag AG. som jyske bank siger er et underliggende lån banken rentebytter, og som banken iøvrigt påstod var blevet omlagt

At jysk bank bagefter nægter at modtage provenuet, men bliver ved med at hæve renter af, også den del af lånet som er tvangs nedbragt

HVILKET EFTER STRAFFE LOVEN ER BEDRAGERI

Fordi det er jyske bank og Koncernledelsen med jeres advokater der står bag dette bedrageri, ændre ikke ved at jyske bank handler direkte imod bankens egne vedtægter, om at handle redeligt

Jyske bank benægter naturligvis altid alt der kommer frem om bankens kriminelle aktiveteter og bankens Koncernledelses medvirken til fortsat bedrageri.

At lederen Anders Dam ikke vil stoppe Jyske Banks bedrageri af kunder er bankens fundament

Jyske Banks ledelse vil ikke tale om dette bedrageri, og vælger bedrageri frem for dialog

Desværre har vores advokater siden april 2016 selv valgt ikke at fremsendt beviserne til retten

Vi skriver at beviserne, som vi kontinolerligt har fremlagt for advokaterne SKAL fremlægges / fremsendes retten, skal selv under vidneforklaring kunne henvise til dem

Dette er klart beskrevet, senest på vores kladde til processkrift af 18-12-2018

Når sagen skal til hovedforhandling skal vores beviser også være fremlagt, ikke kun Jyske Banks

Så tager vi den der, når jyske bank helst vil bedrage jeres kunder til en dommer får sagen og ALLE beviserne fremlagt

Syntes den #DanskeBank #jyskebank skulle skamme sig, sådan at lave og i som er i bestyrelsen fortsætte bankens bedrageri

Har jyske bank konkrete modbeviser, for bankens bedrageri, så del dem offenligt med jeres kunder

Men hæver jyske bank 30-12-2018 igen renter af lån / gæld der ikke findes

Anklager vi DIRÆKTE Anders Dam og koncernenledelsen / bestyrelsen for bevidst bedrageri

🙂

Vi spiller med åbne kort, og deler bilag

Lige som i selv bad DR om i forbindelse med jeres rådgivning til skatte snyd

Moral er godt
Dobbelt moral er dobbelt så godt.

Jyske bank fik også som den første Danskebank en million bøde for #Hvidvaskning

Dette var næppe sket i Danmark eftersom politiet herhjemme kun går efter bankens kunder og ikke selve bankere

🙂

Vi har alt mulig grund til at råbe op nu jyske bank udsætter os for groft bedrageri

Der kører biler rundt på gaderne, med tekst som

Jyske bank lyver for syg kunde at han har hjemtaget et lån

Jyske bank bedrager kunde på 10’ende år.

Reklamerne har stået på siden november 2016, og er opråb til dialog

jyske bank har ingen kommentar, men fortsætter med ond tro svindlen

?

🙁

Hvis det er forkert

SÅ SVAR DA
LAD OS SÆTTE OS OVER FOR HINANDEN OG SE PÅ BEVISERNE

Og stop jeres benægtelser, indrøm da det bedrageri i ved jyskebank laver, det er kun blevet til et fortsat og mere groft bedrageri

🙂

Har du spørgsmål
Finder du noget du mener er forkert

SMS 22227713