#Jyskebank #Nykredit #hæderlig #ærlig #banker #lån #troværdighed #aktier #andersdam #lån #billiglån #billigbolig #bolig #lavrente #gratis #lundelmersandager #mug #jysk #lef #danskebanker #superlån #fundament #rete #rentebytte #GF #PFA #ATP #BRFKREDIT #JYSKEFINANS #Jysk #danskebank #lyver #utroværdig #svig #falsk #bedrag #bedrageri #svindel #mandatsvig #sager om jyskebank /. En sag om bedrageri og svindel som kunde har forsøgt at få jyske bank til at undersøge, om der bare var tale om en fejl. Desvære nægter jyske bank at svare den lille famile der anklager jyske bank for svindel, ved svig og falsk. Familien kan kun råbe op, og søge hjælp til advokat, da jyske bank har sørget for at tage kundens penge i svindlen med falsk lån. —— Den lille familie søger fri proces, men blev afvist, sagen var ikke af offenlig interesse. derfor søger den lille familie dig om øknomisk hjælp til advokat bistand Indsæt dit bidrag her. Insert your contribution here Reg. 5479 konto nr. 0004563376 IBAN-kontonummer Account DK0854790004563376. —— Advarsel imod at stole på de store danske banker. Du som invester og vil købe aktier i en dansk bank som jyske bank. Der har været flere sager i mod danske banker, Frankrig Spanien Danmark Lige fra hjælp til skatte snyd, hjælp til hvidvaskning af milliarder, og dårlig rådgivning. Der er en sag på vej i retten imod jyske bank. En sag for svindel mod danske bank kunder, en sag som viser at du skal passe på med Danmark når du vil investerer. Denne sag handler om Svindel med falsk lån, og mange forhold der blev opdaget i 2016. Efter jyske bank har Snydt familie igennem 7 år. Efter familien opdagede bedrageri, og oplyser dette til ledelsen CEO Anders Dam i den danske bank jyske bank, for at få dialog med banken, hvis der kun var tale om nogle fejl. Koncernledelse ved CEO Anders Dam, svaredes at jyske bank ikke ville tale med deres kunder, der oplyser at de sikkert bliver bedraget. Herefter vælger jyske bank at fortsætte i ond tro, med den åbenlyse svindel, og tager renter for et lån der ikke findes Men som jyske bank lyver over for kunden om, og udnyttede at kunden var syg efter en hjerneblødning og ikke opdagede svindlen før efter 7 år. Du kan følge sagen i retten under nr. BS 99-698/2015. En sag der handler om ÆRLIG HÆDERLIG TROVÆRDIG MOD SVIG FALSK MANDATSVIG FORFALSKNING DOKUMENTFALSK Og den store Danske Bank jyske bank. google oversættelse. ———- A case of fraud as a customer has attempted to get the Jyske Bank to investigate if there was a mistake. Despair, Jyske Bank refuses to answer the little family accusing Jyske Bank of making fraud. And can only shout, and seek help with lawyer, when Jyske Bank has taken care of taking the customer’s money in the fraud with false loans. Warning against trusting the big Danish banks. You who invest and want to buy shares in a Danish bank like Jyske Bank, think about it. There have been several cases against Danish banks, France Spain Denmark Just from tax relief assistance, money laundering assistance, bad advice. There is a case in the court against Jyske Bank. A case of fraud against Danish bank customers, a case that shows that you need to take care of Denmark when you want to invest. This case is about Fraud with fake loans, and many relationships discovered in 2016. After Jyske Bank, has cheated the family for the first7 years. After the family discovered fraud, this informs CEO Anders Anders Dam of the Danish Bank of Jyske Bank, to get dialogue with the bank if there were only a few mistakes. Group management at CEO Anders Dam, said that Jyske Bank would not talk to their customers, who says that they are deceived. Then Jyske Bank chooses to continue in bad faith, with the obvious fraud, and takes interest for a loan that is not available. But as Jyske Bank is lying to the customer about, and utilized that the customer was ill after a brain bleeding and did not discover the fraud before after 7 years. You can follow the case in court under No. BS 99-698 / 2015. A case that’s about HONEST HONORABLE TRUSTWORTHY And the state-supported Danish bank FRAUD FALSE breach of trust FORGERY forgery And the big Danish Bank of Denmark . — The little family is seeking a free trial, but was rejected, the case was not of public interest. therefore the little family is looking for ecumenical help for the lawyer assistance Indsæt dit bidrag her. Insert your contribution here Reg. 5479 konto nr. 0004563376 IBAN-kontonummer Account DK0854790004563376

Want ATP pension to support jyske bank with the fraud of customers at jyske bank Talking about COUNTERFEITING, EXPLOITATION, FRAUD, breach of MANDATE. violating all the rules and good practice, to be able to yield, fraud < < to deceive the customer at jyske bank And allows ATP PFA, PENSAM and other shareholders jyske bank in now 9 years Has deceived his customer in jyske bank using fake loans, in order to be able to manipulate the client, who was ill after a stroke The customer who did not die and or should have ATP paid to his wife Is småsur over the management of the jyske bank refuses to answer the customer

Sag om svig jyske bank ved skyde dør

KAN DU STOLE PÅ DIN DANSKE BANK.

🙂

EN SAG OM JYSKE BANKS ÆRLIGHED OG HÆDERLIGHED

🙂

HER ER BÅDE DIRIKTIONEN OG CEO ANDERS DAM VELVIDENDE OM AT JYSKE BANK.

BEDRAGER LILLE FAMILIE FRA NORDSJÆLLAND MED SVIG
VED AT LYVE OM BLANDT ANDET

ET LÅN DER IKKE FINDES.

🙁
🙁

JYSKE BANKS MÅLSÆTNING,
SYNTES AT STJÆLE 2.5 MILLION KR. PLUS DET LØSE.

FRA DERES KUNDE.

🙂

VED AT HÆVE RENTER FOR DETTE PÅSTÅET MEN FALSKE LÅN, OVER EN PERIODE PÅ 20 ÅR.

Ville jyske bank uberettet sikker sig de første 2.500.000 kr. hvilket samtids bliver et tab for kunden.

🙁

AT JYSKE BANK VEDVAREDE LYVER, OG NÆGTER AT SVARE KUNDE SOM HAR OPDAGET DET SVIG OG FALSK JYSKE BANK UDSÆTTER KUNDER FOR.

MÅ VÆRE DEN EVIGE BENÆGTELSE I JYSKE BANK.

MÅSKE HÅBER JYSKE BANK PÅ,
AT DET IKKE KUN ER STRAFFRIT AT BEDRAGE DERES KUNDER.

MEN AT JYSKE BANK KAN BEHOLDE DE PENGE JYSKE BANK HAR STJÅLLET. VED UHÆDERLIGT OG BEVIST AT LYVE

FOR AT TAGE UBERETTER AF DE BETROEDE MIDLER I JYSKE BANK,

JYSKE BANK SIGTEDE TYDLIGVIS EFTER.

AT INGEN OPDAGER DER SLET IKKE FINDES NOGET LÅN.

🙂
🙂

MEN DET BLEV OPDAGET.

OG NU NÆGTER JYSKE BANK AT SVARE PÅ NOGET,

I MENS BANKEN FORTSÆTTER, HVAD DER KLART BESKRIVES SOM BEDRAGRI EFTER STRAFFELOVEN.

🙂
🙂

SÅDAN HANDLER JYSKE BANK UHÆDERLIGT OG I OND TRO, OG MOD BEDREVIDENDE FOR AT DU SOM AKTIONÆR OG PARTNER MED JYSKE BANK KAN TJÆNE PENGE.

Godt for aktionærer og de som er partner med jyske bank

Men knap så godt for de kunder jyske bank bevist og uhæderligt snyder.

🙂
🙂

JYSKE BANK NÆGTER DIALOG
HVORFOR VI SKRIVER OFFENLIGT

SÅ KAN DU LÆSE HVAD ER KONTAKT ANNONCER RETET TIL JYSKE BANK

KAN IKKE SKRIVE MINDRE I DENNE SVIG SAG.

🙂
🙂

LÆS OG LÆR HVORDAN STORE DANSKE BANKER BEVIST OG UHÆDERLIGT SNYDER DERES KUNDER,

OG HVORDAN ANDRE BANKER DÆKKER OVER DET.

🙂
🙂

DIRIKTIONEN OG
CEO ANDERS DAM

TOPLEDELSE I JYSKE BANK VED DET.

MEN GØR INTET FOR AT AFKLARE OM DERES KUNDER FAKTISK HAR RET.

ELLER OM NOGLE HAR TAGET FEJL.

🙂
🙂

JYSKE BANK ER INDBUDT MANGE GANGE TIL AT GENNEMGÅ SAGS MATRIALE OG BEVISER,

MEN NÆGTER KATAGORISK AT SVARE.

🙂
🙂

MÅSKE DER BARE ER TALE OM JYSK BANK HEMMELIGHEDER

🙂

HVIS JYSKE BANK VED AT FAMILIEN HAR RET.

HVORFOR BLIVE JYSKE BANK SÅ VED MED AT LAVE SVIG

🙂
🙂

FAMILIEN FORSTÅR IKKE JYSKE BANK

OG HVORFOR JYSKE BANK NÆGTER AT TALE MED FAMILIEN.

SAMTIDS MED AT, JYSKE BANK FORTSÆTTER MED AT TAGE FAMILIENS PENGE, FOR RENTER AF LÅN DER IKKE FINDES.

🙂

JYSKE BANK HAR FÅET EN UDSTRÆKT HÅND MANGE GANGE.

🙂

DIALOG

DET KRÆVER JO KUN AT JYSKE BANK

VIL HOLDE ET MØDE MED FAMILIEN

🙂

OG TALE OM DET SOM FAMILIEN HAR OPKLARET, ELLER FAMILIEN HAR FREMLAGT

🙂
🙂

Utroligt at jyske bank på andet år stadig nægter at tale med den kunde, der forsøger at råbe Anders Dam op.

Jyske bank har i samme periode de sidste 2 år. taget omkring 3-400.000 kr. fra kundens konto til renter af et lån på 4.328.000 kr. Som slet ikke findes.

:-

Et lån på 4.328.000 kr. som jyske bank ikke kun lyver om over for kunden.

Men som jyske bank vedholdende lyver om, selv overfor RETTEN og ADVOKATERNE holder jyske bank fast.

Og som jyske bank ved en bevist vildledning, påstår er et underlægende lån som er optaget i Nykredit, forud for den rentesikring i jyske bank det hele startede med.


Altså man skal være meget skarp for at kunne gennemskue hvad jyske bank laver her.

Det er bestemt ikke smalkost, for de Danske bankkunder, der fremover kan blive rullet, på samme måde ved højlys dag.

🙂
🙂

Jyske Banks advokat og bestyrelsesmedlem Philip Baruch skriver så smukt i retsforholdet. 10-09-2015

At det underlægende lån ( 4.328.000 kr. I Nykredit ) til den rentebytte på 4.328.000 kr. som Jyske Bank i retten, skriver er den rentebytte / swap som er lavet og godkendt med jyske bank 15-07-2008

Den dygtige men nok uærlige Philip Baruch overfor retten skriver

At den rentebytte på 4.328.000 kr. som jyske bank har sendt 16-07-2008 er den fra den 15-07-2016

Og at denne rentebytte er lavet for at rentesikker et underlægende / bagvedliggende lån i Nykredit

SÅ LYVER JYSKE BANK OG DERES STJERNE ADVOKATER I LUND ELMER SANDAGER VEL IKKE.

🙂
🙂

Når Stjerne advokaten i Lund Elmer Sandager Philip Baruch skriver i retsforhold til retten.

MÅ PHILIP BARUCH NARTURLIGS IKKE LYVE FOR RETTEN.

Altså hverken lyve over for familiens advokat og Kunder i Jyske Bank

Men da slet ikke lyve overfor retten.

🙂
🙂

Når den dygtige advokat Philip Baruch så påstår i retsforhold

At kunden har dette bagvedliggende lån på 4.328.000 kr. I Nykredit

Og at dette lån er rentebyttet med jyske bank

🙂
🙂
🙂

Jyske bank Philip Baruch skriver tydligt og klart

At det underlægende / bagvedliggende lån til en renteswap

Er lavet med trejde mand (Nykredit)
og jyske bank intet har med dette at gøre.

🙂

Men kære jyske bank
i har hævet af kundens betroede midler, for dette her påstået underlægende lån

For tinglysning, låneformidling og garantier. Så lidt må jyske bank vel kende til det.

🙂

Men nu er Jyske bank en markant anderleds bank.

Så vi tigger stadig CEO Anders Dam og jyske bank

Om at vise os kopi af det lån jyske bank rentesikker, med en rente bytte.

🙂
🙂

Og jo da vi tilbyder stadig jysk altså jyske bank 250.000 kr. I gebyr. for bevis.

Men det bliver nok svært at finde noget underlægende lån, for vi stævnede Nykredit i denne svindel sag.

🙂
🙂

Og Nykredit ville efter Nykredit blev stævnet, nu gerne svare på spørgsmål som.

Om vi har dette af jyske bank påstået underlægende lån på 4.328.000 kr.

Som er det lån der er lavet med trejde part, forud for rentebytte med jyske bank.

NYKREDIT SVARE 18-10-2016
At Nykredit intet kender til noget lån på 4.328.000 kr.

SÅ HVORFOR HELVEDE VIL JYSKE BANK SÅ IKKE TALE MED OS.

🙁
🙁

CEO ANDERS DAM

HVORDAN HAR DU DET MED TROVÆRDIGHED, HÆDERLIGHED OG ÆRLIGHEDEN I JYSKE BANK.

OG AT DU OG DIN BANK TVINGER KUNDER TIL AT BETALE FOR ADVOKATER.

BARE FOR AT FÅ JYSKE BANK TIL IKKE AT BESVIGE BANKENS KUNDER.

🙂
🙂

Tiden fra 25-05-2016 er løbet siden, toppen i jyske bank fik oplysning om bla. det falske lån

🙂
🙂

HAR JYSKE BANK INTET AT SIGE, TIL AT VI SOM FAMILIE GERNE VIL I DIALOG MED BANKEN

HVORFOR ER DET SÅ MAGTPÅLIGGENDE FOR JYSKE BANK

AT LYVE OG SNYDE DERES KUNDER.


VIL JYSKE BANK IKKE VÆRE SØDE AT LADE VÆRE AT STJÆLE, DET ER ONDT AT I BLIVER VED.

ELLER I DET MINDSTE TALE MED OS.

OG FORKLARE OS AT JYSKE BANK OVERHOLDER ALLE REGLER OG LOVE, OG INTET FORKERT HAR LAVET.

🙂

SÅ VI IKKE BEHØVER SKRIVE HER OG DER.

På havkatten, på troustpilot, på banknyt og så mange andre steder.

🙂

OG NÅR JYSKE BANK HAR BEVIST AT BANKEN INTET GALT HAR LAVET.

SÅ SLETTER VI OPSLAG

OG BETALER MED GLÆDE, UDEN BROK. ( det er naturligvis jyske bank selv som tager )

TAL MED OS
GLADE KUNDER ER DE BEDSTE.

🙂
🙂
🙂

Hvis vi ville låne de 4.328.000 kr. så forslåger jyske bank at det er bedst og billigst at lave en rente Swap.

Hvilket er aftalt og godkendt 15-07-2008 hvor jyske bank ringede op tidlig på formiddagen, og pressede på for at kunden skulle sige ja.

Rente bytte er kun for dette lån, hvis kunde vælger at optage lånet.

🙂

at jyske bank ved Lund Elmer Sandager skriver at jyske bank først 16-07-2008 laver og sender kopi af denne aftale.

Det skal vi altså også tale om.

🙂
🙂

I jyske bank kommer du til at kæmpe hårdt mod banken, bare for at få jyske bank til at stoppet svig rettet imod dig.

Jyske Bank er kolde de har penge og advokater nok til at trække dig rundt i en løgn.

Og jyske bank gør det de kan for at bedrage familien der opklarede svig med falsk lån de næste 11 år.

🙂
🙂

Er det kun os der syntes

At jyske Bank de sidste 2 år helt bevist og i ond tro

fortsætte det svig og falsk jyske Banks koncern ledelse, CEO Anders Dam blev oplyst 25 maj 2016

Og som Andes Dam kunne have talt med kunden om for 2 år siden, og finde en løsning på og rette op.

🙂
🙂

I 2016 hvor CEO Anders Dam blev inddraget 25 maj af den desperate familie, som er udsat for SVIG i jyske bank

Dengang i 2016 var det bare svig og falsk, men jyskebank, fortsatte alligevel bevist og uhæderligt at lade som ingen ting

Og ingurerede kunden, samt forbyder kunden dialog, hvorefter jyske bank fortsatte udnyttelsen af bankens svig frem til Idag 2 år mere

🙂
🙂

Når jyske bank er velvidende om
at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr.

Og jyske bank er velvidende
Om at banken tage fra betroede midler i jyske bank, til rente på dette lån, og andre små finurligheder.

🙂

Og nu på andet år stadigvæk nægter at svare,
men bare tager penge for noget, jyske bank er bevist om ikke findes

Men som jyske bank lyver om, bare for at sikker Jyske Banks øknomiske interesser og for at sikker AKTIONÆRENE ET GODT UDBYTTE

Derfor er det blevet til endog meget groft.

Dette er familiens mening
at jyskebank bevist lyver og nægter for fortsat at kunne stjæle af kassen.

🙂

Kunden som oplyste top lederen i jyskebank
CEO Anders Dam, at jyske bank vel nok lavede, lidt svig ved falsk, mere præcist ved et falsk lån.

Indpakket lidt, men budskabet var vel klart nok.

Der er intet lån.

🙂

Nye kunder kommer til jyske bank, og stoler på at jyske bank er både ærlig og hæderlige, det siger banken selv.

🙂
🙂

Se hvad jyske bank ved hjælp af advokaterne i jyske bank og Lund Elmer Sandager, har lavet mod os af svindel eller hvad det hedder, vi kaldet det svig.

Det er ret omfattende og udspekuleret, og hvis der er tale om fejl, så gik det 7 år før vi opdagede det, og 2 år mere hvor jyske bank nægtede at indgå i dialog.

🙁
🙁
🙁

Brevet til vore gamle advokat 2-11-2016 fra bestyrelsens medlem ved aktionær Phillip Baruch jyske bank

ses kun som et nyt forsøg, på at ville snyde os.

At jyske bank forsøger at manupuler os, ved hjælp af vores advokat
til at komme til møde? Med det ene formål at lave en rentebytte, godt nok af et ægte lån, efter jyske bank måtte konstatere, at familien ikke længer kunne snydes med det jyske bank startede på.

Hvilket tilbud om rente bytte af et lån fra 3/7-2009 hvilket vi afviste med det samme.

Hvis indeholdes af brevet 02-11.2016 skal tydes anderleds, så kan jyske bank passende forklare.

🙂
🙂

Selv om daværende advokat
Syntes godt om at jyske bank tilbød en rente bytte af et andet lån

For han kunne vel også læse imellem lignerne hvad jyske bank forsøgte.

Banken som sikkert kun tænkte på hvordan banken kunne narre os.

Skal hilse og sige,
det blev vi ret pist over.

Gik den så gik den, !
Men jyske bank den gik heller ikke.

🙂
🙂
🙂

ER DET IKKE PÅ TIDE AT JYSE BANK STRAMMER SIG OP.

OG AT JYSKE BANK TALER MED OS.

OG VI SAMMEN FÅ GENNEMGÅET SAGEN, OG DE MANGE SPØRGSMÅL.

🙂

Det handler jo bare om jyske bank har bedraget os, ikke om jyske bank skal i fængsel for svig og falsk, 🙂

🙂

TIL CEO ANDERS ORDFØRENDE FORMAND FOR KONCERN LEDELSEN, OM SANDT OG FALSK

TAL NU MED OS,
Vi vil stadig gerne tilgive jyske bank.
Jyske bank skal bare erkende at beviserne mod jyske bank er ægte.

🙂
🙂

Hvis jyske bank stadig ikke vil tale med os.

Så find da en i vil tale med,
bare vi ikke skal betale.

🙂
🙂

DIALOG DIALOG DIALOG DIALOG
CEO ANDERS DAM

FÅ ØJE PÅ OS, TAL MED OS

VI GIDER IKKE DETTE PJAT, OG ER VIRKLIG KEDE AF AT JYSKE BANK AFVISER AT SVARE.

Men det er jo nok Levevejen for jyske bank, først at lyve og så holde kæft

🙂
🙂

ALTSÅ UDOVER AT HAVKATTEN FØRST SKREV.

DET HANDLER OM JURA.

OG SIDST SKREV
DET HANDLER I HØJ GRAD OM JURA.

NU DA DET IKKE HANDLER OM HVERKEN

ÆRLIGHED
HÆDERLIGHED
TROVÆRDIGHED

MEN SÅ VED ANDRE KUNDER I JYSKE BANK DA HVAD JYSKE BANKS HOLDNING TIL

TROVÆRDIGHED
HÆDERLIGHED
ÆRLIGHED

ER.

🙂
🙂

Der er ingen grund til at jyske bank bliver ved med at benægte.

At jyske bank uden grund lyver for familien.

Således familien lider både øknomisk, og psykisk.

og jyske bank satser på familien enten bryder sammen, eller ikke kan finde penge til den advokat, der skal stoppe bedrageriet,
da jyske bank ikke selv vil lade være.

Og fortsat påstå at kunden har dette her lån på 4.328.000 kr. I Nykredit men nægter at bevise det.

🙂

Og jyske bank nægter at at bevise at kunden selv, har aftalt og godkendt en rentebytte af dette her lån den 16-07-2007 med jyske bank

🙂

Og så lige alt det andet som er kommet frem.

Kære jyske bank
CEO Anders Dam

Vi herhjemme gad god se hvad jyske bank ville regere, hvis det var jyske bank som blev udsat for svig og falsk fra deres kunder.

Og jyske bank ikke stod klar med 100 advokater, og med milliarder i ryggen, til at sikker jyske Banks øknomiske interesser.

🙂

Vi har intet,
da jyske bank bedrager os med et falsk lån.

Jyske bank nægter at tale med os,
så vi kan kun råbe lidt op.
Men jyskebank ser ikke hører intet

Og hvis jyske bank høre et grynt, så er jyske bank ligeglade.

🙂

NU SKAL FAMILIEN
skaffe penge til den advokat, som i retten skal have jyske bank til at stoppe jyske bank med at bedrage os.

🙂

Men helt ærligt Andes Dam
Du og jyske bank kan slet ikke være bekendt at nægte at tage en dialog med os.

🙂

HVIS JYSKE BANK IKKE HAR LAVET NOGET FORKERT.

IKKE HAR OVERTRÅDT LOVE OG REGLER

HVAD SÅ MED AT JYSKE BANK ANDES DAM

HJÆLPER HER, FORKLAR AT VI TAGER FEJL, SÅ RETTER VI.

ØNSKER AT FINDE SANDHEDEN OM JYSKE BANK OG EN LØSNING.

🙂
🙂

Måske har jyske bank til vane at andre familier der er udsat for det samme svig, giver op over for milliard forretningen jyske bank, og lader bedraget fortsætte, for at jyske bank kan sikker deres øknomiske interesser over for deres aktionære.

🙂
🙂

jyske bank har i mødt familien Skaarup fra Hornbæk

Det er os.

Måske er vi lidt anderleds end de fleste,
måske er vi meget anderleds.

Vi er åbne og fortæller gerne vores historie.

🙂
🙂

Vi undersøger hvis vi finder ud at nogle lyver, som her, hvor vi opdagede at jyske bank har løjet i først 7 år.

Vi oplyser jyske bank om at banken er taget i at lyve, hvad gør CEO Anders Dam så

Han giver sin hær af advokater besked om at fortsætte med at lyve.

Og sikke sig at ingen i koncernen hverken vil eller må tale med familien, der tog jysk bank med fingeren i den kagedåse, som jyske bank var betroet.

Således gik de næste 2 år. Og vi taler nu om 9 år

🙂
🙂

Altså ingen i jyske bank koncernen, må svare på selv det mindste lille spørgsmål

Som eksempelvis at BEKRAFTE ÆGTEHEDEN på de af familien fremlagte bilag, her og på banknyt.dk

Når ja og på jyske Banks officielle fb side Havkatten, hvor jyske bank blokerede os, for at undgå de nemme spørgsmål.

🙂

Ingen må udlevere nogle bilag, der ellers kunne hjælpe med den videre opklaring, så det håbede jyske bank var nok til at stoppe efterforskning.

🙂

Vi holder sammen, og ønsker ikke at banker.
skal lave svindel, eller give ond og dårlig rådgivning til nogle kunder, for så at jyske bank kan håbe på forældelse og beholde hvad banken har taget.

🙂

Det kræver jo bare et opkald på 22227713

Så mødes vi og taler om det her, og finder ud af hvad der gik galt og sammen løser det.

2 år uden svar er under alt kritik.
Dialog er vejen frem

Jyske bank tavshed er ikke vejen til en god foretning, men det er dialog og samtale

Skal vi mødes et sted og få talt sammen.

Vi giver stadig gerne frokost.

Mvh familien Skaarup
Hornbæk
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk