16-10-2020. KUN brevet til alle partner, opfordre Lundgrens til at læse klagen og kopien af klagers afsluttende bemærkninger 19-09-2020.

 

Følge brev og Brev til Lundgrens partnere 16-10-2020. er også afleveret 29-10-2020.

 

Opfordre Lundgrens til at læse klagen og kopien af klagers afsluttende bemærkninger 19-09-2020. samt se hele siden Banknyt.dk

 

 

16-10-2020 skriver til Lundgrens partnerer i sagen 1932-2020 vedr. Lundgrens advokat partner Dan Terkildsen.

Oplyser at vi 21-10-2020 fik en kasse med bilag.

 

Vedr. klagers afsluttende bemærkninger fra 19-09-2020.

Og det svar Lundgrens partner, Dan Terkildsen den 08-09-2020. har afgivet til advokatnævnet.

Samt klagen Bilag 233. fra 05-06-2020.

 

 

 

Følge brev. 16-10-2020. som neden under.

Brevet 16-10-2020. til Lundgrens partnere 

Brevet 16-10-2020. til Lundgrens Dan Terkildsen  

 

KOPI af brev 13-08-2020. til Dan Terkildsen. Har Rykket Lundgrens flere gange for at få bilag retur, rykker igen.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

Følge brevet til Partnerne i Lundgrens advokater 16-10-2020.
.
Har Dan Terkildsen optrådt som enhver anden ansat i Lundgrens advokater, skal i ikke fortage jer noget.
.
I modsat fald bør Lundgrens advokater bortvise deres partner Dan Terkildsen med øjeblikkelig virkning.

 


En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

16-10-2020. Side 1-3. I brevet til Partnerne i Lundgrens advokater 16-10-2020.
Har Dan Terkildsen optrådt som enhver anden ansat i Lundgrens advokater, skal i ikke fortage jer noget.
I modsat fald bør Lundgrens advokater bortvise deres partner Dan Terkildsen med øjeblikkelig virkning.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

16-10-2020. Side 2-3. I brevet til Partnerne i Lundgrens advokater 16-10-2020.
Har Dan Terkildsen optrådt som enhver anden ansat i Lundgrens advokater, skal i ikke fortage jer noget.
I modsat fald bør Lundgrens advokater bortvise deres partner Dan Terkildsen med øjeblikkelig virkning.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

16-10-2020. Side 3-3. I brevet til Partnerne i Lundgrens advokater 16-10-2020.
Har Dan Terkildsen optrådt som enhver anden ansat i Lundgrens advokater, skal i ikke fortage jer noget.
I modsat fald bør Lundgrens advokater bortvise deres partner Dan Terkildsen med øjeblikkelig virkning.

 


 

Her ser du det samlet brev der er overbragt til Lundgrens advokater 16-10-2020

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

Breve til Lundgrens partnere, med kopi af Dan Terkildsen’s svar på klage, med Klagers afsluttende 26 opfordringer.

 


 

Lundgrens advokater         –  16-10-2020

Tuborg Boulevard 12

2900 Hellerup.

 

 

Hermed overbragt brev til Lundgrens partnere, med Bilag som nævnt, Dan Terkildsen er ikke nævnt

ANDERS OREBY HANSEN, ANN FRØLUND WINTHER,ANNE MARIE ABRAHAMSON, CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN, CHRISTIAN SCHERFIG, JAKOB SCHILDER-KNUDSEN, KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON, KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON, LARS KJÆR, MICHAEL ALSTRØM, MICHAEL AMSTRUP, MICHAEL GAARMANN, MORTEN ROSENMEJER, NICOLAI B. SØRENSEN, NIELS GRAM-HANSSEN, NIELS WIVE KJÆRGAARD, NINA RINGEN, , PEDRAM MOGHADDAM, PETER BRUUN NIKOLAJSEN, PETER CLEMMEN CHRISTENSEN, PETER MOLLERUp, SØREN DANELUND REIPURTH, SØREN HILBERT, THOMAS KRÆMER, THOMAS STAMPE, TOBIAS VIETH.

 

 

Lundgrens partner kan internt få oplyst hvad Dan Terkildsen har svaret advokatnævnet 12-10-2020, i klagen 2020-1932. Klager har ikke i den skrivende stund modtaget svaret fra nævnet, hvorfor det ikke kan læses på på www.banknyt.dk i nu.

Banknyt er kun min dagbog, men rettet gerne hvis der står noget i mener ikke er sandt, vi kan sammen løbe de forskellige ting igennem, Lundgrens får naturligvis ikke noget herfor, da det er jeres partner Dan Terkildsen og jeres sammenarbejde med Jyske bank A/S der er grunden til det som står om Lundgrens siden og har stået siden omkring 24-09-2019.

 

Samt kopi af næsten identisk brev til Partner Dan Terkildsen, der ikke er vedlagt kopi af brev da dan alleræde fra advokatnævner han modtaget disse.

 

Og min adresse

 

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100 Hornbæk

+45 22227713

 


 

Lundgrens advokater    – Alle Partnere  – 16-10-2020

Tuborg Boulevard 12

2900 Hellerup.             – Klagen advokat nævnet 1932-2020

– Klage over Partner Dan Terkildsen

 

TIL Lundgrens samlede Bestyrelse samt med kopi af afsluttende bemærkninger 19-10-2020 i klagen 1932-2020 som Dan Terkildsen har besvaret 08-09-2020 ved Bilag 241. her hjælper vi med at opdele svaret med punkter, således Lundgrens Partner nemmere kunne fremlægge advokatsamfundet Lundgrens Partners afsluttende bemærkninger 12-10-2020. til mine afsluttende bemærkninger.

 

Brevet, til Partner Dan Terkildsen er ens med brevet til Lundgrens bestyrelse / ledelse men indeholder ingen bilag, breve overbringes således Dan Terkildsen kan læse og forstå at Klager Carsten Storbjerg Skaarup bor på adressen Søvej 5. 3100 Hornbæk.

 

I forbindelse med Lundgrens advokater stadig ikke har returneret sagsmateriale, som anmodet første gang 24-09-2019. ved klagen Bilag 143. hvor min adresse er tydelig, ligeledes er min adresse i mail Bilag 202. 6 maj 2020. og Bilag 203. 7 maj 2020. hvor jeg også til Lundgrens ledelse skriver min adresse.

 

Min adresse fremgår ligeledes tydelig i klagen Bilag 233. 05-06-2020. over Lundgrens Advokater / partner. overbringer brev af 13-08-2020. til jeres kontor hvor jeg rykker for mine dokumenter, også her skriver jeg min adresse, som gentages Søvej 5. 3100 Hornbæk. senest har jeg afleveret mine afsluttende bemærkninger 19-09-2020. ”her kopi til Lundgrens ledelse” som jeg har afleveret til advokat nævnet, som advokatnævnet har afleveret til Dan Terkildsen, også her fremgår min adresse Søvej 5. 3100 Hornbæk meget tydeligt.

 

Det fremkommer derfor dybt underligt at Lundgrens stjerne advokat Dan Terkildsen der også har virke dom Voldgift dommer, ikke kan finde ud af hvor jeg bor, Dan Terkildsen sender først efter brevet til advokatsamfundet 13-08-2020 ”Vedlægges i kopi” en mail, og så en mail til, hvilken begge er blevet besvaret.

Når Dan Terkildsen igen skriver en mail nr. 3. og skriver at vi ikke har svaret de 2 første mail? på trods at jeg har personligt svaret på 2 mails, vil jeg ikke igen gentage det samme.

Derfor skrev jeg i går 15-10-2020 kl. 14.35 i stedet en sms til 28119513 Dan Terkildsen, hvori jeg igen oplyste min adresse til Søvej 5. 3100 Hornbæk, denne sms har Dan ikke besvaret ker. 16-10-2020 kl. 12.00 hvorfor jeg ikke ved om han har læst og forstået min adresse.

Lundgrens ledelse kan naturligvis få kopi af afsendte mails som ikke er besvaret.

 

 

Min adresse oplyses igen.

Venligst retur mine bilag og mapper samt læge journaler til

Søvej 5. 3100 Hornbæk Carsten Storbjerg Skaarup.

Med henviste til at min adresse er den samme som står i alle breve og dokumenter der er afleveret, sendt til Lundgrens kontor, bilag er delt på hjemmesiden www.banknyt.dk

 

Bilag 241. Det svar Dan Terkildsen 08-09-2020 har svaret, og mit svar 19-10-2020 er delt på BANKNYT, jeg har ikke fra advokatnævnet modtaget en kopi af Lundgrens partner Dan Terkildsens afsluttende svar 12-10-2020. hvorfor det stadig ikke kan ses på www.banknyt.dk

 

Skulle ledelsen Tobias Vieth, Thomas Kræmer, Nina Ringens, Niels Wive Kjærgaard samt Kristian Andersson i Lundgrens have nogle spørgsmål eller rettelser kan i ringe til mig på 22227713, i har stadig mulighed for at komme med rettelser til det der er skrevet på banknyt.dk såfremt i mener der er skrevet noget forkert.

Jeg skal med dette her brev opfordre ledelsen / bestyrelsen i Lundgrens Partnerselskab, til at vurdere om i ønsker at have Dan Terkildsen som en del af Lundgrens, i så fald Lundgrens øvrige partnere ved :

 

ANDERS OREBY HANSEN, ANN FRØLUND WINTHER,ANNE MARIE ABRAHAMSON, CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN, CHRISTIAN SCHERFIG, JAKOB SCHILDER-KNUDSEN, KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON, KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON, LARS KJÆR, MICHAEL ALSTRØM, MICHAEL AMSTRUP, MICHAEL GAARMANN, MORTEN ROSENMEJER, NICOLAI B. SØRENSEN, NIELS GRAM-HANSSEN, NIELS WIVE KJÆRGAARD, NINA RINGEN, PEDRAM MOGHADDAM, PEDRAM MOGHADDAM, PETER BRUUN NIKOLAJSEN, PETER CLEMMEN CHRISTENSEN, PETER MOLLERUp, SØREN DANELUND REIPURTH, SØREN HILBERT, THOMAS KRÆMER, THOMAS STAMPE, TOBIAS VIETH.

 

I så fald at Dan terkildsen har handlet alene og uden om de øvrige partnere, bør i ikke have en advokat som Dan Terkildsen i jeres partnerselskab

Er i partnere enige i at Dan Terkildsen tegner et godt billede af Lundgrens advokat partnerselskab, og at Dan Terkildsen kun optræder som en hver anden partner eller advokat / fuldmægtig i Lundgrens kan forventes at opfører sig, så er det jo sådan som jeres klienter må forvente at kunne blive behandlet i Lundgrens advokater. Hvis Ledelsen og partnerne i Lundgrens ikke mener at Dan Terkildsen har opført sig som enhver partner i Lundgrens bør optræde over for en klient, bør Lundgrens Partnerselskab ekskludere Dan Terkildsen med øjeblik virkning.

 

 

 

 

Kopi kun til partnere i Lundgrens af

 

Kopi af brev til advokatsamfundet og Dan Terkildsen 13-08-2020.

Partner Dan Terkildsens Svar 08-09-2020

Klagers afsluttende bemærkninger 19-09-2020

 

Kopi af brevet til Dan Terkildsen.

 

I alle bedes læse resten af klagen på www.banknyt.dk og vurdere om i kan have Dan Terkildsen ansat i Lundgrens Advokater, hvis Dan ikke har handlet etisk og hæderligt over for sin klient.

 

Jeg skal venligst bede om at Dan Terkildsen bekræfter med en sms til 22227713 eller 40333400

 

Hvor Dan bekræfter at have forstået hvor klager, tidligere klient bor og har adresse, så vi kan få vores originale dokumenter.

 

SØVEJ 5. 3100 HORNBÆK.

Carsten Storbjerg Skaarup.