26-02-2021. Jyske bank hæver 13.000 kr. i afdrag på et lån der er afviklet fuldt ud. 15-02-2021

26-02-2021.

Kunde er nu lidt små sur, og skriver igen efter som ingen ansatte eller bankens advokater vil svare.

Når du ikke kan stole på danske banker. / Hvem er den bedste Bank. Hvem er den billigste Bank. Hvem er den dyreste Bank. Hvem er den dårligste Bank. Hvem er den ærligste Bank. Hvem er den mest troværdige Bank. Hvem er den mest hæderlige Bank. Koncernledelse, Koncernbestyrelsen Kurt Bligaard Pedersen, Keld Norup, Rina Asmussen, Anker Laden-Andersen, Per Schnack Bente Overgaard, Christina Lykke Munk, Johnny Christensen, Marianne Lillevang, Koncerndirektionen Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus Peter Schleidt , Koncernbestyrelsen. Kan du stole på alle danske advokater ?. NEJ. Lund Elmer Sandager advokater ved Kristian Ambjørn Buus Nielsen og Philip Baruch har hjulpet Jyske Bank med at kunne fortsætte bankens svigforetninger. Lund Elmer Sandager advokater har gentagne gange løjet overfor domstolen, når Philip Baruch fremlægde falske oplysninger i retsforhold. Lundgrens advokater valgte at modtage bestikkelse, skjult som returkommission, mod at tilbageholde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for svig og falsk for retten, Dan Terkildsen tavs

Hvad siger finanstilsynet til at Jyske Bank koncernen laver dokument falsk og bedrageri, samt at Jyske Bank bruger bestikkelse som det er dokumenteret på banknyt, og i mail delt med.
National Banken. Folketinget. Finanstilsynet. Finansministeriet. Justitsministeriet.
Kan staten overhovedet bruge en bank, som Jyske Bank der i ond tro lyver overfor domstolen, for at skjule bankens million bedrageri. 🙈🙉🙊


🙈

Jyske Banks General forsamling 2021. 23 marts.

🙈

Mere info om selve generalforsamlingen 23-03-2021. der afholdes digitalt.

Den danske Bank Jyske Bank skal lukkes, og bestyrelsen skal sætte deres mandater fri, grundet ledelsens medvirken til bankens bedrageri.

CEO Anders Dam svare på aktionærens spørgsmål på generalforsamlingen

Så slemt står det til i Jyske Bank koncernen.

 

Teksten er i helhed under billederne, af den mail der er sendt til Jyske Banks bestyrelse, koncernledelse og koncern ledergruppe samt bankens medvirkende advokat Morten Ulrik Gade, som allerede i 2013 fremlagde falske oplysninger over for pengeinstitutankenævnet, hvilket Lund Elmer Sandager advokaterne efterfulgte ved at advokat Philip Baruch, der flere gange i årene 2015 og 2016 har fremlagde falske oplysninger over for domstolen, for at skuffe i retsforhold.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. / Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen / #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen

Do you think it’s too funny that this car has been driving around since November 2016, to catch Jyske Bank’s attention.
Help me share the ad, maybe Jyske bank’s management knows that it’s still running around.

Jyske Bank er en farlig bank for danmark.

Jyske Banks bestyrelse bør afsættes

OG

Jyske Bank bør sættes under skærpet tilsyn.

 

Jyske Bank A/S Vestergade 10-16 Silkeborg 26-02-2021. Til den samlede Koncernleder gruppe, og den samlede bestyrelse i Jyske Bank A/S koncernen. Og jeres interne advokater ved Morten Ulrik Gade. Det her må være ledelsen i Jyske Bank som skal tage sig af dette, da personalet på gulvet ikke har svaret eller sørget for at få styr på det jeg har skrevet, omkring jeg 15-02-2021. har indfriet mit lån på konto 5050-1354067. Jyske Bank har idag hævet 13.000 kr i afdrag på lån, på trods af at dette er afviklet 15 februar, beløbet bedes tilbageføres straks. Jeg har afviklet mit lån 15 februar 2021. Ved at have overført de omkring 1.400.000 dkk til 5050-1354067 hvilket viser at Jyske Bank vist ikke har helt styr på deres forretning. Når jeg i dag modtaget en sms, at Jyske Bank har hævet 13.000 kr fra konto 5050-1258029, til afvikling af gælden, så er der vis ikke styr på at jeg ikke skylder Jyske Bank noget som helst. Jeg har flere gange rykket for en saldo kvittering, jeg har skrevet senest 23. og 24 februar, altså jeg er lidt irriteret. Det er ikke god skik at hæve til et lån der er afviklet. Det er heller ikke god skik ikke at få opgjort en konto straks efter restgælden på lån og renter er betalt. / Indsat. Det er heller ikke god skik ikke at slippe sit pant og sikkerheder straks efter, der ikke findes noget lån, eller gæld. Eftersom jeg ikke har modtaget en saldo kvittering, eller svar på mine henvendelser, skal jeg venligst forespørger, om der er nogle misforståelse. Om hvorvidt jeg skylder Jyske Bank koncernen nogle penge, der beretter banken til at flytte rundt på beløb mellem bankens konti. Jeg er ved at blive lidt små sur. Jeg har bet om at Jyske Bank sletter jeres pant i mit Pantebrev på 3.000.000. dkk i Ejendommen Søvej 5. 3100 Hornbæk. Så jeg kan få det igen. Ønsker at afhente dette pante brev og Salgsfuldmagter på Vesterbrogade 9. som var hæftet sammen med et brev. Oplyse venligst en snarlig dato hvor min erhvervs rådgiver Tina Agergaard kan holde et møde mellem Tina Agergaard og mig som anmodet, med mindre bestyrelsen ønsker en anden tager et møde med mig. Tina er kun en brik som Jyske Bank benytter, og jeg syntes det er synd at Tina tydeligvis ikke må svare mig, så hun har måttet lægge øjne til, og læse om koncernens troværdighed og manglende hæderlighed. Det ses som retsmisbrug at Jyske Bank ikke straks efter 15 februar, har bragt orden i det omtalte, og slettet bankens pant, således jeg kan afhente mit private pante brev. Jeg skal nu spørger om jeg på mandag 8 dage. Altså mandag 8 marts 2021. kan afhente mit Pantebrev på de 3.000.000 kr. I jeres hoved afdeling på Vesterbrogade nr 9. Vedhæftede billede af afdelingen, Således der ikke er nogen misforståelser af hvor jeg ønsker at afhente mit private Pantebrev. Jeg anmoder samtidig at Jyske Bank udlevere de af mig underskrævne Salgsfuldmagter til min private ejendom, som er tvangs underskrevet, uden forbehold, hvilket jeg mange gange har anmodet, siden 2014 eller 2015. Første gang til Morten Ulrik Gade. Alt kan ses på www.banknyt.dk sammen med min historie. Jeg beklager at det er lidt rodet, men budskabet er vel klart. Jeg skal sidst anmode Jyske Banks bestyrelse og ledere sørger for, at der bliver taget hånd om min henvendelse, og at Koncernen drager omsorg, for straks at tilbageføre de 13.000 kr. Som banken uberettiget har indsat på konto 5050-1354067 Altså de 13.000 kr som Jyske Bank har hævet fra 5050-1258029 Dette beløb skal jeg bede Jyske Bank om at tilbageføre straks. Jeg skal venligst bringe alle tidligere mails og breve i orientering, og har bestyrelsen, ledelsen eller Koncernleder gruppen nogle spørgsmål til tidligere fremsendte, vil jeg gerne forklare overfor Ledelsen hvad jeg mener i det jeg har skrevet. Jeg fastholder min anbefaling, at Jyske Banks samlede bestyrelse inden 23 marts bør sætte deres mandater fri, såfremt ledelsen mindst siden maj 2016. Har haft kendskab til bankens brug af dokumentet falsk og bedrageri uden at ville gribe ind. Og har Jyske Banks koncern yderligere betalt returkommission / Bestikkelse til Lundgrens advokater, for at Lundgrens advokater ikke måtte gøre mine påstande og synspunkter gældende overfor domstolen. Giver det også anledning til at opfordre at i som ansvarlige bestyrelsesmedlemmer, alle sammen stiller jeres mandater fri, som jeg skrev i 2018. breve der er fremlagt i sagen. Har bestyrelsen ledelsen eller andre nogle spørgsmål, kan jeg kontaktes på +4522227713 Som jeg har anmodet bestyrelsen og Anders Dam siden maj måned 2016, så ønsker jeg åbenhed og dialog. Og jeg syntes at i som de øverste ansvarlige skal tale med mig. Og ikke mindst dele alle sagens BS-402/2015-VIB forhold med jeres aktionærer på den ordinære generalforsamling 2021. Bestyrelse kan indsætte mig og min sag mod Jyske Bank A/S som et punkt på dagsordenen. Kopi til Finanstilsynet, da jyske bank bør tages under skærpet tilsyn, frem til der kan findes en redelige og hæderlig bestyrelse. Kopi til Lundgrens advokater, da Dan Terkildsen skal vidne i sagen, en af de 3 retsdage 15. 26 og 23 november 2021. og at Lundgrens advokater her oplyses at have taget mod bestikkelse, for ikke at gøre nogle af klientens synspunkter gældende for retten. Kopi til Justitsministeriet og Finansministeriet, da sagen er alvorlig, og flere andre kunder kan være udsat for helt det samme. og sagens genstand omhandler Danmarks anden største banks brug af dokumentet falsk, fuldmagtsmisbrug, Udnyttelse, Bedrageri, Mandatsvig, vildledning, samt at det udføres i forening for at nævne lidt. Uanset at hverken Finanstilsynet, Justitsministeriet, Finansministeriet eller for den sags skyld Politiet vil blande sig i Jyske Banks forbrydelser, forretnings metoder, så er i som samlede bestyrelse i forening direkte medvirkende til ikke kun sagen, men også at jeg råber op på eks. www.BANKNYT.dk Hvilket er lavet for at få kontakt og dialog med Jyske Banks koncern ledelse, i sadelshed CEO Anders Christian Dam. Med venlig hilsen Carsten Storbjerg Skaarup Søvej 5. 3100 Hornbæk DK +4522227713 +4540333400

26-02-2021. s.1-6 til Jyske banks bestyrelse og ledelse.
GÅ AF og tilbageføre de 13.000 som i dd. har hævet.
Oplysning til Jyske Banks aktionærer, omkring Jyske Banks brug af bedrageri og dokumentfalsk.

26-02-2021. s.2-6 til Jyske banks bestyrelse og ledelse.
GÅ AF og tilbageføre de 13.000 som i dd. har hævet.
Oplysning til Jyske Banks aktionærer, omkring Jyske Banks brug af bedrageri og dokumentfalsk.

Jyske Bank A/S Vestergade 10-16 Silkeborg 26-02-2021. Til den samlede Koncernleder gruppe, og den samlede bestyrelse i Jyske Bank A/S koncernen. Og jeres interne advokater ved Morten Ulrik Gade. Det her må være ledelsen i Jyske Bank som skal tage sig af dette, da personalet på gulvet ikke har svaret eller sørget for at få styr på det jeg har skrevet, omkring jeg 15-02-2021. har indfriet mit lån på konto 5050-1354067. Jyske Bank har idag hævet 13.000 kr i afdrag på lån, på trods af at dette er afviklet 15 februar, beløbet bedes tilbageføres straks. Jeg har afviklet mit lån 15 februar 2021. Ved at have overført de omkring 1.400.000 dkk til 5050-1354067 hvilket viser at Jyske Bank vist ikke har helt styr på deres forretning. Når jeg i dag modtaget en sms, at Jyske Bank har hævet 13.000 kr fra konto 5050-1258029, til afvikling af gælden, så er der vis ikke styr på at jeg ikke skylder Jyske Bank noget som helst. Jeg har flere gange rykket for en saldo kvittering, jeg har skrevet senest 23. og 24 februar, altså jeg er lidt irriteret. Det er ikke god skik at hæve til et lån der er afviklet. Det er heller ikke god skik ikke at få opgjort en konto straks efter restgælden på lån og renter er betalt. / Indsat. Det er heller ikke god skik ikke at slippe sit pant og sikkerheder straks efter, der ikke findes noget lån, eller gæld. Eftersom jeg ikke har modtaget en saldo kvittering, eller svar på mine henvendelser, skal jeg venligst forespørger, om der er nogle misforståelse. Om hvorvidt jeg skylder Jyske Bank koncernen nogle penge, der beretter banken til at flytte rundt på beløb mellem bankens konti. Jeg er ved at blive lidt små sur. Jeg har bet om at Jyske Bank sletter jeres pant i mit Pantebrev på 3.000.000. dkk i Ejendommen Søvej 5. 3100 Hornbæk. Så jeg kan få det igen. Ønsker at afhente dette pante brev og Salgsfuldmagter på Vesterbrogade 9. som var hæftet sammen med et brev. Oplyse venligst en snarlig dato hvor min erhvervs rådgiver Tina Agergaard kan holde et møde mellem Tina Agergaard og mig som anmodet, med mindre bestyrelsen ønsker en anden tager et møde med mig. Tina er kun en brik som Jyske Bank benytter, og jeg syntes det er synd at Tina tydeligvis ikke må svare mig, så hun har måttet lægge øjne til, og læse om koncernens troværdighed og manglende hæderlighed. Det ses som retsmisbrug at Jyske Bank ikke straks efter 15 februar, har bragt orden i det omtalte, og slettet bankens pant, således jeg kan afhente mit private pante brev. Jeg skal nu spørger om jeg på mandag 8 dage. Altså mandag 8 marts 2021. kan afhente mit Pantebrev på de 3.000.000 kr. I jeres hoved afdeling på Vesterbrogade nr 9. Vedhæftede billede af afdelingen, Således der ikke er nogen misforståelser af hvor jeg ønsker at afhente mit private Pantebrev. Jeg anmoder samtidig at Jyske Bank udlevere de af mig underskrævne Salgsfuldmagter til min private ejendom, som er tvangs underskrevet, uden forbehold, hvilket jeg mange gange har anmodet, siden 2014 eller 2015. Første gang til Morten Ulrik Gade. Alt kan ses på www.banknyt.dk sammen med min historie. Jeg beklager at det er lidt rodet, men budskabet er vel klart. Jeg skal sidst anmode Jyske Banks bestyrelse og ledere sørger for, at der bliver taget hånd om min henvendelse, og at Koncernen drager omsorg, for straks at tilbageføre de 13.000 kr. Som banken uberettiget har indsat på konto 5050-1354067 Altså de 13.000 kr som Jyske Bank har hævet fra 5050-1258029 Dette beløb skal jeg bede Jyske Bank om at tilbageføre straks. Jeg skal venligst bringe alle tidligere mails og breve i orientering, og har bestyrelsen, ledelsen eller Koncernleder gruppen nogle spørgsmål til tidligere fremsendte, vil jeg gerne forklare overfor Ledelsen hvad jeg mener i det jeg har skrevet. Jeg fastholder min anbefaling, at Jyske Banks samlede bestyrelse inden 23 marts bør sætte deres mandater fri, såfremt ledelsen mindst siden maj 2016. Har haft kendskab til bankens brug af dokumentet falsk og bedrageri uden at ville gribe ind. Og har Jyske Banks koncern yderligere betalt returkommission / Bestikkelse til Lundgrens advokater, for at Lundgrens advokater ikke måtte gøre mine påstande og synspunkter gældende overfor domstolen. Giver det også anledning til at opfordre at i som ansvarlige bestyrelsesmedlemmer, alle sammen stiller jeres mandater fri, som jeg skrev i 2018. breve der er fremlagt i sagen. Har bestyrelsen ledelsen eller andre nogle spørgsmål, kan jeg kontaktes på +4522227713 Som jeg har anmodet bestyrelsen og Anders Dam siden maj måned 2016, så ønsker jeg åbenhed og dialog. Og jeg syntes at i som de øverste ansvarlige skal tale med mig. Og ikke mindst dele alle sagens BS-402/2015-VIB forhold med jeres aktionærer på den ordinære generalforsamling 2021. Bestyrelse kan indsætte mig og min sag mod Jyske Bank A/S som et punkt på dagsordenen. Kopi til Finanstilsynet, da jyske bank bør tages under skærpet tilsyn, frem til der kan findes en redelige og hæderlig bestyrelse. Kopi til Lundgrens advokater, da Dan Terkildsen skal vidne i sagen, en af de 3 retsdage 15. 26 og 23 november 2021. og at Lundgrens advokater her oplyses at have taget mod bestikkelse, for ikke at gøre nogle af klientens synspunkter gældende for retten. Kopi til Justitsministeriet og Finansministeriet, da sagen er alvorlig, og flere andre kunder kan være udsat for helt det samme. og sagens genstand omhandler Danmarks anden største banks brug af dokumentet falsk, fuldmagtsmisbrug, Udnyttelse, Bedrageri, Mandatsvig, vildledning, samt at det udføres i forening for at nævne lidt. Uanset at hverken Finanstilsynet, Justitsministeriet, Finansministeriet eller for den sags skyld Politiet vil blande sig i Jyske Banks forbrydelser, forretnings metoder, så er i som samlede bestyrelse i forening direkte medvirkende til ikke kun sagen, men også at jeg råber op på eks. www.BANKNYT.dk Hvilket er lavet for at få kontakt og dialog med Jyske Banks koncern ledelse, i sadelshed CEO Anders Christian Dam. Med venlig hilsen Carsten Storbjerg Skaarup Søvej 5. 3100 Hornbæk DK +4522227713 +4540333400

26-02-2021. s.3-6 til Jyske banks bestyrelse og ledelse.
GÅ AF og tilbageføre de 13.000 som i dd. har hævet.
Oplysning til Jyske Banks aktionærer, omkring Jyske Banks brug af bedrageri og dokumentfalsk.

Jyske Bank A/S Vestergade 10-16 Silkeborg 26-02-2021. Til den samlede Koncernleder gruppe, og den samlede bestyrelse i Jyske Bank A/S koncernen. Og jeres interne advokater ved Morten Ulrik Gade. Det her må være ledelsen i Jyske Bank som skal tage sig af dette, da personalet på gulvet ikke har svaret eller sørget for at få styr på det jeg har skrevet, omkring jeg 15-02-2021. har indfriet mit lån på konto 5050-1354067. Jyske Bank har idag hævet 13.000 kr i afdrag på lån, på trods af at dette er afviklet 15 februar, beløbet bedes tilbageføres straks. Jeg har afviklet mit lån 15 februar 2021. Ved at have overført de omkring 1.400.000 dkk til 5050-1354067 hvilket viser at Jyske Bank vist ikke har helt styr på deres forretning. Når jeg i dag modtaget en sms, at Jyske Bank har hævet 13.000 kr fra konto 5050-1258029, til afvikling af gælden, så er der vis ikke styr på at jeg ikke skylder Jyske Bank noget som helst. Jeg har flere gange rykket for en saldo kvittering, jeg har skrevet senest 23. og 24 februar, altså jeg er lidt irriteret. Det er ikke god skik at hæve til et lån der er afviklet. Det er heller ikke god skik ikke at få opgjort en konto straks efter restgælden på lån og renter er betalt. / Indsat. Det er heller ikke god skik ikke at slippe sit pant og sikkerheder straks efter, der ikke findes noget lån, eller gæld. Eftersom jeg ikke har modtaget en saldo kvittering, eller svar på mine henvendelser, skal jeg venligst forespørger, om der er nogle misforståelse. Om hvorvidt jeg skylder Jyske Bank koncernen nogle penge, der beretter banken til at flytte rundt på beløb mellem bankens konti. Jeg er ved at blive lidt små sur. Jeg har bet om at Jyske Bank sletter jeres pant i mit Pantebrev på 3.000.000. dkk i Ejendommen Søvej 5. 3100 Hornbæk. Så jeg kan få det igen. Ønsker at afhente dette pante brev og Salgsfuldmagter på Vesterbrogade 9. som var hæftet sammen med et brev. Oplyse venligst en snarlig dato hvor min erhvervs rådgiver Tina Agergaard kan holde et møde mellem Tina Agergaard og mig som anmodet, med mindre bestyrelsen ønsker en anden tager et møde med mig. Tina er kun en brik som Jyske Bank benytter, og jeg syntes det er synd at Tina tydeligvis ikke må svare mig, så hun har måttet lægge øjne til, og læse om koncernens troværdighed og manglende hæderlighed. Det ses som retsmisbrug at Jyske Bank ikke straks efter 15 februar, har bragt orden i det omtalte, og slettet bankens pant, således jeg kan afhente mit private pante brev. Jeg skal nu spørger om jeg på mandag 8 dage. Altså mandag 8 marts 2021. kan afhente mit Pantebrev på de 3.000.000 kr. I jeres hoved afdeling på Vesterbrogade nr 9. Vedhæftede billede af afdelingen, Således der ikke er nogen misforståelser af hvor jeg ønsker at afhente mit private Pantebrev. Jeg anmoder samtidig at Jyske Bank udlevere de af mig underskrævne Salgsfuldmagter til min private ejendom, som er tvangs underskrevet, uden forbehold, hvilket jeg mange gange har anmodet, siden 2014 eller 2015. Første gang til Morten Ulrik Gade. Alt kan ses på www.banknyt.dk sammen med min historie. Jeg beklager at det er lidt rodet, men budskabet er vel klart. Jeg skal sidst anmode Jyske Banks bestyrelse og ledere sørger for, at der bliver taget hånd om min henvendelse, og at Koncernen drager omsorg, for straks at tilbageføre de 13.000 kr. Som banken uberettiget har indsat på konto 5050-1354067 Altså de 13.000 kr som Jyske Bank har hævet fra 5050-1258029 Dette beløb skal jeg bede Jyske Bank om at tilbageføre straks. Jeg skal venligst bringe alle tidligere mails og breve i orientering, og har bestyrelsen, ledelsen eller Koncernleder gruppen nogle spørgsmål til tidligere fremsendte, vil jeg gerne forklare overfor Ledelsen hvad jeg mener i det jeg har skrevet. Jeg fastholder min anbefaling, at Jyske Banks samlede bestyrelse inden 23 marts bør sætte deres mandater fri, såfremt ledelsen mindst siden maj 2016. Har haft kendskab til bankens brug af dokumentet falsk og bedrageri uden at ville gribe ind. Og har Jyske Banks koncern yderligere betalt returkommission / Bestikkelse til Lundgrens advokater, for at Lundgrens advokater ikke måtte gøre mine påstande og synspunkter gældende overfor domstolen. Giver det også anledning til at opfordre at i som ansvarlige bestyrelsesmedlemmer, alle sammen stiller jeres mandater fri, som jeg skrev i 2018. breve der er fremlagt i sagen. Har bestyrelsen ledelsen eller andre nogle spørgsmål, kan jeg kontaktes på +4522227713 Som jeg har anmodet bestyrelsen og Anders Dam siden maj måned 2016, så ønsker jeg åbenhed og dialog. Og jeg syntes at i som de øverste ansvarlige skal tale med mig. Og ikke mindst dele alle sagens BS-402/2015-VIB forhold med jeres aktionærer på den ordinære generalforsamling 2021. Bestyrelse kan indsætte mig og min sag mod Jyske Bank A/S som et punkt på dagsordenen. Kopi til Finanstilsynet, da jyske bank bør tages under skærpet tilsyn, frem til der kan findes en redelige og hæderlig bestyrelse. Kopi til Lundgrens advokater, da Dan Terkildsen skal vidne i sagen, en af de 3 retsdage 15. 26 og 23 november 2021. og at Lundgrens advokater her oplyses at have taget mod bestikkelse, for ikke at gøre nogle af klientens synspunkter gældende for retten. Kopi til Justitsministeriet og Finansministeriet, da sagen er alvorlig, og flere andre kunder kan være udsat for helt det samme. og sagens genstand omhandler Danmarks anden største banks brug af dokumentet falsk, fuldmagtsmisbrug, Udnyttelse, Bedrageri, Mandatsvig, vildledning, samt at det udføres i forening for at nævne lidt. Uanset at hverken Finanstilsynet, Justitsministeriet, Finansministeriet eller for den sags skyld Politiet vil blande sig i Jyske Banks forbrydelser, forretnings metoder, så er i som samlede bestyrelse i forening direkte medvirkende til ikke kun sagen, men også at jeg råber op på eks. www.BANKNYT.dk Hvilket er lavet for at få kontakt og dialog med Jyske Banks koncern ledelse, i sadelshed CEO Anders Christian Dam. Med venlig hilsen Carsten Storbjerg Skaarup Søvej 5. 3100 Hornbæk DK +4522227713 +4540333400

26-02-2021. s.4-6 til Jyske banks bestyrelse og ledelse.
GÅ AF og tilbageføre de 13.000 som i dd. har hævet.
Oplysning til Jyske Banks aktionærer, omkring Jyske Banks brug af bedrageri og dokumentfalsk.

Jyske Bank A/S Vestergade 10-16 Silkeborg 26-02-2021. Til den samlede Koncernleder gruppe, og den samlede bestyrelse i Jyske Bank A/S koncernen. Og jeres interne advokater ved Morten Ulrik Gade. Det her må være ledelsen i Jyske Bank som skal tage sig af dette, da personalet på gulvet ikke har svaret eller sørget for at få styr på det jeg har skrevet, omkring jeg 15-02-2021. har indfriet mit lån på konto 5050-1354067. Jyske Bank har idag hævet 13.000 kr i afdrag på lån, på trods af at dette er afviklet 15 februar, beløbet bedes tilbageføres straks. Jeg har afviklet mit lån 15 februar 2021. Ved at have overført de omkring 1.400.000 dkk til 5050-1354067 hvilket viser at Jyske Bank vist ikke har helt styr på deres forretning. Når jeg i dag modtaget en sms, at Jyske Bank har hævet 13.000 kr fra konto 5050-1258029, til afvikling af gælden, så er der vis ikke styr på at jeg ikke skylder Jyske Bank noget som helst. Jeg har flere gange rykket for en saldo kvittering, jeg har skrevet senest 23. og 24 februar, altså jeg er lidt irriteret. Det er ikke god skik at hæve til et lån der er afviklet. Det er heller ikke god skik ikke at få opgjort en konto straks efter restgælden på lån og renter er betalt. / Indsat. Det er heller ikke god skik ikke at slippe sit pant og sikkerheder straks efter, der ikke findes noget lån, eller gæld. Eftersom jeg ikke har modtaget en saldo kvittering, eller svar på mine henvendelser, skal jeg venligst forespørger, om der er nogle misforståelse. Om hvorvidt jeg skylder Jyske Bank koncernen nogle penge, der beretter banken til at flytte rundt på beløb mellem bankens konti. Jeg er ved at blive lidt små sur. Jeg har bet om at Jyske Bank sletter jeres pant i mit Pantebrev på 3.000.000. dkk i Ejendommen Søvej 5. 3100 Hornbæk. Så jeg kan få det igen. Ønsker at afhente dette pante brev og Salgsfuldmagter på Vesterbrogade 9. som var hæftet sammen med et brev. Oplyse venligst en snarlig dato hvor min erhvervs rådgiver Tina Agergaard kan holde et møde mellem Tina Agergaard og mig som anmodet, med mindre bestyrelsen ønsker en anden tager et møde med mig. Tina er kun en brik som Jyske Bank benytter, og jeg syntes det er synd at Tina tydeligvis ikke må svare mig, så hun har måttet lægge øjne til, og læse om koncernens troværdighed og manglende hæderlighed. Det ses som retsmisbrug at Jyske Bank ikke straks efter 15 februar, har bragt orden i det omtalte, og slettet bankens pant, således jeg kan afhente mit private pante brev. Jeg skal nu spørger om jeg på mandag 8 dage. Altså mandag 8 marts 2021. kan afhente mit Pantebrev på de 3.000.000 kr. I jeres hoved afdeling på Vesterbrogade nr 9. Vedhæftede billede af afdelingen, Således der ikke er nogen misforståelser af hvor jeg ønsker at afhente mit private Pantebrev. Jeg anmoder samtidig at Jyske Bank udlevere de af mig underskrævne Salgsfuldmagter til min private ejendom, som er tvangs underskrevet, uden forbehold, hvilket jeg mange gange har anmodet, siden 2014 eller 2015. Første gang til Morten Ulrik Gade. Alt kan ses på www.banknyt.dk sammen med min historie. Jeg beklager at det er lidt rodet, men budskabet er vel klart. Jeg skal sidst anmode Jyske Banks bestyrelse og ledere sørger for, at der bliver taget hånd om min henvendelse, og at Koncernen drager omsorg, for straks at tilbageføre de 13.000 kr. Som banken uberettiget har indsat på konto 5050-1354067 Altså de 13.000 kr som Jyske Bank har hævet fra 5050-1258029 Dette beløb skal jeg bede Jyske Bank om at tilbageføre straks. Jeg skal venligst bringe alle tidligere mails og breve i orientering, og har bestyrelsen, ledelsen eller Koncernleder gruppen nogle spørgsmål til tidligere fremsendte, vil jeg gerne forklare overfor Ledelsen hvad jeg mener i det jeg har skrevet. Jeg fastholder min anbefaling, at Jyske Banks samlede bestyrelse inden 23 marts bør sætte deres mandater fri, såfremt ledelsen mindst siden maj 2016. Har haft kendskab til bankens brug af dokumentet falsk og bedrageri uden at ville gribe ind. Og har Jyske Banks koncern yderligere betalt returkommission / Bestikkelse til Lundgrens advokater, for at Lundgrens advokater ikke måtte gøre mine påstande og synspunkter gældende overfor domstolen. Giver det også anledning til at opfordre at i som ansvarlige bestyrelsesmedlemmer, alle sammen stiller jeres mandater fri, som jeg skrev i 2018. breve der er fremlagt i sagen. Har bestyrelsen ledelsen eller andre nogle spørgsmål, kan jeg kontaktes på +4522227713 Som jeg har anmodet bestyrelsen og Anders Dam siden maj måned 2016, så ønsker jeg åbenhed og dialog. Og jeg syntes at i som de øverste ansvarlige skal tale med mig. Og ikke mindst dele alle sagens BS-402/2015-VIB forhold med jeres aktionærer på den ordinære generalforsamling 2021. Bestyrelse kan indsætte mig og min sag mod Jyske Bank A/S som et punkt på dagsordenen. Kopi til Finanstilsynet, da jyske bank bør tages under skærpet tilsyn, frem til der kan findes en redelige og hæderlig bestyrelse. Kopi til Lundgrens advokater, da Dan Terkildsen skal vidne i sagen, en af de 3 retsdage 15. 26 og 23 november 2021. og at Lundgrens advokater her oplyses at have taget mod bestikkelse, for ikke at gøre nogle af klientens synspunkter gældende for retten. Kopi til Justitsministeriet og Finansministeriet, da sagen er alvorlig, og flere andre kunder kan være udsat for helt det samme. og sagens genstand omhandler Danmarks anden største banks brug af dokumentet falsk, fuldmagtsmisbrug, Udnyttelse, Bedrageri, Mandatsvig, vildledning, samt at det udføres i forening for at nævne lidt. Uanset at hverken Finanstilsynet, Justitsministeriet, Finansministeriet eller for den sags skyld Politiet vil blande sig i Jyske Banks forbrydelser, forretnings metoder, så er i som samlede bestyrelse i forening direkte medvirkende til ikke kun sagen, men også at jeg råber op på eks. www.BANKNYT.dk Hvilket er lavet for at få kontakt og dialog med Jyske Banks koncern ledelse, i sadelshed CEO Anders Christian Dam. Med venlig hilsen Carsten Storbjerg Skaarup Søvej 5. 3100 Hornbæk DK +4522227713 +4540333400

26-02-2021. s.5-6 til Jyske banks bestyrelse og ledelse.
GÅ AF og tilbageføre de 13.000 som i dd. har hævet.
Oplysning til Jyske Banks aktionærer, omkring Jyske Banks brug af bedrageri og dokumentfalsk.

Jyske Bank A/S Vestergade 10-16 Silkeborg 26-02-2021. Til den samlede Koncernleder gruppe, og den samlede bestyrelse i Jyske Bank A/S koncernen. Og jeres interne advokater ved Morten Ulrik Gade. Det her må være ledelsen i Jyske Bank som skal tage sig af dette, da personalet på gulvet ikke har svaret eller sørget for at få styr på det jeg har skrevet, omkring jeg 15-02-2021. har indfriet mit lån på konto 5050-1354067. Jyske Bank har idag hævet 13.000 kr i afdrag på lån, på trods af at dette er afviklet 15 februar, beløbet bedes tilbageføres straks. Jeg har afviklet mit lån 15 februar 2021. Ved at have overført de omkring 1.400.000 dkk til 5050-1354067 hvilket viser at Jyske Bank vist ikke har helt styr på deres forretning. Når jeg i dag modtaget en sms, at Jyske Bank har hævet 13.000 kr fra konto 5050-1258029, til afvikling af gælden, så er der vis ikke styr på at jeg ikke skylder Jyske Bank noget som helst. Jeg har flere gange rykket for en saldo kvittering, jeg har skrevet senest 23. og 24 februar, altså jeg er lidt irriteret. Det er ikke god skik at hæve til et lån der er afviklet. Det er heller ikke god skik ikke at få opgjort en konto straks efter restgælden på lån og renter er betalt. / Indsat. Det er heller ikke god skik ikke at slippe sit pant og sikkerheder straks efter, der ikke findes noget lån, eller gæld. Eftersom jeg ikke har modtaget en saldo kvittering, eller svar på mine henvendelser, skal jeg venligst forespørger, om der er nogle misforståelse. Om hvorvidt jeg skylder Jyske Bank koncernen nogle penge, der beretter banken til at flytte rundt på beløb mellem bankens konti. Jeg er ved at blive lidt små sur. Jeg har bet om at Jyske Bank sletter jeres pant i mit Pantebrev på 3.000.000. dkk i Ejendommen Søvej 5. 3100 Hornbæk. Så jeg kan få det igen. Ønsker at afhente dette pante brev og Salgsfuldmagter på Vesterbrogade 9. som var hæftet sammen med et brev. Oplyse venligst en snarlig dato hvor min erhvervs rådgiver Tina Agergaard kan holde et møde mellem Tina Agergaard og mig som anmodet, med mindre bestyrelsen ønsker en anden tager et møde med mig. Tina er kun en brik som Jyske Bank benytter, og jeg syntes det er synd at Tina tydeligvis ikke må svare mig, så hun har måttet lægge øjne til, og læse om koncernens troværdighed og manglende hæderlighed. Det ses som retsmisbrug at Jyske Bank ikke straks efter 15 februar, har bragt orden i det omtalte, og slettet bankens pant, således jeg kan afhente mit private pante brev. Jeg skal nu spørger om jeg på mandag 8 dage. Altså mandag 8 marts 2021. kan afhente mit Pantebrev på de 3.000.000 kr. I jeres hoved afdeling på Vesterbrogade nr 9. Vedhæftede billede af afdelingen, Således der ikke er nogen misforståelser af hvor jeg ønsker at afhente mit private Pantebrev. Jeg anmoder samtidig at Jyske Bank udlevere de af mig underskrævne Salgsfuldmagter til min private ejendom, som er tvangs underskrevet, uden forbehold, hvilket jeg mange gange har anmodet, siden 2014 eller 2015. Første gang til Morten Ulrik Gade. Alt kan ses på www.banknyt.dk sammen med min historie. Jeg beklager at det er lidt rodet, men budskabet er vel klart. Jeg skal sidst anmode Jyske Banks bestyrelse og ledere sørger for, at der bliver taget hånd om min henvendelse, og at Koncernen drager omsorg, for straks at tilbageføre de 13.000 kr. Som banken uberettiget har indsat på konto 5050-1354067 Altså de 13.000 kr som Jyske Bank har hævet fra 5050-1258029 Dette beløb skal jeg bede Jyske Bank om at tilbageføre straks. Jeg skal venligst bringe alle tidligere mails og breve i orientering, og har bestyrelsen, ledelsen eller Koncernleder gruppen nogle spørgsmål til tidligere fremsendte, vil jeg gerne forklare overfor Ledelsen hvad jeg mener i det jeg har skrevet. Jeg fastholder min anbefaling, at Jyske Banks samlede bestyrelse inden 23 marts bør sætte deres mandater fri, såfremt ledelsen mindst siden maj 2016. Har haft kendskab til bankens brug af dokumentet falsk og bedrageri uden at ville gribe ind. Og har Jyske Banks koncern yderligere betalt returkommission / Bestikkelse til Lundgrens advokater, for at Lundgrens advokater ikke måtte gøre mine påstande og synspunkter gældende overfor domstolen. Giver det også anledning til at opfordre at i som ansvarlige bestyrelsesmedlemmer, alle sammen stiller jeres mandater fri, som jeg skrev i 2018. breve der er fremlagt i sagen. Har bestyrelsen ledelsen eller andre nogle spørgsmål, kan jeg kontaktes på +4522227713 Som jeg har anmodet bestyrelsen og Anders Dam siden maj måned 2016, så ønsker jeg åbenhed og dialog. Og jeg syntes at i som de øverste ansvarlige skal tale med mig. Og ikke mindst dele alle sagens BS-402/2015-VIB forhold med jeres aktionærer på den ordinære generalforsamling 2021. Bestyrelse kan indsætte mig og min sag mod Jyske Bank A/S som et punkt på dagsordenen. Kopi til Finanstilsynet, da jyske bank bør tages under skærpet tilsyn, frem til der kan findes en redelige og hæderlig bestyrelse. Kopi til Lundgrens advokater, da Dan Terkildsen skal vidne i sagen, en af de 3 retsdage 15. 26 og 23 november 2021. og at Lundgrens advokater her oplyses at have taget mod bestikkelse, for ikke at gøre nogle af klientens synspunkter gældende for retten. Kopi til Justitsministeriet og Finansministeriet, da sagen er alvorlig, og flere andre kunder kan være udsat for helt det samme. og sagens genstand omhandler Danmarks anden største banks brug af dokumentet falsk, fuldmagtsmisbrug, Udnyttelse, Bedrageri, Mandatsvig, vildledning, samt at det udføres i forening for at nævne lidt. Uanset at hverken Finanstilsynet, Justitsministeriet, Finansministeriet eller for den sags skyld Politiet vil blande sig i Jyske Banks forbrydelser, forretnings metoder, så er i som samlede bestyrelse i forening direkte medvirkende til ikke kun sagen, men også at jeg råber op på eks. www.BANKNYT.dk Hvilket er lavet for at få kontakt og dialog med Jyske Banks koncern ledelse, i sadelshed CEO Anders Christian Dam. Med venlig hilsen Carsten Storbjerg Skaarup Søvej 5. 3100 Hornbæk DK +4522227713 +4540333400

26-02-2021. s.6-6 til Jyske banks bestyrelse og ledelse.
GÅ AF og tilbageføre de 13.000 som i dd. har hævet.
Oplysning til Jyske Banks aktionærer, omkring Jyske Banks brug af bedrageri og dokumentfalsk.

A case as this, where a regular customer has been fighting against, the Danish bank Jyskebank, through many years, just to avoid the bank's constant fraud. After 10 years of fraud, and a fight since 2013, still unsuccessful. / However, the customer first discovered, that it was gross fraud in 2016, and after which the bank's lawyers In Lund Elmer Sandager, and the executive management CEO Anders Christian Dam was informed about the fraud. Expects the customer that the bank "Jyske bank" itself, immediately stops the bank fraud against the customer. / But after 3 years, is the customer become more wise, and must be aware, that the Danish bank will not voluntarily, stop the scam. At least not voluntarily. :-) :-) Here is the fight, with a one single man against a whole army. :-) :-) Remember we have to do, with one of Denmark's most powerful financial companies.

Vesterbrogade 9.
Her blev flere bilag i jyske Banks millionsvindel lavet for afdelingen i Helsingør, hvor Anette Kirkeby er leder.

 

Stemnings billeder. Jyske Bank har en ledelse der ikke er deres opgave voksen, og medvirker til at Jyske Bank begår strafbare handlinger.

Derfor bør Jyske Banks ledelse gå af, og Finanstilsynet sætte Jyske Bank under skærpet tilsyn.

Hallo OPRÅB til jyske bank, vi forsøger at få ørenlyd. TAL MED OS RING LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER KAN LYTTE MED. VI HAR LAGT ET ÅBENT BREV TIL HANRIK HØBNER OM HAN VIL HJÆLPE MED AT FORSTÅ STRAFFELOVEN, HVAD SIGER ANDRE BANKER OM JYSKE BANKS MÅDE AT BEHANDLE SVAGE KUNDER PÅ PYT MED AT DET ER JYSKE BANK DER ER VED AT MISTE DERES TROVLRDIGHED FOR DER ER NOGET GALT MED FUNDAMENTET I JYSKE BANK ØNSKER KONTAKT HJÆLP OS MED AT JYSKE BANK OPDAGER AT DER ER EN KUNDER SOM ØNSKER DIALOG MED JYSK BANK, DEN STORE DANSKE BANK JYSKE BANK. NEJ VI ER IKKE SURE MEN ØNSKER SAMTALE MED CEO ANDERS DAM FOR VORES SAG SAGEN MÅ LIGGE HOS LEDELSEN OG BESTYRELSEN I JYSKE BANK SOM VEL ER ANSVARLIGE FOR JYSKE BANKS HANDLINGER. TAL NU MED OS HAR VI TAGET FEJL OG ER DOKUMENTERNE SOM ER FREMLAGT FALSKE SKAL VI NARTURLIGVIS UNDSKYLDE VI UNDSKYLDER GERNE HVIS VI TAGER FEJL, VIL JYSKE BANK OGSÅ DET. Og skrev derfor til den 25. maj 2016 jyske bank omkring et tilsyneladende falsk lån. Vi taler om et tilbud på 4.328.000 kr. fra Nykredit af 20. maj 2008 som gjaldt til 20. november 2008 Vi ønskede bare forklaring på hvordan Jyske Bank kan tinglyse en gæld til Nykredit på et lån, der vist slet ikke fandtes, hverken i Nykredit eller i jyske bank. Vi har i år forud for disse henvendelser forsøgt at få fuld AKTINDSIGT Ved at skrive til Birgit Bush Thuesen og Advokat Morten Ulrik Gade, Morten Ulrik Gade svare efter 2 - 3 års forsøg på at få aktindsigt af jyske bank endelig et svar 17. november 2015, morten er afvisende at Jyske Bank ikke er forpligtet til at give aktindsigt. Altså jyske bank snupper renter til et lån på 4.328.000 kr. Som jyske bank ikke vil bevise findes. Kan ikke lade være med at tænke på den skattesvindel Jyske bank var indblandet i, DR lavede et program om denne skattesvindel, hvor jyske bank skulle stifte 2000 selskaber for at deres kunder kunne slippe for skat i Danmark. JYSKE BANK ER EN LUKKET BANK EN BANK SOM NÆGTER KUNDER AKTINDSIGT EN BANK DER BEVISTE GIVER FORKERTE SVAR: HVORDAN PASSET DET SAMMEN MED JYSKE BANKS VÆRDIER Jyske Bank selv efterlyser åbenhed hos andre, som da DR fangede Jyske Bank i Skatte rådgivning. Når Jyske Bank efterlyser en lignende åbenhed som her fra DR i Skattesagen Er der for os uforståeligt at jyske bank, selv er en bank der nægter deres kunder indsigt i deres dokumenter. Hvis det er fundamentet i jyske bank, passer det dårligt sammen med ord som Åbenhed Ærlighed Troværdighed Hæderlighed Overgolder alle love og regler, hjælper ikke med svindel osv. Vi kander en spade for spade, og spørger derfor Jyske bank et utal af gange om det samme. Vi ønsker jo bare en samtale hvor vi kan gennemgå vores sag. For at blive udsat for 9 års lidelse hvor Jyske bank ville slå os ihjel og tage alle vores penge, grundet noget der ligner svindel svig snyd bedrageri tyveri tvangs salg osv. MÅ VI SÅ IKKE BEDE OM EN FORKLARING -*- Frank Pedersen, direktør for kommunikation ved Jyske Bank, sammen med en kollega klar ved tasterne på Jyske Banks :Det er en værdi, vi har i Jyske Bank. Vi kalder en spade for en spade. Vi er ikke så gode til at pakke tingene ind. Jyske Bank rådgiver tilsyneladende gerne om, hvordan man kan gemme sine penge for de danske skattemyndigheder. Det fremgik af dokumentarudsendelsen 'Skattely', som netop er blevet sendt på DR1. -*- --------------------------------- Men her er der Et lån / gæld på 4.328.000 kr. som Jyskebank kræver sikkerhed for, for forhøjet pantsikkerhed. Jyske bank hævede over 100.000 kr. af betroede midler, tinglyste gælden på 4.328.000 kr. til Nykredit 16. april 2009 Jyske bank hævede igen af betroet midler, og lavede garantier for dette lån, (oplyst 4.328.000 kr.) til Nykredit, Nykredit opdager denne tinglyste gæld, som ikke jo ikke findes. 6. maj 2009 og sletter herefter denne, Det sker samtids med at vi har bet op et tilbud fra nykredit, hvilket Nykredit sender til Jyske bank modtages 7. maj. 2009 , heri oplyser Nykredit at tidligere tilbud fra 20. maj 2008 4.328.000 kr. er bortfaldet. Dette er ikke indsat på den liste med spørgsmål vi har til Jyske Bank Vi vil faktisk gerne spørger jyske Bank, om det bilag ( Bilag 75 eller 1042 i vores mappe ) aftale om finansielle instrumenter, som kunden her er blevet afkrævet en underskrift på, for at hans lån ikke skulle blive opsagt. Bilaget er om at bytte renter med Jyske Bank, på det lån i nykredit på 4.328.000 kr. Men det findes jo ikke Bilaget er udateret Men må være lavet omkring det tidspunkt 8. maj 2009. at Jyske bank modtaget oplysning fra Nykredit, denne dato er sikket, Jyske bank ved at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. Eftersom tilbudet både er forældet og bortfaldet. DERFOR SPØRGES JYSKE BANK, hvad har kunden fået ud af, at jyske bank krævede en underskrift 11. maj 2009 på forhøjet sikkerhed for dette lån i Nykredit på 4.328.000 kr. som jyske bank med 100 % sikkerhed, er bekendt om at det ikke findes. Vi ønsker jo bare at vi sammen går det her i gennem, Selvfølge hvis det er Jyske bank ønske at snyde deres kunder bedst muligt, er det svært at give et svar. MANGLENDE LÅNE HJEMTAGELSE AF 4.328.000 kr. DET FINDES IKKE. Vi kunne ikke finde låne dokumenteret på de påstået 4.328.000 kr. Og beder jyske bank om en kopi. Jyske bank ønskede ikke at svare, på nogle af disse henvendelser. Efter mange forsøg for at få jyske bank til at svare opgav vi Og tilbød i stedet Jyske bank 250.000 kr. for en kopi, (for at få en reaktion) Vi ønskede en kopi af det lån, på de 4.328.000 kr. der måtte være i nykredit, og som jyske bank bytter renter med, på en rentebytte aftale som liggere efter den vi har lavet, ? Først skriver vi til Advokat Morten Ulrik Gade, så til Jyske banks Ledelse Jyske Banks Bestyrelse Jyske banks CEO leder Anders Dam og til Jyske Bank Advokater i Lund Elmer Sandager, hvor Philip Baurch bestyrelses medlemmet over for retten, har skrevet og oplyst nogle ting der vist ikke er helt sande, samt tilbageholdt flere oplysninger. DETTER ER NOGET VI GERNE VI I DIALOG OM. JYSKE BANK PÅSTÅR AT BANKEN GÅR IND FOR DIALOG HVORFOR SVARE DEN ÆRLIGE JYSKE BANK SÅ IKKE., MEN SVAER 31. MAJ 2016 EFTER KUNDENS TILBUD OM BETALING FOR EN LÅNE KOPI. JYSKE BANK FRABEDER SIG HENVENDELSER I DENNE SAG SE SAGEN I DAGBOGEN PÅ WWW.BANKNYT.DK Hvis jyske bank bare ville tale om disse eventyrlige små søde troværdigheds problemer, så kunne vi måske slippe uden om Byretten, det er jo latterligt at vi skal trække Jyske bank i retten vare for at bevare et par spørgsmål, Spørgsmål der er lige ud godteposen, som vi gerne vil have svar på, https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1 Listen opdateres før sagen kommer i Retten Her er en liste med møg-sager med Jyske Bank i centrum https://www.mja.dk/article/20131105/ARTIKEL/311059956

Tror jyske bank det er sjovt, råbe op for at få hjælp og blive set.
Stop bedrageriet
Og forklar venligst
Hvorfor jyske bank gentagende gange lyver overfor deres kunder
For så at kunne bedrage os.
Spørg om jeg er sur
Spørg min søn og familie, hvad bedrageriet eller Svig betyder.
Vi vil gerne fortælle dig om udnyttende i den store danske bank
Vil du have en sand beretning om at blive snydt og bedraget så kontakt Carsten’s familie
så vil du få en historien om bankens rådne skab.
Husk vi har mange forhold som vi ønsker indført i det nye process skrift.
Vil du hjælpe med at ringe jyske bank op, og bede Anders Dam forsvare mine anklager
Måske banken vil svare dig
at de kunder som jyske bank

 

Jyske banks fundament er falsk. Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Bil 2016/2017
Sådan startede vi med at lave reklame for jyske bank

Jyske banks fundament er falsk. Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Gratis reklame er bedre end ingen reklame
Her er vi i 2018 Jyske bank er ligeglade

Stol IKKE på Jyske Bank. Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR & KOMMUNIKATIONSCHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKAT BARSEL CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CAMILLA VINGAARD MARKETINGASSISTENT CARINA GAMST PARALEGAL CARLA NISSEN SUPPORTER CASPER RATHSACH LEGAL TRAINEE CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT D DAN TERKILDSEN ADVOKAT (H)PARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON ADVOKATFULDMÆGTIG DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL H. VENDELBO WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT G GUSTAV KIRKEGAARD HOLM LEGAL TRAINEE H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENE CHRISTENSEN LEGAL TRAINEE HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IBEN HUSTEDT BARSØE KOMMUNIKATIONS & MARKETINGKOORDINATOR IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ILLAN OLIVER DAVOODI SUPPORTER INGOLFUR ORN INGOLFSSON ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JEANNET FJELDSTED TEAM ASSISTENT JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE WEIHE KJÆRGAARD SUPPORTER JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA ULRIK SUPPORTER KLARA WINTHER KISELBERG ADVOKATFULDMÆGTIG KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER L LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LEA CECILIE PARK WIUFF ADVOKATFULDMÆGTIG LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKAT MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARJAM BRINK ADVOKATFULDMÆGTIG PORTRÆT UNDERVEJS MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKAT METTE SØDERLUND THUNGNOI ADVOKATDIRECTOR METTE-MARIE VENDELBO HAMANN ADVOKATFULDMÆGTIG MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE SEHESTED ADVOKAT MICK FRIIS HANSEN SAGSCONTROLLER MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNE N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICHOLAS ENGBERG BACKHAUSEN LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA RINGEN ADVOKAT (L)PARTNER O OLIVIA SACEANU ADVOKATFULDMÆGTIG P PATRICK ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS DE LA PORTE REICHSTEIN ADVOKAT RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOFIE WALSTED JESSEN LEGAL TRAINEE SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (H)PARTNER SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP ASSOCIATE TOBIAS VIETH ADVOKATFORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE

Kan i huske det første billede i fik tilsendt af min bil i Jyske Bank, inde på Vesterbrogade.
Reklamen var så enkelt, og i skrev til Jeres kunde, at i var ved at løse problemet.
Det var i november 2016, i dag skriver vi 1 januar 2021.
Tænker lidt på det som Mette Marie Nielsen fra Lundgrens advokater sagde 2 år. Efter 18. December 2018.
At det var en fejl og at Jyske Bank har indrømmet dette.
Når vi så skriver 2021, og omfanget kun er blevet være, først bedrageri og dokumentfalsk, hvilket vi kan tilføje Bestikkelse / Returkommission til, hvad sker der for jer i Jyske Bank.
I trækker en masse mennesker og virksomheder ind i jeres forbrydelser, hvad tænker i på, er i ligeglade med jeres medarbejdere og de venner i har, siden i trækker dem med ind i jeres svigforetninger mod jeres kunder.
Jeg spørger fordi jeg synes at det er dumt, at i ikke taler med mig.
Godt nytår

 

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. / Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen / #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen

Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR & KOMMUNIKATIONSCHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKAT BARSEL CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CAMILLA VINGAARD MARKETINGASSISTENT CARINA GAMST PARALEGAL CARLA NISSEN SUPPORTER CASPER RATHSACH LEGAL TRAINEE CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT D DAN TERKILDSEN ADVOKAT (H)PARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON ADVOKATFULDMÆGTIG DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL H. VENDELBO WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT G GUSTAV KIRKEGAARD HOLM LEGAL TRAINEE H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENE CHRISTENSEN LEGAL TRAINEE HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IBEN HUSTEDT BARSØE KOMMUNIKATIONS & MARKETINGKOORDINATOR IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ILLAN OLIVER DAVOODI SUPPORTER INGOLFUR ORN INGOLFSSON ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JEANNET FJELDSTED TEAM ASSISTENT JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE WEIHE KJÆRGAARD SUPPORTER JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA ULRIK SUPPORTER KLARA WINTHER KISELBERG ADVOKATFULDMÆGTIG KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER L LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LEA CECILIE PARK WIUFF ADVOKATFULDMÆGTIG LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKAT MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARJAM BRINK ADVOKATFULDMÆGTIG PORTRÆT UNDERVEJS MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKAT METTE SØDERLUND THUNGNOI ADVOKATDIRECTOR METTE-MARIE VENDELBO HAMANN ADVOKATFULDMÆGTIG MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE SEHESTED ADVOKAT MICK FRIIS HANSEN SAGSCONTROLLER MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNE N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICHOLAS ENGBERG BACKHAUSEN LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA RINGEN ADVOKAT (L)PARTNER O OLIVIA SACEANU ADVOKATFULDMÆGTIG P PATRICK ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS DE LA PORTE REICHSTEIN ADVOKAT RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOFIE WALSTED JESSEN LEGAL TRAINEE SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (H)PARTNER SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP ASSOCIATE TOBIAS VIETH ADVOKATFORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE

30/7-2019. Ingen skal sige kunde ikke prøver at komme i kontakt og dialog med Jyske Bank A/S

Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR & KOMMUNIKATIONSCHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKAT BARSEL CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CAMILLA VINGAARD MARKETINGASSISTENT CARINA GAMST PARALEGAL CARLA NISSEN SUPPORTER CASPER RATHSACH LEGAL TRAINEE CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT D DAN TERKILDSEN ADVOKAT (H)PARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON ADVOKATFULDMÆGTIG DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL H. VENDELBO WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT G GUSTAV KIRKEGAARD HOLM LEGAL TRAINEE H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENE CHRISTENSEN LEGAL TRAINEE HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IBEN HUSTEDT BARSØE KOMMUNIKATIONS & MARKETINGKOORDINATOR IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ILLAN OLIVER DAVOODI SUPPORTER INGOLFUR ORN INGOLFSSON ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JEANNET FJELDSTED TEAM ASSISTENT JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE WEIHE KJÆRGAARD SUPPORTER JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA ULRIK SUPPORTER KLARA WINTHER KISELBERG ADVOKATFULDMÆGTIG KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER L LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LEA CECILIE PARK WIUFF ADVOKATFULDMÆGTIG LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKAT MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARJAM BRINK ADVOKATFULDMÆGTIG PORTRÆT UNDERVEJS MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKAT METTE SØDERLUND THUNGNOI ADVOKATDIRECTOR METTE-MARIE VENDELBO HAMANN ADVOKATFULDMÆGTIG MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE SEHESTED ADVOKAT MICK FRIIS HANSEN SAGSCONTROLLER MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNE N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICHOLAS ENGBERG BACKHAUSEN LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA RINGEN ADVOKAT (L)PARTNER O OLIVIA SACEANU ADVOKATFULDMÆGTIG P PATRICK ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS DE LA PORTE REICHSTEIN ADVOKAT RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOFIE WALSTED JESSEN LEGAL TRAINEE SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (H)PARTNER SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP ASSOCIATE TOBIAS VIETH ADVOKATFORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE

30/7.-2019. Jyske Bank kender til bilen, men påstår at banken er i dialog med kunden, det er bare usandt.

 

 


 

Jyske Bank har i dag hævet 13.000 kr i afdrag på lån som allerede er afviklet 15 februar, venligst tilbagefør straks beløbet – Re: Generalforsamling 2021. JYSKE BANK anbefales at uskifte Lund Elmer Sandager & Jyske Bank anbefales at lægge bestyrelsens håndtering af sagen BS-402/2015-VIB frem. Fwd: Autosvar: Opfordre Jyske Banks bestyrelse stiller deres mandater fri

 

26-02-2021. Jyske bank hæver 13.000 kr. i afdrag på et lån der er afviklet fuldt ud. 15-02-2021

 

Jyske Bank A/S

Vestergade 10-16
Silkeborg

26-02-2021.

Til den samlede Koncernleder gruppe, og den samlede bestyrelse i Jyske Bank A/S koncernen.
Og jeres interne advokater ved Morten Ulrik Gade.

Det her må være ledelsen i Jyske Bank som skal tage sig af dette, da personalet på gulvet ikke har svaret eller sørget for at få styr på det jeg har skrevet, omkring jeg 15-02-2021. har indfriet mit lån på konto 5050-1354067.

Jyske Bank har idag hævet 13.000 kr i afdrag på lån, på trods af at dette er afviklet 15 februar, beløbet bedes tilbageføres straks.

Jeg har afviklet mit lån 15 februar 2021. Ved at have overført de omkring 1.400.000 dkk til 5050-1354067 hvilket viser at Jyske Bank vist ikke har helt styr på deres forretning.
Når jeg i dag modtaget en sms, at Jyske Bank har hævet 13.000 kr fra konto 5050-1258029, til afvikling af gælden, så er der vis ikke styr på at jeg ikke skylder Jyske Bank noget som helst.
Jeg har flere gange rykket for en saldo kvittering, jeg har skrevet senest 23. og 24 februar, altså jeg er lidt irriteret.
Det er ikke god skik at hæve til et lån der er afviklet.
Det er heller ikke god skik ikke at få opgjort en konto straks efter restgælden på lån og renter er betalt. / Indsat.
Det er heller ikke god skik ikke at slippe sit pant og sikkerheder straks efter, der ikke findes noget lån, eller gæld.
Eftersom jeg ikke har modtaget en saldo kvittering, eller svar på mine henvendelser, skal jeg venligst forespørger, om der er nogle misforståelse.
Om hvorvidt jeg skylder Jyske Bank koncernen nogle penge, der beretter banken til at flytte rundt på beløb mellem bankens konti.
Jeg er ved at blive lidt små sur.
Jeg har bet om at Jyske Bank sletter jeres pant i mit Pantebrev på 3.000.000. dkk i Ejendommen Søvej 5. 3100 Hornbæk. Så jeg kan få det igen.
Ønsker at afhente dette pante brev og Salgsfuldmagter på Vesterbrogade 9. som var hæftet sammen med et brev.
Oplyse venligst en snarlig dato hvor min erhvervs rådgiver Tina Agergaard kan holde et møde mellem Tina Agergaard og mig som anmodet, med mindre bestyrelsen ønsker en anden tager et møde med mig.
Tina er kun en brik som Jyske Bank benytter, og jeg syntes det er synd at Tina tydeligvis ikke må svare mig, så hun har måttet lægge øjne til, og læse om koncernens troværdighed og manglende hæderlighed.
Det ses som retsmisbrug at Jyske Bank ikke straks efter 15 februar, har bragt orden i det omtalte, og slettet bankens pant, således jeg kan afhente mit private pante brev.
Jeg skal nu spørger om jeg på mandag 8 dage.
Altså mandag 8 marts 2021. kan afhente mit Pantebrev på de 3.000.000 kr. I jeres hoved afdeling på Vesterbrogade nr 9.
Vedhæftede billede af afdelingen, Således der ikke er nogen misforståelser af hvor jeg ønsker at afhente mit private Pantebrev.
Jeg anmoder samtidig at Jyske Bank udlevere de af mig underskrævne Salgsfuldmagter til min private ejendom, som er tvangs underskrevet, uden forbehold, hvilket jeg mange gange har anmodet, siden 2014 eller 2015. Første gang til Morten Ulrik Gade.
Alt kan ses på www.banknyt.dk sammen med min historie.
Jeg beklager at det er lidt rodet, men budskabet er vel klart.
Jeg skal sidst anmode Jyske Banks bestyrelse og ledere sørger for, at der bliver taget hånd om min henvendelse, og at Koncernen drager omsorg, for straks at tilbageføre de 13.000 kr. Som banken uberettiget har indsat på konto 5050-1354067
Altså de 13.000 kr som Jyske Bank har hævet fra 5050-1258029
Dette beløb skal jeg bede Jyske Bank om at tilbageføre straks.
Jeg skal venligst bringe alle tidligere mails og breve i orientering, og har bestyrelsen, ledelsen eller Koncernleder gruppen nogle spørgsmål til tidligere fremsendte, vil jeg gerne forklare overfor Ledelsen hvad jeg mener i det jeg har skrevet.
Jeg fastholder min anbefaling, at Jyske Banks samlede bestyrelse inden 23 marts bør sætte deres mandater fri, såfremt ledelsen mindst siden maj 2016. Har haft kendskab til bankens brug af dokumentet falsk og bedrageri uden at ville gribe ind.
Og har Jyske Banks koncern yderligere betalt returkommission / Bestikkelse til Lundgrens advokater, for at Lundgrens advokater ikke måtte gøre mine påstande og synspunkter gældende overfor domstolen.
Giver det også anledning til at opfordre at i som ansvarlige bestyrelsesmedlemmer, alle sammen stiller jeres mandater fri, som jeg skrev i 2018. breve der er fremlagt i sagen.
Har bestyrelsen ledelsen eller andre nogle spørgsmål, kan jeg kontaktes på +4522227713
Som jeg har anmodet bestyrelsen og Anders Dam siden maj måned 2016, så ønsker jeg åbenhed og dialog.
Og jeg syntes at i som de øverste ansvarlige skal tale med mig.
Og ikke mindst dele alle sagens BS-402/2015-VIB forhold med jeres aktionærer på den ordinære generalforsamling 2021.
Bestyrelse kan indsætte mig og min sag mod Jyske Bank A/S som et punkt på dagsordenen.
Kopi til Finanstilsynet, da jyske bank bør tages under skærpet tilsyn, frem til der kan findes en redelige og hæderlig bestyrelse.
Kopi til Lundgrens advokater, da Dan Terkildsen skal vidne i sagen, en af de 3 retsdage 15. 26 og 23 november 2021.  og at Lundgrens advokater her oplyses at have taget mod bestikkelse, for ikke at gøre nogle af klientens synspunkter gældende for retten.
Kopi til Justitsministeriet og Finansministeriet, da sagen er alvorlig, og flere andre kunder kan være udsat for helt det samme. og sagens genstand omhandler Danmarks anden største banks brug af dokumentet falsk, fuldmagtsmisbrug, Udnyttelse, Bedrageri, Mandatsvig, vildledning, samt at det udføres i forening for at nævne lidt.
Uanset at hverken Finanstilsynet, Justitsministeriet, Finansministeriet eller for den sags skyld Politiet vil blande sig i Jyske Banks forbrydelser, forretnings metoder, så er i som samlede bestyrelse i forening direkte medvirkende til ikke kun sagen, men også at jeg råber op på eks. www.BANKNYT.dk
Hvilket er lavet for at få kontakt og dialog med Jyske Banks koncern ledelse, i sadelshed CEO Anders Christian Dam.
Med venlig hilsen
Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5. 3100 Hornbæk DK
+4522227713
+4540333400

Reklame for BoTjek A/S
Jyske Bank arbejder vi sammen med Botjek A/S

Står du foran renovering, ombygning eller energioptimering af boligen?

I Jyske Bank kan vi rådgive dig om økonomien og finde den løsning, der hænger bedst sammen med din øvrige økonomi. Til gengæld er der andre, der er bedre til at rådgive om boligens stand og det håndværksmæssige. Derfor arbejder vi sammen med Botjek A/S, der kan give dig en komplet rapport over din boligs stand – på den måde kan du få fuldt overblik over både økonomi og bolig.

Botjek’s rapport hedder Jyske Energi- og Boligeftersyn og er kun for kunder i Jyske Bank.

Bliv kontaktet om Jyske Energi- og Boligeftersyn

Hvorfor Jyske Energi- og Boligeftersyn?

  • Du får en komplet rapport over boligens mest vitale bygningsdele
  • Du får indblik i både den byggetekniske stand og energiforbedringsmuligheder
  • Du får konkrete forslag til forbedringer og overblik over omkostningerne
  • Du får finansieringsforslag skræddersyet til rapporten
  • Du får hjælp til at søge tilskud til forbedringer
  • Fast, konkurrencedygtig pris

Nemt for dig

  1. Du bestiller Jyske Energi- og Boligeftersyn hos din rådgiver i banken
  2. Du bliver kontaktet af Botjek inden for 24 timer og aftaler besøg inden for 5 dage
  3. Sammen med dig gennemgår Botjek boligen – det tager op til 2 timer
  4. Botjek laver en rapport og deler den med dig og Jyske Bank

Når rapporten er på plads, kan du sammen med Jyske Bank og Botjek vurdere, hvilke forbedringer du vil prioritere. Vi kan også hjælpe dig med at søge evt. tilskud til projektet – og vi hjælper dig naturligvis med at få den rette finansiering på plads.

JYSKE BANK KONCERN FÅR PROVISION FRA DEM DER SAMMEN ARBEJDER MED JYSKE BANK KONCERN. VIL DU OGSÅ ARBEJDE FOR JYSKE BANK.

 

💰

Når du ikke kan stole på danske banker. / Hvem er den bedste Bank. Hvem er den billigste Bank. Hvem er den dyreste Bank. Hvem er den dårligste Bank. Hvem er den ærligste Bank. Hvem er den mest troværdige Bank. Hvem er den mest hæderlige Bank. Koncernledelse, Koncernbestyrelsen Kurt Bligaard Pedersen, Keld Norup, Rina Asmussen, Anker Laden-Andersen, Per Schnack Bente Overgaard, Christina Lykke Munk, Johnny Christensen, Marianne Lillevang, Koncerndirektionen Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus Peter Schleidt , Koncernbestyrelsen. Kan du stole på alle danske advokater ?. NEJ. Lund Elmer Sandager advokater ved Kristian Ambjørn Buus Nielsen og Philip Baruch har hjulpet Jyske Bank med at kunne fortsætte bankens svigforetninger. Lund Elmer Sandager advokater har gentagne gange løjet overfor domstolen, når Philip Baruch fremlægde falske oplysninger i retsforhold. Lundgrens advokater valgte at modtage bestikkelse, skjult som returkommission, mod at tilbageholde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for svig og falsk for retten, Dan Terkildsen tavs

Ville du være ansat i en virksomhed, hvor flere ansatte i forening, og med en bestyrelsen der står bag million bedrageri mod virksomhedens kunder.
Taler naturligvis om Jyske Bank A/S

Når du ikke kan stole på danske banker. / Hvem er den bedste Bank. Hvem er den billigste Bank. Hvem er den dyreste Bank. Hvem er den dårligste Bank. Hvem er den ærligste Bank. Hvem er den mest troværdige Bank. Hvem er den mest hæderlige Bank. Koncernledelse, Koncernbestyrelsen Kurt Bligaard Pedersen, Keld Norup, Rina Asmussen, Anker Laden-Andersen, Per Schnack Bente Overgaard, Christina Lykke Munk, Johnny Christensen, Marianne Lillevang, Koncerndirektionen Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus Peter Schleidt , Koncernbestyrelsen. Kan du stole på alle danske advokater ?. NEJ. Lund Elmer Sandager advokater ved Kristian Ambjørn Buus Nielsen og Philip Baruch har hjulpet Jyske Bank med at kunne fortsætte bankens svigforetninger. Lund Elmer Sandager advokater har gentagne gange løjet overfor domstolen, når Philip Baruch fremlægde falske oplysninger i retsforhold. Lundgrens advokater valgte at modtage bestikkelse, skjult som returkommission, mod at tilbageholde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for svig og falsk for retten, Dan Terkildsen tavs

Når Jyske Bank koncernen uhæderligt, vælger også at bruge bestikkelse for at stoppe kundes svig og falsk sag mod Jyske Bank koncernen bliver fremlagt for domstolen, så kan Jyske Bank A/S ikke synke dybere.
At den danske stat vil lave bankforretninger med Jyske Bank Koncernen, er ubegribeligt.