12-10-2020. Trustpilot Jyske Bank. Advarsel mod Jyske Banks A/S der laver dokument falsk, lyver for retten ved at fremlægge falske oplysninger for at dække over udnyttelse og være i ond tro ved brug af svig og falsk

Trustpilot anmeldelse af Jyske Bank 12-10-2020.

1 stjerne: Dårlig

Anmeldelse fjernet

Advarsel mod Jyske Banks A/S der laver dokument falsk, lyver for retten ved at fremlægge falske oplysninger for at dække over udnyttelse og være i ond tro ved brug af svig og falsk

Jyske Bank indberettede anmeldelsen, vi sendte Trustpilot beviser for at anmeldelse er sand & bygger på ægte oplevelse i Jyske Bank

Sagen har samfundsmæssig interesse, da alle kunder kan blive udsat for samme og helt bevidste svig af Jyske Bank

Jyske Banks næstformand har som bankens advokat flere gange talt usandt overfor domstolen, for at skuffe i retsforhold

Jyske Bank laver dokument falsk
Jyske Bank manipulere med aftale bilag
Jyske Bank bort skaffer bilag for at lave svig mod mig

Har i svig sagen opdaget at også en fuldmægtig i Jyske Bank A/S uden gyldig fuldmagt har underskrevet som vitterlighedsvidner for Jyske Bank på et pantebrev, 146 dage efter udløb og bortfald af pantebrev & tilbud, og i ond tro har tinglyst pantet til tredje part, som straks retter og sletter pantet, og skriver til Jyske Bank A/S at tilbudet og pantebrev er bortfaldet

Jyske Bank lyver kontinuerlig for at sikker sig en uberettiget indtægt og har i retssagen fremlagt falske påstande, som at lånet var optaget og omlagt, vel vidende fra tredje part at tilbud var bortfaldet

Jyske Bank A/S vil nu kæmpe i retten for at måtte tage 2.5 millioner kroner i renter for dette, ikke eksisterende lån

Ledelsen har siden 2016 maj måned kunne rette op, og indrømme Bankens svig, men kæmper nu for at få det fortalt

Tidligere advokat firma har siden 30-01-2018 fået instruks om at fremlægge disse svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S

Jyske Banks bestyrelse vælger efter vi beder disse advokater om at hjælpe mig, istedet bevidst og uhæderligt at købe det samme advokat firma, til at arbejde for jyske bank A/S, selv om samme advokat firmaet, kort forinden var blevet ansat af mig, til at fører svig og falsk sag imod Jyske Bank A/S

Altså Jyske Bank A/S ansætter samme advokat firma, som vi ansatte ca. 1 måned tidligere, til at fremlægge vores svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S

Dette sammenarbejde med Jyske Bank A/S og tidligere advokat firma, lykkes det for Jyske Bank og min Ex advokat at skjule for mig, fra omkring marts 2018 og frem til jeg 21-09-2020 hvor jeg opdager det, og fyrre advokat firmaet 24-09-2019

Dette er grunden til vores svig påstande først er blevet fremlagt domstolen af ny advokat 04-05-2020

Her den 14-08-2020 satser Jyske Bank A/S på forældelse og ville ikke svare på mine fremlagte anklager om brug af dokumentet falsk og bedrageri, men påstår at det er forældet

Eksempel Jyske Bank laver sammenblanding af flere selskaber til samme konto, sammenblander projekter, sammenblander tilbud og sammenblander budgetter

Jyske Bank laver 3 forhold af mandatsvig, hvilket flere ansatte i Jyske Bank A/S har skjult, ved at lyve lån på 4.328.000 optaget for at dække over dette svig

Jyske bank har ved flere ansatte benyttede sig af at jeg var syg efter en hjerneblødning, så det var nemmere at udsætte mig for svigforetninger

Jyske Bank sammenblander konsekvent æbler og bananer for at dække over bankens udnyttelse og brug af svig, hvilket jyske bank bestyrelse satser på at få forældet i retten

Har en formodning om at Jyske Banks ordstyrernde formand CEO personligt står i spidsen, bag ansættelse af det samme advokatfirma, der for os skulle fremlægge vores sag overfor retten, som at ansatte i Jyske Bank A/S laver dokumentet falsk og svig, men som Advokatfirmaet bevidst og i ond tro undlod at fremlægge, for at ville tabe sagen

Dette advokat firma har efter Jyske Banks koncern betalte millioner for at arbejde for jyske bank A/S med en handel til over 1/2 milliard kroner,
Vores advokat valgte herefter ikke at fremlægge nogle af vores påstande mod Jyske Bank A/S

Når Advokat firmaet vælge efter jyske bank købte dem, ikke at fremlægge nogle af vores påstande mod Jyske Bank, ser det ud til at der er brugt retur kommissionen

Jyske Banks koncern ledelse syntes nu også at være gået over til at ansætte kundes advokat, for at holde vores påstande mod Jyske Bank for brug af dokumentet falsk ude af retten

Jyske Bank vil ikke benægte bankens svig, men skrev 14-08-2020 de vil have det forældet

Så banken fortsat kan tage 5,32 % i renter af i dag 2.500.000 kr. Efter Jyske Bank tvang MIG til at nedbringe dette lån, det skete ved bankens handlinger, hvilket efter straffelovens bestemmelser er at lave bedrageri. KAN GODT SIGE SVIG

Det beløb Jyske Bank hæver 5,32 % renter af, er 2.5 million, mens lånet er nedbragt til 1 million. Og dette efter krav fra Jyske Bank A/S ansatte

Dette er bare et af de forhold som jyske bank satser på at få forældet

Dette er ganske enkelt sådan Jyske Banks koncern ledelse ønsker kunder skal kende Jyske Banks forretning

Følg sagen mod Jyske Bank A/S

Du skal derfor passe på Jyske Bank som er uærlige

Jeg inde står for dette er sandt, hvilket kan dokumenters, beviser for at Jyske Banks koncern udsætter mig for svig forretninger er delte på BANKNYT

Mvh Carsten Storbjerg Skaarup


Jyske Bank har rapporteret denne anmeldelse, fordi de mener, den inkluderer skadeligt eller ulovligt indhold. Vi er i færd med at vurdere den i henhold til vores rapporteringsprocesser. Anmeldelsen forbliver skjult, mens vi undersøger sagen.