18-04-2021. Facebook opslag med advarelser mod Jyske Bank, Lundgrens, Lund Elmer Sandager. Uden stemningsbilleder.

Delt Facebook opslag 18-04-2021.

Uden stemningsbilleder.

29-05-2021. YouTube video link til deling her.

🗣️

🥳

Se opslaget med stemnings billeder. hvilket der deles i mail 19 april 2021 med Jyske Banks bestyrelse.

Den kriminelle Jyske bank A/S svare ikke på anmodninger i mail som denne her 30-03-2021.

Derfor er krigen nærmest u-undgåelig, vil Jyske Bank have krig så skal de også få det.

⚠️

Læs hele mailen til Jyske Bank 19-2021. Kl. 13.01. her.

⚠️

🤜🏦🤛

Kopi af side som denne her sendes til direktion i Jyske Bank 19 april 2021. Kl 13.01

Mail med stemningsbilleder sendt til

direktion@jyskebank.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
Philip Baruch • pb@les.dk

CC sendt til

kf@nationalbanken.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
jm@jm.dk
fm@fm.dk
folketinget@ft.dk
Tina Agergaard • tina@jyskebank.dk
Dan Terkildsen Lundgren Advokater • DAT@lundgrens.dk

 

Kære alle sammen i Jyske Bank A/S bestyrelsen, Koncernleder gruppen, og alle i Lund Elmer Sandager advokater og særligt Philip Baruch, Kristian Ambjørn Buus Nielsen samt Lundgrens advokater og Dan Terkildsen.

Efter jeg er blevet udsat for massiv svindel og bedrageri i Jyske Bank A/S.

Hvilket har forgået siden 2008/2009. Så har Jyske Bank valgt ikke at ville tale med mig, og fravalgt dialog.

Jeg har forsøgt at mødes med Jyske Banks direktion ved CEO Anders Christian Dam siden maj måned 2016. Jyske Bank koncernen har valgt at fortsætte med bankens bedrageri, hvilket ledelsen i Jyske Bank koncernen, nu forsøger at kræve forældet, da det lykkedes for Jyske Bank og skjule sandheden ved kontinuerligt at have løjet overfor selv domstolen, ved at fremlægge falske manipuleret beviser, med det formål at skuffe i retsforhold.

Da i ikke vil tale med mig, kan jeg af gode grunde ikke vide om, jeg skriver noget om Jyske Bank, Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater som i mener ikke er sandt, og derfor kan jeg heller ikke rette noget.

Jeg opfordrer igen, og særligt Jyske Banks bestyrelse om at stille deres mandater fri, såfremt det som er skrevet om Jyske Bank A/S er sandt.

www.banknyt.dk

Jeg opfordrer også Jyske Bank koncernen til at svare på det i Processkrift 3. og Processkrift 4. Fremlagte fra sagen her i LINKET.

Jeg har delt klagen 2020-1932. over Lundgrens Partner Dan Terkildsen med jer fra Jyske Banks bestyrelse, uden i har kommenteret denne.

Jyske Bank er Danmarks anden største bank, i laver dokument falsk, i laver svigforetninger mod bankens kunder hvilket jeg er en af, i har lavet mandat svig, i har lavet vanhjemmel, i har lavet fuldmagtsmisbrug, hvilket jeg har skrevet og klaget over, selv det gider Jyske Bank A/S koncernen ikke at svare på.

⚠️

Så klart jeg stiller spørgsmål til om Jyske Bank koncernen er berettiget til at drive bank virksomhed, efter finanstilsynets regler for bankvirksomhed.

⚠️

Jeg spørger altså helt privat Jyske Banks bestyrelse, er det jeres aktionærer, der kræver at Jyske Bank laver kriminalitet for at sikker sig en uberettiget vinding der bliver et afgørende formuetab for kunden, altså mig.

Eller vil i som bestyrelsen for Jyske Bank A/S tage det fulde ansvar for bankens kriminelle handlinger, som jeg har skrevet på siden her www.banknyt.dk.

Og tage konsekvensen af jeres million bedrageri mod mig og eller min lille virksomhed.

Jeg ønsker dialog men det nægter Jyske Bank desværre, det er sådan krige opstår.

🙈🙉🙊

Og et våben mod Jyske Bank koncernen, bliver dette selskab vedtaget 9 april 2021, selskabet som skal fremme sandheden om Jyske Bank’s måde at drive bank virksomhed på.

🙈🙉🙊

 

Husk det er Jyske Bank A/S ved Bestyrelsen og CEO Anders Christian Dam der nægtede at stoppe bankens mangeårige bevidste svigforetninger mod mig, og der var Jyske Bank der bestak Lundgrens advokater, for at disse advokater ikke måtte fremlægde nogle af mine påstande / anbringer mod Jyske Bank A/S, som nu fremlægges i Processkrifter 3. og Processkrift 4.

 

Det er Jyske Bank koncernen der ønsker at lave bedrageri, og Jyske Bank A/S der ønsker krig, ikke mig.

🥳

Jeg vælger bare at forsvare mig mod Jyske Banks forbrydelser, som i nægter at holde op med.

Husk der kan forekomme skrive fejl, også i mails. Hvilket jeg løbende retter når jeg ser dem her på siden.

Og kære Jyske svindlere, i skal bare ringe hvis der er noget i skal have forklaret, eller skåret ud i pap, jeg er ikke bange for den kriminelle organisation som Jyske Bank koncernen må antages at være, i kommer bare hvis i mener at kunne modbevise at Jyske Bank koncernen i ond tro har lavet million bedrageri, og dette er sket ved brugen af dokumentetfalsk, samt Bilag’s manipulation.

I ved hvem i bedrager og mit navn er.

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100 Hornbæk.

+4522227713

Og giv mig nu mit private pantebrev retur som i ved retsmisbrug eller lignende nægter at udlevere, se klagen og efterfølgende rykker 30 marts 2021. Syntes i stadig at det her er morsomt.

🤜🏦🤛

 

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #Chri

Den Jyske svindel banks chef CEO Anders Christian Dam.
Er nok Danmarks bedste topchef til medierelationer, men er Anders Christian Dam så også bedst til bank svindel, spørger den kunde som Anders Dam nægter at stoppe med at lade bedrage, kunden mener at Anders Dam blot er en simpel svindler, som har magten i den stærkt kriminelle Jyske bank, hvor kunder kontinuerligt bliver udsat for massiv bedrageri gennem brugen af dokumentetfalsk.

 

⚠️

🤜🏦 Jyske Bank A/S i kamp mod bankens egne kunde, for at fuldføre million bedrageri, men kunden er klar til en boksekamp, mod den stærkt kriminelle Jyske bank og mod Anders Dam, som står bag, danmarks nok største svindelsag. 🏦🤛

⚠️

 

Her er opslag uden så mange stemningsbilleder.

😂

BANKING NEWS / ADVARELSE MOD JYSKE BANK A/S

Den Jyske svindler med CEO Anders Christian Dam i spidsen.

 

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #Chri

Tør du stole på en bank der, som Jyske Bank A/S laver stribevis af lovovertrædelser.
Så som Bedrageri og Dokumentfalsk.

 

💀
Anders Dam der sammen med ledelsen sørgede for at Jyske Bank fortsatte med at lave svigforetninger.

⚠️

Læs om Anders Christian Dam, Philip Baruch, Morten Ulrik Gade, Birgit Buch Thuesen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen, Dan Terkildsen, Kristian Ambjørn Buus Nielsen, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Jyske Bank, Lundgrens advokater, Mette Marie Nielsen, Sebastian Lysholm Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Lund Elmer Sandager advokater, Thomas Schioldan Sørensen, Rødstenen advokater med flere.

 

Når du ikke kan stole på danske banker. / Hvem er den bedste Bank. Hvem er den billigste Bank. Hvem er den dyreste Bank. Hvem er den dårligste Bank. Hvem er den ærligste Bank. Hvem er den mest troværdige Bank. Hvem er den mest hæderlige Bank. Koncernledelse, Koncernbestyrelsen Kurt Bligaard Pedersen, Keld Norup, Rina Asmussen, Anker Laden-Andersen, Per Schnack Bente Overgaard, Christina Lykke Munk, Johnny Christensen, Marianne Lillevang, Koncerndirektionen Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus Peter Schleidt , Koncernbestyrelsen. Kan du stole på alle danske advokater ?. NEJ. Lund Elmer Sandager advokater ved Kristian Ambjørn Buus Nielsen og Philip Baruch har hjulpet Jyske Bank med at kunne fortsætte bankens svigforetninger. Lund Elmer Sandager advokater har gentagne gange løjet overfor domstolen, når Philip Baruch fremlægde falske oplysninger i retsforhold. Lundgrens advokater valgte at modtage bestikkelse, skjult som returkommission, mod at tilbageholde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for svig og falsk for retten, Dan Terkildsen tavs

Når Jyske Bank koncernen uhæderligt, vælger også at bruge bestikkelse for at stoppe kundes svig og falsk sag mod Jyske Bank koncernen bliver fremlagt for domstolen, så kan Jyske Bank A/S ikke synke dybere.
At den danske stat vil lave bankforretninger med Jyske Bank Koncernen, er ubegribeligt.


⚠️

På siden banknyt.dk finder du sandheden om Jyske Banks Fundament.

Her kan du læse hvordan Jyske Banks bestyrelse, med CEO Anders Christian Dam i spidsen står bag million svindel, som ved brugen af dokumentetfalsk, udnyttelse, vildledning.

Og du kan læse hvordan Jyske Banks ansatte, der også sammen i forening, og ved ond tro har udsat kunde for million svindel / bedrageri i et omfang, ingen kunder tidligere har kunne bevise.

At Jyske Bank, sikkert ved bestyrelsen, så valgte at bestikke kundens advokater “Lundgrens advokater” til ikke at fremlægge nogle af klientens / kundens anbringer / påstande mod Jyske Bank A/S koncernen.

Understøtter blot at her har danskerne en bank, som ikke kan synke dybere.

Alle de strafbare og kriminelle forhold som Jyske Bank og ledelsen står bag, har hverken finanstilsynet, politiet eller nogle politikere valgt at reagere på.

Derfor har Carsten Storbjerg fra Hornbæk, valgt at starte en virksomhed, hvis formål er at stoppe Jyske Bank A/S i at udsætte flere kunder for bedrageri, og i øvrigt søger for at sprede kendskabet til Jyske Banks forbrydelser.

Dialog er siden maj måned 2016. forsøgt med CEO Anders Christian Dam, for at få ham til at stoppe, Jyske banks mangeårige bevidste svig og falsk foretninger mod bankens kunde.

Hvilket Anders Dam dog kontinuerligt har nægtet.

Derfor går kunden istedet for, i krig mod Danmarks anden største bank, JYSKE BANK A/S

For at få retfærdighed, og for at stoppe Jyske Banks forbrydelser, i et land hvor kammerateri og brugen af dokumentetfalsk og bestikkelse syntes at være blevet hverdag.

🙉🙊🙈

At Jyske Banks ledelse og deres mange medhjælper som står bag, Jyske Banks million bedrageri er faktum.

Sagen der viser og dokumentere at Jyske Banks bestyrelse mindst siden maj 2016 sammen i forening, har stået bag Jyske Banks fortsatte forbrydelser mod bankens egne kunder.

Vil du som GF forsikring, Real mæglerne, ATP pension også arbejde for den kriminelle organisation, så ring til Jyske Bank og sig du støtter bankens svigforetninger mod bankens kunder på telefon 89898989

🥳

Måske du vil lave reklame for en kriminel bank, som BOXEN Jyske Bank Boxen i Herning, med flere for at hjælpe svindel banken.

Selskabet Jysk Bank svig og falsk sagen APS
Vil hjælpe dig som bliver udsat for bedrageri.

⚠️

At CEO Anders Christian Dam personligt har sørget for at bedrageri mod Jyske Banks kunder, er blevet fortsat, og at Jyske Bank koncernen har bestukket Lundgrens advokater, for ikke at fremlægge svindel sag mod Jyske Bank A/S kan der ikke være nogen tvivl om.

🙈🙊🙉

Klagen 5. Juni 2020. til advoknævnet Sag 2020-1932. mod Lundgrens partner Dan Terkildsen, hvor 27 klage punkter er fremlagt, efterfulgt af 26 opfordringer hvilket advokat Dan Terkildsen ikke ville svare på.

Det handler om at Lundgrens advokater har optrådt illoyal, og mod god advokat skik.

Advoknævnet nævnet har oplyst der kommer en kendelse i foråret 2021. Hvilket er inden udgangen af maj 2021.

Håber at advoknævnet, har set beviserne mod Lundgrens partner Dan Terkildsen, for at have optrådt på en måde der ikke er en advokat værdig, og at Dan Terkildsen bliver frataget sin advokat bestand, og ikke længere kan undervise eller fungere som dommer, udover en stor bøde.

💀

Jeg ved at Dan Terkildsen beskyttes af de øvrige partnere i Lundgrens, der kender til hele klagen og indeholder, men formentlig alle har medvirkende til at Jyske Banks svindelsag, ikke af Lundgrens advokater blev fremlagt for domstolen, da Lundgrens advokater i perioden 30 januar 2018. frem til de blev fyret 24 september 2019. ikke fremlægde en eneste af klientens anbringer mod Jyske Bank A/S

✍️

Lundgrens er ikke så dygtige, men vil du absolut bruge Lundgrens så find en advokat her. PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKAT DIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTI

Derfor starter Carsten Banknyt ApS op, med det formål at stoppe Jyske Banks bevidste Bedragerier i mod bankens kunder, som det er dokumenteret på hjemmesiden BANKNYT dk

Ny virksomhed til bekæmpelse af Jyske Bank A/S koncernen, altså for at stoppe bankens mangeårige bevidste svindel.

Svindlen sagen mod Jyske Bank A/S er fremlagt efter Jyske Bank blev taget i at lyve overfor domstolen, hvilket bliver fremlagt som svig, falsk, ond tro, osv.

 

🤛🛡️🤜

Vedtaget 9 april 2021.

Formål at fremme sagen BS-402/2015-VIB mod den kriminelle Jyske Bank som er fremlagt 4 maj 2020. & 23 december 2020.

Vedtægter deles på BANKNYT dk

🥳

Med formål som:

At oplyse om de kriminelle bagmænd i Jyske Banks bestyrelse

At oplyse om de korrupte advokater, hvor Lundgrens partner Dan Terkildsen der er blevet indklaget 5 juni 2020.

At oplyse om at Lund Elmer Sandager advokater gentagende gange har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen, for at skuffe i retsforhold.

Hvis du også er en forbryder og kriminel lige som Jyske Bank koncernen er det, og har brug for at få en advokat, som er parat til at lyve overfor retten, så anbefaler jeg Lund Elmer Sandager advokater.

🏦

Jeg tilbyder også at hjælpe dig, mod den kriminelle organisation Jyske Bank A/S hvis deres ansatte og eller bestyrelse også udsætter dig for svindel.

Mvh
Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5.
3100 Hornbæk
Telefon +4522227713

Jyske Bank A/S er uden tvivl samfundsskadelig, men bruges af flere af statens institutioner, og nok derfor vil finanstilsynet og naturligvis heller ikke politiet blande sig.

🏦🤕

Det bliver op til mig at få fremlagt Jyske Banks forbrydelser over for dommeren, dette kan kun ske civilretligt, selv om der faktisk er tale om en straffesag med overtrædelser af adskillige straffelovs bestemmelser.

Så nu håber jeg bare på, at Jyske Bank A/S ved CEO Anders Christian Dam ikke også vil forsøge at bestikke dommere, som Jyske Bank mindst har bestukket Lundgrens advokater, for at ville skuffe i retsforhold.

Hverken Jyske Bank eller Lundgrens har ønsket at kommentere nogle forhold, så som brugen af bestikkelse.

🤕

Jyske banks værdier

💀
Danmarks nok farligste Bank koncernen, må uden tvivl være Jyske Bank A/S

Lær jyskebank at kende Hvem dækker over Jyske Banks fortatte svigforretninger. Bribery at the top of the Danish business seems to have been politically approved. Following Jyske Bank's fraud case. Lundgren's lawyer partner company paid several million Danish kroner, moreover, the same Lundgren's lawyers who would not bring a case against the Danish bank Jyske Bank for fraud. Which Lundgren's lawyer partner company regrettably forgot to submit to the court. That it happened according to Jyske Bank's management, certainly by CEO Anders Dam who is directly contributing to Jyske Bank's continued crimes. When Jyske Bank then chose to give the large law firm Lundgren's lawyers a huge order. It became very clear that the overall board of directors of Jyske Bank continues to expose the customer to very serious fraud transactions. And that Jyske Bank's board of directors is still behind millions of scams and now probably also corruption. All to disappoint in legal matters, and to serve the shareholders in the Danish B

🤕

Er du også blevet udsat for bedrageri i Jyske Bank, eller bare oplevet at Jyske Bank A/S har lavet dokumentfalsk, mandatsvig, vildledning, forvildelse, udnyttelse måske også har overtrådt fuldmagtsloven, tinglysningsloven, bogføringsloven ellers straffeloven.

Så er her et selskab der vil hjælpe dig.
Banknyt ApS

Kontakt Carsten Storbjerg på +4522227713 og få hjælp, til at se din sag igennem.

💀

Jeg ved om nogen, hvordan Jyske Banks rådne fundament er bygget op, ansatte der lyver, laver mandatsvig, dokument falsk og bedrageri, hvilket Jyske Banks bestyrelse støtter op om at bankens svigforetninger bliver fortsat.

⚠️

Når man så ansætter en advokat som Carsten her ansatte Lundgrens advokater.

Så er der en betydelig risiko for at Jyske Bank A/S bestyrelse vil forsøge at bestikke sagsøgers advokater, for at skuffe i retsforhold.

Som det skete i mit tilfælde, ved brug af returkommission for flere millioner kroner, hvilket Jyske Banks bestyrelse brugte, for at stoppe min svindelsag mod Jyske Bank koncernen blev fremlagt for domstolen.

🤕

HVIS IKKE JEG GØR NOGET FOR AT STOPPE JYSKE BANK A/S I AT OVERTRÆDE LOVE OG REGLER PÅ STRIBE.

😤

HVEM SKAL SÅ.

Mvh Carsten Storbjerg Skaarup
SØVEJ 5.
3100 Hornbæk

Find den kriminelle Jyske Banks bestyrelse og koncernleder gruppen her.

⚠️

Når du ikke kan stole på danske banker. / Hvem er den bedste Bank. Hvem er den billigste Bank. Hvem er den dyreste Bank. Hvem er den dårligste Bank. Hvem er den ærligste Bank. Hvem er den mest troværdige Bank. Hvem er den mest hæderlige Bank. Koncernledelse, Koncernbestyrelsen Kurt Bligaard Pedersen, Keld Norup, Rina Asmussen, Anker Laden-Andersen, Per Schnack Bente Overgaard, Christina Lykke Munk, Johnny Christensen, Marianne Lillevang, Koncerndirektionen Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus Peter Schleidt , Koncernbestyrelsen. Kan du stole på alle danske advokater ?. NEJ. Lund Elmer Sandager advokater ved Kristian Ambjørn Buus Nielsen og Philip Baruch har hjulpet Jyske Bank med at kunne fortsætte bankens svigforetninger. Lund Elmer Sandager advokater har gentagne gange løjet overfor domstolen, når Philip Baruch fremlægde falske oplysninger i retsforhold. Lundgrens advokater valgte at modtage bestikkelse, skjult som returkommission, mod at tilbageholde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for svig og falsk for retten, Dan Terkildsen tavs

Ville du også være ansat i en virksomhed, hvor flere ansatte sammen i forening, og med en bestyrelsen der står bag Jyske Banks million bedrageri mod virksomhedens kunder.

Så kontakt Jyske Bank A/S 📞 89898989 📞 Og få et godt job i en bank hvor alle arbejder sammen imod kunden bag Jyske Bank nyt.

Bliv ansat i en bank, hvor selv Jyske Banks bestyrelse sammen i forening, både dækker over bedrageri og dokumentfalsk, men også støtter koncernens million svindel imod bankens kunder.

Her i sagen møder CEO Anders Dam og Philip Baruch og deres øvrige advokater fra Lund Elmer Sandager, nok for første gang et offer, der går til modangreb mod banken og på Jyske Banks troværdighed.

En sag der stiller store spørgsmål til Jyske Bank’s berettigelse for at drive dansk bank virksomhed, men det er finanstilsynet som bestemmer, hvor meget kriminalitet en bank må lave, før det bliver rigtigt ulovligt, før finanstilsynet vælger at sætte Jyske Bank koncernen under skærpet tilsyn.

Følg det nye selskab Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS Jyske Bank Nyt ApS. Jyske bank vælger selv hvem banken vil bedrage, og den ussel måde koncernleder gruppen og bestyrelsen arbejder på, hvilket nok gør Jyske Bank A/S til en samfunds skadelig virksomhed.


Koncerndirektion

Afdelingen

Vi er med til at skabe rammerne for, at kollegaerne i afdelingsnettet kan give kunderne god service og rådgivning.

Ring til os

Telefon: 89 89 89 89

Besøg os

Jyske Bank – Koncerndirektion

Vestergade 8-16

8600 Silkeborg.

🙈🙊🙉

Mindst disse 4 personer står i spidsen bag Jyske Banks fortsatte svig og falsk forbrydelser mod bankens kunde, som ved BANKNYT ApS starter et modangreb, og gør krigen mod Jyske Bank koncernen, til en mere morsom affære.

 

Billede af Anders Christian Dam / Anders Christian Dam Ordførende direktør Telefon: 89 89 20 01 E-mail: direktion@jyskebank.dk Billede af Niels Erik Jakobsen Niels Erik Jakobsen Bankdirektør Telefon: 89 89 20 03 E-mail: direktion@jyskebank.dk Billede af Per Skovhus Per Skovhus Bankdirektør Telefon: 89 89 20 04 E-mail: direktion@jyskebank.dk Billede af Peter Schleidt Peter Schleidt Bankdirektør Telefon: 89 89 20 03 E-mail: direktion@jyskebank.dk

Billede af Niels Erik Jakobsen. / Anders Christian Dam Ordførende direktør Telefon: 89 89 20 01 E-mail: direktion@jyskebank.dk Billede af Niels Erik Jakobsen Niels Erik Jakobsen Bankdirektør Telefon: 89 89 20 03 E-mail: direktion@jyskebank.dk Billede af Per Skovhus Per Skovhus Bankdirektør Telefon: 89 89 20 04 E-mail: direktion@jyskebank.dk Billede af Peter Schleidt Peter Schleidt Bankdirektør Telefon: 89 89 20 03 E-mail: direktion@jyskebank.dk

Niels Erik Jakobsen

Bankdirektør

Telefon: 89 89 20 03

Når du ikke kan stole på danske banker. / Hvem er den bedste Bank. Hvem er den billigste Bank. Hvem er den dyreste Bank. Hvem er den dårligste Bank. Hvem er den ærligste Bank. Hvem er den mest troværdige Bank. Hvem er den mest hæderlige Bank. Koncernledelse, Koncernbestyrelsen Kurt Bligaard Pedersen, Keld Norup, Rina Asmussen, Anker Laden-Andersen, Per Schnack Bente Overgaard, Christina Lykke Munk, Johnny Christensen, Marianne Lillevang, Koncerndirektionen Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus Peter Schleidt , Koncernbestyrelsen. Kan du stole på alle danske advokater ?. NEJ. Lund Elmer Sandager advokater ved Kristian Ambjørn Buus Nielsen og Philip Baruch har hjulpet Jyske Bank med at kunne fortsætte bankens svigforetninger. Lund Elmer Sandager advokater har gentagne gange løjet overfor domstolen, når Philip Baruch fremlægde falske oplysninger i retsforhold. Lundgrens advokater valgte at modtage bestikkelse, skjult som returkommission, mod at tilbageholde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for svig og falsk for retten, Dan Terkildsen tavs

Hvad siger finanstilsynet til at Jyske Bank koncernen laver dokument falsk og bedrageri, samt at Jyske Bank bruger bestikkelse som det er dokumenteret på banknyt, og i mail delt med.
National Banken. Folketinget. Finanstilsynet. Finansministeriet. Justitsministeriet.
Kan staten overhovedet bruge en bank, som Jyske Bank der i ond tro lyver overfor domstolen, for at skjule bankens million bedrageri.

 

🙉🙊🙈

Koncernbestyrelsen

Kurt Bligaard Pedersen
Keld Norup
Rina Asmussen
Anker Laden-Andersen
Per Schnack
Bente Overgaard
Christina Lykke Munk
Johnny Christensen
Marianne Lillevang
Koncerndirektionen
Anders Dam
Niels Erik Jakobsen
Per Skovhus
Peter Schleidt

⚠️

Anders Christian Dam
Ordførende direktør
Afdeling:Koncerndirektion
E-mail:direktion@jyskebank.dk

Niels Erik Jakobsen
Bankdirektør
Afdeling:Koncerndirektion
E-mail:direktion@jyskebank.dk

Per Skovhus
Bankdirektør
Afdeling:Koncerndirektion
E-mail:direktion@jyskebank.dk

Peter Schleidt
Bankdirektør
Afdeling:Koncerndirektion
E-mail:direktion@jyskebank.dk

Benny Laibach Pedersen
Direktør
Afdeling:Kredit
E-mail:benny-pedersen@jyskebank.dk

Bo Ancher Christensen
Direktør
Afdeling:Forretningsservice
E-mail:bac@jyskebank.dk

Birger Krøgh Nielsen
CFO
Afdeling:Økonomi
E-mail:birger-nielsen@jyskebank.dk

Carsten Tirsbæk Madsen
Adm. direktør
Afdeling:JR Direktion
E-mail:ctm@jyskerealkredit.dk

Erik Gadeberg
Managing Director
Afdeling:Capital Markets
E-mail:gadeberg@jyskebank.dk

Erik Qvirin Hansen
Direktør
Afdeling:Kommunikation og marketing
E-mail:eqh@jyskebank.dk

Finn Bødker Knudsen
Direktør
Afdeling:Ejendomme
E-mail:fbk@jyskebank.dk

Jes Rosendal
Direktør
Afdeling:Jyske Bank Privat
E-mail:jes.rosendal@jyskebank.dk

Knud Nørbo
Direktør, HR
Afdeling:HR
E-mail:noerbo@jyskebank.dk

Lars Waalen Sandberg
Direktør
Afdeling: Forretnings koncepter
E-mail:sandberg@jyskebank.dk

Peer Roer Pedersen
Direktør
Afdeling:Risiko
E-mail:prp@jyskebank.dk

Martin Skovsted-Nielsen
Juridisk Direktør
Afdeling:Juridisk
E-mail:martin.nielsen@jyskebank.dk

Rune Møller
Direktør
Afdeling:Jyske Bank Erhverv
E-mail:rune@jyskebank.dk

Klaus Naur
Adm. Direktør
Afdeling:JF Direktion
E-mail:naur@jyskefinans.dk

Hanne Birgitte Møller
Funktionsdirektør

Afdeling:

Koncerndirektions sekretariatet
E-mail:hbm@jyskebank.dk


 

Når du ikke kan stole på danske banker. / Hvem er den bedste Bank. Hvem er den billigste Bank. Hvem er den dyreste Bank. Hvem er den dårligste Bank. Hvem er den ærligste Bank. Hvem er den mest troværdige Bank. Hvem er den mest hæderlige Bank. Koncernledelse, Koncernbestyrelsen Kurt Bligaard Pedersen, Keld Norup, Rina Asmussen, Anker Laden-Andersen, Per Schnack Bente Overgaard, Christina Lykke Munk, Johnny Christensen, Marianne Lillevang, Koncerndirektionen Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus Peter Schleidt , Koncernbestyrelsen. Kan du stole på alle danske advokater ?. NEJ. Lund Elmer Sandager advokater ved Kristian Ambjørn Buus Nielsen og Philip Baruch har hjulpet Jyske Bank med at kunne fortsætte bankens svigforetninger. Lund Elmer Sandager advokater har gentagne gange løjet overfor domstolen, når Philip Baruch fremlægde falske oplysninger i retsforhold. Lundgrens advokater valgte at modtage bestikkelse, skjult som returkommission, mod at tilbageholde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for svig og falsk for retten, Dan Terkildsen tavs

Når Jyske Bank koncernen uhæderligt, vælger også at bruge bestikkelse for at stoppe kundes svig og falsk sag mod Jyske Bank koncernen bliver fremlagt for domstolen, så kan Jyske Bank A/S ikke synke dybere.
At den danske stat vil lave bankforretninger med Jyske Bank Koncernen, er ubegribeligt.