Danmark er et stort korrupt land. Når selv Finanstilsynet og Erhvervs styrelsen vil forsøge at stoppe min ytringsfrihed, at have vedtægter der handler om at stoppe Jyske Banks bedrageri mod bankens kunder, og i vedtægter gør opmærksom på at Lundgrens Advokatfirma er korrupt, da Jyske Bank bestak Lundgrens advokater for ikke at fremlægge klientens svig påstand mod Jyske Bank

19 februar 2022. Kl. 17.29 Det er sendt  i en mail.

Til Statsministeriet Mette Frederiksen  stm@stm.dk

Og

Jyske Bank ved CEO Anders Christian Dam direktion@jyskebank.dk Med flere.

Har i noget i ønsker rettet eller måske tilføjelser til dagbogen www.banknyt.dk i denne sag, nu også om den danske stat som medvirkende, til at dække over de strafbare handlinger som Jyske Bank står bag, så må i gerne svare.

Hej med jer i Jyske Bank og den danske stat, statsminister Mette Frederiksen og Statsministeriet samt Finanstilsynet med flere.

Syntes i det her er morsomt, siden i griner af mig, nu i ved i står sammen mod danskernes retssikkerhed, og har angrebet god advokat skik.

Har i rettelser til mine opslag, eller vil i prøve med dialog så er mit telefonnummer stadig +4522227713

Så ring jeg bider ikke, men inden jeg starter næste kampagne mod Jyske Bank og Lundgrens, så har i stadig mulighed for at mødes med mig, så er der bare tale om mindre misforståelser, kan det nemt rettes.

SAMTALE FREMMER FORSTÅELSEN

Og Anders Dam du har stadig mulighed for at kontakte mig, så vi sammen kan se om der bare er sket noget Jyske Bank kan rette op, ellers så fortsætter jeg, med kampagner på udenlandske hjemmesider, hvor jeg gør den danske stat, ansvarlig, eller medansvarlig for at dække over danske banker, der som Jyske Bank står bag omfattende kriminalitet, eller strafbare handlinger om i vil, samt at dommer i Danmark dækker over de korrupte danske advokater, der som Lundgrens advokater har taget mod bestikkelse fra Jyske Bank, for ikke af fremlægge klientens sag mod Jyske Bank for domstolen.

Alt sammen ved i, og det står på www.banknyt.dk

I MÅ HAVE DET SVÆRT MED JERES TROVÆRDIGHED, NÅR I ALLE SÅDAN SET ER MEDVIRKENDE TIL DANSKE BANKER FORTSAT KAN BEDRAGE DANSKE OG UDLANDSKE VIRKSOMHEDER.

SÅ NATURLIGT TAGER DEN DANSKE NATIONALBANK OGSÅ EN CHANCE, VED AT HAVE MED KUNDER, DER ER KRIMINELLE, ALTSÅ FLERE GANGE HAR OVER TRÅDT STRAFFE LOVENS BESTEMMELSER.

I skal ikke tro bare fordi i er store, og nægter dialog, at det er måden at se bort fra det jeg siden 2016. Kontinuerlig har skrevet på www.banknyt.dk

Jeg ønsker kun dialog, og det her er et vink med en vognstang, at Danmark har et stort problem med korruption/ bestikkelse og kammerateri, magtmisbrug blandt Danmarks største virksomheder så som Jyske Bank og Lundgrens advokater, hvilket den danske stat er blevet involveret meget kraftigt i, hvad enten i vil det, eller ej.

Det kræver kun at Jyske Bank og Anders Christian Dam ønsker jeg stopper mine kampagner, så lukker vi den her, inden det vokser yderligere, og det bliver en skandale for også den danske stat.

 

I kan ikke tie mig ihjel og så håbe at Lundgrens og Jyske Banks sammen arbejde, med at skjule brugen af dokument falsk, korruption, bedrageri det bør i vide nu.

Hvis jeg gør noget som jeg ikke må, vil i så hjælpe mig til at få rettet op, tænker på brevet som Lund Elmer Sandager Advokater ved Philip Baruch sendte til Lundgrens advokater den 1 februar 2019. Hvilket Dan Terkildsen dog skjulte for mig.

Med venlig hilsen

Carsten Storebjerg Skaarup

3100. Hornbæk DK

22227713

indsat Top fra  www.banknyt.dk

Er sendt i mail 19 februar 2022. Kl. 17.29

til

Statsministeriet • stm@stm.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
fm@fm.dk
Justitsministeriet • jm@jm.dk
post@domstolsstyrelsen.dk
Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
postkasse@advokatsamfundet.dk
Dan Terkildsen Lundgren Advokater • DAT@lundgrens.dk
martin.nielsen@jyskebank.dk
direktion@jyskebank.dk

CC:

kmj@atp.dk
kf@nationalbanken.dk
nationalbanken@nationalbanken.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
Erhvervsstyrelsen • specialist@erst.dk

Denne her side handler om hvor meget korruption og kammerateri der findes i Danmark.

A.P.Møller A/S, LEGO A/S, ATP Pension, PFA Pension, B&O A/S, Vestas A/S, Politi, Folketinget, JYSKE BANKS PENSIONSTILSKUDSFOND, AndersChristianDam JyskeBank, Anette Kirkeby, Atp, Birgit Buch Thuesen, Casper Dam Olsen, Dan Terkildsen, Danish Civil Defense, Danish Ministry of Finance, Danish Parliament, Danmarks billigste Bank, Danmarks nationalbank, danmarks største svindler, direktion@jyskebank.dk, find jyske bank, Fundamentet i Jyske Bank, Gratis billeder af Jyske Bank bil, Jeanett Kofoed-Hansen, juridisk@jyskebank.dk, Jyske Bank, Jyske Bank A/S, jyske bank århus, jyske bank bil, Jyske Bank biler, jyske bank billån, Jyske Bank Huslån, jyske bank lån, kristian ambjørn buus nielsen, Mette Marie Nielsen, Nicolai Hansen, Philip baruch

Is it a criminal offense for the Danish state to cover up a criminal Danish bank’s, or is it completely normal in Denmark.

At Den danske stat, herunder Folketinget, Regeringen, Statsministeriet, Finansministeriet, Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, den danske Nationalbank, Justitsministeriet, Statsminister Mette Frederiksen, samt tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, Politiet, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen, Dommer som Kurt Rasmussen i Advokat nævnt, Søren Ejdum der han undladt at citere vidner korrekt, Advokat samfundet ved Martin Lavesen, der er managing partner i DLA Piper advokater, alle har medvirket i et eller andet omfang for at dække over, at Jyske Banks ledelse sammen i foreningen har medvirket til Jyske Banks bedrageri, for at skjule brugen af dokument falsk, hvorfor Jyske Bank bestak Lundgrens advokater, under dække af returkommission, for at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge klientens svig og falsk påstande imod Jyske Bank A/S.

Disse 6 banker Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRFkredit og Sydbank skal ikke overholde dansk lovgivning, som giver frikort til danske banker, for at begå økonomisk organiseret kriminalitet, såsom bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig, grov udnyttelse, og bruge bestikkelse vel og mærket uden at staten statsministeriet eller de danske myndigheder og institutioner vil blande sig. Og når hele Christiansborg med alle poliktikerene og Statsministeriet ved Mette Frederiksen har givet tilladelse til at banker gerne må lave groft udnyttelse, og kriminalitet uden at måtte udsættes forefterforskning og strafforfølgning, så er det en angreb på danskernes retssikkerhed, derfor skal andre nationer og udenlandske virksomheder vide, at den danske stat, samt regeringen ved statsadvokaten Mette Frederiksen, bevidst dækker over den kriminalitet, som danske banker laver.

Mette Frederiksen, what will you and the the Ministry of State do, when you and Christiansborg have been presented with clear evidence?Ö

That one of these 6 banks is Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRFredit and Sydbank.

Has forged documents, fraud, exploitation, deception, mandate fraud, and has paid Lundgren’s lawyers a bribe, so that Lundgren’s Dan Terkildsen was not allowed to present the plaintiff’s fraud allegations against Jyske Bank.

What will the Danish state and 
I have been writing continuously as of February 2, 2022.

You can read the email here in the LINK. to the Prime Minister’s Office, the Ministry of Finance, the Ministry of Justice, the Danish Financial Supervisory Authority, the National Bank, the Public Prosecutor’s Office and more.

No later than 1 February 2022. I shared with the Prime Minister, among others, these 2 emails. with copy

Mail LINK. www.storbjerg.dk.
And
Mail LINK. www.banknyt.dk 

Since no one has rejected this 

If I get a reply to the email of 02-02-2022. to the Prime Minister’s Office, the Ministry of Justice, the Ministry of Finance, the Danish Financial Supervisory Authority, the politicians at Christiansborg, the prosecution, the National Bank and more here.

The Board of Directors of the National Bank of Denmark, Prime Minister Mette Frederiksen, Minister of Finance Nicolai Halby Wammen and Minister of Justice Nick Hækkerup and the Board of the Danish Financial Supervisory Authority all know very well that Jyske Bank’s license to operate must be revoked from Jyske Bank. in Denmark.

My fight to stop the corruption that governs Denmark naturally continues, as I all know I want a dialogue with CEO Anders Christian Dam, as he must be able to account for Jyske Bank’s actions, and perhaps even correct it.

Lundgrens advokater der reelt 30 januar 2018. fik til opgave, at føre og fremlægge klientens sag mod Jyske Bank A/S, hvor flere svig forhold gøres gældende, hvilket de illoyale Lundgrens advokater undlod at fremlægge for retten.

Lundgrens advokater skjulte også, at Lundgrens advokater efterfølgende at de var blevet ansat til at fremlægge klientens svig påstand mod Jyske Bank, selv var blevet ansat af Jyske Bank, hvilket Højesterets dommer Kurt Rasmussen ikke kan se er nogle overrædelse af god advokat skik.

Dommer Kurt Rasmussen kan heller ikke se, at det er en overtrædelse af god advokat skik, at Lundgrens advokater ikke oplyser, eller ville oplyse klienten noget om, at Lundgrens advokater nu også har en stor million opgave fra Jyske Bank A/S.

Læs hele klagen 05-06-2022. og se bilag der viser hvordan Jyske Bank bestak Lundgrens advokater til at modarbejde sag mod Jyske Bank for million bedrageri, blev fremlagt for domstolen.

Og det selv om Lundgrens advokater allerede tidligere var blevet ansat, til at fremlægge klientens svig og falsk påstande imod Jyske Bank.

Hvilket blandt andet mindst Domstolsstyrelsens ansatte, Højesterets dommer Kurt Rasmussen slet ikke kan se er en overtrædelse af god advokat skik.

Advokat nævnt udtaler, det er advokaten, her i sagen Partner Dan Terkildsen der alene bestemmer hvad er bedst for klienten, og når Lundgrens Advokatfirma ved Partner Dan Terkildsen, ikke fremlægger klientens svig og falsk påstande imod sagsøgte Jyske Bank, og det at Lundgrens advokater ikke ville oplyse klienten noget om, at Lundgrens advokater også har fået en million stor opgave fra sagsøgte Jyske Bank, samt at Lundgrens advokater ikke ville lade klienten se og godkende hvad Lundgrens advokater lavede, samt at Lundgrens advokat firma heller ikke ville udlevere klienten en kopi af sidste processkrift, således klienten ingen mulighed havde for at se hvad Lundgrens advokater fremlagde i sagsøgerens sag mod Jyske Bank.

Alt dette finder Domstolsstyrelsens Højesterets dommer Kurt Rasmussen, heller ikke er nogle overrædelse af god advokat skik.

Dommer Kurt Rasmussen og de øvrige medlemmer af advokat nævnt, som skal sikker at danske advokater ikke er korrupte, og at advokater skal varetage klientens retssikkerhed, mener at Lundgrens advokater har lavet et stort arbejde, og at Lundgrens regning på 232.000 DKK er en rimelig regning, på trods af at sagsøger måtte starte forfra, efter der skulle findes en ærlig advokat først.

Lundgrens advokater, har sagsøgt klienten, “sagsøger” og vil have 232.000 DKK for at have modarbejde klientens svig påstand mod Jyske Bank A/S blev fremlagt for domstolen, efter som det domstole altså også Domstolsstyrelsen har fået betændelse, og ikke selv har vist noget ønske om at stoppe kammerateri og korruption i Danmark.

Vil denne sag som også Jyske Banks advokater har anlagt mod sagsøger, næppe kunne afgøres i dansk domstol, så snart sagen er færdig i byretten og landsretten vil sagen blive fremsendt til den europæiske domstol.

Sagen handler reelt om at den danske stat og myndighederne, herunder Statsministeriet og Justitsministeriet samt Domstolsstyrelsen, med flere har medvirket til at Korruption og bestikkelse samt kammerateri i Danmark kan fortsættes.

Når Finanstilsynet, der skal være vagthund, selv er medvirkende, til at dække over de store korrupte advokat virksomheder, som at Lundgrens advokater valgte at tage imod, den million store bestikkelse, som Jyske Bank A/S betalte Lundgrens advokater for ikke at fremlægge klientens svig påstand mod Jyske Bank.

Så skal vi kikker nærmere på bestyrelsesmedlemmerne bag, og se hvordan kammerateri i Danmark hænger sammen, og det på aller højeste plan.

I den forbindelse er der flere som har sagt, at der skal en kampagne til, for at oplyse om det korrupt Danmark, og det er forslået at starte en international virksomhed, uden for Danmark, der skal have vedtægter som dem der i dag for over 210 dage siden blev anmeldt til erhvervs styrelsen, men stadig ikke er blevet registreret.

Anders Christian Dam Ordførende direktør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Niels Erik Jakobsen Niels Erik Jakobsen Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Per Skovhus Per Skovhus Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Peter Schleidt Peter Schleidt Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Benny Laibach Pedersen Benny Laibach Pedersen Direktør Afdeling:Kredit E-mail:benny-pedersen@jyskebank.dk Bo Ancher Christensen Bo Ancher Christensen Direktør Afdeling:Forretningsservice E-mail:bac@jyskebank.dk Birger Krøgh Nielsen Birger Krøgh Nielsen CFO Afdeling:Økonomi E-mail:birger-nielsen@jyskebank.dk Carsten Tirsbæk Madsen Carsten Tirsbæk Madsen Adm. direktør Afdeling:JR Direktion E-mail:ctm@jyskerealkredit.dk Erik Gadeberg Erik Gadeberg Managing Director Afdeling:Capital Markets E-mail:gadeberg@jyskebank.dk Erik Qvirin Hansen Erik Qvirin Hansen Direktør Afdeling:Kommunikation og marketing E-mail:eqh@jyskebank.dk Finn Bødker Knudsen Finn Bødker Knudsen Direktør Afdeling:Ejendomme E-mail:fbk@jyskebank.dk Ivan Stendal Hansen Ivan Stendal Hansen Direktør Afdeling:Private Banking E-mail:ivan-hansen@jyskebank.dk Jes Rosendal Jes Rosendal Direktør Afdeling:Jyske Bank Privat E-mail:jes.rosendal@jyskebank.dk Knud Nørbo Knud Nørbo Direktør, HR Afdeling:HR E-mail:noerbo@jyskebank.dk Lars Waalen Sandberg Lars Waalen Sandberg Direktør Afdeling:Forretningskoncepter E-mail:sandberg@jyskebank.dk Peer Roer Pedersen Peer Roer Pedersen Direktør Afdeling:Risiko E-mail:prp@jyskebank.dk Martin Skovsted-Nielsen Martin Skovsted-Nielsen Juridisk Direktør Afdeling:Juridisk E-mail:martin.nielsen@jyskebank.dk Rune Møller Rune Møller Direktør Afdeling:Jyske Bank Erhverv E-mail:rune@jyskebank.dk Klaus Naur Klaus Naur Adm. Direktør Afdeling:JF Direktion E-mail:naur@jyskefinans.dk Hanne Birgitte Møller Hanne Birgitte Møller Funktionsdirektør Afdeling:Koncerndirektionssekretariatet E-mail:hbm@jyskebank.dk Jyske Banks historie Fra hvordan det hele startede i 1967 og frem til i dag. Læs historien Fundamentet Stammen i Jyske Bank - koncernens værdier, vision og strategi. Læs Fundamentet For pressen Forside Om Jyske Bank Organisation Koncernledergruppe Søg Søg Om Jyske BankBliv kundeIRBæredygtighedKarrierePresseHvidvaskFinanstilsynet Privat Bolig Bil Investering Pension Konti Kort Betaling Lån Bank for børn Unge under 18 år Unge over 18 år Valuta Netbank Apps Priser Sikkerhed Tilmeld nyhedsbrev Erhverv Lokale virksomheder Landsdækkende virksomheder Internationale virksomheder Branchespecialer Cash Management Risk Management Finansiering Netbank Firmakort Konti Investering Pengemarkedssatser Private Banking Formueplan Investering Bolig i udlandet Finansnyt Aktiekurser Obligationskurser Valutakurser FinansnytPlus Andre sites investor.jyskebank.com jyskebank.com jyskebank.tv jyskecapital.com jyskefinans.dk jyskemarkets.com jyskerealkredit.dk plus.jyskebank.dk

Bilag 170. 21-06-2018. s.3-5.
Lundgrens rådgiver Jyske Bank i million handel, og skal samtidig for klient fører en svig og Falsk mos Jyske Bank.

Klage Bilag 12. 21-06-2018. s.1 til 5. Lundgrens oplyser på deres hjemmeside har givet Jyske Bank rådgivning i en trecifret million handel

AT DET NU ER 211 DAGE SIDEN JEG ANMELDER VEDTÆGTS ÆNDRINGER.

Jeg vil senere dele vedtægterne med dig.

REGISTRERING SOM IKKE ER REGISTRERET INU ?

Tænker at det har været for at hindre mine lovligt vedtaget vedtægterne længst muligt.

Som er at oplyse om Jyske Banks brug dokumentfalsk, bedrageri, bondefangeri og bestikkelse, samt at have til formål at oplyse at Lundgrens advokater er korrupt, da Lundgrens advokater har taget mod en million stor bestikkelse, skjult under dække af returkommission fra Jyske Bank.

Du kan læse mere om de korrupte Lundgrens advokater og den kriminelle danske bank, Jyske Bank, hvilket de danske myndigheder sammen dækker over, eftersom at Folketinget har vedtaget at banker som Jyske Bank, ikke må gå konkurs.

This page is about Denmark being largely controlled by corrupt lawyers as Lundgrens, and criminal banks as Jyske Bank, and incompetent judges like Kurt Rasmussen who chose to cover up the crime of the powerful friends, it started 17 May 2016, where I first wrote directly to Jyske Bank Anders Christian Dam, and wrote I think I am exposed to a huge fraud, it should turn out that I was right, but that also the management of Jyske bank want the bank to deceive the customers the bank could I did not know, this little battle has developed to promote information that the Danish state by cooperating with criminal banks, and that the state covers this matter, by counteracting the victim of banks’ crime can get help, and that I as a victim of organized crime in Denmark myself must fight this unequal struggle, against this Danish bank which the Danish state and the authorities as well as the government cover.

You probably ask yourself , why the Danish state by the authorities, all covers the Danish banks’ crime.

The reason is quite simple, because in 2013 the politicians at Christiansborg, and with the Ministry of Business and Growth, decided that, among other things, Jyske Bank should not go bankrupt.

And If the Jyske bank is responsible, for the Jyske bank’s fraud and false crimes, and the bank’s many others criminal acts.

The Financial Supervisory Authority will be forced to revoke Jyske Bank’s license to conduct banking business in Denmark.

Which is why the Danish bank Jyske Bank is highly likely go bankrupt.

And therefore the Danish state, through the authorities, therefore still cover the crime, that Jyske Bank actively had exposed their customers to.

The criminal Jyske bank, and of course through the management of Jyske Bank by CEO Anders Dam, covers well that the Danish state and also the Danish Financial Supervisory Authority will continue to cover the largest criminal Danish banks.

The management know for sure, that the Danish state covers the crime of the Danish banks, which Jyske Bank exploits, read the post 30-10-2021. here. And the link Storbjerg.dk and Banknyt.dk here.


Hvis Statsminister Mette Frederiksen, og Statsministeriet sammen med Finanstilsynet og flere myndigheder holder op med at dækker over, de strafbare handlinger som Jyske Bank står bag, vil Jyske Bank bliver frataget deres tilladelse til at drive finansiel virksomhed i, hvorfor der er stor sandsynlighed for at.

JYSKE BANK GÅR KONKURS.

Det er hvad den danske stat og samlede myndigheder ønsker at forhindre, ved selv at medvirke til at dække over Jyske Banks bedrageri og sammen med Advokat nævnt der har skudt god advokat skik til jorden, for også at dække over de korrupte Lundgrens advokater der har været medvirkende til at modarbejde klientens retssikkerhed, og medvirke til ikke at fremlægge klientens svig påstand mod Jyske Bank.

I vore nye kampagne mod Jyske Bank, og for at advare mod Lundgrens advokater, er denne bil indkøbt, har du tekst forslag så sms dem gerne til mig på +4522227713.

Den danske stat og myndighederne herunder Statsministeriet, Finansministeriet, statsminister Mette Frederiksen som er bevidst om at Danmark har et problem med korruption i dansk banker, Finanstilsynet og Jyske Bank samt Lund Elmer Sandager Advokater og Lundgrens advokater med flere kan nævnes.

Vil du være med til at designe denne her bil, PS, der er glas tag.

Den danske stat, herunder Folketinget, Regeringen, Statsministeriet, Finansministeriet, Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, den danske Nationalbank, Justitsministeriet, Statsminister Mette Frederiksen, samt tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, Politiet, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen, Dommer som Kurt Rasmussen i Advokat nævnt, Søren Ejdum der han undladt at citere vidner korrekt, Advokat samfundet ved Martin Lavesen, der er managing partner i DLA Piper advokater, alle har medvirket i et eller andet omfang for at dække over, at Jyske Banks ledelse sammen i foreningen har medvirket til Jyske Banks bedrageri, for at skjule brugen af dokument falsk, hvorfor Jyske Bank bestak Lundgrens advokater, under dække af returkommission, for at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge klientens svig og falsk påstande imod Jyske Bank A/S.

Den nye Jyske Bank bil
Vil du være med til at lave tekst som fanger blikket.

Mail til erhvervs styrelsen fredag 18 februar 2022.

Erhvervsstyrelsen.

Jeg har modtaget svaret på min  henvendelse I går om aktindsigt.

Jeg kan konstatere at jeg ikke må se arbejdes gangen, og derfor ikke kan få indsigt i hvorfor det til dato har taget 211 dage at foretage en registrering af ny adresse, ny direktør og ændret vedtægter.

Jeg har modtaget kopi af egne bilag, men intet fra Erhvervsstyrelsens interne korrespondance, der kunne begrunde hvordan det det kan tage 211. dage at lave en simpel registrering.

Tænker at det har et sammenhæng, med at Finanstilsynet, som Erhvervsstyrelsen har rettet henvendelse til, og at finanstilsynet selv er direkte medvirkende til at dække over Jyske Banks mange strafbare lovovertrædelser, hvorfor det er Finanstilsynet der har blokeret og bremset min registrering.

Selv om disse har været lovligt vedtaget.

Kan du fortælle om det er Finanstilsynet som har blokeret min registrering.

Mine vedtægterne er for at oplyse om Jyske Banks brug dokumentfalsk, bedrageri, bundefangeri og bestikkelse, samt at have vedtaget at oplyse at Lundgrens advokater er korrupte.

Såfremt disse er uenige står det dem frit for at fører en injurier sag, da jeg er ansvarlig for det der skrives.

Jeg hennleder til grundlovens paragraf 77.

Grundloven står der i §77: ”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene.” Det betyder, at alle har ret til at skrive eller sige, hvad de tænker, men at de samtidig skal sørge for, at det ikke bryder med nogle af de andre love, der gælder i Danmark.

Og

Ytringsfrihed gælder for alle og kaldes derfor for en universel rettighed. Ytringsfriheden er bl.a. beskrevet i Grundlovens §77, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder 

Ytringsfriheden er en grundlæggende forudsætning for et demokrati. Den sikrer, at alle må sige deres mening om, hvordan samfundet skal se ud, uden at blive straffe for det. Uden ytringsfrihed ville der ikke være mulighed for fri meningsdannelse og medbestemmelse for borgerne. Retten til ytringsfrihed er derfor udgangspunktet for de såkaldte politiske rettigheder og fundamentet for forsamlingsfriheden, foreningsfriheden, politisk og offentlig deltagelse, uddannelse og oplysning. Politikere og journalister har en særlig udvidet ytringsfrihed, fordi de i kraft af deres arbejde er med til at debattere samfundsforhold og derigennem sikre demokratiet. Pressen bliver ofte omtalt som demokratiets vagthund.

Jeg har brugt min ytringsfrihed som en del af vedtægterne.

Jeg mener ikke at det må være danske myndigheder som Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynets, der må bremse ytringsfriheden, i at skrive sit formål i sine vedtægterne.

Jeg imødeser at registreringen foretages uden yderligere ophold.

Således jeg kan komme videre i mine forestående kampagner, for at advare andre også imod det kammerateri, der styre danmark for at dække over kriminelle danske banker.

Jeg deler denne mail også med 

CEO Anders Christian Dam Jyske Bank A/S 

Patienter Dan Terkildsen Lundgrens advokater.

Da formål indrager dem og de virksomheder hvori de er ansatte.

Mvh 

Direktør 

Carsten Storbjerg Skaarup 

Søvej 5.

3100 Hornbaek 


Nye vedtægter.

Selskabets formål er at At hjælpe af den lilles
mands kamp mod store danske
organisationer som nægter at overholde
dansk lovgivning, og hjælpe at føre sager
mod personer og selskaber, hvor
ledelsesansvar mod bestyrelsen og
personkredse i Jyske Bank A/S gør sig
gældende, eller hvor bestyrelsen i forening
står bag udførelse af svig, og eller
fortsættelse af svig forretninger, og andre
økonomiske sager. Hovedformål er at hjælpe
virksomheder der har stævnet Jyske bank
som i sagen BS-402/2015-VIB hvor
Lundgrens advokat partnerselskab, januar
2018 blev ansat til at fremlægge klientens
svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S,
deslige med brugen af ond tro. Lundgrens
advokater blev fyret 24 september 2019. efter
det blev konstateret at Lundgrens var blevet
købt af Jyske Bank A/S, for i sagen BS-402
/2015-VIB at skulle skuffe i retsforhold, enkelt
ved at modarbejde klientens sag blev
fremlagt for domstolen, sagen er efter 4 års
kamp, blevet fremlagt 4 maj 2020. som den
SVIG og FALSK sag mod Jyske Bank A/S
hvor gentagende OND TRO gør sig
gældende, selskabet opfordrer kunder i
Jyske Bank A/S, finansielle virksomheder og
aktionærer i Jyske Bank A/S at følge sagen
hovedforhandling 15. 16 og 23 november
2021. Sagen omhandler blandt andet (Svig.)
bedrageri, hvilket er udført gennem
udnyttelse, vildledning, forvildelse, hvor der
er udført flere forhold af (Falsk.)

dokumentfalsk, samt at Jyske Bank A/S har
skjult disse forhold overfor sagsøger og
retten, hvilket igen er sket for at ville skuffe i
retsforhold, at Jyske Bank A/S via deres
bestyrelse og CEO Anders Dam samt Jyske
banks egne advokater, herunder Morten Ulrik
Gade og Lund Elmer Sandager ved Philip
Baruch og Kristian Ambjørn Buss Nielsen
har arbejdet for at dække over at Jyske
Banks ansatte kontinuerligt har løjet over for
bankens kunder. Lund Elmer Sandager
advokater, der gentagende gange har
fremlagt usande og falske oplysninger (i
retsforhold) over for domstolen i sagen, som
har verseret siden 2013. først ved
pengeinstitutankenævnet 328/2013.
efterfølgende fortsat ved domstolen under
sagsnr. BS-402/2015-VIB har
samfundsmæssig interesse, hvorfor dette
selskab skal fremme offentligheden om
Jyske Banks forretningsmetoder. Selskabets
formål er at fremme offentliggørelse af sagen
BS-402/2015-VIB, og vise hvordan Jyske
Bank A/S ved ledelsen & bestyrelsen
arbejder, at den samlede bestyrelse i Jyske
Bank A/S, har ignoreret alle kundes
advarsler, omkring Jyske Banks brug af
dokumentfalsk i bankens svig forretninger
imod bankens kunde, der mindst siden maj
2016. kontinuerligt har rettet henvendelser til
bestyrelsen og koncernledergruppen, som
løbende er blevet orienteret herunder
Bestyrelsen ved CEO Anders Christian Dam
der til dato 1 juli 2021. har nægtet at bringe
Jyske bank svig forretninger til ophør. At
Jyske Bank A/S valgte at ansætte, eller
bestikke Lundgrens advokater til at hjælpe
Jyske Bank A/S. mod at Lundgrens
advokater ikke fremlagde nogle af sagsøgers
svig og falsk anbringer mod sagsøgte Jyske
Bank A/S viser blot at Jyske Banks
fundament er råddent. Lundgrens advokater
var først af sagsøger blevet ansat, alene for
at fremme klientens retssikkerhed, ved at
skulle fremlægge sagsøgers svig og falsk
anbringer mod sagsøgte Jyske Bank A/S,
dette modarbejde Lundgrens advokater, efter
de blev ansat eller bestukket af selv samme
Jyske Bank A/S, hvorfor en klage mod
Lundgrens partner Dan Terkildsen blev
indbragt i klagen 2020-1932. Selskabet

arbejder for at få afsat Jyske Banks
bestyrelse, deriblandt Anders Christian Dam,
og at der bliver iværksat en uvildig advokat
undersøgelse af Jyske Bank A/S
forretningsmetoder, samt at Jyske Bank A/S
sættes under skærpet tilsyn, frem til der ikke
længer er risiko for at Jyske Bank vil udføre
svig, eller benytte sig af falsk i bankens
forretning, imod bankens kunder,
Nationalbanken og Finanstilsynet og
aktionær som ATP, med flere er løbende
holdt orienteret om svig sagen. Selskabets
formål er derudover at hjælpe dem der
ønsker at fører sager mod JYSKE BANK A/S
Samt hjælpe med at fører sager mod dem der
ikke vil betale for et udført stykke arbejde,
samt at give rådgivning til de Bankkunder
der muligvis bliver udsat for svigagtighed,
henvisning til www.banknyt.dk

Her under er den mail som er sendt 16 marts 2022, den bør være med til at Jyske Bank får frataget deres tilladelse til at drive finansiel virksomhed i Danmark.

Is it a criminal offense for the Danish state to cover up a criminal Danish bank’s, or is it completely normal in Denmark.

Jyske Bank har også inddraget den danske stat, og er blevet et problem for retssikkerheden og statsministeriet, så derfor er denne mail sendt til de danske myndigheder og politikere på Christiansborg.

Statsministeriet <stm@stm.dk>, finanstilsynet@ftnet.dk, fm@fm.dk, Justitsministeriet <jm@jm.dk>, REU@ft.dk, folketinget@ft.dk, post@domstolsstyrelsen.dk, Jura og Forretning <jur@domstolsstyrelsen.dk>, postkasse@advokatsamfundet.dk, juridisk@jyskebank.dk, direktion@jyskebank.dk, Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>, martin.nielsen@jyskebank.dk, Kristian Ambjørn Buus-Nielsen <kbn@les.dk>, Philip Baruch <pb@les.dk>, EMW@lundgrens.dk, metnie@danskebank.dk, kmj@atp.dk, saoek@ankl.dk, SAK@ankl.dk, jakob.ellemann-jensen@ft.dk, kf@nationalbanken.dk, nationalbanken@nationalbanken.dk, Postkasse – Klagesagsafdelingen <klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk>, morten.messerschmidt@ft.dk, pernille.vermund@ft.dk, pet@politi.dk

Og Dan Terkildsen Lundgren Advokater som har fået problemet med Jyske Bank til at vokse <DAT@lundgrens.dk>

Samt lidt flere, som i læse længere nede.

I må gerne spørge hvis det jeg skriver ikke giver mening.

Og så siger jeg det igen, og det til jer alle sammen som modtager denne her e-mail, jeg ville heller at vi mødtes som voksne mennesker, og talte sammen, men hvis i mener det i gør er bedst for jer selv og for Danmark, så kan jeg kun fortsætte min kamp for et sundere Danmark.

Mit telefonnummer er her +4522227713
Og min adresse står nederst i denne mail.

Så hvis nogle af jer ønsker at rage kastanjerne ud af ilden, så har jeg ild stangen her, og jeg stille mig gerne til rådighed hvis i, altså Lundgrens advokater og Jyske Bank ønsker at vi får stoppet denne lille morsomme men en meget ulige fight.

Da Jyske Banks ledelse bestak Lundgrens advokater, til ikke at fremlægge klientens svig og falsk sag imod Jyske Bank koncernen, begik Lundgrens advokater en fejl.

At Lundgrens advokater er korrupte kan der ikke drages tvivl om.

Da Lundgrens partner selskab lod sig bestikke af Jyske Bank A/S, var det for at Lundgrens ikke måtte fremlægge vore svig og falsk påstande i vore sag mod Jyske Bank A/S

At Lundgrens advokater nu har sagsøgt, deres tidligere klient, for at få 232.000 dkk og det var for at skade deres egen klient i retsforhold, og for at modarbejde klienten.

Hvilket alt sammen er beskrevet i klagen med 27 klageforhold over Lundgrens.

🤫

LUNDGRENS HAR KUN ET SVAR, HVILKET ER TAVSHED.

Samt at deres partnere som disse har blokere mail, for ikke at få flere oplysninger at den korruption som Lundgrens har modtaget fra Jyske Bank A/S

Martin Lavesen har blokeret min private mail, og at har DLA Piper advokater også, sammen med flere partnere i Lundgrens som disse.

Alle bilag ligger her i klagen fra 05-06-2020 på BANKING NEWS. altså Lundgrens er som jeg skriver er korrupte.

Måske Lundgrens advokater i dag vil forklare sig.
Såfremt grunden til at Lundgrens ikke fremlagde klientens svig og falsk påstande, og ikke ville dele alle processkrifter med klienten, hvis det ikke skyldes at Jyske Bank A/S har bestukket og betalt Lundgrens advokater bestikkelse herfor.

SÅ VIL JEG OPFORDRER LUNDGRENS PARTNERE TIL AT FORKLARE SIG.

https://m.facebook.com/0-Jyske-bank-laver-falsk-rentebytte-til-falsk-underliggende-l%C3%A5n-ved-svig-355265088189333/

16 marts 2022.

Mail til følgende, delt nederst.
Her er video af 14 marts.
Skulle gerne være ALVORLIG, men også lidt morsom.

To the embassies and ambassadors as well as all the nations and the press, this is a warning against large Danish companies such as Jyske Bank and Lundgren’s lawyers in Denmark.

This email is in Danish and sent to the Danish Prime Minister Mette Frederiksen and the government, as well as Jyske Bank CEO Anders Christian Dam.

I write about the organized crime and corruption that takes place in Denmark, and ask the Danish state to stop covering up this organized crime that Jyske Bank and their lawyers and board are behind. And again I write that the Danish Financial Supervisory Authority must revoke Jyske Bank’s license to operate in Denmark, or put Jyske Bank under stricter supervision.

The tone has sharpened and the Danish politicians and officials in the Prime Minister’s Office are urged to stop the Danish government from covering up the criminal Danish bank Jyske Bank.

🧐

Kære alle der modtager denne mail 16 marts  2022. Og jer der er CC på malien

Mailen er direkte til Statsministeriet ved jeres embedsmænd og Statsminister Mette Frederiksen
Samt til Jyske Bank A/S ledelsen og CEO Anders Christian Dam. Samt jeres advokater og juridiske afdeling, samt de medvirkende advokater som Lundgrens advokater og Lund Elmer Sandager advokater.

Hvad har I tænkt jer at gøre ved os kunder, der har dokumenteret flere af Jyske Banks forbrydelser.
Hvad vil myndighederne herunder Finanstilsynet og Statsministeriet ved statsminister Mette Frederiksen gøre ved det.

Læs min mail, og de øvrige mails i har modtaget sammen med en del breve og kasser med bilag også.

🤚

Hvis den danske stat ikke skal fratage Jyske Banks ret til at drive finansiel virksomhed i Danmark.

Så er ved at være i sjette time, stop nu med at dække over Jyske Banks forbrydelser, da i som myndigheder er medvirkende til Jyske Banks fortsatte million bedrageri mod min virksomhed.

Dette er usund for en stat som Danmark der ønsker at fremstå som om at Danmark ikke er korrupt, når jeg skriver at modsatte gør sig gældende.

Jeg kæmper for at stoppe danske bankers brug af dokumentfalsk og bedrageri samt brugen af bestikkelse.

Jeg kæmper også for at stoppe det offentlige kammerateri som også er korruption, og som er til skade for Danmark, og de borger der bor i landet.

I ved alle hvem jeg er og hvilke beviser jeg har både mod Jyske Bank, men også mod Lundgrens advokater samt Lund Elmer Sandager advokater for deres medvirkende til Jyske Banks bedrageri.

Skulle vi ikke hellere mødes og tale sammen, hvis det bare er en misforståelse, så holder jeg op med at skrive flere opslag.

Selv om tonen er skærpet.

Så er denne her mail også et tilbud til dialog.

Valget er jeres.

Hvad vil i gøre ved dem i ikke kan kurre ned i jorden ved jeres kammerateri.

Her under er de 2 seneste opslag, som netop er delt på min private Facebook. Læs og se videoerne.

Med venlig hilsen

Carsten Storbjerg
Søvej 5
3100 Hornbæk
Denmark

 +4522227713

🤭

Video af 14 og 15 marts, 2022.

Er delt i link med folketinget, regeringen, statsminister Mette Frederiksen, Finanstilsynet, Retsudvalget, Finansministeriet, Justitsministeriet, Nationalbanken, Anklagemyndigheden, politiet med flere, da det kommer dem alle ved at Jyske Bank A/S laver bedrageri og dokumentfalsk med mere.

Du kan se de 2 videoer også her på YouTube.

Video af 15 marts https://youtu.be/LNkzqpAUl2M . Facesbook

opslag på min private profil.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10228513352998167&id=1213101334

🤫

Video af 14 marts.
https://youtu.be/mQhQrRsS3z4 . Facesbook

😏

Opslag på min private profil.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10228513346077994&id=1213101334

🤫

Video fra både 14 og 15 marts har sammen tekst som dette opslag, og videoer er alle delt her på YouTube.

Alle videoer kan ses her.
https://youtube.com/channel/UCf1owc-4O07QL21cc5Zn0bQ

🥳

Jeg har gentagne gange også i videoer opfordret blandt andet, Statsministeriet, Jyske Bank, Anders Dam og Jyske Banks advokater som Martin Nielsen, Morten Ulrik Gade, Lundgrens advokater som har hjulpet Jyske Bank med bankens bedrageri som Dan Terkildsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Mette Marie Nielsen, der i dag er ansat i Danske Bank, Lund Elmer Sandager advokater Philip Baruch og Christian Ambjørn Buus Nielsen, Kromann Reumert advokater Jens Steen Jensen, Domstolsstyrelsen og Højesterets dommer Kurt Rasmussen. Samt de personer der for Jyske Bank A/S, stod for den omfattende kriminalitet Jyske Bank udsatte mig og min virksomhed for.

Her nævner jeg Nikolai Hansen og Jeanett Kofoed Hansen der startede bedrageri, og lavede dokument falsk, der efter blev bedraget støttet op af Casper Dam Olsen og Anette Kirkeby, derefter igen blev den grønne slagter i Silkeborg ved Birgit Bush Thuesen taget med.

Der var Birgit Bush Thuesen der ville tage mit hus, og min ejendom fra mig, efter års bedrageri, eftersom, det var lykkedes Jyske Bank ved brugen af løgn, at skjule over for mig, at der intet lån 4.328.000 dkk. var blevet hjemtaget.

😡

Det skal nævnes at Casper Dam Olsen og Nicolai Hansen der ville have pant også i min virksomhed, at Casper Dam Olsen også nærmest grinede da han sagde

SE JEG HAR OGSÅ TAGET PANT I DINE DOMÆNER.

Da Casper Dam Olsen pegede ned på dokument han netop havde krævet underskrevet. Alle nævnte med arbejder har modtaget mail og anmoder om at mail bliver delt både med bestyrelsens medlemmer, samt repræsentantskab i Jyske Bank.

🤐

Sjovt nok forholder alle sig passive på alle mails.

🤔

Ikke en eneste gang har nogle ville svare mig, når jeg har sendt oplysninger og dokumentation for at Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, hvilket ledelsen med CEO Anders Christian Dam står bag.

Nu sender jeg igen en kopi af dette opslag til alle både folketinget regeringen statsminister Mette Frederiksen, og Statsministeriet.

Og med dem Jyske Bank A/S samt bestyrelsen og også repræsentantskabet, samt dem der hjulpet Jyske Bank A/S med bankens bedrageri mod min virksomhed, herunder Lundgrens advokater der af Jyske Bank A/S blev bestukket, og ved returkommission blev betalt for ikke at fremlægge “offeret” klientens svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S

🤫

Men at den danske stat dækker over, og fortsat dækker over de største danske kriminelle virksomheder så som Jyske Bank, er næppe kun i mit tilfælde.

Hvad med alle dem der ikke har krafter til kæmpe mod den korruption og kammerateri der findes i Danmark, så som i Statsministeriet og Justitsministeriet Finanstilsynet Finansministeriet.

Noget statsminister Mette Frederiksen er en del af, når slette Mette selv dækker over de kriminelle danske banker, eftersom Mette Frederiksen aktivt er medvirkende til at dække over organiseret kriminalitet, så er Statsminister Mette Frederiksen da medskyldig. ?

Eller hvad

😨

Hvis man som regeringen og statsminister dækker over kriminalitet, som en Bank den danske regering altså den danske start, og kommunerne bruger, vel vidne at banken har udført og brugt mandat svig, vanhjemmel, udnyttelse, bondefangeri, fuldmagtsmisbrug, bedrageri, bestikkelse, er man så ikke medskyldig.

Jeg er jo bare elektriker, men er Mette Frederiksen og regeringen så ikke medskyldig i Jyske Banks bedrageri, når statsministeren og myndighederne herunder Finanstilsynet og Statsministeriet alle ingurer de mails og breve som de har modtaget kontinuerligt siden 1 maj. 2019.

Breve og mail med beviser og oplysninger der dokumenterer Jyske Banks organiseret kriminalitet, som CEO Anders Christian Dam står i spidsen for.

🧐

Jeg har skrevet et utal af gange siden maj måned 2016.

Og det direkte til Jyske Banks ordførende direktør Anders Christian Dam med ønske om dialog og samtale med CEO Anders Dam der dog ikke ønsker at tale med mig om Jyske Banks brug af dokument falsk og bedrageri, samt anden strafbar kriminalitet.

Mon ikke at Anders Dam har tænkt at kammerateri og korruption nok skal skjule at Jyske Bank er dybt kriminelle.

💩

Da Anders Christian Dam i maj 2016. Nægtede at dokumentere jeg havde lånt de 4.328.000 DKK som Jyske Bank siden 30 december 2008 har hævet 5,32 % i renter af.

Bliver Anders Christian Dam dermed ikke en direkte medvirkende årsag til Jyske Banks organiseret bedrageri mod bankens kunde, altså min virksomhed.

😑

Det er beviseligt at Jyske Bank ved Nicolai Hansen Jyske Bank februar 2010. Løj i mail at lånet 4.328.000 dkk. Var hjemtaget.

Det er bevisligt at Jyske Bank ved Jeanett Kofoed-Hansen i april 2009. har lavet dokumentfalsk og fuldmagtsmisbrug samt egenhændigt har misbrugt en fuldmagt der var udløbet og bortfaldet 20 november 2008.

Og det var til i april 2009 at tinglyse en gæld på 4.328.000 dkk. der aldrig har været hjemtaget.

Det er bevisligt at Jyske Bank ved Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen i januar 2012 løj at det bagvedliggende lån “4.328.000 dkk.” For swappen på 4.328.000 dkk var blevet lavet om. “Omlagt”

Det er bevisligt at Jyske Bank ved Morten Ulrik Gade i 2013 / 2014 har løjet overfor pengeinstitut ankenævnet, at der var et bagvedliggende lån til en rente SWAP.

 Det er bevisligt at Lund Elmer Sandager ved Philip Baruch flere gange har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen, både i 2015 og igen i 2016.

😇

Det er beviseligt at Jyske Banks ordførende direktør Anders Christian Dam, mindst siden maj 2016. har skjult der ikke fandtes noget lån på 4.328.000 dkk.

Selv om Jyske Banks ansatte og advokater har løjet om det modsatte.

Hvilket Jyske Banks ansatte, som Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen løj overfor mig Carsten Storebjerg om i 2010

Og igen i 2012.

Og som Advokat Morten Ulrik Gade løj om overfor pengeinstitut ankenævnet i 2013 / 2014.

Og som Jyske Banks advokat og bestyrelsemedlem Philip Baruch løj om over for domstolen i 2015.

Bankens bedrageri er organiseret, og udført af flere i foreningen, hvorved der er tale om skærpede strafbar handling.

😚

Hvor mange flere mon Jyske Bank udsætter for kriminelle handlinger, Jyske Bank der er er godt kendt som den grønne slagter, hvilket næppe er uden grund.

😏

Jeg beder staten og myndighederne, samt at Folketinget og regeringen, Statsministeriet og statsminister Mette Frederiksen om at drage omsorg for at iværksætte en undersøgelse af Jyske Banks kriminalitet, som jeg har skrevet til alle i folketinget.

Og at regeringen altså at Statsminister Mette Frederiksen drager omsorg for at Finanstilsynet bliver sat til at undersøge den kriminalitet, jeg har fremlagt i flere år

Som at Jyske Bank og deres ledelse står bag organiseret kriminalitet.

🎈

Det handler om befolkningen har nogle retssikkerhed, når danske banker udsætter deres kunder for organiseret bedrageri, og om folketinget samt regeringen har vedtaget at disse store danske virksomheder, herunder banker er fritaget for efterforskningen og strafforfølgning.

Når bankerne som her Jyske Bank A/S bevidst står bag bestikkelse, som i min sag af Lundgrens advokater for at skuffe i retsforhold, samt Jyske Banks brug af dokument falsk, vanhjemmel, fuldmagtsmisbrug, misbrug af bankens adgang til Tinglysningsretten, rets misbrug, bedrageri, udnyttelse, bondefangeri, svig og falsk, og ond tro.

🤪

Jeg inde står personligt for at det jeg skriver er sandheden.

Og jeg stiller gerne op til en offentlig debat på TV, hvor vi kan gennemgå de beviser der bør fratage Jyske Bank retten til at drive finansiel virksomhed i Danmark.

Altså at Jyske Bank A/S fratages retten til at drive bank virksomhed i Danmark.

🥴

Tør
TV 2.
DR
Politikken
Børsen
Ekstra Bladet
BT
Berlingske Tidende

Eller nogle af jer der modtager kopi af dette opslag, anfægte mine beviser, så er i alle sammen velkommen til at interviewe mig.

Men se nu de seneste Videoer fra 14 og 15 marts, 2022.

Er delt i link med folketinget regeringen, statsminister Mette Frederiksen, Finanstilsynet, Retsudvalget, Finansministeriet, Justitsministeriet, Nationalbanken, Anklagemyndigheden, politiet med flere.

Da den her sag og danske skandale kommer det danske samfund ved, og alle dem ved der modtager kopi af mail af 16 marts 2022. Kl. 11.33.

LÆS OG FORSTÅ I TAGET RØVEN PÅ DEN FORKERTE, OG DERFOR FÅR JYSKE BANK EN PÅ KASSEN.

Med meddelelse at Jyske Bank A/S laver bedrageri og dokumentfalsk med mere.

🤗

Jeg har gentagne gange også i videoer opfordret blandt andet.

Statsministeriet, Jyske Bank, Anders Dam og Jyske Banks advokater som Martin Nielsen, Morten Ulrik Gade, Lundgrens advokater der har hjulpet Jyske Bank med bankens bedrageri, så som Dan Terkildsen, Emil Hald Vendelbo, Mette Marie Nielsen, der i dag ansat i Danske Bank, og Lund Elmer Sandager advokater Philip Baruch og Christian Ambjørn Buus Nielsen, Kromann Reumert advokater ved Jens Steen Jensen, Domstolsstyrelsen og Højesterets dommer Kurt Rasmussen.

Samt de personer der direkte for Jyske Bank A/S stod for den omfattende kriminalitet Jyske Bank A/S udsatte mig og min virksomhed for i perioden 2008 / 2022.

Her nævner jeg Nikolai Hansen og Jeanett Kofoed Hansen, der startede bedrageriet, og lavede dokument falsk, der efter blev bedraget støttet op af Casper Dam Olsen og Anette Kirkeby.
Og så blev den grønne slagter i Silkeborg ved Birgit Bush Thuesen taget med.

De grønne slagtere ville tage mit hus og min ejendom fra mig, dette var i 2013 efter års bedrageri.

Da det var lykkedes Jyske Bank ved brugen af løgn, at skjule over for mig, at banken siden 30 december 2008 har hævet 5,32 % i renter ved en rente SWAP eller en rente sikring, for et lån på 4.328.000 DKK

Jeg bliver først efter at have stævnet Nykredit i 2016, oplyst af Mette Egholm Nilsen oplyst, at lånet på de 4.328.000 DKK, aldrig har eksisteret.

🤔

At dommen Kurt Ejdum i sin dom fra december 2021, undlod dele af vidners forklaringer, og dømte at Jyske Bank kan bare beholde hvad banken ved svig og bondefangeri har stjålet fra kunden i Jyske Bank, da det var lykkedes for Jyske Bank i mere end 3 efter bedrageriet startede 30 december 2008.

At både vildlede og lyve overfor kunden, om at kunde havde lånt de 4.328.000 DKK.

DOMMEN BS-402/2015-VIB VISER AT DANSKE BANKER DER LAVER BEDRAGERI, BARE SKAL SKJULE BANKENS KRIMINALITET, I KUN 3 ÅR.

SÅ ER ROVET BANKENS OG SVIG, FALSK, OND TRO, FORVILDELSE, HAR IKKE INDVIRKNING PÅ DEN KRIMINELLE JYSKE BANKS HANDLINGER, OM AFBRYDELSER AF FORÆLDELSESFRIST, VED BANKERS SVIG OG FALSK FORHOLD MOD BANKENS KUNDER.

😖

Det skal nævnes at Casper Dam Olsen og Nicolai Hansen, der også ville have pant i min virksomhed, og at Casper Dam Olsen nærmest grinede, da han i Jyske Bank sagde.

SE JEG HAR OGSÅ TAGET PANT I DINE DOMÆNER.

Da Casper Dam Olsen samtidig pegede ned på dokument han netop havde krævet underskrevet.
Alle nævnte som har medvirket til Jyske Banks økonomiske kriminalitet, direkte eller indirekte, og jer der har arbejdet for at dække over Jyske Banks bedrageri mod min virksomhed.

I har modtaget mail og er anmodet om at mails bliver delt, både med bestyrelsens medlemmer, samt repræsentantskab i Jyske Bank A/S.

🤐

Sjovt nok forholder alle sig passive på alle mails.
HVORFOR TAVSHED ER DET STØRSTE TEGN PÅ AT DER ER NOGET ALVORLIGT GALT.

🤔

Men ikke en eneste gang har nogle ville svare mig, når jeg har sendt oplysninger og dokumentation for at Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, hvilket ledelsen med CEO Anders Christian Dam står bag.

Nu sender jeg igen en kopi af dette opslag til alle både folketinget regeringen statsminister Mette Frederiksen, og Statsministeriet.

Og med dem Jyske Bank A/S samt bestyrelsen og også repræsentantskabet, samt dem der hjulpet Jyske Bank A/S med bankens bedrageri mod min virksomhed, herunder Lundgrens advokater der af Jyske Bank A/S blev bestukket og ved returkommission, altså blev betalt for ikke at fremlægge “offeret” klientens svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S

🤫

Men at den danske stat dækker over, og fortsat dækker over de største danske kriminelle virksomheder, så som Jyske Bank, er næppe kun i mit tilfælde.

Hvad med alle dem der ikke har krafter til kæmpe mod den korruption og kammerateri der findes i Danmark, så som i Statsministeriet og Justitsministeriet Finanstilsynet Finansministeriet.
Noget statsminister Mette Frederiksen selv er en del af, for når slette Mette selv dækker over de kriminelle danske banker, og eftersom Mette Frederiksen aktivt er medvirkende sammen med regeringen, til at dække over organiseret kriminalitet i Danmark.

Så er Statsminister Mette Frederiksen da medskyldig.

Eller hvad. ?

😨

Hvis man som regeringen og statsminister dækker over kriminalitet, som en Bank den danske regering altså den danske start, og kommunerne selv bruger til statens Bank forretninger, vel vidne at banken “Jyske Bank” har udført og brugt mandat svig, vanhjemmel, udnyttelse, bondefangeri, fuldmagtsmisbrug, bedrageri, bestikkelse.

Er man så ikke medskyldig.

Jeg er jo bare elektriker.

Men er Mette Frederiksen og regeringen ikke medskyldig i Jyske Banks bedrageri, når statsministeren og myndighederne herunder Finanstilsynet og Statsministeriet alle ingure de mails og breve som de har modtaget kontinuerligt siden 1 maj. 2019.

Breve og mail med beviser og oplysninger der dokumenterer Jyske Banks organiseret kriminalitet.
Og som CEO Anders Christian Dam står i spidsen for.

🧐

Jeg har skrevet et utal af gange siden maj måned 2016. Og det direkte til Jyske Banks ordførende direktør Anders Christian Dam, med ønske om dialog og samtale

CEO Anders Dam ønsker dog ikke at tale med mig som offer for Jyske Banks million svindel.

Og Jyske Banks bestyrelse vil heller ikke, tale med mig om Jyske Banks brug af dokument falsk og bedrageri samt anden strafbar kriminalitet.

Mon ikke at Anders Dam har tænkt at kammerateri og korruption nok skal skjule at Jyske Bank er dybt kriminelle.

💩

Da Anders Christian Dam i maj 2016. Nægtede at dokumentere jeg som kunde havde lånt de 4.328.000 DKK

Et lån som Jyske Bank siden 30 december 2008 har hævet 5,32 % i renter af, bliver Anders Christian Dam så ikke direkte medvirkende årsag til Jyske Banks organiseret bedrageri mod bankens kunde, altså min virksomhed.

Hvor mange flere mon Jyske Bank udsætter for samme kriminelle handlinger.

Jyske Bank der er kendt som den grønne slagter, hvilket næppe er uden grund.

😏

Jeg beder igen staten og myndighederne, samt at Folketinget og regeringen, Statsministeriet og statsminister Mette Frederiksen om at drage omsorg for, at iværksætte en undersøgelse af Jyske Banks kriminalitet.

Den kriminalitet som jeg har skrevet til alle i folketinget om.

Og at regeringen altså at Statsminister Mette Frederiksen drager omsorg for at Finanstilsynet bliver sat til at undersøge den kriminalitet, som jeg har fremlagt i flere år omhandlende at Jyske Bank og deres ledelse står bag, omfattende svindel mod min virksomhed.

🎈

Det handler om den danske befolkning har nogle retssikkerhed,.når danske banker udsætter deres kunder for organiseret bedrageri.

Og om folketinget samt regeringen har vedtaget at disse store danske virksomheder, herunder banker er fritaget for efterforskningen og strafforfølgning, når disse store danske virksomheder så bankerne, som her Jyske Bank A/S bevidst står bag bestikkelse som i min sag af Lundgrens advokater for at skuffe i retsforhold.

Samt Jyske Banks brug af dokument falsk, vanhjemmel, fuldmagtsmisbrug, misbrug af bankens adgang til tinglysningsretten, rets misbrug, bedrageri, udnyttelse, bondefangeri, svig og falsk, er ond tro.

Jeg inde står personligt for at det jeg skriver er sandheden.

Og jeg stiller gerne stadig gerne op til en offentlig debat på TV.

Hvor vi sammen kan gennemgå de beviser, der klart bør fratage Jyske Bank retten til at drive finansiel virksomhed i Danmark.

🤫

Altså at Jyske Bank A/S fratages retten til at drive bank virksomhed i Danmark.

Tør
TV 2.
DR
Politikken
Børsen
Ekstra Bladet
BT
Berlingske Tidende
Midtjyllandsk avis

Eller nogle af jer andre der har modtaget kopi af dette opslag i en mail, anfægte mie beviser.

Så er i alle sammen mere end velkommen til at interviewe mig, om sagens beviser.

Eller at invitere mig til en debat hvor Jyske Bank A/S og staten er mod mig, og mine beviser mod Jyske Bank A/S samt mod mod Lundgrens advokater der er blevet bestukket af Jyske Bank til ikke at fremlægge klientens svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S.

Og derfor Lundgrens advokater er korrupte.

🤔

Når jeg siger den danske stat og regeringen, skal iværksætte en undersøgelse af mine påstande imod Jyske Bank for bedrageri og bondefangeri, og også mod deres medvirkende advokater som Lundgrens advokater og Lund Elmer Sandager advokater.
Så er det her ret alvorligt.

Det er allerede på nuværende tidspunkt en skandale for retssikkerheden i Danmark.

Og der er en skandale for den danske stat og regeringen, at disse lader danske banker som Jyske Bank A/S lave kriminelt uden at gribe ind.

Og det samtidig med at staten og myndighederne herunder Finanstilsynet og politikerne på Christiansborg er med til at Jyske Banks brug af kriminalitet kan fortsætte.

Luk Jyske Bank A/S

Sæt Jyske Bank A/S under skærpet tilsyn, til der kan findes en bestyrelse som ikke vil medvirke til Jyske Banks bedrageri og dokumentfalsk samt også brugen af returkommission / bestikkelse.

Dette opslag der deles 16 marts. Kl. 11.30 med de danske myndigheder og politikere samt ATP som også gentagne som i 2016 er fremlagt beviser for Jyske Banks bedrageri, og ATP samt deres bestyrelse er derfor blevet opfordret til at sælge ATP’s aktier i virksomheder der som Jyske Bank bevisligt laver kriminalitet.

ATP er stadig et meget stor aktionær i Jyske Bank A/S

 🤫

Opslag og videoer er tilegnet Jyske Bank A/S og CEO Anders Christian Dam.

Der siden vist.19 maj 2016. Har modarbejdet en hver form for dialog med mig Carsten Storebjerg Skaarup.

Samtidig med at Anders Dam har stået bag Jyske Banks fortsatte million bedrageri mod min virksomhed.

DIALOG er stadig en mulighed, men Anders Christian Dam er grunden til mine videoer og kampagner, der nu også har inddraget den danske stat og regeringen ved statsminister Mette Frederiksen.

🤐

Spørgsmålet er vil Statsministeren Mette Frederiksen fortsætte med at støtte en kriminel Bank, eller vil Statsministeriet og deres embedsmænd anbefale at Mette Frederiksen og regeringen at stopper med at dække over Jyske Banks kriminelle handlinger, og igangsætte en undersøgelse.

🤫

Det her er ganske alvorligt, og hvis i som modtager mail med dette opslag stadig mener jeres bedste våben for at dække over Jyske Banks organiseret kriminalitet er tavshed.

Så fortsætter jeg, og indrykker annoncer i udenlandske avis, hvor i jeg vil skrive at Den danske stat og regeringen ved statsminister Mette Frederiksen dækker over Danmarks anden største Banks brug af organiseret kriminalitet.

Men jeg ønsker mest af alt bare at komme i kontakt med jer, og tilbyder at Jyske Banks bestyrelse kan mødes med mig.

Eller en derfra kan mødes med mig i Jyske Banks afdeling på Vesterbrogade nr 9. Vesterbro.

😵‍💫

Jeg opfordre jer alle der modtager denne her mail, nøje at overveje om det at dække over en Banks forbrydelser, i sig selv er en strafbar handling.

Og så opfordret jeg igen Jyske Banks ordførende direktør CEO Anders Christian Dam Tal med mig, og som et minimum svar mig på mine mails, som du har modtaget kontinuerligt.

Med venlig hilsen

Carsten Storebjerg Skaarup
Søvej 5.
3100 Hornbæk

+4522227713 Mail
Carsten.storbjerg@gmail.com

🤢

Mailen er sendt til

<stm@stm.dk>, Justitsministeriet <jm@jm.dk>, <fm@fm.dk>, <finanstilsynet@ftnet.dk>, <REU@ft.dk>, <folketinget@ft.dk>, Jura og Forretning <jur@domstolsstyrelsen.dk>, Postkasse – Klagesagsafdelingen <klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk>, <postkasse@advokatsamfundet.dk>, <nationalbanken@nationalbanken.dk>, <kf@nationalbanken.dk>, <kmj@atp.dk>, <jakob.ellemann-jensen@ft.dk>, <pernille.vermund@ft.dk>, <christian.rabjerg.madsen@ft.dk>, <mette.abildgaard@ft.dk>, <marlene.ambo-rasmussen@ft.dk>, <simon.ammitzboll@ft.dk>, <kirsten.normann.andersen@ft.dk>, <ida.auken@ft.dk>, <liselott.blixt@ft.dk>, <morten.messerschmidt@ft.dk>, <pso@nationalbanken.dk> <mads.lebech@apmollerfonde.dk>, <media@lego.com>, <JGN@lundgrens.dk>, <EMW@lundgrens.dk>, <atv@lundgrens.dk>, <ths@lundgrens.dk>, <tkr@lundgrens.dk>, <shi@lundgrens.dk>, <sdr@lundgrens.dk>, <pem@lundgrens.dk>, <pcc@lundgrens.dk>, <pbn@lundgrens.dk>, <pmo@lundgrens.dk>, <nri@lundgrens.dk>, <nwk@lundgrens.dk>, <ngh@lundgrens.dk>, <nbs@lundgrens.dk>, <mg@lundgrens.dk>, <mma@lundgrens.dk>, <mki@lundgrens.dk>, <lkj@lundgrens.dk>, <kra@lundgrens.dk>, <djur@lundgrens.dk>, <csc@lundgrens.dk>, <ama@lundgrens.dk>, <afw@lundgrens.dk>, <danskbank@danskebank.dk>, <bankdata@bankdata.dk>, <mac@jyskebank.dk>, <lbj@jyskebank.dk>, <heidi.skovbjerg@jyskebank.dk>, <dip@jyskebank.dk>, <helle-hansen@jyskebank.dk>, <avw@jyskebank.dk>, <ahk@jyskebank.dk>, <hoejsgaard@jyskebank.dk>, <lillevang@jyskebank.dk>, <johnny.christensen@jyskebank.dk>, <clm@jyskebank.dk>, <beo@cbs-executive.dk>, <ala@70151000.dk>, <rina.asmussen@gmail.com>, <kn@skovadvokater.dk>, <nicolai-hansen@jyskebank.dk>, Casper Dam Olsen <Casper-dam@jyskebank.dk>, <jkh@jyskebank.dk>, <kirkeby@jyskebank.dk>, Tina Agergaard <AGERGAARD@jyskebank.dk>, <sw@jyskebank.dk>, <frank.ryan@dlapiper.com>, <simon.levine@dlapiper.com>, <andrew.darwin@dlapiper.com>, <nh@naevneneshus.dk>, <mail@kromannreumert.com>

Og lidt aviser og ambassader, for at også pressen og andre nationer nationer skal være opmærksom på problemet med korrupte advokater og det korruption og kammerateri det trives i Danmark

Og at dette kammerateri sker langt op i danske myndigheder.

😄

Håkun Djurhuus er partner i Lundgrens derfor har han også et ansvar for at Lundgrens advokater stopper med at tage mod returkommission, hvilket jeg skriver til i partnerselskabet.

Fyr dem der er medvirkende til at Jyske Banks organiseret kriminalitet mod Lundgrens klient kunne fortsætte.

Håkun Djurhuus from the corrupt Lundgren’s lawyer partner company

Advokat (H)Partner. Retssager & Voldgift. Mail djur@lundgrens.dk

Mobil +4525245114 Telefon +4535252854

Din meddelelse til djur@lundgrens.dk er blevet blokeret.

Håkun Djurhuus Advokat (H)Partner Retssager & Voldgift djur@lundgrens.dk +45 2524 5114 +45 3525 2854

Håkun Djurhuus ønsker ikke at læse at Lundgrens advokater er korrupte, og har blokeret afsender, og stikker dermed sit hoved ned i jorden, og sikkert håber på at Lundgrens advokater ikke bliver stoppet, og derfor fortsat kan bestikkes, bare beløbet er stort nok, og kan dækkes ind som returkommission.

🤣

Udover at Håkun Djurhuus er en medvirkende årsag til sagen mod Bech Bruun Advokatfirma, hvor den danske stat har stævnet Bech Bruun Advokatfirma, i en sag om skattesvindel for flere hundrede millioner kroner.

Hvilket Håkun Djurhuus ikke har skrevet noget om i sin Faglig profil.

😱

Håkun Djurhuus der er advokat og partner i afdelingen for retssager og voldgift.

Håkun er højt specialiseret inden for proces, entrepriseret og miljøret og har mere end 30 års erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder samt private virksomheder og borgere om miljøret.

Håkun har hovedforhandlet mere end 500 sager ved de almindelige domstole, Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg, Voldgiftsinstituttet og ICC, heraf 24 sager for Højesteret.

Håkuns erfaring spænder over alle centrale miljø- og planretlige emner. Håkun har blandt andet været formand for Regeringens Ekspropriationsudvalg 2017-2018 samt ministerudpeget medlem af det lovforberedende udvalg til modernisering af den danske miljø- og naturlovgivning 2014-2017, indstillet af Advokatrådet og Danske Advokater.

Håkun har en omfattende undervisnings – og kursusvirksomhed, og holder ofte foredrag og kurser om proces, entrepriseret og miljøret.

Men da Håkun Djurhuus ikke ønsker at læse at Lundgrens advokater er korrupte, og har derfor blokeret afsender, og stikker sit hoved ned i jorden, og mon ikke Håkun Djurhuus håber på at Lundgrens advokater ikke bliver stoppet, og derfor fortsat kan bestikkes, bare beløbet er stort nok, og det kan dækkes ind som returkommission.

Håkun Djurhuus kommer fra Bech-Bruun, det var dem der stod for salget af BRF kredit til Jyske Bank A/S

🥴

Og som du kan læse her, er Håkun Djurhuus formentligt blevet bet om at forlade Bech Bruun Advokatfirma, hvorefter Lundgrens advokater stod klar og tog Håkun Djurhuus med ind inderkredsen.

Og det selv om Håkun Djurhuus er medvirkende til at Bech-Bruun har fået et erstatnings krav på 750 millioner.

https://gylle.dk/lf-advokat-traekkes-ind-i-svindelsag-om-udbytteskat/

De danske skattemyndigheder retter nu et gigantisk erstatningskrav mod et større dansk advokatfirma.
Det skriver Skattestyrelsen den 2. april 2020 i en pressemeddelelse.

Ifølge DR Nyheders kilder er det et af landets største advokatfirmaer Bech Bruun, som styrelsen anklager for at have hjulpet bank svindlere, med at dræne den danske statskasse.

Kravet er i omegnen af 750 millioner kroner ifølge oplysningerne.

Det er dette højtprofilerede firma, der nu blandt sine ansvarlige partnere også tæller advokat Håkun Djurhuus.

Jyske Bank bilen, til ære for Jyske Bank Boxen.
Og samtidig spørger jeg Lundgrens advokater, hvorfor i og Dan Terkildsen tilbageholdte dette brev, af 1 februar 2019 for mig, og hvorfor Lundgrens partner Dan Terkildsen efter modtagelsen af brevet, dirækte opfordrede klienten “altså mig” til at fortsætte med handlinger, som Philip Baruch fra Lund Elmer Sandager advokater, skriver i brevet, beskriver som strafbare handlinger.

 det du læser på www banknyt dk er sandheden

Håkun Djurhuus from the corrupt Lundgren’s lawyer partner company

Advokat (H)Partner. Retssager & Voldgift. Mail djur@lundgrens.dk

Mobil +4525245114 Telefon +4535252854

Brug for en god advokat, prøv Lundgrens advokater.

🤭


Ikke færdig opdateres