06-07-2018. Trustpilot Jyske Bank. Tilbud til alle ansatte eller tidligere ansatte i jyske bank at medvirke til historie om Jyske Banks fundament og forretnings koncept bliver skrevet rigtigt i bogen.

Trustpilot anmeldelse af Jyske Bank 06-07-2018.

1 stjerne: Dårlig

Tilbud til alle ansatte eller tidligere ansatte i jyske bank at medvirk til historie om Jyske Banks fundament og foretnings koncept blivet skrevet rigtigt i bogen

Kan ikke ANMELDE kort

MEN JA
JYSKE BANK GØR EN FORSKEL

OG JA
JYSKE BANK ER EN ANDERLEDES BANK

VI ØNSKER FLERE FORTÆLLER OM BANKEN, TIL BRUG FOR BOGEN

Er eller har du været ansat i jyske bank koncernen, så kan helt anonymt fortælle om din viden her.

Vi har allerede talt med flere selv bank direktøren har hjulpet til bogen

Vi vil også gerne have din historie
Du forbliver anonymt hvis du ikke vil have dit navn frem.

Dette er også bare en fortsat opfordring til dialog

Ved godt ingen vil svare 🙂
At i på havkatten og her ikke kan svare,

Siger det er kun advokaterne 🙂 som kan svare

Men desværre nægter advokaterne også at svare.

Husk nu sagen som det handler om ikke er det processkrift, der er brugt ved stævning af jyske bank

Det er til skraldespanden eftersom banken skjulte sandheden og kontinolerligt siden 2008/2009 i gennem 8 år. har løjet over for os,

og siden maj 2016 og til nu har nægtet at svare.

Hvilket er rent ONDSKAB fra jyske bank imod deres kunder.

HISTORIEN
DET HANDLER PÅ INGEN MÅDE OM RÅDGIVNING, MEN NOGET HELT ANDET.

Vi har med en meget anderledes sag at gøre

En sag som vi ikke har set eller hørt om tidligere er blevet opklaret, en sag jyske bank har gjort alt for at forplumre.

Havkatten blokerede os på FB
Deres Advokater blokerede os på FB

BANKEN ØNSKER IKKE AT SVARE OS

CEO Koncern bestyrelsen ønsker ikke at svare, på trods at han altså Anders Dam nu er DIRÆKTE medvirken i sagens forsatte forhold.

ADVOKATEN som løj processuelt over for retten, 10-09-2015 med ønske at skuffe i retsforhold, nægter efter sandheden blev opklaret 2016

og blev oplyst maj 2016 til jyske bank og CEO Anders Dam, samt deres advokater, som stadig nægter at svare os.

På selv meget enkelt spørgsmål

Havkatten har oplyst at de ansatte på jyske bank havkatten ikke er bank uddannet og derfor ikke kan svare.

Med at de på havkatten hvergang en spørger
påstår at jyske bank er hæderlig troværdig ærlig åben ikke bedrager eller snyder nogle, lige som de skriver at banken overholder alle regler og love

Sjovt

Havkat og jyske bank i kan bestille bogen om jyske bank, således i får først

Lær om jeres arbejdes plads og hvordan jeres ledelse i jyske bank handler.

Sådan løser jyske bank problemerne når en kunde opdager hvad jyske bank udsætter deres kunder for.

DETTE HER ER EN GOD HISTORIE
SOM HAR OFFENLIGHEDENS INTERESSE.

Ønsker koncern bestyrelsen interviewet i forbindelse med en bog om fundamentet i jyske bank

Opfordring gives offenligt

Skriver en bog om jyske bank og Koncernledelsen.

Hvordan påvirket er jyske bank rigtigt

Og hvordan er bankens moral og holdning over for bankens egne kunder

Denne her bank har givet så meget stof til en rigtig god bog, at den fortjener at stå på CEO Anders Dams kontor i jyske bank, sammen med hans egen bog.

Hvor langt går jyske bank for at skjule og fortsætte handlinger, der er uden for os amenlige menneskers forståelse

Fortællingen rummer mange elementer om bankens fundament, omkring bankens udførte handlinger.

Handlinger som er yderst bevidste og gennemtænkt

Hvordan er jyske Banks Fundament
og hvordan arbejder Jyske Banks ansatte sammen for at tjene den store danske jyske Bank bedst.

Historien handler også om hvordan jyske bank udadtil gerne vil sælge banken, som troværdig hæderlig ærlig og åben.

En jyske bank det gør et stort nummer ud af at påstå til hele familien Danmark
at jyske bank da overholder alle regler og love, og skriver på havkatten sådan skal det også være.

Jyske bank som nu er den anden største bank i Danmark, er i sagen som bogen handler om tilbud dialog på koncernledelses plan siden maj 2016

Historien handler om benægtelse benægtelse og benægtelse

Og så det at have et ønske om
at lave det som jyske bank nu en gang er bedst til

Langt bedre end andre banker.
Og det er ikke kun mønter jyske bank samler på.

Jyske Bank er flere gange blevet spurgt om banken vil medvirke og interviewes til historien som der skrives.

Således,
forfatteren kan får Jyske Banks bemærkninger og forklaringer til det meget omfattende sags materiale, der ligger til grund for historien og om jyske Banks fundament

Jyske bank har ikke ønsket at medvirke, banken har ihvertfald ikke svaret, på trods af flere opfordringer til at medvirke en sandfærdig historie.

Og jo det handler faktisk
Om jyske Banks kunde syn,

Hvor langt vil jyske bank gå, for at skjule og skuffe i retsforhold

Jyske bank har heller ikke ønsket at bistå og hjælpe selve opklaringen, der nu danner ramme om en god fortælling om jyske bank koncernen.

Der er ikke tivl om at jyske bank
Lige fra koncernens topledelse og ned til de menige ansatte i bunden, gør et stort arbejde og en ekstra indsats for at blive rigt belønnet, og komme kravle op af rangstigen i jyske bank.

Har eksempler på
Mindre (soldater) der sikkert efter ledernes ønske, der igen bare handler efter koncernenledelsens krav,

Menige ansatte og mellemledere
Som så har ladet opgaver udfører, opgaver som vi i det normale samfund, anser som stærkt utilfreds stillede, og tilmed kriminele.

Taler ikke om pengevask eller hjælp til skatte undtagelse.

Kunder er jo heller ikke statstøttet
Som jyske bank er det, med 4 bank pakker, og derved fået stempel, med tilladelse til at gøre som banken vil

De menige i jyske bank
Såkaldt sælgere, som banken selv kalder disse for rådgivere,

Selv om disse rådgivere ikke findes i nogle bank,

Banken ikke udskifte ordet rådgiver da det har en klang af troværdighed

En banksælger lyder jo ikke særlig troværdig, hvilket er hvad en rådgiver i banken jo er, en sælger

Gris = kunden
Ulven = bank rådgiveren 🙂

Grisen spørger ulven og sikkerheden i huset er god nok, for ikke at blive spist af et stort dyr når du mindst venter et angreb.

Men jyske Banks ansatte sørger godt for at indtægts strømmen holdes ved lige.

Og lederne sørger for at give instruks, samtidens med højt uddannet personale i andre afdelinger hjælper til, og lavet de dokumenter som skal bruges for at sikker banken og deres aktionærer en fremtidig indtægt

mellem lederen gør det nogle gange så godt, og bliver forfremmet til bank direktør for afdelingen.

I bøgerne
Kommer en sandfærdig og nøje forklaret historie omkring en lille sag i jyske bank

En sag som for banken sikkert er bare en af mange sager, men her skete noget som hverken den menige ansatte, lederen elller DIRIKTIONEN havde forudset

Og derfor er historien vigtig at få skrevet færdig og udgivet

Det handler også om du selv kan stole på jyske bank.

I bund og grund handler det om danskerne kan stole på de danske banker, hvordan sammenarbejder de

Hvor slemt det står til med moralen i bankerne, som har mange sager.

Det handlet i bogen kun om jyske bank
Og om banken er bevidst OND

Om jyske bank tænker på at tratte deres kunder,
Som ved udnyttelse grundet bankens størrelse, og i vid udstrækning forsøger at misbruge denne ulige styrke, for ved ond tro at overtræde flere love, og forsøger at skjule dette ved magt misbrug

Hvis det er tilfældet, er her tale om en sadels OND sindet bank.

Men læs bogen og udfra bilag
Dan dig din egen mening om jyske bank er ærlig eller er uærlig

I bogen vi det blive henvist til regler og love
Lige som ordbogs forklaringer vil blive gengivet

Syntes du det skal lykkes banken at udfører planlagte handlinger, som ikke tåler dagens lys, eller skal det focus på de danske banker der er ude for loven.

Øverste på Koncernledelse plan
Bliver TRÅDENDE trukket og alt planlægges herfra.

I årevis siden maj 2016 har CEO og ledelsen nægtet at svare kunde

Kunde der ellers i et brev fra banken advokat 17/11-2015 opfordres til at løse problemerne med banken ved dialog

Denne opfordring trak banken tilbage 31/5-2016 straks efter kunde opdagede hvad det var sandt og hvad det var falsk

Hvis du vil lærer jyske bank at kende så afvent og læs bogen

Forfatteren opfordre igen jyske bank til at blive interviewet således banken har en sidste mulighed for at medvirke

Bøgerne udgives uanset om jyske bank selv vil deltage og dermed medvirke.

PÅ HJEMME SIDER KOMMER DET NYE OPSLAG FRA MANDAG SÅ FØLG MED

Iøvrigt er der stadig problem med netbank, der lokker af imens man er i banken 🙂

Besvarelse fra Jyske Bank

Hej Carsten

Har du snakket med Hotline på tlf. 89892800 om dine problemer med netbanken? Måske handler det bare om, at der skal være aktivitet – for uden aktivitet, vil du (for sikkerhedens skyld) blive logget af helt automatisk.

Alt det andet har du så vidt muligt fået svar på i årenes løb.

Venlig hilsen Jyske Bank