LETTER Lund Elmer Sandager. do you dare to trust Lund Elmer Sandager’s lawyers if the lawyers are contributing to Jyske Bank’s bribery of the Bank’s customer ?. Read all the letters here, and understand why partner in Lund Elmer Sandager, Philip Baruch must testify, and explain in court whether the false and incorrect information provided by Lund Elmer Sandager Attorneys provided, partly to cover Jyske Bank’s continuing fraud, but also to disappoint in legal matters.

LETTER Lund Elmer Sandager. do you dare to trust Lund Elmer Sandager’s lawyers if the lawyers are contributing to Jyske Bank’s bribery of the Bank’s customer ?. Read all the letters here, and understand why partner in Lund Elmer Sandager, Philip Baruch must testify, and explain in court whether the false and incorrect information provided by Lund Elmer Sandager Attorneys provided, partly to cover Jyske Bank’s continuing fraud, but also to disappoint in legal matters.
Then there must be some in Lundgrens, Lund Elmer Sandager and Jyske Bank who do not know Danish law, Dan Terkildsen could not do a course, about good legal practice and to run a reputable business. /HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. // Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt
Philip Baruch ekspert i Bank jura, også ekspert i Ledelses ansvar Philip Baruch er advokat og partner i Lund Elmer sandager. Philip Baruch er også medlem af Jyske banks bestyrelse, hvor Philip Baruch er Advokat. Men at Philip Baruch lyver i retsforhold, for at dække over jyske banks svig og falsk forbrydelser er skræmmende.

Valgperiode udløber: 2021 Uafhængig Philip Baruch var i perioden 2009-2012 medlem af bestyrelsens revisionsudvalg. Han blev endvidere formand for Jyske Banks repræsentantskab i 2012 efter i perioden 2006-2012 at have været næstformand herfor. Philip Baruch blev oprindelig indvalgt i Jyske Banks repræsentantskab i 1993. Philip Baruch er advokat (H) samt partner i Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab. Philip Baruch beskæftiger sig primært med generel erhvervsrådgivning, herunder hovedaktionærforhold, køb og salg af virksomheder samt voldgiftssager. Philip Baruch opnåede sin juridiske kandidatgrad fra Københavns Universitet i 1978. Philip Baruch har været dommerfuldmægtig 1978-1981, ansat hos landsretssagfører Paul Kurzenberger 1981 og partner samme sted 1983. Philip Baruch var medstifter af Advokatfirmaet Thyregod & Elmer i 1989 og medstifter af Advokatfirmaet Lund Elmer Sandager i 1999. Særlige kompetencer: Erfaring fra bestyrelsesarbejde Juridisk ekspertise, herunder køb og salg af virksomheder
Philip Baruch Advokat Født: 1953 Philip Baruch har været bestyrelsesmedlem siden 2006 og siden 2012 medlem af nomineringsudvalget. – Philip er Partner i Lund Elmer Sandager og har en stor rolle i vildledning af kunde i jyske bank, for at skuffe i retsforholdet Philip Baruch er erhvervsadvokat og arbejder for en lang række virksomheder bl.a. indenfor den finansielle sektor. Philip rådgiver omkring køb og salg af selskaber, selskabsforhold, kontrakter, omstruktureringer, finansiering og refinansiering, Management buy-ins and buy-outs, generationsskifte, regulatoriske forhold, ledelsesansvar og rådgiveransvar. Derudover sidder Philip i bestyrelsen i en række selskaber. Philip har betydelig kommerciel erfaring, som han inddrager i rådgivningen. Philip har stor erfaring med Erstatnings rådgivning, Få juridisk og finansiel rådgivning om ledelses- og rådgiveransvar af vores specialister. Lund Elmer Sandager har mange års erfaring, i at opnå gode resultater. Vi hjælper også både forsikringsselskaber, virksomheder og private med alle typer erstatnings- og forsikringsretlige spørgsmål. Philip ved meget om bestyrelsesansvar, og må formodes at have rådgivet bestyrelsen i jyske banks koncerndirektion og koncernbestyrelse, om deres ansvar for ikke at stoppe et eventuelt bedrageri imod kunder i jyske bank, i særdeleshed efter det er kommet til bestyrelsens kendskab senest april 2016 Breve mails til bestyelsen og dermed Philip Baruch deles, flere af dem er fremlagt i retten. Forsikring, Le­del­ses­ansvar. Værdifuld juridisk og finansiel rådgivning Ledelsesansvar er vigtigt at tage alvorligt. LUNDGRENS ADVOKATER VED DAN TERKILDSEN MEDDELTE 13-08-2019 AT BESTYRELSEN I JYSKE BANK INTET ANSVAR HAR. Men nu arbejder Lundgrens advokater også for Jyske Bank, imod deres egen klient og Jyske Banks kunde. Hvilket kunden opdager 20. September 2019. FORTSAT RÅDGIVNINS ANSVAR Ledelsesansvar er vigtigt at tage alvorligt. Både som direktions- og bestyrelsesmedlem. En forkert disposition på ledelsesniveau, kan have store økonomiske omkostninger for en virksomhed. Og der stilles i dag skærpede lovgivningsmæssige krav til de pligter og det tilsyn, der skal føres af direktion og/eller bestyrelse. Vores advokater “LUND ELMER SANDAGER” er anerkendte som førende indenfor ledelsesansvar. Og har omfattende erfaring med retssager og konfliktløsning på området. Ledelsesansvar kræver både stor juridisk og finansiel indsigt, og du får hjælp til begge dele af vores specialister på området. Aftal et uforpligtende møde på +45 33 300 200 eller info@les.dk. Philip Baruch