29-10-2020 KUN Brevet til advokatnævnet i sagen 1932-2020. med kopi af brev til Lundgrens 29-10-2020. Lundgrens advokat partner Dan Terkildsen ses ikke at have afgivet de afsluttende bemærkninger 12-10-2020.

29-10-2020 skriver til advokatnævnet i sagen 1932-2020 Lundgrens advokat partner Dan Terkildsen har ikke modtaget de afsluttende bemærkninger fra 12-10-2020.

 

KUN Brevet til advokatnævnet i sagen 1932-2020. med kopi af brev til Lundgrens 29-10-2020.

Lundgrens advokat partner Dan Terkildsen ses ikke at have afgivet de afsluttende bemærkninger 12-10-2020.

 

Link til video med beviser for at Jyske Bank koncernen laver dokument falsk og bedrageri.

 

Vedr. klagers afsluttende bemærkninger fra 19-09-2020.

Og det svar Lundgrens partner, Dan Terkildsen den 08-09-2020. har afgivet til advokatnævnet.

Samt klagen Bilag 233. fra 05-06-2020.

 

Carsten skriver her om Finanstilsynets regler, om tilladelse til bankdrift, der står faktisk at Jyske Banks bestyrelse skal afsættes, ved bedragrisk eller svigagtig optræde. Medlemmerne af Jyske Banks bestyrelse og direktion skal opfylde kravene til egnethed og hæderlighed, for at Jyske Bank A/S kan have tilladelse til bankdrift. Medlemmerne i Jyske Banks bestyrelse skal også have et tilstrækkelig godt omdømme og kunne udvise hæderlighed, integritet og tilstrækkelig uafhængighed ved varetagelsen af hvervet eller stillingen. Medlemmerne i Jyske Banks bestyrelse må ikke må være pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde. Driver Jyske Bank en Landsskadelig eller samfundsskadelig virksomhed. ER DET DERFOR FINANSTILSYNET NÆGTEDE AT UNDERSØGE JYSKE BANK A/S Jyske Bank A/S overholder ikke Finanstilsynets regler, for at have tilladelse til at drive bankforentning i Danmark, hvorfor sagen ser ud til at være politisk, som en efterforsker fortæller telefonisk til offeret. I forhold hvor bestyrelsen som dem i Jyske Bank A/S. Der sammen er samlet i forening, og som støtter op om Jyske banks fortsatte bedrageri mod bankens kunde, vil det kun være naturligt for Finanstilsynet at gribe ind, og her afsætte Jyske Banks samlede bestyrelse. For derefter at sætte Jyske Bank A/S under tilsyn, til der kan findes og indsættes en hæderlig ledelse / bestyrelse i Jyske Banks koncern.

29-10-2020. Skriver til advokatsamfundet For at spørger om Dan Terkildsen Lundgrens advokater har afgivet deres afsluttende bemærkninger 12-10. Samt at der nu 21-10-2020 er modtaget en kasse med bilag.

Med kopi af brevet til Lundgrens Partnere.

Carsten skriver her om Finanstilsynets regler, om tilladelse til bankdrift, der står faktisk at Jyske Banks bestyrelse skal afsættes, ved bedragrisk eller svigagtig optræde. Medlemmerne af Jyske Banks bestyrelse og direktion skal opfylde kravene til egnethed og hæderlighed, for at Jyske Bank A/S kan have tilladelse til bankdrift. Medlemmerne i Jyske Banks bestyrelse skal også have et tilstrækkelig godt omdømme og kunne udvise hæderlighed, integritet og tilstrækkelig uafhængighed ved varetagelsen af hvervet eller stillingen. Medlemmerne i Jyske Banks bestyrelse må ikke må være pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde. Driver Jyske Bank en Landsskadelig eller samfundsskadelig virksomhed. ER DET DERFOR FINANSTILSYNET NÆGTEDE AT UNDERSØGE JYSKE BANK A/S Jyske Bank A/S overholder ikke Finanstilsynets regler, for at have tilladelse til at drive bankforentning i Danmark, hvorfor sagen ser ud til at være politisk, som en efterforsker fortæller telefonisk til offeret. I forhold hvor bestyrelsen som dem i Jyske Bank A/S. Der sammen er samlet i forening, og som støtter op om Jyske banks fortsatte bedrageri mod bankens kunde, vil det kun være naturligt for Finanstilsynet at gribe ind, og her afsætte Jyske Banks samlede bestyrelse. For derefter at sætte Jyske Bank A/S under tilsyn, til der kan findes og indsættes en hæderlig ledelse / bestyrelse i Jyske Banks koncern.

29-10-2020 skriver til samtlige partnere i Lundgrens advokater, at kassen med bilag der blev bedt om første gang 24-09-2019 ved Bilag 143. Nu er modtaget.

 

Opfordring 1. i klagen over Partner i Lundgrens advokater. Sags nr. 2020-1932. - Opfordring 1. Dan Terkildsen opfordres til at dokumentere at Lundgrens inden fremlæggelsen af processkrift 2. den 2 september 2019. kl. 22.00 til domstolen. At Dan og eller øvrige ansatte i Lundgrens, har sikret sig at få klientens godkendelse, på det af Lundgrens fremlagte er klagers anbringer og påstande, samt vidner. - Med henvisning til klagers henvendelser som eks. Bilag 38. 40. ”41”. 69. 70. 106. 107. 104. 114. 115. 117. 129. 130. - Særligt i Bilag 114. og Bilag 115. Skriver klager meget klart at Lundgrens "Emil Hald Vendelbo Winstrøm. ikke måtte fremlægge noget til retten, uden klagers godkendelse. Derfor Opfordres Dan Terkildsen til at dokumentere at klager har godkendt det Lundgrens 02-09-2019 har fremlagt domstolen, forud for fremlæggelsen. Kan eller vil Dan Terkildsen ikke dokumentere dette, må det ligges til grund at Lundgrens advokater, ved partner Dan Terkildsen direkte, og helt bevidst har modarbejdet klager.

Opfordring 1. i klagen over Partner Dan Terkildsen i Lundgrens advokater. Sags nr. 2020-1932. – Opfordring 1. Dan Terkildsen opfordres til at dokumentere at Lundgrens inden fremlæggelsen af processkrift 2. den 2 september 2019. kl. 22.00 til domstolen. At Dan og eller øvrige ansatte i Lundgrens, har sikret sig at få klientens godkendelse, på det af Lundgrens fremlagte er klagers anbringer og påstande, samt vidner. – Med henvisning til klagers henvendelser som eks. Bilag 38. 40. ”41”. 69. 70. 106. 107. 104. 114. 115. 117. 129. 130. – Særligt i Bilag 114. og Bilag 115. Skriver klager meget klart at Lundgrens “Emil Hald Vendelbo Winstrøm. ikke måtte fremlægge noget til retten, uden klagers godkendelse. Derfor Opfordres Dan Terkildsen til at dokumentere at klager har godkendt det Lundgrens 02-09-2019 har fremlagt domstolen, forud for fremlæggelsen. Kan eller vil Dan Terkildsen ikke dokumentere dette, må det ligges til grund at Lundgrens advokater, ved partner Dan Terkildsen direkte, og helt bevidst har modarbejdet klager.

 


 

Til advokatsamfundet.    – 29-10-2020

Kronprinsessegade 28.  –   Q post

1306 København K

 

Vedr. Klage over Lundgrens Advokat selskab.  -Klager Carsten Storbjerg Skaarup

Ved Partner Dan Terkildsen  ———————- Sagen 2020-1932. af 05-06-2020

 

Tuborg Boulevard 12.     –   Søvej 5.

2900 Hellerup.  ————– 3100 Hornbæk

35252535         ————-  22227713

 

I forbindelse med klagen, rykkede jeg første gang i fremlagte Bilag 143. den 24-09-2019 Dan Terkildsen for de dokumenter Lundgrens har tilbageholdt, kasse med bilag er nu returneret 15-10-2020.  

Dan Terkildsen besvarede ikke mine seneste 2 mails eller henvendelse på sms 15-10-2020, med oplysning hvortil mine bilag skulle afleveres, derfor jeg 16-10-2020 har skrevet til samtlige partnere i Lundgrens, og oplyst dem om klagen, det er først efter brevet til de øvrige advokater, vi her 21-10-2020 har modtaget kassen med bilag retur. (der formodes ikke at mangler noget.) Jeg har orienteret min nye advokat at bilagene nu er modtaget.)

 

I forbindelse med at Dan Terkildsen havde afsluttende bemærkninger 12-10-2020, til mine afsluttende bemærkninger 19-09-2020 med mine opfordringer, jeg har ikke modtaget en kopi af disse bemærkninger, hvis der er svaret.

 

Skulle der være noget i min klage 05-06-2020 eller opfordringer 19-09-2020 der giver anledning til spørgsmål, i det min ordblindhed kan gøre noget af det jeg skriver kan være mindre forståeligt, jeg står naturligvis til rådighed på 40333400 – 22227713, håber dog at klagen samlet set er skrevet klart og tydeligt.

 

Kopi af brev sendes til Lundgrens Tuborg Blvd. 12, 2900 Hellerup kvit. for kassen med bilag er modtaget.

 

Mvh

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5. 3100 Hornbæk

 


 

Lundgrens advokater   TIL Alle Partnere        –  29-10-2020

Tuborg Boulevard 12

2900 Hellerup.                 – ————————- Klagen advokat nævnet 1932-2020

——————————–Klage over Partner Dan Terkildsen

 

I forbindelse med klagens Bilag 143. 24-09-2019 hvor jeg førstegang bad om at få mine bilag retur, er kassen med bilag modtaget 21-10-2020. efter jeg skrev til partnerne og bad jer læse klagen af 05-06-2020 og mine afsluttende bemærkninger af 19-09-2020.

 

Det er også meddelt advokat nævnet, d.d. at kassen med bilag som jeg også ved kopi til advokatnævnet rykkede for 13-08-2020, nu er modtaget.

 

 

Giver noget af det jeg har skrevet omkring sagen og klagen over Lundgrens på Banknyt.dk nogle spørgsmål, eller har i noget i gerne vil have rettet, så skal i ikke tøve med at kontakte mig på 22227713, så vi sammen Uden Dan Terkildsen kan gennemgå eventuelle rettelser, såfremt det måtte være fejlagtige oplysninger på siden.

Skulle der være nogle misforståelser eller fejl i noget som helst, så kontakt mig venligst telefonisk.

 

 

Kopi af brevet 16-10-2020. der er markeret et par små rettelser, disse er understreget og fremhævet

 

 

Mvh Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5. 3100 Hornbæk.

 

22227713