10-06-2022. Mail. Dear all, I urge here again Jyske Bank to report to the police for insulting Jyske Bank, if I have not written and told the truth. I can get 2 years in prison and you are friends with several judges, so dare you involve the police. OR TALK WITH ME AND LET THIS WAR STOP, I DON’T WANT WAR BUT IT REQUIRES DIALOGUE, AND NOT SILENCE.

Mail 10. jun. 2022. 15.03.

Ingen Myndighed eller politikere skal påstå, de ikke har kendskab, til den omfattende økonomiske kriminalitet, som jeg skriver at Jyske Bank samt mange medarbejdere og advokater herunder som mindst Lund Elmer Sandager og Lundgrens advokater har dækket over, og flere advokater herunder Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har løjet om i retsforhold, og derfor som medvirker og eller står bag omfattende bedrageri.

 

Jeg kan ikke stoppe den Korruption, og det kammerateri som i Danmark er undergravende mod loven, og modvirker danskernes retfærdighed, når de mest magtfulde personer udnytter deres position og magt i det danske samfund og retssystem, til at dække over den økonomiske kriminalitet som deres venner og kammeraterne er indblandet i.

Men jeg kan skrive og dele alle de videoer som her på YouTube jeg vil, med henvisning til de europæiske menneskerettigheder, og til grundloven om ytringsfrihed, så kan jeg skrive og fortælle frit, så længe jeg fortæller sandheden.

✍️

Og i perioden 2016 til i dag 11 juni 2022. Har jeg skrevet GENTAGNE GANGE, at Jyske Bank A/S står bag omfattende kriminalitet.

✍️

Jeg har også skrevet kontinuerligt at Jyske Banks bedrageri blev udført af mindst Jyske Banks ansatte som Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, Casper Dam Olsen, og nævner mange flere, der har medvirket til at dække over Jyske Banks kriminalitet, og hjulpet med at Jyske Bank koncernen kan fortsætte med at udsætte deres kunde for million bedrageri.

🗣️✍️

Jeg har ligeledes gentagne gange nævnt advokat Morten Ulrik Gade fra Jyske Bank A/S og advokat Philip Baruch fra Lund Elmer Sandager advokater, som nogle af de mange medhjælpere der har hjulpet og eller direkte medvirket til Jyske Banks bedrageri, og det uden at Jyske Bank A/S har givet til genmæle.

HVORFOR MON ?

🙈🙉🙊🤐🤫

 

Og til dato har ikke en eneste sagt mig imod.

Kender i sætningen. DEN DER TIER SAMTYKKER.

🤐🤫

Jeg skriver jeg ønsker dialog, og jeg kæmper stadig for at få Jyske Bank A/S i tale.

For vi har noget vi skal tale om, skal vi tage de 5 minutter sammen, og så se om vi ikke kan stoppe denne her dumme konflikt, jeg tvivler på den selv selv går over.

 

🗣️🤝✍️❤️

Men jeg tager da også gerne en offentlig debat, og konfrontation med dem der tør sige at jeg ikke har skrevet og sagt sandheden.

💪

Mere for at i skal vide jeg er ikke ham der giver op, uanset størrelse på modstanderen, jeg er altid gået efter den største, og mit motto er stadig alle kan nedlægges, men i godt nok en kæmpe skandale der holdes oppe af vejrer fra flere sider, for at Jyske Bank ikke må vælte omkuld.

😱

DET HER ER UDEN TVIVL DANMARK’S STØRSTE SKANDALE I DETTE ÅRTUSINDE.

 

✍️

Men som jeg skrev allerede i 2016 her på bloggen, jeg er David mod Goliat i bare meget større, lidt sjovt hvad der er sket siden 2016, bestikkelse er kommet med i Jyske Bank redskaber, og så har jeg konstateret at KAMMERATERI er jeres bedste venners hjælp til at dække over Jyske Banks ulovlige og derfor kriminelle forretnings metoder.

 

🗣️🤐🙈🙊🙉💪

Hvem tør tage problemet om korruption og kammerateri samt magtmisbrug op til debat, selv om i er mange medvirkende og jeres magt er større og stærkere end lovgivningen, så i kan fortsætte med jeres kammerateri, for at dække over de, som her den kriminelle Jyske Bank A/S.

Og også for at i kan dække over at de korrupte Lundgrens advokater har hjulpet Jyske Bank A/S med at udsætte jeres fælles kunde / klient, for den fortsatte organiseret kriminalitet.

 

🎁

Stort tillykke herfra til de korrupte Lundgrens advokater, og den kriminelle Jyske Bank og jeres dygtige og magtfulde kammerater som dækker over den økonomiske kriminalitet store danske virksomheder står bag.

🙈🙉🙊

Siden 1 maj 2019. Har jeg skrevet kontinuerligt, til Finanstilsynet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Nationalbanken Domstolsstyrelsen, politikerne og mange flere, hvilket du kan se på mail modtager, som denne her mail 10. jun. 2022.

 

Hvis der var nogen som havde gjort sig den ulejlighed at svare mig, og tale med mig, så ville jeg naturligvis ikke skive GENTAGNE og opfordrer til dialog og samtale, hvilket kan løse en konflikt, uden dialog fortsætter jeg bare med mine morsomheder, for at få også Jyske Banks direktør og deres mange medhjælpere og advokater i tale.

 

Jeg indsætter her hvad Juridisk afdeling Advokat Morten Ulrik Gade 17 november 2015. Skrev, som at Jyske Bank ønsker en konstruktiv dialog for at undgå fremtidige misforståelser.

Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisc

Bilag 90

 

Jeg skal dog venligst gøre opmærksom på at først 18 oktober 2016. Bliver jeg oplyst at jeg aldrig har lånt de 4.328.000 DKK som Jyske Bank har bildt mig ind, og mens jeg lå syg med hjerneblødning hæve Jyske Bank 5,32 % i renter for er lån der aldrig har eksisteret, bilag som dokumenterer brug af svig, er indsat her i mail 30-05-2022.

Her fremgår det med stor tydelighed at Jyske Bank A/S er i Ond Tro, og bruge SVIG, FALSK og udnyttelse i Jyske Banks forretnings metoder.

Da de korrupte Lundgrens advokater som blev ansat at fremlægge brugen af netop ond tro, svig og falsk samt vildledning for at stoppe forældelsesfrist på de 3 år ved rådgivning, valgte at tage mod den returkommission som Jyske Bank tilbød Lundgrens advokater for ikke at fremlægge klientens anbringer mod Jyske Bank, hvorfor Lundgrens advokater fører en sag uden at fremlægge det som bremser forældelsesfrist, og fører kun en sag om rådgivning vel vidende at de ville tabe, da der ligger 2 Højesterets afgørelse om netop forældelse, i disse sager er der ikke brugt svig eller falsk, og udnyttelse samt vildledning, der er heller ikke ondt tro.

Lundgrens advokater vælger ikke at gøre klienten opmærksom på at Lundgrens advokater har fået nok 15-20 million af Jyske Bank i en anden sag om rådgivning, hvorefter Lundgrens advokater vælger at føre klientens sag mod Jyske Bank, for med med sikkerhed at skulle tabe sagen, med henvisning til tidligere højestes afgørelser, for dette har Lundgrens advokater krævet 232.000 DKK for at fremlægge 5 siders processkrifter.

Dette har Lundgrens advokat partnerselskab stævnet klienten for, så nu kæmper vi mod de korrupte Lundgrens advokater og også mod den kriminelle Jyske Bank, det her handler om kammerateri og korruption.

 

Nykredit advokat Mette Egholm Nilsen sagde først, Nykredit vil ikke lever skyts mod Jyske Bank, at de er den samme elite som dækker over hinanden er tydeligt, Nykredits tidligere koncernchef Bente Overgaard formand for CBS BUSINESS SCHOOL ER MEDLEM AF JYSKE BANK’S BESTYRELSE

 

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag 30. først den 18-10-2016.
Lykkes det efter at have stævnet Nykredit, at få deres advokat Mette Egholm Nielsen, til at indrømme kunden aldrig har hjemtaget noget lån på 4.328.000 kr. I Nykredit.
Og derfor kan dette heller ikke være omlagt eller ændret.
Og da slet ikke efter at Nykredit 06-05-2009. har meddelt Jyske Bank, at tilbuddet og pantebrevet “en henvisning til Bilag Y. & Bilag AC.” er bortfaldet.
.
Jyske Banks ansatte som Nicolai Hansen. Casper Dam Olsen. Jeanett Kofoed-Hansen. Anette Kirkeby og Søren Woergaard har alle været i ond tro.
Som ved Bilag 65. 04-11-2011. at kræve tvangssalg af byggegrund, og afkræve at kunden skal sælge sin private bolig.
For derefter at sende kunden til afvikling ved den grønne slagter.
Her skriver Birgith Bush Thuesen ved Bilag 74.A 18-06-2013. for at sikre Jyske Banks interesser, Jyske Banks krav i forbindelse med afvikling af kunden, er 2. salgs fuldmagter.


 

Mail 10 juni 2022. er sendt Til.

juridisk@jyskebank.dk
martin.nielsen@jyskebank.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
\Kristian Ambjørn Buus-Nielsen\ • kbn@les.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
Statsministeriet • stm@stm.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
fm@fm.dk
nationalbanken@nationalbanken.dk
kf@nationalbanken.dk
Dan Terkildsen Lundgren Advokater • DAT@lundgrens.dk
REU@ft.dk
folketinget@ft.dk
postkasse@advokatsamfundet.dk
Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
frederiksberg@jyskebank.dk
privateksklusivkbh@jyskebank.dk
direktion@jyskebank.dk
<NSJ@politi.dk> • nsj@politi.dk
cc: Anja Dam Rasmussen • AnjDam@erst.dk
ean@naevneneshus.dk

Indsat:

Erhvervsstyrelsen har fået mailen, da disse nægtede at indskrive selskabets vedtægter, hvor der står nogle lunde sådan. formål er at fremme kendskabet til at Lundgrens advokater er korrupte, at Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge klientens anbringer mod Jyske Bank. I erhvervsstyrelsen er det jurister som er uddannet i Lundgrens advokater der har blokeret for at selskabet må skrive at blandt andet at Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater.

Jura og Forretning • jur@domstolsstyrelsen.dk
kmj@atp.dk
jakob.ellemann-jensen@ft.dk
pernille.vermund@ft.dk
christian.rabjerg.madsen@ft.dk
mette.abildgaard@ft.dk
marlene.ambo-rasmussen@ft.dk
simon.ammitzboll@ft.dk
kirsten.normann.andersen@ft.dk
ida.auken@ft.dk
liselott.blixt@ft.dk
morten.messerschmidt@ft.dk
pso@nationalbanken.dk
mads.lebech@apmollerfonde.dk
media@lego.com
JGN@lundgrens.dk
EMW@lundgrens.dk
atv@lundgrens.dk
ths@lundgrens.dk
tkr@lundgrens.dk
shi@lundgrens.dk
sdr@lundgrens.dk
pem@lundgrens.dk
pcc@lundgrens.dk
pbn@lundgrens.dk
pmo@lundgrens.dk
nri@lundgrens.dk
nwk@lundgrens.dk
ngh@lundgrens.dk
nbs@lundgrens.dk
mg@lundgrens.dk
mma@lundgrens.dk
mki@lundgrens.dk
lkj@lundgrens.dk
kra@lundgrens.dk
djur@lundgrens.dk
csc@lundgrens.dk
ama@lundgrens.dk
afw@lundgrens.dk
danskbank@danskebank.dk
bankdata@bankdata.dk
mac@jyskebank.dk
lbj@jyskebank.dk
heidi.skovbjerg@jyskebank.dk
dip@jyskebank.dk
helle-hansen@jyskebank.dk
avw@jyskebank.dk
ahk@jyskebank.dk
hoejsgaard@jyskebank.dk
lillevang@jyskebank.dk
johnny.christensen@jyskebank.dk
clm@jyskebank.dk
beo@cbs-executive.dk
ala@70151000.dk
rina.asmussen@gmail.com
kn@skovadvokater.dk
nicolai-hansen@jyskebank.dk
Casper Dam Olsen • Casper-dam@jyskebank.dk
jkh@jyskebank.dk
kirkeby@jyskebank.dk
Tina Agergaard • AGERGAARD@jyskebank.dk
sw@jyskebank.dk
simon.levine@dlapiper.com
andrew.darwin@dlapiper.com
nh@naevneneshus.dk
mail@kromannreumert.com
saoek@ankl.dk
SAK@ankl.dk
metnie@danskebank.dk
pa@mailreal.dk

Jyske Bank A/S

 

Vestergade 8-16.

8600 Silkeborg. 

Danmark 

+4589898989

 

Att CEO Anders Christian Dam

Direktionen, Ledelsen, Repræsentantskabet, Bestyrelsen.

Og alle jeres advokater 

 

🤫

Og til jer andre i må for mig gerne hjælpe Jyske Bank mod mig, hvis det er mig som har taget fejl, og Jyske Bank ikke har overtrådt en eneste lov eller regel. 

Jeg har ændret forsiden www.banknyt.dk, så den igen er kortet ned, jeg håber at i forstår jeg blot ønsker at gøre opmærksom på, at lille Danmark har et alvorligt problem med Kammerateri, at Jyske Bank A/S siden 2016. har nægtet dialog og nægtede at tale med mig, som skriver det fjerner ikke det problem som handler om at Jyske Bank laver kriminalitet, og at de danske myndigheder dækker over det, men hvad er grunden til at i alle er så bange for at tale med mig.

🚓

Jeg står til en strafferamme op til 2 år, hvis jeg ikke har ret.

🤝🙈🙉🙊🤝

Jyske Bank står til at miste retten til at drive bankvirksomhed i Danmark, og flere medarbejder med en strafferamme op til 8 år. 

🤝🙈🙉🙊🤝

 

Tør i satse på at politiet og jeres kammerateri langt op i domstolene, er nok til at i kan stoppe mine kampagner.

 
 

Jeg skriver igen her til dig CEO Anders Dam, det er dig fra Jyske bank, og du kan stoppe mine opslag og kampagner hvis der er nogle i Jyske Bank der vil have det.

 

Det kan ske ved dialog og samtale.

 

Og det er netop hvad jeg har forsøgt siden 2016, måske har Jyske Bank aldrig stået over en som mig, jeg er anderledes.

Men jeg er ærlig når jeg skriver jeg prøver at nå ind til hjertet af Jyske Bank, jeg ønsker dialog og at vi sammen løser denne lille konflikt. 

 
 

Men til i dag har i alle sammen været ligeglade med det jeg skriver, og ingen har turde tage en konfrontation med mig, på sandt og falsk. 

Har i ikke en klokke der ringer og en lampe der blinker for at i har et problem, at i til dato ikke har svaret mig, eller ønsker dialog understøtter alvorligheden. 

Som banknyt.dk ser ud her kl. 14.30 – 10 juni jeg retter hvis i har ønsker herom.

 

Jeg kan også helt fjerne alt hvis Jyske Bank A/S har ønsker herom. 

Men det kræver jo at Jyske bank kontakter mig, enten på telefon +4522227713 og eller ved den advokat jeg kender med navn Claes 

Så finder ud af det sammen. 

 

Er i ellers utilfreds så klag eller anmeld mig til politiet for bagvaskelse hvis i ellers tør.

 

Venligst Hilsen 

 

Carsten Storbjerg Skaarup 

Søvej 5

3100 Hornbæk 

Danmark 

+4522227713

Carsten.Storbjerg@gmail.com 
 

🙏

I mailen er en forside opdaget 10-06-2022. KL. 13.50 du kan se den i linket, hvilket er uden stemningsbilleder.

Her har jeg indsat kopi af forsiden 10-06-2022. Som er indsat i mailen, forside er redigeret Kl. 19.30  stemningsbilleder er her medtaget, sider rettes løbende, følge med på BANKNYT.dk front page.


Denmark is plagued by corruption and camaraderie when Danish banks commit organized crime, and the government and the Prime Minister do not want to change, therefore all the authorities incur the knowledge, they have no objection to Jyske Bank is committing fraud, and no problems about Jyske Bank’s continued fraud, and the use of forgery as well as bribery and other criminal offenses.

 

Do you want to work for the Danish Criminal Bank, and contribute to organizing crime as the bank at least by Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, Anette Kirkeby, Casper Dam Olsen, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch and more, all have assisted Jyske Bank with, then contact Jyske Bank here +4589898989.

Here at Banknyt you can read more about the extensive and organized crime, that the second largest DANISH BANK JYSKE BANK is behind, such as Bribery, FRAUD, DOCUMENT FALSE, ABUSE of the forfeited POWER OF ATTORNEY. Which the authorities, including the National Board of Justice’s employees such as Supreme Court Judge Kurt Rasmussen by camaraderie, have covered.

I mention Lundgrens, Lund Elmer Sandager, Kromann Reumert, Horten and DLA Piper’s lawyers, as an employee partner at Comradeship or Corruption has actually helped Jyske Bank with organized fraud. Here at Banknyt you can read more about organized crime in Denmark, where judges such as Kurt Rasmussen and large international law firms such as Lundgren’s lawyers and the Danish government are contributing to Danish banks’ fraud against customers can continue.

🗣️

It does not seem to worry Jyske Bank’s management, that the bank’s crime contributes to damaging Denmark and the entire Danish state, which still covers the economic crime that Jyske Bank is demonstrably behind.

 

Stort tillykke til Jyske Bank, i får her gratis reklame for jeres omfattende og organiseret bedrageri mod bankens kunder.

Her er en print venlig version af forsiden som den så ud 29-05-2022. og her link til tidligere forside 10-06-2022. DU KAN MED FORDEL BRUGE GOOGLE SOM VIST HER I LINK. Hvis du har spørgsmål så kontakt mig Carsten Storbjerg Skaarup her +4522227713.

UPDATED LATEST 10-06-2022. KL. 19.30. the page and posts are in both Danish and English.  Frontpage copy www.storbjerg.dk

 

To the press, will you write about the corruption and the criminal Danish banks that govern Denmark, which the Danish authorities, including the Danish Financial Supervisory Authority, cover.

Mindst disse har i direkte eller indirekte stået bag og medvirket til Jyske Banks million svindel, altså organiseret kriminalitet, Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Lars Aaqvist, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch, Birgit Buch Thuesen, Anders Christian Dam, Kristian Ambjørn Buus Nielsen, Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater, et bedrageri som mindst disse nævnte har dækket over Højesterets dommer Kurt Rasmussen, Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokater, Martin Lavesen fra DLA Piper advokater og mange flere, helt op til statsminister Mette Frederiksen

5/7 Stemningsbilleder sendt 8 juni. til Jyske Bank, Domstolsstyrelsen, Statsministeriet, Finansministeriet, Finanstilsynet, Justitsministeriet, Nationalbanken, Folketinget med flere.
Hvad vil i stille op med den økonomiske kriminalitet som Jyske Bank A/S står bag.
Jeg har ikke gjort andet end at drille Jyske Bank og opfordrer til dialog og samtale, så min små morsomheder kan stoppe.
Skal vi mødes og få talt sammen, måske om Jyske Banks problem med at overholde lovgivningen.


 

Here is the short introduction, the story of the little Dane who alone tries to fight the corruption and camaraderie, that has infiltrated the Danish authorities far and wide in the Judicial Service, an impossible battle for one man who wants everyone to be equal before the law, but such is not the case in denmark.

 

The government and Prime Minister Frederiksen, together with the other politicians at Christiansborg, do not want to do anything about the Danish banks that commit serious economic crimes, for which all authorities have been provided with watertight evidence. Organized crime in Denmark such as the Danish Financial Supervisory Authority, the Prime Minister’s Office, the Ministry of Finance, the Ministry of Justice, the Danish National Bank, the National Board of Justice and the Danish Bar Council has provided strong evidence that the Jyske Bank Group has used forgery and fraud, happened when Jyske Bank bribed Lundgren’s lawyer, so that Lundgren’s partner Dan Terkildsne was not allowed to present my fraud and false allegations with evidence, against the criminal Jyske Bank. JYSK BANK HAS BECOME A PROBLEM FOR THE DANISH STATE, WHICH COVERS BANK’S CRIMINAL ACTS.

Et par af dem som har besøgt den Grønne Slagter, mærker at medarbejderne i Jyske Bank på Gammel Kongevej kikker ud på dem.
Husk Humoren når Jyske Bank bedrager dig.


If you read more will you, discover how corrupt denmark is.

 


 

Du læser her min private dagbog ✍️ med sandheden om danske bankers magt og ret til at overtræde straffeloven samt mange andre love, uden risiko for efterforskning og retsforfølgning, hvilket er politisk besluttet at dække over, selv Domstolsstyrelsens ansatte som Højesterets dommer Kurt Rasmussen, dækker over Bankers brug af bestikkelse.

 

Mindst disse har i direkte eller indirekte stået bag og medvirket til Jyske Banks million svindel, altså organiseret kriminalitet, Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Lars Aaqvist, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch, Birgit Buch Thuesen, Anders Christian Dam, Kristian Ambjørn Buus Nielsen, Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater, et bedrageri som mindst disse nævnte har dækket over Højesterets dommer Kurt Rasmussen, Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokater, Martin Lavesen fra DLA Piper advokater og mange flere, helt op til statsminister Mette Frederiksen

7/7 Stemningsbilleder sendt 8 juni. til Jyske Bank, Domstolsstyrelsen, Statsministeriet, Finansministeriet, Finanstilsynet, Justitsministeriet, Nationalbanken, Folketinget med flere.
Hvad vil i stille op med den økonomiske kriminalitet som Jyske Bank A/S står bag.
Jeg har ikke gjort andet end at drille Jyske Bank og opfordrer til dialog og samtale, så min små morsomheder kan stoppe.
Skal vi mødes og få talt sammen, måske om Jyske Banks problem med at overholde lovgivningen.

LUK Jyske Bank. Nationalbanken ved de sammenarbejder med stor Kriminel Dansk Bank. Hvor kunde udfordrer dem der står bag svindlen, eller har dækket over den organiseret økonomisk kriminalitet, som Jyske Bank koncernen har stået bag. Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, og Lund Elmer Sandager advokater ved ledelsen & Philip Baruch, Lundgrens advokater ved ledelsen & Dan Terkildsen, advokat samfundet ved formand Martin Lavesen, advoknævnet ved formand Højesterets dommer Kurt Rasmussen, Birgitte Frølund, Jens Steen Jensen, Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard, Henrik Hyltoft, tør i mødes og gennemgå mine beviser for Jyske Banks organiserede bedrageri, som ret mange dækker over. Jeg siger Jyske Bank A/S har bestukket Lundgrens advokater. TØR I MØDES MED MIG, OG GENNEMGÅ BEVISERNE. I KAN JO BARE SVARE, OG MENER I DET ER BAGVASKELSE, SÅ KOMMER I BARE.

Skeletterne i Jyske Bank bilen lige udenfor døren til Jyske Bank A/S er blevet trætte.


IF you just can give me a reason, why no one governs or responds to the information and notices, to the Danish authorities, and the lawyers of which at least Lundgrens is corrupt.

 

And who either directly or indirectly contribute to the extensive and organized crime to which Danish banks expose their customers.

 

This is to a lesser extent about the fraud Jyske Bank is demonstrably behind, but will be more about the corruption or the camaraderie that governs Denmark, about who decides who and which Danish companies should not pass the legislation.

 

The government and Prime Minister Frederiksen, together with the other politicians at Christiansborg, do not want to do anything about the Danish banks that commit serious economic crimes, for which all authorities have been provided with watertight evidence. Organized crime in Denmark such as the Danish Financial Supervisory Authority, the Prime Minister’s Office, the Ministry of Finance, the Ministry of Justice, the Danish National Bank, the National Board of Justice and the Danish Bar Council has provided strong evidence that the Jyske Bank Group has used forgery and fraud, happened when Jyske Bank bribed Lundgren’s lawyer, so that Lundgren’s partner Dan Terkildsne was not allowed to present my fraud and false allegations with evidence, against the criminal Jyske Bank. JYSK BANK HAS BECOME A PROBLEM FOR THE DANISH STATE, WHICH COVERS BANK’S CRIMINAL ACTS.

Et par af dem som har besøgt den Grønne Slagter, mærker at medarbejderne i Jyske Bank på Gammel Kongevej kikker ud på dem.
Husk Humoren når Jyske Bank bedrager dig.


Jeg savner den journalist der ikke er bange for Jyske Bank A /S og deres magtfulde lobby af kammerater, og dig som tør skrive om det jeg skriver her på siden, i kan jo bare hjælpe Jyske Bank A/S hvis jeg ikke har skrevet sandheden.

Jeg stille gerne op og svare på spørgsmål, hvis det er nogle som ønsker at være med til at stoppe det kammerateri som er ødelæggende for et samfund.

 

Hvilket jeg også omtalte i mine mange YouTube videoer, og samt facebook opslag på div sider som denne, også på min private Facebook, og også på Twitter, jeg har skrevet mange mail til Jyske Bank og myndighederne som her 8 Juni.

Og som her i mailen 30 maj 2022. med en del bilag, fælles for alle kontakt forsøg, så vil ikke en eneste respondenter på mine henvendelser.

 

I challenge you CEO Anders Christian Dam, are you still afraid to meet me, and take a confrontation and duel with me, about what I write is the truth, a duel of true and false.

 

Do you CEO Anders Dam dare to meet, and duel on your and Jyske Bank’s survival.

 

LUK Jyske Bank. Nationalbanken ved de sammenarbejder med stor Kriminel Dansk Bank. Hvor kunde udfordrer dem der står bag svindlen, eller har dækket over den organiseret økonomisk kriminalitet, som Jyske Bank koncernen har stået bag. Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, og Lund Elmer Sandager advokater ved ledelsen & Philip Baruch, Lundgrens advokater ved ledelsen & Dan Terkildsen, advokat samfundet ved formand Martin Lavesen, advoknævnet ved formand Højesterets dommer Kurt Rasmussen, Birgitte Frølund, Jens Steen Jensen, Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard, Henrik Hyltoft, tør i mødes og gennemgå mine beviser for Jyske Banks organiserede bedrageri, som ret mange dækker over. Jeg siger Jyske Bank A/S har bestukket Lundgrens advokater. TØR I MØDES MED MIG, OG GENNEMGÅ BEVISERNE. I KAN JO BARE SVARE, OG MENER I DET ER BAGVASKELSE, SÅ KOMMER I BARE.

Jyske Bank bilerne.


HVEM TØR TAGE EN DIALOG.

ELLER

HVEM TØR TAGE KONFRONTATION MED MIG.

 

| Tags: A.P.Møller, A/S JYSKE BANKS PENSIONSTILSKUDSFOND, AndersChristianDam JyskeBank, Anette Kirkeby, Atp, Birgit Buch Thuesen, Casper Dam Olsen, Dan Terkildsen, Danish Civil Defense, Danish Ministry of Finance, Danish Parliament, Danmarks billigste Bank, Danmarks nationalbank, danmarks største svindler, direktion@jyskebank.dk, find jyske bank, Fundamentet i Jyske Bank, Gratis billeder af Jyske Bank bil, Jeanett Kofoed-Hansen, juridisk@jyskebank.dk, Jyske Bank, Jyske Bank A/S, jyske bank århus, jyske bank bil, Jyske Bank biler, jyske bank billån, Jyske Bank Huslån, jyske bank lån, kristian ambjørn buus nielsen, Mette Marie Nielsen, Nicolai Hansen, Philip baruch

It is unhealthy for the Danish government that the state allows banks to commit crime, and covers it.

Er det Sandt eller Falsk. 🤫

Når jeg skriver og siger gentagne at:

Jyske Bank Lyver.

Jyske Bank laver Bedrageri.

Jyske Bank Laver Mandatsvig.

Jyske Bank laver retsmisbrug.

Jyske Bank bruger bestikkelse / returkommission.

Jyske Bank laver Vanhjemmel.

Jyske Bank bruger udnyttelse.

Jyske Bank laver fuldmagt misbrug.

Jyske Bank misbruger bankens adgang til tinglysningsretten.

Jyske Bank laver dokument falsk.

 

LUK JYSKE BANK A/S. Organized crime in Denmark's probably the largest fraud case, carried out by the Danish bank Jyske Bank. Why do you think ? no authority or Jyske Bank itself will comment on this page. The reason is simple then the Danish Financial Supervisory Authority, would require an investigation of Jyske Bank's crimes, which most likely will close the danish bank. due to the bank's completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Banking news. Jyske Bank, which has been taken for use of forgery, fraud and bribery.

Anders Christian Dam og alle jeres venner, som dækker over den økonomiske kriminalitet, hvilket jeg i flere år har skrevet Jyske Bank A/S ved mange medarbejder og advokater sammen i forening står bag, hvis dette ikke er sandheden så står jeg til 2 års fængsel ifølge lovgivningen om bagvaskelse.

Straffelovens § 267. og § 268.

 

Derfor siger jeg igen i kan bare anmelde mig til politiet, hvis i alle sammen har rent mel i posen.

Hvis jeg har ret står Jyske Bank og flere ansatte og medvirkende til bankens bedrageri til en strafferamme på op til 8 års fængsel.

 

Da der er tale om bedrageri der er udført af flere sammen i forening, er det skærpende omstændigheder.

Under særdeles skærpende omstændigheder kan straffen overstige den højeste strafferamme på 8. år.

Denne her sag handler om Jyske Bank er kriminelle og skal have frataget bankens tilladelse til at drive bankvirksomhed i Danmark.

Og siden handler i høj grad om hvor langt de danske myndigheder vil gå for at dække over en bank alle ved laver bedrageri og anden kriminalitet.

 

De nye Jyske Bank biler, , ,Morten Ulrik Gade , Kristian Ambjørn Buus-Nielsen , Philip Baruch , Statsministeriet , ,Dan Terkildsen Lundgren Advokater ,, Postkasse - Klagesagsafdelingen Cc: , Anja Dam Rasmussen , , Justitsministeriet , Jura og Forretning , ,Casper Dam Olsen , , Tina Agergaard , Nicolai Hansen, Anette Kirkeby, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch, Lund Elmer Sandager advokater, Kristian Ambjørn Buus Nielsen, Anders Christian Dam, Per Skovhus, Niels Erik Jacobsen og Peter Schleidt,, Lundgrens advokater Dan Terkildsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm fra Rambøll rådgivende ingeniører og Mette Marie Nielsen fra Danske Bank, Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokater og Birgitte Frølund fra Horten advokater sammen med Højesteretsdommer Kurt Rasmussen er alle medvirkende til Jyske Banks bedrageri kan fortsætte

Det kan koste din virksomhed eller dit hus at stole på Jyske Bank A/S, her set fra Jyske Bank på Gammel Kongevej 136.


Når jeg skriver at mindst disse instanser og myndigheder som Finanstilsynet, Justitsministeriet, Domstolsstyrelsens medarbejdere, Finansministeriet, Danmarks Nationalbank, medlemmerne Folketinget, Regeringen og Mette Frederiksen, Statsministeriet, Advokatsamfundet, Advokatnævnet, Rigspolitichefen, Statsadvokaten alle sammen er bekendt med mine anklager mod Jyske Bank for organiseret bedrageri.

 

Hvis jeg ikke har ret i det jeg har skrevet og delt på videoer, som her på YOUTUBE, så kan i alle sammen gå sammen og lave en politianmeldelse med henvisning til Straffelovens § 267. og § 268.

I kan også vælge at gøre som hidtil.

🙈🙉🙊

Og håbe på jeg bliver træt, men det kommer ikke til at ske.

 

This page is about Denmark being largely controlled by corrupt lawyers as Lundgrens, and criminal banks as Jyske Bank, and incompetent judges like Kurt Rasmussen who chose to cover up the crime of the powerful friends, it started 17 May 2016, where I first wrote directly to Jyske Bank Anders Christian Dam, and wrote I think I am exposed to a huge fraud, it should turn out that I was right, but that also the management of Jyske bank want the bank to deceive the customers the bank could I did not know, this little battle has developed to promote information that the Danish state by cooperating with criminal banks, and that the state covers this matter, by counteracting the victim of banks’ crime can get help, and that I as a victim of organized crime in Denmark myself must fight this unequal struggle, against this Danish bank which the Danish state and the authorities as well as the government cover.

 

Hvis jeg har ret i det jeg har skrevet som i de 2 links herunder. så skal Jyske Bank A/S fratages retten til at drive Finansiel virksomhed i Danmark.

Dette problem kæmper de danske myndighederne ved kammerateri for at undgå, også selv om der er undergravende virksomhed for et samfund der påstås at være reguleret af love og regler, men som her ved kammerateri og politisk sættes ud af kraft.

 

Korruption længe leve.

 

 

fundamentet i Jyske Bank, troværdighed, hæderlig, ærlig, loyal, loyalitet, kundeservice i Jyske Bank. / Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #Chri

Jysk Bank troede aldrig at bankens bedrageri ville blive opdaget, men bankens kriminelle bande medlemmer glemte en vigtig detalje.


I disse opslag kan du læse mere om den korruption der er undergravende virksomhed for det retssamfund Danmark påstår at være.

 

På den tidligere forside. Banknyt.dk.

Og som her.

 

På den tidligere forside. Storbjerg.dk.

 

Jeg indestår for alle oplysninger er sande, og ellers så må i komme til mig og bede mig om at rette eventuelle småfejl.

 

Anders Dam gå af, og sæt dit mandat frit, du skader Jyske Banks omdømme. Vi mødes alligevel til november, da du Anders Dam bliver indkaldt som vidne.

Her er et rigtigt godt tilbud til dig Anders Dam og Jyske Bank.


 

If powerful people like judges, the Public Prosecutor, the Chief of the National Police abuse their power and their position to prevent justice through camaraderie and stop an investigation and prosecution of large Danish companies like here Jyske Bank, is it then legal ?. that it is the same people who cover each other, is probably not a reason why I must not ask you who know anything about the law.

 

You must be warned Against the Danish law firm Lundgren's lawyers through their partner Dan Terkildsen and several employees / lawyers have countered their client, and directly against instructions, have chosen to withhold the client's false allegations before the court, at the same time Lundgren's lawyers have taken work for the defendant Danish bank, against which the client asked Lundgren to file a fraud case. / Lundgrens er ikke så dygtige, men vil du absolut bruge Lundgrens så find en advokat her. PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKAT DIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42