14-01-2021. Næstformanden i Jyske Bank Philip Baruch ønsker at udtrædde af Jyske Banks bestyrelse. Philip Baruch er også medstifter og partner i Lund Elmer Sandager.

 

Har en medarbejder i Jyske Bank også sagt til dig at Carsten bare er en tosset kunde, hører jeg gerne fra dig.

 

#PHILIPBARUCH. Koncernledelse, Koncernbestyrelsen Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Anker Laden-Andersen Keld Norup Per Schnack Bente Overgaard Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt Koncernbestyrelsen Koncernbestyrelsen sammensættes på følgende måde: Repræsentantskabet vælger seks medlemmer til koncernbestyrelsen. Generalforsamlingen kan vælge op til to medlemmer til koncernbestyrelsen. Medarbejderne vælger det lovpligtige antal medarbejderrepræsentanter — det er i øjeblikket tre. Koncernbestyrelsen konstituerer sig selv og ansætter koncerndirektionen, som står for den daglige ledelse. Kurt Bligaard Pedersen (formand) Adm. Direktør Født: 1959 Kurt Bligaard Pedersen har været medlem af bestyrelsen siden 2014. Han blev i 2020 valgt til formand for bestyrelsen og er medlem af alle bestyrelsesudvalg, herunder formand for vederlagsudvalget og nomineringsudvalget. Valgperiode udløber: 2023 Kurt Bligaard Pedersen anses som værende uafhængig. Kurt Bligaard Pedersen blev valgt ind i Jyske Banks repræsentantskab og bestyrelse i forbindelse med sammenlægningen med BRFkredit a/s (nu Jyske Realkredit A/S) i 2014. Kurt Bligaard Pedersen var i perioden 2014-2020 næstformand for bestyrelsen og har i samme periode været medlem af Revisionsudvalget, nomineringsudvalget og vederlagsudvalget. Kurt Bligaard Pedersen er administrerende direktør i Gazprom Marketing & Trading Retail Limited. Kurt Bligaard Pedersen var i årene 2002-2012 koncerndirektør i DONG Energy A/S efter i perioden 2000-2001 at have været administrerende direktør for Falck Danmark A/S. Kurt Bligaard Pedersen var forinden i perioden 1996-2000 finansdirektør og senere administrerende direktør i Københavns Kommune efter at have været kontorchef og senere afdelingschef i Finansministeriet i perioden 1992-1996. Kurt Bligaard Pedersen har derudover været konsulent for Den Socialdemokratiske Folketingsgruppe i årene 1988-1992. Kurt Bligaard Pedersen har desuden bestridt en række bestyrelsesposter, herunder medlem af bestyrelsen i Noordgastransport B.V., næstformand i Københavns Zoologiske have, medlem af bestyrelsen i NKT Holding A/S, medlem af bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden og formand for Københavns Lufthavne A/S. Kurt Bligaard Pedersen har følgende ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem og direktør i Gazprom Energy Ltd. Direktør i Bligaard Consult v/Kurt Bligaard Pedersen Kurt Bligaard Pedersen er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 1988. Særlige kompetencer: Erfaring fra ledelse af større danske og internationale virksomheder, herunder offentlig virksomhed Finansiel og økonomisk ekspertise, herunder regnskabsforhold Til top Philip Baruch (næstformand) Advokat Født: 1953   Philip Baruch har været bestyrelsesmedlem siden 2006 og siden 2020 næstformand for bestyrelsen. Han er medlem af nomineringsudvalget og vederlagsudvalget. Valgperiode udløber: 2021 Philip Baruch anses ikke som værende uafhængig grundet bestyrelsesanciennitet. Philip Baruch blev oprindelig indvalgt i Jyske Banks repræsentantskab i 1993, hvor han i 2006-2012 var næstformand og i perioden 2012-2020 formand for repræsentantskabet. Han har tidligere været medlem af revisionsudvalget. Philip Baruch er advokat (H) samt partner i Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab. Philip Baruch beskæftiger sig primært med generel erhvervsrådgivning, herunder hovedaktionærforhold, køb og salg af virksomheder samt voldgiftssager. Philip Baruch opnåede sin juridiske kandidatgrad fra Københavns Universitet i 1978. Philip Baruch har været dommerfuldmægtig 1978-1981, ansat hos landsretssagfører Paul Kurzenberger 1981 og partner samme sted 1983. Philip Baruch var medstifter af Advokatfirmaet Thyregod & Elmer i 1989 og medstifter af Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager i 1999. Særlige kompetencer: Erfaring fra bestyrelsesarbejde Juridisk ekspertise, herunder køb og salg af virksomheder Til top Jens A. Borup Fhv. Fiskeskipper Født: 1955 Jens A. Borup har været bestyrelsesmedlem siden 2005. Han er medlem af nomineringsudvalget og revisionsudvalget. Valgperiode udløber: 2023 Jens A. Borup anses ikke som værende uafhængig grundet bestyrelsesanciennitet. Jens A. Borup var i perioden 2011-2014 næstformand for bestyrelsen. Han har tidligere været medlem af bestyrelsens lønudvalg og koncernrisikoudvalg. Jens A. Borup blev oprindelig indvalgt i Jyske Banks repræsentantskab i 1998. Jens A. Borup er fhv. fiskeskipper og har haft egen kutter i perioden 1980-2013. Jens A. Borup har følgende ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i FF Skagen Fond Bestyrelsesformand i FF Skagen A/S samt ledelseshverv i 5 helejede datterselskaber Bestyrelsesformand i Scandic Pelagic Bestyrelsesmedlem i Scandic Pelagic AB samt 1 helejet datterselskab Bestyrelsesmedlem i Fiskeafgiftsfonden Direktør i Starholm Holding ApS Særlige kompetencer: Erfaring fra bestyrelsesarbejde Ekspertise inden for fiskeri og øvrige primære erhverv Til top Keld Norup Advokat Født: 1953 Keld Norup har været bestyrelsesmedlem siden 2007 og er medlem af nomineringsudvalget. Valgperiode udløber: 2022 Keld Norup anses ikke som uafhængig grundet bestyrelsesanciennitet. Keld Norup har tidligere været medlem af bankens revisionsudvalg. Keld Norup blev formand for Jyske Banks repræsentantskab i 2020 efter at have været næstformand siden 2014. Keld Norup blev oprindelig indvalgt i Jyske Banks repræsentantskab i 1998. Keld Norup er advokat (H) og har været administrerende partner hos advokatfirmaet SKOV Advokater Advokataktieselskab i perioden 1. januar 1993 til 1. oktober 2011, og har fra 1. oktober 2011 været formand for advokatselskabets bestyrelse. Keld Norup beskæftiger sig primært med bestyrelsesarbejde, erhvervs- og selskabsret, virksomhedsoverdragelse samt fast ejendom. Keld Norup opnåede sin juridiske kandidatgrad fra Aarhus Universitet i 1980. Keld Norup blev ansat hos det daværende Bent Skov Partnere i 1980 og har været partner samme sted siden 1984. Særlige kompetencer: Erfaring fra bestyrelsesarbejde Juridisk ekspertise, herunder særligt erhvervs- og selskabsret, rådgivning/styring/finansiering af transaktioner inden for køb og salg af virksomheder samt rådgivning vedrørende køb/salg/projektering af erhvervs- og beboelsesejendomme Til top Rina Asmussen Konsulent Født: 1959   Rina Asmussen har været bestyrelsesmedlem siden 2014, og er formand for Risikoudvalget samt formand for Digitaliserings- og teknologiudvalget. Valgperiode udløber: 2023 Rina Asmussen anses som værende uafhængig. Rina blev i 2014 indvalgt i Jyske Banks repræsentantskab og bestyrelse i forbindelse med sammenlægningen med Jyske Realkredit A/S (tidligere BRFkredit a/s). Rina Asmussen har siden 2014 været formand for koncernrisikoudvalget samt siden 2017 formand for digitaliserings- og teknologiudvalget. Rina Asmussen har sit eget konsulentfirma RA-Consulting (Ledelsesrådgivning, personlig sparringspartner). Rina Asmussen har i perioden 2013-18 været partner hos den internationale Executive Search virksomhed Stanton Chase. Forud for det har Rina Asmussen haft en 30-årig lang karriere i den danske finansielle sektor, de første 20 år i en lang række roller indenfor investering og risikostyring og de sidste 10 år siddet i ledelsen af retailområdet i Danske Bank, Danmark. I den periode stod Rina Asmussen i spidsen for meget forskelligartede opgaver og forandringer, fra fusioner, organisationsudvikling, performance management og til udvikling af kundebetjeningen på tværs af fysiske og digitale kanaler. Det kulminerede med stillingen som vicedirektør i BG Bank samt sidenhen Danske Bank, Danmark i årene 2006-2011. Rina Asmussen har følgende ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem og næstformand i BRF Fonden samt et helejet datterselskab Bestyrelsesmedlem i PFA Invest Bestyrelsesmedlem i HUMAN UNIVERZ Partner byHeart ApS Direktør i RA Consulting Rina Asmussen er cand.merc. fra CBS i 1988. Særlige kompetencer: Erfaring fra ledelse af større finansielle virksomheder, herunder investering, risikostyring, økonomistyring samt kundebetjening og rådgivning Generel ledelse, forretningsudvikling og forandringsprocesser Til top Anker Laden-Andersen Advokat Født: 1956 Anker Laden-Andersen har været bestyrelsesmedlem siden 2019, hvor han tillige blev medlem af revisionsudvalget. Valgperiode udløber: 2022 Anker Laden-Andersen anses som værende uafhængig. Cand. Jur. og Advokat (H). Han er fransk konsul og har været partner i HjulmandKaptain siden 1990. Særlige kompetencer: Erfaring fra bestyrelsesarbejde Erhvervs- og fondsret Drift og ledelse af selskaber Krisestyring og –kommunikation Til top Per Schnack Konsulent Født: 1961 Per Schnack har været medlem af bestyrelsen siden 2019. Han er formand af Revisionsudvalget og medlem af Koncernrisikoudvalget. Valgperiode udløber: 2021 Per Schnack anses som værende uafhængig. Per Schnack trådte ind i Revisionsudvalget i 2019, og blev formand for udvalget i 2020. Per trådte ind i Koncernrisikoudvalget i 2020. Per Schnack beskæftiger sig med konsulent- og bestyrelsesarbejde. Per Schnack er tidligere direktør (CFO & CRO) i Danmarks Skibskredit A/S, hvor han var beskæftiget i perioden 1991-2018. Før det var han i perioden 1985-1991 ansat i J. Lauritzen A/S som fuldmægtig/finanschef og i perioden 1983-1985 hos A.P. Møller som trainee/souschef på rente- og valutasektionen. Per Schnack indtrådte i direktionen hos Danmarks Skibskredit A/S i 2008, hvor hans primære ansvarsområder var Finans, Økonomi, IT, Legal and Compliance samt Intern Kontrol. Per Schnack besidder dermed ikke alene den ledelseserfaring fra anden relevant finansiel virksomhed, som skal være repræsenteret i bestyrelsen, men har tillige kvalifikationer indenfor regnskab jf. Finanstilsynets krav herom. Per Schnack er civiløkonom fra CBS, HD (F) (1987) og HD (IØ) (1992) og har bestyrelsesuddannelse fra CBS Executive (2018). Særlige kompetencer: Bredt kendskab til ledelse af finansiel virksomhed, finansiel risikostyring, finansiel regulering, kapitalmarkeder, regnskabsaflæggelse, rating og obligationsudstedelse. Til top Bente Overgaard Programdirektør Født: 1964 Bente Overgaard har været bestyrelsesmedlem siden 2020, hvor hun tillige blev medlem af Koncernrisikoudvalget og Digitaliserings- og teknologiudvalget. Valgperiode udløber: 2021 Bente Overgaard anses som værende uafhængig. Bente Overgaard blev valgt ind i Jyske Banks Repræsentantskab i 2019. Bente Overgaard er programdirektør for CBS finansielle bestyrelsesuddannelser, dvs. bestyrelsesuddannelserne til bank/realkredit, forsikring/pension samt investeringsforeninger/kapitalforvaltningsselskaber. Bente Overgaard beskæftiger sig med selvstændig rådgivningsvirksomhed, hvor igennem hun udbyder konsulentydelser relateret til bestyrelsesudvikling og strategiprojekter. Bente Overgaard var i perioden 1990-2016 ansat i Nykredit A/S. De sidste 8 år som koncerndirektør med skiftende ansvarsområder, herunder IT, HR, Ejendomme og markedsføring. Bente har tidligere været bestyrelsesmedlem hos Totalkredit A/S, JN Data A/S, BEC, Københavns Energi /HOFOR, Energinet, og Finanssektorens Arbejdsgiverforening m.fl. Hun har desuden været medlem af tænketanken BIG Future 2015. Bente Overgaard besidder dermed den ledelseserfaring fra anden relevant finansiel virksomhed, som skal være repræsenteret i bestyrelsen jf. Finanstilsynets krav herom. Har derudover bred ledelseserfaring fra anden virksomhed. I henhold til Selskabslovens §120, stk. 3, oplyses det, at Bente Overgaard har følgende ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i SP Group A/S Bestyrelsesmedlem i Holberg Fenger Holding A/S samt 5 helejede datterselskaber Bestyrelsesmedlem i Prodata Holding A/S samt 2 helejede datterselskaber Bestyrelsesmedlem i Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Adm. Direktør i Overgaard Advisory ApS Bente Overgaard er desuden udpeget til flg. offentlige tillidshverv: Bestyrelsesformand hos S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Næstformand i bestyrelsen for Den Danske Naturfond Bestyrelsesmedlem hos Finansiel Stabilitet Bente Overgaard er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet i 1990. Har desuden gennemført uddannelser hos Bestyrelsesakademiet og CBS Executive, Bestyrelsesuddannelserne, Bestyrelsesakademiet, Executive Management Program, Insead mv. Særlige kompetencer: Erfaring fra ledelse af større finansiel virksomhed, herunder IT og HR, Ejendomsfinansiering og Corporate Governance / ESG Til top Christina Lykke Munk (Medarbejderrepræsentant) Forvaltningsrådgiver Født: 1978 Christina Lykke Munk har været medarbejdervalgt medlem siden 2016 samt medlem af revisionsudvalget siden 2018. Valgperiode udløber: 2022 Christina Lykke Munk har været ansat i sektoren siden 1998 og i Jyske Bank siden 2005. Christina har en bankfaglig uddannelse bag sig og har siden 2005 varetaget flere forskellige funktioner i Jyske Bank. Til top Johnny Christensen (Medarbejderrepræsentant) Næstformand, Jyske Bank Kreds Født: 1962 Johnny Christensen har været medarbejdervalgt medlem siden 2018 samt medlem af digitaliserings- og teknologiudvalget siden 2018. Valgperiode udløber: 2022 Johnny Christensen er næstformand i Jyske Bank Kreds. Har været i sektoren siden 1981, og er bankuddannet. Johnny kom til Jyske Bank i 2002 og har siden da varetaget forskellige funktioner i Jyske Bank. Til top Marianne Lillevang (Medarbejderrepræsentant) Formand, Jyske Bank Kreds Født: 1965 Marianne Lillevang har været medarbejdervalgt medlem siden 2006 og er medlem af koncernrisikoudvalget og vederlagsudvalget. Valgperiode udløber: 2022 Marianne Lillevang var i perioden 2012-2018 medlem af Revisionsudvalget og har siden 2018 været medlem af Koncernrisikoudvalget og Vederlagsudvalget. Marianne Lillevang har tidligere været medlem af bestyrelsens revisionsudvalg. Marianne Lillevang er formand for Jyske Bank Kreds. Marianne Lillevang afsluttede sin bankassistentuddannelse i 1987 og har siden varetaget forskellige funktioner i Jyske Bank. Marianne Lillevang har siden 2018 været medlem af Finansforbundets hovedbestyrelse. Til top Koncerndirektionen Anders Dam Ordførende direktør Født: 1956 Anders Dam har været bankdirektør siden 1995 og ordførende direktør siden 1997. Har direktionsansvaret for Privat, Økonomi, Risiko, Juridisk, Kommunikation og Markedsføring, HR samt Compliance. Anders Dam er derudover bestyrelsesmedlem i FinansDanmark, FR I af 16. september 2015 A/S, Foreningen Bankdata F.m.b.a. (næstformand), Jyske Banks Almennyttige Fond (formand), Jyske Banks Almennyttige Fonds Holdingselskab A/S (formand) og Jyske Banks Pensionstilskudsfond. Inden sin udnævnelse til bankdirektør var Anders Dam i perioden 1992-1995 direktør i Stibo Datagrafikgruppen. Der forinden var Anders Dam underdirektør i Jyske Bank, Udviklings- og Planlægningsområde i perioden 1990-1992 efter at have været Jyske Banks cheføkonom i perioden 1987-1990. Anders Dam havde indtil da været ansat fra 1982-1987 i Håndværksrådet, heraf de sidste to år som cheføkonom. Anders Dam afsluttede sin kandidatuddannelse som cand. oecon. i 1981 ved Aarhus Universitet. Til top Niels Erik Jakobsen Bankdirektør Født: 1958 Niels Erik Jakobsen har været bankdirektør siden 2009. Har direktionsansvaret for Capital Markets, Jyske Realkredit, Jyske Finans og Jyske Invest Fund Management A/S. Niels Erik Jakobsen er derudover bestyrelsesformand i Jyske Finans A/S. Desuden er han bestyrelsesmedlem i Jyske Realkredit A/S (tidligere BRFkredit a/s), BI Holding A/S, BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, Letpension A/S og Jyske Banks Pensionstilskudsfond. Op til sin udnævnelse til bankdirektør var Niels Erik Jakobsen i perioden 2007-2009 direktør for Finans, Økonomi og Risikostyring og havde inden da været tilknyttet bankens Finansområde siden 1993 – som afdelingsdirektør fra 1994 og områdedirektør fra 1999. Niels Erik Jakobsen blev ansat i Jyske Bank i 1987 som analytiker i bankens Økonomiske Afdeling. I perioden 1986-1987 var Niels Erik Jakobsen ansat i Regionalbankernes Sekretariat som økonom. Niels Erik Jakobsen afsluttede sin kandidatuddannelse som cand.merc. i finansiering fra Handelshøjskolen i Aarhus i 1987 og blev udlært i Skive Sparekasse i 1980. Til top Per Skovhus Bankdirektør Født: 1959 Per Skovhus har været bankdirektør siden 2013. Har direktionsansvaret for Kredit, Erhverv og Private Banking. Per Skovhus er derudover bestyrelsesmedlem i Jyske Realkredit A/S (tidligere BRFkredit a/s) (næstformand), Jyske Finans A/S og Jyske Banks Pensionstilskudsfond. Cand.jur. Per Skovhus var gennem 33 år frem til juli 2012 ansat i Danske Bank, heraf de sidste 6 år som medlem af Danske Banks direktion. Per Skovhus har i den forbindelse varetaget forskellige ledelses- og tillidshverv – herunder været bestyrelsesmedlem i Realkredit Danmark, Danmarks Skibskredit A/S og Finansrådet. Til top Peter Schleidt Bankdirektør Født: 1964 Peter Schleidt har været bankdirektør siden 2017. Har direktionsansvaret for Forretningskoncepter, Forretningsservice og Ejendomme. Peter Schleidt er derudover medlem af bestyrelsen for Jyske Realkredit A/S, JN Data A/S og VP Securities A/S. Peter Schleidt var i perioden 2013-2017 koncerndirektør, COO i TDC. Forinden var Peter Schleidt i perioden 1989-2013 ansat i Danske Bank og fungerede fra 2003 til 2013 som CIO og executive vice president samme sted. Peter Schleidt er uddannet civilingeniør og HD i organisation. Til top

Lundgrens advokater.
Partner Philip Baruch.
Som i Jyske Bank sagen kendes for at have fremlagt falske beviser for domstolen, og at dette skete for at skuffe i retsforhold.
Jyske Banks koncern ledelse, og Anders Christian Dam, er flere gange opfordret til at svare på, hvorfor Philip Baruch for Jyske Bank, flere gange har løjet overfor domstolen i den sag, der er igang mod Jyske Bank koncernen for million svindel mod bankens kunde. / Kunder.
Du kan kontakte Philip Baruch i Lund Elmer Sandager Advokater.
Kalvebod Brygge 39 – 41
1560 København V
info@les.dk
+45 33 300 200


Med speciale i blandt andet, ledelses ansvar.

Forsikring og erstatning

Le­del­ses­ansvar

💰

Til deling med Folketinget 12 maj 2021.

Bedes lagt frem i læse salen, og delt med Retsudvalget, og at undersøge hvorvidt Jyske Bank A/S har lavet Dokumentfalsk i bankens forretninger.

Jeg spørger venligst om der fra politisk side kan gives Jyske Bank A/S tilladelse, til at bruge dokumentetfalsk, og om Jyske Bank koncernen gerne overfor domstolen, må fremlægde falske oplysninger for at skuffe i retsforhold.

Mailen er også med henvisning til den kriminelle organisation Jyske Bank A/S. samt de mange som har hjulpet Jyske Bank koncernen, med at kunne fortsætte med at bedrage bankens kunde, deriblandt Lund Elmer Sandager advokater samt Lundgrens advokater.

💰

Vælg underside

Værdifuld juridisk og finansiel rådgivning

Ledelsesansvar er vigtigt at tage alvorligt – både som direktions- og bestyrelsesmedlem. En forkert disposition på ledelsesniveau kan have store økonomiske omkostninger for en virksomhed, og der stilles i dag skærpede lovgivningsmæssige krav til de pligter og det tilsyn, der skal føres af direktion og/eller bestyrelse.

Vores advokater er anerkendte som førende indenfor ledelsesansvar og har omfattende erfaring med retssager og konfliktløsning på området.

Ledelsesansvar kræver både stor juridisk og finansiel indsigt, og du får hjælp til begge dele af vores specialister på området.

Aftal et uforpligtende møde på +45 33 300 200 eller info@les.dk.

 

Forsikring og erstatning

Rå­d­gi­ve­ransvar

Vælg underside

Få hjælp af anerkendte specialister 

Vores advokater har solid erfaring med retssager og konfliktløsning indenfor rådgiveransvar og er anerkendte som specialister på området. Uanset din branche, får du præcis den rådgivning og hjælp, du har brug for fra eksperter, der selv sidder i rådgiverrollen.

Vi hjælper med at forebygge, så du undgår at komme i problemer. Er problemet opstået, får du hjælp til at løse situationen.

Aftal et uforpligtende møde på +45 33 300 200 eller info@les.dk.

 

Formoder at Philip Baruch har rådgivet og anbefalet de øvrige medlemmer i Jyske Banks koncern ledelse, at Jyske Bank skal FORTÆTTE MED AT BEDRAGE DERES KUNDER.

Philip Baruch ved hvad han gør, og det er bevidste handlinger når Philip Baruch har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen.

 

Philip Baruch meddeleler januar 2021. at Philip Baruch udtræder af Jyske Banks bestyrelse, hvor advokaten er næstformand.

Philip Baruch meddeleler 12-01-2021. At vil udtræde af Jyske Banks bestyrelse.

 

Philip Baruch der er medstifter af Lund Elmer Sandager Advokater, hvor PHILIP BARUCH som advokat i Lund Elmer Sandager Advokater, for Jyske Bank A/S gentagne gange har løjet overfor domstolen, ved at fremlægge falske og manipuleret oplysninger, for at ville skuffe i retsforhold.

Philip Baruch skrev 1. Februar 2019. Bilag 55. Til Lundgrens advokater Dan Terkildsen.

At det var strafbar handling, at kalde Lund Elmer Sandager Advokater for det de er, og Jyske Bank koncernen for at være kriminelle.

Carsten Storbjerg har flere gange skrevet til samtlige medlemmer i Jyske Banks bestyrelse som her.

11. December 2020. Og 24. Juni 2020. deriblandt til Anders Christian Dam, hvad han mener er usandt, således det kan rettes, breve er delt herfra LINK.

Jyske Banks bestyrelse har ikke ønsket at oplyse kunden, hvilke påstande mod Jyske Bank koncernen, der på siden www.banknyt.dk eller på Jyske Bank bilerne der er usande og hvad der er strafbar handling.

 


Om Philip Baruch fortsat vil være at finde som direktør i Jyske Bank koncernen, eller på andre poster i banken vides ikke.

 

 

Når vi ved at Philip Baruch gentagne gange har løjet overfor domstolen i retsforhold, i sagen BS-402/2015-VIB.

For at skuffe i retsforhold, hvad så med de andre sager hvor Philip Baruch for Jyske Bank koncernen har fået til opgave at vinde over Jyske Banks kunder, er det uanset midlet.

Hvad så i sager som Engskoven, har Philip Baruch været ærlig.

 

 


Philip Baruch udover næstformand i Jyske Banks bestyrelse, medlem af følgende udvalg

Vederlagsudvalg

Bestyrelsen har nedsat et Vederlagsudvalg.

Kurt Bligaard Pedersen

Kurt Bligaard Pedersen

Direktør

Philip Baruch

Philip Baruch

Advokat

Marianne Lillevang

Marianne Lillevang

Formand, Jyske Bank Kreds

Nomineringsudvalg

Bestyrelsen har nedsat et Nomineringsudvalg.

Kurt Bligaard Pedersen

Kurt Bligaard Pedersen

Direktør

Philip Baruch

Philip Baruch

Advokat

Jens A. Borup

Jens A. Borup

Master of a fishing vessel

Keld Norup

Keld Norup

Advokat

 


Koncernledelse


Koncernbestyrelsen

Koncernbestyrelsen sammensættes på følgende måde:

 • Repræsentantskabet vælger seks medlemmer til koncernbestyrelsen.
 • Generalforsamlingen kan vælge op til to medlemmer til koncernbestyrelsen.
 • Medarbejderne vælger det lovpligtige antal medarbejderrepræsentanter — det er i øjeblikket tre.

Koncernbestyrelsen konstituerer sig selv og ansætter koncerndirektionen, som står for den daglige ledelse.


Kurt Bligaard Pedersen

Kurt Bligaard Pedersen (formand)

Adm. Direktør
Født: 1959
Kurt Bligaard Pedersen har været medlem af bestyrelsen siden 2014. Han blev i 2020 valgt til formand for bestyrelsen og er medlem af alle bestyrelsesudvalg, herunder formand for vederlagsudvalget og nomineringsudvalget.

Valgperiode udløber: 2023

Kurt Bligaard Pedersen anses som værende uafhængig.

Kurt Bligaard Pedersen blev valgt ind i Jyske Banks repræsentantskab og bestyrelse i forbindelse med sammenlægningen med BRFkredit a/s (nu Jyske Realkredit A/S) i 2014. Kurt Bligaard Pedersen var i perioden 2014-2020 næstformand for bestyrelsen og har i samme periode været medlem af Revisionsudvalget, nomineringsudvalget og vederlagsudvalget.

Kurt Bligaard Pedersen er administrerende direktør i Gazprom Marketing & Trading Retail Limited.

Kurt Bligaard Pedersen var i årene 2002-2012 koncerndirektør i DONG Energy A/S efter i perioden 2000-2001 at have været administrerende direktør for Falck Danmark A/S. Kurt Bligaard Pedersen var forinden i perioden 1996-2000 finansdirektør og senere administrerende direktør i Københavns Kommune efter at have været kontorchef og senere afdelingschef i Finansministeriet i perioden 1992-1996. Kurt Bligaard Pedersen har derudover været konsulent for Den Socialdemokratiske Folketingsgruppe i årene 1988-1992.

Kurt Bligaard Pedersen har desuden bestridt en række bestyrelsesposter, herunder medlem af bestyrelsen i Noordgastransport B.V., næstformand i Københavns Zoologiske have, medlem af bestyrelsen i NKT Holding A/S, medlem af bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden og formand for Københavns Lufthavne A/S.

Kurt Bligaard Pedersen har følgende ledelseshverv:

 • Bestyrelsesmedlem og direktør i Gazprom Energy Ltd.

Direktør i Bligaard Consult v/Kurt Bligaard Pedersen

Kurt Bligaard Pedersen er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 1988.

Særlige kompetencer:

 • Erfaring fra ledelse af større danske og internationale virksomheder, herunder offentlig virksomhed
 • Finansiel og økonomisk ekspertise, herunder regnskabsforhold

Til top


Philip Baruch

Philip Baruch (næstformand)

Advokat
Født: 1953
 

Philip Baruch har været bestyrelsesmedlem siden 2006 og siden 2020 næstformand for bestyrelsen. Han er medlem af nomineringsudvalget og vederlagsudvalget.

Valgperiode udløber: 2021

Philip Baruch anses ikke som værende uafhængig grundet bestyrelsesanciennitet.

Philip Baruch blev oprindelig indvalgt i Jyske Banks repræsentantskab i 1993, hvor han i 2006-2012 var næstformand og i perioden 2012-2020 formand for repræsentantskabet. Han har tidligere været medlem af revisionsudvalget.

Philip Baruch er advokat (H) samt partner i Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab. Philip Baruch beskæftiger sig primært med generel erhvervsrådgivning, herunder hovedaktionærforhold, køb og salg af virksomheder samt voldgiftssager.

Philip Baruch opnåede sin juridiske kandidatgrad fra Københavns Universitet i 1978. Philip Baruch har været dommerfuldmægtig 1978-1981, ansat hos landsretssagfører Paul Kurzenberger 1981 og partner samme sted 1983. Philip Baruch var medstifter af Advokatfirmaet Thyregod & Elmer i 1989 og medstifter af Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager i 1999.

Særlige kompetencer:

 • Erfaring fra bestyrelsesarbejde
 • Juridisk ekspertise, herunder køb og salg af virksomheder

Til top


Jens A. Borup

Jens A. Borup

Fhv. Fiskeskipper
Født: 1955

Jens A. Borup har været bestyrelsesmedlem siden 2005. Han er medlem af nomineringsudvalget og revisionsudvalget.

Valgperiode udløber: 2023

Jens A. Borup anses ikke som værende uafhængig grundet bestyrelsesanciennitet.

Jens A. Borup var i perioden 2011-2014 næstformand for bestyrelsen. Han har tidligere været medlem af bestyrelsens lønudvalg og koncernrisikoudvalg. Jens A. Borup blev oprindelig indvalgt i Jyske Banks repræsentantskab i 1998.

Jens A. Borup er fhv. fiskeskipper og har haft egen kutter i perioden 1980-2013.

Jens A. Borup har følgende ledelseshverv:

 • Bestyrelsesmedlem i FF Skagen Fond
 • Bestyrelsesformand i FF Skagen A/S samt ledelseshverv i 5 helejede datterselskaber
 • Bestyrelsesformand i Scandic Pelagic
 • Bestyrelsesmedlem i Scandic Pelagic AB samt 1 helejet datterselskab
 • Bestyrelsesmedlem i Fiskeafgiftsfonden
 • Direktør i Starholm Holding ApS

Særlige kompetencer:

 • Erfaring fra bestyrelsesarbejde
 • Ekspertise inden for fiskeri og øvrige primære erhverv

Til top


Keld Norup

Keld Norup

Advokat
Født: 1953

Keld Norup har været bestyrelsesmedlem siden 2007 og er medlem af nomineringsudvalget.

Valgperiode udløber: 2022

Keld Norup anses ikke som uafhængig grundet bestyrelsesanciennitet.

Keld Norup har tidligere været medlem af bankens revisionsudvalg. Keld Norup blev formand for Jyske Banks repræsentantskab i 2020 efter at have været næstformand siden 2014. Keld Norup blev oprindelig indvalgt i Jyske Banks repræsentantskab i 1998.

Keld Norup er advokat (H) og har været administrerende partner hos advokatfirmaet SKOV Advokater Advokataktieselskab i perioden 1. januar 1993 til 1. oktober 2011, og har fra 1. oktober 2011 været formand for advokatselskabets bestyrelse. Keld Norup beskæftiger sig primært med bestyrelsesarbejde, erhvervs- og selskabsret, virksomhedsoverdragelse samt fast ejendom. Keld Norup opnåede sin juridiske kandidatgrad fra Aarhus Universitet i 1980. Keld Norup blev ansat hos det daværende Bent Skov Partnere i 1980 og har været partner samme sted siden 1984.

Særlige kompetencer:

 • Erfaring fra bestyrelsesarbejde
 • Juridisk ekspertise, herunder særligt erhvervs- og selskabsret, rådgivning/styring/finansiering af transaktioner inden for køb og salg af virksomheder samt rådgivning vedrørende køb/salg/projektering af erhvervs- og beboelsesejendomme

Til top


Rina Asmussen

Rina Asmussen

Konsulent
Født: 1959
 

Rina Asmussen har været bestyrelsesmedlem siden 2014, og er formand for Risikoudvalget samt formand for Digitaliserings- og teknologiudvalget.

Valgperiode udløber: 2023

Rina Asmussen anses som værende uafhængig.

Rina blev i 2014 indvalgt i Jyske Banks repræsentantskab og bestyrelse i forbindelse med sammenlægningen med Jyske Realkredit A/S (tidligere BRFkredit a/s). Rina Asmussen har siden 2014 været formand for koncernrisikoudvalget samt siden 2017 formand for digitaliserings- og teknologiudvalget.

Rina Asmussen har sit eget konsulentfirma RA-Consulting (Ledelsesrådgivning, personlig sparringspartner).

Rina Asmussen har i perioden 2013-18 været partner hos den internationale Executive Search virksomhed Stanton Chase. Forud for det har Rina Asmussen haft en 30-årig lang karriere i den danske finansielle sektor, de første 20 år i en lang række roller indenfor investering og risikostyring og de sidste 10 år siddet i ledelsen af retailområdet i Danske Bank, Danmark. I den periode stod Rina Asmussen i spidsen for meget forskelligartede opgaver og forandringer, fra fusioner, organisationsudvikling, performance management og til udvikling af kundebetjeningen på tværs af fysiske og digitale kanaler. Det kulminerede med stillingen som vicedirektør i BG Bank samt sidenhen Danske Bank, Danmark i årene 2006-2011.

Rina Asmussen har følgende ledelseshverv:

 • Bestyrelsesmedlem og næstformand i BRF Fonden samt et helejet datterselskab
 • Bestyrelsesmedlem i PFA Invest
 • Bestyrelsesmedlem i HUMAN UNIVERZ Partner byHeart ApS
 • Direktør i RA Consulting

Rina Asmussen er cand.merc. fra CBS i 1988.

Særlige kompetencer:

 • Erfaring fra ledelse af større finansielle virksomheder, herunder investering, risikostyring, økonomistyring samt kundebetjening og rådgivning
 • Generel ledelse, forretningsudvikling og forandringsprocesser

Til top


Keld Norup

Anker Laden-Andersen

Advokat
Født: 1956

Anker Laden-Andersen har været bestyrelsesmedlem siden 2019, hvor han tillige blev medlem af revisionsudvalget.

Valgperiode udløber: 2022

Anker Laden-Andersen anses som værende uafhængig.

Cand. Jur. og Advokat (H). Han er fransk konsul og har været partner i HjulmandKaptain siden 1990.

Særlige kompetencer:

 • Erfaring fra bestyrelsesarbejde
 • Erhvervs- og fondsret
 • Drift og ledelse af selskaber
 • Krisestyring og –kommunikation

Til top


Per Schnack

Per Schnack

Konsulent
Født: 1961

Per Schnack har været medlem af bestyrelsen siden 2019. Han er formand af Revisionsudvalget og medlem af Koncernrisikoudvalget.

Valgperiode udløber: 2021

Per Schnack anses som værende uafhængig.

Per Schnack trådte ind i Revisionsudvalget i 2019, og blev formand for udvalget i 2020. Per trådte ind i Koncernrisikoudvalget i 2020.

Per Schnack beskæftiger sig med konsulent- og bestyrelsesarbejde. Per Schnack er tidligere direktør (CFO & CRO) i Danmarks Skibskredit A/S, hvor han var beskæftiget i perioden 1991-2018. Før det var han i perioden 1985-1991 ansat i J. Lauritzen A/S som fuldmægtig/finanschef og i perioden 1983-1985 hos A.P. Møller som trainee/souschef på rente- og valutasektionen.

Per Schnack indtrådte i direktionen hos Danmarks Skibskredit A/S i 2008, hvor hans primære ansvarsområder var Finans, Økonomi, IT, Legal and Compliance samt Intern Kontrol.

Per Schnack besidder dermed ikke alene den ledelseserfaring fra anden relevant finansiel virksomhed, som skal være repræsenteret i bestyrelsen, men har tillige kvalifikationer indenfor regnskab jf. Finanstilsynets krav herom.

Per Schnack er civiløkonom fra CBS, HD (F) (1987) og HD (IØ) (1992) og har bestyrelsesuddannelse fra CBS Executive (2018).

Særlige kompetencer:

Bredt kendskab til ledelse af finansiel virksomhed, finansiel risikostyring, finansiel regulering, kapitalmarkeder, regnskabsaflæggelse, rating og obligationsudstedelse.

Til top


Bente Overgaard

Bente Overgaard

Programdirektør
Født: 1964

Bente Overgaard har været bestyrelsesmedlem siden 2020, hvor hun tillige blev medlem af Koncernrisikoudvalget og Digitaliserings- og teknologiudvalget.

Valgperiode udløber: 2021

Bente Overgaard anses som værende uafhængig.

Bente Overgaard blev valgt ind i Jyske Banks Repræsentantskab i 2019.

Bente Overgaard er programdirektør for CBS finansielle bestyrelsesuddannelser, dvs. bestyrelsesuddannelserne til bank/realkredit, forsikring/pension samt investeringsforeninger / kapitalforvaltningsselskaber. Bente Overgaard beskæftiger sig med selvstændig rådgivningsvirksomhed, hvor igennem hun udbyder konsulentydelser relateret til bestyrelsesudvikling og strategiprojekter.

Bente Overgaard var i perioden 1990-2016 ansat i Nykredit A/S. De sidste 8 år som koncerndirektør med skiftende ansvarsområder, herunder IT, HR, Ejendomme og markedsføring.

Bente har tidligere været bestyrelsesmedlem hos Totalkredit A/S, JN Data A/S, BEC, Københavns Energi /HOFOR, Energinet, og Finanssektorens Arbejdsgiverforening m.fl. Hun har desuden været medlem af tænketanken BIG Future 2015.

Bente Overgaard besidder dermed den ledelseserfaring fra anden relevant finansiel virksomhed, som skal være repræsenteret i bestyrelsen jf. Finanstilsynets krav herom. Har derudover bred ledelseserfaring fra anden virksomhed.

I henhold til Selskabslovens §120, stk. 3, oplyses det, at Bente Overgaard har følgende ledelseshverv:

 • Bestyrelsesmedlem i SP Group A/S
 • Bestyrelsesmedlem i Holberg Fenger Holding A/S samt 5 helejede datterselskaber
 • Bestyrelsesmedlem i Prodata Holding A/S samt 2 helejede datterselskaber
 • Bestyrelsesmedlem i Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
 • Adm. Direktør i Overgaard Advisory ApS

Bente Overgaard er desuden udpeget til flg. offentlige tillidshverv:

 • Bestyrelsesformand hos S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Næstformand i bestyrelsen for Den Danske Naturfond
 • Bestyrelsesmedlem hos Finansiel Stabilitet

Bente Overgaard er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet i 1990. Har desuden gennemført uddannelser hos Bestyrelsesakademiet og CBS Executive, Bestyrelsesuddannelserne, Bestyrelsesakademiet, Executive Management Program, Insead mv.

Særlige kompetencer:

Erfaring fra ledelse af større finansiel virksomhed, herunder IT og HR, Ejendomsfinansiering og Corporate Governance / ESG

Til top


Christina Lykke Munk

Christina Lykke Munk

(Medarbejderrepræsentant)

Forvaltningsrådgiver
Født: 1978

Christina Lykke Munk har været medarbejdervalgt medlem siden 2016 samt medlem af revisionsudvalget siden 2018.

Valgperiode udløber: 2022

Christina Lykke Munk har været ansat i sektoren siden 1998 og i Jyske Bank siden 2005. Christina har en bankfaglig uddannelse bag sig og har siden 2005 varetaget flere forskellige funktioner i Jyske Bank.

Til top


Johnny Christensen

Johnny Christensen

 (Medarbejderrepræsentant)

Næstformand, Jyske Bank Kreds
Født: 1962

Johnny Christensen har været medarbejdervalgt medlem siden 2018 samt medlem af digitaliserings- og teknologiudvalget siden 2018.

Valgperiode udløber: 2022

Johnny Christensen er næstformand i Jyske Bank Kreds. Har været i sektoren siden 1981, og er bankuddannet. Johnny kom til Jyske Bank i 2002 og har siden da varetaget forskellige funktioner i Jyske Bank.

Til top


Marianne Lillevang

Marianne Lillevang (Medarbejderrepræsentant)

Formand, Jyske Bank Kreds
Født: 1965

Marianne Lillevang har været medarbejdervalgt medlem siden 2006 og er medlem af koncernrisikoudvalget og vederlagsudvalget.

Valgperiode udløber: 2022

Marianne Lillevang var i perioden 2012-2018 medlem af Revisionsudvalget og har siden 2018 været medlem af Koncernrisikoudvalget og Vederlagsudvalget.

Marianne Lillevang har tidligere været medlem af bestyrelsens revisionsudvalg. Marianne Lillevang er formand for Jyske Bank Kreds. Marianne Lillevang afsluttede sin bankassistentuddannelse i 1987 og har siden varetaget forskellige funktioner i Jyske Bank. Marianne Lillevang har siden 2018 været medlem af Finansforbundets hovedbestyrelse.

Til top


Koncerndirektionen

Anders Dam

Anders Dam

Ordførende direktør
Født: 1956
Anders Dam har været bankdirektør siden 1995 og ordførende direktør siden 1997.
Har direktionsansvaret for
Privat,
Økonomi,
Risiko,
Juridisk,
Kommunikation og
Markedsføring,
HR samt Compliance.

Anders Dam er derudover bestyrelsesmedlem i FinansDanmark, FR I af 16. september 2015 A/S, Foreningen Bankdata F.m.b.a. (næstformand), Jyske Banks Almennyttige Fond (formand), Jyske Banks Almennyttige Fonds Holdingselskab A/S (formand) og Jyske Banks Pensionstilskudsfond.

Inden sin udnævnelse til bankdirektør var Anders Dam i perioden 1992-1995 direktør i Stibo Datagrafikgruppen. Der forinden var Anders Dam underdirektør i Jyske Bank, Udviklings- og Planlægningsområde i perioden 1990-1992 efter at have været Jyske Banks cheføkonom i perioden 1987-1990. Anders Dam havde indtil da været ansat fra 1982-1987 i Håndværksrådet, heraf de sidste to år som cheføkonom. Anders Dam afsluttede sin kandidatuddannelse som cand. oecon. i 1981 ved Aarhus Universitet.

Til top


Niels Erik Jakobsen

Niels Erik Jakobsen

Bankdirektør
Født: 1958

 

Niels Erik Jakobsen har været bankdirektør siden 2009. Har direktionsansvaret for Capital Markets, Jyske Realkredit, Jyske Finans og Jyske Invest Fund Management A/S.

Niels Erik Jakobsen er derudover bestyrelsesformand i Jyske Finans A/S. Desuden er han bestyrelsesmedlem i Jyske Realkredit A/S (tidligere BRFkredit a/s), BI Holding A/S, BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, Letpension A/S og Jyske Banks Pensionstilskudsfond.

Op til sin udnævnelse til bankdirektør var Niels Erik Jakobsen i perioden 2007-2009 direktør for Finans, Økonomi og Risikostyring og havde inden da været tilknyttet bankens Finansområde siden 1993 – som afdelingsdirektør fra 1994 og områdedirektør fra 1999. Niels Erik Jakobsen blev ansat i Jyske Bank i 1987 som analytiker i bankens Økonomiske Afdeling. I perioden 1986-1987 var Niels Erik Jakobsen ansat i Regionalbankernes Sekretariat som økonom.

Niels Erik Jakobsen afsluttede sin kandidatuddannelse som cand.merc. i finansiering fra Handelshøjskolen i Aarhus i 1987 og blev udlært i Skive Sparekasse i 1980.

Til top


Per Skovhus

Per Skovhus

Bankdirektør
Født: 1959

 

Per Skovhus har været bankdirektør siden 2013. Har direktionsansvaret for Kredit, Erhverv og Private Banking.

Per Skovhus er derudover bestyrelsesmedlem i Jyske Realkredit A/S (tidligere BRFkredit a/s) (næstformand), Jyske Finans A/S og Jyske Banks Pensionstilskudsfond.

Cand.jur. Per Skovhus var gennem 33 år frem til juli 2012 ansat i Danske Bank, heraf de sidste 6 år som medlem af Danske Banks direktion. Per Skovhus har i den forbindelse varetaget forskellige ledelses- og tillidshverv – herunder været bestyrelsesmedlem i Realkredit Danmark, Danmarks Skibskredit A/S og Finansrådet.

Til top


Peter Schleidt

Peter Schleidt

Bankdirektør
Født: 1964

 

Peter Schleidt har været bankdirektør siden 2017. Har direktionsansvaret for Forretningskoncepter, Forretningsservice og Ejendomme.

Peter Schleidt er derudover medlem af bestyrelsen for Jyske Realkredit A/S, JN Data A/S og VP Securities A/S.

Peter Schleidt var i perioden 2013-2017 koncerndirektør, COO i TDC. Forinden var Peter Schleidt i perioden 1989-2013 ansat i Danske Bank og fungerede fra 2003 til 2013 som CIO og executive vice president samme sted.

Peter Schleidt er uddannet civilingeniør og HD i organisation.

Til top

 


 

Jyske Bank opjusterer forventninger til resultat efter skat i 2020

Jyske Bank forventer et resultat før skat på ca. 2.100 mio. kr. i 2020, svarende til ca. 1.600 mio. kr. efter skat mod tidligere 1,0-1,5 mia. kr. Opjusteringen skyldes en kombination af en god kundeaktivitet, en gunstig udvikling på de finansielle markeder, lave basisomkostninger og en fortsat solid kreditkvalitet.

Erhverv noterer en tilfredsstillende tilgang af kunder med god bonitet. I Privat er den store organisationsændring nu ved at være indarbejdet, hvilket har resulteret i tilfredsstillende resultater i 3. og 4. kvartal. Realkreditområdet følger den forventede udvikling med fokus på håndhævelse af kreditpolitikken. Jyske Finans har et højt aktivitetsniveau og når et resultat tæt på 2019. Jyske Markets oplever høj kundeaktivitet. Kapitalforvaltningsenheden oplever et tilfredsstillende aktivitetsniveau.

Netto renteindtægter forventes at være 1,2 mia. kr. i 4. kvartal og knap 5 mia. kr. i 2020. Netto gebyr- og provisionsindtægter er på et fornuftigt niveau i 2020. Basisomkostninger falder som ventet i 2020. Antallet af fuldtidsmedarbejdere er 3.318 ultimo 2020 mod 3.559 ultimo 2019. Nedskrivninger forventes at være ca. 0 kr. i 4. kvartal og knap 1 mia. kr. i 2020.

Årsrapporten for 2020 offentliggøres som forventet den 23. februar 2021.

Ændringer i bestyrelsen

Advokat (H) Philip Baruch (67 år), som er næstformand i bankens bestyrelse, ønsker at udtræde af bestyrelsen, når hans valgperiode udløber ved generalforsamlingen den 23. marts 2021. Philip Baruch blev første gang indvalgt i bestyrelsen i 2006 og vil således forlade bestyrelsen efter 15 år. Philip Baruch er medlem af bestyrelsens vederlagsudvalg og nomineringsudvalg og har tidligere været medlem af revisionsudvalget. Endvidere har Philip Baruch været formand for bankens repræsentantskab i perioden 2012-2020 samt næstformand i perioden 2006-2012.

Fiskeskipper Jens A. Borup (65 år) har meddelt banken, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen ved den kommende generalforsamling. Jens A. Borup blev første gang indvalgt i bestyrelsen i 2005 og vil således forlade bestyrelsen efter 16 år. Jens A. Borup er medlem af bestyrelsens nomineringsudvalg og revisionsudvalg. Jens A. Borup har tidligere været medlem af bestyrelsens koncernrisikoudvalg og vederlagsudvalg samt var i årene 2011-2014 næstformand for bestyrelsen.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontakt:
Bestyrelsesformand, Kurt Bligaard Pedersen, telefon +45 89 89 20 01
Ordførende direktør, Anders Dam, telefon +45 89 89 20 01
CFO, Birger Krøgh Nielsen, telefon +45 89 89 64 44

Vedhæftet fil


 

Om Philip Baruch i Lund Elmer Sandager.

 

Philip Baruch er erhvervsadvokat og arbejder for en lang række virksomheder bl.a. indenfor den finansielle sektor.

Philip rådgiver omkring køb og salg af selskaber, selskabsforhold, kontrakter, omstruktureringer, finansiering og refinansiering, management buy-ins and buy-outs, generationsskifte, regulatoriske forhold, ledelsesansvar og rådgiveransvar.

Derudover sidder Philip i bestyrelsen i en række selskaber og har en betydelig kommerciel erfaring.

 

Baggrund

Møderet

Højesteret 1989

Uddannelse

Advokat 1981
Cand.jur., Københavns Universitet 1978

Tidligere beskæftigelse

Dommerfuldmægtig, Sø- og Handelsretten 1980-1981
Dommerfuldmægtig, Retten i Tårnby 1978-1980

Bestyrelsesposter

Jyske Bank A/S
Melitek A/S
Ottensten A/S (Formand)
Seniorshop ApS (Formand)
Zimmer Group A/S (Formand)

Referencer

Granskningmand i forbindelse med TV2/Danmark A/S-sagen

Medlemskaber

Danske Advokater

Sprog

Skandinaviske sprog
Engelsk

 


Specialer

Fagområder

Bank og fi­nan­si­e­rings­ret

Corporate commercial

Mergers & Acqui­si­tions

Forsikring og erstatning

Sel­skabs­for­hold

Nationale og in­ter­na­tio­na­le kontrakter

Om­struk­tu­re­rin­ger, herunder fusion og spaltning

Pro­fes­sio­nel bestyrelse

Fi­nan­si­e­ring og re­fi­nan­si­e­ring

Re­gu­la­to­ri­ske forhold

Management buy-ins and buy-outs

Køb og salg af selskaber

Le­del­ses­ansvar

Rå­d­gi­ve­ransvar

 


 


Forsikring og erstatning

Le­del­ses­ansvar

Vælg underside

Værdifuld juridisk og finansiel rådgivning

Ledelsesansvar er vigtigt at tage alvorligt – både som direktions- og bestyrelsesmedlem. En forkert disposition på ledelsesniveau kan have store økonomiske omkostninger for en virksomhed, og der stilles i dag skærpede lovgivningsmæssige krav til de pligter og det tilsyn, der skal føres af direktion og/eller bestyrelse.

Vores advokater er anerkendte som førende indenfor ledelsesansvar og har omfattende erfaring med retssager og konfliktløsning på området.

Ledelsesansvar kræver både stor juridisk og finansiel indsigt, og du får hjælp til begge dele af vores specialister på området.

Aftal et uforpligtende møde på +45 33 300 200 eller info@les.dk.

 


Bank og finansieringsret

Vælg underside

Vores eksperter har solid erfaring med hele spektret indenfor bank- og finansieringsret og hjælper bl.a. banker med inddrivelse og rådgivning omkring reguleringen af finansielle virksomheder. Vi rådgiver også om finansieringsformer, refinansiering og leasingaftaler.

 


Corporate commercial

Vælg underside

Hvilken selskabsform er den bedste til din virksomhed? Og hvad skal man være opmærksom på ved et ejerskifte? I afdelingen Corporate commercial rådgiver vi om alle selskabs- og erhvervsretlige forhold, bl.a. selskabsformer og børsretlige forhold, kontrakter, værdiskabende ledelse med en professionel bestyrelse, omstruktureringer, konkurrenceret og udbudsret.

 


Mergers & Acqui­si­tions

Vælg underside

Vores erfarne team er specialiseret i at rådgive indenfor køb og salg af virksomheder. Vi har solid erfaring med at håndtere både danske og internationale transaktioner samt management buy-ins and buy-outs.


Forsikring og erstatning

Vælg underside

Få juridisk og finansiel rådgivning om ledelses- og rådgiveransvar af vores specialister. Vi har mange års erfaring i at opnå gode resultater.

Vi hjælper også både forsikringsselskaber, virksomheder og private med alle typer erstatnings- og forsikringsretlige spørgsmål.

 


Corporate commercial

Nationale og in­ter­na­tio­na­le kontrakter

Vælg underside

Vi hjælper små og store virksomheder med at forhandle og udforme nationale og internationale kontrakter.

I vores rådgivning indgår både juridiske og kommercielle aspekter, og vi tager naturligvis alle vigtige hensyn til kulturelle, politiske og juridiske forskelle, der kan være mellem de involverede lande.

Arbejder du fx med eksport eller import af varer, er det vigtigt, at du får kompetent rådgivning omkring de særlige regler og konventioner, som gælder på området.

Vores advokater er særligt uddannede indenfor rådgivning om international handel og har betydelig erfaring med forhandling og indgåelse af internationale handelsaftaler.

Vi hjælper blandt andet med:

 • Udfærdigelse af købekontrakter
 • Gennemførelse af internationale handelstransaktioner
 • Bistand i forbindelse med rådgivning om transporter
 • Håndtering af eventuelle efterfølgende tvister – både rets- og voldgiftssager.

Aftal et uforpligtende møde på +45 33 300 200 eller info@les.dk.

 


Om­struk­tu­re­rin­ger, herunder fusion og spaltning

Vælg underside

Omstruktureringer ses ofte i forbindelse med salgsmodning af et selskab eller en virksomhed i forbindelse med generationsskifte. Eller hvis en koncern skal strømlines. Omstruktureringer dækker blandt andet over fusion, spaltning, aktieombytning og aktivtilførsler.

En omstrukturering kræver, at både selskabs- og skatteretlige regler og frister bliver nøje overholdt. Det er derfor vigtigt, at gennemførelsen af både større og mindre omstruktureringer bliver tilrettelagt korrekt og i tæt samarbejde med gode rådgivere.

Lund Elmer Sandagers advokater har mange års solid erfaring med at tilrettelægge og gennemføre omstruktureringer og hjælper med alle aspekter af processen.

I forbindelse med en omstrukturering vil der ofte være forhold omkring medarbejdere og fast ejendom, som også skal håndteres. Det sker naturligvis i tæt samarbejde med de af husets advokater, der er specialiserede indenfor disse områder.

Aftal et uforpligtende møde på +45 33 300 200 eller info@les.dk.

 


Corporate commercial

Pro­fes­sio­nel bestyrelse

Vælg underside

En optimalt sammensat professionel bestyrelse giver bedre risikostyring og værdiskabende ledelse.

Lund Elmer Sandagers bestyrelsesadvokater har solid erfaring fra alle typer selskaber og virksomheder, og vi er repræsenteret i professionelle bestyrelser indenfor de fleste brancher i både nationalt og internationalt ejede selskaber.

Med fokus på værdiskabelse indgår vi i en konstruktiv sparring og rådgivning i bestyrelser og med den daglige ledelse.

Aftal et uforpligtende møde på +45 33 300 200 eller info@les.dk.

 


Vælg underside

Effektiv inddrivelse af gæld

Lund Elmer Sandagers advokater er specialister i bank- og finansieringsret og har solid erfaring med hele spektret indenfor banklovgivning og inddrivelse for banker.

Vi har stor erfaring med både dansk og international lovgivning på området og fungerer som sparringspartner for medarbejdere i banker.

Vores klienter er primært danske banker og danske og udenlandske finansieringsselskaber.

Aftal et uforpligtende møde på +45 33 300 200 eller info@les.dk.

 


Bank og fi­nan­si­e­rings­ret

Fi­nan­si­e­ring og re­fi­nan­si­e­ring

Vælg underside

Er du potentiel låntager eller långiver? Finansiering og refinansiering kræver grundigt kendskab til love og regler og derfor god rådgivning.

Lund Elmer Sandager har specialiseret sig i bank- og finansieringsret. Vores advokater er kendte for at være kommercielle eksperter indenfor leasing og drevet af at finde den løsning, der passer til netop dig. Ændrer de regulatoriske forhold omkring finansiering og refinansiering sig, får du løbende rådgivning omkring de relevante tiltag, du skal tage som følge af ændringerne.

Bliv klædt på til at håndtere de mange love og regler på området samt opdateret på, hvordan situationen ser ud i dag for låntagere og långivere. Vores advokater holder sig løbende informeret om, hvordan markedet bevæger sig, og du får altid en up to date rådgivning omkring finansiering hos os.

Vi rådgiver om alt indenfor syndikerede lån, covenants, blankolån, gældsbreve og købekontrakter med ejendomsforbehold.

Aftal et uforpligtende møde på +45 33 300 200 eller info@les.dk.

 


Vælg underside

Få rådgivning af førende eksperter

Leasing er et kompliceret område og en mangelfuld leasingaftale kan få store konsekvenser.

Lund Elmer Sandager er anerkendte som førende eksperter indenfor finansiel leasing. Vores leasingadvokater underviser i emnet og har skrevet lærebøger i finansiel leasing, som der undervises efter på Københavns Universitet.

Vi rådgiver om alle forhold indenfor leasing og har solid erfaring med både nationale og internationale leasingselskaber.

Aftal et uforpligtende møde på +45 33 300 200 eller send en mail til info@les.dk.

 


Bank og fi­nan­si­e­rings­ret

Re­gu­la­to­ri­ske forhold

Vælg underside

Få overblik over reguleringen

Få hjælp til at finde vej gennem de mere end 200 love, bekendtgørelser, vejledninger og EU-forordninger i den finansielle regeljungle samt i Finanstilsynets mange afgørelser om fortolkning af reglerne.

Lund Elmer Sandager har solid erfaring med at rådgive om regulatoriske forhold i den finansielle sektor. Vi fokuserer på dine forhold, tænker på tværs af reglerne og omsætter de mange regelsæt og juridiske fagtekster til forholdene i dit selskab.

Du får kvalificeret hjælp af højt specialiserede advokater, der har mange års erfaring med alle former for finansiel virksomhed.

Vi rådgiver naturligvis også om markedsføring, kommercielle tvister, ansættelsesforhold, rådgiver- og ledelsesansvar samt selskabsretlige forhold som eksempelvis vedtægtsændringer, generalforsamling og registreringsforhold.

Aftal et uforpligtende møde på +45 33 300 200 eller info@les.dk.

 


Forsikring og erstatning

Rå­d­gi­ve­ransvar

Vælg underside

Få hjælp af anerkendte specialister

Vores advokater har solid erfaring med retssager og konfliktløsning indenfor rådgiveransvar og er anerkendte som specialister på området. Uanset din branche, får du præcis den rådgivning og hjælp, du har brug for fra eksperter, der selv sidder i rådgiverrollen.

Vi hjælper med at forebygge, så du undgår at komme i problemer. Er problemet opstået, får du hjælp til at løse situationen.

Aftal et uforpligtende møde på +45 33 300 200 eller info@les.dk.

 


Mergers & Acqui­si­tions

Køb og salg af selskaber

Vælg underside

Ønsker du at sælge din virksomhed, købe en del af en virksomhed, eller har du behov for en investor?

Hvad enten du er køber, sælger eller investor, og uanset om transaktionen vedrører et mindre eller et stort selskab, er der i dag mange juridiske forpligtelser og regler at tage stilling til og overholde ved en virksomhedsoverdragelse.

Virksomhedsoverdragelser kræver derfor både stor juridisk indsigt og håndtering og koordinering af en meget stor mængde praktiske opgaver.

Lund Elmer Sandagers advokater er højt specialiserede og anerkendte inden for virksomhedsoverdragelser.

Vi har solid erfaring med håndtering af virksomhedsoverdragelser inden for mange brancher og i alle størrelsesordener.

Vores omfattende erfaring med at lede processen og håndtere både forhandlings- og juridiske aspekter i danske og internationale transaktioner, er din garanti for, at dit køb og salg af selskaber foregår gnidningsløst og succesfuldt.

Aftal et uforpligtende møde på +45 33 300 200 eller info@les.dk.


 
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk