Da vi blev besat af jyske bank 2008, med en falsk rentesikring

Welcome to Denmark's Criminal Banks, which deceive the bank's customers. Anders Dam JyskeBank leads the bank's fraud, along with the management. :-) In this Danish bank, the management is doing giant fraud against customer, together in a union. While other Danish banks only make money laundering, makes Jyskebank also document false and fraud. Since the Danish police do not want to stop the banks' obvious fraud, against their customers. Can we who are being deceived, only cry out to warn others against Danish banks like this Jyske Bank. We have tried to talk to the criminal gang, JYSKEBANK since May 2016. But the gang will not talk to their victim. :-) If it is just a matter of the bank's foundation is misunderstood, and the bank jyske bank does not itself believe, that the management are together in unity, and does and continues fraud against their customers. Why does the group jyskebank refuse to talk with us, but continues fraud against their customers. :-) When conversation promotes understanding. :-) For over 3 years we have tried to enter into a dialogue with the bank, who stubbornly refuses to talk to us. We should look at the matter together. And if we, as a customer, are wrong, we are the first to apologize We ask the Jyske Bank to receive our request, and the court's offer to meet, and together solve the jyske bank's problems. We therefore ask the board of directors, take its responsibility and loosen this small disagreement. Best regards May 28, 2019 Storbjerg Erhverv Management Søvej 5. 3100. Hornbæk. Phone 22227713

CEO Anders Dam
Siger nej tak til dialog med sur kunde, efter bankens mange års bedrageri.
Ønsker ikke at tale med kunde, men beder om en dom i den sag BS-1-698/2015
Hvori Koncernledelsen af kunde anklages, for meddelagtighed i groft svig
Hvilket er udført af den samlede koncernledelsen i forening

KÆRE ANDERS CHRISTIAN DAM

Kan det VIRKELIG PASSE

At vi skal stadig skal udsættes for dette her, du ved nok du er i ond tro

Og at jyske bank driver er uredelig bankforretning, ellers tal med os

Og vis at banken ikke er snyder 🙂 Kom nu ud af busken.

Lundgrens, Lund Elmer Sandager, Jyske Bank. Share our call for help, but just for your information some have been blocked BANKNYT.dk on facebook, perhaps to cover the Danish criminal banks, and to hide the truth that Danish police will not investigate Danish banks that are reported for Fraud and Document Fake.

Hovedforhandling i stor svindel sag mod jyske bank
30. September &
1. Oktober

🙂 🙂

Hvorfor kan kun den DanskeBank’s ejere som AP Møller finde ud af at rydde op i bankens bestyrelse som efter bankens hvidvaskning.

Da jyske bank selv fik en millionbøde for hvidvaskning, fyrede bankens ledelse selv direktøren bag den skandale der ramte jyske bank, i deres hvidvasknings sag

Jyske bank har også fyret medarbejder der har flyttet rundt på kunders penge.

MEN NÅR DET KOMMER TIL KONSERNLEDELSE SELV

Kan ingen ser at de på vegne af jyske bank handler uetisk, umoralsk, i hele taget handler direkte i mod redelig bankvirksomhed.

🙂 🙂

!

Da jyske Banks Koncernledelse og ordstyrende formand, selv af kunden blev orienteret om jyske banks mulige bedrageri, mod virksomheds kunde maj 2016

Vælger ledelsen at dels fortsætte bedrageriet, for derefter at give sig selv løn forhøjelse, de efterfølgende år.

Og i samme periode vælger Koncernledelsen at holde deres ejere, aktionærer udenfor at ledelsen, nu ville fortsætte det bedrageri bankens Koncernledelsen og deres advokater mindst i maj 2016 DIRÆKTE er blevet oplyst foregår i jyske bank.

?

Hvorfor skrider ejerne af jyske bank ikke ind 🙂 !

Måske forde ejerne som ATP syntes at det er i orden at jyske bank bedrager deres kunder, når bare den øverste koncern ledelse har stemt for det !

🙂 🙂 🙂

Når Koncernledelsen i jyske bank med CEO den længst siddende formand, der må have fået den fulde magt over Jyske Banks måde at skjule bedrageri mod kunde.

Ledelsen er siden maj 2016 opfordret til dialog uden for retten, men banken vælger ikke at ville hjælpe kunde hverken med undersøgelse, eller tilbud om at rette op.

🙂

Anders Christian Dam, selv jo skal vidne i jyske Banks svindel mod kunde, hvilket kunde har sagt siden 2016.

Efter som kunden siden 2016 har orienteret Anders Dam om bankens bedrageri, mod virksomheden.

🙂 🙂

Vi skal huske at sige Jyske bank ikke er dømt i sagen, da den innu ikke er domsforhandlet.

Jyske bank og koncernen kan derfor sige de er uskyldige, men beviserne må siges at være faste beviser for groft bedrageri.

Vi har tilbudt at jyske bank, kan indrømme og undskylde alle oplyste forhold, men Koncernledelsen har stukket hoved i jorden, og fortsat det vi siger er bedrageri.

🙂 🙂

At sagen kun blev være 28-12-2018 efter 3 forgårende meget klare breve som er sendt til bestyrelsen, men da jyske bank koncernen valgte at fortsætte bedraget, blev vi lidt småsure. 🙂

Og fremlage derfor selv overfor domstolen, flere af sagens nu beviser for jyske banks SVIG / FALSK

🙁 🙁

Vi fremlage også 28. december 2018 flere beviser, bare for at modbevise de af jyske banks egne fremlagte påstande 10. september 2015, overfor retten.

Som at vi selv skulle have fundet på, at ville sælge en byggegrund i espergærde. ! Bilag E.1.

/

Hvor Birgit Bush Thuesen 07-01-2014 skriver.

“Jyske Bank har ikke aktivt medvirket til salg af grunden.”

/

At Jyske Banks Advokat Philip Baruch så i samme svar skrift fremlægger Bilag C.1

Jyske Banks advokater fra Lund Elmer Sandager må da være ret så dumme.

Siden advokaterne fremlægger dette Bilag E.1, der tydligt viser banken ikke vil tage deres ansvar, uanset banken også samtids fremlægger, bevise for det modsatte.

Se Bilag C.1 “vores Bilag 49”

Vi fremlægger så 28-12-2018 Bilag 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. for at vise der er tale om TVANG

“Må så være frivillig tvang.”

!

Selv om banken selv, har fremlagt Bilag C.1 Fra 26-10-2010 og dermed vil nedbringe det underliggende lån i Nykredit som jyske bank har givet Oprykkende pant

Ses på Bilag 60. Fra 20-05-2009 Det står tydligt at jyske bank er anmelder Nykredit oprykkende pant, ? På 4.328.000 kr. ?

MEN DER FINDERS INTET LÅN

Nykredit bank har meddelt jyske bank i Bilag AG fra 06-05-2009 på side 4/6

“det tidligere tilbud / pantebrev er hermed bortfaldet” der henvises til Bilag Y. hvor det på side 3/6 tydligt fremgår at tilbudet udløber 20-11-2008.

🙁 🙁

Så når jyske bank, i retten 05-11-2018 stadig fastholder Bilag 1.

Og nu fremlægger og bruger selv et Bilag Z. som jyske bank selv har rettet i, “SE BILAG 88.

Og brugt dette nu rettet Bilag 88. 15-04-2009 efter udløb 20-11-2008 af tilbud og de begrænset fuldmagter fortilbudet.

Nå Philip Baruch fremlægger BILLAG som disse, kan Advokaten næppe være i tivl om at, her er der tale om fuldmagts misbrug, for at jyske bank skal opnå en Uberettet gevinst og give os et tab.

🙁

Bilag Z. Æ. Ø. Å og Bilag 2. 5. 6.a samt Bilag 7.

Alle bilag fra 10-07-2008 som er lavet klar, i så fald vil ønskede at hjemtage lån efter tilbudet Bilag Y.

Og så rentebytte dette med jyske bank, som det står i Bilag 30. fra 19-02-2010

🙂

Det af Lund Elmer Sandager fremlagte Bilag K. Også med dato 10-07-2008, ses stadig fremlagt for at manipulere med aftale datoer, og er ikke fra denne dato

Bilag K, har Nicolai Hansen lavet 19-05-2009

Ved at genbruge det udløbet Bilag 7. “Udløb 20-11-2008”

/

De før nævnte bilag der alle er lavet 10-07-2008 og som jyske bank nu bruger imod os, for på den måde at understreg 05-11-2018

At jyske bank i handelig viser at banken uredeligt, bruge selv misbrugte fuldmagter, og rettet bilag, i et nyt forsøg på at skjule det faktisk er et bedrageri jyske bank har gang i.

🙂 🙂

Så da jyske bank Nicolai Hansen forsikrerede os, at bilagende alle dem fra 10-07-2008

Kun ville blive brugt hvis vi hjemtog det lån på 4.328.000 kr. I Nykredit som vi var blevet tilbudt 20-05-2008 ved bilag Y.

MEN

NICOLAI HANSEN LØJ

Ligesom jyske bank medarbejder iøvrigt gentagende lyver, som vi kan bevise det er sket siden 2008.

/ /

CASPER DAM OLSEN løj 09-01-2012 Bilag D.

Hvor Casper Dam skriver det BAGVEDLIGGENDE lån (til SWAPPEN) er omlagt “lavet om”

/ /

Og som Advokat Morten Ulrik Gade lyver At vi har et bagvedliggende lån til Bilag 1.

/ /

At vi i 2013 efter modtagelsen af Bilag 61. 18-06-2013 Hvor Birgit Bush sendte os til afvikling grundet Bilag 1.

Her var det nær ende med selvmord, tanken blev overvejet, hvilket ikke kan tilgives.

Vi fik et møde i stand med Jyske Bank Helsingør, i 2013 og på dette tidspunkt var Carsten helt i knæ psykisk, hvilket bankens stjerne Casper Dam Olsen var klar over.

Og Bilagende 93. 94. 95. 96. 97. Understøtter det langt sygdomsforløb efter en hjerneblødning i 2009

På mødet deltager Søren Nav som er den mest ærlige advokat vi her til at hjælper os, Søren forsøger at få Anette Kirkeby til at slette Bilag 1.

Men det ville jyske bank ikke.

På trods af jyske bank viste at vi aldrig har lånt 4.328.000 kr. noget sted,

/ /

Og som Birgit Bush Thuesen lyver om at banken ikke har medvirket til salg af bybjergvej 45. Og hun derfor nægtede at oprette en deponerings konto til provenuet.

/ /

Og som bestyrelses medlem og Advokat Philip Baruch lyver

At vi har et bagvedliggende lån til Bilag 1. Men også lyver for retten at Bilag E.5 bare er byttet ud med Bilag 1.

Og skjuler samtids stadig at Bilag E.5 er lukket Bilag 29.

Og skjule også overfor retten, at der aldrig har været noget lån Bilag 28. og derfor kan der jo heller ikke være omlagt noget lån som Bilag D.

🙂

OG DER ER MEGET MERE

🙂

Dette her bør jyske bank ikke udsætte nogle for, men alligevel blive banken ved og ved og ved.

MEN NU ER DET LEDELSEN SOM VÆLGER AT BEDRSGERI ER VEJEN

🙂 🙂 🙂

Hvorfor vil jyske bank ikke tale med os ?

Vi skulle mødes og så grine sammen

🙂

Lige som da efter jyske bank spærrede alle vores konti for at tvinge os til at underskrive 2 salgs fuldmagter, uden advokat forbehold i forbindelse med jyske banks rådgivning.

Se Bilag 56. 79. 80. 83

Og da vi skulle hente en bil på Fyn Dengang banken en fredag nægtede at give os vores penge og oplyst vi måtte tale med banken på mandag om.

Jyske bank sender en medarbejder som reddede problemet, og mødte os på Helsingør station men en bank Chek

Hun “navn undladt” sagde at Carsten så helt fin ud, 🙂 og hentyde til at Carsten oplyste tidligere at være gasblå i hoved 🙂

Det var gået over, så grinede lidt, jyske bank reddede den dengang

Og det husker vi osse

🙂 🙂

Men nu er det lidt være Vi kunne stadig mødes og grine sammen

Det koste kun at jyske bank kommer frem med lappen, og taler med os.

Vi ønsker ikke krig Da vi af natur, ser det morsomme.

Vi ønsker altså ikke denne sag, men vi er jo imod en bank som har en anden holdning til sandt eller falsk

🙂 🙂 🙂

Beviser Bilag 28. – 101.

som 28-01-2019 er sendt i kopi DIRÆKTE til CEO Anders Dam Silkeborg, for uddeling til hvert enkelt medlem af bestyrelsen, i så fald Philip Baruch skulle have glemt at oplyse den øvrige ledelse, at vi selv 28-12-2018 har fremlagt retten beviser for SVIG / BEDRAGERI

som vi fra start har bet vores advokat fremlægge sagen i byretten

Så når hovedforhandling sker i Viborg byret BS 1-698/2015

  1. September og 1. Oktober 2019

🙂

Er det med vores holdning, om at Anders Dam sammen i forening med den samlede jyske banks koncernledelse, står bag koncernes fortsættelse, af mange års groft bedrageri imod lille erhvervskunde i banken.

🙂

Flere af Jyske Banks ansatte har sammen, gjort det muligt for ledelsen at kunne fortsætter bankens arbejde med at bedrage kunde i årevis.

Jyske Banks ledelse, har ikke selv nogle kommentar til bankens fortsatte bedrageri, og vil først svare i retten når de indkaldes.

Kom nu frem Anders tal med os Forklar hvorfor du ikke ville regerer, på de oplysninger om muligt bedrageri tilbage i maj 2016

🙂 🙂 🙂

HVIS JYSKE BANK VIL HAVE ÆNDRET ELLER TILFØJET NOGET.

Kontakt os på 0045 22227713

Eller hvis jyske bank PLUDSELIG !

A. Har en båndoptagelse 16-07-2008 Hvor vi aftaler en ny rentebytte Bilag 1. en rentesikring fra 16-07-2008

B. Vil benægte at Nicolai Hansen jyske bank Hillerød afdeling, 10-07-2008

Da #NicolaiHansen fik lokkede kunde til at underskrive den stribe bilag, som nævnt længer oppe.

Som vores fremlagte Bilag 2. 5. 6A. 7.

Og jyske banks fremlagte Bilag F. en af mange sikkerheder se Bilag 78

At der er tale om kraftig overpant og silkerheder, for at binde os på hænder og fødder, kan der næppe være tivl om

🙁 🙁

Bilag 7. som #PhilipBaruch iøvrigt selv fremlage 10-09-2015 som Bilag K. med dato 10-07-2008

Selv om Bilag K.er et nyt bilag fra 19-05-2009, og er en genbrugt fuldmagt der udløb 20-11-2008 for et tilbud Bilag Y.

Et tilbud fra Nykredit sendt til jyske bank, og som en ansat ovenikøbet har sat en streg ud for “Skal hjemtages

🙂 🙂

BILAG G. og H. Fra Lund Elmer Sandager advokater begge Fra 11-05-2009

Som er fremlagt 10-09-2015 Altså før vi viste at koncernen løj om lånet på 4.328.000 kr. I NYKREDIT som angiveligt

Forhøjer Sikkerheder og pant Kun 5 dage efter Nykredit skriver et tilbud til et andet projekt, som ikke er hverken accepteret eller hjemtaget.

Hvilket vi vil bede Nikolai Hansen BEKRAFTE i retten når vi i tidsligne gennemgår bilag med de enkelte vidner.

Så når vi beder Nicolai Hansen svare på

Om det er sandt at han 10-07-2008 under forgiven at jyske bank kun vill bruge bilagende, fra denne dato hvis vi hjemtog det tilbudte lån efter Bilag Y. Fra 20-05-2008

Så regner vi ikke med nogle af de ansatte i jyske bank husker noget som helst.

🙂 🙂

HAR JYSKE BANK NOGLE BILAG

ELLER UDTAGELSER SOM KONCERNEN IKKE VIL ERKENDE

🙂 🙂 🙂

Her skriver Jyllands posten. I hedge sagen hvor 10.000 kunder blev snydt

“Jyske bank kan dokumentere, at der er givet individuel rådgivning ved bilag, båndoptagelser og/eller vidner.”

omkring 4 og en halv måned efter mødet blev afholdt, anmodede Jyske Bank og Kromann Reumert om at få dette citat fuldstændigt fjernet fra det udarbejdede mødereferat.

“Hvis vi mener, at det skal pilles ud, er det FORMENTLIGT fordi, at vi aldrig har sagt det,” udtaler Peter Stig Hansen, juridisk direktør i Jyske Bank i dag til Jyllands-Posten.

Jyske Bank ønsker dog ikke kun at ændre i, hvilke udtalelser deres advokater er kommet med, men ønsker også at få tilføjet et udsagn til forbrugerombudsmand Henrik Øes udtalelser.

JYSKE BANK VIL BESTEMME 🙂

🙂 🙂 🙂

Da vi mødtes første gang med vores nye advokat 16. April 2018 spurgte han hvilken vidner vi ønskede indkaldt, og vi oplyser straks disse 2 fra Jyske Banks Koncernledelse.

Vidne nr. 1.

Anders Christian Dam ordførende formand, og er oplyst løbende af kunde om jyske banks bedrageri imod virksomhed siden 2016, samt at bedrageriet er forgået siden 2008

/

Hvis CEO Anders Dam ikke selv kan forstå hvorfor vi gerne vil i dialog, selv efter det omfattende bevismateriale er fremlagt koncerndirektionen og domstolen, kan det næppe være studenterhuen som trykker.

/

og

Vidne nr. 2. Philip Baruch bestyrelses medlem og advokat med speciale i ledelses ansvar

I retten skal vidner svare på spørgsmål til bilag.

Også Nicolai Hansen & Casper Dam Olsen som i dag er flyttet til Hillerød erhverv, og som hjalp til fra starten

🙂 🙂

Se mere på www.banknyt.dk Brug links fra billeder.

/

Her finder du skriv der er flere år gammel, hvor svindlen mod kunder er blevet opdaget men pakket ind.

Nu skriver vi det bare mere præcist JYSKE BANK SYNTES DYBT KRIMINEL

🙂 🙂

Disse nævnte bestyrelses medlemmer, støtter alle at jyske banks udførte og fortsætte bedrageri, imod kunde for at gøre AKTIONÆRE som ATP tilfreds

Den bestyrelse er

SvenBuhrkall

KurtBligaardPedersen

RinaAsmussen

PhilipBaruch

JensABorup

KeldNorup

ChristinaLykkeMunk

HaggaiKunisch

MarianneLillevang

Koncerndirektionen

AndersDam

LeifFLarsen

NielsErikJakobsen

PerSkovhus

PeterSchleidt

🙂

Taler vi om nogle simpel forbrydere der ved en kriminel organisation leder jysk bank.

Det finder vi ud af i Viborg RET Viborg Domstol 30-09-2019

FØLG SAGEN BS 1-698/2015

Husk der kommer først en dom efter hovedforhandlingen skutter 1. Oktober.

🙂

Jyske bank havde afsluttende svarfrist 19 februar 2019 på den forurettedes bemærkninger, i den fremsendte overfor retten 28-12-2018 og nu i sagen fremlagte vidneforklaring.

Bilag 100 & 101. Fra 28 december 2018.

Læs denne vidneforklaring, og lær den hæderlige og ærlige jyske bank at kende for bankens værdigrundlag.

🙂 🙂

ATP #PFA #GF har samme værdigrundlag som Jyske bank

Vores fælles #værdigrundlag og det gode sammen arbejde med JyskeBank, skriver GF forsikring.

Husforsikring Bilforsikring Samarbejdspartnere

Som finansiel virksomhed følger Jyske Bank en række retningslinjer for “god skik”. Som jyske bank ikke behøver at overholde siger bestyrelses medlemmet Philip Baruch

🙂

Jyske Bank har samarbejdspartnere med det samme værdigrundlag som jyske bank.

Danske Selvstændige Ejendomsmæglere

EDC #RealMæglerne #BoligOne

Nellemann Leasing

Pension & #Forsikring

AXA Partners #CodanForsikring

GF Forsikring #Letpension #Nærpension #PFA Pension

🙂

MortenUlrikGade

PhilipBaruch #LES

KristianAmbjørnBuus-Nielsen

LundElmerSandager

Nykredit #Loan #Fraud

CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen

AnetteKirkeby #Bankdirektør

SørenWoergaaed

BirgitBushThuesen

jyskebank

#Skatterådgivning #Hvidvask #Hvidvaskning med jysk bank.

Jyske banks fundament er

GRATIS men #LØGNAGTIG & #DÅRLIG #RÅDGIVNING

Vi vil også opfordre jyske bank til at overholde bankens fundamentet og vedtægter som

§ 1. Styk 4. og Styk 5. Kopi herunder. ( altså her underliggende.)

🙂

Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S.

Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen

Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger

En bank som da Brask Thomsen ejede Finansbanken før jyske bank overtog Fidusbanken 🙂

🙂

Hvis du tror vi lyver så er der 100 vis af bilag det ikke er blevet delt INU 🙂

Er vi bare en af “hvor mange ?” Er dette en ond drøm ?

🙂

Kære ledelse i jyske bank Anders Christian Dam

Har du ikke 1 Time så kan vi mødes, der må jo være noget galt et eller andet sted,

Og tager vi fejl

Så siger vi undskyld, og hæver sag og holder op med at brokke os.

Vi syntes altså ikke dette her er morsomt

HVAD HAR VI DOG GJORT JYSKE BANK SIDEN KONCERNEN HAR VILLE DRÆBE OS. “Øknomisk”

Skal vi også passe på ikke at blive skudt ned 🙂 vi har sikkert os at sagen stopper ikke, retten er meddelt fuldmagt er givet hvis en lastbil måtte køre ind i nogle af os.

Vi prøver se det sjovt Anders Dam Men det er det ikke

Jyske bank i skulle faktisk skamme jer, at behandle jeres kunder som os

Vi ved i er ligeglade fordi banken er så stor at denne småkritik praler af.

Men hvad hvad skal vi ellers lave frem til 30. September nu i ikke gider svare os

Skal nok sætte bilag ind på de hjemmesider vi deler vores fortvivlet desperation på, så det ikke er så tørt

Anders Dam er du manden son bestemmer i jyskebank ?

SÅ RING OG TAL MED OS HJÆLP OS NU

Mvh Storbjerg Erhverv 22227713

søvej 5 3100 Hornbæk