Silkeborg Kommune valgte at benytte jyske bank 23-02-2015 Den 05-04-2016 i forbindelse med skatte svindel hvor jyske bank var indblandet i DRs pris belønnet dokumentar, om skattesnyd. Jyske bank har aldrig ville indrømme bankens medvirken, men siger de ikke fremover vi hjælpe kunder med skattesnyd, og vil være en hæderlig bank. :-) Silkeborg kommune har kommentar til troværdigheden og hæderligheden i jyske bank. :-) Anders Dam er hurtig ude med et svar. Jyske bank CEO Anders Dam Giver et løfte om jyske Banks fremover vil være en hæderlig bankvirksomhed – Der går kun 2 måneder, efter dette blev skrævet, hvorefter Anders Dam 25-05-2016 bliver oplyst om, at der er nogle overensstemmelser omkring et lån på 4.328.000 kr. Som ikke findes. Men som jyske bank hæver penge i rente for. Der er også nogle ander ting, og flere er kommet til. :-) NU KOMMER SPØRGSMÅLET HAR JYSKE BANK SÅ LEVET OP TIL ANDERS DAMS PÅSTAND 05-04-2016 OM LØFTER AT JYSKE BANK FREMOVER VILLE DRIVE EN HÆDERLIG BANK VIRKSOMHED. :-) ELLER VAR DET KUN TOMME LØFTER FRA EN JYSKE BANK DER IKKE VIL ÆNDRE BANKENS METODER FOR UHÆDERLIGHED AT TJÆNE MEST MULIGT. :-) Følg sagen BS 99-698/2015 i retten EN SAG OM SVIG OG FALSK Udført af jyske bank mod bankens kunder. :-) ———————– :-) Skal Silkeborg Kommune droppe Jyske Bank? 05. april 2016, 17.08 Af Lene Fruelund Byrådsmedlem for Enhedslisten i Silkeborg SKATTESNYD Det er helt utåleligt og harmer mig – og sikkert også mange andre – voldsomt, at vi endnu engang har set afsløring på DR af bevidste succesfulde forsøg fra selskaber og rigmænd M/K på at undgå at betale skat her i landet. Vi kæmper for øjeblikket med en regering, der mener kommunerne skal betale 2,4 mia. i omprioriteringsbidrag, penge der kun kan hentes ved at spare på daginstitutioner, skoler, ældreomsorg m.m. Tænk, hvis alle disse spekulanter betalte deres skat, som lovlydige borgere gør, så ville det ikke være nødvendigt med disse evindelige besparelser. Og tænk, hvis Skat havde tilstrækkeligt mange ansatte, så de blev i stand til at finde svindlerne og forsøge at lukke af for trafikken i stedet for, at vi skal præsenteres for de fuldbyrdede skatteunddragelser i milliardkronersklassen af journalister. Hvorfor er det ikke Skats egne folk, der finder ud af det, før det er for sent? For godt et år siden – helt præcist d. 23/2 2015 besluttede byrådet i Silkeborg enstemmigt, at vi i Silkeborg kommune ønsker at undgå at handle og/eller indgå aftaler om leverancer af varer eller tjenesteydelser med selskaber eller firmaer, der benytter skattely. Efter at have set endnu en blodtryksforhøjende udsendelse i DR, dukker et spørgsmål op, om ikke der bør laves en tilføjelse til denne beslutning, som præciserer, at vi som kommune heller ikke ønsker at handle eller indgå aftaler med banker, der hjælper kunder med at gemme deres penge i skattely. Jyske Bank var også nævnt i udsendelsen, og det blev klart dokumenteret, at de har været kunder behjælpelige med at gemme penge i skattelyet Panama. Det står dog ikke stjerneklart, om de har stoppet den form hjælp til deres kunder, når de mod bedre vidende kan påstå, at de aldrig har ydet en sådan hjælp. Det kunne kalde på et ærligt og oprigtigt svar fra Andres Dam og et løfte om fremtidig hæderlig bankvirksomhed, alternativt kan kommunen vælge en anden bank.

Financial help for lawyer search In the case against Danish bank jyske bank for fraud. :-) Indsæt dit bidrag her. Insert your contribution here Reg. 5479 konto nr. 0004563376 IBAN-kontonummer Account DK0854790004563376 ---------------------- The Danish Bank, deceiving the customer with false loans, and by fraud raises the JYSKE BANK interest rates for a loan that does not exist. :-( Jyske Bank refuses dialogue with the customer, while jyske bank just continue with the fraud crime. FRAUD as Jyske Bank's management CEO Anders Dam from the customer is informed about may 25, 2016 ---------------------- In Danish See more at www.banknyt.dk Pictures of the little annex, the evidence of fraud: https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=albums&ref=page_internal&mt_nav=1 ------------------------ Small family struggling against Jyske Bank. Jyske Bank has in the 9 years lied to the family about the fake loans, at the 4.328.000 dkkr. To be able to take 2.5 million dkkr in interest from the customer, for a loan the royal bank By not availablenot, but the bank lying about. Jyske bank refuses dialogue. When jyske bank only wants to answer the of the bank's clients who discovers that jyske bank is doing fraud and false in the court. For jyske bank, it is about the law Must jyske bank low fraud and a fake. It wants the Bank the court the words for. Therefore, seeking the family, the financial support to the attorney. ----------------------- Want ATP pension to support jyske bank with the fraud of customers at jyske bank Talking about COUNTERFEITING, EXPLOITATION, FRAUD, breach of MANDATE. violating all the rules and good practice, to be able to yield, fraud < < to deceive the customer at jyske bank And allows ATP PFA, PENSAM and other shareholders jyske bank in now 9 years Has deceived his customer in jyske bank using fake loans, in order to be able to manipulate the client, who was ill after a stroke The customer who did not die and or should have ATP paid to his wife Is småsur over the management of the jyske bank refuses to answer the customer ------------------------ The Danish bank. Jyske Bank Continue fraud by the customer on the 9'end of the year. Although jyske bank CEO Anders Dam. At least 2 years have had the knowledge that the bank is doing fraud. Jyske Bank raises the interest rates of the loans, which do not exist, but as jyske bank, dishonorable and dishonest continues lying in order to cheat the bank's customers. Jyske Bank refuses to stop the fraud of the bank's customer. :-) :-) Die Dänische bank. Betriebe Der JYSKE Bank Weiter Betrug durch den Kunden auf der 9'Ende des Jahres. Obwohl Betriebe der JYSKE bank-CEO Anders Dam Mindestens 2 Jahre haben die Kenntnis, dass die bank tun Betrug. Betriebe der JYSKE bank erhöht die Zinsen der Kredite, die nicht existieren, sondern als Betriebe der JYSKE bank, unehrenhaft und unehrlich ist, weiter zu Lügen, um zu betrügen die Kunden der bank. Betriebe der JYSKE Bank sich weigert zu stoppen, Betrug von Kunden der bank. :-) :-) את דנית הבנק. Jyske Bank המשך הונאה על ידי הלקוח ב-9'סוף השנה. למרות jyske מנכ " ל הבנק אנדרס הסכר לפחות 2 שנים יש לו את הידע, כי הבנק עושה הונאה. jyske הבנק מעלה את הריבית של הלוואות אשר לא קיימים, אבל כפי jyske bank, מבישה ולא ישר ממשיכה לשקר על מנת לרמות לקוחות הבנק. Jyske הבנק מסרב להפסיק את ההונאה של לקוחות הבנק :-) :-) La banca danese. Jyske Bank Continua frode da parte del cliente il 9'fine dell'anno. Anche se jyske bank CEO Anders Diga Almeno 2 anni di avere avuto conoscenza che la banca sta facendo la frode. jyske bank alza i tassi di interesse dei prestiti che non esistono, ma come jyske bank, disonorevole e disonesti continua distesa per imbrogliare i clienti della banca. Jyske Bank si rifiuta di interrompere la frode dei clienti della banca. :-) :-) デンマークの銀行です。 Jyske銀行 続き 詐欺により、お客様の9'末ます。 がjyske銀行のCEO Andersダム 少なくとも2年間の知識、日本銀行では詐欺です。 jyske銀行の金利の貸出はありませんが、jyske銀行dishonorable、不正の続きの添い寝のためのチ日本銀行のお客様です。 Jyske銀行の拒否を停止する不正の日本銀行のお客様です。 :-) :-) Duński bank. Jyske Bank Dalej oszustwa ze strony klientów na 9'koniec roku. Chociaż dyrektor generalny jyske bank dam Anders Co najmniej 2 lata wiedza o tym, że bank zajmuje się oszustwem. Jyske bank podnosi oprocentowanie, które nie istnieją, ale jak джиске bank jest w porządku i nie fair nadal kłamie, aby oszukiwać klientów banku. Jyske Bank odmawia zaprzestania oszukiwanie klientów banku. :-) :-) Датский банк. Джиске Банк Далее мошенничества со стороны клиентов на 9'конец года. Хотя генеральный директор джиске банк дам Андерс Не менее 2 лет знание о том, что банк занимается мошенничеством. джиске банк поднимает процентные ставки по кредитам, которые не существуют, но как джиске банк, непорядочно и нечестно по-прежнему лжет, чтобы обманывать клиентов банка. Джиске Банк отказывается прекратить обман клиентов банка. :-) :-) El banco danés. Jyske Bank Continuar el fraude por el cliente en la 9'de fin de año. Aunque jyske bank CEO Anders Presa Al menos 2 años han tenido el conocimiento de que el banco está haciendo fraude. jyske bank eleva las tasas de interés de los préstamos que no existen, pero como jyske bank, deshonrosa y deshonesto sigue mintiendo con el fin de engañar a los clientes del banco. Jyske Bank se niega a detener el fraude de los clientes del banco. :-) :-) คนเดนมาร์กธนาคาร. Jyske ธนาคาร ทำต่อไป หลอกลโดยที่ลูกค้าที่ 9'สิ้นปี. ถึงแม้ว่า jyske ธนาคารของซีอีโอแอนเดอร์เด อย่างน้อย 2 ปีแล้วคนก็มีความรู้ที่ธนาคารกำลังทำอะไรเลยฐานต้มตุ๋นหลอกลวง jyske ธนาคารต่างหาที่สนใจการเต้นของเงินกู้นัซึ่งไม่มีตัวตนแต่ jyske ธนาคาร dishonorable และไม่ซื่อสัตย์ต่อไปโกหกเพื่อที่จะโกรธนาคารลูกค้าค่ะ Jyske ธนาคารปฏิเสธที่จะหยุดคนหลอกลของธนาคารลูกค้าค่ะ :-) :-) Danimarka Bankası. Jyske Bank Devam bu yıl 9' Müşteri tarafından dolandırıcılık;end. Ancak jyske bank CEO'SU Anders Dam En az 2 yıl banka dolandırıcılığı yaptığı bilgisi vardı. jyske bank bulunmayan kredilerin faiz oranlarını artırdı, ama jyske bankası olarak, onursuz ve sahtekar banka müşterileri aldatmak için yalan söylemeye devam ediyor. Jyske Bank müşterilerinin dolandırıcılık durdurmak için reddediyor. :-) :-) La banque danoise. Jyske Bank Continuer la fraude par le client sur le 9'à la fin de l'année. Bien que jyske bank chef de la direction Anders Barrage Au moins 2 ans ont eu la connaissance que la banque est en train de faire de la fraude. jyske bank soulève le taux d'intérêt des prêts qui n'existent pas, mais que jyske bank, déshonorante et malhonnête continue de mentir dans le but de tromper les clients de la banque. Jyske Bank refuse de cesser la fraude de la les clients de la banque. :-) :-) Den danske bank. Jyske Bank Fortætter svindel af kunde på 9'ende år. Selv om jyske bank CEO Anders Dam I mindst 2 år har haft viden om at banken laver bedrageri. jyske bank hæver renter af lån der ikke findes, men som jyske bank, uhæderligt og uærligt fortsætter, lyver om for at snyde bankens kunder. Jyske Bank nægter at stoppe svindlen af bankens kunder. :-) :-) Så hvad kan vi gøre, udover at blive røvet af jyske bank med falsk lån. :-) :-) Se mere på www.banknyt.dk Lille familie kæmper mod Jyske Bank. :-) :-) Jyske Bank har i 9 år løjet over for familien om falsk lån, på 4.328.000 dkkr. For at kunne tage 2.5 milioner kroner i rente fra kunden, for et lån jyske bank ved ikke findes, men bevist lyver om. Jyske bank nægter dialog. Da jyske bank kun ønsker at svare de af bankens kunder som opdager at jyske bank laver svig og falsk i retten. For jyske bank handler det om jura Må jyske bank lave svig og falsk. Det ønsker den store Danske Bank rettens ord for. Derfor søger familien øknomisk støtte til advokat. Derfor søger familien øknomisk støtte til advokat. :-) Støtte søges til sag, mod stor Dansk Bank som lave svig mod kunder. Indsæt dit bidrag her. Reg. 5479 konto nr. 0004563376 IBAN-kontonummer DK0854790004563376 swift NYKBDKKK Støtten buges til advokat regninger Hjælp til at stoppe svig i jyske bank mod bankens kunder.

Jyske bank Anders Dam
Lover at fremover vil jyske bank drive en hæderlig bank foretning

Hedesagen Swapsager Låne sager i Frankrig med flere

KAN DU STOLE PÅ DIN DANSKE BANK.

🙂

EN SAG OM JYSKE BANKS ÆRLIGHED OG HÆDERLIGHED

🙂

HER ER BÅDE DIRIKTIONEN OG CEO ANDERS DAM VELVIDENDE OM AT JYSKE BANK.

BEDRAGER LILLE FAMILIE FRA NORDSJÆLLAND MED SVIG
VED AT LYVE OM BLANDT ANDET

ET LÅN DER IKKE FINDES.

🙁
🙁

JYSKE BANKS MÅLSÆTNING,
SYNTES AT STJÆLE 2.5 MILLION KR. PLUS DET LØSE.

FRA DERES KUNDE.

🙂

VED AT HÆVE RENTER FOR DETTE PÅSTÅET MEN FALSKE LÅN, OVER EN PERIODE PÅ 20 ÅR.

Ville jyske bank uberettet sikker sig de første 2.500.000 kr. hvilket samtids bliver et tab for kunden.

🙁

AT JYSKE BANK VEDVAREDE LYVER, OG NÆGTER AT SVARE KUNDE SOM HAR OPDAGET DET SVIG OG FALSK JYSKE BANK UDSÆTTER KUNDER FOR.

MÅ VÆRE DEN EVIGE BENÆGTELSE I JYSKE BANK.

MÅSKE HÅBER JYSKE BANK PÅ,
AT DET IKKE KUN ER STRAFFRIT AT BEDRAGE DERES KUNDER.

MEN AT JYSKE BANK KAN BEHOLDE DE PENGE JYSKE BANK HAR STJÅLLET. VED UHÆDERLIGT OG BEVIST AT LYVE

FOR AT TAGE UBERETTER AF DE BETROEDE MIDLER I JYSKE BANK,

JYSKE BANK SIGTEDE TYDLIGVIS EFTER.

AT INGEN OPDAGER DER SLET IKKE FINDES NOGET LÅN.

🙂
🙂

MEN DET BLEV OPDAGET.

OG NU NÆGTER JYSKE BANK AT SVARE PÅ NOGET,

I MENS BANKEN FORTSÆTTER, HVAD DER KLART BESKRIVES SOM BEDRAGRI EFTER STRAFFELOVEN.

🙂
🙂

SÅDAN HANDLER JYSKE BANK UHÆDERLIGT OG I OND TRO, OG MOD BEDREVIDENDE FOR AT DU SOM AKTIONÆR OG PARTNER MED JYSKE BANK KAN TJÆNE PENGE.

Godt for aktionærer og de som er partner med jyske bank

Men knap så godt for de kunder jyske bank bevist og uhæderligt snyder.

🙂
🙂

JYSKE BANK NÆGTER DIALOG
HVORFOR VI SKRIVER OFFENLIGT

SÅ KAN DU LÆSE HVAD ER KONTAKT ANNONCER RETET TIL JYSKE BANK

KAN IKKE SKRIVE MINDRE I DENNE SVIG SAG.

🙂
🙂

LÆS OG LÆR HVORDAN STORE DANSKE BANKER BEVIST OG UHÆDERLIGT SNYDER DERES KUNDER,

OG HVORDAN ANDRE BANKER DÆKKER OVER DET.

🙂
🙂

DIRIKTIONEN OG
CEO ANDERS DAM

TOPLEDELSE I JYSKE BANK VED DET.

MEN GØR INTET FOR AT AFKLARE OM DERES KUNDER FAKTISK HAR RET.

ELLER OM NOGLE HAR TAGET FEJL.

🙂
🙂

JYSKE BANK ER INDBUDT MANGE GANGE TIL AT GENNEMGÅ SAGS MATRIALE OG BEVISER,

MEN NÆGTER KATAGORISK AT SVARE.

🙂
🙂

MÅSKE DER BARE ER TALE OM JYSK BANK HEMMELIGHEDER

🙂

HVIS JYSKE BANK VED AT FAMILIEN HAR RET.

HVORFOR BLIVE JYSKE BANK SÅ VED MED AT LAVE SVIG

🙂
🙂

FAMILIEN FORSTÅR IKKE JYSKE BANK

OG HVORFOR JYSKE BANK NÆGTER AT TALE MED FAMILIEN.

SAMTIDS MED AT, JYSKE BANK FORTSÆTTER MED AT TAGE FAMILIENS PENGE, FOR RENTER AF LÅN DER IKKE FINDES.

🙂

JYSKE BANK HAR FÅET EN UDSTRÆKT HÅND MANGE GANGE.

🙂

DIALOG

DET KRÆVER JO KUN AT JYSKE BANK

VIL HOLDE ET MØDE MED FAMILIEN

🙂

OG TALE OM DET SOM FAMILIEN HAR OPKLARET, ELLER FAMILIEN HAR FREMLAGT

🙂
🙂

Utroligt at jyske bank på andet år stadig nægter at tale med den kunde, der forsøger at råbe Anders Dam op.

Jyske bank har i samme periode de sidste 2 år. taget omkring 3-400.000 kr. fra kundens konto til renter af et lån på 4.328.000 kr. Som slet ikke findes.

:-

Et lån på 4.328.000 kr. som jyske bank ikke kun lyver om over for kunden.

Men som jyske bank vedholdende lyver om, selv overfor RETTEN og ADVOKATERNE holder jyske bank fast.

Og som jyske bank ved en bevist vildledning, påstår er et underlægende lån som er optaget i Nykredit, forud for den rentesikring i jyske bank det hele startede med.


Altså man skal være meget skarp for at kunne gennemskue hvad jyske bank laver her.

Det er bestemt ikke smalkost, for de Danske bankkunder, der fremover kan blive rullet, på samme måde ved højlys dag.

🙂
🙂

Jyske Banks advokat og bestyrelsesmedlem Philip Baruch skriver så smukt i retsforholdet. 10-09-2015

At det underlægende lån ( 4.328.000 kr. I Nykredit ) til den rentebytte på 4.328.000 kr. som Jyske Bank i retten, skriver er den rentebytte / swap som er lavet og godkendt med jyske bank 15-07-2008

Den dygtige men nok uærlige Philip Baruch overfor retten skriver

At den rentebytte på 4.328.000 kr. som jyske bank har sendt 16-07-2008 er den fra den 15-07-2016

Og at denne rentebytte er lavet for at rentesikker et underlægende / bagvedliggende lån i Nykredit

SÅ LYVER JYSKE BANK OG DERES STJERNE ADVOKATER I LUND ELMER SANDAGER VEL IKKE.

🙂
🙂

Når Stjerne advokaten i Lund Elmer Sandager Philip Baruch skriver i retsforhold til retten.

MÅ PHILIP BARUCH NARTURLIGS IKKE LYVE FOR RETTEN.

Altså hverken lyve over for familiens advokat og Kunder i Jyske Bank

Men da slet ikke lyve overfor retten.

🙂
🙂

Når den dygtige advokat Philip Baruch så påstår i retsforhold

At kunden har dette bagvedliggende lån på 4.328.000 kr. I Nykredit

Og at dette lån er rentebyttet med jyske bank

🙂
🙂
🙂

Jyske bank Philip Baruch skriver tydligt og klart

At det underlægende / bagvedliggende lån til en renteswap

Er lavet med trejde mand (Nykredit)
og jyske bank intet har med dette at gøre.

🙂

Men kære jyske bank
i har hævet af kundens betroede midler, for dette her påstået underlægende lån

For tinglysning, låneformidling og garantier. Så lidt må jyske bank vel kende til det.

🙂

Men nu er Jyske bank en markant anderleds bank.

Så vi tigger stadig CEO Anders Dam og jyske bank

Om at vise os kopi af det lån jyske bank rentesikker, med en rente bytte.

🙂
🙂

Og jo da vi tilbyder stadig jysk altså jyske bank 250.000 kr. I gebyr. for bevis.

Men det bliver nok svært at finde noget underlægende lån, for vi stævnede Nykredit i denne svindel sag.

🙂
🙂

Og Nykredit ville efter Nykredit blev stævnet, nu gerne svare på spørgsmål som.

Om vi har dette af jyske bank påstået underlægende lån på 4.328.000 kr.

Som er det lån der er lavet med trejde part, forud for rentebytte med jyske bank.

NYKREDIT SVARE 18-10-2016
At Nykredit intet kender til noget lån på 4.328.000 kr.

SÅ HVORFOR HELVEDE VIL JYSKE BANK SÅ IKKE TALE MED OS.

🙁
🙁

CEO ANDERS DAM

HVORDAN HAR DU DET MED TROVÆRDIGHED, HÆDERLIGHED OG ÆRLIGHEDEN I JYSKE BANK.

OG AT DU OG DIN BANK TVINGER KUNDER TIL AT BETALE FOR ADVOKATER.

BARE FOR AT FÅ JYSKE BANK TIL IKKE AT BESVIGE BANKENS KUNDER.

🙂
🙂

Tiden fra 25-05-2016 er løbet siden, toppen i jyske bank fik oplysning om bla. det falske lån

🙂
🙂

HAR JYSKE BANK INTET AT SIGE, TIL AT VI SOM FAMILIE GERNE VIL I DIALOG MED BANKEN

HVORFOR ER DET SÅ MAGTPÅLIGGENDE FOR JYSKE BANK

AT LYVE OG SNYDE DERES KUNDER.


VIL JYSKE BANK IKKE VÆRE SØDE AT LADE VÆRE AT STJÆLE, DET ER ONDT AT I BLIVER VED.

ELLER I DET MINDSTE TALE MED OS.

OG FORKLARE OS AT JYSKE BANK OVERHOLDER ALLE REGLER OG LOVE, OG INTET FORKERT HAR LAVET.

🙂

SÅ VI IKKE BEHØVER SKRIVE HER OG DER.

På havkatten, på troustpilot, på banknyt og så mange andre steder.

🙂

OG NÅR JYSKE BANK HAR BEVIST AT BANKEN INTET GALT HAR LAVET.

SÅ SLETTER VI OPSLAG

OG BETALER MED GLÆDE, UDEN BROK. ( det er naturligvis jyske bank selv som tager )

TAL MED OS
GLADE KUNDER ER DE BEDSTE.

🙂
🙂
🙂

Hvis vi ville låne de 4.328.000 kr. så forslåger jyske bank at det er bedst og billigst at lave en rente Swap.

Hvilket er aftalt og godkendt 15-07-2008 hvor jyske bank ringede op tidlig på formiddagen, og pressede på for at kunden skulle sige ja.

Rente bytte er kun for dette lån, hvis kunde vælger at optage lånet.

🙂

at jyske bank ved Lund Elmer Sandager skriver at jyske bank først 16-07-2008 laver og sender kopi af denne aftale.

Det skal vi altså også tale om.

🙂
🙂

I jyske bank kommer du til at kæmpe hårdt mod banken, bare for at få jyske bank til at stoppet svig rettet imod dig.

Jyske Bank er kolde de har penge og advokater nok til at trække dig rundt i en løgn.

Og jyske bank gør det de kan for at bedrage familien der opklarede svig med falsk lån de næste 11 år.

🙂
🙂

Er det kun os der syntes

At jyske Bank de sidste 2 år helt bevist og i ond tro

fortsætte det svig og falsk jyske Banks koncern ledelse, CEO Anders Dam blev oplyst 25 maj 2016

Og som Andes Dam kunne have talt med kunden om for 2 år siden, og finde en løsning på og rette op.

🙂
🙂

I 2016 hvor CEO Anders Dam blev inddraget 25 maj af den desperate familie, som er udsat for SVIG i jyske bank

Dengang i 2016 var det bare svig og falsk, men jyskebank, fortsatte alligevel bevist og uhæderligt at lade som ingen ting

Og ingurerede kunden, samt forbyder kunden dialog, hvorefter jyske bank fortsatte udnyttelsen af bankens svig frem til Idag 2 år mere

🙂
🙂

Når jyske bank er velvidende om
at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr.

Og jyske bank er velvidende
Om at banken tage fra betroede midler i jyske bank, til rente på dette lån, og andre små finurligheder.

🙂

Og nu på andet år stadigvæk nægter at svare,
men bare tager penge for noget, jyske bank er bevist om ikke findes

Men som jyske bank lyver om, bare for at sikker Jyske Banks øknomiske interesser og for at sikker AKTIONÆRENE ET GODT UDBYTTE

Derfor er det blevet til endog meget groft.

Dette er familiens mening
at jyskebank bevist lyver og nægter for fortsat at kunne stjæle af kassen.

🙂

Kunden som oplyste top lederen i jyskebank
CEO Anders Dam, at jyske bank vel nok lavede, lidt svig ved falsk, mere præcist ved et falsk lån.

Indpakket lidt, men budskabet var vel klart nok.

Der er intet lån.

🙂

Nye kunder kommer til jyske bank, og stoler på at jyske bank er både ærlig og hæderlige, det siger banken selv.

🙂
🙂

Se hvad jyske bank ved hjælp af advokaterne i jyske bank og Lund Elmer Sandager, har lavet mod os af svindel eller hvad det hedder, vi kaldet det svig.

Det er ret omfattende og udspekuleret, og hvis der er tale om fejl, så gik det 7 år før vi opdagede det, og 2 år mere hvor jyske bank nægtede at indgå i dialog.

🙁
🙁
🙁

Brevet til vore gamle advokat 2-11-2016 fra bestyrelsens medlem ved aktionær Phillip Baruch jyske bank

ses kun som et nyt forsøg, på at ville snyde os.

At jyske bank forsøger at manupuler os, ved hjælp af vores advokat
til at komme til møde? Med det ene formål at lave en rentebytte, godt nok af et ægte lån, efter jyske bank måtte konstatere, at familien ikke længer kunne snydes med det jyske bank startede på.

Hvilket tilbud om rente bytte af et lån fra 3/7-2009 hvilket vi afviste med det samme.

Hvis indeholdes af brevet 02-11.2016 skal tydes anderleds, så kan jyske bank passende forklare.

🙂
🙂

Selv om daværende advokat
Syntes godt om at jyske bank tilbød en rente bytte af et andet lån

For han kunne vel også læse imellem lignerne hvad jyske bank forsøgte.

Banken som sikkert kun tænkte på hvordan banken kunne narre os.

Skal hilse og sige,
det blev vi ret pist over.

Gik den så gik den, !
Men jyske bank den gik heller ikke.

🙂
🙂
🙂

ER DET IKKE PÅ TIDE AT JYSE BANK STRAMMER SIG OP.

OG AT JYSKE BANK TALER MED OS.

OG VI SAMMEN FÅ GENNEMGÅET SAGEN, OG DE MANGE SPØRGSMÅL.

🙂

Det handler jo bare om jyske bank har bedraget os, ikke om jyske bank skal i fængsel for svig og falsk, 🙂

🙂

TIL CEO ANDERS ORDFØRENDE FORMAND FOR KONCERN LEDELSEN, OM SANDT OG FALSK

TAL NU MED OS,
Vi vil stadig gerne tilgive jyske bank.
Jyske bank skal bare erkende at beviserne mod jyske bank er ægte.

🙂
🙂

Hvis jyske bank stadig ikke vil tale med os.

Så find da en i vil tale med,
bare vi ikke skal betale.

🙂
🙂

DIALOG DIALOG DIALOG DIALOG
CEO ANDERS DAM

FÅ ØJE PÅ OS, TAL MED OS

VI GIDER IKKE DETTE PJAT, OG ER VIRKLIG KEDE AF AT JYSKE BANK AFVISER AT SVARE.

Men det er jo nok Levevejen for jyske bank, først at lyve og så holde kæft

🙂
🙂

ALTSÅ UDOVER AT HAVKATTEN FØRST SKREV.

DET HANDLER OM JURA.

OG SIDST SKREV
DET HANDLER I HØJ GRAD OM JURA.

NU DA DET IKKE HANDLER OM HVERKEN

ÆRLIGHED
HÆDERLIGHED
TROVÆRDIGHED

MEN SÅ VED ANDRE KUNDER I JYSKE BANK DA HVAD JYSKE BANKS HOLDNING TIL

TROVÆRDIGHED
HÆDERLIGHED
ÆRLIGHED

ER.

🙂
🙂

Der er ingen grund til at jyske bank bliver ved med at benægte.

At jyske bank uden grund lyver for familien.

Således familien lider både øknomisk, og psykisk.

og jyske bank satser på familien enten bryder sammen, eller ikke kan finde penge til den advokat, der skal stoppe bedrageriet,
da jyske bank ikke selv vil lade være.

Og fortsat påstå at kunden har dette her lån på 4.328.000 kr. I Nykredit men nægter at bevise det.

🙂

Og jyske bank nægter at at bevise at kunden selv, har aftalt og godkendt en rentebytte af dette her lån den 16-07-2007 med jyske bank

🙂

Og så lige alt det andet som er kommet frem.

Kære jyske bank
CEO Anders Dam

Vi herhjemme gad god se hvad jyske bank ville regere, hvis det var jyske bank som blev udsat for svig og falsk fra deres kunder.

Og jyske bank ikke stod klar med 100 advokater, og med milliarder i ryggen, til at sikker jyske Banks øknomiske interesser.

🙂

Vi har intet,
da jyske bank bedrager os med et falsk lån.

Jyske bank nægter at tale med os,
så vi kan kun råbe lidt op.
Men jyskebank ser ikke hører intet

Og hvis jyske bank høre et grynt, så er jyske bank ligeglade.

🙂

NU SKAL FAMILIEN
skaffe penge til den advokat, som i retten skal have jyske bank til at stoppe jyske bank med at bedrage os.

🙂

Men helt ærligt Andes Dam
Du og jyske bank kan slet ikke være bekendt at nægte at tage en dialog med os.

🙂

HVIS JYSKE BANK IKKE HAR LAVET NOGET FORKERT.

IKKE HAR OVERTRÅDT LOVE OG REGLER

HVAD SÅ MED AT JYSKE BANK ANDES DAM

HJÆLPER HER, FORKLAR AT VI TAGER FEJL, SÅ RETTER VI.

ØNSKER AT FINDE SANDHEDEN OM JYSKE BANK OG EN LØSNING.

🙂
🙂

Måske har jyske bank til vane at andre familier der er udsat for det samme svig, giver op over for milliard forretningen jyske bank, og lader bedraget fortsætte, for at jyske bank kan sikker deres øknomiske interesser over for deres aktionære.

🙂
🙂

jyske bank har i mødt familien Skaarup fra Hornbæk

Det er os.

Måske er vi lidt anderleds end de fleste,
måske er vi meget anderleds.

Vi er åbne og fortæller gerne vores historie.

🙂
🙂

Vi undersøger hvis vi finder ud at nogle lyver, som her, hvor vi opdagede at jyske bank har løjet i først 7 år.

Vi oplyser jyske bank om at banken er taget i at lyve, hvad gør CEO Anders Dam så

Han giver sin hær af advokater besked om at fortsætte med at lyve.

Og sikke sig at ingen i koncernen hverken vil eller må tale med familien, der tog jysk bank med fingeren i den kagedåse, som jyske bank var betroet.

Således gik de næste 2 år. Og vi taler nu om 9 år

🙂
🙂

Altså ingen i jyske bank koncernen, må svare på selv det mindste lille spørgsmål

Som eksempelvis at BEKRAFTE ÆGTEHEDEN på de af familien fremlagte bilag, her og på banknyt.dk

Når ja og på jyske Banks officielle fb side Havkatten, hvor jyske bank blokerede os, for at undgå de nemme spørgsmål.

🙂

Ingen må udlevere nogle bilag, der ellers kunne hjælpe med den videre opklaring, så det håbede jyske bank var nok til at stoppe efterforskning.

🙂

Vi holder sammen, og ønsker ikke at banker.
skal lave svindel, eller give ond og dårlig rådgivning til nogle kunder, for så at jyske bank kan håbe på forældelse og beholde hvad banken har taget.

🙂

Det kræver jo bare et opkald på 22227713

Så mødes vi og taler om det her, og finder ud af hvad der gik galt og sammen løser det.

2 år uden svar er under alt kritik.
Dialog er vejen frem

Jyske bank tavshed er ikke vejen til en god foretning, men det er dialog og samtale

Skal vi mødes et sted og få talt sammen.

Vi giver stadig gerne frokost.

Mvh familien Skaarup
Hornbæk
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk