29-07-2021. Mail til Jyske Banks koncernledelse. Vedr. sagen BS-402/2015-VIB mangler oplysning og til orientering er der sket kreditorskifte. og hvad er ikke en overtrædelse af god advokatskik.

Opslag opdateret tilføjet oplysninger. 04-07-2021. 08.10

A story from real life, about the little customer who fights against the criminal Danish Bank Jyske Bank, which is assisted by the corrupt Lundgren’s Lawyers, as well as the lawyers from Lund Elmer Sandager who repeatedly presented false information to the court, in order to disappoint in legal matters.

My name is Carsten Storbjerg Skaarup, and you will find everything about me on this page.

Remember that it is Jyske Bank that is fighting their customers, while the customer here only wants to talk to Jyske bank’s management who have major problems with complying with the law, I need you to ask questions to the people who cover this million frauds in Denmark, where a bank with the board along with their lawyers is behind fraudulent banking business.

 

Har til advokatnævnet allernederst indsat, hvilket forhold en advokat må udfører uden det er en overtrædelse af god advokatskik.

 

Read the mail 01-08-2021. at CEO Anders Dam. When Danish banks have power over Danish politics, things can go horribly wrong, here is Denmark’s second largest bank, Jyske Bank behind exploitation, mandate fraud, forgery, exploitation, bribery and fraud, and I can continue who will do something about it, do you dare to trust Jyske Bank or lawyer community members, maybe they just have not read the complaint.

 

Vedr. sagen BS-402/2015-VIB mangler oplysning og til orientering er der sket kreditorskifte.

Jysk Bank A/S Should be closed, due to the bank's completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Viborg court. Banking news. About the Danish bank Jyske Bank, which has been taken for use of forgery and fraud, our former Lundgren lawyers who was hired to present the case to the court, was subsequently bought by Jyske bank to damage our case, and withhold our claim in court.

Jyske Bank Mission, Jyske Bank Vision, Jyske Bank Fundament.

Her kommer en historie fra den virkelige Jyske Bank om bankens arbejdets metoder, herunder bedrageri, dokumentfalsk, udnyttelse, bestikkelse, ond tro, vildledning.

Du skal vide, at når du bruger Jyske Bank så løber du en betydelig risiko,
Hvilket du vil kunne læse mere om i min bog, som er skrevet i tidslinje, og nej det er ikke taget ud af en amerikansk film, men er fra virkelighedens danmark.

Og hvis du ikke tror på noget af det som står her.
Så sig det.
Stiller jeg gerne op til et journalistiske interview, og der vil jeg med henvisning til min tidslinje bog, pege på konkrete beviser mod Jyske Bank koncernen, for bevidst at have udsat kunde for organiseret kriminalitet.

Mon også danmarks største erhvervsvirksomheder som Jyske Bank, der er indblandet i bedrageri vil gøre det samme, spørg Anders Christian Dam.

 

Sendt til

direktion@jyskebank.dk

Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk

Tina Agergaard • AGERGAARD@jyskebank.dk

Og til advokatnævnet, som her anmodes at denne mail deles med alle 48 medlemmer inkluderet suppleanter af advokat nævnet. postkasse@advokatsamfundet.dk

🤝⚖️🤝

Derfor er denne rettet mail kopi 30-07-2021. Også sendt til advokatnævnet på lige fod med Jyske Banks bestyrelse, og Lund Elmer Sandager.

direktion@jyskebank.dk
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
postkasse@advokatsamfundet.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
martin.nielsen@jyskebank.dk

 

Mailen her er delt på banknyt.dk og sat ind på siden her LINK. Ganske som den nu 30-07-2021 er sendt.

 

Grundet at afgørelsen i klagen 2020-1932. har præjudikatvirkning for alle andre sager, med klage over samme eller lignende klage indhold, hvilket bliver mere tydelig gjort i bogen om selve Jyske Banks måde at drive bankvirksomhed, deles denne mail med advokatsamfundet allerede nu.

 

I resume / bogen kan i læse de sammen flettet bilag i tidslinje, så kan danske advokater, også nemt  læse hvad der ikke er en overtrædelse af god advokatskik, og henvise til denne afgørelse, hvis de selv skulle optræde som Lundgrens advokater, og efterfølgende blive indklaget til advokatnævnet.

📢📝

Hvilket advokat samfundet derfor bedes om at tydeliggøre, bedre på jeres hjemmeside.

Så kan advokatsamfundet sikkert også slippe for mange klager over advokater, der har samme indhold som i min klage.

⚖️🤝

Advokat nævnets afgørelse syntes dog at lugte ret meget af kammerateri, og måske mere bekræfter reglen end undtagelsen, og understøtter at advokater generelt dækker over advokater, når de forvejen er venner, (måske er de gamle studiekammerater.) og når sagen som her er af kriminel karakter, så dækker advokater gerne over andre advokater.

 

Som her i sagen, hvor Lund Elmer Sandager advokater, ved Philip Baruch gentagne gange har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen, hvilket var for at skuffe i retsforhold, hvilket så andre advokater, hos Lund Elmer Sandager, som Kristian Ambjørn Buus Nielsen, ikke vil tage afstand fra, men hellere vil dække over, ved enkelt at benægte det.

I kan fører en injurier sag hvis i mener jeg lyver, det har jeg opfordret jer alle sammen til i flere år.

 

🤝💰🤝

Sådan bør det ikke være, altså at advokater dækker over deres venner og kolleger.

🤝

Jeg skal hermed i denne mail 30 juli 2021. på de kraftigste anmode Advokatnævnet, at udlevere en kopi af hele klagen til samtlige af jeres 48 medlemmer.

👁️

Så de enkelte selv kan læse klagen 2020-1932, og se de bagvedliggende årsager for klagen, og så skulle i derefter alle sammen, få vendt denne her afgørelse.

Har advokatnævnet taget fejl.

Vil i gøre denne afgørelse 2020-1932. om ?

Det må i selv om, hvis ikke. så ved vi da hvordan god skik regler for advokater skal fortolkes og forstås.

🤣🚽🤣

 

Når i alle 48 medlemmer af advokatnævnet nu er helt sikker på, hvordan de advokatetiske regler, fremover skal fortolkes, således at det forstås at alle danske advokater, har vidtgående beføjelser til at ændre i klientens anbringer, og bestemmer fuldt ud over deres klienter ?.

⚖️🤝🤝💰🤝🤝⚖️

 

Da jeg mere ser det som et overgreb på befolkningens retssikkerhed, for efter denne afgørelse, vil ingen klienter i fremtiden vil kunne stole på advokat nævnes advokater.

Og så en del flere, at have en advokat handler om tillid, og ingen klienter kan da have tillid til de korrupte advokater som Lundgrens advokater, der har så magtfulde venner.

Har noteret at indklagede Dan Terkildsen er udnævnt af netop advokat samfundet til voldgiftdommer.

Hvilket rykker på tilliden til retssystemet, når advokater som Lundgrens skal bistå klienten, med at få fremstillet klientens anbringer, så dur det ikke at advokaten modarbejder en klient, for at tilfredsstille andre og stærkere klienter.

 

For er i 48 medlemmer af advokatnævnet, nu helt sikker på at i ønsker at være med til at ændre på, forståelsen af hvad der er god advokatskik.

Eller ihvertfald ikke er nogen overtrædelser af god advokatskik, selvfølgelig med hensyn til advokatnævnets afvisning af alle 27 klage punkter.

⚖️🧐🤝🧐⚖️

Således alle danske advokater fremover nemt kan se, hvor langt de må gå for at modsætte sig, at fremlægge klientens anbringer, og også uden om klienten må ændre i klientens anbringer.

🚽⚠️🚽

 

29-07-2021. / og her 30-07-2021.

Jyske Bank A/S

Vestergade 8-16

8600 Silkeborg.

📞

 

Indsat Meddelelse:

En bog om Jyske Banks fundament, der handler om retssikkerhed, for de kunder som bliver udsat for bedrageri af de danske banker.

Banker der så får hjælp af flere advokater der gerne vil hjælpe Jyske Bank med at dække over bankens omfattende brug af dokumentet falsk og bedrageri.

 

💰🤣⚖️🤣💰

Herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager advokater, der ligeledes har partner som også er medlem af advokatnævnet.

 

Bogen om selve fundamentet for Jyske Bank A/S, om handler om Jyske Banks arbejdes metoder er nært forestående.

📝📝📝

Alle forhold der nævnes og beskrives er fuldt ud dokumenteret med vandtætte beviser, derfor tør heller ingen gå mod hvad Carsten Storbjerg her skriver.

Alle ved at her på banknyt “Banking News” skriver Carsten Storbjerg blot sandheden.

⚖️

Hvilket omhandler Jyske Bank koncernen, Lund Elmer Sandager advokater samt Lundgrens advokater.

Hvilket ingen dem tør tage en dialog med Carsten, der spørger om jeg har skrevet noget forkert.

 

Kære alle sammen.

Her i min tilståelse og beviser for at jeg på en åben og fræk og samtidig på en lidt sjov måde beskylder

Lund Elmer Sandager for at fremlægge falske beviser for retten med hensigt at skuffe i retsforhold.

Men også beskylder Lundgrens advokater for at have taget mod bestikkelse af sagsøgte Jyske Bank A/S.

Mod at Lundgrens til gengæld ikke at fremlægge nogle af Klientens / sagsøgers påstande mod Jyske Bank. Ja og så beskylder jeg Lundgrens for direkte at have ændret i sagsøgers påstande, direkte imod klientens instrukser.

 Det kommer alt sammen med i bogen, således Jyske Banks forretnings metoder og Lundgrens og Lund Elmer Sandagers forretnings metoder bliver belyst.

Og topcheferne Jyske Bank, i kan jo bare læse siden her og det jeg skriver, hvis i mener jeg lyver så kom an, eller få ryddet op i jeres virksomhed.

Anders Dam gå nu af.

Gå af og så laver jeg ikke flere reklamer om dig Anders Dam.

Link til YouTube video 2. 03-06-2021. Klik her.

Og her er link til flere videoer.

 

Hej Anders Dam og Jyske Bank, her er en opfordring, jeg beskylder jer for bedrageri og dokumentfalsk, hvis i ikke har det, så før en sag imod mig for bagvaskelse, men i har vel styr på jeres papirer, sagsøg mig eller indrøm.

18-05-2021. YouTube video link til deling her.

 

Jyske Bank A/S i har fået min underskrevet tilståelse, men hvad vil i bruge den til, hvad er mest strafbart, at fortælle om de banker der laver dokumentfalsk og bedrageri, eller er det bare slet ikke strafbart for banker, at lave bedrageri og dokumentfalsk.

 

JEG INDRØMMER MEN HVAD GØR JYSKE BANK:

 

 

Søger du en dygtig advokat prøv en hos Lundgrens, det gjorde vi. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR & KOMMUNIKATIONSCHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKAT BARSEL CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CAMILLA VINGAARD MARKETINGASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CARLA NISSEN SUPPORTER PORTRÆT UNDERVEJS CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT D DAN TERKILDSEN ADVOKAT (H)PARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL H. VENDELBO WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELENE CHRISTENSEN LEGAL TRAINEE HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG INGOLFUR ORN INGOLFSSON ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER FREINSILBER ADVOKAT (L)DIRECTOR JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE KJÆRGAARD SUPPORTER PORTRÆT UNDERVEJS JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA ULRIK SUPPORTER PORTRÆT UNDERVEJS KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LAURA MOLLERUP SUPPORTER LEA CECILIE PARK WIUFF CAND. JUR.TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKAT MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKAT METTE SØDERLUND THUNGNOI ADVOKATDIRECTOR PORTRÆT UNDERVEJS METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICHOLAS ENGBERG BACKHAUSEN LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA RINGEN ADVOKAT (L)PARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS DE LA PORTE REICHSTEIN ADVOKAT RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (H)PARTNER SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP ASSOCIATE TOBIAS VIETH ADVOKATFORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT

Billede til klagen Bilag 55. Brevet fra 1. februar 2019. det bedste at Dan Terkildsen kunne, var at sige hvor godt det var at klienten kørte rundt i denne bil, og sagde at klienten skulle parkerer den foran Jyske Banks advokater, så de bedre kunne se den, vel vidende at Lundgrens arbejde i Jyske Banks interesse.

 

🏦🙈🙉🙊🏦

Har Jyske Bank så meget politisk indflydelse på politikerne, at Jyske Banks ledelse kan være en direkte medvirkende årsag til, at Statsadvokaten og Politimesteren samt Finanstilsynet sammen med folketinget alle vender den svage ryggen.

Blot fordi at Jyske Bank er Danmarks anden største bank, der i vid udstrækning samarbejder med advokater og kommunerne, samt staten, så kan man blive ret bekymret for at der er retssikkerhed for den lille mand.

Særlig når banker som her Jyske Bank koncernen har lavet Dokumentfalsk, Bedrageri, Vildledning, Udnyttelse, Fuldmagts Misbrug, Mandatsvig, Vanhjemmel og sikkert en hel del mere.

Hvilket Jyske Banks bestyrelse ved at, staten den lovgivende og udøvende magt ikke vil stoppe, men enten at dække over, eller sørger for der ikke sker efterforskning, eller deraf strafforfølgning.

Sagen der er så alvorlig at Finanstilsynet reelt kan lukke Jyske Bank, altså tage Jyske Banks ret til at drive bankvirksomhed i Danmark fra banken.

Eller som minimum at Finanstilsynet sætte Jyske Bank under skærpet tilsyn, men når også Finanstilsynet der skal sørger for at banker overholder loven, vælger at ikke de vil blande sig, så viser det tegn på at denne sag, går langt ud over Danmarks grænser, og understøtter at magten i Danmark, som iøvrigt ligger ved nok omkring 3.500 personer, hvoraf de 258 reelt bestemmer, hvem der ikke må udsættes for efterforskning og strafforfølgning, Dan Terkildsen vil sige det er konspirationsteorier, men er det nu også det.

🤝🤝

Jyske Bank koncernen forsøger alt de kan, for at fjerne kundens påstande og beviser mod Jyske Bank, hvilket også var grunden til at Jyske Bank købte deres kundes advokater, for at disse  advokater fra Lundgrens skulle tabe sagen mod Jyske Bank, uden at have fremlagt en eneste af klientens påstande.

💰😅💰

 

Bogen blive tilføjet dokumenter, der indsættes i tidslinje, som dokumenterer og beviser samt understøtter.

📝

At Jyske Bank bevidst og uhæderligt har handlet i ond tro, da flere af Jyske Banks medarbejdere udspekulert udsatte bankens kunde for svig forretninger “bedrageri”.

🚔

Svig forretninger der blev udført ved hjælp af falsk “altså dokumentfalsk”

Men at Jyske Banks bestyrelse mindst siden maj 2016. har nægtet at stoppe Jyske Banks svig forbrydelser mod bankens kunde, inddrager i høj grad ledelsen, som i forening har stået bag Jyske Banks fortsatte svig forbrydelser, hvilket du også vil kunne se i et sammendrag af bilag.

 

🤨

Og tager vi en kontrol af kryds forbindelser mellem Jyske Banks bestyrelse og direktion samt hvilke bestyrelser de yderligere er placeret i, så jo vi kommer langt op i samfundets top.

 

Spørgsmålet om banker som Jyske Bank, og store danske advokat virksomheder, som her Lund Elmer Sandager og Lundgrens, ikke vil blive udsat for efterforskningen og strafforfølgning, når disse overtræder blandt andet straffelovens bestemmelser.

Da der her er tætte forbindelser til xxxxx.

her pågår stadig efterforskning af venskaber og kontakter gennem person sammenfald og ikke mindst deres bestyrelsesposter.

🤨🧐👁️🧐🤨

 

Det formodes at Jyske Banks ledelse og Lund Elmer Sandager advokater ved Philip Baruch, sikkert står bag ansætte af kundens advokat firma Lundgrens.

Hvilket skete for at disse advokater ikke måtte, eller kunne fører en svig sag mod Jyske Bank koncernen, og Lundgrens så samtidig kunne arbejdede for Jyske Bank koncernen, da det i sig selv ville være en overtrædelse af god advokatskik, at arbejde for en bank og fører en svindel sag mod samme bank.

📝💰📝

Tidslinje bogen bliver delt med mindst Jyske Bank koncernen.

Bogen bliver delt grundet afgørelsen med advokatnævnet.

Afgørelsen hvor advokat nævnet, 30-06-2021. har vedtaget hvad der ikke er overtrædelser af god advokat skik, og hvilket konsekvenser afvisning af 2020-1932. klagens 27 forhold har, dette vil nærmere blive fremlagt.

💰🙈🙉🙊💰

En afgørelse der fremover vil have præjudikatvirkning for ligne sager, hvor klientens advokatfirma “som her hvor Lundgrens advokat partnerselskab”, blev. bestukket af modparten “som her Jyske Bank koncernen” i en sag, til ikke at fremlægge nogle af sagsøgers “klientens” anbringer mod sagsøgte.

📝🚽🚽🚽📝

Her er selve mailen som er blevet sendt 29-07-2021. Kl. 15.59 og rettes til.

Kære

Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus og Peter Schleidt.

Og jer andre i bestyrelsen.

 

DETTE HER SKAL BESTYRELSEN LÆSE, SAGEN ER JERES SKYLD, OG JERES ANSVAR.

 

Jeg har før skrevet i nærværende sag BS-402/2015-VIB.

Og nu skriver jeg altså igen.

 

Jeg mangler iøvrigt nogle oplysninger til sagens bilag

Bilag 6. og 6.A. samt Bilag 20.

Disse bilag, ses ikke at være underskrevet, vil i venligst sende en kopi hvor der er påført en dato og underskrift.

 

Bilag 6.   Sikkerheds stillelse. 00273737-4476

Bilag 6.A Sikkerheds stillelse. 070563-****

Bilag 20. Tilbage Trædelses erklæring til notering

 

Vil i sende dem “kopi” til min mail.

🐀

Hvis Jysk Bank vil nægte at svare, eller dele de underskrevet sider med mig, påføres de med dato som formodes at være 10-07-2008

Grundet at jeg er ved at lave et samlede dokument, “den omtalte bog.” med en hel del bilag, som indsættes i tidslinje til forklaring, denne bliver sendt til Jyske Bank så snart den er færdig, og deles mindst med advokatnævnet.

Er det en varm. 🥔 kartoffel.

 

🤝⚠️🤝

Sagen handler nu også om klagen over Lundgrens og Dan Terkildsen som i bestyrelsen i Jyske Bank har fået en kopi af, advokatnævnet har mod forventning afvist alle klagepunkter.

 

💶🍞💶

Begrundelse er at Lundgrens ikke har overtrådt god advokat i nogle af de 27. klage punkter.

🐀

 

En afgørelse der i øvrigt har præjudikat virkning, og ikke kun i den afviste klage. 2020-1932.

Men også i alle andre klager, hvorfor sagen i høj grad har offentlighedens interesse.

📢⚠️📝⚖️📝⚠️📢

 

Bemærk nævnets afgørelse kan bruges direkte i straffesager, hvor en klient har påstået sig uskyldig , her må forsvarsadvokaten gerne ændre den sigtes påstand / påstande om uskyldighed, til at den sigtede i sagen erkender sig skyldig.

Advokaten skal blot skrive han mener det er bedst for hans klient at være skyldig.

Altså efter den præjudikat virkning som nævnes afgørelse har.

Og klienten kan ikke klage over advokaten efterfølgende, da afgørelsen af 30-06-2021. Han sidestilles med sagen mod Lundgrens advokater.

⚖️⚠️⚠️⚖️

 

Herfra 2020-1932. Grundlovsdag klagens Bilag. deles bilag i tidslinje bogen.

🚽

Da nævnets afgørelsen 30-06-2021. af klagen af 05-06-2020 med link til bilag.

⚠️

Og udeblivelse af svar på de 26 efterfølgende opfordringer 19-09-2020.

Er et direkte slag i mod retssikkerheden.

🚔

En afgørelse der bestemmer at det er ikke nogle overtrædelser af god advokatskik.

At der er klientens advokat der fremover selv bestemmer hvad klientens sag handler om, og hvilke beviser klienten må få fremlagt, og hvilke vidner klienten må indkalde.

Advokater behøver heller ikke svare på klientens henvender, advokater behøver ikke dele sagsøgtes eller sagsøgers processkrifter med klienten, advokater behøver heller ikke dele retsbøger med klienten, advokaten behøver slet ikke at svare klienten eller delagtiggøre klienten i hvad advokaten foretager sig eller fremlægger.

Klienten kan kun håbe at de ikke har ansat en af de korrupt advokatvirksomheder i Danmark.

⚖️⚠️⚖️

Efter som der findes korrupte advokater i Danmark, er det så smart at disse får advokat nævnet godkendelse, til at bestemme over deres klienten, i særdeleshed hvis klientens advokat firma som, her Lundgrens advokater, har fået et 2 cifret million beløb, for at rådgive modparten Jyske Bank A/S.

Selv om det ikke er i samme sag, eller samme advokat, så er det samme partnerselskab.

 

Som du kan se på banknyt, er der tydeligt beviser på at Lundgrens advokater, efter disse også blev ansat, eller købt og bestukket af Jyske Bank koncernen, direkte imod klientens påstande og anbringer mod Jyske Bank koncernen, har ændre klientens påstande.

 

Nu skal vi forklarer i retten hvorfor der den 2. september 2019. af lundgrens blev fremlagt at sagsøger har indgået en rente sikring, for et underliggende lån den 16 juli 2008. når klienten og sagsøger siden februar 2016 har påstået at swappen Bilag 1. er falsk.

 

🤣💸🤣

Hvilket advokatnævnet i deres afgørelse skriver ikke er en overtrædelse af god advokatskik.

 

⚠️🤝⚠️

Her et direkte eksempel taget ud af klagen.

Når klienten påstår et aftale bilag ikke er blevet indgået.

Taler om sagens Bilag 1.

Vozmozhno, samyy bol'shoy bankovskiy skandal v Danii vo vremya eskalatsii. Novyy datskiy bankovskiy skandal rassleduyetsya samim kliyentom, v to vremya kak drugiye yuristy i banki prosto osveshchayut melkiye voprosy. I na etot raz rech' idet ne ob otmyvanii deneg, kotorym uzhe izvestny datskiye banki. Na etot raz delo lozhnoye i moshennichestvo so vtorym po velichine bankom Danii Jyske Bank. V etom sluchaye datskiye advokaty Lundgrens gluboko vovlecheny v to, chto obvineniye kliyenta v moshennichestve i fal'sifikatsiya dokumenta protiv Jyske Bank ne bylo predstavleno sudu do togo, kak sam kliyent dolzhen byl predstavit' dokazatel'stva i obvineniya v sud v oktyabre 28. I pochemu moshennichestvo Jyske Bank protiv ikh melkogo kliyenta yeshche ne prekratilos' posle 11 let moshennichestva. Chto Lundgrens dumayet o nashikh obvineniyakh i dokazatel'stvakh protiv banka v Yiske o moshennichestve? Den Terkildsen zayavil 13 avgusta, chto pravleniye Jyske Bank ni v chem ne vinovato. U Lundgrensa net ni odnogo kommentariya nashikh trebovaniy. ? Eto ochen' stranno? POCHEMU ?. Mesyats nazad, buduchi obnaruzhennym v Lundgrense, on rabotayet v banke Jyske i rabotayet v otvetchike v Jyskebank, po krayney mere, s aprelya 2018 goda. I Den Terkel'sen pozvolil svoyemu kliyentu poverit', chto Lundgrens byl ikh advokatom, no v to zhe vremya advokaty Lundgrena takzhe poluchili million gonorarov za rabotu v Jyske Bank. Skoreye vsego, Jyske Bank podkupil Lundgrens, chtoby vstretit'sya v sude, ne podavaya pretenzii kliyenta protiv Jyske Bank, prosto chtoby proigrat' delo. Khoteli by vy skazat' rukovoditelyu gruppy upravleniya Andersu Damu, chto my ne khotim, chtoby nas obmanuli. My prosto khotim vstretit'sya s Prezidentom Andersom Kristianom Damom, i kogda vzroslyye obshchayutsya vmeste, potomu chto eto ne sposob vesti chestnyy bankovskiy biznes. I nam ne interesno pisat' chto-libo nepravdivoye. Vopros v sude: pravy li my i mozhem li my dokazat', chto my pravy? Chto znachit Lundgrens? ty nikogda ne govoril nam etogo. Ne stesnyaytes' ostavlyat' kommentarii na Facebook, Twitter dlya obnovleniya. Pozhaluysta, pozvonite po adresu +45 22 22 77 13, yesli vam nuzhna dopolnitel'naya informatsiya. Uvidet' bol'she na banknete Ssylka www.BANKNYT.dk Pogonya BS-402/2015-VIB Eto prosto prizyv k dialogu, kak my vpervyye napisali v maye 2016 goda vsemu sovetu direktorov v Jyske Bank. S nailuchshimi pozhelaniyami ot Storbjerg Business Sovey 5 3100 Khornbek --- Возможно, самый большой банковский скандал в Дании во время эскалации. Новый датский банковский скандал расследуется самим клиентом, в то время как другие юристы и банки просто освещают мелкие вопросы. И на этот раз речь идет не об отмывании денег, которым уже известны датские банки. На этот раз дело ложное и мошенничество со вторым по величине банком Дании Jyske Bank. В этом случае датские адвокаты Лундгренс глубоко вовлечены в то, что обвинение клиента в мошенничестве и фальсификация документа против Jyske Bank не было представлено суду до того, как сам клиент должен был представить доказательства и обвинения в суд в октябре 28. И почему мошенничество Jyske Bank против их мелкого клиента еще не прекратилось после 11 лет мошенничества. Что Лундгренс думает о наших обвинениях и доказательствах против банка в Йиске о мошенничестве? Дэн Теркилдсен заявил 13 августа, что правление Jyske Bank ни в чем не виновато. У Лундгренса нет ни одного комментария наших требований. ? Это очень странно? ПОЧЕМУ ?. Месяц назад, будучи обнаруженным в Лундгренсе, он работает в банке Jyske и работает в ответчике в Jyskebank, по крайней мере, с апреля 2018 года. И Дэн Теркельсен позволил своему клиенту поверить, что Лундгренс был их адвокатом, но в то же время адвокаты Лундгрена также получили миллион гонораров за работу в Jyske Bank. Скорее всего, Jyske Bank подкупил Lundgrens, чтобы встретиться в суде, не подавая претензии клиента против Jyske Bank, просто чтобы проиграть дело. Хотели бы вы сказать руководителю группы управления Андерсу Даму, что мы не хотим, чтобы нас обманули. Мы просто хотим встретиться с Президентом Андерсом Кристианом Дамом, и когда взрослые общаются вместе, потому что это не способ вести честный банковский бизнес. И нам не интересно писать что-либо неправдивое. Вопрос в суде: правы ли мы и можем ли мы доказать, что мы правы? Что значит Лундгренс? ты никогда не говорил нам этого. Не стесняйтесь оставлять комментарии на Facebook, Twitter для обновления. Пожалуйста, позвоните по адресу +45 22 22 77 13, если вам нужна дополнительная информация. Увидеть больше на банкнете Ссылка www.BANKNYT.dk Погоня BS-402/2015-VIB Это просто призыв к диалогу, как мы впервые написали в мае 2016 года всему совету директоров в Jyske Bank. С наилучшими пожеланиями от Storbjerg Business Совей 5 3100 Хорнбек

The fake SWAP 015785 Appendix 1. from 16-07-2008
This relationship from false changed Lundgren’s lawyers to be a contract.
But now look at the letters we have shared to Lundgrens and had actually submitted them
How much has Jyske Bank Group Management agreed to pay Lundgrens for not submitting their client’s claims? we just ask


Og klienten ydermere påstår at aftale bilag af 16-07-2008. er falsk, og desuden er ugyldig efter de i aftale lovens bestemmelser om ugyldighed.

 

Så har advokatnævnet den 30-07-2021. afgjort, at det ikke er en overtrædelse af god advokatskik, når advokater mod klientens anbringen, ændre i klientens påstand, som her i sagen.

Side 1 af 43. 27-08-2019 til Lundgrens advokater. Brevet er bare et af mange, hvor vi gentagende beder, Lundgrens advokater, som den fuldmægtige Emil og Mette-Marie samt Dan Terkildsen, om at fremlægge klientens, altså vores svig påstande mod Jyske Bank. Vi henviser til de SMS'er i brevet, med påstande som er sendt til Emil, men som ingen af Lundgrens advokater ville fremlægge. I brevet henviser klienten til SMS 23-08-2019. og skriver at Emil fra Lundgrens ikke har svaret på deres klients SMS'er / Og henviser også til at Mette-Marie i Lundgrens. Som igen opyst vores påstande 10-12-2018, for at fremlægge klientens påstande overfor retten 18-12-2018. - DET ER ET FAKTUM. At Mette-Marie vælger sammen med Dan Terkildsen, ikke at fremlægge nogle af klientens påstande mod Jyske Bank, i det afsluttende processkrift 18-12-2018 Der Mette-Marie laver samme sidst på dagen 18. december og sender til retten. / DET ER ET FAKTUM At Lundgrens advokater 02-09-2019 laver og fremlæger processkrift 2, præcis 4 uger før planlagt hovedforhandlingen 30 septemper Lundgrens har i dette processkrift 2. heller ikke medtaget nogen af klientens svig påstande. Ligesom det er et Faktum, at Emil ikke deler Processkrift 2 med klienten, der først får en kopi, efter Lundgrens, er blevet fyret, efter mistanke om at Lundgrenens advokater er korrupte. - Hoved påstand er stadig sagens Bilag 1. en rentebytte fra 16-07-2008 på 4.328.000 kr. for et underliggende lån, der altså IKKE findes. At Bilag 1. er falsk er sagt 1.000 gange. Bare denne lille detalje undlader Lundgrens advokater at fremlægge for domstolen. / DET ER ET FAKTUM At Lundgrens, ved Dan Terkildsen, Mette-Marie og Emil, gentagne er oplyst, at SWAPPEN af 16-07-2008 Bilag 1. af klienten påstås falsk. Når Lundgrens advokater, fremlæger sagen, som om Bilag 1. er aftalt og godkendt. For derefter direkte dirækte mod klientens instruks, føre sagen som en sag om dårlig rådgivning, mod Klientens påstande. Så er må det være Lundgrens og Jyske Bank der må have aftalt dette. - Og hvorfor sender Lundgrens heller ikke klinten en kopi af processkrift 2. Klart at klienten tænker, at Jyske Bank må have betalt Lundgrens advokater, for ikke at fremlægge klientens svig påstande mod Jyske Bank Om det er Bestikkelse, der er sket ved Retur kommision, eller i et honorar, skjult på en eller anden måde, det må parterne i Lundgrens advokater kunne forklare. Som da Jyske Bank ansætter Lundgrens til en stor million opgave. VIL DU VIDE OM LUNDGRENS ADVOKATER ER BLEVET BESTUKKET ? SÅ MÅ DU SPØRGE LUNDGRENS ADVOKATER OG JYSKE BANKS LEDELSE

Page 1 of 43. 27-08-2019 to Lundgren’s lawyers.
The letter is just one of many, in which we repeatedly ask, Lundgren’s lawyers, such as the clerk Emil and Mette-Marie and Dan Terkildsen, to present the client’s, ie our fraud allegations against Jyske Bank.
We refer to the SMSs in the letter, with allegations sent to Emil, but which none of Lundgren’s attorneys would provide.
In the letter, the client refers to SMS 23-08-2019. and writes that Emil from Lundgrens has not responded to their client’s SMS
/
And also refers to Mette-Marie in Lundgrens.
Which in turn raised our allegations 10-12-2018, to present the client’s claims to the court 18-12-2018.

IT IS A FACT.
That Mette-Marie chooses with Dan Terkildsen, not to submit any of the client’s claims against Jyske Bank, in the closing petition 18-12-2018
There Mette-Marie is doing the same thing on December 18 and will be sent to court.
/
IT IS A FACT
That Lundgren’s attorneys 02/09/2019 make and present litigation 2, exactly 4 weeks before the scheduled hearing 30 September
In this document, Lundgrens also did not include any of the client’s fraud claims.
Just as it is a fact that Emil does not share Process Letter 2 with the client who first gets a copy, after Lundgrens has been fired, on suspicion that Lundgren’s lawyers are corrupt.

The main claim is still Appendix 1. a change of interest from 16-07-2008 of DKK 4,328,000.
for an underlying loan that does NOT exist.
That Annex 1 is false is said 1,000 times.
Just this little detail, Lundgren’s lawyers fail to present to the court.
/
IT IS A FACT
That Lundgrens, by Dan Terkildsen, Mette-Marie and Emil, repeatedly stated that the SWAPPEN of 16-07-2008 Appendix 1. by the client is alleged to be false.
When Lundgren’s attorneys present the case, as if Appendix 1. is agreed and approved.
Then, directly directly against the client’s instructions, bring the case as a case of bad advice, against the client’s claims.
Then it must be Lundgrens and Jyske Bank who must have agreed this.

And why doesn’t Lundgrens send the client a copy of litigation 2.
Clear that the client thinks that Jyske Bank must have paid Lundgren’s lawyers, in order not to present the client’s fraud allegations against Jyske Bank
Whether it is Bribery that happened by the Return Commission, or in a fee, hidden in some way, the parties to Lundgren’s lawyers must be able to explain.
Like when Jyske Bank hires Lundgrens for a large million tasks.
WOULD YOU LIKE TO KNOW IF LUNDGREN’S ADVOCATES HAVE BEEN DISCUSSED?
SO YOU MUST ASK
LUNDGRENS LAWYER’S
AND
JYSKE BANK’S MANAGEMENT


 

Til at klienten har indgået en swap aftalen “sagens Bilag 1.” med med Jyske Bank A/S.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

Her kan du tydelig se at Lundgrens partner Dan Terkildsen 2 september 2019. skriver i Processkrift 2. at klienten den 16-07-2008. har Indgået en swap aftale med Jyske Bank, hvilket er direkte imod hvad klienten påstår.

Eks. BILAG 40. klientens påstande 6/12-2018. &  BILAG 106. 11/8-2019.

og igen 18-08-2019. Bilag 109.

ligeleds sender klienten 23-08-2019. sms`er som BILAG 114. i “Lundgrens” må ikke fremlægge noget til retten, uden klientens godkendelse.       

BILAG 115. klienten skærer igen sine påstande ud for Lundgrens 27/8-2019. og gør det meget klart over for Lundgrens advokater at Partner Dan Terkildsen, intet må fremlægge uden at klienten FØRST har godkendt det Lundgrens agter at fremlægge.

Hvilket også skrives til Emil Hald Winstrøm 

Lundgrens advokater nægter i øvrigt at udlevere klienten en kopi af BILAG 134. Processkrift 2. selv om klienten BILAG 138. 5/9-2019. Spørger om han må få en kopi, Lundgrens advokater svare slet ikke.

Hvorfor mon Lundgrens også har tilbageholdt og skjult Sagsøgtes Processkrift B. af 20/3-2019. selvølge for at holde klienten ude af den sag, som Lundgrens skal hjælpe Jyske Bank A/S med ikke bliver fremlagt som det svig sagen handler om. 

Og også fordi Lundgrens advokater ved returkommission fra Jyske Bank A/S er blevet bestukket, eller betalt for ikke at fremlægge nogle af klientens svig og påstande mod Jyske Bank A/S

Har Lundgrens advokater en anden forklaring, end at Lundgrens advokater er korrupte, så er i opfordre til at svare mange gange siden september 2019.


 

 

Og det selv om klienten gentagne gange, ja Kontinuerligt har nedlagt påstand om ugyldighed og falsk.

 

👁️

 

Når klientens advokater fra firmaet Lundgrens, så ændre i denne påstand til at klienten har indgået denne swap Bilag 1.

 

Og uden om klienten så fremlægger dette 02-09-2019. i et Processkrift 2.

I øvrigt sidste dag inden forberedelsen slutter før hovedforhandling 30-09-2019.

 

Vel og mærke også uden at få klientens godkendelse, og det på trods af at klienten har skrevet til Lundgrens advokater, i må ikke fremlægge noget for retten, uden vi har godkendt det.

Hvilket Lundgrens advokater alligevel gør.

Ydermere vil Lundgrens partner Dan Terkildsen.

Ikke selv efterfølgende, ikke udlevere klienten en kopi af dette processkrift 2. 02-09-2019.

 

Selv om klienten altså har anmodet om at få en kopi 05-09-2019.

Alt sammen bliver dokumenteret i bogen, med tidslinje forklaring.

 

📢💶🤣💶📢

Når en del af advokatnævnets 48 medlemmer, har vedtaget at Lundgrens advokater / Dan Terkildsen ikke har overtrådt god advokatskik.

Så det jo reglerne, som at mindst de firmaer som advokat nævnets medlemmer arbejder i, må forventes selv at følge Lundgrens arbejdes metoder for at tjene mest muligt på at modarbejde klienten.

💰🤪🍕😂💰

Nu hvor selve sagen sagen er overdraget til selskabet CVR. 42547999  hvilket er sket 16/7-2021.

🗣️🤝🗣️

 

Er NY kreditor:

BS-402/2015-VIB. sagen mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS.

🥳

Direktør ja det er såmænd mig, Carsten Storbjerg Skaarup. 🙂

 

Søvej 5. 3100 Hornbæk 

+4522227713

 

Advokaten er Claes B. 

Som i kender han har fremlagt ( Bilag 169. processkrift 3.) processkrift 3. og processkrift 4.

Og i skal ikke skrive til ham, han skriver til Jyske Bank, når han er klar.

 

📝

Jeg skal lige henvise til Jeres processkrift D

 

📢⚖️📢

 

Det er altså ikke Jyske Bank A/S som bestemmer hvilket påstande der bliver nedlagt, jævnfør processkrifter.

 

Sagen er udvidet efter Retsplejelovens § 358

Hvilket flere gange er skrevet til både Jyske bank og retten.

Hvilket i også vil kunne læses ud af tidslinjen, med bilag når bogen om Jyske Banks fundament, og sagen er skrevet færdig.

⚖️

Så når Kristian Buus-Nielsen skriver i processkrift D.

At sagen kun handler om rådgivning renteswappen Bilag 1.

Så må jeg sige og skrive at dette ikke er tilfældet.

 

🚔😂😂🚔

Sagen er udvidet med de påstande der allerede er fremlagt. med henvisning til “Processkrift 3. bilag 169.”

Samt processkrift 3 og processkrift 4.

😳

Der er i øvrigt fundet nogle fejl i fremlagt i de fremlagte processkrifter, det får vi rettet.

Jeg skal nævne Processkrift 2. Som Dam Terkildsen står bag.

Her fremlagde de korrupte Lundgrens advokater.

Se det fremhævede.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

Her er de vigtige dokumenter med i det delte Processkrift 2. de understreger at Jyske Bank var i Ond tro.

Ligesom bogen vil vise og dokumenter det FAKTUM, at Jyske Bank siden 2008 har været i ond tro, og kun har haft til hensigt at lyve og bedrage bankens kunde.

 

 

Jeg er ked af at skulle skrive det igen, men enten har Lundgrens ikke kunne læse og forstå dansk, eller også har Jyske Bank bestukket Lundgrens til at ændre i min påstand.

💰

Men Faktum jeg har aldrig aftalt nogle swap W015785. med Jyske Bank den 16-07-2008.

 

Selv om advokat Dan Terkildsen i mod hvad jeg skrevet, har fremlagt det bag min ryg.

 

I har måske nok prøvet at få mig til at underskrive denne swap 16-07-2008. ved sagens Bilag 1.

Og så igen 24 juli. 2008.

24-07-2008. SWAP W015785. Da det er magtpålæggende for Jyske Bank at jeg underskriver en rente swap med Jyske Bank. rykker banken igen 30-07-2008. for en underskrift på W015785. hvis jeg ville låne 4.328.000 kr. Som Nykredit har tilbudt.

24-07-2008.
Jyske Bank vil igen have at kunden underskriver at have ønske om at indgå en swap aftale med Jyske Bank A/S på 4.328.000 dkk.
.
For hvis kunden ønsker at hjemtage lånetilbuddet på 4.328.000 dkk. i Nykredit der er gældende frem til 20-11-2008.

Og igen 30 juli 2008.

30-07-2008. SWAP W015785. Da det er magtpålæggende for Jyske Bank at jeg underskriver en rente swap med Jyske Bank. rykker banken igen 30-07-2008. for en underskrift på W015785. hvis jeg ville låne 4.328.000 kr. Som Nykredit har tilbudt.

30-07-2008.
Jyske Bank vil igen have at kunden underskriver at have ønske om at indgå en swap aftale med Jyske Bank A/S på 4.328.000 dkk.
.
For hvis kunden ønsker at hjemtage lånetilbuddet på 4.328.000 dkk. i Nykredit der er gældende frem til 20-11-2008.

 

Hvis jeg har underskrevet.

🤣😂😅

Og lånt det bagved liggende lån, som det her skrives

In the most prominent money-laundering case, Raul Arashukov, an adviser to the head of a Gazprom subsidiary, was detained on an allegation of stealing Rbs30bn ($460m) worth of gas. His son Rauf Arashukov was also detained. Father and son deny the allegations and remain in detention. While this money-laundering case is unlikely to have led to Monday’s top executive departures, it adds to the unsettled atmosphere at the gas producer. “We are talking about full-scale changes,” a London-based analyst said of the executive departures. “It is unlikely they were linked to the Arashukovs’ case. “But perhaps this case simply exhausted the patience at the top regarding the company’s management.” Kurt Bilgaard Pedersen,

Appendix 30. Nicolai Hansen announces in February 2010. that we have borrowed DKK 4,328,000 in Nykredit
And swap interest with Jyske Bank, Without disclosing it one with the swap we approved 15-07-2008 Appendix E pages 4 and 5. or the Jyske Bank has done behind our backs 16-07-2008 Appendix 1. thus the we claim is false.
Do we agree that this is what Jyske bank claims and has presented to the court


 

For så at have omlagt dette som fremlagt i Bilag D.

Så er sagen lidt mindre slem.

🙂

 

Medvirken direkte eller indirekte i jyske bank 11 års svindel / bedrageri mod kunde Et par søgeord er smuttet med. #JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Appendix D. 09-01-2012 page 1 of 2. you have rescheduled the underlying loan.
And what does it mean behind Jyske bank lying to their sick customer again and again, there is fat business to do fraud for Jyske bank

In the most prominent money-laundering case, Raul Arashukov, an adviser to the head of a Gazprom subsidiary, was detained on an allegation of stealing Rbs30bn ($460m) worth of gas. His son Rauf Arashukov was also detained. Father and son deny the allegations and remain in detention. While this money-laundering case is unlikely to have led to Monday’s top executive departures, it adds to the unsettled atmosphere at the gas producer. “We are talking about full-scale changes,” a London-based analyst said of the executive departures. “It is unlikely they were linked to the Arashukovs’ case. “But perhaps this case simply exhausted the patience at the top regarding the company’s management.” Kurt Bilgaard Pedersen,

Appendix D. 09-01-2012 page 2 of 2. you have rescheduled the underlying loan.
And what does it mean behind Jyske bank lying to their sick customer again and again, there is fat business to do fraud for Jyske bank

Men jeg har ikke underskrevet nogle af disse 3 dokumenter.

Og jeg har ikke lånt de 4.328.000 kr. som Jyske Bank har skrevet.

Og jeg har heller ikke lagt noget lån om.

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

When Jyske bank claims a customer has borrowed DKK 4,328,000 in Nykredit Annex 29A and the court has claimed this underlying loan for a swap, has been changed. Appendix D.
Then it is strange that Nykredit refused to answer whether this alleged loan was DKK 4,328,000 until after Nykredit was summoned and we were granted a meeting.
Only then does Nykredit admit Mette Egholm Nielsen that Jyske bank is lying.
And there is no loan of DKK 4,328,000 in Nykredit


 

 

Ved at Lundgrens fremlagde kun dårlig rådgivning, og at der ikke var noget lån, og fjernede alle klientens klientens anbringer ugyldigheds grunde, efter aftalelovens ugyldigheds grunde.

Og ikke fremlagde at den swap der faktisk blev aftalt 15-07-2008. såfremt lånet blev hjemtaget, blev lukket 30-12-2008. i øvrigt 2 bilag der er blevet fjernet på årsopgørelsen 2008. hvilket er dokumentfalsk.

 

 

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Appendix E. pages 4-6 SWAP W015776 4.328.000 DKK for Annex Y.
This is the swap which is the real one and approved between customer and Jyske bank 15-08-2008
But try to look at the annual statement 31-12-2008 Appendix O.
And see if you can find this swap, if you can’t find it, it must be due to document forgery.

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Appendix E. pages 5-6 SWAP W015776 4.328.000 DKK for Annex Y.
This is the swap which is the real one and approved between customer and Jyske bank 15-08-2008
But try to look at the annual statement 31-12-2008 Appendix O.
And see if you can find this swap, if you can’t find it, it must be due to document forgery.

 

Vozmozhno, samyy bol'shoy bankovskiy skandal v Danii vo vremya eskalatsii. Novyy datskiy bankovskiy skandal rassleduyetsya samim kliyentom, v to vremya kak drugiye yuristy i banki prosto osveshchayut melkiye voprosy. I na etot raz rech' idet ne ob otmyvanii deneg, kotorym uzhe izvestny datskiye banki. Na etot raz delo lozhnoye i moshennichestvo so vtorym po velichine bankom Danii Jyske Bank. V etom sluchaye datskiye advokaty Lundgrens gluboko vovlecheny v to, chto obvineniye kliyenta v moshennichestve i fal'sifikatsiya dokumenta protiv Jyske Bank ne bylo predstavleno sudu do togo, kak sam kliyent dolzhen byl predstavit' dokazatel'stva i obvineniya v sud v oktyabre 28. I pochemu moshennichestvo Jyske Bank protiv ikh melkogo kliyenta yeshche ne prekratilos' posle 11 let moshennichestva. Chto Lundgrens dumayet o nashikh obvineniyakh i dokazatel'stvakh protiv banka v Yiske o moshennichestve? Den Terkildsen zayavil 13 avgusta, chto pravleniye Jyske Bank ni v chem ne vinovato. U Lundgrensa net ni odnogo kommentariya nashikh trebovaniy. ? Eto ochen' stranno? POCHEMU ?. Mesyats nazad, buduchi obnaruzhennym v Lundgrense, on rabotayet v banke Jyske i rabotayet v otvetchike v Jyskebank, po krayney mere, s aprelya 2018 goda. I Den Terkel'sen pozvolil svoyemu kliyentu poverit', chto Lundgrens byl ikh advokatom, no v to zhe vremya advokaty Lundgrena takzhe poluchili million gonorarov za rabotu v Jyske Bank. Skoreye vsego, Jyske Bank podkupil Lundgrens, chtoby vstretit'sya v sude, ne podavaya pretenzii kliyenta protiv Jyske Bank, prosto chtoby proigrat' delo. Khoteli by vy skazat' rukovoditelyu gruppy upravleniya Andersu Damu, chto my ne khotim, chtoby nas obmanuli. My prosto khotim vstretit'sya s Prezidentom Andersom Kristianom Damom, i kogda vzroslyye obshchayutsya vmeste, potomu chto eto ne sposob vesti chestnyy bankovskiy biznes. I nam ne interesno pisat' chto-libo nepravdivoye. Vopros v sude: pravy li my i mozhem li my dokazat', chto my pravy? Chto znachit Lundgrens? ty nikogda ne govoril nam etogo. Ne stesnyaytes' ostavlyat' kommentarii na Facebook, Twitter dlya obnovleniya. Pozhaluysta, pozvonite po adresu +45 22 22 77 13, yesli vam nuzhna dopolnitel'naya informatsiya. Uvidet' bol'she na banknete Ssylka www.BANKNYT.dk Pogonya BS-402/2015-VIB Eto prosto prizyv k dialogu, kak my vpervyye napisali v maye 2016 goda vsemu sovetu direktorov v Jyske Bank. S nailuchshimi pozhelaniyami ot Storbjerg Business Sovey 5 3100 Khornbek --- Возможно, самый большой банковский скандал в Дании во время эскалации. Новый датский банковский скандал расследуется самим клиентом, в то время как другие юристы и банки просто освещают мелкие вопросы. И на этот раз речь идет не об отмывании денег, которым уже известны датские банки. На этот раз дело ложное и мошенничество со вторым по величине банком Дании Jyske Bank. В этом случае датские адвокаты Лундгренс глубоко вовлечены в то, что обвинение клиента в мошенничестве и фальсификация документа против Jyske Bank не было представлено суду до того, как сам клиент должен был представить доказательства и обвинения в суд в октябре 28. И почему мошенничество Jyske Bank против их мелкого клиента еще не прекратилось после 11 лет мошенничества. Что Лундгренс думает о наших обвинениях и доказательствах против банка в Йиске о мошенничестве? Дэн Теркилдсен заявил 13 августа, что правление Jyske Bank ни в чем не виновато. У Лундгренса нет ни одного комментария наших требований. ? Это очень странно? ПОЧЕМУ ?. Месяц назад, будучи обнаруженным в Лундгренсе, он работает в банке Jyske и работает в ответчике в Jyskebank, по крайней мере, с апреля 2018 года. И Дэн Теркельсен позволил своему клиенту поверить, что Лундгренс был их адвокатом, но в то же время адвокаты Лундгрена также получили миллион гонораров за работу в Jyske Bank. Скорее всего, Jyske Bank подкупил Lundgrens, чтобы встретиться в суде, не подавая претензии клиента против Jyske Bank, просто чтобы проиграть дело. Хотели бы вы сказать руководителю группы управления Андерсу Даму, что мы не хотим, чтобы нас обманули. Мы просто хотим встретиться с Президентом Андерсом Кристианом Дамом, и когда взрослые общаются вместе, потому что это не способ вести честный банковский бизнес. И нам не интересно писать что-либо неправдивое. Вопрос в суде: правы ли мы и можем ли мы доказать, что мы правы? Что значит Лундгренс? ты никогда не говорил нам этого. Не стесняйтесь оставлять комментарии на Facebook, Twitter для обновления. Пожалуйста, позвоните по адресу +45 22 22 77 13, если вам нужна дополнительная информация. Увидеть больше на банкнете Ссылка www.BANKNYT.dk Погоня BS-402/2015-VIB Это просто призыв к диалогу, как мы впервые написали в мае 2016 года всему совету директоров в Jyske Bank. С наилучшими пожеланиями от Storbjerg Business Совей 5 3100 Хорнбек

2. february 2016 skriver Jyske banks bestyrelsesmedlem Philip Baruch til retten, i sagen BS-402/2015-VIB
At Jyske Bank bare har byttet en SWAP Bilag E. side 4 fra 15-07-2008 med ny og anden SWAP den 16-07-2008 Bilag 1.
Lund Elmer Sandager tilbage holder sandheden overfor retten, om At Bilag E. side 4 og 5 den aftalte swap, lukker 30-12-2008
hvorfor jyske bank ikke kan ombytte nogle bilag,
hvilket banken heller ikke har har nogle aftale om.
Der er beskrevet i Straffeloven kap. 17 Falsk forklaring.

 

Lund Elmer Sandager som flere gange tidligere, altså gentagne har fremlagt falske oplysninger for domstolen.

Og skjult flere bilag for at skuffe i retsforhold.

Men Lund Elmer Sandager er slet ikke færdig med at lyve for retten, dels tilbageholder den tidligere næstformand fra Jyske Banks Bestyrelse Philip Baruch, at swappen af 15-07-2008. blev lukket 30-12-2008.

For at lyve ved at fremlægge swappen blot blev byttet ud med en anden, for at rente sikker det underliggende lån, som altså heller ikke findes.

Vozmozhno, samyy bol'shoy bankovskiy skandal v Danii vo vremya eskalatsii. Novyy datskiy bankovskiy skandal rassleduyetsya samim kliyentom, v to vremya kak drugiye yuristy i banki prosto osveshchayut melkiye voprosy. I na etot raz rech' idet ne ob otmyvanii deneg, kotorym uzhe izvestny datskiye banki. Na etot raz delo lozhnoye i moshennichestvo so vtorym po velichine bankom Danii Jyske Bank. V etom sluchaye datskiye advokaty Lundgrens gluboko vovlecheny v to, chto obvineniye kliyenta v moshennichestve i fal'sifikatsiya dokumenta protiv Jyske Bank ne bylo predstavleno sudu do togo, kak sam kliyent dolzhen byl predstavit' dokazatel'stva i obvineniya v sud v oktyabre 28. I pochemu moshennichestvo Jyske Bank protiv ikh melkogo kliyenta yeshche ne prekratilos' posle 11 let moshennichestva. Chto Lundgrens dumayet o nashikh obvineniyakh i dokazatel'stvakh protiv banka v Yiske o moshennichestve? Den Terkildsen zayavil 13 avgusta, chto pravleniye Jyske Bank ni v chem ne vinovato. U Lundgrensa net ni odnogo kommentariya nashikh trebovaniy. ? Eto ochen' stranno? POCHEMU ?. Mesyats nazad, buduchi obnaruzhennym v Lundgrense, on rabotayet v banke Jyske i rabotayet v otvetchike v Jyskebank, po krayney mere, s aprelya 2018 goda. I Den Terkel'sen pozvolil svoyemu kliyentu poverit', chto Lundgrens byl ikh advokatom, no v to zhe vremya advokaty Lundgrena takzhe poluchili million gonorarov za rabotu v Jyske Bank. Skoreye vsego, Jyske Bank podkupil Lundgrens, chtoby vstretit'sya v sude, ne podavaya pretenzii kliyenta protiv Jyske Bank, prosto chtoby proigrat' delo. Khoteli by vy skazat' rukovoditelyu gruppy upravleniya Andersu Damu, chto my ne khotim, chtoby nas obmanuli. My prosto khotim vstretit'sya s Prezidentom Andersom Kristianom Damom, i kogda vzroslyye obshchayutsya vmeste, potomu chto eto ne sposob vesti chestnyy bankovskiy biznes. I nam ne interesno pisat' chto-libo nepravdivoye. Vopros v sude: pravy li my i mozhem li my dokazat', chto my pravy? Chto znachit Lundgrens? ty nikogda ne govoril nam etogo. Ne stesnyaytes' ostavlyat' kommentarii na Facebook, Twitter dlya obnovleniya. Pozhaluysta, pozvonite po adresu +45 22 22 77 13, yesli vam nuzhna dopolnitel'naya informatsiya. Uvidet' bol'she na banknete Ssylka www.BANKNYT.dk Pogonya BS-402/2015-VIB Eto prosto prizyv k dialogu, kak my vpervyye napisali v maye 2016 goda vsemu sovetu direktorov v Jyske Bank. S nailuchshimi pozhelaniyami ot Storbjerg Business Sovey 5 3100 Khornbek --- Возможно, самый большой банковский скандал в Дании во время эскалации. Новый датский банковский скандал расследуется самим клиентом, в то время как другие юристы и банки просто освещают мелкие вопросы. И на этот раз речь идет не об отмывании денег, которым уже известны датские банки. На этот раз дело ложное и мошенничество со вторым по величине банком Дании Jyske Bank. В этом случае датские адвокаты Лундгренс глубоко вовлечены в то, что обвинение клиента в мошенничестве и фальсификация документа против Jyske Bank не было представлено суду до того, как сам клиент должен был представить доказательства и обвинения в суд в октябре 28. И почему мошенничество Jyske Bank против их мелкого клиента еще не прекратилось после 11 лет мошенничества. Что Лундгренс думает о наших обвинениях и доказательствах против банка в Йиске о мошенничестве? Дэн Теркилдсен заявил 13 августа, что правление Jyske Bank ни в чем не виновато. У Лундгренса нет ни одного комментария наших требований. ? Это очень странно? ПОЧЕМУ ?. Месяц назад, будучи обнаруженным в Лундгренсе, он работает в банке Jyske и работает в ответчике в Jyskebank, по крайней мере, с апреля 2018 года. И Дэн Теркельсен позволил своему клиенту поверить, что Лундгренс был их адвокатом, но в то же время адвокаты Лундгрена также получили миллион гонораров за работу в Jyske Bank. Скорее всего, Jyske Bank подкупил Lundgrens, чтобы встретиться в суде, не подавая претензии клиента против Jyske Bank, просто чтобы проиграть дело. Хотели бы вы сказать руководителю группы управления Андерсу Даму, что мы не хотим, чтобы нас обманули. Мы просто хотим встретиться с Президентом Андерсом Кристианом Дамом, и когда взрослые общаются вместе, потому что это не способ вести честный банковский бизнес. И нам не интересно писать что-либо неправдивое. Вопрос в суде: правы ли мы и можем ли мы доказать, что мы правы? Что значит Лундгренс? ты никогда не говорил нам этого. Не стесняйтесь оставлять комментарии на Facebook, Twitter для обновления. Пожалуйста, позвоните по адресу +45 22 22 77 13, если вам нужна дополнительная информация. Увидеть больше на банкнете Ссылка www.BANKNYT.dk Погоня BS-402/2015-VIB Это просто призыв к диалогу, как мы впервые написали в мае 2016 года всему совету директоров в Jyske Bank. С наилучшими пожеланиями от Storbjerg Business Совей 5 3100 Хорнбек

Appendix 29. regarding swap W015776, which we approved on 15-07-2008, if we repaid the loan of 4,328,000 dkk. in Nykredit
This closes on 30-12-2008.
So when Jyske bank attorneys and the board of directors present to the court that appendix E. pages 4 and 5. are just replaced with appendix 1.
Then Philip Baruch must have been very confident that he could keep Annex 29, hidden (also page 2. of Annex 28.)
So we have to deal with cynical lies in this case.

Og når Jyske Bank har fjerne disse 2 aftale bilag på års opgørelsen 31-12-2008. som fremlægges som Bilag O. så har Lund Elmer Sandager advokater fremlagt falske dokumenter for at skuffer i retsforhold., og Jyske Bank har lavet dokumentfalsk i forbindelse med at Jyske Bank har udsat kunde for bedrageri.

 

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Appendix O. As you can see, Jyske Bank has removed the approved interest rate swap W015776 on 31-12-2008, on which we signed an agreement on 15-07-2008, if we chose to repay the underlying and offered loan Appendix Y. for the swap, We rejected the loan, and therefore did not repay the loan offered, of Dkk 4,328,000 Appendix Y. and the agreed and approved Swap W015776 on the same and agreed amount. 4,328,000 dkk, closes 30-12-2008. during this period Jyske bank even makes an extra Swap for Offers. Y. is without agreement with the customer. Thus, there are two swaps at the same time on 16-07-2008, but otherwise forgot to create an account for Swappen Appendix 1. Therefore, it is a case of document falsification when Jyske Bank makes such an manipulation.

Samt at Lundgrens ændre groft 02-09-2019. i Processkrift 2. har ændret i klientens påstande, så var grunden at Lundgrens advokater er korrupte, og er blevet betalt af Jyske Bank A/S under dække af returkommission.

 

Koncernledergruppe Anders Christian Dam Anders Christian Dam Ordførende direktør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Niels Erik Jakobsen Niels Erik Jakobsen Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Per Skovhus Per Skovhus Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Peter Schleidt Peter Schleidt Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Benny Laibach Pedersen Benny Laibach Pedersen Direktør Afdeling:Kredit E-mail:benny-pedersen@jyskebank.dk Bo Ancher Christensen Bo Ancher Christensen Direktør Afdeling:Forretningsservice E-mail:bac@jyskebank.dk Birger Krøgh Nielsen Birger Krøgh Nielsen CFO Afdeling:Økonomi E-mail:birger-nielsen@jyskebank.dk Carsten Tirsbæk Madsen Carsten Tirsbæk Madsen Adm. direktør Afdeling:JR Direktion E-mail:ctm@jyskerealkredit.dk Erik Gadeberg Erik Gadeberg Managing Director Afdeling:Capital Markets E-mail:gadeberg@jyskebank.dk Erik Qvirin Hansen Erik Qvirin Hansen Direktør Afdeling:Kommunikation og marketing E-mail:eqh@jyskebank.dk Finn Bødker Knudsen Finn Bødker Knudsen Direktør Afdeling:Ejendomme E-mail:fbk@jyskebank.dk Ivan Stendal Hansen Ivan Stendal Hansen Direktør Afdeling:Private Banking E-mail:ivan-hansen@jyskebank.dk Jes Rosendal Jes Rosendal Direktør Afdeling:Jyske Bank Privat E-mail:jes.rosendal@jyskebank.dk Knud Nørbo Knud Nørbo Direktør, HR Afdeling:HR E-mail:noerbo@jyskebank.dk Lars Waalen Sandberg Lars Waalen Sandberg Direktør Afdeling:Forretningskoncepter E-mail:sandberg@jyskebank.dk Peer Roer Pedersen Peer Roer Pedersen Direktør Afdeling:Risiko E-mail:prp@jyskebank.dk Martin Skovsted-Nielsen Martin Skovsted-Nielsen Juridisk Direktør Afdeling:Juridisk E-mail:martin.nielsen@jyskebank.dk Rune Møller Rune Møller Direktør Afdeling:Jyske Bank Erhverv E-mail:rune@jyskebank.dk Klaus Naur Klaus Naur Adm. Direktør Afdeling:JF Direktion E-mail:naur@jyskefinans.dk Hanne Birgitte Møller Hanne Birgitte Møller Funktionsdirektør Afdeling:Koncerndirektionssekretariatet E-mail:hbm@jyskebank.dk


 

Men kære alle ansatte i Lundgrens, Lund Elmer Sandager og Jyske Bank.

I glemmer hvem jeg er, nok er jeg en lille lus, men det her er blevet en hobby, og i skal ikke udsætte flere kunder for det som i har udsat mig for.

🗣️⚔️🗣️

Kunde siger her til Jyske Bank at banken har et lille problem, i står bag Bedrageri og Dokumentfalsk, indrøm  eller anlæg en injurier sag mod mig for bagvaskelse.

Anders Dam gå af, eller kæmp mod mig, altså uden dine beskidte tricks.

18-05-2021. YouTube video link til deling her.

 

Jyske Bank se nu at rydde inden for jeres egne rækker.

🤗🥳🤗

Her en prøve Video.

Jeg har ikke Jyske Bank TV, men kun min mobil.

Link til YouTube video 3. 03-06-2021. Klik her. Denne her video er prøven for video nr 2.

Men Anders Dam vi ses under alle omstændigheder i viborg til november

😆

Delt 3 juni 2021.

Her er 2. ( Altså 3.) nye friske videoer til Jyske Bank A/S og deres leder CEO Anders Christian Dam, del med dem du kender i Jyske Bank, så Bankens ledere bliver bekendt med dette her tilbud.

Link til YouTube video 1. 03-06-2021. Klik her.

🤭

 

🗣️⚔️🗣️

Det kan i læse alt sammen i bogen, hvor materialer bliver sammenflettet i tidslinje, den har dato 16-07-2021. da jeg har skrevet på den et stykke tid, i får den når den er færdig med underskrifter.

 

🤗🥳🤗

Til jeres orientering, så ejes selskabet cvr. 4254999

Af selskabet Cvr. 32443206 Banknyt Holding ApS.

Som så igen ejes af mig.

🤭

Selskabet er nemt for jer at finde, med binavn Banknyt.dk aps   

Så tankerne ledes over på hjemmesiden 

www.banknyt.dk 

Og skal ses med et glimt i øjet, selvom sagen er ret alvorlig. 

 

📝🤭📝

Jeg skal venligst skrive, at alt hvad jeg skriver på hjemmesiden er skrevet af mig personligt.

Mere hvis i føler i bliver udsat for bagvaskelse og vil true mig med jeres mange advokater, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager.

I kan bare komme, alternativ så kan Jyske Banks ledelse indrømme hvad jeg skriver, og tage konsekvenser heraf.

⚠️🚔⚠️

 

I forbindelse med at der er kommet ny kreditor på sagen, behøver den gamle sagsøger ikke at have nogle erhvervs konto.

 

Behøver direktøren at skrive under. eller tager i min mail for gode vare.

 

Selskabet Storbjerg Erhverv ApS Cvr. 27374476 med 

kontonummer 5050-1258029. saldo 431,38 kr. 

kontonummer 5050-1513886. saldo     0,00 kr.

Har ikke længere drift virksomheden, og ikke behov for længere at have erhvervs konto i Jyske Bank A/S.

 

😭

Hvorfor jeg skal bede Jyske Bank A/S om at lukke disse 2. konto med udgangen af måneden.

 

Husk venligst at jeg har tilbagekaldt alle tidligere aftaler og sikkerheder og fuldmagter, og derfor findes der ingen kaution, salgs fuldmagter er også tilbagekaldt, Morten Ulrik Gade har kun bekræftet, at de første underskrevet salgsfuldmagt er tilbagekaldt, ikke dem, der blev afkrævet, og skulle være uden forbehold, da Jyske Bank nægtet kunden at tage forbehold for advokatens godkendelse, det var der hvor Jyske Bank spærrende alle kundens konti.

⚠️😭⚠️

 

Jeg skriver til jer fire direktør, da det er min opfattelse at det er mindst jer 4, sammen med bestyrelsen i forening.

Og som har stået bag fortsat svig, og at i altså Jyske Bank A/S “ved returkommission” har bestukket Lundgrens advokat partnerselskab, 

Til ikke at fremlægge min sag mod Jyske Bank A/S

 

😳

Og det er vel også jer Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus og Peter Schleidt. som har bestemt.

At Jyske Bank bank ikke vil erkende at have slettet mit private pantebrev, hvilket er overtrædelser af tinglysningsloven, og er at lave vanhjemmel.

🤨😶🤨

I skal udlevere mig mit originale pantebrev tilbage, uden at prøve at skade min retsstilling, med henvisning til tidligere breve. 

Det er selvfølge en ny sag, men den tage med ind i den samlede tidslinje, der viser grundlæggende hvordan Jyske Bank behandler deres Kunder. 

🤪

Vender tilbage når brev og bog er er klar til at dele.

🤝

PS som ny kreditor er selskabet ikke afvisende for retsmægling, men det er jeres beslutning.

sagen vil fremlagt for EU kommissionen, eller hvem der skal undersøge sagen om min retssikkerhed er blevet krænket.

🗣️

Og om der er et overordnet problem med retssikkerheden i danmark, siden en del af 48 medlemmer af advokat nævnet, har besluttet  at dække over det tydeligvis korrupt Lundgrens advokat.

Det vender jeg tilbage med i den sammenfattet bog, som naturligvis oversættes til engelsk og deles med også den udenlandske presse.

Inden vi finder ud af hvilken kommission i EU der står for undersøgelse borgers rettigheder, og retssikkerhed, som i den grad er krænket ved at, borges advokat har fået bestemmende ret over en klient, hvilket er en umyndiggørelse uden at skrive det direkte.

 

 

Kan i have en dejlig sommer.

 

bedste hilsen

 

Carsten storbjerg

Søvej 5.

3100 Hornbæk

+4522227713.

 

Telefonen er åben for dialog i tilfælde af Jyske Bank koncernen mener at det her beror på misforståelser, og gerne vil forklare sig.

 

Flere bilag indsættes efter følgende.

Her et udkast fra den sammenfattet bog, der er under udarbejdelse.

 

HER ER HVAD ADVOKAT NÆVNET HAR AFGJORT IKKE ER OVERTRÆDELSER MOD GOD SKIK REGLER.

SOM IKKE ER BESKREVET PÅ ADVOKAT SAMFUNDETS HJEMMESIDE:

 

Når der ikke er en overtrædelse af god advokatskik, er det så direkte at forstå, som at være god advokatskik.

 

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvad en klient må få fremlagt af påstande og anbringer.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvilket beviser en klient må få fremlagt til klientens påstande og anbringer.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokaten ændrer i klientens påstand, hvis en klient påstår noget er usandt, falsk, eller ugyldig, så må advokaten gerne ændre klientens påstand til det modsatte.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare på klientens henvendelser.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgers processkrifter med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgtes processkrifter med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke at dele retsbøger med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder advokaten om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder domstolen om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At selv om advokater har bekræftet mundtligt, ”eller med optagelse” overfor deres klienter, at disse advokater ikke fremlægger noget for retten, uden klienten er helt enig med advokaten, så må advokater gerne efterfølgende fremlægge påstande, som ikke er sammenligneligt med klientens påstande.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer i klientens anbringer, selv om klienten har skrevet til advokaten, du må intet fremlægge for domstolen, uden at jeg ”klienten” har godkendt det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer klientens anbringer, også uden at oplyse klienten noget om det. altså advokater behøver ikke at dele noget af det som advokaten fremlægger.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater indkalder andre vidner end dem klienten har sagt, også uden at oplyse klienten noget om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater fjerne klientens vidner, også uden at oplyse klienten noget om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater laver litterings rod, ved fremlæggelse af bilag.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater vildleder klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skriver ydelser på en klient, så som taxa regninger på en klient, selv om det ikke vedrører klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare klienten på spørgsmål der omhandler spørgsmål, hvorvidt andre advokater fra samme advokatkontoret, måtte have arbejder for den samme advokat virksomhed, som klientens advokat er ansat i, hvilket advokat firmaet i forvejen var til at fremlægge en svig og falsk sag mod.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare deres klienter på spørgsmål, og som advokaten bagefter tager honorar / betaling for ikke at svare på det deres klienter spørge om.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skjuler overfor deres klienter, at retten har skrevet til advokaten, som at retten vil se bort fra klientens egne fremlagte skriftlige vidneforklaringer, med klientens påstande og bilag der understøtter klientens forklaring, hvilket klienten selv sendte til retten, efter advokaten glemte at fremlægge nogle af klientens påstande.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat opfordrer en klient, til at fortsætte med at udføre handlinger, som modpartens advokat i en sag, har skrevet til klientens advokat er strafbar handling.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat tilbage holder breve for klienten, hvori klienten beskyldes for at begå strafbar handling, eftersom advokater ikke behøver oplyse klienten om at klienten, beskyldes for at for at overtræde straffeloven.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At bryde tavshedspligten ved i retsforhold, ikke at skjule mail adresser som er sendt Bcc. og som klienten ønsker skjult.

 

Advokater må gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført.

Kort sagt, advokat nævnet / advokatsamfundet, har 30 juni 2021. ved 5 medlemmer af advokat nævnet besluttet.

AT:

Klienten ikke selv kan bestemme over, hvad klientens påstande mod en sagsøgt handler om, det er alene advokaten som fuldt ud selv bestemmer, hvilket påstande klienten har, hvilket ses som en krænkelse af mine menneske rettigheder.

 

Er der nogle af disse 9. advokatvirksomheder som ikke er enig i afgørelsen.

 Horten advokater ved Birgitte Frølund. /  Lund Elmer Sandager advokater ved Henrik Høpner. / Herbst Thoregaard Advokater ved Linda Hebo Lange. / Quistgaard Advokatfirma ved Anders Quistgaard. / Bech Bruun Advokatfirma. ved Lars Lindencrone Petersen. / Kromann Reumert advokater ved Jens Steen Jensen. / Stage advokatfirma ved Gert Dyrn. / Paragrafadvokaterne ved Søren Vasegaard Andreasen. / Leoni Advokater / ved Lars Kaasgaard.

 

HER KAN DU LÆSE MERE OM NÆVNETS MEDLEMMER:

Om de medlemmer der er udpeget af justitsministeren, også er helt enig i at det er advokaterne som alene, og helt suverænt bestemmer over hvad klientens påstande og anbringer er, og at disse advokater derfor ikke behøver at svare klienten, eller delagtiggøre klienten i hvad advokaten agter at fremlægge, og uden fuldmagt må ænder i alt det klienten vil have fremlagt, og gerne må nægte at udlevere Processkrifter til klienten.

Seniorkonsulent og næstformand Per Jensen, Forbrugerrådet Tænk. – .
2. viceborgmester Henrik Rønnow, Kommunernes Landsforening. -.
Markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv. -.
Regionsrådsmedlem Kristian Nørgaard, Region Syddanmark. -.
Juridisk konsulent Thea Lyskov Søndergaard, SMV Danmark. -.
Kontorchef Anita Hørby, Social- og Indenrigsministeriet. -.
Fagleder Morten Qvist Fog, Dansk Industri. -.
Seniorjurist Maria Liljeqvist, Forbrugerrådet Tænk. -.

&.

De medlemmer der er valgt af Advokatsamfundet, er de også alle sammen enige med, advokatnævnets afgørelse, at det er advokaterne som bestemmer suverænt over hvad klientens påstande er, uanset at det er en krænkelse af klientens retssikkerhed. ? :  

Advokat Birgitte Frølund, Hellerup. Horten advokater. – bruger Jyske Bank A/S.
Advokat Henrik Høpner, København. Lund Elmer Sandager. – bruger Jyske Bank A/S.
Advokat Linda Hebo Lange, Holbæk. Herbst Thoregaard & Lange Advokater. – bruger Jyske Bank A/S.
Advokat Anders Quistgaard, Odense. Quistgaard Advokatfirma. –
Advokat Lars Lindencrone Petersen, København. Bech Bruun advokater. –
Advokat Jens Steen Jensen, København. Kromann Reumert advokater. – bruger Jyske Bank A/S.
Advokat Gert Dyrn, Fredericia. Stage advokatfirma. –
Advokat Søren Vasegaard Andreasen, Auning. paragrafadvokaterne. –
Advokat Lars Kaasgaard, Viborg. Leoni Advokater. – bruger Jyske Bank A/S.

Og også

Om Advokatnævnets stedfortrædere:

Alle også er enige i at afvise klagen over Lundgrens advokater, klagen der er vel begrundet, og dokumenteret, kan de samlede medlemmer jo samlet tage stilling til.

Højesteretsdommer Jan Schans Christensen. –
Landsdommer Dorte Jensen. Dommer Mette Søgaard Vammen. –
Advokat Anne Sophie Vilsbøll. –
Advokat Maryla Wroblewski. –
Advokat Pernille Bergholt Buhl. –
Advokat Steffen Nielsen. –
Advokat Lotte Lindahl Andreasen. –
Advokat Jacob Pinborg. –
Advokat Carsten Pedersen. –
Advokat Erik Østergaard-Nielsen. –
Advokat Peter Fogh. –
Advokat Ulrika Folkmann-Schjerbeck. –
Advokat Michael Meyn. –
Advokat Jens Jørgen Viuff. –
Advokat Jonna Hjeds. –
Advokat Johan Johnsen. –
Advokat Lars Rieck Sørensen. –
Advokat Tina Bach. –
Advokat Lene Brun. –

Direktør Morten Frihagen. –
Seniorjurist Jakob Steenstrup. –
Statsaut. revisor Søren Skov Larsen. –
Seniorchef konsulent Lars Frolov-Hammer. –
Byrådsmedlem Lone Ravn. –
Chefkonsulent Ole Sellmer Sørensen. –
Jurist Anne Dehn Jeppesen Byrådsmedlem Thyge Nielsen. –

Om alle disse nævnte fra advokatnævnet, så alle sammen er enige, i at Lundgrens advokater ved deres partner Dan Terkildsen og ansatte i øvrigt ikke har overtrådt nogle af de advokat etiske regler. ?.

Da kun 5 af disse medlemmer har besluttet at afvise alle klagepunkter.

 

Her er en opdateret beskrevet tekst med link.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

Rettet 31-07-2021. JYSKE BANKS FUNDAMENT: Bog med forklaring og indsatte bilag i tidslinje som dokumenterer at Jyske Bank koncernen er en kriminel organisation, der udnytter deres advokater og ulige stykke forhold til at lave bedrageri mod bankens kunde, og forklare hvorfor Jyske Bank bestak Lundgrens advokater.

Lundgrens NIELS GRAM-HANSSEN. 💰. Fik million opgave for Jyske Bank, mens Dan Terkildsen fra Lundgrens allerede var ansat for at fremlægge en større svindelsag mod Jyske Bank.
Men hvad gør Lundgrens advokater, efter Lundgrens valgte at tage mod bestikkelse, skjult som returkommission.

LÆS BOGEN OM JYSKE BANK OG DERES ADVOKATER, SOM SNART KOMMER.

Advokat nævnet som har afgjort, at Lundgrens advokater ikke har overtrådt god advokat skik.
Men har advokat nævnet tænk på konsekvenserne af deres afgørelse.

Når advokat nævnet vælger at holde hånden over Lundgrens advokater, giver det en præjudikat virkning.
Der direkte skader danskernes retssikkerhed.

I mail 30-07-2021 bliver dette fremlagt og delt med advokat nævnet.

Watch the Danish attorneys and banks, as there is evidence of organized crime, bribery and corruption in some of the largest danish companies, which try to stop the customer, who caught the Jyske Bank Group in gross fraud.

You as a journalist, who stumbles across this page, Banking – News. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks.

Do you want a exclusive true story, about danish banks’ use of fraud, and document false, corruption and bribery, among the largest danish banks as Jyske Bank by CEO Anders Christian Dam Danish law firms as Lundgrens lawyers and Lund Elmer Sandager lawyers, then you should check this page out.

Do you have any questions, please contact me, by text message at.

Phone +4522227713.

You can find me here on my facebook profile.

Best regards Carsten Storbjerg Skaarup

Soevej 5. 3100. Hornbaek.

Denmark. DK.

📢

Warning. Hvor mange korupte advokater findes der i Lundgrens advokat partnerselskab, som vil skade deres klienters økonomiske interesser, og undergrave klientens økonomi for at dække over andre klienters bedrageri, som her hvor Lundgrens ved deres advokaters I-Loyale handlinger, dækker over Jyske Bank A/S kriminelle handlinger.

Læs testen og de delte links, så ser du at der i Lundgrens advokat firma, findes et hav af inhabile og Iloyale advokater, hvorfor du advares imod at stole på Lundgrens advokater, altså med minder du allerede er kriminel.

SIDEN I linket opdateres. med flere oplysninger om advokat nævnets medlemmer, som deres bestyrelses poster, og hvem der mindst sammenarbejder med Jyske Bank A/S.

Findes der medlemmer i advokat nævnet, som er ansatte eller partnere i Lundgrens advokater.

og / eller.

Lund Elmer Sandager advokater, og hvilke bestyrelser sidder de i.

Og hvor højt oppe i samfundet, finder vi de korrupte advokat virksomheder.

But why would the lawyer board, cover corrupt, incompetent and disloyal Danish lawyers, who cover crime committed by Danish banks.

Where several lawyer companies are involved, Lundgren’s lawyers and Lund Elmer Sandager lawyers mention here, but there may well be more.

How big is the group of the many people that cover fraudulent businesses in denmark.

If you are looking for a job, or collaboration as a finance business partner with the largest banks.

Read more on BANKING NEWS. here you will find some of the best stock trades that you should refrain from.

Findes der medlemmer i advokat nævnet, som er ansatte eller partnere i Lundgrens advokater.

og / eller.

Lund Elmer Sandager advokater.

Hvorfor nævnet ikke ønsker at bringe smuds frem om disse advokatvirksomheder, og Advokat nævnet derfor frikender virksomheder for overtrædelse af god advokatskik, hvor egne medlemmer er ansat eller partnere, eller blot venskaber til.

Har nogle af nævnets medlemmer kontakt eller berøring med Jysk Bank A/S ? du kan jo selv se efter, måske nogle af de virksomheder medlemmerne kommer fra laver bankforretninger med Jyske Bank A/S  

Når tidligere klient, i Lundgrens advokater.

I 2018 og 2019. Bad Lundgrens  fremlægge over for domstolen, at Jyske Bank A/S står bag brugen af svig forretninger, og falsk. (altså dokumentfalsk.)

ER DET SÅ IKKE KLIENTEN DET BESTEMMER, nej ikke efter afgørelsen 2020-1932. 30-06-2021. En afgørelse der iøvrigt har præjudikat virkning på fremtidig klager, med samme klage forhold.

SELV OM ADVOKATNÆVNET SKRIVER AT KLIENTEN INTET BESTEMMER, SÅ ER BESTIKKELSE ALTSÅ IKKE IORDEN.

NÅR DETTE OPSLAG MED LINKS TIL BANKNYT, DELES, ER DET EN ADVARSEL MOD LUNDGRENS ADVOKAT PARTNERSELSKAB, og MOD LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER OG IKKE MINDST EN ADVARSEL MOD DANMARKS NOK STØRSTE KRIMINELLE BANK. JYSKE BANK A/S

Da NIELS GRAM-HANSSEN indgik en for Lundgrens advokater, stor million aftale med Jyske Bank A/S i en ejendoms handel til omkring 600 millioner danske kroner, var der reelt tale bestikkelse, som var skjult som returkommission.

Dette million sammenarbejde mellem Lundgrens advokater og Jyske Bank A/S lykkedes det for de mange Lundgrens ansatte, at skjule overfor klienten, frem til 21. September 2019.

Hvor klienten opdager at Lundgrens advokater har en betydelig økonomisk interesse med Jyske Bank

Klienten der ansatte Lundgrens advokater til at fremlægge en større svig og falsk sag imod Jyske Bank A/S, kan naturligvis ikke have et advokat firma, der sandsynligvis er korupte, og som nægter at svare klienten.

Og samtidig har Lundgrens bevidst og uhæderligt holdt klienten ude af sagen.

Hvilket advokat nævnet 30-06-2021. Ved nævnes afgørelsen. Skriver at det må advokater gerne, da det alene er advokaten som bestemmer over klienten, og bestemmer hvilket påstande klienten har, og hvilken Processkrifter vil dele med klienten.

Det lykkedes for Lundgrens advokater at skjule et af sagsøgtes Processkrift C. overfor klienten.

Samt at skjule overfor klienten, at Lundgrens advokat har fjernet klientens forklaring, klagens BILAG 62. LINK. Og BILAG 63.BILAG

Deslige fjerner Lundgrens Bilag’s listen, og indsætter de bilag som Lundgrens ønsker, samtidens med at Lundgrens advokater overtræder deres tavshedspligt, da Lundgrens deler flere navne, som klienten ønsker skjult.

Når du som klient har behov for advokat bistand, for at få fremlagt din sag.

Og skal finde en hæderlig, ærlig, habil, troværdig, loyal advokat, så skal du vide at du ikke kan stole på nogle af Danmarks største advokatfirmaer.

For når de største danske advokatvirksomheder, samtidig med advokat firmaet er blevet ansat, til for dig at fremlægge som her, en svig sag mod en sagsøgt Jyske Bank A/S.

Og så advokat firmaet vælger direkte at ændre i “dine” klientens anbringer, og fjerne dine vidner, kort sagt pille din sag fra hinanden.

Og det samtidig med at andre advokater fra samme “Lundgrens” advokatkontor, af Jyske Bank bliver betalt millioner af kroner, for at yde rådgivning til den samme juridiske klient.

Jyske Bank A/S

Selv om klager og klient ansatte advokat Lundgrens advokat firma til, netop at fremlægge flere svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S.

Så har advokatnævnet besluttet at, advokatvirksomheder gerne må bistå samme klient Jyske Bank A/S, i en anden sag til mange millioner kroner.

Selv om at advokaten, så ikke fremlægge nogle af klientens svig og falsk anbringer mod samme sagsøgte Jyske Bank A/S

Deslige med klienten 23-10-2019. Har opdaget at Lundgrens den 02-09-2019. Har ændret klientens afgørende påstand. AT SAGENS BILAG 1. ER PÅSTÅET FALSK, er ikke til hinder for at LUNDGRENS ADVOKATER. ÆNDRE KLIENTENS ANBRINGER. 

Klienten har kontinuerligt siden Lundgrens advokater blev ansat efter 30. Januar 2018, nedlagt påstand om at Sagens Bilag 1. Swap W015785. en rente bytte på 4.328.000 DKK er Falsk.

Swappen er ikke aftalt, den er ikke underskrevet, på trods af Jyske Bank koncernen, i dokument 16-07-2008. Og så. 24-07-2008 LINK. Og igen 30-07-2008 LINK. Har forsøgt at få kunden til at indgå den rente bytte med Jyske Bank A/S, såfremt at sagsøger og kunden vælger at optage det tilbudte underlæggende lån, der kunne rentebyttes.

Lundgrens skulle fremlægge at Jyske Bank har løjet overfor kunden, og at Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager, (der hvor advokatnævnets, medlem Henrik Høpner også er partner.) At Lund Elmer Sandager gentagne har fremlagt falske oplysninger over for domstolen, og har løjet at dette for swappen underliggende lån var optaget, som Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen her skriver. 2010 LINK. Og for domstolen også af Philip Baruch er blevet påstået omlagt, BILAG D. LINK, se side 2. Omlagt / ændre det bagvedliggende lån.

10/10-2018. Sagen er ændret til en svig og falsk sag. Lundgrens advokater svare aldrig på nogle mail. Omkring klientens anbringener.

Deler lidt af de i 5/6-2019. klagens fremlagte dokumenter.

Klientens påstande 06-12-2018- Bilag 40

8/7-2019. Bekræfter Emil Hald Vendelbo Winstrøm fra Lundgrens advokater, telefonisk, at forstå klientens anbringer.

Hør samtalen her DEL 1. LINK. &. DEL 2. LINK.

Lundgrens ansatte bekræfter 8/7-2019. Afskrivning af samtale med Emil Hald Vendelbo.

At have forstået at klientens anbringer mod Jyske Bank koncernen, er svig, og at sagens Bilag 1. Swappen W015785. fra 16-07-2008. Påstår klienten er falsk.

Den ansatte assisterende advokat Emil Hald ved Lundgrens, lover 8/7-2019. ikke at fremlægge nogle, uden at klienten er fuldstændig enige, hvilket Lundgrens advokater alligevel gør 2/9-2019, hvilket Lundgrens advokater så skjulte over for klienten, så har advokatnævnet vedtaget at dette ikke er en overtrædelse af god advokat skik.

Så når Lundgrens, uden klientens godkendelse, uden at medtage Klientens påstande, og direkte ændre klientens påstande, hvilket Lundgrens advokater i Ond Tro fremlagde i Processkrift 2/9-2019. Som værende klientens påstande, hvilke Processkrift Lundgrens advokater deslige nægter at udlevere klienten en kopi af, selv efter Klientens anmodning 5/9-2019.

Så når klienten 5/9. 2019. Spørger Lundgrens advokater, efter en kopi af Processkrift 2. Fra 2/9-2019. Og Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen ikke ud levere en kopi.

Så har advokatnævnet 30/6-2021. Afgjort at heller ikke dette er ikke en overtrædelse af god advokat skik. 

Klienten skriver ved BILAG 106. 11/8-2019. AT SWAPPEN 16-07-2008 PÅSTÅS FALSK.

12/8-2019. Klientens påstande.

21/8-2019. Klientens påstande.

23/8-2019. Klientens påstande.

27-08-2019. BILAG 115. Klientens påstande.

30/8-2019. Klientens påstande.

.

30/8-2019. gentager påstande om svig og gentager vidner

Lundgrens fremlægger 2/9-2019. Processkrift 2.

som ikke er det klienten ansatte Lundgrens advokater til at fremlægge.

BEMÆRK. LUNDGRENS ADVOKATER HAR BLOT FREMLAGT, AT DER IKKE FINDES NOGET LÅN. BILAG er fra klagen LINK

Og derudover fremlægger Lundgrens advokater mod klientens påstande, at klienten har godkendt og indtrådt den swap W015785. Som klienten, kontinuerligt har påstået er falsk.

Når Lundgrens advokater ændre klientens anbringer omkring at Swappen af 16-07-2008. W015785. Som klienten påstår er falsk.

Til at Swappen W015785. er blevet aftalt og godkendt. Se Processkrift 2. Som Lundgrens advokater 2 september har fremlagt.

Og et Processkrift som Dan Terkildsen, heller ikke vil udlevere klienten en kopi af.

Og det selv om klienten 5/9-2019. Anmoder Dan Terkildsen om en kopi.

Dette ændrede Lundgrens til at, klienten har 16-07-2008. Indgået swappen med Jyske Bank. Se hele Processkrift 2. 02-09-2019. Hvilket Lundgrens advokater bevidst og uhæderligt skjuler overfor klienten, for at hjælpe sagsøgte Jyske Bank, der også er klient i LUNDGRENS ADVOKATER.

Denne måde som groft har tilsidesat deres klients påstande blev fremlagt og mere til, har advokat nævnet 30-06-2021. Afgjort ikke er overtrædelser af god advokat skik.

Hvilket også er fremlagt i klagen 2020-1932. Grundlovsdag 2020 over Lundgrens advokater.

Og med klientens primære påstand, som startet LINK. 30 november 2018. hvor klienten beder Lundgrens hjælpe med en sag, med flere svig forhold mod Jyske Bank. sagens Bilag 1. Swappen af 16-07-2008. Er falsk.

Er der intet at misforstå.

Da Lundgrens valgte at takke ja tak til Jyske Banks tilbud om sammenarbejde.

Var Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen, allerede få uger tidligere blevet antaget, til at fremlægge en betydelig svindel sag mod samme sagsøgte Jyske Bank A/S

Det lykkedes for Lundgrens advokater hvor flere medarbejdere, mindst ved Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Pernille Hellesøe, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Karoline Stampe Eriksen og Dan Terkildsen i en eller anden form, at sørge for at manipulere med klientens svig og falsk anbringer. 

Og både uhæderligt og iloyalt, at modarbejde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for brugen af svig og falsk blev fremlagt for domstolen.

Klienten har indbragt Lundgrens advokater for at være iloyale og korupte, og for at Lundgrens har modarbejde klientens retssikkerhed, for at ville tabe sagen.

Når Jyske Bank A/S så efterfølgende har bestukket Lundgrens advokater, skjult som returkommission, for at Lundgrens advokater skulle sørger for at klientens svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S aldrig bliver fremlagt, men blot at ændre klientens svig påstande, og i stedet fremlægge at klienten har fået dårlig rådgivning, dette gjorde Lundgrens for at ville tabe sagen mod Jyske Bank, og for at skuffe i retsforhold.

Lundgrens advokater fortalte ved Dan Terkildsen 13-08-2019. Link med mail 20-09-2019, hvor klienten spørger om Lundgrens advokater har arbejdet for Jyske Bank, hvilket Lundgrens advokater ikke vil svare på. Så når Dan Terkildsen sagde at det var ikke nødvendigt at fremlægge nogle af de mange svig og falsk forhold, som Jyske Bank har udsat deres kunde for, er grunden naturligvis at Jyske Bank koncernen har bestukket Lundgrens advokater.

Dan Terkildsen siger også at det kan man tage de nasty ting under fremlæggelsen.

Dan Terkildsen som siger efter at have læst de af klientens kontinuerligt fremlagt påstande, som her

LINK. 11-08-2019. Med  LINK 12-08-2019.

og 13-08-2019. Samt igen LINK 18-08-2019. at Swappen W015785. af 16-07-2008 er falsk. og frembragt ved svig.

Dan Terkildsen har til dette møde 13-08-2019. tager Jens Grunnet-Nilsson og Emil Hald Vendelbo Winstrøm med, disse skal formentligt lære at manipulere Lundgrens klienter, ligesom Dan Terkildsen selv gør det.

Lundgrens ansatte der gentagne gange har fået fremlagt klientens anbringer, som også 27-08-2019. og der med henvisning til beviserne mod Jyske Bank A/S for brugen af svig falsk og ond tro.

Hvilket Lundgrens advokater af Jyske Bank koncernen ved returkommission, er blevet betalt for at få fjernet i klientens anbringer mod Jyske Bank A/S.

Når Lundgrens advokater, har fået flere instrukser om, intet at fremlægge uden at klienten har godkendt det som fremlægges for domstolen, så er det for at sikker klientens retssikkerhed.

Klienten ved ikke på dette tidspunkt at Lundgrens advokater er korrupte, hvilket først opdages LINK. 21 september 2019.

Direkte imod klientens anbringen, fremlægger Lundgrens advokater 2. September, det stik modsatte af hvad Klienten skriver.

Når Lundgrens advokater 2. September 2019. Skriver i Processkrift 2. LINK.

At klienten 16-07-2008. har indgået en swapaftale W015785. på 4.328.000 DKK med Jyske Bank.

Så er det i direkte modstrid med klientens anbringen, der er skrevet kontinuerligt til Lundgrens, som 13-08-2019. Og så her igen LINK. den 18-08-2019. Hvor klienten igen påstår Bilag 1. W015785. 16-07-2008. ER FALSK

.
LINK. sms 23-08-2019 intet må fremlægges uden klientens godkendelse.
.
LINK. mail  med påstand 27-08-2019, og skriver at intet må fremlægges uden klientens godkendelse.

Så når de iloyale Lundgrens advokater i Processkrift 2. 02-09-2019. Direkte imod klientens påstande, fremlægger noget andet, har fjernet klientens vidner og derefter ikke vil udlevere klienten en kopi af Processkrift 2. September 2019. Og det på trods af at klienten LINK. 05-09-2019. Der anmoder Dan Terkildsen om en kopi af LINK. Processkrift 2.

Så svare Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen slet ikke, på denne anmodning.

Lundgrens svarer heller ikke på LINK. mailen 20-09-2019. Om Lundgrens advokater arbejder for Jyske Bank, der afholdes et møde i Lundgrens, hvor Dan Terkildsen bestemmer at klienten ikke har krav på noget svar, og Lundgrens fakturere klienten for at spørger.

Når så advokat nævnet sag. 2020-1932. i klage afgørelsen 30-07-2021. afviser alle klager mod Lundgrens advokater og Dan Terkildsen, så kan det næppe betale sig at klage over advokater fra Danmarks største advokatfirmaer, da advokatnævnet har fastsat reglerne for, hvad advokat nævnet giver deres medlemmer lov til, et udsnit står længere nede.

At advokat nævnet har Henrik Høpner som medlem, og Henrik Høpner er partner med Philip Baruch på samme advokat kontor hvor Lund Elmer Sandager gentagne gange har fremlagt falske oplysninger over for domstolen, så er det meget tænkeligt at advokat nævnet ikke selv er habile, men ønsker at holde hånden over de advokat virksomheder, som nævnets medlemmer selv er partner i.

Det er den danske elite, hvis medlemmer der dækker over andre kriminelle medlemmer, og derved er til hinder for at korrupte advokater, som Lundgrens advokat partnerselskab bliver stillet til ansvar, ligesom de løgnagtige Lund Elmer Sandager advokater, hvor Kristian Ambjørn Buus-Nielsen og Philip Baruch har dækket over Jyske Banks mange svig og falsk forbrydelser.

Når Lundgrens advokater skulle fremlægge at Partner Philip Baruch fra Lund Elmer Sandager, gentagne gange har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen for at skuffe i retsforhold, som det ses i klagens Bilag. brevet 1 febuar 2019. LINK. Og Lundgrens advokater mod klientens instrukser ikke fremlagde nogle af klientens anbringer

Det bliver meget tydeligt, at Advokat nævnets medlem Henrik Høpner, der også er advokat i Lund Elmer Sandager advokater, hvor Henrik Høpner er partner i Lund Elmer Sandager advokater, der er kraftigt involveret, eller direkte indblandet i Jyske Banks million svindel, altså i den svig og falsk sag mod Jyske Bank A/S som Lundgrens advokater var ansat til at fremlægge, men hvor Lundgrens advokater desværre valgte at tage mod bestikkelse / returkommission fra Jyske Bank koncernen, mod ikke at fremlægge nogle af klientens påstande og anbringer mod Jyske Bank A/S

Advokat nævnet kan ikke have læst eller sat sig ind i hele klagen.

Når advokatnævnet skriver at

NÆVNET HAR LAGT VÆGT PÅ.

At Lundgrens advokater blev fyret, efter at sagen var berammet til hovedforhandling, da Lundgrens 24 september 2019. blev fyret.

Dette er faktuelt forkert.

Fra 5 september 2019. Og frem til klienten 21. September 2019. Hvor klienten opdager at Lundgrens advokater med stor sandsynlighed er iloyale og korrupte, og til Lundgrens advokater bliver fyret 24. September, sagen var altså ikke berammet, da Lundgrens advokater, og Dan Terkildsen blev fyret.

Sagen’s faktiske forhold i klientens sag, hvilket Lundgrens blev ansat til at fremlægge.

Fremlægges først 4 maj 2020. Processkrift 3. Da klienten skulle prøve at finde en hæderlig advokat, blandt advokat samfundets medlemmer, og der findes tydeligt vis ikke hæderlige advokater i Hellerup ved Lundgrens advokat partnerselskab.

Og sagen berammes først 3 december 2020.

Sagens anbringer fremlægges ved yderligere et Processkrift 4. 23 december 2020. Og suppleres med et Processkrift 5.

Med nævnets afgørelse, hvor klagens 27 klagepunkter. Og de ubesvarede 26 opfordringer. Til Lundgrens advokaterr, som advokat nævnet samlet afviser, hermed fastlægger advokat nævnet nye og faste retningslinjer, for hvad en advokat må, og hvornår der er en overtrædelse af god advokat skik, eller de advokatetiske regler. 

Denne afvisning af klagen.

Som her er delt med bilag.

Har stor betydning for alle de danske advokater, som nu kan henvise til denne her afgørelse, for hvad danske advokater må i henhold til advokatnævnet.

Hvilket skal deles med landets advokater.

Og som Advokat nævnet selv bør skrive i advokat samfundets artikler.

Du kan som klient til de danske advokater, ikke stole blindt på nogle af de store danske advokatvirksomheder, det er hvad Danskerne må acceptere efter advokat nævnets medlemmer har afvist alle 27 klage punkter over Lundgrens advokater.

ET STORT PROBLEM FOR KLIENTENS TILLID TIL DANSKE ADVOKATVIRKSOMHEDER.

Efter advokatnævnets afgørelse, på klagen over Lundgrens advokat og partner Dan Terkildsen.

Giver advokatsamfundet de danske advokater, ret til i vidt omfang selv ret til at bestemme hvad der skal fremlægges, og hvem der skal vidne.

Advokat nævnet skriver desuden. Der må indrømmes en advokat betydelig rammer.

Altså en advokat må gøre hvad Advokaten selv vil, og ikke hvad klienten har ansat advokaten til.

Når advokatnævnet med medlemmer, der er placeret i store advokatvirksomheder, har besluttet for advokatnævnet, at det ikke er klienten selv som bestemmer, men alene advokaten, som klienten har ansat der bestemmer alt, bør du undgå disse advokater, jeg har været smadder heldig at kunne finde en advokat som er hæderlig og ærlig, hvilket er ret svært at finde. 

Det er ikke klienten som bestemmer over sin egen sag, men alene advokaten.

Er at:

Advokater behøver ikke at svare klienten.

.

Advokater behøver ikke dele sagsøgers processkrifter, med klienten.

.

Advokater behøver ikke dele sagsøgte’s processkrifter, med klienten.

.

Advokater behøver ikke at dele retsbøger med klienten.

.

Advokater må gene ændre klientens anbringer, også uden at oplyse klienten noget om det.

.

Advokater må gerne indkalde andre vidner end dem klienten har sagt, uden at oplyse klienten noget om det.

.

Advokater må gerne indkalde andre vidner, uden at oplyse klienten noget om det.

.

Advokater må gerne vildlede klienten.

.

Advokater må gerne lave Bilag’s rod.

.

Advokater må gerne skrive taxa regning på en klient, selv om det ikke vedrører klienten.

.

Advokater må gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført.

Kort sagt, advokat nævnet / advokat samfundet, har 30 juni 2021. besluttet ved 5 medlemmer af advokat nævnet.

At klienten ikke selv kan bestemme over, hvad klientens påstande mod en sagsøgt handler om, det er alene advokaten som fuldt ud selv bestemmer.

DÆKKER ADVOKATNÆVNET OVER KORRUPTE OG ILOYALE ADVOKATER, DER ER MEDLEMMER AF ADVOKATSAMFUNDET. 

Formoder da at alle medlemmerne af advokatnævnet er helt enig i, at det alene er en klients advokat der bestemmer, og ikke klienten. Nævnet bør være klar til at besvare henvendelser, når de og medlemmerne orienteres om konsekvenserne af afgørelsen, der er til stor skade for klienterne retsstilling, og er en afgørelse der er til skade for den enkelte danskers retssikkerhed.

Her ved Formandskabet.

Højesteretsdommer Kurt Rasmussen (formand). / 

Landsdommer Mikael Sjöberg, Østre Landsret (næstformand). / 

Dommer Ole Høyer, Retten i Aalborg (næstformand). / 

&

HER KAN DU LÆSE MERE OM NÆVNETS MEDLEMMER:

Om de medlemmer der er udpeget af justitsministeren, også er helt enig i at det er advokaterne som alene, og helt suverænt bestemmer over hvad klientens påstande og anbringer er, og at disse advokater derfor ikke behøver at svare klienten, eller delagtiggøre klienten i hvad advokaten agter at fremlægge, og uden fuldmagt må ænder i alt det klienten vil have fremlagt, og gerne må nægte at udlevere Processkrifter til klienten.

Seniorkonsulent og næstformand Per Jensen, Forbrugerrådet Tænk. – .

2. viceborgmester Henrik Rønnow, Kommunernes Landsforening. -.

Markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv. -. 

Regionsrådsmedlem Kristian Nørgaard, Region Syddanmark. -.

Juridisk konsulent Thea Lyskov Søndergaard, SMV Danmark. -.

Kontorchef Anita Hørby, Social- og Indenrigsministeriet. -.

Fagleder Morten Qvist Fog, Dansk Industri. -.

Seniorjurist Maria Liljeqvist, Forbrugerrådet Tænk. -.

&.

De medlemmer der er valgt af Advokatsamfundet, er de også alle sammen enige med, advokatnævnets afgørelse, at det er advokaterne som bestemmer suverænt over hvad klientens påstande er, uanset at det er en krænkelse af klientens retssikkerhed. ? :  

Advokat Birgitte Frølund, Hellerup. Horten advokater. – bruger Jyske Bank A/S.

Advokat Henrik Høpner, København. Lund Elmer Sandager. – bruger Jyske Bank A/S.

Advokat Linda Hebo Lange, Holbæk. Herbst Thoregaard & Lange Advokater. – bruger Jyske Bank A/S.

Advokat Anders Quistgaard, Odense. Quistgaard Advokatfirma. –

Advokat Lars Lindencrone Petersen, København. Bech Bruun advokater. –

Advokat Jens Steen Jensen, København. Kromann Reumert advokater. – bruger Jyske Bank A/S.

Advokat Gert Dyrn, Fredericia. Stage advokatfirma. –

Advokat Søren Vasegaard Andreasen, Auning. paragrafadvokaterne. –

Advokat Lars Kaasgaard, Viborg. Leoni Advokater. – bruger Jyske Bank A/S.

Og også

Om Advokatnævnets stedfortrædere:

Alle er enige i at afvise klagen over Lundgrens advokater, klagen er vel begrundet, og dokumenteret, kan de samlede medlemmer jo samlet tage stilling til.

Højesteretsdommer Jan Schans Christensen. –

Landsdommer Dorte Jensen. Dommer Mette Søgaard Vammen. –

Advokat Anne Sophie Vilsbøll. –

Advokat Maryla Wroblewski. –

Advokat Pernille Bergholt Buhl. –

Advokat Steffen Nielsen. –

Advokat Lotte Lindahl Andreasen. –

Advokat Jacob Pinborg. –

Advokat Carsten Pedersen. –

Advokat Erik Østergaard-Nielsen. –

Advokat Peter Fogh. –

Advokat Ulrika Folkmann-Schjerbeck. –

Advokat Michael Meyn. –

Advokat Jens Jørgen Viuff. –

Advokat Jonna Hjeds. –

Advokat Johan Johnsen. –

Advokat Lars Rieck Sørensen. –

Advokat Tina Bach. –

Advokat Lene Brun. –

Direktør Morten Frihagen. –

Seniorjurist Jakob Steenstrup. –

Statsaut. revisor Søren Skov Larsen. –

Seniorchef konsulent Lars Frolov-Hammer. –

Byrådsmedlem Lone Ravn. –

Chefkonsulent Ole Sellmer Sørensen. –

Jurist Anne Dehn Jeppesen Byrådsmedlem Thyge Nielsen. –

Om alle disse nævnte fra advokatnævnet, så alle sammen er enige, i at Lundgrens advokater ved deres partner Dan Terkildsen og ansatte i øvrigt ikke har overtrådt nogle af de advokat etiske regler. ?. 

Da kun 5 af disse medlemmer har besluttet at for advoknævnet at afvise alle klagepunkter.

Ville det være interessant at vide hvem de er, og om også de øvrige medlemmer er helt enige, da afgørelsen giver de danske advokater ret til at modarbejde klientens påstande mod en sagsøgt bliver fremlagt i domstolen.

I afgørelsen at det ikke er klienten som bestemmer over sin egen sag, det gør alene advokaten, som ikke behøver at inddrage klienten, i hvad advokaten foretager sig.

Alt dette må du spørge advokatsamfundet om.

Advokatnævnets afgørelse som har præjudikat virkning for andre klager med samme klage forhold, og åbner nemlig betydelig muligheder, for at advokater, frit kan tage mod bestikkelse under dække som returkommission, for at modarbejde deres egen klienter, ved intet at fremlægge, men bevidst og uærligt kan modarbejde klienten, ændrer i klientens påstande, for at skade klientens sag, der her mindst kan sætte danmarks anden største bank, Jyske Bank under skærpet tilsyn, for at lave dokumentfalsk og bedrageri, hvilket Lundgrens advokater skulle fremlægge som brug af svig og falsk.

Man kan vel godt sige at Jyske Bank har lavet undergravende virksomhed ,for at kunne tage deres kundes private ejendom og udlejningsejendom, selv kundens hjemmesider som denne her, ville Jyske Bank have da banken ved Casper Dam Olsen ved et grin satte fingeren hvor kunden var blevet afkrævet en underskrift.

Og sagde se jeg har også taget pant i dine domæner, Casper Dam nærmest grinede af kunden som var svækket efter sin livstruende sygdom, eller hvad en hjerneblødning på 2,5 cm er betegnet som.

Kort efter sender Anette Kirkeby kunden med sin bemærkning.

Nu er du også blevet en dårlig kunde.

Kunden som ikke ved at Jyske Bank, har udsat ham for million svindel, ved hjælp af dokumentetfalsk, bliver sendt til afvikling ved den grønne slagter i Silkeborg.

Hvor Birgit Buch Thuesen står klar med yderligere krav, og nægter iøvrigt kunden at tage advokat forbehold.