Bedrageri sag mod jyske bank, handler om banken har nogle troværdighed

Jyske Banks fundament er ikke skrevet ærligt.

Industriens Hus på Rådhuspladsen

Dette er en kontakt annonce, til den mægtige jyske bank leder Anders Dam

Lille kunde angriber Jyske Banks troværdighed, og har overfor for retten selv fremlagt beviser for, at den samlede koncernenledelse, står bag jyske banks fortsatte Bedrageri imod bankens kunde.

Når kunden overfor domstolen anklager jyske bank, for at stå bag groft svig / svindel.

Og over for retten, selv har fremlagt påstande, understøttet af de beviser kunden har fremlagt, for at bestyrelsen sammen i forening står bag bankens svigforretning mod jyske banks kunde.

Mon så ikke der er noget om snakken.

Hvorfor mon ingen i jyske bank koncernenledelsen, siden maj 2016 har ville svare på kundens anklager.

Anklager jyske bank ved dialog kunne have afklaret, om der bare var tale spekulationer, eller om jyske bank rent faktisk laver puhaaaa i bukserne.

Som kunden senest 20-06-2019 skriver til bestyrelsen er bedrageri.

Vil blive fremlagt som Bilag 103.

/

Lidt som brevet til bestyrelsen 28-01-2019

Som er bedt fremlagt som Bilag 102.

/

Da kunden selv fremlagde sine anklager mod jyske bank, for svig og falsk 28 december 2018.

Er blevet fremlagt som Bilag 100. & 101.

Valgte Jyske Banks bestyrelse, at deres advokater fra Lund Elmer Sandager skal udeblive fra retten, og derfor ikke har givet nogle afsluttende bemærkninger, til de meget grove anklager mod den samlede koncern og koncernenledelse, for groft svig udført i forening.

🙁

Bedraget er beskrevet på Banknyt dk.

🙁

Har brug for at få talt med nogle, men ingen vil svare på spørgsmål.

Derfor deler vi disse mange offentlige opslag og breve til jyske Bank.

🙁

En ret enkel sag, dog med mange forhold, som blandt andet handler om misbrug af tillid, hvilket der i sig selv ikke er noget ulovligt i.

Men hvem mere kan stole på jyske bank, tusende af andelsboligforeningerne stolede på jyske bank, investorerne i jyske banks hedgeinvest stolede alle sammen på jyske bank, tusindvis af landbrug stolede på jyske bank.

Find dem, og spørge om nogle af dem, eller spørg nogle af de mange der har retssager igang mod jyske bank.

Spørg om de idag ville anbefale dig at stole på jyske bank.

Og så følg vores sag i retten, mod jyske banken, som vi anklager for bedrageri.

?

🙂

🙂

Tilbage til vores sag, som jo bare er en lille sag mod jyske bank for svindel.

Altså som Bedrageri og Dokumentfalsk, der er nogle af Jyske banks ulovlige bank aktiviteter,

Men måske Finanstilsynet har givet jyske bank en særlig tilladelse, og ret til at bryde mange af landets regler, og lovgivning 🙂 griner

NEJ det er fockin ikke sjovt Anders Dam

Anders Dam du skulle selv prøve at blive udsat for samme svindel og udnyttelse som, dine kunder udsættes for i jyske bank.

Så ville du nok politianmelde det, og forvente dine venner i politiet, ville leve op til politi Love, og stoppe det fortsatte Bedrageri.

Så som at bringe den kriminelle virksomhed til ophør.

+

MEN ANDERS DAM HVAD VILLE DU GØRE HVIS SVINDLEN FORTSATTE.

🙂

🙂

?

Har du en forklaring på hvorfor finanstilsynet nægter at undersøge jyske bank for bedrageri ?

🙁

🙁

VI syntes selv at vores sag er ret enkel.

Og mon ikke vi selv kan prosedere den i retten.

Når vi i domstolen 30. September. og 1. Oktober 2019. skal have Jyske Bank og Jyske Banks bestyrelses Bedrageri mod os stoppet.

🙁

🙁

Sagen her, bør da også få både finanstilsynet og politiet til at undersøge kundens anklager imod jyske bank.

Anklager mod jyske bank som både finanstilsynet og politiet til dato, har nægtet at undersøge, eller efterforske.

HVORFOR MÅ BANKER SOM JYSKE BANK BEDRAGE DERES KUNDER.

UDEN STATEN BLANDER SIG

?

🙂

Bør staten, som Statsministeriet,  Finansministeriet, Finanstilsynet, Justitsministeriet, netop ikke blande sig, i danske bankers måde at drive bank virksomhed på.

Når kunder i Danske banker meddeler myndighederne, om at her er en bank som står bag udspikoleret bedrageri.

SKAL DET SÅ IKKE UNDERSØGES.

!

?

“fortsættes under 3* :-(“

🙁

Kunden har siden maj 2016 kontinuerlig forsøgt at få kontakt, med jyske banks bestyrelse, ved Anders Dam for et møde

Jyske Bank og koncernledelsen, har lige så længe, nægtet at tale med kunden.

DERFOR SKRIVER VI DETTE HER OPSLAG.

🙂

VI VIL RIGTIG GERNE HAVE AT JYSKE BANKS KONCERNENLEDELSE.

INDRØMMER DERES MEDVIRKENDE TIL JYSKE BANKS BEDRAGERI, IMOD BANKENS EGEN KUNDE.

HVOR SVÆRT KAN DET DOG VÆRE.

🙁

🙁

🙁

“Fortsat”

Når kunder i Danmark ikke kan starte myndighederne op, og iværksættere en efterforskning af de banker, der mistænkes for Bedrageri.

Selv om der er fremlagt adskillige beviser til myndighederne ligesom til koncernenledelsen i Jyske Bank

På trods af adskillige henvendelser

Har ingen myndigheder ville hjælpe kunden, der i Jyske Bank bliver udsat for groft SVIG.

Men Myggen vil ikke give op mod den Jyske Banks milliard koncern, der med alle jouridiske krumspring har forsømt at forpurre, at sagen overhovedet kommer for retten.

🙁

Trust me i’m from denmark, a danish bank.

🙂

Men her i Danmark må kunderne selv kæmpe mod de kriminelle banker, som ingen moral eller hæderlighed har.

🙁

Jyske bank blev politianmeldt for netop Bedrageri, tilbage i påsken 2016

Dette efter kunde i jyske bank, mener  at banken står bag svindel imod den mindre virksomhed, og dette svindel har foregået siden 2008 / 2009

🙁

Kunden har op til Bedrageriet blev politianmeldt, flere gange forsøgt at få banken til at holde op med at tage kundens penge.

Kunden har også i årevis, forsøgt at få agtindsigt, for netop at få undersøgt hvad jyske Bank faktisk laver.

Desværre nægter advokat Morten Ulrik Gade fra jyske bank 17-11-2015 kunden agtindsigt, med begrundelsen at dette har kunden ikke krav på.

Se Bilag 90.

Så jyske bank har åbenbart noget koncernenledelsen ønsker at dække over.

HVAD MON DET KAN VÆRE. ?

🙂

Men når vi nu mødes med vores advokat 13-08-2019 og så igen forklarer, at vi går i retten for at få Jyske Bank dømt for alle de forhold vi har fremlagt og beskrevet eks. 6. December 2018 for vores advokat.

EN DOM FOR SVIG OG FALSK

MOD DANMARKS ANDEN STØRSTE BANK BETYDER MEGET FOR VORES TROVÆRDIGHED.

Særligt at jyske banks bestyrelse, bagefter kan dømmes for deres medvirkende, til svig mod os.

Vi har fremlagt at vi ønsker oprejsning og det kommer frem, hvordan jyske bank snyder og bedrager os kunder ved udnyttelse, vildledning og dokumentfalsk.

FOR AT FÅ EN DOM OVER JYSKE BANK DER ER I OVERENSSTEMMELSE, MED TEKSTEN PÅ VORES BILER.

🙁

🙁

Dette stoppe dog ikke kunden i selv at søge oplysninger i sagen.

Kunden som er ved at være rask, efter flere års sygdom, syntes der er noget der ikke passer sammen med det jyske bank oplyser.

Og kan heller ikke forstå, at jyske bank kyniske nægter at hjælpe kunderne med at forstå hvad banken laver.

HVAD ER DET SOM ER SÅ HEMMLIGT I JYSKE BANK.

?

🙂

🙂

At det bliver jyske banks egen bestyrelses medlem Philip Baruch, der er Partner i Lund Elmer Sandager Advokater.

Som selv har fremlagt fjernede jyske bank røg slør, og fremlagt beviser mod jyske Bank for svindel, dokumentfalsk osv. var jo ikke ventet.

Morten Ulrik

Man skulle næsten tro at jyske bank ville opdages.

Griner

🙂

Nej næppe, Philip Baruch begik en fejl,da han 15-10-2015. Procesuelt kom til at fremlægge Bilag E. Side 5.

Bilag 5. E. er den rente sikring, kunden af Nicolai Hansen, blev lokket til at indgå, hvis kunden optog det Bilag Y. 20-05-2008 tilbudte og underliggende lån for

🙁

Bilag 5.E fra 15-07-2008 er en juridisk aftale mellem parterne, Jyske Bank og Storbjerg Erhverv

Denne indgået aftale, til tilbudet Bilag Y. Ses dog at være blevet fjernet, på den af Philip Baruch fremlagte års opgørelse fra 31-12-2008

Hvilket kunde betegner som dokumentfalsk og vildledning af retten.

Hvordan kan en aftale fra 15-07-2008 der iøvrigt lukkes 30-12-2008 Bilag 29.

Fjernes på års opgørelse Bilag O. 31-12-2008.

🙁

Hvis hensigten ikke var at skjule det for kunden, at jyske Bank selv laver og indsætter Bilag 1. 16-07-2008

KUNDEN PÅSTANDE ER DENNE ER FALSK.

🙁

BILAG 1. Er en rent swap mere til tilbudet Bilag Y.

Så nu findes der 2 rente swaps i perioden 16-07-2008 til 30-12-2008

Men igen der findes jo også kun en renteswap på årsopgørelse Bilag O. 31 december 2008.

Og kun en Realisations konto Bilag B.fra 08-06-2008. En låneret.

Der meget tydeligt er lavet til Bilag E.5.

Men spørgsmålet er nu

HVOR ER DEN REALISATIONSKONTO FOR BILAG 1.

?

JYSKE BANKS KONSTANTE VILDLEDNING OG TOTALE SAMMENBLANDING AF

Aftaler, tilbud, budgetter, projekter, kontis, virksomheder kan kun have til formål at få vildledt kunden.

Eks.

Bilag 43. 44. 45 viser tydeligt, at jyske bank har det med at blande flere virksomheder, sammen, og dette er her dokumenteret, sker med samme konto nr. både samtidig og overlappende.

Og flytte gæld rundt mellem virksomheder, efter Jyske Bank på godt befindende.

?

🙁

Denne efterforskning af jyske Bank må kunden selv stå for.

Da jyske Bank har vildledt vores advokat, og gjort det næsten umuligt at opdage jyske Banks voldsomme svindel.

Men her har koncernen regnet forkert.

Og kunden bider sig nu også sig fast i bestyrelsen, for i foreningen at medvirke til jyske banks fortsatte Bedrageri.

Hvilket er skærpende omstændigheder.

🙁

🙁

At jyske banks bestyrelse, ved deres advokater

Vælger selv efter disse fremlagte påstande, mod jyske bank som vi har fremlagt dem vores advokat 6. December 2018 og fremlagt det for domstolen 28. December 2018

Vælger at forsætte med at bedrage bankens kunde.

Så kan kun en dom hjælpe os med at standse jyske banks svigforretning

🙁

🙁

GENTAGNE SKRIVER VI DET SAMME

MEM KONCERNLEDELSEN ER LIGEGLADE.

🙁

Når jyskebanks koncernenledelsens

Efter modtagelsen af det Brev 20-06-2019 med fremlagte beviser for at Jyske Bank laver og fortsætter Bedrageri

Og vælger igen 28. Juni 2019 at forsætte der Bedrageri, som kundes påstande er sker i foreningen

Forstår kunden ikke jyske Banks FUNDAMENT.

Eller jyske banks vedtægter.

Philip Baruch skriver i flere af jyske Banks retssager, at overtrædelse af Finanstilsynets god skik regler, ingen konsekvenser for Jyske Bank.

“Altså jyske bank vil ikke overholde god skik”

🙁

🙁

Sagen mod Jyske Bank og bestyrelsen, handler om.

Misbrug af begrænset fuldmagt.

Mandatgsvig

Bedrageri

Dokumentfalsk

Vildledning

Udnyttelse

Overpant

Manipulere med beviserne.

Bortskaffelse at bevismateriale

Lyve overfor pengeinstitutankenævnet

Lyve overfor domstolen i retsforhold

Lyve overfor kundens advokater.

Gentag ændrede forklaring overfor retten.

Altsammen for at skuffe i retsforhold.

Er dette ikke sandt Anders Dam så ring 22227713, og lad os sammen rette, det som måtte være forkert.

🙁

En sag kunde i jyske bank, der ved egen hjælp, har efterforsket og undersøgt.

Og som kunden for at sikre sig en retfærdig retssag mod jyske Bank

Og kunden siden starten af 2016 har forklaret sine advokater, at kunden beder sagen fremlagt, som en svig og falsk sag.

Hvilket kunden selv 3 januar og 28 december 2018 fremlægger beviser overfor retten

🙁

🙁

🙁

Forsiden er blevet mere på engelsk  🙂 danish

Jyske Bank siger meget om deres kunder, og banken er sikkert helt ligeglade med, hvad kunderne siger om JYSK’E BANK

🙁 Når jyske bank har ansatte som ikke kun lyver overfor deres kunder, men også som her ved, erhvervs rådgiver Casper Dam Olsen, der overtræder tavshedspligt, og jyske bank koncernen er helt ligeglade.

Casper Dam Olsen der glædeligt på et møde, fortalte om vores tidligere revisors økonomiske forhold, og fortsætter med at fortælle, vores revisor har været nede i jyske bank, for at blive kunde

Mens Casper stor smlilende siger, at han afviste ham som kunde, inden han vender til bage til mødet, og der nægtede os at ændre det 15 årige lån til et 20 eller 30 årig lån

🙁

I Øvrigt et lån vi måtte tage, efter erhvervs rådgiver Nicolai Hansen Hillerød, åbenbart ikke viste at det budget han godkendt i maj 2009, for et byggeprojekt aldrig kunne holde.

Det der  var nemlig ikke medtaget, renter, provinsen, gebyr osv. Til jyske bank.

🙁

At en bank godkender et stærkt mangelfuld budget, kan kun skyldes at have ønsket om at kunden skubbes ind i et afhængighedsforhold, med jyske bank.

Som banken så kan udnytte.

Sagen her handler i den grad om jyske banks udnyttelse.

At det dette skete i forbindelse med at Casper Dam Olsen var ved at presse os på det hvilket vi syntes er groft, og efter vælger vi  at meddele dette til jyske bank.

hvis eneste kommentar var, ligegyldighed og tavshed. Anette Kirkeby Bank diriktør JYSKE BANK Helsingør, først er med til at hjælpe jyske bank, med at kunde udsættes for Svig, og bagefter, er med til at sende kunden til afvikling, med ordene på vej ud af døren.

“Nu er du også blevet en dårlig kunde.”

Der er ondt

🙁 🙁

Spørgsmål

Er du som partner med jyske bank

Eller ejer af Jyske Bank, som aktionær tilfreds, med at koncernenledelsen lader jyske Bank, fortætte med at bedrage deres kunder, som den lille kunde her fremlægger det.

ATP PENSION har udmeldt at de er enten ligeglade / vil ikke blande sig.

Dem som støtter jyske Banks svindel mod bankens kunder, skal vælge at beholde jeres aktier i jyske Bank.

Hvis du læser med så tænk på hvor mange andre kunder der kan være udsat for ligende svindel, men har givet op, imod svindelbanken.

/

Men med flere stavefejl, siden kunne godt trænge til en oprydning, du skal se den som et morsomt indslag om banker der svindler.

🙂

“Google translate er brugt, kan man ikke stave er det vildt sjovt, hvad der står.”

Facebook af grunde vi ikke kender spæret for at kunne linke til siden.

/

Planen med bilerne er, at når vi skal til Retten Viborg 30/9 for at få stoppet Jyske Bank og ledelsens mangeårige bedrageri mod os.

Vi forventer en dom, efter loven for de beviser vi selv har fremlagt.

At en dom til jyske banken bliver for groft svig og falsk.

Efter jyske bank sammen med Lund Elmer Sandager Advokater, uærligt og uhæderligt på alle måder har forsøgt at skuffe i retsforhold.

Men mest ved at lyve.

/

Vi bad 26/07 den fuldmægtig på advokat kontoret bekrafte, at vi får de kopier af retsbogen, som vi siden 12-04  har efterlyst kopier af, og som vi 08-07 igen bliv lovet, inden for et par dage

Bekrafret om at blive Bekraftet med svsr fra fremsendte sms

Vi spørger igrn om hvad advokatem mener om vores sag Er den god eller dårlig

Er der brug for flere beviser mod Jyske Banks bestyrelse for medvirkende til svindel.

Vi har ikke før fået svar på spørgsmål som disse.

/

Og bagefter at billeder af biler, vil blive eksponeret ud over Danmarks grænser.

HER ER HAM DER TO KAMPEN OP MOD DANMARKS NOK STØRSTE SVINDELBANK.

Det gælder om at advare andre imod Danmark, for her er de kriminelle banker som jyske bank, støttet af politiet.

Og ingen dansker kan derfor føler sig sikker på at få hjælp fra myndighederne, når de udsættes for en forbrydelse.

🙁

Hvis staten og dermed politiet levede op til politiloven, var det næppe nødvendigt at skulle betale flere hundrede tusinde af kroner, til flere advokater.

For at få stoppet bankers BEDRAGER.

Og så er der ingen garanti for at de advokater vi har, ikke også dækker over jyske banks kriminelle aktiviteter.

? /

Den Danske stat, som til nu, har støttet, at jyske bank ikke er blevet, efterforsket og retsforfulgt i 2016

Efter politiet blev anmodet at standse, jyske Banks Bedrageri mod os, efter en seriøs politi anmeldelse mod jyske Bank for Bedrageri og Dokumentfalsk

Staten er således vidne om, og ser til fra sidelinjen, at vi som borgere i Danmark, selv har fremlagt beviser for at jyske Bank bedrager os.

Dette bedrageri må vi selv kæmpe for, bliver fremlagt som svig og falsk, da vores advokater jo glemte at fremlægge det for retten.

🙁

Jyske banks bestyrelse som er dybt involveret i Bedrageriet mod os

Kan være helt sikker på at det svindel, som jyske banken sikkert har lavet mange gange, og at banken er sluppet godt fra, at snyde og bedrage bankens kunder.

Da jyske bank klart syntes at forsøge, at køre deres kunder psykisk og økonomisk ned,  ved at fortsætte bankens Bedrageri / Tyveri mod os.

/

At Finanstilsynet nægter at efterforske sagen mod jyske Bank for million Bedrageri mod kunde.

Når det netop er Finanstilsynet der giver banker, som jyske Bank tilladelse til at drive bankvirksomhed.

Og det tydeligt står i betingelserne, at bestyrelsen skal være hæderlig og ærlige

Så forstår vi ikke at Finanstilsynet nægtede at efterforske jyske Bank, efter fremlage beviser.

🙁

Vi ønsker at jyske bank indrømmer Bedrageri

Og jyske Banks bestyrelse, indrømme koncernenledelsenedelsens medvirkende til jyske Banks fortsatte Bedrageri.

Vi ønsker koncernenledelsen indrømmer, ar de påstande vi selv har måtte fremlægge beviser for, til retten 28-12-2018 og beskriver i bilag 100. Og 101.

ER SANDE

🙁

Og at jyske banks ledelsen har kendt til bedrageriet i flere år, og i retsforhold været med til at modvirke opklaring, tilbage holde oplysninger, lave dokumentfalsk, misbrug af. Fuldmagt, vildledning af retten ved at eksempelvis lyve overfor retten.

🙁

Hvor mange banker kan lave samme konto nummer til flere selskaber, og samtidig.

Og hvor mange banker kan flytte gæld, fra en virksomhed til en anden virksomhed.

Uden nogle som helst aftaler med selskabrrne.

Altså udover jyske bank.

🙁

Alle medarbejdere og medlemmer af bestyrelsen som har været med til dette forhold

Er stadig ansatte i jyske Bank, hvis der var tale om uduelige medarbejdere, der egenhændigt ville snyde kunderne.

Ville disse medarbejder næppe være ansatte efter banken marts 2016 af kunde blev oplyst om det mulige Bedrageri

I jyske bank Helsingør, har koncernen forfremmet den ene medvirkende fra sagen til afdelingens diriktør.

🙁

Vi håber og forventer, vores advokat laver det påstands dokument efter det vi har fremlagt og beder om bliver fremlagt i retten, har forklaret det er bedrageri / svig og falsk bør ikke kunne misforstås.

I kladde fra 6/12 på mail, og afleverede mappe med bilag, som er opdateret 12/12 2018

Er faktisk vores påstande mod jyske Bank for SVINDEL, og var dem vi bad om blev fremlagt 18 december 2018 i vores sag.

Ganske som vi selv skriver og fremlage det for retten 28 december 2018, noget mere enkelt og pænt skrevet.

DETTE ER VORES SAG. OG VI BESTEMMER HVAD DER SKAL FERMLÆGGES

Uanset hvad andre mener, så skal jyske Banks bestyrelse stoppes i at lade Jyske Bank koncernen bedrage deres kunder.

🙂

Som dronningen sagde i sin nytårstale

DET BØR IKKE VÆRE SÅ SVÆRT AT KENDE FORSKEL PÅ DIT OG MIT.

Mvh firmaet Storbjerg Erhverv

Søvej 5. 3100 Hornbæk

22227713