19-01-2024. Omkring modtagelse af mit originale pantebrev, hvilket Jyske Bank A/S ved mindst Susanne Sørensen har lavet forandring i, uden ejernes samtykke en overtrædelse af tinglysningsloven § 11.

Mail to Jyske Bank A/S. 19. jan. 2024.  time 22.23. de vedhæftede mail til Jyske Bank koncernen følger.
Martin Skovsted-Nielsen • martin.nielsen@jyskebank.dk
KONCERNDIREKTIONSSEKRETARIATET • direktion@jyskebank.dk
Juridisk Afdeling • juridisk@jyskebank.dk
helsingor@jyskebank.dk
servicecenter.silkeborg@jyskebank.dk
Susanne Sørensen • s-sorensen@jyskebank.dk

19 januar 2024

Til Jyske Bank A/S
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg 

Dirktionen
Jurdisk afdeling.
Jurdisk direktør Martin Skovsted-Nielsen.
Morten Ulrik Gade

 

Jyske Bank afdeling Helsingør.

I.L. tvedesvej nr 7.
3000. Helsingør.
Regina Hjort Ernstsen og ledelsen i afdelingen.

 

Jyske Bank afdeling Silkeborg Servicecenter.

Kastaniehøjvej 2.
8600 Silkeborg.
Susanne Sørensen og ledelsen i afdelingen.

Jeg skal hermed anerkende at have modtaget mit fysiske pantebrevs dokument tilbage, som der blev aftalt på mødet 8 januar 2024.

 

Se mødereferat den 13 januar, 2024. 

 

Vedhæftede kopi af

1.

PDF. Dokument Modtagelseskvittering af 18. januar 2024.med henvisning til aftale referat, indsat dokumenter som.

Kvittering for modtagelse af fysisk pantebrevsdokument med pantebrev, mødereferat, samt dokumenter 12 januar 21 januar, 23 januar, 15 februar, 19 februar, 23 februar og 24 februar 2021. disse er sendt til blandt andet Jyske Bank A/S ved Lund Elmer Sandager advokater, Morte Ulrik Gade Tina Agergaard, samt Regina Hjort Ernstsen, på trods heraf sletter Susanne Sørensen mit pant i de faste ejendom.

Hvis Jyske Bank har fået myndighedernes tilladelse til ikke at skulle overholde tinglysningslove, så er dette ikke offentliggjort, og jeg skal igen bede Jyske Bank redegøre for hvorfor bankes ansatte sletter kunders pant i fast ejendom, ude at have ejeres tilladelse.     

 

2.

08-01-2024. Referat sendt i mail 13 januar 2024.

3. 

18-01-2024. Referat efter mødet 8. januar. 2024.underskrift er Modtagelseskvittering Dokument den 18. januar 2024.

4.

16-01-2024. 18.44. Jeg indkalder Jyske Banks juridiske direktør – direktionen til et møde fredag 26 Januar kl. 15.

Dagsorden. 

Dette møde handler om Jyske Banks beskyldninger mod mig for at lyve om Jyske Banks handlinger / lovovertrædelser.

Samt at Jyske Bank beskylder mig for at begå strafbare handlinger, ved at jeg skriver om Jysk Banks strafbare handlinger.

 

Punkt 4.1.

Jyske Bank ved Bestyrelsen og Lund Elmer Sandager skriver 1 februar 2019. til
retten og til advokatfirmaet Lundgrens, at jeg skulle begå strafbare handlinger.

Punkt 4.2.

Vi gennemgår på mødet det brev som Juridisk direktør Martin Skovsted-Nielsen sendte den 11 august 2023. kl. 14.55. Da jeg læser brevet til at Jyske Bank koncernen beskylder mig for at lyve, ved at Martin Skovsted-Nielsen benægter at Jyske Bank har lavet overtrædelse af nogle af de love og regler som jeg siden 2016 startede med at skrive om.

Punkt 4.3.

Det er nu over 5 måneder siden at Juridiske Direktør Martin Skovsted-Nielsen 11 august 2023 skrev, at ville jeg ikke holde mund og underskrive den af Jyske Bank dikterede aftale, ville banken undersøge deres muligheder.

Dette afviste jeg samme dag, jeg ønsker derfor at gennemgå ordlyden i dette brev

Hvad mener Jyske Bank med teksten din ageren overfor os – og ikke mindst vores medarbejdere, har jeg skrevet eller sagt noget som ikke er sandt. Så beder jeg om at Jyske Bank på mødet fremlægger hvad Martin Skovsted-Nielsen og bankens advokater har fundet frem til.

Jeg har desuden givet Jyske Bank koncernen adskillige opfordringer siden 18 maj 2021, om at søge hjælp hos bankens advokater, hvis Jyske Bank A/S mener at det er injurier eller bagvaskelse af Jyske Bank, når jeg skriver og siger at Jyske Banks ansatte har ved dokumentfalsk begået bedrageri mod min tidligere virksomhed.

Punkt .4.4. 

Gennemgang af min mail nedenfor, den videresendte den 15. jan. 2024. kl. 16.57.

Jeg har som skrevet, meddelt Jyske Bank koncernen at jeg agter at stævne banken for overtrædelse af tinglysningslovens § 11. 

Hvis Jyske Bank koncernen mener at have fået min accept til at foretage forandringer af mit private pantebrev, forinden Jyske Bank den 26 februar 2021. ved Susanne Sørensen i Service Center Silkeborg, sletter mit pant i fast ejendom.

Gennemgang af de dokumenter jeg agter at fremlægge for retten, hvor jeg skriver at Jyske Bank ikke må slette mit pantebrev på 3.000.000 dkk. med pant i ejendommen.

Dette handler om at Jyske : igen får mulighed for sammen med mig at få et overblik, med henblik på dagsorden til mødet 8 januar.

5.

11-08-2023. 13.00 kopi af mail: Jeg sletter gerne hvad der måtte være af fejl eller misforståelser.

 

6.

13-10-2023. Kopi af mail :  fred.

 

7.

15-01-2024. 16.57. kopi af mail omhandler overtrædelse af tinglysningslovens § 11.

 

8.

17-01-2022. 01.06. kopi af mail Jyske Bank skal blot mødes med mig og fortælle hvad der gik galt, samt det udestående med pantebrev.

 

9.

27-01-2022. 16.28. kopi af mail ønsker dialog og samtale.

 27-01-2022. 16.28. Tavshed hjælper ikke og er u…

 

 

10.

19-01-2024 kopi af tidliger Fredsforslag, som er et af de mange forslag der er næsten ens med det af 11 august 2023. opdateret 19. januar 2024. og som ikke koster Jyske Bank  noget udover at indrømme overtrædelse af loven.

 

God weekend

Med venlig hilsen.

 

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100 Hornbæk

+4522227713

Carsten.storbjerg@gmail.com

banknyt@gmail.com