THE DANISH AUTHORITIES AND THE DANISH GOVERNMENT COVER UP JYSKE BANK’S FINANCIAL FRAUD CRIMES. / I do not know if you have noticed, but I have thrown a bomb in between your legs, if it does not explode then talk to me.

22-02-2022. Mail til danske myndigheder og poliktikerene samt pressen.

Rettes til med blandt andet billeder, min korte fortælling om det korrupte Danmark. 

 

THE DANISH AUTHORITIES AND THE DANISH GOVERNMENT COVER UP JYSKE BANK’S FINANCIAL FRAUD CRIMES. / I do not know if you have noticed, but I have thrown a bomb in between your legs, if it does not explode then talk to me.

🗣💣

Del Venligst.

 

Please share, I’m trying to call the Danish bank Jyske Bank, as I want to have a friendly conversation with their CEO Anders Christian Dam.

This is because Anders Dam may have been interested in me stopping with my postings, about Jyske Bank’s fraud and forgery, which I have a lot of evidence for, and that in all of them.

So therefore dear all

Anders Christian Dam
and Prime Minister Mette Frederiksen

I’m just trying to enter into dialogue before the Danish state becomes more involved in this matter than is good for confidence in the Danish government.

You can just talk to me, it does not hurt, and silence does not help you, you can not hide that Denmark is facing a comprehensive scandal, if the Prime Minister Mette Frederiksen continues to remain silent in this case, which I little man is fighting against the corrupt Danish country.

Tell me once, thought this is funny since you dare not talk to me about this extensive Danish scandal.

It is a scandal that the Danish state covers large criminal Danish companies.

It is a scandal that I, as a victim of gross exploitation and fraud, have to fight for justice myself, while the Danish state and the authorities help cover up the crime that Jyske Bank has exposed me and my small business to under the provisions of the Penal Code.

 

We are talking about organized crime, which I ask the Danish to investigate and investigate to stop it.
You all know that I do not want this here, but you as state and authorities, you must not sacrifice me and my legal security, to cover up the corrupt Lundgren’s lawyers, and the criminal Jyske bank.

 

Whatever you think, dialogue is better than no dialogue.

 

Will you say to CEO Anders Christian Dam and Jyske Bank’s board that I do not want a war with workers for peace, it does not require much that I close this book.

the choice is yours and yours.

Fra min private Facebook.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10228386653510759&id=1213101334

 

✍🗣💣

Det her er alvorligt, har jeg ret

SÅ SE OG FÅ STOPPET JYSKE BANK, SÅ DENNE BANK IKKE KAN UDSÆTTE FLERE KUNDER FOR BEDRAGERI ELLER BONDEFANGERI OM I VIL.

JEG HAR I GENNEM FLERE ÅR SKREVET, OG DET HER BLIVER KUN VÆRE.

HVILKET  JEG SAGDE 18 MAJ 2018. TIL METTE MARIE NIELSEN, DER I DAG ER ADVOKAT I DEN DANSKE BANK.

 

DET KAN I NATURLIGVIS LÆSE OG HØRE PÅ WWW.BANKNYT.DK ELLER FRA KLAGEN 05-06-2020.  2020-1932.

 

http://banknyt.dk/05-06-2020-appendix-list-to-the-complaint-against-lundgrens-lawyers-for-being-bribed-not-to-submit-their-clients-claims-against-the-jyske-bank-group/

💣💣💣

.

THE DANISH AUTHORITIES AND THE DANISH GOVERNMENT COVER UP JYSKE BANK’S FINANCIAL FRAUD CRIMES.

 

https://youtu.be/lr9D2X_zYow

🤫

https://youtu.be/CCzuKtANSoo

.
Udover at jeg har skrevet direkte til Statsministeriet og statsminister Mette Frederiksen, og i mail givet Regeringen altså statsministeriet det fulde ansvar, for at den danske stat dækker over de kriminelle danske banker.

Så har jeg også gentagende skrevet til den danske stat, og myndighederne at de som dækker over bankers kriminalitet eller strafbare handlinger, og modvirke efterforskning og strafforfølgning, selv er medvirkende til Jyske Banks bedrageri mod bankens kunder, kan fortsætte.

 

Hvilken jeg ser som en støtte til Jyske Bank’s fortsatte eksistens, for hvis Jyske Bank’s svig og falsk samt brugen af bestikkelse, som jeg siden februar måned 2016. har beskrevet på BANKNYT dk.

Kommer under efterforskning, så vil finanstilsynet være nødsaget til at som et minimum, at sætte Jyske Bank under skærpet tilsyn, og måske endda skulle fratage Jyske Bank retten til at drive financial virksomhed i Danmark, og dermed vil Jyske Bank A/S gå konkurs.

💀

Men hvem har jeg skrevet gentagende til siden  2016, og ihvertfald mindst siden 1 maj 2019, jeg nævner her et par af dem jeg har skrevet til.

 

Statsministeriet, justitsministeriet, finansministeriet, finanstilsynet, nationalbanken, anklagemyndigheden, statsadvokaten, politiet, domstolsstyrelsen, retsudvalget, folketinget, justitsministeren, statsministeren både tidligere Løkke Rasmussen og nuværende Mette Frederiksen, advokatsamfundet.

 

Og advokat nævnet, og de advokat virksomheder derfra som har dækket over de korupte Lundgrens advokater er blevet bestukketafJyskeBank, hvilket højesteretsdommer Kurt Rasmussen er indblandet.

Og naturligvis har jeg kontinuerligt skrevet til Jyske Banks mange advokater, og de advokat virksomheder som deres bestyrelsmedlemmer er partner i, samt jeg har skrevet til Lundgrens og Lund Elmer Sandager advokater.

ATP, Realmælgerne og mange flere.

🤣

https://youtu.be/lPCu9IanEYo

💣🗣

Dette opslag har jeg delt i mail med pressen med flere og de mail adresser jeg skriver i bunden, jeg anmoder igen om at i som myndigheder og stat reger og handle på de oplysninger i løbende har modtaget om Jyske Banks mange strafbare lovovertrædelser.

 

I KAN IKKE TIGE DETTE HER PROBLEM OGSÅ FOR DANMARK I HJEL.

 

Anders Dam og Jyske Banks bestyrelse har ikke ønsket at svare, og vist at Jyske Bank A/S ikke vil udsætte andre kunder, for det samme som Jyske Bank siden 2008/2009 ved ond tro og uredelig har udsat mig og min virksomhed for.

🤣

Tør folketinget, justitsministeren og statsministeren og herunder også de institutioner der høre under den danske stat, så som nationalbanken og staten selv, tage chancen og bruge en bank, som i alle sammen er bekendt med har lavet dokumentfalsk og bedrageri samt bruger bestikkelse.

 

Jeg har tilbudt at stoppe mine opslag, hvilket Jyske Bank A/S ved CEO Anders Dam blot skulle ringe til mig og spørger mig pænt om jeg ikke ville være sød og lade være, mem Anders Dam og Jyske Bank er jo ligesom ligeglade, og når i  så som den danske stat dækker over den kriminelle Jyske bank, så er det jo at bokse i en dyne.

 

Men jeg stopper ikke.

Kun hvis den skyldige bagmand CEO Anders Christian Dam ringer til mig, på +4522227713

Og spørger om vi ikke skulle tale sammen, frem for dette her.

Det står selvfølgelig også Jyske Bank’s bestyrelse og direktion samt advokater frit for, at fører en injurier sag mod mig for bagvaskelse, hvis Jyske Bank tør, så ser vi hvor slemt det står til blat domstolsstyrelsens ansatte.

 

https://youtu.be/ayu9Ajaq3rM

🤔
🤐

Hvorfor stikker i alle sammen hovedet i jorden, det her stopper ikke uden dialog og samtale, uanset hvor meget korruption og eller kammerateri, der findes, også i de danske domstole.

 

IKKE EN ENESTE AF JER HAR TURDE SVARE, ELLER MINDST BEKRÆFTE AT JEG HAR RET, eller sktive hvis jeg har misforstået noget.

 

Hvorfor mon ?, måske fordi poliktikerene i 2013, vedtog at disse banker.

 

Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRFredit and Sydbank.

Ikke måtte gå konkurs.

.

BRF er idag en del af Jyske Bank koncernen.

🥶

Men at folketinget ved alle Poliktikerene skulle have vedtaget, at banker i Danmark, ikke skal efterleve dansk lovgivning, og straffrit kan lave det som i straffelovens bestemmelser, er beskrevet som kriminalitet, og i mit tilfælde er beskrevet som orgnaceret kriminalitet.

Det tvivler jeg meget på, men myndighederne må sammen med Jyske Bank A/S have troet, at Jyske Bank blot skulle købe mine advokater til at modarbejde klientens påstande mod Jyske Bank blev fremlagt for domstolen.

Først ved Rødstenen advokater i Århus, og så ved Lundgrens advokater Tuborg Boulevard, hvilket jeg opdagede 21 september 2019.

Jeg kan naturligvis give dig og jer andre mere dokumentation end hvad jeg har skrevet kontinuerligt om på BANKNYT dk

🤨

Jeg har reelt stået uden advokater i perioden februar måned 2016 til december måned 2020. hvor det lykkedes mig at finde 1 hæderlig advokat.

Så når Jyske Bank bevidst og uhæderligt valgte at bestikke mindst Lundgrens advokater med returkommission, formentligt med omkring 15-20.000.000 dkk

For at Lundgrens advokater skulle modarbejde klientens interesser, og at Lundgrens skulle tilbageholde klientens svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S for domstolen.

Dette får Jyske Bank som har betalt bestikkelse, for at min sag med flere svig og falsk påstande mod Jyske Bank ikke blev fremlagt domstolen før oktober måned 2019. Da jeg selv måtte fremlægde et Processkrift 3.

 

Jyske Bank og Lund Elmer Sandager kræver afvisning og forældelse da min sag ikke er fremlagt tidligere.

Efter som det var lykkedes Jyske Bank’s medvirkende herunder Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen at skjule og lyve overfor mig, at jeg havde lånt 4.328.000 dkk i Nykredit, og havde lavet en rentebytte swap på 4.328.000 dkk i Jyske Bank, for dette lån.

🗣

Hvilken Lars Aaqvist i november 2021. har bekræftet for domstolen, at swappen (bilag 1.) på 4.328.000 dkk er lavet til netop lånet på 4.328.000 dkk (bilag Y )

Hvilken byretsdommeren Søren Ejdum blandt andet og sikkert helt bevist undlader at skrive noget om i sin afgørelse. BS-402/2015-VIB

Ligesom Søren Ejdum beklageligt også glemte  at noter at Søren Ejdum ikke mener at Svig,  Falsk, ond tro, udnyttelse, vildledning og forvildelse afbryder forældelse.

🗣

At jeg var alvorligt syg efter en hjerneblødning, da Jyske Banks medvirkende løj 2010. Og 2012. at jeg havde lånt 4.328.000 dkk I Nykredit, trode jeg derfor på.

Men jeg bliver i 2016 desværre usikker på Jyske Bank, og beder dem og det også ved CEO Anders Christian Dam om at dokumentere at jeg har lånt de 4.328.000 i Nykredit, som Jyske Bank siden 2013 har skrevet i retsforhold.

Jyske Bank, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch, Anders Christian Dam nægter alle at svare.

🤐

Jyske Banks handlinger hvilken er fremlagt finanstilsynet 1 maj 2019.

Bør være mere end rigeligt til at fratage Jyske Banks tilladelse til bankdrift i Danmark.

Finanstilsynet ville ikke undersøge om mine beviser mod Jyske Bank for brugen af Svig Falsk bedrageri dokumentfalsk er gode nok, finanstilsynet ønskede ikke at tale med mig, og vil ikke fortage sig noget.

Tilsynet sender alle bilag retur, uden at have undersøgt anmeldelsen.

PS det var før jeg opdagede at Jyske Bank også havde bestukket mine daværende Lundgrens advokater.

Siden har finanstilsynet modtaget martiale på mail og med snesevis af dokumentation, men ikke en eneste gang har finanstilsynet svaret på om jeg har ret, da finanstilsynet ellers bliver nødsaget til at fratage Jyske Banks tilladelse til bankdrift i Danmark.

🤐🤐

Men finanstilsynet har nok også mere travlt med at undersøge, om de kan finde en mulighed for at forhindre mine vedtægter og formål I at blive godkendt, nu da det også over 215 dage siden det blev anmeldt for selskabet BANKNYT Holding  ApS med CVR-nr: 32443206

Jeg kan naturligvis oprette et selskab i Rusland, Kina eller et andet sted med samme vedtægter.

Og jo det er også delt på BANKNYT dk

😝

Når jeg skriver og siger Jyske Bank beviseligt laver dokumentfalsk, bedrageri, vanhjemmel, udnyttelse,  mandatsvig, samt benytter sig af fuldmagtsmisbrug, og også har betalt Lundgrens advokater bestikkelse for at disse ikke måtte fremlægde mine påstande mod Jyske Bank.

🙈
🙉
🙊

Så har jeg gentagende gange, opfordret både Jyske Bank koncernen, bankens direktør CEO Anders Christian Dam samt ledelsen, direktion, repræsenteret og Jyske Banks juridisk afdeling.

 

Og de advokat virksomheder der relt har hjulpet Jyske Bank med at kunne fuldføre bedrageri, herunder Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater, at de bare kan sagsøge mig for bagvaskelse hvis de mener jeg lyver.

 

Det samme har jeg skrevet gentagende gange også skrevet de danske myndigheder.

✍✍✍

Det må da være klart for alle, at jeg gå ikke til angreb mod bankens magtfulde venner, uden jeg har vandtætte beviser mod Jyske Bank for bedrageri og dokumentfalsk.

https://youtu.be/RYoiYplKujc

Se mine videoer her.

https://youtube.com/channel/UCf1owc-4O07QL21cc5Zn0bQ

Som jeg også gentagende siger, jeg er ikke bange for nogle af jer, i kan jo bare komme, hvilket ingen af jer tør, da i udemærket alle sammen god ved, IDIOTEN HAR RET.

🤜🤛

Nu beder jeg det danske samfund og andre myndigheder, og deres presse om at hjælpe mig med at gøre verdens samfundet, altså andre nationer opmærksom på problemet med den korruption, og det kammerateri som styre det danske samfund, uden om lovens bestemmelser.

 

Hvis dette ikke er en skandale der bør fratage Jyske Bank retten til at drive financial virksomhed og bankdrift I Danmark, så bør i som modtager og læser denne her mail da tage jer sammen, og handle på de oplysninger i har modtaget.

💣💣💣

Hvem vil være med til at kæmpe for at danske banker som overtræder straffeloven bliver frataget retten til at drive financial virksomhed i Danmark

💣💣💣

Denne skandale har Jyske Bank A/S selv skabt.

Og Jyske Bank har fedtet den danske stat godt ind i skandalen,  eftersom myndighederne og Folketinget er medvirkende om ikke direkte til Jyske Banks bedrageri, så ihvertfald mindst indirekte.

JEG ANMODER IGEN DEN DANSKE STAT
VIL I VÆRE SØDE AT IVÆRKSÆTTE EN EFTERFORSKNING, ELLER EN UVILDIG ADVOKAT UNDERSØGELSE, AF DET I ER BLIVET FREMLAGT OG SOM JEG HAR SKREVET KONTINUERLIGT OM PÅ BANKNYT  dk.

🧐

https://youtu.be/wQ-8u7jQ26E

 

OG HAR JEG RET I BARE EN SMULE, SÅ SØRG FOR AT DEN DANSKE STAT OG INSTITUTIONER STOPPER MED AT BRUGE JYSKE BANK, SOM BANK FOR STAT OG KOMMUNER.

 

I ask for help, to get you as a newspaper or other media to write about how camaraderie and corruption are used in Denmark. / I believe this will have major consequences for Jyske Bank’s future if the Danish state ceases to cover breaches of Danish banks’ law.

 

Call me on +4522227713

🎥

Mon Jyske Bank A/S går konkurs, hvis ikke den danske stat, fortsætter med dækker over bankens organiseret kriminalitet.

 

Samt at Højesteretsdommer Kurt Rasmussen har valgt at dækker over at Jyske Bank også bestak Lundgrens advokater, for at Lundgrens skulle hindre at klienten svig og falsk forhold mod Jyske Bank aldrig blev fremlagt for domstolen, alt sammen for at skuffe i retsforhold.

 

Flere partnere i  Lundgrens advokater har blokeret klientens mail, og sagsøgt klienten for 232.000 dkk for at være korrupte og iloyale, en sag der vil ene i EU DOMSTOLEN.

 

Efter som de danske domstole er betændte og underlagt det statslige kammerateri som styre samfundet, findes der ikke retssikkerhed i Danmark, når staten selv støtter kriminelle danske virksomheder.

😤

I have written them before, you can not hide this growing Danish scandal to death, I continue my campaigns to warn other nations against the largest Danish largest companies, which with the support of the government and the state, can make and continue to hide the use of Danish companies of document forgery, corruption or bribery and fraud as well as gross exploitation and abuse of power.

 

Regardless of the Danish courts, which by camaraderie are infiltrated by this camaraderie, and cover the organized crime that Danish banks are behind, well helped by the I-loyal and corrupt Danish lawyers.

🙈

The entire Danish authorities and Jyske Bank, Lund Elmer Sandager lawyers and Lundgren’s lawyers, have all received many emails on an ongoing basis, also with links to these videos.

 

https://youtube.com/channel/UCf1owc-4O07QL21cc5Zn0bQ

🙉

But unfortunately, instead of dialogue, everyone chooses to remain completely silent and passive, in order to indulge all my inquiries about Jyske Bank’s crime, and not reach a single authority personp, or some in Jyske Bank, or their lawyers like Lundgrens and Lund Elmer Sandager Lawyers have wanted to meet and talk to me, to silence me to death, while Jyske Bank with the state’s support continues to commit crime.

🙊

Despite all the information and emails I have continuously sent, which applies all the way up to the Prime Minister’s Office and the Danish government, everyone is completely silent.

 

I have since May 2016. when I got the suspicion that Jyske Bank might expose me Carsten Storebjerg Skaarup, and my company to a huge fraud, written continuously, to Jyske Bank’s CEO Anders Christian Dam, some of these emails are shared here on the side.

BANKNYT DK

🤗

Dear all, I do not want to break the law, I would you like to hold a meeting, where we can review my allegations shared on www banknyt dk against the Danish bank Jyske Bank for criminal offenses, and also if I do something that is illegal by writing about the Danish bank’s crimes, my case is publicly known, also that the Danish state, the Prime Minister’s and the Danish Financial Supervisory Authority have for several years covered Jyske Bank’s many offenses.

🥸
💣

I ask for help, to get you newspaper or other media to write about how camaraderie and corruption are used in Denmark.

That is, the Danish state and the authorities directly cover criminal Danish banks, and in this way the Danish state and government are, in my opinion, contributing to the Jyske banks’ fraud creme.

📣

I have written to the Danish state and government at least since 1 May 2019. and call for Denmark’s second largest bank Jyske Bank to be deprived of the right to do Bank business in Denmark, to date had no one in Denmark dared to answer me.

I have again written to the Danish government and Prime Minister Mette Frederiksen.

 

That I accuse the Danish Financial Supervisory Authority, the Ministry of State, the Ministry of Finance, the Ministry of Justice and the Danish National Bank, the National Courts Agency of covering the Danish authorities. the bank’s criminal acts, as the Danish government itself uses banks that use bribery, document forgery and fraud in the bank’s business methods.

🧐

It can be embarrassing for the Danish government to be taken to support criminal Danish banks, when the Minister of Foreign Affairs is more busy with other nations, rather than cleaning up their own ranks.

The state must revoke Jyske Bank’s license to conduct financial business if the law is to be kept, the Danish politicians do not agree.

My story is a scandal for Denmark if it is published by a newspaper.

I hope you can help me find a journalist who is not afraid to write the truth about Denmark, and that the state’s support danish banks’ criminal law violations.

📣

Do you have texts that you think will catch the eye of my new Jyske Bank car, then write privately

 

The new Jyske bank car is a Peugeot 2008.

We must bear in mind that the Danish state and or the Prime Minister’s Office by Prime Minister Mette Frederiksen do not want to intervene and stop the state’s and the Danish National Bank’s cooperation with the criminal Danish bank Jyske Bank.

 

🦬

The case appendix can be found in the link, BANKNYT and I am suing Jyske Bank for around 4 million dkk, I have offered them to close the case, but no one will answer me.

 

As written on BANKNYT DK

No one dares on to now write about the problem in Denmark, so I ask for your help.

🎥

Best regards

Carsten Storebjerg Skaarup
Soevej 5
3100. Hornbaek

carsten.storbjerg@gmail.com

+4522227713

DK Denmark

Statsministeriet • stm@stm.dk
fm@fm.dk
Justitsministeriet • jm@jm.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
kf@nationalbanken.dk
kmj@atp.dk
nationalbanken@nationalbanken.dk
Jura og Forretning • jur@domstolsstyrelsen.dk
Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
postkasse@advokatsamfundet.dk
saoek@ankl.dk
SAK@ankl.dk
folketinget@ft.dk
REU@ft.dk
pso@nationalbanken.dk
direktion@jyskebank.dk

Og resten er til orientering.
CC.

martin.nielsen@jyskebank.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
rina.asmussen@gmail.com
ala@70151000.dk
bankdata@bankdata.dk
clm@jyskebank.dk
johnny.christensen@jyskebank.dk
HHY@danskerhverv.dk
helle-hansen@jyskebank.dk
juridisk@jyskebank.dk
jkh@jyskebank.dk
kn@skovadvokater.dk
Klaus Bjørn Rühne • klr@atp-pep.com
mads.lebech@apmollerfonde.dk
media@lego.com
martin.lavesen@dk.dlapiper.com
lillevang@jyskebank.dk
Dan Terkildsen Lundgren Advokater • DAT@lundgrens.dk
metnie@danskebank.dk
nicolai-hansen@jyskebank.dk
Casper Dam Olsen • Casper-dam@jyskebank.dk
pernille.vermund@ft.dk
morten.messerschmidt@ft.dk
danskebank@danskebank.dk
atv@lundgrens.dk
ths@lundgrens.dk
tkr@lundgrens.dk
shi@lundgrens.dk
sdr@lundgrens.dk
pem@lundgrens.dk
pcc@lundgrens.dk
pbn@lundgrens.dk
pmo@lundgrens.dk
nri@lundgrens.dk
nwk@lundgrens.dk
ngh@lundgrens.dk
nbs@lundgrens.dk
mg@lundgrens.dk
mma@lundgrens.dk
mki@lundgrens.dk
lkj@lundgrens.dk
kra@lundgrens.dk
djur@lundgrens.dk
csc@lundgrens.dk
ama@lundgrens.dk
beo@cbs-executive.dk
kirkeby@jyskebank.dk
Tina Agergaard • AGERGAARD@jyskebank.dk
🗣🗣🗣🗣

 

This page is about Denmark being largely controlled by corrupt lawyers as Lundgrens, and criminal banks as Jyske Bank, and incompetent judges like Kurt Rasmussen who chose to cover up the crime of the powerful friends, it started 17 May 2016, where I first wrote directly to Jyske Bank Anders Christian Dam, and wrote I think I am exposed to a huge fraud, it should turn out that I was right, but that also the management of Jyske bank want the bank to deceive the customers the bank could I did not know, this little battle has developed to promote information that the Danish state by cooperating with criminal banks, and that the state covers this matter, by counteracting the victim of banks’ crime can get help, and that I as a victim of organized crime in Denmark myself must fight this unequal struggle, against this Danish bank which the Danish state and the authorities as well as the government cover.

You probably ask yourself , why the Danish state by the authorities, all covers the Danish banks’ crime.

The reason is quite simple, because in 2013 the politicians at Christiansborg, and with the Ministry of Business and Growth, decided that, among other things, Jyske Bank should not go bankrupt.

And If the Jyske bank is responsible, for the Jyske bank’s fraud and false crimes, and the bank’s many others criminal acts.

The Financial Supervisory Authority will be forced to revoke Jyske Bank’s license to conduct banking business in Denmark.

Which is why the Danish bank Jyske Bank is highly likely go bankrupt.

And therefore the Danish state, through the authorities, therefore still cover the crime, that Jyske Bank actively had exposed their customers to.

The criminal Jyske bank, and of course through the management of Jyske Bank by CEO Anders Dam, covers well that the Danish state and also the Danish Financial Supervisory Authority will continue to cover the largest criminal Danish banks.

The management know for sure, that the Danish state covers the crime of the Danish banks, which Jyske Bank exploits, read the post 30-10-2021. here. And the link Storbjerg.dk and Banknyt.dk here.Den Danske stat kaster den første bombe i krigen om Danskernes retssikkerhed, ved at dække over den kriminelle Jyske Bank.
🌋
24-02-2022. DANSK. and 24-02-2022. ENGELSK.
🌍
23-02-2022. I fight against camaraderie and corruption in Denmark.
🌍
Read my story about corrupt Denmark, where the state supports criminal banks.
22-02-2022. THE DANISH AUTHORITIES AND THE DANISH GOVERNMENT COVER UP JYSKE BANK’S FINANCIAL FRAUD CRIMES.
🌍
COMPANY CAN BE PURCHASED.
With Denmark’s biggest scandal case, against Danish fraud bank, in the case where also the Danish state is involved 23-02-2022.
Get my exclusive story about the organized crime that the Danish state covers. Feel free to buy the company that is suing Jyske Bank, and help to give Jyske Bank and the danish state a big slap in the face, and tell them that the Danish state covers criminal Danish banks.
🌐