29-10-2020. KUN brevet til alle partner, opfordre Lundgrens til at læse klagen og kopien af klagers afsluttende bemærkninger 19-09-2020.

Følge brev og Brev til Lundgrens partnere 29-10-2020. dette er en kopi af brev 16-10-2020.

 

Opfordre Lundgrens til at læse klagen og kopien af klagers afsluttende bemærkninger 19-09-2020. samt se hele siden Banknyt.dk

 

Vedr. klagers afsluttende bemærkninger fra 19-09-2020.

Og det svar Lundgrens partner, Dan Terkildsen den 08-09-2020. har afgivet til advokatnævnet.

Samt klagen Bilag 233. fra 05-06-2020.

 

 

Overbragt 29-10-2020. der er ikke nogle der har svaret her 06-12-2020

Carsten skriver her om Finanstilsynets regler, om tilladelse til bankdrift, der står faktisk at Jyske Banks bestyrelse skal afsættes, ved bedragrisk eller svigagtig optræde. Medlemmerne af Jyske Banks bestyrelse og direktion skal opfylde kravene til egnethed og hæderlighed, for at Jyske Bank A/S kan have tilladelse til bankdrift. Medlemmerne i Jyske Banks bestyrelse skal også have et tilstrækkelig godt omdømme og kunne udvise hæderlighed, integritet og tilstrækkelig uafhængighed ved varetagelsen af hvervet eller stillingen. Medlemmerne i Jyske Banks bestyrelse må ikke må være pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde. Driver Jyske Bank en Landsskadelig eller samfundsskadelig virksomhed. ER DET DERFOR FINANSTILSYNET NÆGTEDE AT UNDERSØGE JYSKE BANK A/S Jyske Bank A/S overholder ikke Finanstilsynets regler, for at have tilladelse til at drive bankforentning i Danmark, hvorfor sagen ser ud til at være politisk, som en efterforsker fortæller telefonisk til offeret. I forhold hvor bestyrelsen som dem i Jyske Bank A/S. Der sammen er samlet i forening, og som støtter op om Jyske banks fortsatte bedrageri mod bankens kunde, vil det kun være naturligt for Finanstilsynet at gribe ind, og her afsætte Jyske Banks samlede bestyrelse. For derefter at sætte Jyske Bank A/S under tilsyn, til der kan findes og indsættes en hæderlig ledelse / bestyrelse i Jyske Banks koncern.

29-10-2020 skriver til samtlige partnere i Lundgrens advokater, at kassen med bilag der blev bedt om første gang 24-09-2019 ved Bilag 143. Nu er modtaget.


 

Kopi af tidliger 19-10-2020.

Overbragt brev til Lundgrens

Advokaterne har ikke svaret klager på henvendelse her 06-12-2020.

Carsten skriver her om Finanstilsynets regler, om tilladelse til bankdrift, der står faktisk at Jyske Banks bestyrelse skal afsættes, ved bedragrisk eller svigagtig optræde. Medlemmerne af Jyske Banks bestyrelse og direktion skal opfylde kravene til egnethed og hæderlighed, for at Jyske Bank A/S kan have tilladelse til bankdrift. Medlemmerne i Jyske Banks bestyrelse skal også have et tilstrækkelig godt omdømme og kunne udvise hæderlighed, integritet og tilstrækkelig uafhængighed ved varetagelsen af hvervet eller stillingen. Medlemmerne i Jyske Banks bestyrelse må ikke må være pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde. Driver Jyske Bank en Landsskadelig eller samfundsskadelig virksomhed. ER DET DERFOR FINANSTILSYNET NÆGTEDE AT UNDERSØGE JYSKE BANK A/S Jyske Bank A/S overholder ikke Finanstilsynets regler, for at have tilladelse til at drive bankforentning i Danmark, hvorfor sagen ser ud til at være politisk, som en efterforsker fortæller telefonisk til offeret. I forhold hvor bestyrelsen som dem i Jyske Bank A/S. Der sammen er samlet i forening, og som støtter op om Jyske banks fortsatte bedrageri mod bankens kunde, vil det kun være naturligt for Finanstilsynet at gribe ind, og her afsætte Jyske Banks samlede bestyrelse. For derefter at sætte Jyske Bank A/S under tilsyn, til der kan findes og indsættes en hæderlig ledelse / bestyrelse i Jyske Banks koncern.

29-10-2020 side 1-3. kopi af brev til Lundgrens partnere af 16-10-2020 som har markeret rettelser.

 

Carsten skriver her om Finanstilsynets regler, om tilladelse til bankdrift, der står faktisk at Jyske Banks bestyrelse skal afsættes, ved bedragrisk eller svigagtig optræde. Medlemmerne af Jyske Banks bestyrelse og direktion skal opfylde kravene til egnethed og hæderlighed, for at Jyske Bank A/S kan have tilladelse til bankdrift. Medlemmerne i Jyske Banks bestyrelse skal også have et tilstrækkelig godt omdømme og kunne udvise hæderlighed, integritet og tilstrækkelig uafhængighed ved varetagelsen af hvervet eller stillingen. Medlemmerne i Jyske Banks bestyrelse må ikke må være pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde. Driver Jyske Bank en Landsskadelig eller samfundsskadelig virksomhed. ER DET DERFOR FINANSTILSYNET NÆGTEDE AT UNDERSØGE JYSKE BANK A/S Jyske Bank A/S overholder ikke Finanstilsynets regler, for at have tilladelse til at drive bankforentning i Danmark, hvorfor sagen ser ud til at være politisk, som en efterforsker fortæller telefonisk til offeret. I forhold hvor bestyrelsen som dem i Jyske Bank A/S. Der sammen er samlet i forening, og som støtter op om Jyske banks fortsatte bedrageri mod bankens kunde, vil det kun være naturligt for Finanstilsynet at gribe ind, og her afsætte Jyske Banks samlede bestyrelse. For derefter at sætte Jyske Bank A/S under tilsyn, til der kan findes og indsættes en hæderlig ledelse / bestyrelse i Jyske Banks koncern.

29-10-2020 side 2-3. kopi af brev til Lundgrens partnere af 16-10-2020 som har markeret rettelser.

Carsten skriver her om Finanstilsynets regler, om tilladelse til bankdrift, der står faktisk at Jyske Banks bestyrelse skal afsættes, ved bedragrisk eller svigagtig optræde. Medlemmerne af Jyske Banks bestyrelse og direktion skal opfylde kravene til egnethed og hæderlighed, for at Jyske Bank A/S kan have tilladelse til bankdrift. Medlemmerne i Jyske Banks bestyrelse skal også have et tilstrækkelig godt omdømme og kunne udvise hæderlighed, integritet og tilstrækkelig uafhængighed ved varetagelsen af hvervet eller stillingen. Medlemmerne i Jyske Banks bestyrelse må ikke må være pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde. Driver Jyske Bank en Landsskadelig eller samfundsskadelig virksomhed. ER DET DERFOR FINANSTILSYNET NÆGTEDE AT UNDERSØGE JYSKE BANK A/S Jyske Bank A/S overholder ikke Finanstilsynets regler, for at have tilladelse til at drive bankforentning i Danmark, hvorfor sagen ser ud til at være politisk, som en efterforsker fortæller telefonisk til offeret. I forhold hvor bestyrelsen som dem i Jyske Bank A/S. Der sammen er samlet i forening, og som støtter op om Jyske banks fortsatte bedrageri mod bankens kunde, vil det kun være naturligt for Finanstilsynet at gribe ind, og her afsætte Jyske Banks samlede bestyrelse. For derefter at sætte Jyske Bank A/S under tilsyn, til der kan findes og indsættes en hæderlig ledelse / bestyrelse i Jyske Banks koncern.

29-10-2020 side 3-3. kopi af brev til Lundgrens partnere af 16-10-2020 som har markeret rettelser.

 

Lundgrens advokater   TIL Alle Partnere     – 29-10-2020

Tuborg Boulevard 12

2900 Hellerup.    –  Klagen advokat nævnet 1932-2020

-Klage over Partner Dan Terkildsen

 

I forbindelse med klagens Bilag 143. 24-09-2019 hvor jeg førstegang bad om at få mine bilag retur, er kassen med bilag modtaget 21-10-2020. efter jeg skrev til partnerne og bad jer læse klagen af 05-06-2020 og mine afsluttende bemærkninger af 19-09-2020.

 

Det er også meddelt advokat nævnet, d.d. at kassen med bilag som jeg også ved kopi til advokatnævnet rykkede for 13-08-2020, nu er modtaget.

 

 

Giver noget af det jeg har skrevet omkring sagen og klagen over Lundgrens på Banknyt.dk nogle spørgsmål, eller har i noget i gerne vil have rettet, så skal i ikke tøve med at kontakte mig på 22227713, så vi sammen Uden Dan Terkildsen kan gennemgå eventuelle rettelser, såfremt det måtte være fejlagtige oplysninger på siden.

Skulle der være nogle misforståelser eller fejl i noget som helst, så kontakt mig venligst telefonisk.

 

 

Kopi af brevet 16-10-2020. der er markeret et par små rettelser, disse er understreget og fremhævet

 

 

Mvh Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5. 3100 Hornbæk.

 

22227713

 


 

Lundgrens advokater   Alle Partnere   -16-10-2020

Tuborg Boulevard 12

2900 Hellerup.          –Klagen advokat nævnet 1932-2020

-Klage over Partner Dan Terkildsen

 

TIL Lundgrens samlede Bestyrelse samt med kopi af afsluttende bemærkninger 19-09-2020 i klagen 1932-2020 som Dan Terkildsen har besvaret 08-09-2020 ved Bilag 241. her hjælper vi med at opdele svaret med punkter, således Lundgrens Partner nemmere kunne fremlægge advokatsamfundet Lundgrens Partners afsluttende bemærkninger 12-10-2020. til mine afsluttende bemærkninger.

 

Brevet, til Partner Dan Terkildsen er ens med brevet til Lundgrens bestyrelse / ledelse men indeholder ingen bilag, breve overbringes således Dan Terkildsen kan læse og forstå at Klager Carsten Storbjerg Skaarup bor på adressen Søvej 5. 3100 Hornbæk.

 

I forbindelse med Lundgrens advokater stadig ikke har returneret sagsmateriale, som anmodet første gang 24-09-2019. ved klagen Bilag 143. hvor min adresse er tydelig, ligeledes er min adresse i mail Bilag 202. 6 maj 2020. og Bilag 203. 7 maj 2020. hvor jeg også til Lundgrens ledelse skriver min adresse.

 

Min adresse fremgår ligeledes tydelig i klagen Bilag 233. 05-06-2020. over Lundgrens Advokater / partner. overbringer brev af 13-08-2020. til jeres kontor hvor jeg rykker for mine dokumenter, også her skriver jeg min adresse, som gentages Søvej 5. 3100 Hornbæk. senest har jeg afleveret mine afsluttende bemærkninger 19-09-2020. ”her kopi til Lundgrens ledelse” som jeg har afleveret til advokat nævnet, som advokatnævnet har afleveret til Dan Terkildsen, også her fremgår min adresse Søvej 5. 3100 Hornbæk meget tydeligt.

 

Det fremkommer derfor dybt underligt at Lundgrens stjerne advokat Dan Terkildsen der også har virke som Voldgift dommer, ikke kan finde ud af hvor jeg bor, Dan Terkildsen sender først efter brevet til advokatsamfundet 13-08-2020 ”Vedlægges i kopi” en mail, og så en mail til, hvilken begge er blevet besvaret.

Når Dan Terkildsen igen skriver en mail nr. 3. og skriver at vi ikke har svaret de 2 første mail? på trods at jeg personligt har svaret på 2 mails, vil jeg ikke igen gentage det samme.

Derfor skrev jeg i går 15-10-2020 kl. 14.35 i stedet en sms til 28119513 Dan Terkildsen, hvori jeg igen oplyste min adresse til Søvej 5. 3100 Hornbæk, denne sms har Dan ikke besvaret her. 16-10-2020 kl. 12.00 hvorfor jeg ikke ved om han har læst og forstået min adresse.

Lundgrens ledelse kan naturligvis få kopi af afsendte mails som ikke er besvaret.

 

 

Min adresse oplyses igen.

Venligst retur mine bilag og mapper samt læge journaler til

Søvej 5. 3100 Hornbæk Carsten Storbjerg Skaarup.

Med henviste til at min adresse er den samme som står i alle breve og dokumenter der er afleveret, sendt til Lundgrens kontor, bilag er delt på hjemmesiden www.banknyt.dk

 

Bilag 241. Det svar Dan Terkildsen 08-09-2020 har svaret, og mit svar 19-09-2020 er delt på BANKNYT, jeg har ikke fra advokatnævnet modtaget en kopi af Lundgrens partner Dan Terkildsens afsluttende svar 12-10-2020. hvorfor det stadig ikke kan ses på www.banknyt.dk

 

Skulle ledelsen Tobias Vieth, Thomas Kræmer, Nina Ringens, Niels Wive Kjærgaard samt Kristian Andersson i Lundgrens have nogle spørgsmål eller rettelser kan i ringe til mig på 22227713, i har stadig mulighed for at komme med rettelser til det der er skrevet på banknyt.dk såfremt i mener der er skrevet noget forkert.

Jeg skal med dette her brev opfordre ledelsen / bestyrelsen i Lundgrens Partnerselskab, til at vurdere om i ønsker at have Dan Terkildsen som en del af Lundgrens, i så fald Lundgrens øvrige partnere ved :

 

ANDERS OREBY HANSEN, ANN FRØLUND WINTHER,ANNE MARIE ABRAHAMSON, CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN, CHRISTIAN SCHERFIG, JAKOB SCHILDER-KNUDSEN, KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON, KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON, LARS KJÆR, MICHAEL ALSTRØM, MICHAEL AMSTRUP, MICHAEL GAARMANN, MORTEN ROSENMEJER, NICOLAI B. SØRENSEN, NIELS GRAM-HANSSEN, NIELS WIVE KJÆRGAARD, NINA RINGEN, PEDRAM MOGHADDAM, PEDRAM MOGHADDAM, PETER BRUUN NIKOLAJSEN, PETER CLEMMEN CHRISTENSEN, PETER MOLLERUp, SØREN DANELUND REIPURTH, SØREN HILBERT, THOMAS KRÆMER, THOMAS STAMPE, TOBIAS VIETH. fortsat ønsker at Have Dan terkildsen som med partner.

 

I så fald at Dan Terkildsen har handlet alene og uden om de øvrige partnere, bør i ikke have en advokat som Dan Terkildsen i jeres partnerselskab

Er i partnere enige i at Dan Terkildsen tegner et godt billede af Lundgrens advokat partnerselskab, og at Dan Terkildsen kun optræder som en hver anden partner eller advokat / fuldmægtig i Lundgrens kan forventes at opfører sig, så er det jo sådan som jeres klienter må forvente at kunne blive behandlet i Lundgrens advokater.

Hvis Ledelsen og partnerne i Lundgrens til gengæld ikke mener at Dan Terkildsen har opført sig som enhver partner i Lundgrens bør optræde over for en klient, bør Lundgrens Partnerselskab ekskludere Dan Terkildsen med øjeblik virkning.

 

 

 

Kopi af nævnte bilag kun til partnere i Lundgrens af

 

Kopi af brev til advokatsamfundet og Dan Terkildsen 13-08-2020.

Partner Dan Terkildsens Svar 08-09-2020

Klagers afsluttende bemærkninger 19-09-2020

 

Kopi af brevet til Dan Terkildsen.

 

I alle bedes læse resten af klagen på www.banknyt.dk og vurdere om i kan have Dan Terkildsen ansat i Lundgrens Advokater, hvis Dan ikke har handlet etisk og hæderligt over for sin klient.

 

Jeg skal venligst bede om at Dan Terkildsen bekræfter med en sms til 22227713 eller 40333400

 

Hvor Dan bekræfter at have forstået hvor klager, tidligere klient bor og har adresse, så vi kan få vores originale dokumenter.

 

SØVEJ 5. 3100 HORNBÆK.

Carsten Storbjerg Skaarup.